Група 97


            Вироби мистецтва, предмети колекціонування
                         або антикваріат

     Примітки:

     1. Ця група не включає:

     а) поштові марки, податкові марки негашені, гербовий папір та
аналогічні  вироби,  які  знаходяться в обігу або нового випуску у
країні, до якої вони призначені (група 49);

     б) розмальовані полотна для театральних  декорацій,  екранів,
завісок,  фонів художніх майстерень або відповідних цілей (товарна
позиція 5907), за винятком включених до товарної позиції 9706;

     в) природні  або  культивовані  перли   і   дорогоцінне   або
напівдорогоцінне каміння (товарні позиції 7101-7103).

     2. У товарній позиції 9702 термін "оригінали гравюр, естампів
та літографій" означає відбитки чорно-білі або кольорові, виконані
художником  з  однієї  або  декількох дошок вручну,  незалежно від
використовуваної  автором  техніки  і  матеріалів,   за   винятком
механічного або фотомеханічного способу.

     3. До   товарної  позиції  9703  не  включаються  репродукції
багатосерійного  виробництва  та  кустарні   вироби,   які   мають
комерційний характер, навіть якщо ці вироби виконані художниками.

     4. а) За умови дотримання положень приміток 1,  2 і 3, вироби
цієї групи включаються саме до цієї групи,  але не у будь-яку іншу
групу Класифікації товарів.

     б) До   товарної  позиції  9706  не  належать  предмети,  які
включаються до попередніх товарних позицій цієї групи.

     5. Рами для картин, живопису, малюнків, колажів і аналогічних
декоративних  виробів,  гравюр,  естампів  або  літографій повинні
класифікуватися за тими позиціями,  що і самі предмети  мистецтва,
якщо їх характер і вартість відповідає цим творам.

     Рами, характер   і   вартість  яких  не  відповідають  творам
мистецтва, розглянутим у цій примітці, класифікуються окремо.

----------------------------------------------------------------------
     Код      |       Назва        |      Ставки мита, %      |Додат-
              |                    |--------------------------| кові
              |                    |префе-|пільгова |  повна  |  ОВО
              |                    | рен- |         |         |
              |                    |ційна |         |         |
--------------+--------------------+------+---------+---------+-------
9701          |Картини, живопис та |      |         |         |
              |малюнки, повністю   |      |         |         |
              |виконані вручну, за |      |         |         |
              |винятком малюнків   |      |         |         |
              |товарної позиції    |      |         |         |
              |4906 та готових     |      |         |         |
              |виробів,            |      |         |         |
              |розмальованих або   |      |         |         |
              |декорованих вручну; |      |         |         |
              |колажі та           |      |         |         |
              |аналогічні          |      |         |         |
              |зображення:         |      |         |         |
9701 10 00 00 |- картини, живопис  |      |   0     |   0     | шт.
              |та малюнки          |      |         |         |
9701 90 00 00 |- інші              |      |   0     |   0     | -
9702 00 00 00 |Оригінали гравюр,   |      |   0     |   0     | шт.
              |естампів та         |      |         |         |
              |літографій          |      |         |         |
9703 00 00 00 |Оригінали скульптур |      |   0     |   0     | шт.
              |або статуеток з     |      |         |         |
              |будь-якого матеріалу|      |         |         |
9704 00 00 00 |Марки поштові,      |      |   0     |   0     | -
              |гербові марки, знаки|      |         |         |
              |поштової оплати     |      |         |         |
              |гашені, у тому числі|      |         |         |
              |першого дня гашення,|      |         |         |
              |поштовий папір,     |      |         |         |
              |гербовий папір та   |      |         |         |
              |аналогічні предмети,|      |         |         |
              |використані або,    |      |         |         |
              |якщо не використані,|      |         |         |
              |то не знаходяться в |      |         |         |
              |обігу або не нового |      |         |         |
              |випуску в країні,   |      |         |         |
              |для якої вони       |      |         |         |
              |призначені          |      |         |         |
9705 00 00 00 |Колекції та предмети|      |   0     |   0     | -
              |колекціонування     |      |         |         |
              |зоологічні,         |      |         |         |
              |ботанічні, з        |      |         |         |
              |мінералогії,        |      |         |         |
              |анатомії або        |      |         |         |
              |предмети для таких  |      |         |         |
              |колекцій, що        |      |         |         |
              |становлять          |      |         |         |
              |історичний,         |      |         |         |
              |археологічний,      |      |         |         |
              |палеонтологічний,   |      |         |         |
              |етнографічний чи    |      |         |         |
              |нумізматичний       |      |         |         |
              |інтерес             |      |         |         |
9706 00 00 00 |Предмети            |      |   0     |   0     | -
              |антикваріату віком  |      |         |         |
              |понад 100 років     |      |         |         |

(  Розділ  XXI  із  змінами, внесеними згідно із Законом N 2188-IV
( 2188-15 ) від 18.11.2004 )