Група 94


        Меблі; медико-хірургічні меблі; постільні речі та
     аналогічні товари, освітлювальні прилади, в іншому місці
     непойменовані; лампи-реклами, світлові покажчики, табло
       та аналогічні вироби; збірні будівельні конструкції

     Примітки:

     1. Ця група не включає:

     а) матраци і подушки, які наповнюються повітрям (пневматичні)
або водою груп 39, 40 або 63;

     б) дзеркала,  призначені для встановлення на підлозі  або  на
землі (наприклад псише-дзеркала) (товарна позиція 7009);

     в) вироби групи 71;

     г) частини  і  фурнітура  загального  призначення,  згідно  з
приміткою 2 до розділу XV,  з недорогоцінних металів  (розділ  XV)
або  аналогічні  вироби  з  пластмаси  (група 39) і сейфи товарної
позиції 8303;

     ґ) меблі,  спеціально сконструйовані як частини  холодильного
або   морозильного  устаткування  товарної  позиції  8418;  меблі,
спеціально сконструйовані для швейних машин товарної позиції 8452;

     д) освітлювальні прилади групи 85;

     е) меблі,  спеціально сконструйовані як частини для  апаратів
товарних  позицій  8518  (товарна позиція 8518),  товарних позицій
8519-8521 (товарна позиція 8522) або  товарних  позицій  8525-8528
(товарна позиція 8529);

     є) вироби товарної позиції 8714;

     ж) стоматологічні   крісла   з   умонтованим   зуболікарським
устаткуванням товарної позиції 9018,  а також плювальниці  до  них
(товарна позиція 9018);

     з) вироби групи 91 (наприклад корпуси годинників);

     и) меблі  та  освітлювальні іграшкові вироби (товарна позиція
9503),  більярдні столи і меблі для ігор  товарної  позиції  9504,
вироби  для фокусів або прикрас (за винятком електричних гірлянд),
таких як китайські ліхтарики (товарна позиція 9505).

     2. Вироби  (крім  їх  частин)  товарних   позицій   9401-9403
включаються   до   цих  товарних  позицій  лише  тоді,  коли  вони
призначені  для  установлення  на  підлозі.  Однак  нижчезазначені
вироби включаються до товарних позицій 9401-9403, навіть якщо вони
призначені  для  підвішування,   кріплення   до   стін   або   для
розташування один на одному:

     а) шафи,  книжкові  або  для  посуду,  меблі  з  полицями або
секційні;

     б) меблі для сидіння і ліжка.

     3. а) У товарних позиціях 9401-9403 термін "частини  товарів"
не включає листи або пластини (вирізані або не вирізані за формою,
але не з'єднані з іншими частинами) з скла  (включаючи  дзеркала),
мармуру  або  інших  каменів  чи  з  будь-якого  іншого матеріалу,
зазначених у групі 68 або 69.

     б) Вироби товарної  позиції  9404,  подані  окремо,  не  слід
включати до товарних позицій 9401-9403 як частини товарів.

     4. Термін  "збірні  будівельні  конструкції" товарної позиції
9406  означає  конструкції,  зібрані  на  заводі,   або   ті,   що
поставляються  як  сукупність  окремих  елементів для складання на
місці,  наприклад,  збірні  будинки,  магазини,  контори,   школи,
ангари, гаражі або аналогічні конструкції.

----------------------------------------------------------------------
     Код      |       Назва        |      Ставки мита, %      |Додат-
              |                    |--------------------------| кові
              |                    |префе-|пільгова |  повна  |  ОВО
              |                    | рен- |         |         |
              |                    |ційна |         |         |
--------------+--------------------+------+---------+---------+-------
9401          |Меблі для сидіння   |      |         |         |
              |(крім включених до  |      |         |         |
              |товарної позиції    |      |         |         |
              |9402), як і         |      |         |         |
              |перетворюються або  |      |         |         |
              |не перетворюються   |      |         |         |
              |на ліжка, та їх     |      |         |         |
              |частини:            |      |         |         |
9401 10       |- меблі для сидіння,|      |         |         |
              |використовувані для |      |         |         |
              |повітряних          |      |         |         |
              |транспортних        |      |         |         |
              |засобів:            |      |         |         |
9401 10 10 00 |- - без шкіряного   |      |  15     |  30     | шт
              |покриття, для       |      |         |         |
              |цивільної авіації   |      |         |         |
9401 10 90 00 |- - інші            |      |  15     |  30     | шт
9401 20 00 00 |- меблі для сидіння,|      |  15     |  30     | шт
              |використовувані в   |      |         |         |
              |автомобілях         |      |         |         |
9401 30       |- меблі для сидіння,|      |         |         |
              |які  обертаються, з |      |         |         |
              |регульованою        |      |         |         |
              |висотою:            |      |         |         |
9401 30 10 00 |- - м'які, які мають|      |  15     |  30     | шт
              |спинку, з           |      |         |         |
              |коліщатками або     |      |         |         |
              |полоззям            |      |         |         |
9401 30 90 00 |- - інші            |      |  15     |  30     | шт
9401 40 00 00 |- меблі для сидіння,|      |  15     |  30     | шт
              |які перетворюються  |      |         |         |
              |на ліжка, крім      |      |         |         |
              |туристичних чи      |      |         |         |
              |садових             |      |         |         |
9401 50 00 00 |- меблі для сидіння |      |  15     |  30     | шт
              |з тростини, лози,   |      |         |         |
              |бамбука тощо        |      |         |         |
              |- інші меблі для    |      |         |         |
              |сидіння з дерев'яним|      |         |         |
              |каркасом:           |      |         |         |
9401 61 00 00 |- - м'які           |      |  15     |  30     | шт
9401 69 00 00 |- - інші            |      |  15     |  30     | шт
              |- інші меблі для    |      |         |         |
              |сидіння з металевим |      |         |         |
              |каркасом:           |      |         |         |
9401 71 00 00 |- - м'які           |      |  15     |  30     | шт
9401 79 00 00 |- - інші            |      |  15     |  30     | шт
9401 80 00 00 |- інші меблі для    |      |  15     |  30     | шт
              |сидіння             |      |         |         |
9401 90       |- частини:          |      |         |         |
9401 90 10 00 |- - меблів для      |      |  15     |  30     | -
              |сидіння,            |      |         |         |
              |використовуваних для|      |         |         |
              |повітряних          |      |         |         |
              |транспортних засобів|      |         |         |
              |- - інші:           |      |         |         |
9401 90 30 00 |- - - дерев'яні     |      |  15     |  30     | -
9401 90 80 00 |- - - інші          |      |  15     |  30     | -
9402          |Меблі медичні,      |      |         |         |
              |хірургічні,         |      |         |         |
              |стоматологічні або  |      |         |         |
              |ветеринарні         |      |         |         |
              |(наприклад,         |      |         |         |
              |операційні столи,   |      |         |         |
              |столи оглядові,     |      |         |         |
              |ліжка з механічним  |      |         |         |
              |пристосуванням для  |      |         |         |
              |використання у      |      |         |         |
              |лікарнях,           |      |         |         |
              |стоматологічні      |      |         |         |
              |крісла); перукарські|      |         |         |
              |крісла та аналогічні|      |         |         |
              |крісла з пристроєм  |      |         |         |
              |для повертання і    |      |         |         |
              |підіймання; їх      |      |         |         |
              |частини:            |      |         |         |
9402 10 00 00 |- крісла            |      |   0     |   5     | -
              |стоматологічні,     |      |         |         |
              |перукарські тощо та |      |         |         |
              |їх частини          |      |         |         |
9402 90 00 00 |- інші              |      |   0     |   5     | -
9403          |Інші меблі та їх    |      |         |         |
              |частини:            |      |         |         |
9403 10       |- меблі металеві,   |      |         |         |
              |використовувані в   |      |         |         |
              |установах:          |      |         |         |
9403 10 10 00 |- - столи для       |      |  15     |  30     | -
              |креслення (крім     |      |         |         |
              |столів креслярських |      |         |         |
              |товарної позиції    |      |         |         |
              |9017)               |      |         |         |
              |- - інші заввишки:  |      |         |         |
              |- - - не більш як   |      |         |         |
              |80 см:              |      |         |         |
9403 10 51 00 |- - - - столи       |      |  15     |  30     | -
              |письмові            |      |         |         |
9403 10 59 00 |- - - - інші        |      |  15     |  30     | -
              |- - - більш як      |      |         |         |
              |80 см:              |      |         |         |
9403 10 91 00 |- - - - шафи, що    |      |  15     |  30     | -
              |мають двері,        |      |         |         |
              |відкидні дверцята   |      |         |         |
              |або засувки з       |      |         |         |
              |відкидними дошками  |      |         |         |
9403 10 93 00 |- - - - шафи з      |      |  15     |  30     | -
              |відсувними          |      |         |         |
              |шухлядами, шухлядами|      |         |         |
              |для паперів та      |      |         |         |
              |картотеки           |      |         |         |
9403 10 99 00 |- - - - інші        |      |  15     |  30     | -
9403 20       |- інші меблі        |      |         |         |
              |металеві:           |      |         |         |
9403 20 10 00 |- - для цивільної   |      |  25     |  50     | -
              |авіації             |      |         |         |
              |- - інші:           |      |         |         |
9403 20 91 00 |- - - ліжка         |      |  20     |  40     | -
9403 20 99 00 |- - - інші          |      |  20     |  40     | -
9403 30       |- меблі дерев'яні,  |      |         |         |
              |використовувані в   |      |         |         |
              |установах:          |      |         |         |
              |- - заввишки не     |      |         |         |
              |більш як 80 см:     |   (  |         |         |
9403 30 11 00 |- - - столи         |      |  25     |  50     | шт
              |письмові            |      |         |         |
9403 30 19 00 |- - - інші          |      |  25     |  50     | шт
              |- - заввишки понад  |      |         |         |
              |80 см:              |      |         |         |
9403 30 91 00 |- - - шафи, шухляди |      |  25     |  50     | шт
              |для паперів та      |      |         |         |
              |картотеки інші      |      |         |         |
9403 30 99 00 |- - - інші          |      |  25     |  50     | шт
9403 40       |- меблі дерев'яні,  |      |         |         |
              |використовувані на  |      |         |         |
              |кухнях:             |      |         |         |
9403 40 10 00 |- - меблі кухонні,  |      |  25     |  50     | шт
              |секційні            |      |         |         |
9403 40 90 00 |- - інші            |      |  25     |  50     | шт
9403 50 00 00 |- меблі дерев'яні   |      |  25     |  50     | шт
              |типу спальні        |      |         |         |
9403 60       |- інші меблі        |      |         |         |
              |дерев'яні:          |      |         |         |
9403 60 10 00 |- - меблі дерев'яні |      |  25     |  50     | шт
              |для столових та     |      |         |         |
              |житлових кімнат     |      |         |         |
9403 60 30 00 |- - меблі дерев'яні |      |  25     |  50     | шт
              |для магазинів       |      |         |         |
9403 60 90 00 |- - інші меблі      |      |  25     |  50     | шт
              |дерев'яні           |      |         |         |
9403 70       |- меблі з пластмас: |      |         |         |
9403 70 10 00 |- - для цивільної   |      |  20     |  40     | -
              |авіації             |      |         |         |
9403 70 90 00 |- - інші            |      |  25     |  50     | -
9403 80 00 00 |- меблі із інших    |      |  20     |  40     | -
              |матеріалів,         |      |         |         |
              |включаючи тростину, |      |         |         |
              |лозу, бамбук тощо   |      |         |         |
9403 90       |- частини:          |      |         |         |
9403 90 10 00 |- - з металу        |      |  25     |  50     | -
9403 90 30 00 |- - з дерева        |      |  25     |  50     | -
9403 90 90 00  - - з інших                   25        50       -
               матеріалів

9404           Основи матрацні для
               ліжок; постільні
               речі тощо
               (наприклад,
               сінники, покривала,
               перини, диванні
               подушки, пуфи,
               подушки), з
               пружинами або
               заповнені
               будь-якими
               матеріалами, чи
               вироблені з
               пористої гуми або
               з пластичних
               матеріалів, з
               покриттям чи без
               покриття:
9404 10 00 00 |- основи матрацні   |      |  25     |  50     | -
              |- матраци:          |      |         |         |
9404 21       |- - з пористої гуми |      |         |         |
              |або пластичних      |      |         |         |
              |матеріалів, з       |      |         |         |
              |покриттям чи без    |      |         |         |
              |покриття:           |      |         |         |
9404 21 10 00 |- - - з гуми        |      |  25     |  50     | шт
9404 21 90 00 |- - - з пластичних  |      |  25     |  50     | шт
              |матеріалів          |      |         |         |
9404 29       |- - з інших         |      |         |         |
              |матеріалів:         |      |         |         |
9404 29 10 00 |- - - з металевими  |      |  25     |  50     | шт
              |пружинами           |      |         |         |
9404 29 90 00 |- - - інші          |      |  25     |  50     | шт
9404 30       |- мішки спальні:    |      |         |         |
9404 30 10 00 |- - пір'яні або     |      |  10     |  20     | шт
              |пухові              |      |         |         |
9404 30 90 00 |- - інші            |      |  10     |  20     | шт
9404 90       |- інші:             |      |         |         |
9404 90 10 00 |- - пір'яні або     |      |  10     |  20     | -
              |пухові              |      |         |         |
9404 90 90 00 |- - інші            |      |  10     |  20     | -
9405          |Прилади             |      |         |         |
              |освітлювальні       |      |         |         |
              |(включаючи          |      |         |         |
              |прожектори) та їх   |      |         |         |
              |частини, не включені|      |         |         |
              |до інших груп;      |      |         |         |
              |лампи-реклами,      |      |         |         |
              |світлові вивіски,   |      |         |         |
              |світлові покажчики  |      |         |         |
              |табло і аналогічні  |      |         |         |
              |вироби, що мають    |      |         |         |
              |умонтоване джерело  |      |         |         |
              |світла та їх        |      |         |         |
              |частини, не включені|      |         |         |
              |до інших груп:      |      |         |         |
9405  10      |- люстри та інші    |      |         |         |
              |електричні          |      |         |         |
              |освітлювальні       |      |         |         |
              |прилади, які        |      |         |         |
              |підвішуються або    |      |         |         |
              |закріплюються на    |      |         |         |
              |стелі чи на стіні,  |      |         |         |
              |за винятком         |      |         |         |
              |використовуваних для|      |         |         |
              |освітлення відкритих|      |         |         |
              |майданчиків або     |      |         |         |
              |доріг:              |      |         |         |
9405 10 10 00 |- - з недорогоцінних|      |  25     |  50     | -
              |металів або         |      |         |         |
              |пластичних          |      |         |         |
              |матеріалів, для     |      |         |         |
              |цивільної авіації   |      |         |         |
              |- - інші:           |      |         |         |
              |- - - з пластичних  |      |         |         |
              |матеріалів:         |      |         |         |
9405 10 21 00 |- - - - призначені  |      |  25     |  50     | -
              |для використання з  |      |         |         |
              |лампами і трубками  |      |         |         |
              |розжарювання        |      |         |         |
9405 10 29 00 |- - - - інші        |      |  25     |  50     | -
9405 10 30 00 |- - - з керамічного |      |  25     |  50     | -
              |матеріалу           |      |         |         |
9405 10 50 00 |- - - з скла        |      |  25     |  50     | -
              |- - - з інших       |      |         |         |
              |матеріалів:         |      |         |         |
9405 10 91 00 |- - - - призначені  |      |  25     |  50     | -
              |для використання з  |      |         |         |
              |лампами і трубками  |      |         |         |
              |розжарювання        |      |         |         |
9405 10 99 00 |- - - - інші        |      |  25     |  50     | -
9405 20       |- нічники           |      |         |         |
              |електричні,         |      |         |         |
              |настільні лампи,    |      |         |         |
              |торшери та бра для  |      |         |         |
              |приміщень:          |      |         |         |
              |- - з пластичних    |      |         |         |
              |матеріалів:         |      |         |         |
9405 20 11 00 |- - - призначені для|      |  10     |  20     | -
              |використання з      |      |         |         |
              |лампами і трубками  |      |         |         |
              |розжарювання        |      |         |         |
9405 20 19 00 |- - - інші          |      |  10     |  20     | -
9405 20 30 00 |- - з керамічного   |      |  10     |  20     | -
              |матеріалу           |      |         |         |
9405 20 50 00 |- - з скла          |      |  10     |  20     | -
              |- - з інших         |      |         |         |
              |матеріалів:         |      |         |         |
9405 20 91 00 |- - - призначені для|      |  10     |  20     | -
              |використання з      |      |         |         |
              |лампами і трубками  |      |         |         |
              |розжарювання        |      |         |         |
9405 20 99 00 |- - - інші          |      |  10     |  20     | -
9405 30 00 00 |- набори електричних|      |  10     |  20     | -
              |приладів,           |      |         |         |
              |використовуваних для|      |         |         |
              |прикрашування       |      |         |         |
              |новорічних ялинок   |      |         |         |
9405 40       |- інші прилади      |      |         |         |
              |електричні          |      |         |         |
              |освітлювальні:      |      |         |         |
9405 40 10 00 |- - прожектори      |      |  25     |  50     | -
              |- - інші:           |      |         |         |
              |- - - з пластичних  |      |         |         |
              |матеріалів:         |      |         |         |
9405 40 31 00 |- - - - призначені  |      |  25     |  50     | -
              |для використання з  |      |         |         |
              |лампами та трубками |      |         |         |
              |розжарювання        |      |         |         |
9405 40 35 00 |- - - - призначені  |      |  25     |  50     | -
              |для використання з  |      |         |         |
              |люмінесцентними     |      |         |         |
              |трубчастими лампами |      |         |         |
9405 40 39 00 |- - - - інші        |      |  25     |  50     | -
              |- - - з інших       |      |         |         |
              |матеріалів:         |      |         |         |
9405 40 91 00 |- - - - призначені  |      |  25     |  50     | -
              |для використання з  |      |         |         |
              |лампами розжарювання|      |         |         |
9405 40 95 00 |- - - - призначені  |      |  25     |  50     | -
              |для використання з  |      |         |         |
              |люмінесцентними     |      |         |         |
              |лампами             |      |         |         |
9405 40 99 00 |- - - - інші        |      |  25     |  50     | -
9405 50 00 00 |- прилади           |      |  25     |  50     | -
              |неелектричні        |      |         |         |
              |освітлювальні       |      |         |         |
9405 60       |- світлові          |      |         |         |
              |покажчики, світлові |      |         |         |
              |табло та аналогічні |      |         |         |
              |вироби:             |      |         |         |
9405 60 10 00 |- - світлові        |      |  25     |  50     | -
              |покажчики, світлові |      |         |         |
              |табло та аналогічні |      |         |         |
              |вироби з звичайних  |      |         |         |
              |або пластичних      |      |         |         |
              |матеріалів, для     |      |         |         |
              |цивільної авіації   |      |         |         |
              |- - інші:           |      |         |         |
9405 60 91 00 |- - - з пластичних  |      |  25     |  50     | -
              |матеріалів          |      |         |         |
9405 60 99 00 |- - - з інших       |      |  25     |  50     | -
              |матеріалів          |      |         |         |
              |- частини:          |      |         |         |
9405 91       |- - з скла:         |      |         |         |
              |- - - вироби для    |      |         |         |
              |оснащення           |      |         |         |
              |електричних         |      |         |         |
              |освітлювальних      |      |         |         |
              |приладів (за        |      |         |         |
              |винятком            |      |         |         |
              |прожекторів):       |      |         |         |
9405 91 11 00 |- - - - ковпаки     |      |  25     |  50     | -
              |скляні грановані,   |      |         |         |
              |етикетки, кулі,     |      |         |         |
              |ядра, квіточки,     |      |         |         |
              |підвіски та         |      |         |         |
              |аналогічні вироби,  |      |         |         |
              |прикраси до люстр   |      |         |         |
              |та освітлювальних   |      |         |         |
              |приладів            |      |         |         |
9405 91 19 00 |- - - - інші        |      |  25     |  50     | -
              |(наприклад,         |      |         |         |
              |світлорозсіювачі,   |      |         |         |
              |світильники для     |      |         |         |
              |систем, абажури,    |      |         |         |
              |скляні ковпачки,    |      |         |         |
              |тюльпани тощо)      |      |         |         |
9405 91 90 00 |- - - інші          |      |  25     |  50     | -
9405 92       |- - з пластичних    |      |         |         |
              |матеріалів:         |      |         |         |
9405 92 10 00 |- - - частини       |      |  25     |  50     | -
              |виробів підпозиції  |      |         |         |
              |9405 10 або 9405 60,|      |         |         |
              |для цивільної       |      |         |         |
              |авіації             |      |         |         |
9405 92 90 00 |- - - інші          |      |  25     |  50     | -
9405 99       |- - інші:           |      |         |         |
9405 99 10 00 |- - - частини       |      |  25     |  50     | -
              |виробів підпозиції  |      |         |         |
              |9405 10 або 9405 60,|      |         |         |
              |з недорогоцінних    |      |         |         |
              |металів, для        |      |         |         |
              |цивільної авіації   |      |         |         |
9405 99 90 00 |- - - інші          |      |  25     |  50     | -
9406 00       |Конструкції         |      |         |         |
              |будівельні збірні:  |      |         |         |
9406 00 10 00 |- з дерева          |      |  10     |  20     | -
              |- з чорних металів: |      |         |         |
9406 00 31 00 |- - теплиці         |      |  10     |  20     | -
9406 00 39 00 |- - інші            |      |  10     |  20     | -
9406 00 90 00 |- з інших           |      |  10     |  20     | -
              |матеріалів          |      |         |         |