Група 09


          Кава, чай, мате [парагвайський чай] та прянощі

     Примітки:

     1. Суміші продуктів товарних позицій 0904-0910 класифікуються
таким чином:

     а) суміші двох або більше продуктів,  що належать до однієї й
тієї  самої товарної позиції,  класифікуються у цій самій товарній
позиції;

     б) суміші двох або більше продуктів,  що належать  до  різних
товарних позицій, класифікуються у товарній позиції 0910.

     Стосовно продуктів   товарних   позицій  0904-0910  (а  також
сумішей, які належать до пунктів а) або б)), додання інших речовин
не  повинно  впливати на їх класифікацію за умови,  що такі суміші
містять у собі і зберігають основні характеристики  продуктів,  що
належать  до  кожної з цих товарних позицій.  У противному разі ці
суміші не класифікуються у цій групі. Такі продукти, що становлять
суміші  смакових  добавок  чи  суміші  приправ,  класифікуються  у
товарній позиції 2103.

     2. До цієї групи не включаються перець кубеба (Piper  cubeba)
та будь-які інші продукти товарної позиції 1211.

----------------------------------------------------------------------
     Код      |       Назва        |      Ставки мита, %      |Додат-
              |                    |--------------------------| кові
              |                    |префе-|пільгова |  повна  |  ОВО
              |                    | рен- |         |         |
              |                    |ційна |         |         |
--------------+--------------------+------+---------+---------+-------
0901          |Кава смажена або    |      |         |         |
              |несмажена, з        |      |         |         |
              |кофеїном або без    |      |         |         |
              |кофеїну; кавова     |      |         |         |
              |шкаралупа та        |      |         |         |
              |оболонки зерен      |      |         |         |
              |кави; замінники     |      |         |         |
              |кави з вмістом кави |      |         |         |
              |у будь-якій         |      |         |         |
              |пропорції:          |      |         |         |
              |- кава несмажена:   |      |         |         |
0901 11 00    |- - з кофеїном:     |      |         |         |
0901 11 00 10 |- - - для           |      |    0    |    0    |  -
              |промислової         |      |         |         |
              |переробки           |      |         |         |
0901 11 00 90 |- - - інші          |      |0,1 євро |0,1 євро |  -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0901 12 00    |- - без кофеїну:    |      |         |         |
0901 12 00 10 |- - - для           |      |    0    |    0    |  -
              |промислової         |      |         |         |
              |переробки           |      |         |         |
0901 12 00 90 |- - - інші          |      |0,1 євро |0,1 євро |  -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |- кава смажена:     |      |         |         |
0901 21 00 00 |- - з кофеїном      |      |0,1 євро |0,1 євро |  -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0901 22 00 00 |- - без кофеїну     |      |0,1 євро |0,1 євро |  -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0901 90       |- інша:             |      |         |         |
0901 90 10    |- - шкаралупа та    |      |         |         |
              |оболонки зерен кави:|      |         |         |
0901 90 10 10 |- - - для           |      |    0    |    0    |  -
              |промислової         |      |         |         |
              |переробки           |      |         |         |
0901 90 10 90 |- - - інші          |      |0,1 євро |0,1 євро |  -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0901 90 90 00 |- - замінники кави, |      |0,1 євро |0,1 євро |  -
              |що містять каву     |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0902          |Чай, ароматизований |      |         |         |
              |чи неароматизований:|      |         |         |
0902 10 00 00 |- чай зелений       |      |1,0 євро |1,0 євро |  -
              |(неферментований) у |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |первинних упаковках |      |         |         |
              |з масою нетто не    |      |         |         |
              |більш як 3 кг       |      |         |         |
0902 20 00    |- інший чай зелений |      |         |         |
              |(неферментований):  |      |         |         |
0902 20 00 10 |- - у первинних     |      |    0    |    0    |  -
              |упаковках з масою   |      |         |         |
              |нетто 10 кг і більше|      |         |         |
0902 20 00 20 |- - у одноразових   |      |2,0 євро |2,0 євро |
              |фільтр-пакетах      |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0902 20 00 90 |- - інші            |      |1,0 євро |1,0 євро |  -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0902 30 00 00 |- чай чорний        |      |1,0 євро |1,0 євро |  -
              |(ферментований) і   |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |частково            |      |         |         |
              |ферментований у     |      |         |         |
              |первинних упаковках |      |         |         |
              |з масою нетто не    |      |         |         |
              |більш як 3 кг       |      |         |         |
0902 40 00    |- інший чай чорний  |      |         |         |
              |(ферментований) і   |      |         |         |
              |частково            |      |         |         |
              |ферментований:      |      |         |         |
0902 40 00 10 |- - у первинних     |      |    0    |    0    |  -
              |упаковках з масою   |      |         |         |
              |нетто 10 кг і більше|      |         |         |
0902 40 00 20 |- - у одноразових   |      |2,0 євро |2,0 євро |
              |фільтр-пакетах      |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0902 40 00 90 |- - інші            |      |1,0 євро |1,0 євро |  -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0903 00 00 00 |Мате (парагвайський |      |0,2 євро |0,4 євро |  -
              |чай)                |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0904          |Перець роду Piper;  |      |         |         |
              |стручковий перець   |      |         |         |
              |роду Capsicum або   |      |         |         |
              |пахучий перець роду |      |         |         |
              |Pimenta, сушений або|      |         |         |
              |подрібнений або     |      |         |         |
              |розмелений:         |      |         |         |
              |- перець:           |      |         |         |
0904 11       |- - неподрібнений і |      |         |         |
              |нерозмелений:       |      |         |         |
0904 11 10 00 |- - - для           |      |    0    |    0    |  -
              |промислового        |      |         |         |
              |виробництва ефірних |      |         |         |
              |олій або резиноїдів |      |         |         |
0904 11 90 00 |- - - інший         |      |    0    |    0    |  -
0904 12 00 00 |- - подрібнений або |      |    0    |    0    |  -
              |розмелений          |      |         |         |
0904 20       |- стручковий перець |      |         |         |
              |роду Capsicum або   |      |         |         |
              |пахучий перець роду |      |         |         |
              |Pimenta, сушений    |      |         |         |
              |або подрібнений або |      |         |         |
              |розмелений:         |      |         |         |
              |- - неподрібнений і |      |         |         |
              |нерозмелений:       |      |         |         |
0904 20 10 00 |- - - стручковий    |      |    0    |    0    |  -
              |перець солодкий та  |      |         |         |
              |ямайський перець    |      |         |         |
              |- - - інший:        |      |         |         |
0904 20 31 00 |- - - - роду        |      |    0    |    0    |  -
              |Capsicum для        |      |         |         |
              |виробництва         |      |         |         |
              |капсицина або       |      |         |         |
              |олійно-смолистих    |      |         |         |
              |барвників           |      |         |         |
0904 20 35 00 |- - - - для         |      |    0    |    0    |  -
              |промислового        |      |         |         |
              |виробництва ефірних |      |         |         |
              |олій або резиноїдів |      |         |         |
0904 20 39 00 |- - - - інший       |      |    0    |    0    |  -
0904 20 90 00 |- - розмелений і    |      |    0    |    0    |  -
              |подрібнений         |      |         |         |
0905 00 00 00 |Ваніль              |      |    0    |    0    |  -
0906          |Кориця та квіти     |      |         |         |
              |коричного дерева:   |      |         |         |
0906 10 00 00 |- неподрібнені і    |      |    0    |    0    |  -
              |нерозмелені         |      |         |         |
0906 20 00 00 |- подрібнені або    |      |    0    |    0    |  -
              |розмелені           |      |         |         |
0907 00 00 00 |Гвоздика (цілі      |      |    0    |    0    |  -
              |плоди, квітки та    |      |         |         |
              |квітконіжки)        |      |         |         |
0908          |Мускатний горіх;    |      |         |         |
              |маціс; амон та      |      |         |         |
              |кардамон:           |      |         |         |
0908 10       |- мускатний горіх:  |      |         |         |
0908 10 10 00 |- - неподрібнений і |      |    0    |    0    |  -
              |нерозмелений, для   |      |         |         |
              |промислового        |      |         |         |
              |виробництва ефірних |      |         |         |
              |олій або резиноїдів |      |         |         |
0908 10 90 00 |- - інший           |      |    0    |    0    |  -
0908 20       |- оболонка          |      |         |         |
              |мускатного горіха   |      |         |         |
              |(маціс):            |      |         |         |
0908 20 10 00 |- - неподрібнений і |      |    0    |    0    |  -
              |нерозмелений        |      |         |         |
0908 20 90 00 |- - подрібнений або |      |    0    |    0    |  -
              |розмелений          |      |         |         |
0908 30 00 00 |- кардамон          |      |    0    |    0    |  -
0909          |Насіння анісу,      |      |         |         |
              |бад'яну, фенхелю,   |      |         |         |
              |коріандру, куміну,  |      |         |         |
              |кмину; ягоди ялівцю:|      |         |         |
0909 10       |- насіння анісу або |      |         |         |
              |бад'яну:            |      |         |         |
0909 10 10 00 |- - анісу           |      |    0    |    0    |  -
0909 10 90 00 |- - бад'яну         |      |    0    |    0    |  -
0909 20 00 00 |- насіння коріандру |      |    0    |    0    |  -
0909 30       |- насіння куміну:   |      |         |         |
              |- - неподрібнене і  |      |         |         |
              |нерозмелене:        |      |         |         |
0909 30 11 00 |- - - для           |      |    0    |    0    |  -
              |промислового        |      |         |         |
              |виробництва ефірних |      |         |         |
              |олій або резиноїдів |      |         |         |
0909 30 19 00 |- - - інше          |      |    0    |    0    |  -
0909 30 90 00 |- - подрібнене або  |      |    0    |    0    |  -
              |розмелене           |      |         |         |
0909 40       |- насіння кмину:    |      |         |         |
              |- - неподрібнене і  |      |         |         |
              |нерозмелене:        |      |         |         |
0909 40 11 00 |- - - для           |      |    0    |    0    |  -
              |промислового        |      |         |         |
              |виробництва ефірних |      |         |         |
              |олій або резиноїдів |      |         |         |
0909 40 19 00 |- - - інше          |      |    0    |    0    |  -
0909 40 90 00 |- - подрібнене або  |      |    0    |    0    |  -
              |розмелене           |      |         |         |
0909 50       |- насіння фенхелю;  |      |         |         |
              |ягоди ялівцю:       |      |         |         |
              |- - неподрібнені і  |      |         |         |
              |нерозмелені:        |      |         |         |
0909 50 11 00 |- - - для           |      |    0    |    0    |  -
              |промислового        |      |         |         |
              |виробництва ефірних |      |         |         |
              |олій або резиноїдів |      |         |         |
0909 50 19 00 |- - - інше          |      |    0    |    0    |  -
0909 50 90 00 |- - подрібнені або  |      |    0    |    0    |  -
              |розмелені           |      |         |         |
0910          |Імбир, шафран,      |      |         |         |
              |турмерик (куркума), |      |         |         |
              |тим'ян (чебрець);   |      |         |         |
              |лаврове листя, каррі|      |         |         |
              |та інші прянощі:    |      |         |         |
0910 10       |- імбир:            |      |         |         |
              |- - цілі коріння,   |      |         |         |
              |шматки або частини: |      |         |         |
0910 10 11 00 |- - - для           |      |    0    |    0    |  -
              |промислового        |      |         |         |
              |виробництва ефірних |      |         |         |
              |олій або резиноїдів |      |         |         |
0910 10 19 00 |- - - інші          |      |    0    |    0    |  -
0910 10 90 00 |- - інші            |      |    0    |    0    |  -
0910 20       |- шафран:           |      |         |         |
0910 20 10 00 |- - неподрібнений і |      |    0    |    0    |  -
              |нерозмелений        |      |         |         |
0910 20 90 00 |- - подрібнений і   |      |    0    |    0    |  -
              |розмелений          |      |         |         |
0910 30 00 00 |- турмерик (куркума)|      |    0    |    0    |  -
0910 40       |- тим'ян (чебрець); |      |         |         |
              |лаврове листя:      |      |         |         |
              |- - тим'ян          |      |         |         |
              |(чебрець):          |      |         |         |
              |- - - неподрібнений |      |         |         |
              |і нерозмелений:     |      |         |         |
0910 40 11 00 |- - - - тим'ян      |      |    0    |    0    |  -
              |(чебрець) повзучий  |      |         |         |
              |(Thymus serpyllum)  |      |         |         |
0910 40 13 00 |- - - - інші        |      |    0    |    0    |  -
0910 40 19 00 |- - - подрібнений   |      |    0    |    0    |  -
              |або розмелений      |      |         |         |
0910 40 90 00 |- - лаврове листя   |      |    0    |    0    |  -
0910 50 00 00 |- каррі             |      |    0    |    0    |  -
              |- інші прянощі:     |      |         |         |
0910 91       |- - суміші, які     |      |         |         |
              |зазначаються у      |      |         |         |
              |примітці 1 б) цієї  |      |         |         |
              |групи:              |      |         |         |
0910 91 10 00 |- - - неподрібнені  |      |    0    |    0    |  -
              |і нерозмелені       |      |         |         |
0910 91 90 00 |- - - подрібнені    |      |    0    |    0    |  -
              |або розмелені       |      |         |         |
0910 99       |- - інші:           |      |         |         |
0910 99 10 00 |- - - насіння гуньби|      |    0    |    0    |  -
              |сінної (Trigonella) |      |         |         |
              |- - - інші:         |      |         |         |
0910 99 91 00 |- - - - неподрібнені|      |    0    |    0    |  -
              |і нерозмелені       |      |         |         |
0910 99 99 00 |- - - - подрібнені  |      |    0    |    0    |  -
              |або розмелені       |      |         |         |