Група 14


      Рослинні матеріали для виготовлення плетених виробів;
         інші продукти рослинного походження, не включені
                       до інших угруповань

     Примітки:

     1. Ця група не  включає  рослинні  речовини  і  волокна,  які
класифіковані  у розділі XI та використовуються головним чином для
виробництва  текстильних   матеріалів,   незалежно   від   способу
виробництва,   а  також  рослинну  сировину,  піддану  спеціальній
обробці з метою її використання як текстильного матеріалу.

     2. До  товарної  позиції  1401 включаються,  зокрема,  бамбук
(розщеплений   або   нерозщеплений,    розпиляний    вздовж    або
нерозпиляний,  розрізаний вздовж або нерозрізаний, із закругленими
кінцями або неокруглений,  вибілений або невибілений, вогнетривкий
або  невогнетривкий,  полірований або неполірований,  пофарбований
або непофарбований),  розщеплена верба,  тростина тощо,  серцевина
ротангової  пальми,  розщеплений  вздовж стебла пальми ротанг.  Ця
товарна позиція не включає деревину у вигляді  трісок,  пластинок,
стрічок (товарна позиція 4404).

     3. До  товарної  позиції  1402  не  включається деревна вовна
(товарна позиція 4405).

     4. До товарної позиції 1403 не  включаються  пучки  деревного
волокна, вироблені для щіткових виробів (товарна позиція 9603).

----------------------------------------------------------------------
     Код      |       Назва        |      Ставки мита, %      |Додат-
              |                    |--------------------------| кові
              |                    |префе-|пільгова |  повна  |  ОВО
              |                    | рен- |         |         |
              |                    |ційна |         |         |
--------------+--------------------+------+---------+---------+-------
1401          |Матеріали рослинного|      |         |         |
              |походження,         |      |         |         |
              |використовувані     |      |         |         |
              |головним чином для  |      |         |         |
              |плетіння або        |      |         |         |
              |виробництва матів   |      |         |         |
              |(наприклад, бамбук, |      |         |         |
              |індійська тростина, |      |         |         |
              |тростина, очерет,   |      |         |         |
              |лоза, рафія,        |      |         |         |
              |очищена, відбілена  |      |         |         |
              |або пофарбована     |      |         |         |
              |солома злаків,      |      |         |         |
              |липове лико):       |      |         |         |
1401 10 00 00 |- бамбук            |      |0,005    |0,01     |  -
              |                    |      |євро     |євро     |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1401 20 00 00 |- індійська         |      |0,005    |0,01     |  -
              |тростина            |      |євро     |євро     |
              |(ротангова          |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |пальма)             |      |         |         |
1401 90 00 00 |- інші              |      |0,005    |0,01     |  -
              |                    |      |євро     |євро     |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1402          |Матеріали рослинного|      |         |         |
              |походження,         |      |         |         |
              |використовувані     |      |         |         |
              |головним чином для  |      |         |         |
              |набивання меблів    |      |         |         |
              |(наприклад, капок,  |      |         |         |
              |рослинні волокна,   |      |         |         |
              |морська трава), у   |      |         |         |
              |тому числі у вигляді|      |         |         |
              |полотен з підосновою|      |         |         |
              |з інших матеріалів  |      |         |         |
              |чи без неї:         |      |         |         |
1402 10       |- капок:            |      |         |         |
1402 10 10 00 |- - необроблений    |      |0,005    |0,01     |  -
              |                    |      |євро     |євро     |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |- - інший:          |      |         |         |
1402 10 91 00 |- - - у вигляді     |      |0,005    |0,01     |  -
              |полотен з           |      |євро     |євро     |
              |підосновою з інших  |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |матеріалів          |      |         |         |
1402 10 99 00 |- - - інший         |      |0,005    |0,01     |  -
              |                    |      |євро     |євро     |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1402 90 00 00 |- інші              |      |0,005    |0,01     |  -
              |                    |      |євро     |євро     |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1403          |Матеріали           |      |         |         |
              |рослинного          |      |         |         |
              |походження,         |      |         |         |
              |використовувані     |      |         |         |
              |головним чином для  |      |         |         |
              |виробництва віників |      |         |         |
              |або мітел (наприклад|      |         |         |
              |сорго, п'ясава,     |      |         |         |
              |пирій, істль), у    |      |         |         |
              |в'язках, пучках або |      |         |         |
              |жмутах:             |      |         |         |
1403 10 00 00 |- сорго для віників |      |0,005    |0,01     |  -
              |(Sorghum vulgare    |      |євро     |євро     |
              |var. technicum)     |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1403 90 00 00 |- інші              |      |0,005    |0,01     |  -
              |                    |      |євро     |євро     |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1404          |Матеріали рослинного|      |         |         |
              |походження, не      |      |         |         |
              |включені до інших   |      |         |         |
              |угруповань:         |      |         |         |
1404 10 00 00 |- рослинна сировина,|      |0,005    |0,01     |  -
              |використовувана     |      |євро     |євро     |
              |головним чином      |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |для фарбування      |      |         |         |
              |або дублення        |      |         |         |
1404 20 00 00 |- бавовняний линт   |      |0,005    |0,01     |  -
              |                    |      |євро     |євро     |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1404 90 00 00 |- інші              |      |0,005    |0,01     |  -
              |                    |      |євро     |євро     |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |

(  Розділ  II  із змінами, внесеними згідно із Законами N 2952-III
(   2952-14   )  від  10.01.2002,  N  3113-III  (  3113-14  )  від
07.03.2002,   N  651-IV  (  651-15  )  від  03.04.2003,  N  652-IV
652-15  ) від 03.04.2003, N 745-IV ( 745-15 )  від  15.05.2003,
N  981-IV  (  981-15  )  від 19.06.2003, N 1043-IV ( 1043-15 ) від
09.07.2003,  N  1893-IV  (  1893-15  ) від 24.06.2004,  N  2470-IV
( 2470-15 ) від 15.03.2005 )