Група 11


     Продукція борошномельно-круп'яної промисловості; солод;
              крохмаль; інулін; пшенична клейковина

     Примітки:

     1. Ця група не включає:

     а) обсмажений  солод,  який використовується як замінник кави
(товарна позиція 0901 або 2101);

     б) борошно,  крупу  та  крохмаль  після  обробки,  наведені у
товарній позиції 1901;

     в) кукурудзяні   пластівці  або  інші  продукти,  наведені  у
товарній позиції 1904;

     г) овочі,  приготовлені або консервовані, наведені у товарних
позиціях 2001, 2004 або 2005;

     ґ) фармацевтичну продукцію (група 30);

     д) крохмалі,  що  мають властивості парфумерних,  косметичних
або туалетних засобів (група 33).

     2А. Продукти борошномельного виробництва,  наведені у таблиці
далі, включаються до цієї групи, якщо за масою сухої речовини:

     а) вміст   крохмалю   (визначений   методом  поляриметрії  за
Еверсом) перевищує зазначений у графі (2);

     б) вміст  золи  (після  внесення  поправки  на   всі   додані
мінеральні речовини) не перевищує рівень, зазначений у графі (3).

     Продукти, що   не  відповідають  вищенаведеним  умовам,  слід
включати до товарної позиції 2302.  У будь-якому  випадку  зародки
зернових  культур,  цілі,  плющені,  перероблені  у  пластівці або
розмелені, завжди класифікуються у товарній позиції 1104.

     2Б. Продукти  цієї  групи,  що   відповідають   вищенаведеним
вимогам положення,  слід класифікувати у товарній позиції 1101 або
1102, якщо відсоток проходу крізь сито з металевої сітки з вічком,
номінальний  розмір  якого  наведено у графах (4) або (5) таблиці,
становить за масою не менше,  ніж це передбачено  для  відповідної
зернової культури.

     У противному випадку їх слід класифікувати у товарній позиції
1103 або 1104.

Таблиця
-----------------------------------------------------------------
|       Зернова       | Вміст  |Вміст золи| Відсоток проходу    |
|       культура      |крохмалю|          | крізь сито з вічком |
|                     |        |          |---------------------|
|                     |        |          |315 мік-  |500 мік-  |
|                     |        |          |рометрів  |рометрів  |
|                     |        |          |(мікронів)|(мікронів)|
|---------------------+--------+----------+----------+----------|
|         (1)         |   (2)  |    (3)   |    (4)   |   (5)    |
|---------------------+--------+----------+----------+----------|
|Пшениця і жито       |  45 %  |   2,5 %  |   80 %   |    -     |
|Ячмінь               |  45 %  |   3 %    |   80 %   |    -     |
|Овес                 |  45 %  |   5 %    |   80 %   |    -     |
|Кукурудза і зернове  |  45 %  |   2 %    |    -     |  90 %    |
|сорго                |        |          |          |          |
|Рис                  |  45 %  |   1,6 %  |   80 %   |    -     |
|Гречка               |  45 %  |   4 %    |   80 %   |    -     |
|Інші зернові культури|  45 %  |   2 %    |   50 %   |    -     |
-----------------------------------------------------------------

     3. У  товарній  позиції  1103  терміни  "крупа"  та  "крупка"
означають продукти,  отримані подрібненням зерен зернових культур,
які:

     а) у  випадку  з  продуктами  з кукурудзи не менш як 95 мас.%
проходять крізь сито з металевої сітки з вічком 2 мм;

     б) у випадку з продуктами інших зернових культур не  менш  як
95 мас.% проходять крізь сито з металевої сітки з вічком 1,25 мм.

     Додаткові примітки:

     1. Ставка мита,  що застосовується до сумішей,  які входять в
дану групу, повинна бути такою:

     а) до сумішей, в яких один з компонентів становить не менш як
90  мас.%,  береться  ставка  мита,  що  застосовується  до  цього
компонента;

     б) до  інших  сумішей   застосовується   ставка   мита   того
компонента, який має найбільш високу ставку імпортного мита.

     2. У  товарній  позиції  1106  терміни "борошно",  "крупа" та
"порошок"  означають  продукти   (крім   подрібненого   висушеного
кокосу),   отримані  при  помелі  або  будь-якому  іншому  процесі
подрібнення  бобових  овочів  товарної  позиції  0713,   серцевини
сагової  пальми  або коренеплодів чи бульбоплодів товарної позиції
0714, або продуктів групи 08, які:

     а) у  випадку  сушених  бобових  овочів,  серцевини   сагової
пальми, коренеплодів, бульбоплодів, а також продуктів групи 08 (за
винятком горіхів товарних позицій 0801 і 0802) не менш як 95 мас.%
проходять крізь сито з металевої сітки з вічками 2 мм;

     б) у випадку з горіхами товарних позицій 0801 та 0802 не менш
як 50 мас.%  проходять  крізь  сито  з  металевої  сітки з  вічком
2,5 мм.

----------------------------------------------------------------------
     Код      |       Назва        |      Ставки мита, %      |Додат-
              |                    |--------------------------| кові
              |                    |префе-|пільгова |  повна  |  ОВО
              |                    | рен- |         |         |
              |                    |ційна |         |         |
--------------+--------------------+------+---------+---------+-------
1101 00       |Борошно пшеничне або|      |         |         |
              |суміші пшениці та   |      |         |         |
              |жита (меслину):     |      |         |         |
              |- борошно пшеничне: |      |         |         |
1101 00 11 00 |- - з твердої       |      |0,1 євро |0,2 євро |  -
              |пшениці             |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1101 00 15 00 |- - з м'якої пшениці|      |0,1 євро |0,2 євро |  -
              |і полби             |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1101 00 90 00 |- борошно з суміші  |      |0,1 євро |0,2 євро |  -
              |пшениці та жита     |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |(меслину)           |      |         |         |
1102          |Борошно інших       |      |         |         |
              |зернових культур,   |      |         |         |
              |крім пшеничного або |      |         |         |
              |суміші пшениці та   |      |         |         |
              |жита (меслину):     |      |         |         |
1102 10 00 00 |- борошно житнє     |      |0,1 євро |0,2 євро |  -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1102 20       |- борошно           |      |         |         |
              |кукурудзяне:        |      |         |         |
1102 20 10 00 |- - з вмістом жирних|      |0,1 євро |0,2 євро |  -
              |речовин не більш як |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |1,5 мас.%           |      |         |         |
1102 20 90 00 |- - інше            |      |0,1 євро |0,2 євро |  -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1102 30 00 00 |- борошно рисове    |      |0,1 євро |0,2 євро |  -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1102 90       |- інше:             |      |         |         |
1102 90 10 00 |- - борошно ячмінне |      |0,1 євро |0,2 євро |  -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1102 90 30 00 |- - борошно вівсяне |      |0,1 євро |0,2 євро |  -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1102 90 90 00 |- - інше            |      |0,1 євро |0,2 євро |  -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1103          |Крупи, крупка та    |      |         |         |
              |гранули зернових    |      |         |         |
              |культур:            |      |         |         |
              |- крупи та крупка:  |      |         |         |
1103 11       |- - з пшениці:      |      |         |         |
1103 11 10 00 |- - - з твердої     |      |0,1 євро |0,2 євро |  -
              |пшениці             |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1103 11 90 00 |- - - м'якої пшениці|      |0,1 євро |0,2 євро |  -
              |(звичайної) і полби |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1103 12 00 00 |- - з вівса         |      |0,1 євро |0,2 євро |  -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1103 13       |- - з кукурудзи:    |      |         |         |
1103 13 10 00 |- - - з вмістом     |      |0,1 євро |0,2 євро |  -
              |жирних речовин не   |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |більш як 1,5 мас.%  |      |         |         |
1103 13 90 00 |- - - інша          |      |0,1 євро |0,2 євро |  -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1103 14 00 00 |- - з рису          |      |0,1 євро |0,2 євро |  -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1103 19       |- - з інших зернових|      |         |         |
              |культур:            |      |         |         |
1103 19 10 00 |- - - жита          |      |0,1 євро |0,2 євро |  -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1103 19 30 00 |- - - ячменю        |      |0,1 євро |0,2 євро |  -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1103 19 90 00 |- - - інших         |      |0,1 євро |0,2 євро |  -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |- гранули:          |      |         |         |
1103 21 00 00 |- - з пшениці       |      |0,1 євро |0,2 євро |  -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1103 29       |- - з інших зернових|      |         |         |
              |культур:            |      |         |         |
1103 29 10 00 |- - - жита          |      |0,1 євро |0,2 євро |  -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1103 29 20 00 |- - - ячменю        |      |0,1 євро |0,2 євро |  -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1103 29 30 00 |- - - вівса         |      |0,1 євро |0,2 євро |  -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1103 29 40 00 |- - - кукурудзи     |      |0,1 євро |0,2 євро |  -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1103 29 50 00 |- - - рису          |      |0,1 євро |0,2 євро |  -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1103 29 90 00 |- - - інших         |      |0,1 євро |0,2 євро |  -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1104          |Зерно зернових      |      |         |         |
              |культур, оброблене  |      |         |         |
              |іншими способами    |      |         |         |
              |(наприклад, лущене, |      |         |         |
              |плющене, у вигляді  |      |         |         |
              |пластівців,         |      |         |         |
              |шліфоване, різане   |      |         |         |
              |(ядро) або          |      |         |         |
              |подрібнене), за     |      |         |         |
              |винятком рису       |      |         |         |
              |товарної позиції    |      |         |         |
              |1006; зародки       |      |         |         |
              |зернових культур    |      |         |         |
              |цілі, плющені, у    |      |         |         |
              |вигляді пластівців  |      |         |         |
              |або мелені:         |      |         |         |
              |- зерно, плющене    |      |         |         |
              |або у вигляді       |      |         |         |
              |пластівців:         |      |         |         |
1104 11       |- - з ячменю:       |      |         |         |
1104 11 10 00 |- - - плющене       |      |0,1 євро |0,2 євро |  -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1104 11 90 00 |- - - пластівці     |      |0,1 євро |0,2 євро |  -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1104 12       |- - з вівса:        |      |         |         |
1104 12 10 00 |- - - плющене       |      |0,1 євро |0,2 євро |  -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1104 12 90 00 |- - - пластівці     |      |0,1 євро |0,2 євро |  -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1104 19       |- - з інших зернових|      |         |         |
              |культур:            |      |         |         |
1104 19 10 00 |- - - пшениці       |      |0,1 євро |0,2 євро |  -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1104 19 30 00 |- - - жита          |      |0,1 євро |0,2 євро |  -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1104 19 50 00 |- - - кукурудзи     |      |0,1 євро |0,2 євро |  -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |- - - інших:        |      |         |         |
1104 19 91 00 |- - - - пластівці з |      |0,1 євро |0,2 євро |  -
              |рису                |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1104 19 99 00 |- - - - інші        |      |0,1 євро |0,2 євро |  -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |- інше оброблене    |      |         |         |
              |зерно (наприклад,   |      |         |         |
              |лущене, шліфоване,  |      |         |         |
              |різане (ядро) або   |      |         |         |
              |подрібнене):        |      |         |         |
1104 21       |- - з ячменю:       |      |         |         |
1104 21 10 00 |- - - лущене        |      |0,1 євро |0,2 євро |  -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1104 21 30 00 |- - - лущене та     |      |0,1 євро |0,2 євро |  -
              |різане або          |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |подрібнене ("Grutze"|      |         |         |
              |або "grutten")      |      |         |         |
1104 21 50 00 |- - - шліфоване     |      |0,1 євро |0,2 євро |  -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1104 21 90 00 |- - - тільки        |      |0,1 євро |0,2 євро |  -
              |подрібнене          |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1104 21 99 00 |- - - інше          |      |0,1 євро |0,2 євро |  -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1104 22       |- - з вівса:        |      |         |         |
1104 22 20 00 |- - - лущене        |      |0,1 євро |0,2 євро |  -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1104 22 30 00 |- - - лущене та     |      |0,1 євро |0,2 євро |  -
              |різане або          |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |подрібнене ("Grutze"|      |         |         |
              |або "grutten")      |      |         |         |
1104 22 50 00 |- - - шліфоване     |      |0,1 євро |0,2 євро |  -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1104 22 90 00 |- - - тільки        |      |0,1 євро |0,2 євро |  -
              |подрібнене          |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1104 22 98 00 |- - - інше          |      |0,1 євро |0,2 євро |  -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1104 23       |- - з кукурудзи:    |      |         |         |
1104 23 10 00 |- - - лущене, різане|      |0,1 євро |0,2 євро |  -
              |чи нерізане,        |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |подрібнене або      |      |         |         |
              |неподрібнене        |      |         |         |
1104 23 30 00 |- - - шліфоване     |      |0,1 євро |0,2 євро |  -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1104 23 90 00 |- - - тільки        |      |0,1 євро |0,2 євро |  -
              |подрібнене          |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1104 23 99 00 |- - - інше          |      |0,1 євро |0,2 євро |  -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1104 29       |- - з інших зернових|      |         |         |
              |культур:            |      |         |         |
              |- - - лущене, різане|      |         |         |
              |(ядро) чи нерізане, |      |         |         |
              |подрібнене або      |      |         |         |
              |неподрібнене:       |      |         |         |
1104 29 11 00 |- - - - пшениці     |      |0,1 євро |0,2 євро |  -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1104 29 15 00 |- - - - жита        |      |0,1 євро |0,2 євро |  -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1104 29 19 00 |- - - - інше        |      |0,1 євро |0,2 євро |  -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |- - - шліфоване:    |      |         |         |
1104 29 31 00 |- - - - пшениці     |      |0,1 євро |0,2 євро |  -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1104 29 35 00 |- - - - жита        |      |0,1 євро |0,2 євро |  -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1104 29 39 00 |- - - - інше        |      |0,1 євро |0,2 євро |  -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |- - - тільки        |      |         |         |
              |подрібнене:         |      |         |         |
1104 29 51 00 |- - - - пшениці     |      |0,1 євро |0,2 євро |  -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1104 29 55 00 |- - - - жита        |      |0,1 євро |0,2 євро |  -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1104 29 59 00 |- - - - інше        |      |0,1 євро |0,2 євро |  -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |- - - інше:         |      |         |         |
1104 29 81 00 |- - - - пшениці     |      |0,1 євро |0,2 євро |  -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1104 29 85 00 |- - - - жита        |      |0,1 євро |0,2 євро |  -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1104 29 89 00 |- - - - інше        |      |0,1 євро |0,2 євро |  -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1104 30       |- зародки зернових  |      |         |         |
              |культур цілі,       |      |         |         |
              |плющені, у вигляді  |      |         |         |
              |пластівців або      |      |         |         |
              |мелені:             |      |         |         |
1104 30 10 00 |- - пшениці         |      |0,1 євро |0,2 євро |  -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1104 30 90 00 |- - інших зернових  |      |0,1 євро |0,2 євро |  -
              |культур             |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1105          |Борошно, крупа,     |      |         |         |
              |порошок, пластівці, |      |         |         |
              |гранули з картоплі: |      |         |         |
1105 10 00 00 |- борошно, крупа та |      |0,1 євро |0,2 євро |  -
              |порошок             |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1105 20 00 00 |- пластівці, гранули|      |0,1 євро |0,2 євро |  -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1106          |Борошно, крупа та   |      |         |         |
              |порошок з сушених   |      |         |         |
              |бобових овочів      |      |         |         |
              |товарної позиції    |      |         |         |
              |0713, з серцевини   |      |         |         |
              |сагової пальми або  |      |         |         |
              |з коренеплодів чи   |      |         |         |
              |бульбоплодів        |      |         |         |
              |товарної позиції    |      |         |         |
              |0714 або продуктів  |      |         |         |
              |групи 08:           |      |         |         |
1106 10 00 00 |- з сушених бобових |      |0,1 євро |0,2 євро |  -
              |овочів товарної     |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |позиції 0713        |      |         |         |
1106 20       |- з серцевини       |      |         |         |
              |сагової пальми або  |      |         |         |
              |з коренеплодів чи   |      |         |         |
              |бульбоплодів        |      |         |         |
              |товарної позиції    |      |         |         |
              |0714:               |      |         |         |
1106 20 10 00 |- - денатуровані    |      |0,1 євро |0,2 євро |  -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1106 20 90 00 |- - інші            |      |0,1 євро |0,2 євро |  -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1106 30       |- з продуктів       |      |         |         |
              |групи 08:           |      |         |         |
1106 30 10 00 |- - з бананів       |      |0,1 євро |0,2 євро |  -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1106 30 90 00 |- - інші            |      |0,1 євро |0,2 євро |  -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1107          |Солод, обсмажений   |      |         |         |
              |або необсмажений:   |      |         |         |
1107 10       |- необсмажений:     |      |         |         |
              |- - з пшениці:      |      |         |         |
1107 10 11 00 |- - - у вигляді     |      |30 %,    |30 %,    |  -
              |борошна             |      |але не   |але не   |
              |                    |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |0,1 євро |0,1 євро |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1107 10 19 00 |- - - інший         |      |30 %,    |30 %,    |  -
              |                    |      |але не   |але не   |
              |                    |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |0,1 євро |0,1 євро |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |- - інший:          |      |         |         |
1107 10 91 00 |- - - у вигляді     |      |30 %,    |30 %,    |  -
              |борошна             |      |але не   |але не   |
              |                    |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |0,1 євро |0,1 євро |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1107 10 99 00 |- - - інший         |      |   30    |   30    |  -
1107 20 00 00 |- обсмажений        |      |   30    |   30    |  -
1108          |Крохмаль; інулін:   |      |         |         |
              |- крохмаль:         |      |         |         |
1108 11 00 00 |- - пшеничний       |      |0,1 євро |0,2 євро |  -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1108 12 00 00 |- - кукурудзяний    |      |0,1 євро |0,2 євро |  -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1108 13 00 00 |- - картопляний     |      |0,1 євро |0,2 євро |  -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1108 14 00 00 |- - маніоковий      |      |0,1 євро |0,2 євро |  -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1108 19       |- - інший:          |      |         |         |
1108 19 10 00 |- - - з рису        |      |0,1 євро |0,2 євро |  -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1108 19 90 00 |- - - інший         |      |0,1 євро |0,2 євро |  -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1108 20 00 00 |- інулін            |      |0,1 євро |0,2 євро |  -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1109 00 00 00 |Клейковина пшенична,|      |0,1 євро |0,2 євро |  -
              |суха чи сира        |      |за 1 кг  |за 1 кг  |