Група 10


                         Зернові культури

     Примітки:

     1. а)  Ця  група  включає  тільки  зерна,  у  тому  числі  не
відділені від колосків або стебел.

     б) Ця  група не включає зерно,  яке було лущене або оброблене
будь-яким  іншим   способом.   Однак   рис   лущений,   обрушений,
полірований,  глазурований,  пропарений або битий класифікується у
товарній позиції 1006.

     2. До товарної позиції 1005 не включається цукрова  кукурудза
(група 07).

     Примітка до підпозиції:

     1. Термін  "тверда  пшениця"  означає  пшеницю  виду Triticum
durum та гібриди,  одержані  від  міжвидового  схрещення  Triticum
durum  з  іншими  видами,  які  мають таку саму кількість хромосом
(28).

     Додаткові примітки:

     1. Використані у наступних підкатегоріях терміни  мають  такі
значення:

     а) "короткозерний   рис"    (підкатегорії      1006 10 21 00,
1006 10 92 00,    1006 20 11 00,   1006 20 92 00,   1006 30 21 00,
1006 30  42  00,  1006  30 61 00 та 1006 30 92 00) - рис,  довжина
зерен якого не більш як 5,2  мм  і  співвідношення  довжина/ширина
менш як 2;

     б) "середньозерний    рис"    (підкатегорії    1006 10 23 00,
1006 10 94 00,   1006 20 13 00,    1006 20 94 00,   1006 30 23 00,
1006 30  44  00,  1006  30 63 00 та 1006 30 94 00) - рис,  довжина
зерен якого понад 5,2 мм і не більш як  6,0  мм  і  співвідношення
довжина/ширина менш як 3;

     в) "довгозерний     рис"     (підкатегорії     1006 10 25 00,
1006 10 27 00,    1006 10 96 00,    1006 10 98 00,  1006 20 15 00,
1006 20 17 00,   1006 20 96 00,   1006 20 98 00,    1006 30 25 00,
1006 30 27 00,    1006 30 46 00,    1006 30 48 00,  1006 30 65 00,
1006 30  67  00,  1006  30 96 00 та 1006 30 98 00) - рис,  довжина
зерен якого понад 6,0 мм;

     г) "рис-сирець" (підкатегорії 1006 10 21 00,  1006 10 23  00,
1006 10 25 00,    1006 10 27 00,    1006 10 92 00,  1006 10 94 00,
1006 10  96  00 та 1006 10 98 00) - рис,  який зберіг плівку після
молотьби;

     ґ) "рис лущений" (підкатегорії 1006 20 11 00,  1006 20 13 00,
1006 20 15 00,   1006 20 17 00,    1006 20 92 00,   1006 20 94 00,
1006 20 96 00 та 1006 20 98 00)  -  рис,  з  якого  було  видалено
тільки плівку. До цього визначення рису підпадають такі комерційні
назви,  як "коричневий рис",  "рис карго",  "рис лунзен"  та  "рис
сбрамато";

     д) "рис    напівобрушений"    (підкатегорії    1006 30 21 00,
1006 30 23 00,   1006 30 25 00,    1006 30 27 00,   1006 30 42 00,
1006 30 44 00,   1006 30 46 00  та  1006 30 48 00) - рис,  з якого
видалено  плівку,  частину  зародку   і   повністю   або   частину
зовнішнього   шару  оплодня,  але  внутрішній  його  шар  залишено
неторканим;

     е) "рис  повністю  обрушений"  (підкатегорії   1006 30 61 00,
1006 30 63 00,   1006 30 65 00,   1006 30 67 00,    1006 30 92 00,
1006 30 94 00, 1006 30 96 00 та 1006 30 98 00) - рис, з якого було
видалено  плівку,  зовнішній  і внутрішній шари оплодня,  повністю
зародок,  якщо  йдеться  про  довгі  і  середні  зерна  рису,  або
частково,  якщо йдеться про рис з короткими зернами,  за можливого
збереження продовгуватих білих боріздок на не більш як 10 % зерен;

     є) "битий рис" (категорія 1006 40 00) - дрібні частини зерна,
довжина  яких  дорівнює або менша 3/4 від середньої довжини цілого
зерна.

     2. Ставка мита,  що застосовується до сумішей,  які входять в
дану групу, повинна бути такою:

     а) до сумішей, в яких один з компонентів становить не менш як
90  мас.%,  береться  ставка  мита,  що  застосовується  до  цього
компонента;

     б) до   інших   сумішей   застосовується   ставка  мита  того
компонента, який має найбільш високу ставку імпортного мита.

----------------------------------------------------------------------
     Код      |       Назва        |      Ставки мита, %      |Додат-
              |                    |--------------------------| кові
              |                    |префе-|пільгова |  повна  |  ОВО
              |                    | рен- |         |         |
              |                    |ційна |         |         |
--------------+--------------------+------+---------+---------+-------
1001          |Пшениця і суміш     |      |         |         |
              |пшениці та жита     |      |         |         |
              |(меслин):           |      |         |         |
1001 10 00    |- пшениця тверда:   |      |         |         |
1001 10 00 10 |- - насіннєва       |      |    0    |    0    |  -
1001 10 00 90 |- - інша            |      |40 євро  |80 євро  |  -
              |                    |      |за 1 т   |за 1 т   |
1001 90       |- інші:             |      |         |         |
1001 90 10 00 |- - полба для сівби |      |40 євро  |80 євро  |  -
              |                    |      |за 1 т   |за 1 т   |
              |- - інші полба,     |      |         |         |
              |пшениця м'яка та    |      |         |         |
              |суміш пшениці та    |      |         |         |
              |жита (меслин):      |      |         |         |
1001 90 91 00 |- - - насіннєві     |      |    0    |    0    |  -
              |пшениця м'яка та    |      |         |         |
              |суміш пшениці та    |      |         |         |
              |жита (меслин)       |      |         |         |
1001 90 99 00 |- - - інші          |      |40 євро  |80 євро  |  -
              |                    |      |за 1 т   |за 1 т   |
1002 00 00 00 |Жито                |      |20 євро  |40 євро  |  -
              |                    |      |за 1 т   |за 1 т   |
1003 00       |Ячмінь:             |      |         |         |
1003 00 10 00 |- насіннєвий        |      |20 євро  |40 євро  |  -
              |                    |      |за 1 т   |за 1 т   |
1003 00 90 00 |- інший             |      |20 євро  |40 євро  |  -
              |                    |      |за 1 т   |за 1 т   |
1004 00 00 00 |Овес                |      |20 євро  |40 євро  |  -
              |                    |      |за 1 т   |за 1 т   |
1005          |Кукурудза:          |      |         |         |
1005 10       |- насіннєва:        |      |         |         |
              |- - гібриди:        |      |         |         |
1005 10 11 00 |- - - гібриди       |      |    0    |    0    |  -
              |подвійні та гібриди |      |         |         |
              |топ-крос            |      |         |         |
1005 10 13 00 |- - - гібриди       |      |    0    |    0    |  -
              |потрійні            |      |         |         |
1005 10 15 00 |- - - гібриди       |      |    0    |    0    |  -
              |прості              |      |         |         |
1005 10 19 00 |- - - інші          |      |    0    |    0    |  -
1005 10 90 00 |- - інша            |      |    0    |    0    |  -
1005 90 00 00 |- інша              |      |30 %,    |30 %,    |  -
              |                    |      |але не   |але не   |
              |                    |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |20 євро  |20 євро  |
              |                    |      |за 1 т   |за 1 т   |
1006          |Рис:                |      |         |         |
1006 10       |- рис у плівці      |      |         |         |
              |(рис-сирець або     |      |         |         |
              |необроблений):      |      |         |         |
1006 10 10 00 |- - для сівби       |      |10 %,    |10 %,    |  -
              |                    |      |але не   |але не   |
              |                    |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |0,03 євро|0,03 євро|
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |- - інший:          |      |         |         |
              |- - - пропарений:   |      |         |         |
1006 10 21 00 |- - - -             |      |10 %,    |10 %,    |  -
              |короткозерний       |      |але не   |але не   |
              |                    |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |0,03 євро|0,03 євро|
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1006 10 23 00 |- - - -             |      |10 %,    |10 %,    |  -
              |середньозерний      |      |але не   |але не   |
              |                    |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |0,03 євро|0,03 євро|
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |- - - - довгозерний:|      |         |         |
1006 10 25 00 |- - - - - з         |      |10 %,    |10 %,    |  -
              |співвідношенням     |      |але не   |але не   |
              |довжини/ширини      |      |менш як  |менш як  |
              |понад 2, але        |      |0,03 євро|0,03 євро|
              |менш як 3           |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1006 10 27 00 |- - - - - з         |      |10 %,    |10 %,    |  -
              |співвідношенням     |      |але не   |але не   |
              |довжини/ширини 3    |      |менш як  |менш як  |
              |або більше          |      |0,03 євро|0,03 євро|
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |- - - інший:        |      |         |         |
1006 10 92 00 |- - - -             |      |10 %,    |10 %,    |  -
              |короткозерний       |      |але не   |але не   |
              |                    |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |0,03 євро|0,03 євро|
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1006 10 94 00 |- - - -             |      |10 %,    |10 %,    |  -
              |середньозерний      |      |але не   |але не   |
              |                    |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |0,03 євро|0,03 євро|
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |- - - - довгозерний:|      |         |         |
1006 10 96 00 |- - - - - з         |      |10 %,    |10 %,    |  -
              |співвідношенням     |      |але не   |але не   |
              |довжини/ширини понад|      |менш як  |менш як  |
              |2, але менш як 3    |      |0,03 євро|0,03 євро|
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1006 10 98 00 |- - - - - з         |      |10 %,    |10 %,    |-
              |співвідношенням     |      |але не   |але не   |
              |довжини/ширини 3    |      |менш як  |менш як  |
              |або більше          |      |0,03 євро|0,03 євро|
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1006 20       |- рис лущений       |      |         |         |
              |(коричневий):       |      |         |         |
              |- - пропарений:     |      |         |         |
1006 20 11 00 |- - - короткозерний |      |10 %,    |10 %,    |  -
              |                    |      |але не   |але не   |
              |                    |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |0,03 євро|0,03 євро|
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1006 20 13 00 |- - - середньозерний|      |10 %,    |10 %,    |  -
              |                    |      |але не   |але не   |
              |                    |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |0,03 євро|0,03 євро|
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |- - - довгозерний:  |      |         |         |
1006 20 15 00 |- - - - з           |      |10 %,    |10 %,    |  -
              |співвідношенням     |      |але не   |але не   |
              |довжини/ширини понад|      |менш як  |менш як  |
              |2, але менш як 3    |      |0,03 євро|0,03 євро|
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1006 20 17 00 |- - - - з           |      |10 %,    |10 %,    |  -
              |співвідношенням     |      |але не   |але не   |
              |довжини/ширини 3    |      |менш як  |менш як  |
              |або більше          |      |0,03 євро|0,03 євро|
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |- - інший:          |      |         |         |
1006 20 92 00 |- - - короткозерний |      |10 %,    |10 %,    |  -
              |                    |      |але не   |але не   |
              |                    |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |0,03 євро|0,03 євро|
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1006 20 94 00 |- - - середньозерний|      |10 %,    |10 %,    |  -
              |                    |      |але не   |але не   |
              |                    |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |0,03 євро|0,03 євро|
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |- - - довгозерний:  |      |         |         |
1006 20 96 00 |- - - - з           |      |10 %,    |10 %,    |  -
              |співвідношенням     |      |але не   |але не   |
              |довжини/ширини      |      |менш як  |менш як  |
              |понад 2, але        |      |0,03 євро|0,03 євро|
              |менш як 3           |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1006 20 98 00 |- - - - з           |      |10 %,    |10 %,    |  -
              |співвідношенням     |      |але не   |але не   |
              |довжини/ширини 3    |      |менш як  |менш як  |
              |або більше          |      |0,03 євро|0,03 євро|
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1006 30       |- рис напівобрушений|      |         |         |
              |або повністю        |      |         |         |
              |обрушений,          |      |         |         |
              |полірований чи      |      |         |         |
              |неполірований,      |      |         |         |
              |або глазурований чи |      |         |         |
              |неглазурований:     |      |         |         |
              |- - напівобрушений  |      |         |         |
              |рис:                |      |         |         |
              |- - - пропарений:   |      |         |         |
1006 30 21 00 |- - - -             |      |10 %,    |10 %,    |  -
              |короткозерний       |      |але не   |але не   |
              |                    |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |0,03 євро|0,03 євро|
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1006 30 23 00 |- - - -             |      |10 %,    |10 %,    |  -
              |середньозерний      |      |але не   |але не   |
              |                    |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |0,03 євро|0,03 євро|
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |- - - - довгозерний:|      |         |         |
1006 30 25 00 |- - - - - з         |      |10 %,    |10 %,    |  -
              |співвідношенням     |      |але не   |але не   |
              |довжини/ширини понад|      |менш як  |менш як  |
              |2, але менш як 3    |      |0,03 євро|0,03 євро|
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1006 30 27 00 |- - - - - з         |      |10 %,    |10 %,    |  -
              |співвідношенням     |      |але не   |але не   |
              |довжини/ширини 3    |      |менш як  |менш як  |
              |або більше          |      |0,03 євро|0,03 євро|
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |- - - інший:        |      |         |         |
1006 30 42 00 |- - - -             |      |10 %,    |10 %,    |  -
              |короткозерний       |      |але не   |але не   |
              |                    |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |0,03 євро|0,03 євро|
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1006 30 44 00 |- - - -             |      |10 %,    |10 %,    |  -
              |середньозерний      |      |але не   |але не   |
              |                    |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |0,03 євро|0,03 євро|
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |- - - - довгозерний:|      |         |         |
1006 30 46 00 |- - - - - з         |      |10 %,    |10 %,    |  -
              |співвідношенням     |      |але не   |але не   |
              |довжини/ширини      |      |менш як  |менш як  |
              |понад 2, але        |      |0,03 євро|0,03 євро|
              |менш як 3           |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1006 30 48 00 |- - - - - з         |      |10 %,    |10 %,    |  -
              |співвідношенням     |      |але не   |але не   |
              |довжини/ширини 3    |      |менш як  |менш як  |
              |або більше          |      |0,03 євро|0,03 євро|
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |- - повністю        |      |         |         |
              |обрушений рис:      |      |         |         |
              |- - - пропарений:   |      |         |         |
1006 30 61 00 |- - - -             |      |10 %,    |10 %,    |  -
              |короткозерний       |      |але не   |але не   |
              |                    |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |0,03 євро|0,03 євро|
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1006 30 63 00 |- - - -             |      |10 %,    |10 %,    |  -
              |середньозерний      |      |але не   |але не   |
              |                    |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |0,03 євро|0,03 євро|
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |- - - - довгозерний:|      |         |         |
1006 30 65 00 |- - - - - з         |      |10 %,    |10 %,    |  -
              |співвідношенням     |      |але не   |але не   |
              |довжини/ширини      |      |менш як  |менш як  |
              |понад 2, але        |      |0,03 євро|0,03 євро|
              |менш як 3           |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1006 30 67 00 |- - - - - з         |      |10 %,    |10 %,    |  -
              |співвідношенням     |      |але не   |але не   |
              |довжини/ширини 3    |      |менш як  |менш як  |
              |або більше          |      |0,03 євро|0,03 євро|
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |- - - інший:        |      |         |         |
1006 30 92 00 |- - - -             |      |10 %,    |10 %,    |  -
              |короткозерний       |      |але не   |але не   |
              |                    |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |0,03 євро|0,03 євро|
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1006 30 94 00 |- - - -             |      |10 %,    |10 %,    |  -
              |середньозерний      |      |але не   |але не   |
              |                    |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |0,03 євро|0,03 євро|
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |- - - - довгозерний:|      |         |         |
1006 30 96 00 |- - - - - з         |      |10 %,    |10 %,    |  -
              |співвідношенням     |      |але не   |але не   |
              |довжини/ширини понад|      |менш як  |менш як  |
              |2, але менш як 3    |      |0,03 євро|0,03 євро|
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1006 30 98 00 |- - - - - з         |      |10 %,    |10 %,    |  -
              |співвідношенням     |      |але не   |але не   |
              |довжини/ширини 3    |      |менш як  |менш як  |
              |або більше          |      |0,03 євро|0,03 євро|
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1006 40 00 00 |- рис битий         |      |10 %,    |10 %,    |  -
              |                    |      |але не   |але не   |
              |                    |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |0,03 євро|0,03 євро|
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1007 00       |Сорго зернове:      |      |         |         |
1007 00 10 00 |- гібрид для сівби  |      |0,02 євро|0,04 євро|  -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1007 00 90 00 |- інші              |      |0,02 євро|0,04 євро|  -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1008          |Гречка, просо та    |      |         |         |
              |насіння канаркової  |      |         |         |
              |трави; інші зернові |      |         |         |
              |культури:           |      |         |         |
1008 10 00 00 |- гречка            |      |0,05 євро|0,1 євро |  -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1008 20 00 00 |- просо             |      |0,05 євро|0,1 євро |  -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1008 30 00 00 |- насіння канаркової|      |0,05 євро|0,1 євро |  -
              |трави               |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
1008 90       |- інші зернові      |      |         |         |
              |культури:           |      |         |         |
1008 90 10 00 |- - тритикале       |      |0,05 євро|0,1 євро |  -
              |[пшенично-житній    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |гібрид]             |      |         |         |
1008 90 90    |- - інші:           |      |         |         |
1008 90 90 10 |- - - дикий         |      |    1    |    1    |
              |нешліфований рис    |      |         |         |
              |цицанії водяної, або|      |         |         |
              |тускарори (Zizania  |      |         |         |
              |aquatica)           |      |         |         |
1008 90 90 90 |- - - інші          |      |0,05 євро|0,1 євро |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |