Група 92


         Музичні інструменти; частини та приладдя до них

     Примітки:

     1. Ця група не включає:

     а) частини загального призначення,  викладені у примітці 2 до
розділу XV,  з недорогоцінних металів (розділ  XV)  та  аналогічні
вироби з пластмасових матеріалів (група 39);

     б) мікрофони,   підсилювачі,  гучномовці,  головні  телефони,
перемикачі,   стробоскопи   та   інша   апаратура   і    допоміжне
устаткування,  використовуване з предметами цієї групи,  але такі,
що не входять до їх складу і не знаходяться  в  одному  корпусі  з
ними (групи 85 або 90);

     в) інструменти  та  апаратура,  іграшкові  (товарна   позиція
9503);

     г) щітки для чищення музичних інструментів  (товарна  позиція
9603);

     ґ) інструменти   та   апаратура   для   колекціонування   або
антикваріат (товарна позиція 9705 або 9706).

     2. Смички,  палички та аналогічні предмети, необхідні для гри
на музичних інструментах товарних позицій 9202 або 9206, поданих у
відповідній кількості з інструментами,  для яких вони  призначені,
включаються  до  тих  самих  товарних  позицій,  що  й  відповідні
інструменти.

     Картки, диски та валики товарної позиції 9209, подані разом з
музичними інструментами,  вважаються самостійними виробами, які не
є складовими частинами зазначених інструментів.

----------------------------------------------------------------------
     Код      |       Назва        |      Ставки мита, %      |Додат-
              |                    |--------------------------| кові
              |                    |префе-|пільгова |  повна  |  ОВО
              |                    | рен- |         |         |
              |                    |ційна |         |         |
--------------+--------------------+------+---------+---------+-------
9201          |Фортепіано,         |      |         |         |
              |автоматичні або     |      |         |         |
              |неавтоматичні;      |      |         |         |
              |клавесини та інші   |      |         |         |
              |струнно-клавішні    |      |         |         |
              |інструменти:        |      |         |         |
9201 10       |- піаніно:          |      |         |         |
9201 10 10 00 |- - нові            |      |  15     |  30     | шт
9201 10 90 00 |- - що              |      |   5     |  10     | шт
              |використовувались   |      |         |         |
9201 20 00 00 |- роялі             |      |   5     |  10     | шт
9201 90 00 00 |- інші              |      |   5     |  10     | шт
9202          |Інші інструменти    |      |         |         |
              |музичні струнні     |      |         |         |
              |(наприклад, гітари, |      |         |         |
              |скрипки, арфи):     |      |         |         |
9202 10       |- смичкові:         |      |         |         |
9202 10 10 00 |- - скрипки         |      |   5     |  10     | шт
9202 10 90 00 |- - інші            |      |   5     |  10     | шт
9202 90       |- інші:             |      |         |         |
9202 90 10 00 |- - арфи            |      |   5     |  10     | шт
9202 90 30 00 |- - гітари          |      |  15     |  30     | шт
9202 90 90 00 |- - інші            |      |   5     |  10     | шт
9203 00       |Органи клавішні з   |      |         |         |
              |трубами; фісгармонії|      |         |         |
              |та аналогічні       |      |         |         |
              |клавішні інструменти|      |         |         |
              |з металевими        |      |         |         |
              |язичками:           |      |         |         |
9203 00 10 00 |- органи клавішні з |      |   5     |  10     | шт
              |трубами             |      |         |         |
9203 00 90 00 |- інші              |      |   5     |  10     | шт
9204          |Акордеони та        |      |         |         |
              |аналогічні          |      |         |         |
              |інструменти; губні  |      |         |         |
              |гармошки:           |      |         |         |
9204 10       |- акордеони та      |      |         |         |
              |аналогічні          |      |         |         |
              |інструменти:        |      |         |         |
9204 10 10 00 |- - з менше ніж 80  |      |  15     |  30     | шт
              |басами              |      |         |         |
9204 10 90 00 |- - з 80 або більше |      |  15     |  30     | шт
              |басами              |      |         |         |
9204 20 00 00 |- губні гармошки    |      |  15     |  30     | шт
9205          |Інші інструменти    |      |         |         |
              |музичні духові      |      |         |         |
              |(наприклад,         |      |         |         |
              |кларнети, труби,    |      |         |         |
              |волинки):           |      |         |         |
9205 10 00 00 |- інструменти духові|      |   5     |  10     | шт
              |"мідні"             |      |         |         |
9205 90 00 00 |- інші              |      |   5     |  10     | шт
9206 00 00 00 |Інструменти музичні |      |   5     |  10     | шт
              |ударні (наприклад,  |      |         |         |
              |барабани, ксилофони,|      |         |         |
              |тарілки, кастаньєти,|      |         |         |
              |маракаси)           |      |         |         |
9207          |Інструменти музичні,|      |         |         |
              |в яких звук         |      |         |         |
              |створюється або має |      |         |         |
              |посилюватися        |      |         |         |
              |електричними        |      |         |         |
              |засобами (наприклад,|      |         |         |
              |органи, гітари,     |      |         |         |
              |акордеони):         |      |         |         |
9207 10       |- інструменти       |      |         |         |
              |клавішні, крім      |      |         |         |
              |акордеонів:         |      |         |         |
9207 10 10 00 |- - органи          |      |   5     |  10     | шт
9207 10 30 00 |- - фортепіано      |      |   5     |  10     | шт
              |цифрові             |      |         |         |
9207 10 50 00 |- - синтезатори     |      |   5     |  10     | шт
9207 10 80 00 |- - інші            |      |   5     |  10     | шт
9207 90       |- інші:             |      |         |         |
9207 90 10 00 |- - гітари          |      |   5     |  10     | шт
9207 90 90 00 |- - інші            |      |   5     |  10     | шт
9208          |Скриньки музичні,   |      |         |         |
              |органи ярмаркові,   |      |         |         |
              |шарманки, птахи     |      |         |         |
              |співучі механічні,  |      |         |         |
              |пилки музичні та    |      |         |         |
              |інші інструменти    |      |         |         |
              |музичні, не включені|      |         |         |
              |до інших груп;      |      |         |         |
              |сигнальні пристрої  |      |         |         |
              |різного роду;       |      |         |         |
              |свистки, сигнальні  |      |         |         |
              |ріжки та інші горни |      |         |         |
              |або сигнальні       |      |         |         |
              |інструменти:        |      |         |         |
9208 10 00 00 |- скриньки музичні  |      |   5     |  10     | шт
9208 90 00 00 |- інші              |      |   5     |  10     | шт
9209          |Частини (наприклад, |      |         |         |
              |механізми музичних  |      |         |         |
              |скриньок) та        |      |         |         |
              |приладдя для        |      |         |         |
              |музичних            |      |         |         |
              |інструментів        |      |         |         |
              |(наприклад, картки, |      |         |         |
              |диски та валики для |      |         |         |
              |механічних          |      |         |         |
              |інструментів);      |      |         |         |
              |різноманітні        |      |         |         |
              |метрономи та        |      |         |         |
              |камертони:          |      |         |         |
9209 10 00 00 |- метрономи та      |      |   5     |  10     | -
              |камертони і труби з |      |         |         |
              |фіксованою висотою  |      |         |         |
              |звуку               |      |         |         |
9209 20 00 00 |- механізми музичних|      |   5     |  10     | -
              |скриньок            |      |         |         |
9209 30 00 00 |- струни музичних   |      |  15     |  30     | -
              |інструментів        |      |         |         |
              |- інші:             |      |         |         |
9209 91 00 00 |- - частини і       |      |  15     |  30     | -
              |приладдя для        |      |         |         |
              |фортепіано          |      |         |         |
9209 92 00 00 |- - частини і       |      |   5     |  10     | -
              |приладдя для        |      |         |         |
              |музичних            |      |         |         |
              |інструментів        |      |         |         |
              |товарної позиції    |      |         |         |
              |9202                |      |         |         |
9209 93 00 00 |- - частини і       |      |   5     |  10     | -
              |приладдя для        |      |         |         |
              |музичних            |      |         |         |
              |інструментів        |      |         |         |
              |товарної позиції    |      |         |         |
              |9203                |      |         |         |
9209 94 00 00 |- - частини і       |      |   5     |  10     | -
              |приладдя для        |      |         |         |
              |музичних            |      |         |         |
              |інструментів        |      |         |         |
              |товарної позиції    |      |         |         |
              |9207                |      |         |         |
9209 99       |- - інші:           |      |         |         |
9209 99 10 00 |- - - частини і     |      |   5     |  10     | -
              |приладдя для        |      |         |         |
              |музичних            |      |         |         |
              |інструментів        |      |         |         |
              |товарної позиції    |      |         |         |
              |9204                |      |         |         |
9209 99 30 00 |- - - частини і     |      |   5     |  10     | -
              |приладдя для        |      |         |         |
              |музичних            |      |         |         |
              |інструментів        |      |         |         |
              |товарної позиції    |      |         |         |
              |9205                |      |         |         |
9209 99 80 00 |- - - інші          |      |   5     |  10     | -
(  Розділ  XVIII  із змінами, внесеними згідно із Законом N 745-IV
( 745-15 ) від 15.05.2003 )