Група 91


                   Годинники та частини до них

     Примітки:

     1. Ця група не включає:

     а) скло та гирі годинникові (класифікуються за матеріалом,  з
якого вони виготовлені);

     б) ланцюжки для годинників (товарна  позиція  7113  або  7117
залежно від окремо взятого випадку);

     в) годинникові  деталі  загального використання,  зазначені у
примітці 2 розділу XV,  з недорогоцінних металів  (розділ  XV)  та
аналогічні  вироби  з  пластичних  матеріалів  (група  39),  або з
дорогоцінних металів,  або інших металів, плакованих дорогоцінними
металами  (здебільшого  товарна  позиція 7115);  однак пружини для
годинників класифікуються у товарній позиції 9114;

     г) шарикопідшипники кочення (товарна позиція  7326  або  8482
залежно від окремо взятого випадку);

     ґ) вироби  товарної  позиції 8412,  сконструйовані для роботи
без анкерного механізму;

     д) шарикопідшипники (товарна позиція 8482);

     е) вироби групи 85,  які ще не зібрані  разом  або  з  іншими
деталями  у  годинникові  механізми  або у вироби,  призначені для
використання  винятково  або  головним  чином  як  частини   таких
механізмів (група 85).

     2. До  товарної позиції 9101 включаються тільки годинники для
носіння на собі або з собою, корпус яких вироблений з дорогоцінних
металів  або  плакований  дорогоцінними металами,  або з тих самих
матеріалів у поєднанні з натуральними чи культивованими перлами, з
дорогоцінним   або   штучним  чи  реконструйованим  камінням,  яке
включається до товарних позицій 7101-7104.  Годинники,  призначені
для  носіння  на  собі  або  з  собою,  корпуси яких виготовлені з
недорогоцінного  металу,  інкрустованого  дорогоцінними  металами,
включаються до товарної позиції 9102.

     3. У   цій   групі  термін  "годинникові  механізми"  означає
пристрої, робота яких регулюється пружиною-балансом, кварцевим або
будь-яким  іншим  пристроєм,  здатним  визначити  інтервали часу з
індикатором,  або системою,  до якої може бути включено індикатор.
Товщина таких механізмів повинна  бути  не  більше  12  мм,  а  їх
ширина, довжина або діаметр - не більше 50 мм.

     4. Годинникові   механізми   та   деталі,   призначені    для
використання   у   годинниках   та   інших  виробах  (наприклад  у
вимірювальних  приладах),  включаються  до   цієї   групи,   окрім
випадків, зазначених у примітці 1.

----------------------------------------------------------------------
     Код      |       Назва        |      Ставки мита, %      |Додат-
              |                    |--------------------------| кові
              |                    |префе-|пільгова |  повна  |  ОВО
              |                    | рен- |         |         |
              |                    |ційна |         |         |
--------------+--------------------+------+---------+---------+-------
9101          |Годинники наручні,  |      |         |         |
              |кишенькові та інші, |      |         |         |
              |призначені для      |      |         |         |
              |носіння на собі або |      |         |         |
              |з собою (включаючи  |      |         |         |
              |секундоміри), з     |      |         |         |
              |корпусами,          |      |         |         |
              |виробленими з       |      |         |         |
              |дорогоцінних металів|      |         |         |
              |або з металів,      |      |         |         |
              |плакованих          |      |         |         |
              |дорогоцінними       |      |         |         |
              |металами:           |      |         |         |
              |- годинники наручні,|      |         |         |
              |електричні, які     |      |         |         |
              |мають або не мають  |      |         |         |
              |умонтований         |      |         |         |
              |секундомір:         |      |         |         |
9101 11 00 00 |- - лише з          |      |  25     |  50     | шт
              |механічною          |      |         |         |
              |індикацією          |      |         |         |
9101 12 00 00 |- - лише з          |      |  25     |  50     | шт
              |оптико-електронною  |      |         |         |
              |індикацією          |      |         |         |
9101 19 00 00 |- - інші            |      |  25     |  50     | шт
              |- інші годинники    |      |         |         |
              |наручні, які мають  |      |         |         |
              |або не мають        |      |         |         |
              |умонтований         |      |         |         |
              |секундомір:         |      |         |         |
9101 21 00 00 |- - з автоматичним  |      |  25     |  50     | шт
              |підзаводом          |      |         |         |
9101 29 00 00 |- - інші            |      |  25     |  50     | шт
              |- інші:             |      |         |         |
9101 91 00 00 |- - електричні      |      |  25     |  50     | шт
9101 99 00 00 |- - інші            |      |  25     |  50     | шт
9102          |Годинники наручні,  |      |         |         |
              |кишенькові та інші, |      |         |         |
              |призначені для      |      |         |         |
              |носіння на собі або |      |         |         |
              |з собою, включаючи  |      |         |         |
              |секундоміри, крім   |      |         |         |
              |включених до        |      |         |         |
              |товарної позиції    |      |         |         |
              |9101:               |      |         |         |
              |- годинники наручні |      |         |         |
              |електричні, які     |      |         |         |
              |мають чи не мають   |      |         |         |
              |секундомір:         |      |         |         |
9102 11 00 00 |- - лише з          |      |  25     |  50     | шт
              |механічною          |      |         |         |
              |індикацією          |      |         |         |
9102 12 00 00 |- - лише з          |      |  25     |  50     | шт
              |оптико-електронною  |      |         |         |
              |індикацією          |      |         |         |
9102 19 00 00 |- - інші            |      |  25     |  50     | шт
              |- інші годинники    |      |         |         |
              |наручні, які мають  |      |         |         |
              |чи не мають         |      |         |         |
              |умонтований         |      |         |         |
              |секундомір:         |      |         |         |
9102 21 00 00 |- - з автоматичним  |      |  25     |  50     | шт
              |підзаводом          |      |         |         |
9102 29 00 00 |- - інші            |      |  25     |  50     | шт
              |- інші:             |      |         |         |
9102 91 00 00 |- - електричні      |      |  25     |  50     | шт
9102 99 00 00 |- - інші            |      |  25     |  50     | шт
9103          |Будильники та малі  |      |         |         |
              |настільні або       |      |         |         |
              |настінні годинники, |      |         |         |
              |в яких встановлено  |      |         |         |
              |механізм годинників,|      |         |         |
              |призначених для     |      |         |         |
              |носіння на собі або |      |         |         |
              |з собою:            |      |         |         |
9103 10 00 00 |- електричні        |      |  15     |  30     | шт
9103 90 00 00 |- інші              |      |  15     |  30     | шт
9104 00       |Годинники,          |      |         |         |
              |встановлені на      |      |         |         |
              |панелях приладів та |      |         |         |
              |аналогічні годинники|      |         |         |
              |для автомобілів,    |      |         |         |
              |літаків, суден або  |      |         |         |
              |інших транспортних  |      |         |         |
              |засобів:            |      |         |         |
9104 00 10 00 |- для цивільної     |      |  15     |  30     | шт
              |авіації             |      |         |         |
9104 00 90 00 |- інші              |      |  15     |  30     | шт
9105          |Будильники,         |      |         |         |
              |настільні та        |      |         |         |
              |настінні годинники і|      |         |         |
              |аналогічні          |      |         |         |
              |годинники, в яких   |      |         |         |
              |встановлено механізм|      |         |         |
              |не для ручного      |      |         |         |
              |годинника:          |      |         |         |
              |- будильники:       |      |         |         |
9105 11 00 00 |- - електричні      |      |  15     |  30     | шт
9105 19 00 00 |- - інші            |      |  15     |  30     | шт
              |- годинники         |      |         |         |
              |настінні:           |      |         |         |
9105 21 00 00 |- - електричні      |      |  15     |  30     | шт
9105 29 00 00 |- - інші            |      |  15     |  30     | шт
              |- інші:             |      |         |         |
9105 91 00 00 |- - електричні      |      |  15     |  30     | шт
9105 99       |- - інші:           |      |         |         |
9105 99 10 00 |- - - годинники     |      |  15     |  30     | шт
              |настільні або       |      |         |         |
              |камінні             |      |         |         |
9105 99 90 00 |- - - інші          |      |  15     |  30     | шт
9106          |Пристрої для        |      |         |         |
              |контролю часу доби  |      |         |         |
              |або лічильники для  |      |         |         |
              |вимірювання,        |      |         |         |
              |реєстрації          |      |         |         |
              |інтервалів часу та  |      |         |         |
              |індикації,          |      |         |         |
              |будь-яким способом з|      |         |         |
              |будь-яким           |      |         |         |
              |годинниковим        |      |         |         |
              |механізмом або з    |      |         |         |
              |синхронним двигуном |      |         |         |
              |(наприклад,         |      |         |         |
              |реєстратори часу,   |      |         |         |
              |годинники з датами, |      |         |         |
              |годинники, які      |      |         |         |
              |записують час):     |      |         |         |
9106 10 00 00 |- реєстратори часу; |      |   5     |  10     | шт
              |годинники з датами  |      |         |         |
              |та годинники, які за|      |         |         |
              |писують час         |      |         |         |
9106 20 00 00 |- лічильники часу   |      |   5     |  10     | шт
              |стоянки автомобілів |      |         |         |
              |(паркування)        |      |         |         |
9106 90       |- інші:             |      |         |         |
9106 90 10 00 |- - хвилиноміри та  |      |   5     |  10     | шт
              |секундоміри         |      |         |         |
9106 90 90 00 |- - інші            |      |   5     |  10     | шт
9107 00 00 00 |Вимикачі, що діють в|      |   5     |  10     | шт
              |установлений час, та|      |         |         |
              |інші прилади, що    |      |         |         |
              |дозволяють увімкнути|      |         |         |
              |механізм у          |      |         |         |
              |зазначений час, з   |      |         |         |
              |годинниковим        |      |         |         |
              |механізмом або з    |      |         |         |
              |синхронним двигуном |      |         |         |
9108          |Механізми для       |      |         |         |
              |годинників,         |      |         |         |
              |призначених для     |      |         |         |
              |носіння на собі або |      |         |         |
              |з собою,            |      |         |         |
              |укомплектовані      |      |         |         |
              |і зібрані:          |      |         |         |
              |- електричні:       |      |         |         |
9108 11 00 00 |- - лише з          |      |  15     |  30     | шт
              |механічним          |      |         |         |
              |індикатором або з   |      |         |         |
              |пристроєм, який     |      |         |         |
              |дозволяє включити до|      |         |         |
              |складу механічний   |      |         |         |
              |індикатор           |      |         |         |
9108 12 00 00 |- - лише з          |      |  15     |  30     | шт
              |оптико-електронним  |      |         |         |
              |індикатором         |      |         |         |
9108 19 00 00 |- - інші            |      |  15     |  30     | шт
9108 20 00 00 |- з автоматичним    |      |  15     |  30     | шт
              |підзаводом          |      |         |         |
              |- інші:             |      |         |         |
9108 91 00 00 |- - розміром 33,8 мм|      |  15     |  30     | шт
              |або менше           |      |         |         |
9108 99 00 00 |- - інші            |      |  25     |  50     | шт
9109          |Механізми для       |      |         |         |
              |годинників, не      |      |         |         |
              |призначених для     |      |         |         |
              |носіння на собі або |      |         |         |
              |з собою,            |      |         |         |
              |укомплектовані і    |      |         |         |
              |зібрані:            |      |         |         |
              |- електричні:       |      |         |         |
9109 11 00 00 |- - для будильників |      |  15     |  30     | шт
9109 19       |- - інші:           |      |         |         |
9109 19 10 00 |- - - з шириною або |      |  15     |  30     | шт
              |діаметром не більше |      |         |         |
              |50 мм, для цивільної|      |         |         |
              |авіації             |      |         |         |
9109 19 90 00 |- - - інші          |      |  15     |  30     | шт
9109 90       |- інші:             |      |         |         |
9109 90 10 00 |- - з шириною або   |      |  15     |  30     | шт
              |діаметром не більше |      |         |         |
              |50 мм, для цивільної|      |         |         |
              |авіації             |      |         |         |
9109 90 90 00 |- - інші            |      |  15     |  30     | шт
9110          |Механізми           |      |         |         |
              |годинникові         |      |         |         |
              |укомплектовані, не  |      |         |         |
              |зібрані або частково|      |         |         |
              |зібрані (комплекти  |      |         |         |
              |годинникових        |      |         |         |
              |механізмів);        |      |         |         |
              |неукомплектовані    |      |         |         |
              |годинникові         |      |         |         |
              |механізми, зібрані; |      |         |         |
              |заготовки           |      |         |         |
              |годинникових        |      |         |         |
              |механізмів:         |      |         |         |
              |- для годинників,   |      |         |         |
              |призначених для     |      |         |         |
              |носіння на собі або |      |         |         |
              |з собою:            |      |         |         |
9110 11       |- - механізми       |      |         |         |
              |годинникові         |      |         |         |
              |укомплектовані, не  |      |         |         |
              |зібрані або         |      |         |         |
              |частково зібрані:   |      |         |         |
9110 11 10 00 |- - - з балансиром  |      |   5     |  10     | шт
              |та волосковою       |      |         |         |
              |пружиною            |      |         |         |
9110 11 90 00 |- - - інші          |      |   5     |  10     | шт
9110 12 00 00 |- - механізми       |      |   5     |  10     | -
              |годинникові         |      |         |         |
              |неукомплектовані,   |      |         |         |
              |зібрані             |      |         |         |
9110 19 00 00 |- - заготовки       |      |   5     |  10     | -
              |годинникових        |      |         |         |
              |механізмів          |      |         |         |
9110 90 00 00 |- інші              |      |   5     |  10     | -
9111          |Корпуси для         |      |         |         |
              |годинників,         |      |         |         |
              |призначених для     |      |         |         |
              |носіння з собою чи  |      |         |         |
              |на собі, товарної   |      |         |         |
              |позиції 9101 або    |      |         |         |
              |9102, та їх частини:|      |         |         |
9111 10 00 00 |- корпуси з         |      |   5     |  10     | шт
              |дорогоцінних металів|      |         |         |
              |або з металів,      |      |         |         |
              |плакованих          |      |         |         |
              |дорогоцінними       |      |         |         |
              |металами            |      |         |         |
9111 20       |- корпуси з         |      |         |         |
              |недорогоцінних      |      |         |         |
              |металів, у тому     |      |         |         |
              |числі позолочені або|      |         |         |
              |покриті сріблом:    |      |         |         |
9111 20 10 00 |- - позолочені або  |      |   5     |  10     | шт
              |покриті сріблом     |      |         |         |
9111 20 90 00 |- - інші            |      |   5     |  10     | шт
9111 80 00 00 |- інші корпуси      |      |   5     |  10     | шт
9111 90 00 00 |- частини           |      |   5     |  10     | -
9112          |Корпуси настінних   |      |         |         |
              |годинників та їх    |      |         |         |
              |частини:            |      |         |         |
9112 10 00 00 |- корпуси металеві  |      |   5     |  10     | шт
9112 80 00 00 |- інші корпуси      |      |   5     |  10     | шт
9112 90 00 00 |- частини           |      |   5     |  10     | -
9113          |Браслети, ремінці   |      |         |         |
              |для годинників      |      |         |         |
              |(призначених для    |      |         |         |
              |носіння з собою чи  |      |         |         |
              |на собі) та їх      |      |         |         |
              |частини:            |      |         |         |
9113 10       |- з дорогоцінних    |      |         |         |
              |металів або з       |      |         |         |
              |металу, плакованого |      |         |         |
              |дорогоцінними       |      |         |         |
              |металами:           |      |         |         |
9113 10 10 00 |- - з дорогоцінних  |      |  15     |  15     | -
              |металів             |      |         |         |
9113 10 90 00 |- - з металів,      |      |  15     |  15     | -
              |плакованих          |      |         |         |
              |дорогоцінними       |      |         |         |
              |металами            |      |         |         |
9113 20 00 00 |- з недорогоцінних  |      |  15     |  15     | -
              |металів, позолочені |      |         |         |
              |чи не позолочені,   |      |         |         |
              |або покриті чи не   |      |         |         |
              |покриті сріблом     |      |         |         |
9113 90       |- інші:             |      |         |         |
9113 90 10 00 |- - з натуральної,  |      |  15     |  15     | -
              |штучної або         |      |         |         |
              |композиційної шкіри |      |         |         |
9113 90 30 00 |- - з синтетичних   |      |  15     |  15     | -
              |матеріалів          |      |         |         |
9113 90 90 00 |- - інші            |      |  15     |  15     | -
9114          |Інші частини        |      |         |         |
              |годинникові:        |      |         |         |
9114 10 00 00 |- пружини, включаючи|      |   5     |  10     | -
              |волоскові           |      |         |         |
9114 20 00 00 |- камені            |      |   5     |  10     | -
9114 30 00 00 |- циферблати        |      |   5     |  10     | -
9114 40 00 00 |- пластинки та мости|      |   5     |  10     | -
9114 90 00 00 |- інші              |      |   5     |  10     | -