Група 90


        Прилади та апарати оптичні, для фотографування або
      кінематографії, вимірювання, контролю або вимірювання
        точності; апарати медико-хірургічні; їх частини та
                             приладдя

     Примітки:

     1. Ця група не включає:

     а) вироби,  використовувані  в  машинах,  приладах  та  інших
технічних   засобах  з  вулканізованої  гуми,  крім  твердої  гуми
(товарна  позиція  4016),  з  натуральної  або  синтетичної  шкіри
(товарна позиція 4204),  з текстильних матеріалів (товарна позиція
5911);

     б) підтримувальні (фіксувальні) пояси або інші підтримувальні
(фіксувальні)  вироби  з  текстильних  матеріалів,  за  умови,  що
головна функція цих виробів (підтримка або фіксація)  здійснюється
за  рахунок еластичності текстильних матеріалів (наприклад,  пояси
для вагітних,  бандажі для грудної клітини,  бандажі для  черевної
порожнини, фіксатори для суглобів або м'язів) (розділ XI);

     в) вогнетривкі вироби товарної позиції 6903; керамічний посуд
та вироби  для  лабораторного,  хімічного  або  іншого  технічного
використання товарної позиції 6909;

     г) оптично  необроблені скляні дзеркала товарної позиції 7009
або дзеркала з недорогоцінних або дорогоцінних металів,  що  не  є
оптичними елементами (товарна позиція 8306 чи група 71);

     ґ) вироби зі скла товарних позицій 7007,  7008,  7011,  7014,
7015 або 7017;

     д) частини загального застосування з недорогоцінних  металів,
викладені в примітці 2 розділу XV або аналогічні вироби з пластмас
(група 39);

     е) насоси з вимірювальними приладами товарної  позиції  8413;
прилади для зважування,  використовувані для контролю і підрахунку
маси виробів,  а також для зважування  окремих  вантажів  (товарна
позиція   8423);  підіймальні  і  транспортні  механізми  (товарні
позиції 8425-8428);  різальні машини всіх типів для різання паперу
або  картону  (товарна  позиція  8441);  спеціальні  пристрої  для
точного  встановлення  оброблюваних  деталей  чи  інструментів  на
металорізальних  верстатах,  включаючи  ті,  що оснащені оптичними
пристроями  для   зчитування   показників   приладів   (наприклад,
"оптичні"  ділильні  головки  (товарна  позиція  8466),  крім суто
оптичних пристроїв  (наприклад  перевірочні  телескопи);  лічильні
машини (товарна позиція 8470); редуктори, засувки та інша водяна і
газова арматура (товарна позиція 8481);

     є) освітлювальні прожектори або фари типу  автомобільних  або
велосипедних   (товарна   позиція   8512);  портативні  електричні
ліхтарі   товарної  позиції  8513;  кінематографічні  апарати  для
запису  і  відтворювання  звуку,  а  також  апарати  для серійного
виробництва  звукозаписувальної  плівки  (товарна  позиція 8519 чи
8520);   звукознімачі   (товарна   позиція  8522);  відеознімальна
стаціонарна  апаратура  та  інші  камерознімальні апарати (товарна
позиція    8525);    радіолокаційні,   радіозондувальні   апарати,
радіонавігаційні    прилади    та   радіоапаратура   дистанційного
керування  (товарна  позиція  8526); вироби, що називаються "лампи
герметичні  спрямованого  світла"  товарної  позиції  8539; кабелі
волоконно-оптичні товарної позиції 8544;

     ж) прожектори і фари товарної позиції 9405;

     з) вироби групи 95;

     и) ємкості   для   вимірювання   обсягу,   класифіковані   за
матеріалом, з якого вони вироблені; або

     і) котушки,  бобіни  або   аналогічні   носії   (що   повинні
класифікуватися за матеріалом, з якого вони вироблені, наприклад у
товарній позиції 3923 або розділу XV).

     2. За умови додержання  положень  до  примітки  1  частини  і
приладдя для машин,  апаратів, інструментів або виробів, включених
до цієї групи, класифікуються згідно з такими правилами:

     а) частини  і  приладдя,  які  є  виробами,   включеними   до
будь-якої товарної позиції цієї групи або груп 84, 85 або 91 (крім
товарних позицій 8485, 8548 або 9033), в усіх випадках включаються
до відповідних товарних позицій;

     б) інші  частини  і  приладдя,  призначені  для  використання
головним чином у відповідних типах машин, інструментів та апаратів
або  в декількох машинах,  інструментах або апаратах,  включених в
одну товарну позицію (в тому числі машини, інструменти або апарати
товарної позиції 9010, 9013 або 9031), класифікуються разом з цими
машинами, інструментами та апаратами;

     в) інші частини і приладдя класифікуються у товарній  позиції
9033.

     3. Положення  примітки  4 розділу XVI поширюється також на цю
групу.

     4. До  товарної  позиції  9005  не  включаються  телескопічні
приціли  для зброї,  телескопічні перископи для підводних човнів і
танків, а також оптичні труби для машин, апаратів або інструментів
цієї  групи або розділу XVI;  такі телескопічні приціли та оптичні
труби класифікуються в товарній позиції 9013.

     5. Машини,  апарати та оптичні інструменти для вимірювання  і
контролю,  які якби не ця примітка, можна класифікувати у товарній
позиції 9013 або у товарній позиції 9031,  повинні класифікуватися
у товарній позиції 9031.

     6. До товарної позиції 9032 включаються лише:

     а) прилади  і  апарати  для автоматичного регулювання витрат,
рівня,  тиску та інших змінних параметрів газоподібних або  рідких
речовин  або  для автоматичного контролю за температурою незалежно
від  того,  пов'язана  або  ні  їх  діяльність   з   використанням
електричних  явищ,  які  змінюються  залежно  від  параметрів,  що
підлягають автоматичному регулюванню; і

     б) автоматичні  регулятори  електричних  величин,   а   також
прилади  та  апарати  для  автоматичного регулювання неелектричних
величин,  дія яких грунтується на використанні  електричних  явищ,
які змінюються залежно від параметрів, що підлягають автоматичному
регулюванню.

     Додаткова примітка:

     1. Термін    "електроніка"    підкатегорій     9015 10 10 00,
9015 20 10 00,   9015 30 10 00,   9015 40 10 00,    9015 80 11 00,
9015 80 19 00,   9024 10 10 00,   9024 80 10 00,    9025 19 91 00,
9025 80 91 00,   9026 10 51 00,   9026 10 59 00,    9026 20 30 00,
9026 80 91 00,   9027 10 10 00,   9027 80 11 00,    9027 80 15 00,
9027 80 18 00,   9030 39 30 00,   9030 89 92 00,    9031 80 31 00,
9031 80 39 00,   9032 10 30 00  включає інструменти та прилади, до
яких  входять один або декілька виробів, класифікованих у товарних
позиціях  8540,  8541  або  8542. У той же час до товарних позицій
8540,  8541 або 8542 не слід включати вироби, що виконують функцію
випрямляча  струму  і  які  входять  лише до складу силового блока
живлення приладів або апаратів.

----------------------------------------------------------------------
     Код      |       Назва        |      Ставки мита, %      |Додат-
              |                    |--------------------------| кові
              |                    |префе-|пільгова |  повна  |  ОВО
              |                    | рен- |         |         |
              |                    |ційна |         |         |
--------------+--------------------+------+---------+---------+-------
9001          |Волокна оптичні та  |      |         |         |
              |джгути              |      |         |         |
              |волоконно-оптичні;  |      |         |         |
              |кабелі              |      |         |         |
              |волоконно-оптичні,  |      |         |         |
              |крім кабелів        |      |         |         |
              |товарної позиції    |      |         |         |
              |8544; листи або     |      |         |         |
              |пластини з          |      |         |         |
              |поляризаційного     |      |         |         |
              |матеріалу; лінзи    |      |         |         |
              |(включаючи          |      |         |         |
              |контактні), призми, |      |         |         |
              |дзеркала та оптичні |      |         |         |
              |елементи з будь-яких|      |         |         |
              |матеріалів,         |      |         |         |
              |неоправлені, крім   |      |         |         |
              |таких елементів,    |      |         |         |
              |виготовлених з      |      |         |         |
              |оптично             |      |         |         |
              |необробленого скла: |      |         |         |
9001 10       |- волокна оптичні,  |      |         |         |
              |джгути та кабелі    |      |         |         |
              |волоконно-оптичні:  |      |         |         |
9001 10 10 00 |- - кабелі для      |      |   5     |  10     | м
              |передачі зображення |      |         |         |
9001 10 90     - - інші:                      1         5
9001 10 90 10  - - - волокна
               оптичні діаметром
               не менш як 100 мкм
9001 10 90 90  - - - інші                     2         5
9001 20 00 00 |- листи або пластини|      |   5     |  10     | -
              |з поляризаційного   |      |         |         |
              |матеріалу           |      |         |         |
9001 30 00 00 |- лінзи контактні   |      |  10     |  20     | шт
9001 40       |- лінзи скляні для  |      |         |         |
              |окулярів:           |      |         |         |
9001 40 20 00 |- - що не коригують |      |   5     |  10     | шт
              |зір                 |      |         |         |
              |- - що коригують    |      |         |         |
              |зір:                |      |         |         |
              |- - - оброблені з   |      |         |         |
              |обох боків:         |      |         |         |
9001 40 41 00 |- - - - однофокусні |      |  10     |  20     | шт
9001 40 49 00 |- - - - інші        |      |  10     |  20     | шт
9001 40 80 00 |- - - інші          |      |  10     |  20     | шт
9001 50       |- лінзи для окулярів|      |         |         |
              |з інших матеріалів: |      |         |         |
9001 50 20 00 |- -  що не коригують|      |   5     |  10     | шт
              |зір                 |      |         |         |
              |- - що коригують    |      |         |         |
              |зір:                |      |         |         |
              |- - - оброблені з   |      |         |         |
              |обох боків:         |      |         |         |
9001 50 41 00 |- - - - однофокусні |      |   5     |  10     | шт
9001 50 49 00 |- - - - інші        |      |   5     |  10     | шт
9001 50 80 00 |- - - інші          |      |   5     |  10     | шт
9001 90       |- інші:             |      |         |         |
9001 90 10 00 |- - для цивільної   |      |   5     |  10     | -
              |авіації             |      |         |         |
9001 90 90 00 |- - інші            |      |   5     |  10     | -
9002          |Лінзи, призми,      |      |         |         |
              |дзеркала та інші    |      |         |         |
              |оптичні елементи з  |      |         |         |
              |будь-яких           |      |         |         |
              |матеріалів,         |      |         |         |
              |оправлені, для      |      |         |         |
              |інструментів або    |      |         |         |
              |апаратури, крім     |      |         |         |
              |таких елементів,    |      |         |         |
              |виготовлених з      |      |         |         |
              |оптично             |      |         |         |
              |необробленого скла: |      |         |         |
              |- об'єктиви:        |      |         |         |
9002 11 00 00 |- - для знімальних  |      |   5     |  10     | шт
              |апаратів, проекторів|      |         |         |
              |або збільшувальної  |      |         |         |
              |чи зменшувальної    |      |         |         |
              |фото- та            |      |         |         |
              |кіноапаратури       |      |         |         |
9002 19 00 00 |- - інші            |      |   5     |  10     | шт
9002 20 00 00 |- фільтри           |      |   5     |  10     | шт
9002 90       |- інші:             |      |         |         |
9002 90 10 00 |- - для цивільної   |      |   5     |  10     | -
              |авіації             |      |         |         |
9002 90 90 00 |- - інші            |      |   2     |   5     | -
9003          |Оправи та арматура  |      |         |         |
              |для окулярів,       |      |         |         |
              |захисних окулярів   |      |         |         |
              |або аналогічних     |      |         |         |
              |виробів та їх       |      |         |         |
              |частини:            |      |         |         |
              |- оправи:           |      |         |         |
9003 11 00 00 |- - пластмасові     |      |  10     |  20     | шт
9003 19       |- - з інших         |      |         |         |
              |матеріалів:         |      |         |         |
9003 19 10 00 |- - - з дорогоцінних|      |  10     |  20     | шт
              |металів, з металів, |      |         |         |
              |плакованих або      |      |         |         |
              |дубльованих         |      |         |         |
              |дорогоцінними       |      |         |         |
              |металами            |      |         |         |
9003 19 30 00 |- - - з             |      |  10     |  20     | шт
              |недорогоцінних      |      |         |         |
              |металів             |      |         |         |
9003 19 90 00 |- - - з інших       |      |  10     |  20     | шт
              |матеріалів          |      |         |         |
9003 90 00 00 |- частини           |      |  10     |  20     | -
9004          |Окуляри, захисні    |      |         |         |
              |окуляри та інші     |      |         |         |
              |оптичні вироби,     |      |         |         |
              |коригувальні,       |      |         |         |
              |захисні або інші:   |      |         |         |
9004 10       |- окуляри           |      |         |         |
              |сонцезахисні:       |      |         |         |
9004 10 10 00 |- - з оптичними     |      |  10     |  20     | шт
              |лінзами             |      |         |         |
              |- - інші:           |      |         |         |
9004 10 91 00 |- - - з лінзами з   |      |  10     |  20     | шт
              |пластмас            |      |         |         |
9004 10 99 00 |- - - інші          |      |  10     |  20     | шт
9004 90       |- інші:             |      |         |         |
9004 90 10 00 |- - з лінзами з     |      |  20     |  40     | шт
              |пластмас            |      |         |         |
9004 90 90 00 |- - інші            |      |  20     |  40     | шт
9005          |Біноклі, монокуляри |      |         |         |
              |та інші оптичні     |      |         |         |
              |труби та їх каркаси;|      |         |         |
              |інші астрономічні   |      |         |         |
              |прибори та їх       |      |         |         |
              |каркаси, за винятком|      |         |         |
              |радіоастрономічних  |      |         |         |
              |приборів:           |      |         |         |
9005 10 00 00 |- біноклі           |      |  10     |  20     | шт
9005 80 00 00 |- інші прибори      |      |  10     |  20     | шт
9005 90 00 00 |- частини та        |      |  10     |  20     | -
              |приладдя (включаючи |      |         |         |
              |вмонтовані)         |      |         |         |
9006          |Фотоапаратура (крім |      |         |         |
              |кіноапаратури);     |      |         |         |
              |фотоспалахи та      |      |         |         |
              |лампи-спалахи, крім |      |         |         |
              |розрядних ламп та   |      |         |         |
              |трубок товарної     |      |         |         |
              |позиції 8539:       |      |         |         |
9006 10       |- фотоапаратура, яка|      |         |         |
              |використовується для|      |         |         |
              |виготовлення кліше  |      |         |         |
              |або циліндрів для   |      |         |         |
              |друку:              |      |         |         |
9006 10 10 00 |- - апарати, які    |      |  10     |  20     | шт
              |виготовляють малюнки|      |         |         |
              |і використовуються  |      |         |         |
              |для виробництва     |      |         |         |
              |масок - рамочок і   |      |         |         |
              |сіток з основ,      |      |         |         |
              |покритих            |      |         |         |
              |фоторезистними      |      |         |         |
              |носіями             |      |         |         |
9006 10 90 00 |- - інші            |      |  10     |  20     | шт
9006 20 00 00 |- фотоапаратура, яка|      |  10     |  20     | шт
              |використовується для|      |         |         |
              |перенесення         |      |         |         |
              |зображення          |      |         |         |
              |документів у        |      |         |         |
              |мікрофільми,        |      |         |         |
              |мікрофіші або інші  |      |         |         |
              |мікроносії          |      |         |         |
9006 30 00 00 |- фотоапаратура     |      |  10     |  20     | шт
              |спеціального        |      |         |         |
              |призначення для     |      |         |         |
              |підводних або       |      |         |         |
              |повітряних зйомок,  |      |         |         |
              |для медичного       |      |         |         |
              |обстеження          |      |         |         |
              |внутрішніх органів; |      |         |         |
              |фотоапаратура, яка  |      |         |         |
              |проводить звірення  |      |         |         |
              |для судових чи      |      |         |         |
              |криміналістичних    |      |         |         |
              |цілей               |      |         |         |
9006 40 00 00 |- фотоапаратура для |      |  10     |  20     | шт
              |миттєвого проявлення|      |         |         |
              |та друкування       |      |         |         |
              |- інша              |      |         |         |
              |фотоапаратура:      |      |         |         |
9006 51 00 00 |- - дзеркальні, для |      |  10     |  20     | шт
              |рулонних плівок     |      |         |         |
              |завширшки не більш  |      |         |         |
              |як 35 мм            |      |         |         |
9006 52 00 00 |- - інші, для       |      |  10     |  20     | шт
              |рулонних плівок     |      |         |         |
              |завширшки менш як   |      |         |         |
              |35 мм               |      |         |         |
9006 53       |- - інші, для       |      |         |         |
              |рулонних плівок     |      |         |         |
              |завширшки 35 мм:    |      |         |         |
9006 53 10 00 |- - - портативні    |      |  10     |  20     | шт
              |фотоапарати         |      |         |         |
9006 53 90 00 |- - - інші          |      |  10     |  20     | шт
9006 59 00 00 |- - інші            |      |  25     |  50     | шт
              |- фотоспалахи і     |      |         |         |
              |лампи-спалахи:      |      |         |         |
9006 61 00 00 |- - апарати         |      |  10     |  20     | шт
              |(електронні) з      |      |         |         |
              |розрядною лампою для|      |         |         |
              |створення світлового|      |         |         |
              |спалаху             |      |         |         |
9006 62 00 00 |- - лампи-спалахи, у|      |  10     |  20     | шт
              |формі куба тощо     |      |         |         |
9006 69 00 00 |- - інші            |      |  10     |  20     | шт
              |- частини і         |      |         |         |
              |приладдя:           |      |         |         |
9006 91 00 00 |- - для             |      |  10     |  20     | шт
              |фотоапаратури       |      |         |         |
9006 99       |- - інші:           |      |         |         |
9006 99 10 00 |- - - апаратура     |      |  10     |  20     | -
              |підкатегорії        |      |         |         |
              |9006 10 10 00       |      |         |         |
9006 99 90 00 |- - -  інші         |      |  10     |  20     | -
9007          |Кіноапарати та      |      |         |         |
              |кінопроектори, з    |      |         |         |
              |апаратурою          |      |         |         |
              |звукозапису чи      |      |         |         |
              |звуковідтворення або|      |         |         |
              |без неї:            |      |         |         |
              |- кіноапарати:      |      |         |         |
9007 11 00 00 |- - для плівок      |      |  10     |  20     | шт
              |завширшки менш як   |      |         |         |
              |16 мм або подвійних |      |         |         |
              |8-міліметрових      |      |         |         |
              |плівок              |      |         |         |
9007 19 00 00 |- - інші            |      |  10     |  20     | шт
9007 20 00 00 |- кінопроектори     |      |  10     |  20     | шт
              |- частини і         |      |         |         |
              |приладдя:           |      |         |         |
9007 91 00 00 |- - для кіноапаратів|      |  10     |  20     | -
9007 92 00 00 |- - для             |      |  10     |  20     | -
              |кінопроекторів      |      |         |         |
9008          |Проектори           |      |         |         |
              |зображення, крім    |      |         |         |
              |кінематографічних;  |      |         |         |
              |збільшувальна або   |      |         |         |
              |зменшувальна        |      |         |         |
              |фотоапаратура (крім |      |         |         |
              |кінематографічних): |      |         |         |
9008 10 00 00 |- проектори для     |      |  10     |  20     | шт
              |діапозитивів        |      |         |         |
9008 20 00 00 |- апарати для       |      |  10     |  20     | шт
              |зчитування          |      |         |         |
              |мікрофільмів,       |      |         |         |
              |мікрофішей або інших|      |         |         |
              |мікроносіїв, з      |      |         |         |
              |можливістю або      |      |         |         |
              |неможливістю        |      |         |         |
              |отримувати копії    |      |         |         |
9008 30 00 00 |- інші проектори    |      |  10     |  20     | шт
9008 40 00 00 |- фотоапаратура для |      |  10     |  20     | шт
              |збільшення або      |      |         |         |
              |зменшення (крім     |      |         |         |
              |кінематографічних)  |      |         |         |
9008 90 00 00 |- частини і приладдя|      |  10     |  20     | -
9009          |Апаратура           |      |         |         |
              |фотокопіювальна з   |      |         |         |
              |оптичною системою   |      |         |         |
              |або контактного типу|      |         |         |
              |та апаратура        |      |         |         |
              |термокопіювальна:   |      |         |         |
              |- апаратура         |      |         |         |
              |фотокопіювальна     |      |         |         |
              |електростатична:    |      |         |         |
9009 11 00 00 |- - що безпосередньо|      |  10     |  20     | шт
              |відтворює копію     |      |         |         |
              |оригіналу (прямий   |      |         |         |
              |процес)             |      |         |         |
9009 12 00 00 |- - що відтворює    |      |  10     |  20     | шт
              |копію оригіналу за  |      |         |         |
              |допомогою проміжного|      |         |         |
              |носія (непрямий     |      |         |         |
              |процес)             |      |         |         |
              |- інша апаратура    |      |         |         |
              |фотокопіювальна:    |      |         |         |
9009 21 00 00 |- - з оптичною      |      |  10     |  20     | шт
              |системою            |      |         |         |
9009 22       |- - контактного     |      |         |         |
              |типу:               |      |         |         |
9009 22 10 00 |- - - фото-         |      |  10     |  20     | шт
              |світлокопіювальна та|      |         |         |
              |діазокопіювальна    |      |         |         |
9009 22 90 00 |- - - інші          |      |  10     |  20     | шт
9009 30 00 00 |- апаратура для     |      |  10     |  20     | шт
              |термокопіювання     |      |         |         |
9009 90       |- частини і         |      |         |         |
              |приладдя:           |      |         |         |
9009 90 10 00 |- - апаратів        |      |  10     |  20     | -
              |електростатичних для|      |         |         |
              |фотокопій та інших  |      |         |         |
              |для фотокопіювальних|      |         |         |
              |апаратів з оптичними|      |         |         |
              |системами           |      |         |         |
9009 90 90 00 |- - інші            |      |  10     |  20     | -
9010          |Апаратура та        |      |         |         |
              |обладнання для фото-|      |         |         |
              |або кінолабораторій |      |         |         |
              |(включаючи апаратуру|      |         |         |
              |для проекціонування |      |         |         |
              |або нанесення       |      |         |         |
              |зображень           |      |         |         |
              |електричних схем на |      |         |         |
              |чутливих поверхнях  |      |         |         |
              |напівпровідникових  |      |         |         |
              |матеріалів), в      |      |         |         |
              |іншому місці цієї   |      |         |         |
              |групи не            |      |         |         |
              |пойменовані;        |      |         |         |
              |негатоскопи; екрани |      |         |         |
              |проекційні:         |      |         |         |
9010 10 00 00 |- апаратура і       |      |  10     |  20     | шт
              |обладнання для      |      |         |         |
              |автоматичного       |      |         |         |
              |проявлення          |      |         |         |
              |фотоплівок          |      |         |         |
              |(включаючи          |      |         |         |
              |кіноплівки) або     |      |         |         |
              |рулонного фотопаперу|      |         |         |
              |чи для автоматичного|      |         |         |
              |друку проявлених    |      |         |         |
              |плівок на рулонному |      |         |         |
              |фотопапері          |      |         |         |
              |- апаратура та      |      |         |         |
              |обладнання для      |      |         |         |
              |проекціонування або |      |         |         |
              |нанесення зображень |      |         |         |
              |електричних схем на |      |         |         |
              |чутливих поверхнях  |      |         |         |
              |напівпровідникових  |      |         |         |
              |матеріалів:         |      |         |         |
9010 41 00 00 |- - апаратура для   |      |  10     |  20     | -
              |безпосереднього     |      |         |         |
              |запису зображення на|      |         |         |
              |напівпровідникові   |      |         |         |
              |пластини            |      |         |         |
9010 42 00 00 |- - установки       |      |  10     |  20     | -
              |суміщення та        |      |         |         |
              |покрокового         |      |         |         |
              |експонування        |      |         |         |
9010 49 00 00 |- - інші            |      |  10     |  20     | -
9010 50       |- інша апаратура та |      |         |         |
              |обладнання для фото-|      |         |         |
              |і кінолабораторій;  |      |         |         |
              |негатоскопи:        |      |         |         |
9010 50 10 00 |- - апаратура для   |      |  10     |  20     | -
              |проекціонування     |      |         |         |
              |креслень електричних|      |         |         |
              |схем на             |      |         |         |
              |світлочутливій      |      |         |         |
              |рівній поверхні     |      |         |         |
9010 50 90 00 |- - інші            |      |  10     |  20     | -
9010 60 00 00 |- екрани проекційні |      |  10     |  20     | -
9010 90       |- частини та        |      |         |         |
              |приладдя:           |      |         |         |
9010 90 10 00 |- - до апаратури    |      |  10     |  20     | -
              |підкатегорій        |      |         |         |
              |9010 41 00 00,      |      |         |         |
              |9010 42 00 00,      |      |         |         |
              |9010 49 00 00 або   |      |         |         |
              |підкатегорії        |      |         |         |
              |9010 50 10 00       |      |         |         |
9010 90 90 00 |- - інші            |      |  10     |  20     | -
9011          |Мікроскопи оптичні  |      |         |         |
              |складні, включаючи  |      |         |         |
              |мікроскопи для      |      |         |         |
              |мікрофотографування,|      |         |         |
              |для мікрокінозйомок |      |         |         |
              |або                 |      |         |         |
              |мікропроекціювання: |      |         |         |
9011 10       |- мікроскопи        |      |         |         |
              |стереоскопічні:     |      |         |         |
9011 10 10 00 |- - що споряджені   |      |  10     |  20     | шт
              |обладнанням, яке    |      |         |         |
              |спеціально          |      |         |         |
              |призначене для      |      |         |         |
              |поводження і        |      |         |         |
              |транспортування     |      |         |         |
              |напівпровідникових  |      |         |         |
              |пластин або         |      |         |         |
              |штампованих плат    |      |         |         |
9011 10 90 00 |- - інші            |      |  10     |  20     | шт
9011 20       |- інші мікроскопи   |      |         |         |
              |для                 |      |         |         |
              |мікрофотографування,|      |         |         |
              |для мікрокінозйомок |      |         |         |
              |або для             |      |         |         |
              |мікропроекціювання: |      |         |         |
9011 20 10 00 |- - мікроскопи      |      |  10     |  20     | шт
              |мікрофотографічні,  |      |         |         |
              |споряджені          |      |         |         |
              |обладнанням, яке    |      |         |         |
              |спеціально          |      |         |         |
              |призначене для      |      |         |         |
              |поводження і        |      |         |         |
              |транспортування     |      |         |         |
              |напівпровідникових  |      |         |         |
              |пластин або         |      |         |         |
              |штампованих плат    |      |         |         |
9011 20 90 00 |- - інші            |      |  10     |  20     | шт
9011 80 00 00 |- інші мікроскопи   |      |  10     |  20     | шт
9011 90       |- частини і         |      |         |         |
              |приладдя:           |      |         |         |
9011 90 10 00 |- - до апаратури    |      |  10     |  20     | -
              |підкатегорій        |      |         |         |
              |9011 10 10 00 або   |      |         |         |
              |9011 20 10 00       |      |         |         |
9011 90 90 00 |- - інші            |      |  10     |  20     | -
9012          |Мікроскопи, крім    |      |         |         |
              |оптичних;           |      |         |         |
              |діфрактографи:      |      |         |         |
9012 10       |- мікроскопи, крім  |      |         |         |
              |оптичних, та        |      |         |         |
              |діфрактографи:      |      |         |         |
9012 10 10 00 |- - електронні      |      |  10     |  20     | шт
              |мікроскопи,         |      |         |         |
              |споряджені          |      |         |         |
              |обладнанням, яке    |      |         |         |
              |спеціально          |      |         |         |
              |призначене для      |      |         |         |
              |поводження і        |      |         |         |
              |транспортування     |      |         |         |
              |напівпровідникових  |      |         |         |
              |пластин або         |      |         |         |
              |штампованих плат    |      |         |         |
9012 10 90 00 |- - інші            |      |  10     |  20     | шт
9012 90       |- частини і         |      |         |         |
              |приладдя:           |      |         |         |
9012 90 10 00 |- - до апаратури    |      |  10     |  20     | -
              |підкатегорії        |      |         |         |
              |9012 10 10 00       |      |         |         |
9012 90 90 00 |- - інші            |      |  10     |  20     | -
9013          |Пристрої на рідких  |      |         |         |
              |кристалах, крім     |      |         |         |
              |виробів, конкретніше|      |         |         |
              |згаданих в інших    |      |         |         |
              |товарних позиціях;  |      |         |         |
              |лазери, крім        |      |         |         |
              |лазерних діодів;    |      |         |         |
              |інша апаратура та   |      |         |         |
              |інструменти оптичні |      |         |         |
              |в іншому місці      |      |         |         |
              |цієї групи не       |      |         |         |
              |пойменовані:        |      |         |         |
9013 10 00 00 |- приціли           |      |  10     |  20     | шт
              |телескопічні для    |      |         |         |
              |зброї; перископи;   |      |         |         |
              |труби оптичні,      |      |         |         |
              |виготовлені як      |      |         |         |
              |частини для машин,  |      |         |         |
              |апаратів або        |      |         |         |
              |інструментів цієї   |      |         |         |
              |групи або розділу   |      |         |         |
              |XVI                 |      |         |         |
9013 20 00 00 |- лазери, крім      |      |  10     |  20     | шт
              |лазерних діодів     |      |         |         |
9013 80       |- інші пристрої,    |      |         |         |
              |апарати та          |      |         |         |
              |інструменти:        |      |         |         |
              |- - пристрої на     |      |         |         |
              |рідких кристалах:   |      |         |         |
              |- - - пристрої на   |      |         |         |
              |рідких кристалах з  |      |         |         |
              |активною матрицею:  |      |         |         |
9013 80 11 00 |- - - - кольорові   |      |  10     |  20     | шт
9013 80 19 00 |- - - - чорно-білі  |      |  10     |  20     | шт
              |або іншого          |      |         |         |
              |монохронного        |      |         |         |
              |зображення          |      |         |         |
9013 80 30 00 |- - - інші          |      |  10     |  20     | шт
9013 80 90 00 |- - інші            |      |  10     |  20     | шт
9013 90       |- частини і         |      |         |         |
              |приладдя:           |      |         |         |
9013 90 10 00 |- - пристрої на     |      |  10     |  20     | -
              |рідких кристалах    |      |         |         |
              |(LCD)               |      |         |         |
9013 90 90 00 |- - інші            |      |  10     |  20     | -
9014          |Інші компаси,       |      |         |         |
              |включаючи           |      |         |         |
              |навігаційні;        |      |         |         |
              |навігаційні         |      |         |         |
              |інструменти та      |      |         |         |
              |апаратура:          |      |         |         |
9014 10       |- компаси,          |      |         |         |
              |включаючи           |      |         |         |
              |навігаційні:        |      |         |         |
9014 10 10 00 |- - для цивільної   |      |  10     |  20     | шт
              |авіації             |      |         |         |
9014 10 90 00 |- - інші            |      |  10     |  20     | шт
9014 20       |- прилади та        |      |         |         |
              |апаратура для       |      |         |         |
              |аеронавігації та    |      |         |         |
              |космічної навігації |      |         |         |
              |(крім компасів):    |      |         |         |
              |- - для цивільної   |      |         |         |
              |авіації:            |      |         |         |
9014 20 13 00 |- - - інерційні     |      |  10     |  20     | шт
              |навігаційні системи |      |         |         |
9014 20 18 00 |- - - інші          |      |  10     |  20     | шт
9014 20 90 00 |- - інші            |      |  10     |  20     | шт
9014 80 00 00 |- інші прилади та   |      |  10     |  20     | -
              |апаратура           |      |         |         |
9014 90       |- частини і         |      |         |         |
              |приладдя:           |      |         |         |
9014 90 10 00 |- - приладів та     |      |  10     |  20     | -
              |апаратів підпозицій |      |         |         |
              |9014 10 і 9014 20,  |      |         |         |
              |для цивільної       |      |         |         |
              |авіації             |      |         |         |
9014 90 90 00 |- - інші            |      |  10     |  20     | -
9015          |Прилади та апаратура|      |         |         |
              |геодезичні          |      |         |         |
              |(включаючи          |      |         |         |
              |фотограмметричні),  |      |         |         |
              |топографічні,       |      |         |         |
              |землемірні,         |      |         |         |
              |гідрографічні,      |      |         |         |
              |океанографічні,     |      |         |         |
              |гідрологічні,       |      |         |         |
              |метеорологічні або  |      |         |         |
              |геофізичні, за      |      |         |         |
              |винятком компасів;  |      |         |         |
              |далекоміри:         |      |         |         |
9015 10       |- далекоміри:       |      |         |         |
9015 10 10 00 |- - електронні      |      |  10     |  20     | шт
9015 10 90 00 |- - інші            |      |  10     |  20     | шт
9015 20       |- теодоліти і       |      |         |         |
              |тахеометри:         |      |         |         |
9015 20 10 00 |- - електронні      |      |   5     |  10     | шт
9015 20 90 00 |- - інші            |      |  10     |  20     | шт
9015 30       |- нівеліри:         |      |         |         |
9015 30 10 00 |- - електронні      |      |  10     |  20     | шт
9015 30 90 00 |- - інші            |      |  10     |  20     | шт
9015 40       |- прилади та        |      |         |         |
              |апаратура,          |      |         |         |
              |фотограмметричні,   |      |         |         |
              |геодезичні:         |      |         |         |
9015 40 10 00 |- - електронні      |      |  10     |  20     | шт
9015 40 90 00 |- - інші            |      |  10     |  20     | шт
9015 80       |- інші інструменти  |      |         |         |
              |та апаратура:       |      |         |         |
              |- - електронні:     |      |         |         |
9015 80 11 00 |- - - інструменти та|      |  10     |  20     | шт
              |апарати для         |      |         |         |
              |метеорології,       |      |         |         |
              |гідрології та       |      |         |         |
              |геофізики           |      |         |         |
9015 80 19 00 |- - - інші          |      |  10     |  20     | шт
              |- - інші:           |      |         |         |
9015 80 91 00 |- - - інструменти та|      |  10     |  20     | шт
              |апарати,            |      |         |         |
              |використовувані в   |      |         |         |
              |геодезії,           |      |         |         |
              |топографії,         |      |         |         |
              |картографії або     |      |         |         |
              |нівелюванні;        |      |         |         |
              |інструменти         |      |         |         |
              |гідрографічні       |      |         |         |
9015 80 93 00 |- - - інструменти та|      |  10     |  20     | шт
              |апарати             |      |         |         |
              |метеорологічні,     |      |         |         |
              |гідрологічні та     |      |         |         |
              |геофізичні          |      |         |         |
9015 80 99 00 |- - - інші          |      |  10     |  20     | шт
9015 90 00 00 |- частини і         |      |  10     |  20     | -
              |приладдя            |      |         |         |
9016 00       |Терези, чутливі до  |      |         |         |
              |маси в 0,05 г чи    |      |         |         |
              |більше, з важками   |      |         |         |
              |або без них:        |      |         |         |
9016 00 10 00 |- терези            |      |  10     |  20     | шт
9016 00 90 00 |- частини та        |      |  10     |  20     | -
              |приладдя            |      |         |         |
9017          |Інструменти для     |      |         |         |
              |креслення,          |      |         |         |
              |розмічання          |      |         |         |
              |креслярських робіт  |      |         |         |
              |або математичних    |      |         |         |
              |розрахунків         |      |         |         |
              |(наприклад, машинки |      |         |         |
              |креслярські,        |      |         |         |
              |пантографи,         |      |         |         |
              |транспортири,       |      |         |         |
              |готовальні,         |      |         |         |
              |логарифмічні        |      |         |         |
              |лінійки,            |      |         |         |
              |калькулятори тощо); |      |         |         |
              |ручні інструменти   |      |         |         |
              |для вимірювання     |      |         |         |
              |довжини (наприклад, |      |         |         |
              |вимірювальні стержні|      |         |         |
              |та рулетки,         |      |         |         |
              |мікрометри,         |      |         |         |
              |штангенциркулі,     |      |         |         |
              |кронциркулі, лекала |      |         |         |
              |та шаблони), в      |      |         |         |
              |іншому місці цієї   |      |         |         |
              |групи не            |      |         |         |
              |пойменовані:        |      |         |         |
9017 10       |- столи та апарати  |      |         |         |
              |креслярські та      |      |         |         |
              |пристрої,           |      |         |         |
              |автоматичні або     |      |         |         |
              |неавтоматичні:      |      |         |         |
9017 10 10 00 |- - прилади для     |      |  10     |  20     | шт
              |розмічання          |      |         |         |
9017 10 90 00 |- - інші            |      |  10     |  20     | шт
9017 20       |- інші інструменти  |      |         |         |
              |для креслення,      |      |         |         |
              |розмічання          |      |         |         |
              |креслярських робіт  |      |         |         |
              |або математичних    |      |         |         |
              |розрахунків:        |      |         |         |
9017 20 05 00 |- - інструменти для |      |  10     |  20     | шт
              |розмічання          |      |         |         |
              |- - інструменти     |      |         |         |
              |креслярські:        |      |         |         |
9017 20 11 00 |- - - для проектних |      |  10     |  20     | шт
              |креслень            |      |         |         |
9017 20 19 00 |- - - інші          |      |  10     |  20     | шт
              |- - інструменти для |      |         |         |
              |розмічання:         |      |         |         |
9017 20 31 00 |- - - машини, що    |      |  10     |  20     | шт
              |малюють картинки і  |      |         |         |
              |використовуються для|      |         |         |
              |одержання масок або |      |         |         |
              |шаблонів, покритих  |      |         |         |
              |фоточутливими       |      |         |         |
              |носіями             |      |         |         |
9017 20 39 00 |- - - інші          |      |  10     |  20     | шт
9017 20 90 00 |- - інструменти для |      |  10     |  20     | шт
              |математичних        |      |         |         |
              |розрахунків         |      |         |         |
              |(логарифмічні       |      |         |         |
              |лінійки, дискові    |      |         |         |
              |калькулятори тощо)  |      |         |         |
9017 30       |- мікрометри,       |      |         |         |
              |штангенциркулі,     |      |         |         |
              |лекала та шаблони:  |      |         |         |
9017 30 10 00 |- - мікрометри і    |      |  10     |  20     | шт
              |штангенциркулі      |      |         |         |
9017 30 90 00 |- - інші (за        |      |  10     |  20     | шт
              |винятком калібрів   |      |         |         |
              |без пристроїв       |      |         |         |
              |регулювання         |      |         |         |
              |підкатегорій        |      |         |         |
              |9031 80 51 00)      |      |         |         |
9017 80       |- інші інструменти: |      |         |         |
9017 80 10 00 |- - метри           |      |  10     |  20     | шт
              |(вимірювальне       |      |         |         |
              |приладдя та рулетки)|      |         |         |
              |і лінійки з         |      |         |         |
              |поділками           |      |         |         |
9017 80 90 00 |- - інші            |      |  10     |  20     | шт
9017 90       |- частини та        |      |         |         |
              |приладдя:           |      |         |         |
9017 90 10 00 |- - до апаратури    |      |  10     |  20     | -
              |підкатегорії        |      |         |         |
              |9017 20 31 00       |      |         |         |
9017 90 90 00 |- - інші            |      |  10     |  20     | -
9018          |Прилади, що         |      |         |         |
              |використовуються у  |      |         |         |
              |медицині, хірургії, |      |         |         |
              |стоматології або    |      |         |         |
              |ветеринарії,        |      |         |         |
              |включаючи           |      |         |         |
              |сцинтографічні      |      |         |         |
              |апарати та іншу     |      |         |         |
              |електромедичну      |      |         |         |
              |апаратуру, а також  |      |         |         |
              |апарати для         |      |         |         |
              |досліджень зору:    |      |         |         |
              |- апарати для       |      |         |         |
              |електродіагностики  |      |         |         |
              |(включаючи апарати  |      |         |         |
              |для функціональних  |      |         |         |
              |діагностичних       |      |         |         |
              |досліджень або для  |      |         |         |
              |контролю            |      |         |         |
              |фізіологічних       |      |         |         |
              |параметрів):        |      |         |         |
9018 11 00 00 |- - електрокардіог- |      |   0     |   0     | шт
              |рафи                |      |         |         |
9018 12 00 00 |- - апарати         |      |   0     |   0     | шт
              |діагностичні для    |      |         |         |
              |ультразвукових      |      |         |         |
              |обстежень (сканери) |      |         |         |
9018 13 00 00 |- - магнітно-       |      |   0     |   0     | шт
              |резонансні томографи|      |         |         |
9018 14 00 00 |- - сцинтографічна  |      |   0     |   0     | шт
              |апаратура           |      |         |         |
9018 19       |- - інші:           |      |         |         |
9018 19 10 00 |- - - прилади для   |      |   0     |   0     | шт
              |відстеження двох або|      |         |         |
              |більше параметрів   |      |         |         |
9018 19 90 00 |- - - інші          |      |   0     |   0     | шт
9018 20 00 00 |- апаратура, що     |      |   0     |   0     | -
              |використовує        |      |         |         |
              |ультрафіолетові або |      |         |         |
              |інфрачервоні промені|      |         |         |
              |- шприци, голки,    |      |         |         |
              |катетери, канюлі і  |      |         |         |
              |подібні приладдя:   |      |         |         |
9018 31       |- - шприци, з       |      |         |         |
              |голками чи без      |      |         |         |
              |голок:              |      |         |         |
9018 31 10 00 |- - - з пластмасових|      |  10     |  20     | шт
              |матеріалів          |      |         |         |
9018 31 90 00 |- - - інші          |      |   0     |   0     | шт
9018 32       |- - голки трубчасті |      |         |         |
              |металеві та голки   |      |         |         |
              |для накладання швів:|      |         |         |
9018 32 10 00 |- - - голки         |      |   0     |   0     | -
              |трубчасті металеві  |      |         |         |
9018 32 90 00 |- - - голки для     |      |   0     |   0     | -
              |накладання швів     |      |         |         |
9018 39 00    |- - інші:           |      |         |         |
9018 39 00 10 |- - - катетери      |      |  10     |  20     | шт
9018 39 00 30 |- - - зонди         |      |  10     |  20     | шт
9018 39 00 50 |- - - бужі          |      |  10     |  20     | шт
9018 39 00 90 |- - - інші          |      |   0     |   0     | шт
              |- інші прилади та   |      |         |         |
              |апарати             |      |         |         |
              |стоматологічні:     |      |         |         |
9018 41 00 00 |- - бормашини,      |      |   0     |   0     | шт
              |поєднані або не     |      |         |         |
              |поєднані з іншим    |      |         |         |
              |стоматологічним     |      |         |         |
              |обладнанням на      |      |         |         |
              |спільній основі     |      |         |         |
9018 49       |- - інші:           |      |         |         |
9018 49 10 00 |- - - долота, диски,|      |   0     |   0     | шт
              |фрези і щітки для   |      |         |         |
              |стоматологічних     |      |         |         |
              |бурів               |      |         |         |
9018 49 90 00 |- - - інші          |      |   0     |   0     | шт
9018 50       |- інші прилади та   |      |         |         |
              |апарати             |      |         |         |
              |офтальмологічні:    |      |         |         |
9018 50 10 00 |- - неоптичні       |      |   0     |   0     | -
9018 50 90 00 |- - оптичні         |      |  10     |  20     | -
9018 90       |- інші прилади та   |      |         |         |
              |апарати:            |      |         |         |
9018 90 10 00 |- - інструменти та  |      |   0     |   0     | шт
              |апарати для         |      |         |         |
              |вимірювання         |      |         |         |
              |артеріального тиску |      |         |         |
9018 90 20 00 |- - ендоскопи       |      |   0     |   0     | шт
9018 90 30 00 |- - нирки штучні    |      |   0     |   0     | шт
              |- - прилади,        |      |         |         |
              |призначені для      |      |         |         |
              |діатермії:          |      |         |         |
9018 90 41 00 |- - - ультразвукові |      |   0     |   0     | шт
9018 90 49 00 |- - - інші          |      |   0     |   0     | шт
9018 90 50 00 |- - апарати для     |      |   0     |   0     | шт
              |переливання крові   |      |         |         |
9018 90 60 00 |- - прилади та      |      |   0     |   0     | шт
              |апарати для         |      |         |         |
              |анестезії           |      |         |         |
9018 90 70 00 |- - штотринтори     |      |   0     |   0     | шт
              |ультразвукові       |      |         |         |
9018 90 75 00 |- - апарати для     |      |   0     |   0     | шт
              |нервового           |      |         |         |
              |стимулювання        |      |         |         |
9018 90 85    |- - інші:           |      |         |         |
9018 90 85 10 |- - - для вливання  |      |  20     |  40     | шт
              |розчинів            |      |         |         |
9018 90 85 90 |- - - інші          |      |   0     |   0     | шт
9019          |Апарати для         |      |         |         |
              |механотерапії; для  |      |         |         |
              |масажу; апаратура   |      |         |         |
              |психотехнічна;      |      |         |         |
              |апарати для         |      |         |         |
              |озонотерапії,       |      |         |         |
              |кисневої та         |      |         |         |
              |аерозольної терапії,|      |         |         |
              |штучного дихання,   |      |         |         |
              |реанімації та інша  |      |         |         |
              |апаратура для       |      |         |         |
              |дихальної терапії:  |      |         |         |
9019 10       |- апарати для       |      |         |         |
              |механотерапії,      |      |         |         |
              |масажу,             |      |         |         |
              |психотехнічна       |      |         |         |
              |апаратура:          |      |         |         |
9019 10 10 00 |- - вібромасажні    |      |   0     |   0     | -
              |електричні          |      |         |         |
9019 10 90 00 |- - інші            |      |   0     |   0     | -
9019 20 00 00 |- апарати для       |      |   0     |   0     | -
              |озонотерапії,       |      |         |         |
              |кисневої та         |      |         |         |
              |аерозольної терапії,|      |         |         |
              |штучного дихання,   |      |         |         |
              |реанімації та інша  |      |         |         |
              |апаратура для       |      |         |         |
              |дихальної терапії   |      |         |         |
9020 00       |Інші апарати        |      |         |         |
              |дихальні та газові  |      |         |         |
              |маски, за винятком  |      |         |         |
              |захисних масок без  |      |         |         |
              |фільтрувальних      |      |         |         |
              |пристроїв і змінної |      |         |         |
              |фільтрувальної      |      |         |         |
              |речовини:           |      |         |         |
9020 00 10 00 |- апарати дихальні  |      |   0     |   0     | -
              |та маски газові (за |      |         |         |
              |винятком їх частин) |      |         |         |
              |для цивільної       |      |         |         |
              |авіації             |      |         |         |
9020 00 90 00 |- інші              |      |   0     |   0     | -
9021          |Пристосування       |      |         |         |
              |ортопедичні,        |      |         |         |
              |включаючи медико-   |      |         |         |
              |хірургічні пояси,   |      |         |         |
              |бандажі та милиці;  |      |         |         |
              |шини, лубки та інші |      |         |         |
              |пристосування для   |      |         |         |
              |лікування переломів;|      |         |         |
              |протезні вироби та  |      |         |         |
              |апарати; апарати для|      |         |         |
              |поліпшення слуху у  |      |         |         |
              |глухих та інші      |      |         |         |
              |апарати, які носять |      |         |         |
              |на собі або         |      |         |         |
              |вживлюють в         |      |         |         |
              |організм, щоб       |      |         |         |
              |компенсувати якийсь |      |         |         |
              |недолік чи фізичну  |      |         |         |
              |ваду:               |      |         |         |
              |- протези суглобів  |      |         |         |
              |та інші             |      |         |         |
              |пристосування       |      |         |         |
              |ортопедичні для     |      |         |         |
              |лікування переломів:|      |         |         |
9021 11 00 00 |- - протези суглобів|      |   0     |   0     | -
9021 19       |- - інші:           |      |         |         |
9021 19 10 00 |- - - пристосування |      |   0     |   0     | -
              |ортопедичні         |      |         |         |
9021 19 90 00 |- - - пристосування |      |   0     |   0     | -
              |для лікування       |      |         |         |
              |переломів           |      |         |         |
              |- зуби штучні і     |      |         |         |
              |деталі для          |      |         |         |
              |протезування зубів: |      |         |         |
9021 21       |- - зуби штучні:    |      |         |         |
9021 21 10 00 |- - - з пластичних  |      |   0     |   0     |00 шт
              |матеріалів          |      |         |         |
9021 21 90 00 |- - - з інших       |      |   0     |   0     |00 шт
              |матеріалів          |      |         |         |
9021 29 00 00 |- інші              |      |   0     |   0     | -
9021 30       |- інші частини тіла |      |         |         |                                                                                      
              |штучні:             |      |         |         |
9021 30 10 00 |- - протези очей    |      |   0     |   0     | -
9021 30 90 00 |- - інші            |      |   0     |   0     | -
9021 40 00 00 |- апарати для       |      |   0     |   0     | шт
              |поліпшення слуху, за|      |         |         |
              |винятком частин і   |      |         |         |
              |приладдя            |      |         |         |
9021 50 00 00 |- серцеві           |      |   0     |   0     | шт
              |стимулятори, за     |      |         |         |
              |винятком частин і   |      |         |         |
              |приладдя            |      |         |         |
9021 90       |- інші:             |      |         |         |
9021 90 10 00 |- - частини і       |      |   0     |   0     | -
              |приладдя до апаратів|      |         |         |
              |для поліпшення слуху|      |         |         |
9021 90 90 00 |- - інші            |      |   0     |   0     | -
9022          |Апаратура, яка      |      |         |         |
              |використовує або не |      |         |         |
              |використовує        |      |         |         |
              |рентгенівські,      |      |         |         |
              |альфа-, бета- або   |      |         |         |
              |гамма-              |      |         |         |
              |випромінювання для  |      |         |         |
              |медичного,          |      |         |         |
              |хірургічного,       |      |         |         |
              |стоматологічного або|      |         |         |
              |ветеринарного       |      |         |         |
              |використання,       |      |         |         |
              |включаючи           |      |         |         |
              |радіофотографічні та|      |         |         |
              |радіотерапевтичні   |      |         |         |
              |апарати,            |      |         |         |
              |рентгенівські трубки|      |         |         |
              |та інші генератори  |      |         |         |
              |рентгенівських      |      |         |         |
              |променів, генератори|      |         |         |
              |високої напруги,    |      |         |         |
              |пульти керування,   |      |         |         |
              |екрани, столи,      |      |         |         |
              |крісла та аналогічні|      |         |         |
              |засоби для          |      |         |         |
              |обстеження або      |      |         |         |
              |лікування:          |      |         |         |
              |- апаратура, яка    |      |         |         |
              |використовує або не |      |         |         |
              |використовує        |      |         |         |
              |рентгенівські       |      |         |         |
              |випромінювання для  |      |         |         |
              |медичного,          |      |         |         |
              |хірургічного,       |      |         |         |
              |стоматологічного або|      |         |         |
              |ветеринарного       |      |         |         |
              |використання,       |      |         |         |
              |включаючи           |      |         |         |
              |рентгенографічну або|      |         |         |
              |радіотерапевтичну   |      |         |         |
              |апаратуру:          |      |         |         |
9022 12 00 00 |- - томографи       |      |   0     |   0     | шт
              |комп'ютерні         |      |         |         |
9022 13 00 00 |- - інші для        |      |   0     |   0     | шт
              |використання у      |      |         |         |
              |стоматології        |      |         |         |
9022 14 00 00 |- - інші для        |      |   0     |   0     | шт
              |використання у      |      |         |         |
              |медицині, хірургії  |      |         |         |
              |або ветеринарії     |      |         |         |
9022 19 00 00 |- - для іншого      |      |   0     |   0     | шт
              |використання        |      |         |         |
              |- апаратура, яка    |      |         |         |
              |використовує альфа-,|      |         |         |
              |бета- або гамма-    |      |         |         |
              |випромінювання,     |      |         |         |
              |включаючи медичну,  |      |         |         |
              |хірургічну,         |      |         |         |
              |стоматологічну або  |      |         |         |
              |ветеринарну         |      |         |         |
              |апаратуру, апаратуру|      |         |         |
              |рентгенографічну або|      |         |         |
              |радіотерапевтичну:  |      |         |         |
9022 21 00 00 |- - для використання|      |   0     |   0     | шт
              |у медицині,         |      |         |         |
              |хірургії або        |      |         |         |
              |ветеринарії         |      |         |         |
9022 29 00 00 |- - для іншого      |      |   0     |   0     | шт
              |використання        |      |         |         |
9022 30 00 00 |- трубки            |      |   0     |   0     | шт
              |рентгенівські       |      |         |         |
9022 90       |- інші, включаючи   |      |         |         |
              |частини і приладдя: |      |         |         |
9022 90 10 00 |- - екрани          |      |   0     |   0     | -
              |рентгенівські       |      |         |         |
              |люмінесцентні,      |      |         |         |
              |екрани              |      |         |         |
              |рентгенівські,      |      |         |         |
              |підсилювальні екрани|      |         |         |
              |та сітки            |      |         |         |
              |протирозсіювальні   |      |         |         |
9022 90 90 00 |- - інші            |      |   0     |   0     | -
9023 00       |Прилади, апарати та |      |         |         |
              |моделі              |      |         |         |
              |демонстраційного    |      |         |         |
              |призначення         |      |         |         |
              |(наприклад навчальні|      |         |         |
              |або виставкові),    |      |         |         |
              |непридатні для      |      |         |         |
              |іншого використання:|      |         |         |
9023 00 10 00 |- для викладання    |      |   0     |  10     | -
              |фізики, хімії або   |      |         |         |
              |технічних наук      |      |         |         |
9023 00 80 00 |- інші              |      |   0     |  10     | -
9024          |Машини та апарати   |      |         |         |
              |для випробування    |      |         |         |
              |міцності, сили тяги,|      |         |         |
              |стискання, пружності|      |         |         |
              |або інших механічних|      |         |         |
              |властивостей        |      |         |         |
              |матеріалів          |      |         |         |
              |(наприклад, металів,|      |         |         |
              |деревини,           |      |         |         |
              |текстильних         |      |         |         |
              |матеріалів,         |      |         |         |
              |пластмас):          |      |         |         |
9024 10       |- машини та апарати |      |         |         |
              |для випробування    |      |         |         |
              |металів:            |      |         |         |
9024 10 10 00 |- - електронні      |      |   5     |  10     | шт
              |- - інші:           |      |         |         |
9024 10 91 00 |- - - універсальні і|      |   5     |  10     | шт
              |для випробувань на  |      |         |         |
              |розтяг              |      |         |         |
9024 10 93 00 |- - - випробувань на|      |   5     |  10     | шт
              |міцність            |      |         |         |
9024 10 99    |- - - інші:         |      |         |         |
9024 10 99 10 |- - - - механізми   |      |   0     |   5     | шт
              |для гідравлічного   |      |         |         |
              |випробування труб та|      |         |         |
              |неруйнівного        |      |         |         |
              |контролю якості     |      |         |         |
              |труб                |      |         |         |
9024 10 99 90 |- - - - інші        |      |   5     |  10     | шт
9024 80       |- інші машини та    |      |         |         |
              |апарати:            |      |         |         |
9024 80 10 00 |- - електронні      |      |   5     |  10     | шт
              |- - інші:           |      |         |         |
9024 80 91 00 |- - - для           |      |   5     |  10     | шт
              |випробувань         |      |         |         |
              |текстильних         |      |         |         |
              |матеріалів, паперу і|      |         |         |
              |картону             |      |         |         |
9024 80 99 00 |- - - інші          |      |   5     |  10     | шт
9024 90 00 00 |- частини і приладдя|      |   5     |  10     | -
9025          |Ареометри та        |      |         |         |
              |аналогічні плавальні|      |         |         |
              |інструменти,        |      |         |         |
              |термометри,         |      |         |         |
              |пірометри,          |      |         |         |
              |барометри,          |      |         |         |
              |гігрометри та       |      |         |         |
              |психрометри, із     |      |         |         |
              |записувальними      |      |         |         |
              |пристроями або без, |      |         |         |
              |комбіновані або не  |      |         |         |
              |комбіновані між     |      |         |         |
              |собою:              |      |         |         |
              |- термометри,       |      |         |         |
              |пірометри, не       |      |         |         |
              |об'єднані з іншими  |      |         |         |
              |приладами:          |      |         |         |
9025 11       |- - рідинні,        |      |         |         |
              |безпосереднього     |      |         |         |
              |зчитування:         |      |         |         |
9025 11 10 00 |- - - для цивільної |      |   5     |  10     | шт
              |авіації             |      |         |         |
              |- - - інші:         |      |         |         |
9025 11 91 00 |- - - - медичні або |      |   5     |  10     | шт
              |ветеринарні         |      |         |         |
9025 11 99 00 |- - - - інші        |      |  10     |  10     | шт
9025 19       |- - інші:           |      |         |         |
9025 19 10 00 |- - - для цивільної |      |   5     |  10     | шт
              |авіації             |      |         |         |
              |- - - інші:         |      |         |         |
9025 19 91 00 |- - - - електронні  |      |   5     |  10     | шт
9025 19 99    |- - - - інші:       |      |         |         |
9025 19 99 10 |- - - - -           |      |  10     |  10     | шт
              |перетворювачі       |      |         |         |
              |термоелектричні для |      |         |         |
              |вимірювання         |      |         |         |
              |температури рідкого |      |         |         |
              |розплаву металів    |      |         |         |
9025 19 99 90 |- - - - - інші      |      |   5     |  10     | шт
9025 80       |- інші прилади:     |      |         |         |
9025 80 15 00 |- - для цивільної   |      |   5     |  10     | шт
              |авації              |      |         |         |
              |- - інші:           |      |         |         |
9025 80 20 00 |- - - барометри без |      |   5     |  10     | шт
              |з'єднання з іншими  |      |         |         |
              |вимірювальними      |      |         |         |
              |приладами           |      |         |         |
              |- - - інші:         |      |         |         |
9025 80 91 00 |- - - - електронні  |      |   5     |  10     | шт
9025 80 99    |- - - - інші:       |      |         |         |
9025 80 99 10 |- - - - -           |      |  10     |  20     | шт
              |гігрометри,         |      |         |         |
              |аерометри, аерометри|      |         |         |
              |з термометрами      |      |         |         |
9025 80 99 90 |- - - - - інші      |      |   5     |  10     | шт
9025 90       |- частини і         |      |         |         |
              |приладдя:           |      |         |         |
9025 90 10 00 |- - для цивільної   |      |   5     |  10     | -
              |авації              |      |         |         |
9025 90 90    |- - інші:           |      |         |         |
9025 90 90 10 |- - - оправи захисні|      |  10     |  10     | -
              |для технічних       |      |         |         |
              |термометрів         |      |         |         |
9025 90 90 90 |- - - інші          |      |   5     |  10     | -
9026          |Прилади та апаратура|      |         |         |
              |для вимірювання або |      |         |         |
              |контролю витрат,    |      |         |         |
              |рівня, тиску чи     |      |         |         |
              |інших змінних       |      |         |         |
              |характеристик рідин |      |         |         |
              |або газів           |      |         |         |
              |(наприклад,         |      |         |         |
              |лічильники,         |      |         |         |
              |витратоміри,        |      |         |         |
              |покажчики рівня,    |      |         |         |
              |манометри,          |      |         |         |
              |лічильники теплоти),|      |         |         |
              |крім приладів та    |      |         |         |
              |апаратури товарних  |      |         |         |
              |позицій 9014, 9015, |      |         |         |
              |9028 або 9035:      |      |         |         |
9026 10       |- для вимірювання   |      |         |         |
              |або контролю витрат |      |         |         |
              |або рівня рідин:    |      |         |         |
9026 10 10 00 |- - для цивільної   |      |   0     |  10     | шт
              |авіації             |      |         |         |
              |- - інші:           |      |         |         |
              |- - - електронні:   |      |         |         |
9026 10 51 00 |- - - - витратоміри |      |   0     |  10     | шт
9026 10 59 00 |- - - - інші        |      |   0     |  10     | шт
              |- - - інші:         |      |         |         |
9026 10 91    |- - - - витратоміри:|      |         |         |
9026 10 91 10 |- - - - -           |      |  20     |  30     | шт
              |водолічильники      |      |         |         |
9026 10 91 90 |- - - - - інші      |      |   0     |   5     | шт
9026 10 99 00 |- - - - інші        |      |   0     |   5     | шт
9026 20       |- для вимірювання   |      |         |         |
              |або контролю тиску: |      |         |         |
9026 20 10 00 |- - для цивільної   |      |   0     |  10     | шт
              |авіації             |      |         |         |
              |- - інші:           |      |         |         |
9026 20 30 00 |- - - електронні    |      |   0     |  10     | шт
              |- - - інші:         |      |         |         |
              |- - - - манометри   |      |         |         |
              |спіральні або з     |      |         |         |
              |металевою мембраною:|      |         |         |
9026 20 51 00 |- - - - - прилади   |      |   0     |  10     | шт
              |для вимірювання та  |      |         |         |
              |автоматичного       |      |         |         |
              |регулювання         |      |         |         |
              |пневматичного тиску |      |         |         |
9026 20 59 00 |- - - - - інші      |      |   0     |  10     | шт
9026 20 90 00 |- - - - інші        |      |   0     |  10     | шт
9026 80       |- інші машини та    |      |         |         |
              |апарати для         |      |         |         |
              |вимірювання:        |      |         |         |
9026 80 10 00 |- - для цивільної   |      |   0     |  10     | шт
              |авіації             |      |         |         |
              |- - інші:           |      |         |         |
9026 80 91 00 |- - - електронні    |      |   0     |  10     | шт
9026 80 99 00 |- - - інші          |      |   0     |  10     | шт
9026 90       |- частини і         |      |         |         |
              |приладдя:           |      |         |         |
9026 90 10 00 |- - для цивільної   |      |   0     |  10     | -
              |авіації             |      |         |         |
9026 90 90    |- - інші:           |      |         |         |
9026 90 90 10 |- - - до            |      |  20     |  30     | -
              |витратомірів води на|      |         |         |
              |умовні діаметри     |      |         |         |
              |15 мм, 20 мм, 40 мм |      |         |         |
9026 90 90 90 |- - - інші          |      |   0     |  10     | -
9027          |Прилади та апаратура|      |         |         |
              |для фізичних або    |      |         |         |
              |хімічних аналізів   |      |         |         |
              |(наприклад,         |      |         |         |
              |поляризатори,       |      |         |         |
              |рефрактометри,      |      |         |         |
              |спектрометри-       |      |         |         |
              |аналізатори газу або|      |         |         |
              |диму); прилади та   |      |         |         |
              |апаратура для       |      |         |         |
              |визначення          |      |         |         |
              |в'язкості,          |      |         |         |
              |пористості, розтягу,|      |         |         |
              |поверхневого тиску  |      |         |         |
              |тощо, для           |      |         |         |
              |калориметричних,    |      |         |         |
              |акустичних або      |      |         |         |
              |фотометричних       |      |         |         |
              |вимірювань          |      |         |         |
              |(включаючи покажчики|      |         |         |
              |часу витримки);     |      |         |         |
              |мікротоми:          |      |         |         |
9027 10       |- аналізатори газу  |      |         |         |
              |або диму:           |      |         |         |
9027 10 10    |- - електронні:     |      |         |         |
9027 10 10 10 |- - -               |      |  15     |  20     | шт
              |масспектрометри     |      |         |         |
9027 10 10 90 |- - - інші          |      |   5     |  10     | шт
9027 10 90    |- - інші:           |      |         |         |
9027 10 90 10 |- - -               |      |  15     |  20     | шт
              |газоаналізатори     |      |         |         |
9027 10 90 90 |- - - інші          |      |   5     |  10     | шт
9027 20       |- хроматографи та   |      |         |         |
              |апарати для         |      |         |         |
              |електрофорезу:      |      |         |         |
9027 20 10    |- - хроматографи:   |      |         |         |
9027 20 10 10 |- - - газові        |      |  15     |  20     | шт
9027 20 10 90 |- - - інші          |      |   0     |  10     | шт
9027 20 90 00 |- - апарати для     |      |   2     |  10     | шт
              |електрофорезу       |      |         |         |
9027 30       |- спектрометри,     |      |         |         |
              |спектрофотометри та |      |         |         |
              |спектрографи, що    |      |         |         |
              |використовують      |      |         |         |
              |оптичне             |      |         |         |
              |випромінювання      |      |         |         |
              |(ультрафіолетове,   |      |         |         |
              |видиме,             |      |         |         |
              |інфрачервоне)       |      |         |         |
9027 30 00 10 |- - атомно-         |      |  15     |  30     | шт
              |абсорбційні         |      |         |         |
              |спектрофотометри    |      |         |         |
9027 30 00 90 |- - інші            |      |   5     |  10     | шт
9027 40 00 00 |- експонометри      |      |   2     |  10     | шт
9027 50 00 00 |- інші прилади та   |      |   2     |  10     | шт
              |апарати, що         |      |         |         |
              |використовують      |      |         |         |
              |оптичні             |      |         |         |
              |випромінювання      |      |         |         |
              |(ультрафіолетове,   |      |         |         |
              |видиме,             |      |         |         |
              |інфрачервоне)       |      |         |         |
9027 80       |- інші інструменти  |      |         |         |
              |та апарати:         |      |         |         |
              |- - електронні:     |      |         |         |
9027 80 11    |- - - pH-метри,     |      |         |         |
              |rH-метри та інші    |      |         |         |
              |апарати для         |      |         |         |
              |вимірювання         |      |         |         |
              |електропровідності: |      |         |         |
9027 80 11 10 |- - - - pH-метри,   |      |  25     |  25     | шт
              |pH-Іонен-метри,     |      |         |         |
              |pH-Іон-метри,       |      |         |         |
              |аналітичні          |      |         |         |
              |мікролабораторії    |      |         |         |
              |на базі             |      |         |         |
              |іоно-селективного   |      |         |         |
              |аналізатора,        |      |         |         |
              |іонометри           |      |         |         |
9027 80 11 90 |- - - - інші        |      |   2     |  10     | шт
9027 80 15 00 |- - - апарати для   |      |   2     |  10     | шт
              |вимірювання фізичних|      |         |         |
              |властивостей        |      |         |         |
              |напівпровідникових  |      |         |         |
              |матеріалів або      |      |         |         |
              |ізолювальних чи     |      |         |         |
              |провідних прошарків,|      |         |         |
              |з'єднаних між собою |      |         |         |
              |під час виробництва |      |         |         |
              |напівпровідникових  |      |         |         |
              |пластин             |      |         |         |
9027 80 16 00 |- - - апарати для   |      |   2     |  10     | шт
              |вимірювання фізичних|      |         |         |
              |властивостей        |      |         |         |
              |рідкокристалічних   |      |         |         |
              |підкладок (LCD) або |      |         |         |
              |ізоляційних або     |      |         |         |
              |провідникових       |      |         |         |
              |пластів під час     |      |         |         |
              |виробництва         |      |         |         |
              |LCD-продукції       |      |         |         |
9027 80 17 00 |- - - інші          |      |   2     |  10     | шт
              |- - інші:           |      |         |         |
9027 80 91 00 |- - - віскозиметри, |      |   2     |  10     | шт
              |прилади для         |      |         |         |
              |вимірювання         |      |         |         |
              |пористості та       |      |         |         |
              |розширення          |      |         |         |
              |(дилатометри)       |      |         |         |
9027 80 95 00 |- - - апарати для   |      |   2     |  10     | шт
              |вимірювання фізичних|      |         |         |
              |властивостей        |      |         |         |
              |напівпровідникових  |      |         |         |
              |матеріалів або      |      |         |         |
              |ізолювальних і      |      |         |         |
              |провідних прошарків,|      |         |         |
              |з'єднаних між собою |      |         |         |
              |під час виробництва |      |         |         |
              |напівпровідникових  |      |         |         |
              |пластин             |      |         |         |
9027 80 97 00 |- - - інші          |      |   5     |  10     | шт
9027 90       |- мікротоми; частини|      |         |         |
              |і приладдя:         |      |         |         |
9027 90 10 00 |- - мікротоми       |      |   2     |  10     | шт
              |- - частини і       |      |         |         |
              |приладдя:           |      |         |         |
9027 90 50 00 |- - - до апаратури  |      |   2     |  10     | -
              |підпозиції 9027 20  |      |         |         |
              |або 9027 80         |      |         |         |
9027 90 80 00 |- - - до мікротомів |      |   2     |  10     | -
              |або апаратури для   |      |         |         |
              |аналізу газу або    |      |         |         |
              |диму                |      |         |         |
9028          |Лічильники газові,  |      |         |         |
              |лічильники рідин або|      |         |         |
              |лічильники          |      |         |         |
              |електро-енергії,    |      |         |         |
              |включаючи ті, що    |      |         |         |
              |використовуються для|      |         |         |
              |стандартизації цих  |      |         |         |
              |величин:            |      |         |         |
9028 10 00    |- лічильники газові:|      |         |         |
9028 10 00 10 |- - мембранні з     |      |  25     |  40     | шт
              |типорозміром G-4    |      |         |         |
              |(номінальна витрата |      |         |         |
              |газу 4              |      |         |         |
              |куб. м/годину) і G-6|      |         |         |
              |(номінальна витрата |      |         |         |
              |газу 6              |      |         |         |
              |куб. м/годину)      |      |         |         |
9028 10 00 20 |- - мембранні з     |      |  20     |  30     | шт
              |типорозміром G1.6,  |      |         |         |
              |G2.5                |      |         |         |
9028 10 00 90 |- - інші            |      |  10     |  20     | шт
9028 20 00    |- лічильники рідин: |      |         |         |
9028 20 00 10 |- - на умовні       |      |  20     |  30     | шт
              |діаметри 15 мм,     |      |         |         |
              |20 мм, 40 мм        |      |         |         |
9028 20 00 90 |- - інші            |      |   5     |  10     | шт
9028 30       |- лічильники        |      |         |         |
              |електроенергії:     |      |         |         |
              |- - для змінного    |      |         |         |
              |струму:             |      |         |         |
9028 30 11 00 |- - - однофазні     |      |  20     |  30     | шт
9028 30 19 00 |- - - багатофазні   |      |  20     |  30     | шт
9028 30 90 00 |- - інші            |      |   5     |  10     | шт
9028 90       |- частини і         |      |         |         |
              |приладдя:           |      |         |         |
9028 90 10 00 |- - для             |      |  20     |  30     | -
              |електролічильників  |      |         |         |
9028 90 90    |- - інші:           |      |         |         |
9028 90 90 10 |- - - для           |      |  20     |  30     | -
              |лічильників води на |      |         |         |
              |умовні діаметри     |      |         |         |
              |15 мм, 20 мм, 40 мм |      |         |         |
9028 90 90 20 |- - - для газових   |      |  25     |  40     | -
              |лічильників         |      |         |         |
9028 90 90 90 |- - - інші          |      |   5     |  10     | -
9029          |Інші лічильники     |      |         |         |
              |(наприклад          |      |         |         |
              |лічильники числа    |      |         |         |
              |обертів або         |      |         |         |
              |кількості продукції,|      |         |         |
              |лічильники таксі,   |      |         |         |
              |покажчики пройденого|      |         |         |
              |шляху, педометри);  |      |         |         |
              |спідометри та       |      |         |         |
              |тахометри, крім     |      |         |         |
              |включених до        |      |         |         |
              |товарної позиції    |      |         |         |
              |9014 або 9015;      |      |         |         |
              |стробоскопи:        |      |         |         |
9029 10       |- лічильники числа  |      |         |         |
              |обертів або         |      |         |         |
              |кількості продукції,|      |         |         |
              |лічильники таксі,   |      |         |         |
              |покажчики пройденого|      |         |         |
              |шляху, педометри та |      |         |         |
              |аналогічні          |      |         |         |
              |лічильники:         |      |         |         |
9029 10 10 00 |- - лічильники числа|      |   5     |  10     | шт
              |обертів, електричні |      |         |         |
              |та електронні для   |      |         |         |
              |цивільної авіації   |      |         |         |
9029 10 90 00 |- - інші            |      |   5     |  10     | шт
9029 20       |- спідометри та     |      |         |         |
              |тахометри;          |      |         |         |
              |стробоскопи:        |      |         |         |
              |- - спідометри та   |      |         |         |
              |тахометри:          |      |         |         |
9029 20 10 00 |- - - для цивільної |      |   5     |  10     | шт
              |авіації             |      |         |         |
              |- - - інші:         |      |         |         |
9029 20 31 00 |- - - - спідометри  |      |   0,5   |  10     | шт
              |для наземних        |      |         |         |
              |транспортних засобів|      |         |         |
9029 20 39 00 |- - - - інші        |      |   5     |  10     | шт
9029 20 90 00 |- - стробоскопи     |      |   5     |  10     | шт
9029 90       |- частини і         |      |         |         |
              |приладдя:           |      |         |         |
9029 90 10 00 |- - тахометрів,     |      |   5     |  10     | шт
              |лічильників числа   |      |         |         |
              |обертів,            |      |         |         |
              |спідометрів, для    |      |         |         |
              |цивільної авіації   |      |         |         |
9029 90 90 00 |- - інші            |      |   5     |  10     | -
9030          |Осцилоскопи,        |      |         |         |
              |спектроаналізатори  |      |         |         |
              |та інші прилади й   |      |         |         |
              |апарати для         |      |         |         |
              |вимірювання або     |      |         |         |
              |контролю електричних|      |         |         |
              |величин, крім       |      |         |         |
              |вимірювальних       |      |         |         |
              |приладів товарної   |      |         |         |
              |позиції 9028;       |      |         |         |
              |прилади та апарати  |      |         |         |
              |для вимірювання та  |      |         |         |
              |виявлення альфа-,   |      |         |         |
              |бета-, гамма-,      |      |         |         |
              |рентгенівських,     |      |         |         |
              |космічних та інших  |      |         |         |
              |іонізуючих          |      |         |         |
              |випромінювань:      |      |         |         |
9030 10       |- прилади та апарати|      |         |         |
              |для вимірювання та  |      |         |         |
              |виявлення           |      |         |         |
              |іонізуючого         |      |         |         |
              |випромінювання:     |      |         |         |
9030 10 10 00 |- - для цивільної   |      |   0     |  10     | шт
              |авіації             |      |         |         |
9030 10 90 00 |- - інші            |      |   0     |  10     | шт
9030 20       |- осцилоскопи та    |      |         |         |
              |осцилографи         |      |         |         |
              |електронно-         |      |         |         |
              |променеві:          |      |         |         |
9030 20 10 00 |- - для цивільної   |      |   0     |  10     | шт
              |авіації             |      |         |         |
9030 20 90 00 |- - інші            |      |   0     |  10     | шт
              |- інші прилади та   |      |         |         |
              |апарати для         |      |         |         |
              |вимірювання або     |      |         |         |
              |контролю напруги,   |      |         |         |
              |сили струму, опору, |      |         |         |
              |потужності, без     |      |         |         |
              |записувального      |      |         |         |
              |пристрою:           |      |         |         |
9030 31       |- - вимірювальні    |      |         |         |
              |прилади             |      |         |         |
              |універсального      |      |         |         |
              |призначення:        |      |         |         |
9030 31 10 00 |- - - для цивільної |      |   0     |  10     | шт
              |авіації             |      |         |         |
9030 31 90 00 |- - - інші          |      |   0     |  10     | шт
9030 39       |- - інші:           |      |         |         |
9030 39 10 00 |- - -  для цивільної|      |   0     |  10     | шт
              |авіації             |      |         |         |
              |- - - інші:         |      |         |         |
9030 39 30 00 |- - - - електронні  |      |   0     |  10     | шт
              |- - - - інші:       |      |         |         |
9030 39 91 00 |- - - - - вольтметри|      |   0     |  10     | шт
9030 39 99 00 |- - - - - інші      |      |   0     |  10     | шт
9030 40       |- інші прилади та   |      |         |         |
              |апарати, спеціально |      |         |         |
              |призначені для      |      |         |         |
              |телекомунікацій     |      |         |         |
              |(наприклад,         |      |         |         |
              |вимірювачі          |      |         |         |
              |перехресних завад,  |      |         |         |
              |коефіцієнтів        |      |         |         |
              |підсилення,         |      |         |         |
              |коефіцієнтів        |      |         |         |
              |викривлення,        |      |         |         |
              |псофометри):        |      |         |         |
9030 40 10 00 |- - для цивільної   |      |   0     |  10     | шт
              |авіації             |      |         |         |
9030 40 90 00 |- - інші            |      |   0     |  10     | шт
              |- інші прилади та   |      |         |         |
              |апарати:            |      |         |         |
9030 82 00 00 |- - для вимірювання |      |   0     |  10     | шт
              |або перевірки       |      |         |         |
              |напівпровідникових  |      |         |         |
              |пластин або         |      |         |         |
              |пристроїв           |      |         |         |
9030 83       |- - інші з          |      |         |         |
              |записувальними      |      |         |         |
              |пристроями:         |      |         |         |
9030 83 10 00 |- - - для цивільної |      |   0     |  10     | шт
              |авіації             |      |         |         |
9030 83 90 00 |- - - інші          |      |   0     |  10     | шт
9030 89       |- - інші:           |      |         |         |
9030 89 10 00 |- - - для цивільної |      |   0     |  10     | шт
              |авіації             |      |         |         |
              |- - - інші:         |      |         |         |
9030 89 92 00 |- - - - електронні  |      |   0     |  10     | шт
9030 89 99 00 |- - - - інші        |      |   0     |  10     | шт
9030 90       |- частини і         |      |         |         |
              |приладдя:           |      |         |         |
9030 90 10 00 |- - для цивільної   |      |   0     |  10     | -
              |авіації             |      |         |         |
              |- - інші:           |      |         |         |
9030 90 20 00 |- - - для апаратури |      |   0     |  10     | -
              |підкатегорії        |      |         |         |
              |9030 82 00 00       |      |         |         |
9030 90 80 00 |- - - інші          |      |   0     |  10     | -
9031          |Контрольно-         |      |         |         |
              |вимірювальні        |      |         |         |
              |прилади, апаратура  |      |         |         |
              |та пристрої, не     |      |         |         |
              |включені до інших   |      |         |         |
              |груп; проектори     |      |         |         |
              |профільні:          |      |         |         |
9031 10 00 00 |- пристрої          |      |   5     |  10     | шт
              |зрівноважувальні для|      |         |         |
              |механічних частин   |      |         |         |
9031 20 00 00 |- стенди            |      |   5     |  10     | шт
              |випробувальні       |      |         |         |
9031 30 00 00 |- проектори         |      |   5     |  10     | шт
              |профільні           |      |         |         |
              |- інші прилади та   |      |         |         |
              |апарати оптичні:    |      |         |         |
9031 41 00 00 |- - для перевірки   |      |   5     |  10     | шт
              |напівпровідникових  |      |         |         |
              |пластин або         |      |         |         |
              |пристроїв і для     |      |         |         |
              |перевірки фотомасок |      |         |         |
              |чи фотошаблонів,    |      |         |         |
              |які використовуються|      |         |         |
              |у виробництві       |      |         |         |
              |напівпровідникових  |      |         |         |
              |пристроїв           |      |         |         |
9031 49       |- - інші:           |      |         |         |
9031 49 10 00 |- - - для           |      |   5     |  10     | шт
              |вимірювання рівня   |      |         |         |
              |забруднення         |      |         |         |
              |частинками          |      |         |         |
              |напівпровідникових  |      |         |         |
              |пластин             |      |         |         |
9031 49 90 00 |- - - інші          |      |   5     |  10     | шт
9031 80       |- інші прилади,     |      |         |         |
              |апарати та машини:  |      |         |         |
9031 80 10 00 |- - для цивільної   |      |   5     |  10     | шт
              |авіації             |      |         |         |
              |- - інші:           |      |         |         |
              |- - - електронні:   |      |         |         |
9031 80 31    |- - - - для         |      |         |         |
              |вимірювання або     |      |         |         |
              |контролю            |      |         |         |
              |геометричних        |      |         |         |
              |параметрів:         |      |         |         |
9031 80 31 10 |- - - - -           |      |   0     |  10     | шт
              |інструменти ручні   |      |         |         |
              |для вимірювання труб|      |         |         |
              |ультразвуковим      |      |         |         |
              |методом             |      |         |         |
9031 80 31 90 |- - - - - інші      |      |   5     |  10     | шт
9031 80 39    |- - - - інші:       |      |         |         |
9031 80 39 10 |- - - - - -         |      |   0     |  10     | шт
              |інструменти ручні   |      |         |         |
              |для вимірювання     |      |         |         |
              |труб ультразвуковим |      |         |         |
              |методом             |      |         |         |
9031 80 39 90 |- - - - - інші      |      |   5     |  10     | шт
              |- - - інші:         |      |         |         |
9031 80 91 00 |- - - - для         |      |   5     |  10     | шт
              |вимірювання або     |      |         |         |
              |контролю            |      |         |         |
              |геометричних        |      |         |         |
              |параметрів          |      |         |         |
9031 80 99 00 |- - - - інші        |      |   5     |  10     | шт
9031 90       |- частини і         |      |         |         |
              |приладдя:           |      |         |         |
9031 90 10 00 |- - приладів,       |      |   5     |  10     | -
              |апаратів і машин    |      |         |         |
              |підпозиції 9031 80, |      |         |         |
              |для цивільної       |      |         |         |
              |авіації             |      |         |         |
9031 90 90 00 |- - інші            |      |   5     |  10     | -
9032          |Прилади та апаратура|      |         |         |
              |для автоматичного   |      |         |         |
              |регулювання або     |      |         |         |
              |контролю:           |      |         |         |
9032 10       |- термостати:       |      |         |         |
9032 10 10 00 |- - для цивільної   |      |   5     |  10     | шт
              |авіації             |      |         |         |
              |- - інші:           |      |         |         |
9032 10 30 00 |- - - електронні    |      |   2     |  10     | шт
              |- - - інші:         |      |         |         |
9032 10 91 00 |- - - - з           |      |   2     |  10     | шт
              |електричним пусковим|      |         |         |
              |пристроєм           |      |         |         |
9032 10 99 00 |- - - - інші        |      |   2     |  10     | шт
9032 20       |- маностати:        |      |         |         |
9032 20 10 00 |- - для цивільної   |      |   5     |  10     | шт
              |авіації             |      |         |         |
9032 20 90 00 |- - інші            |      |   1     |  5      | шт
              |- інші прилади та   |      |         |         |
              |апарати:            |      |         |         |
9032 81       |- - гідравлічні або |      |         |         |
              |пневматичні:        |      |         |         |
9032 81 10 00 |- - - для цивільної |      |   5     |  10     | шт
              |авіації             |      |         |         |
9032 81 90 00 |- - - інші          |      |   2     |  10     | шт
9032 89       |- - інші:           |      |         |         |
9032 89 10 00 |- - - для цивільної |      |   5     |  10     | шт
              |авіації             |      |         |         |
9032 89 90 00 |- - - інші          |      |   1     |   5     | шт
9032 90       |- частини і         |      |         |         |
              |приладдя:           |      |         |         |
9032 90 10 00 |- - для цивільної   |      |   5     |  10     | -
              |авіації             |      |         |         |
9032 90 90 00 |- - інші            |      |   2     |   5     | -
9033 00 00 00 |Частини та приладдя |      |   2     |  10     | -
              |для машин, апаратів,|      |         |         |
              |інструментів групи  |      |         |         |
              |90, не включені до  |      |         |         |
              |інших груп          |      |         |         |