Група 87


          Автомобілі, тягачі, велосипеди та інші наземні
            транспортні засоби, їх частини та пристрої

     Примітки:

     1. Ця  група  не включає транспортні засоби,  передбачені для
переміщення тільки по колії (залізничній, трамвайній).

     2. У цій групі термін "трактори" означає транспортні  засоби,
призначені  головним  чином  для  буксирування  чи штовхання інших
транспортних засобів і вантажів,  навіть якщо вони  містять  деяке
допоміжне устаткування,  що дозволяє транспортувати, з урахуванням
їх основного застосування, інструменти, насіння, добрива тощо.

     Агрегати та  робочі   механізми,   які   сконструйовані   для
оснащення  тракторів  товарної  позиції  8701  і  розглядаються як
взаємозамінне  устаткування,  відносяться до відповідних  товарних
позицій,  навіть  у разі,  коли вони поставляються разом з тягачем
незалежно від того, встановлені вони на ньому чи ні.

     3. Шасі  автомобільні  з  кабіною  включаються  до   товарних
позицій 8702-8704 і не включаються до товарної позиції 8706.

     4. До товарної позиції 8712 включаються двоколісні велосипеди
для дітей.  Інші види дитячих велосипедів включаються до  товарної
позиції 9501.

     Додаткові примітки:

     1. У  товарних  позиціях  8702,  8703,   8704   транспортними
засобами, що використовувалися, вважаються такі, на які були або є
реєстраційні документи, видані уповноваженими державними органами,
в   тому   числі  іноземними,  що  дають  право  експлуатувати  ці
транспортні засоби.

     2. Кузовами,  що використовувалися,  для транспортних засобів
товарних позицій 8702,  8703,  8704 вважаються такі,  які вже були
встановлені на транспортному засобі  або  з  моменту  виготовлення
яких минуло більше одного року.

----------------------------------------------------------------------
     Код      |       Назва        |      Ставки мита, %      |Додат-
              |                    |--------------------------| кові
              |                    |префе-|пільгова |  повна  |  ОВО
              |                    | рен- |         |         |
              |                    |ційна |         |         |
--------------+--------------------+------+---------+---------+-------
8701          |Трактори (за        |      |         |         |
              |винятком засобів    |      |         |         |
              |товарної позиції    |      |         |         |
              |8709):              |      |         |         |
8701 10       |- трактори          |      |         |         |
              |садово-городні, що  |      |         |         |
              |керуються водієм,   |      |         |         |
              |який іде поруч:     |      |         |         |
8701 10 10 00 |- - потужністю не   |      |  25     |  40     | шт
              |більш як 4 кВт      |      |         |         |
8701 10 90 00 |- - потужністю      |      |  25     |  40     | шт
              |понад 4 кВт         |      |         |         |
8701 20       |- трактори колісні  |      |         |         |
              |для перевезення     |      |         |         |
              |напівпричепів:      |      |         |         |
8701 20 10 00 |- - нові            |      |  10     |  20     | шт
8701 20 90 00 |- - що              |      |  10     |  20     | шт
              |використовувались   |      |         |         |
8701 30       |- трактори          |      |         |         |
              |гусеничні:          |      |         |         |
8701 30 10 00 |- - пристосування   |      |  10     |  20     | шт
              |для розчищення снігу|      |         |         |
8701 30 90 00 |- - інші            |      |  10     |  20     | шт
8701 90       |- інші:             |      |         |         |
              |- - трактори для    |      |         |         |
              |сільськогосподарсь- |      |         |         |
              |ких робіт (крім     |      |         |         |
              |тракторів           |      |         |         |
              |садово-городніх, що |      |         |         |
              |керуються водієм,   |      |         |         |
              |який іде поруч) та  |      |         |         |
              |трактори для        |      |         |         |
              |лісового            |      |         |         |
              |господарства,       |      |         |         |
              |колісні:            |      |         |         |
              |- - - нові, з       |      |         |         |
              |потужністю двигуна: |      |         |         |
8701 90 11 00 |- - - - не більш    |      |  25     |  40     | шт
              |як 18 кВт           |      |         |         |
8701 90 15 00 |- - - - понад 18    |      |  10     |  20     | шт
              |кВт, але не більш як|      |         |         |
              |25 кВт              |      |         |         |
8701 90 21 00 |- - - - понад       |      |  25     |  40     | шт
              |25 кВт, але не більш|      |         |         |
              |як 37 кВт           |      |         |         |
8701 90 25 00 |- - - - понад       |      |  10     |  20     | шт
              |37 кВт, але не більш|      |         |         |
              |як 59 кВт           |      |         |         |
8701 90 31 00 |- - - - понад       |      |  10     |  20     | шт
              |59 кВт, але не більш|      |         |         |
              |як 75 кВт           |      |         |         |
8701 90 35 00 |- - - - понад       |      |  20     |  30     | шт
              |75 кВт, але не більш|      |         |         |
              |як 90 кВт           |      |         |         |
8701 90 39 00 |- - - - понад 90 кВт|      |  25     |  40     | шт
8701 90 50 00 |- - - що            |      |  10     |  20     | шт
              |використовувались   |      |         |         |
8701 90 90 00 |- - інші            |      |  10     |  20     | шт
8702          |Автомобілі,         |      |         |         |
              |розраховані на      |      |         |         |
              |перевезення 10 осіб |      |         |         |
              |і більше, включаючи |      |         |         |
              |водія:              |      |         |         |
8702 10       |- з двигуном із     |      |         |         |
              |запалюванням від    |      |         |         |
              |стиснення (дизелем  |      |         |         |
              |або напівдизелем):  |      |         |         |
              |- - з робочим       |      |         |         |
              |об'ємом циліндрів   |      |         |         |
              |понад 2500 куб. см: |      |         |         |
8702 10 11    |- - - нові(*):      |      |         |         |
8702 10 11 10 |- - - - з робочим   |      |  20     |  20     | шт
              |об'ємом циліндрів до|      |         |         |
              |5000 куб. см        |      |         |         |
8702 10 11 30 |- - - - з робочим   |      |  20     |  20     | шт
              |об'ємом циліндрів   |      |         |         |
              |понад 5000 куб. см  |      |         |         |
8702 10 19    |- - - що            |      |         |         |
              |використовувалися:  |      |         |         |
8702 10 19 10 |- - - - з робочим   |      |  20     |  20     | шт
              |об'ємом циліндрів до|      |         |         |
              |5000 куб. см        |      |         |         |
8702 10 19 90 |- - - - з робочим   |      |  20     |  20     | шт
              |об'ємом циліндрів   |      |         |         |
              |понад 5000 куб. см  |      |         |         |
              |- - з робочим       |      |         |         |
              |об'ємом циліндрів   |      |         |         |
              |не більш як         |      |         |         |
              |2500 куб. см:       |      |         |         |
8702 10 91 00 |- - - нові          |      |  20     |  20     | шт
8702 10 99 00 |- - - що            |      |  20     |  20     | шт
              |використовувалися   |      |         |         |
8702 90       |- інші:             |      |         |         |
              |- - з поршневим     |      |         |         |
              |двигуном з іскровим |      |         |         |
              |запалюванням:       |      |         |         |
              |- - - з робочим     |      |         |         |
              |об'ємом циліндрів   |      |         |         |
              |понад 2800 куб. см: |      |         |         |
8702 90 11 00 |- - - - нові        |      |  20     |  20     | шт
8702 90 19 00 |- - - - що          |      |  20     |  20     | шт
              |використовувалися   |      |         |         |
              |- - - з робочим     |      |         |         |
              |об'ємом циліндрів   |      |         |         |
              |не більш як         |      |         |         |
              |2800 куб. см:       |      |         |         |
8702 90 31 00 |- - - - нові        |      |  20     |  20     | шт
8702 90 39 00 |- - - - що          |      |  20     |  20     | шт
              |використовувалися   |      |         |         |
8702 90 90    |- - з двигуном      |      |         |         |
              |іншого типу:        |      |         |         |
8702 90 90 10 |- - - тролейбуси    |      |  20     |  20     | шт
8702 90 90 90 |- - - інші          |      |  20     |  20     | шт
8703          |Автомобілі легкові  |      |         |         |
              |та інші моторні     |      |         |         |
              |транспортні засоби, |      |         |         |
              |призначені головним |      |         |         |
              |чином для           |      |         |         |
              |перевезення людей   |      |         |         |
              |(крім моторних      |      |         |         |
              |транспортних засобів|      |         |         |
              |товарної позиції    |      |         |         |
              |8702), включаючи    |      |         |         |
              |вантажо-пасажирські |      |         |         |
              |автомобілі-фургони  |      |         |         |
              |та гоночні          |      |         |         |
              |автомобілі:         |      |         |         |
8703 10       |- транспортні       |      |         |         |
              |засоби, спеціально  |      |         |         |
              |призначені для      |      |         |         |
              |пересування по      |      |         |         |
              |снігу; спеціальні   |      |         |         |
              |автомобілі для      |      |         |         |
              |перевезення         |      |         |         |
              |спортсменів на      |      |         |         |
              |майданчики для гри  |      |         |         |
              |в гольф та          |      |         |         |
              |аналогічні          |      |         |         |
              |транспортні засоби: |      |         |         |
8703 10 11 00 |- - транспортні     |      |  20     |  20     | шт
              |засоби спеціального |      |         |         |
              |призначення для     |      |         |         |
              |переміщення         |      |         |         |
              |по снігу, з двигуном|      |         |         |
              |внутрішнього        |      |         |         |
              |згоряння із         |      |         |         |
              |запалюванням від    |      |         |         |
              |стиснення (дизелем  |      |         |         |
              |або напівдизелем)   |      |         |         |
              |або з двигуном      |      |         |         |
              |внутрішнього        |      |         |         |
              |згоряння з іскровим |      |         |         |
              |запалюванням        |      |         |         |
8703 10 18 00 |- - інші            |      |  20     |  20     | шт
              |- інші транспортні  |      |         |         |
              |засоби з двигуном   |      |         |         |
              |внутрішнього        |      |         |         |
              |згоряння з іскровим |      |         |         |
              |запалюванням та з   |      |         |         |
              |кривошипно-шатунним |      |         |         |
              |механізмом:         |      |         |         |
8703 21       |- - з робочим       |      |         |         |
              |об'ємом циліндрів   |      |         |         |
              |двигуна не більш    |      |         |         |
              |як 1000 куб. см:    |      |         |         |
8703 21 10 00 |- - - нові          |      |  20     |  20     | шт
8703 21 90    |- - - що            |      |         |         |
              |використовувалися:  |      |         |         |
8703 21 90 10 |- - - - не більш    |      |  20     |  20     | шт
              |як 5 років          |      |         |         |
8703 21 90 30 |- - - - понад       |      |  20     |  20     | шт
              |5 років             |      |         |         |
8703 22       |- - з робочим       |      |         |         |
              |об'ємом циліндрів   |      |         |         |
              |двигуна понад       |      |         |         |
              |1000 куб. см, але   |      |         |         |
              |не більш як         |      |         |         |
              |1500 куб. см:       |      |         |         |
8703 22 10 00 |- - - нові          |      |  20     |  20     | шт
8703 22 90    |- - - що            |      |         |         |
              |використовувалися:  |      |         |         |
8703 22 90 10 |- - - - не більш    |      |  20     |  20     | шт
              |як 5 років          |      |         |         |
8703 22 90 30 |- - - - понад       |      |  20     |  20     | шт
              |5 років             |      |         |         |
8703 23       |- - з робочим       |      |         |         |
              |об'ємом циліндрів   |      |         |         |
              |двигуна понад       |      |         |         |
              |1500 куб. см, але   |      |         |         |
              |не більш як         |      |         |         |
              |3000 куб. см:       |      |         |         |
              |- - - нові:         |      |         |         |
8703 23 11    |- - - - моторні     |      |         |         |
              |транспортні засоби, |      |         |         |
              |обладнані для       |      |         |         |
              |тимчасового         |      |         |         |
              |проживання людей:   |      |         |         |
8703 23 11 10 |- - - - - з об'ємом |      |  20     |  20     | шт
              |циліндрів двигуна   |      |         |         |
              |понад 1500 куб. см, |      |         |         |
              |але не більш як     |      |         |         |
              |2200 куб. см        |      |         |         |
8703 23 11 30 |- - - - - з об'ємом |      |  20     |  20     | шт
              |циліндрів двигуна   |      |         |         |
              |понад 2200 куб. см, |      |         |         |
              |але не більш як     |      |         |         |
              |3000 куб. см        |      |         |         |
8703 23 19    |- - - - інші:       |      |         |         |
8703 23 19 10 |- - - - - з об'ємом |      |  20     |  20     | шт
              |циліндрів двигуна   |      |         |         |
              |понад 1500 куб. см, |      |         |         |
              |але не більш як     |      |         |         |
              |2200 куб. см        |      |         |         |
8703 23 19 30 |- - - - - з об'ємом |      |  20     |  20     | шт
              |циліндрів двигуна   |      |         |         |
              |понад 2200 куб. см, |      |         |         |
              |але не більш як     |      |         |         |
              |3000 куб. см        |      |         |         |
8703 23 90    |- - - що            |      |         |         |
              |використовувалися:  |      |         |         |
              |- - - - з об'ємом   |      |         |         |
              |циліндрів двигуна   |      |         |         |
              |понад 1500 куб. см, |      |         |         |
              |але не більш        |      |         |         |
              |як 2200 куб. см:    |      |         |         |
8703 23 90 11 |- - - - - не більш  |      |  20     |  20     | шт
              |як 5 років          |      |         |         |
8703 23 90 13 |- - - - - понад     |      |  20     |  20     | шт
              |5 років             |      |         |         |
              |- - - - з об'ємом   |      |         |         |
              |циліндрів двигуна   |      |         |         |
              |понад 2200 куб. см, |      |         |         |
              |але не більш        |      |         |         |
              |як 3000 куб. см:    |      |         |         |
8703 23 90 31 |- - - - - не більш  |      |  20     |  20     | шт
              |як 5 років          |      |         |         |
8703 23 90 33 |- - - - - понад     |      |  20     |  20     | шт
              |5 років             |      |         |         |
8703 24       |- - з робочим       |      |         |         |
              |об'ємом циліндрів   |      |         |         |
              |двигуна понад       |      |         |         |
              |3000 куб. см:       |      |         |         |
8703 24 10 00 |- - - нові          |      |  20     |  20     | шт
8703 24 90    |- - - що            |      |         |         |
              |використовувалися:  |      |         |         |
8703 24 90 10 |- - - - не більш    |      |  20     |  20     | шт
              |як 5 років          |      |         |         |
8703 24 90 30 |- - - - понад       |      |  20     |  20     | шт
              |5 років             |      |         |         |
              |- інші транспортні  |      |         |         |
              |засоби з двигуном   |      |         |         |
              |внутрішнього        |      |         |         |
              |згоряння з          |      |         |         |
              |запалюванням від    |      |         |         |
              |стиснення (дизелем  |      |         |         |
              |або напівдизелем):  |      |         |         |
8703 31       |- - з робочим       |      |         |         |
              |об'ємом циліндрів   |      |         |         |
              |двигуна не більш    |      |         |         |
              |як 1500 куб. см:    |      |         |         |
8703 31 10 00 |- - - нові          |      |  20     |  20     | шт
8703 31 90    |- - - що            |      |         |         |
              |використовувалися:  |      |         |         |
8703 31 90 10 |- - - - не більш    |      |  20     |  20     | шт
              |як 5 років          |      |         |         |
8703 31 90 30 |- - - - понад       |      |  20     |  20     | шт
              |5 років             |      |         |         |
8703 32       |- - з робочим       |      |         |         |
              |об'ємом циліндрів   |      |         |         |
              |двигуна понад       |      |         |         |
              |1500 куб. см, але   |      |         |         |
              |не більш як         |      |         |         |
              |2500 куб. см:       |      |         |         |
              |- - - нові:         |      |         |         |
8703 32 11 00 |- - - - моторні     |      |  20     |  20     | шт
              |транспортні засоби, |      |         |         |
              |обладнані для       |      |         |         |
              |тимчасового         |      |         |         |
              |проживання людей    |      |         |         |
8703 32 19 00 |- - - - інші        |      |  20     |  20     | шт
8703 32 90    |- - - що            |      |         |         |
              |використовувалися:  |      |         |         |
8703 32 90 10 |- - - - не більш    |      |  20     |  20     | шт
              |як 5 років          |      |         |         |
8703 32 90 30 |- - - - понад       |      |  20     |  20     | шт
              |5 років             |      |         |         |
8703 33       |- - з робочим       |      |         |         |
              |об'ємом циліндрів   |      |         |         |
              |двигуна понад       |      |         |         |
              |2500 куб. см:       |      |         |         |
              |- - - нові:         |      |         |         |
8703 33 11 00 |- - - - моторні     |      |  20     |  20     | шт
              |транспортні засоби, |      |         |         |
              |обладнані для       |      |         |         |
              |тимчасового         |      |         |         |
              |проживання людей    |      |         |         |
8703 33 19 00 |- - - - інші        |      |  20     |  20     | шт
8703 33 90    |- - - що            |      |         |         |
              |використовувалися:  |      |         |         |
8703 33 90 10 |- - - - не більш    |      |  20     |  20     | шт
              |як 5 років          |      |         |         |
8703 33 90 30 |- - - - понад       |      |  20     |  20     | шт
              |5 років             |      |         |         |
8703 90       |- інші:             |      |         |         |
8703 90 10 00 |- - транспортні     |      |  20     |  20     | шт
              |засоби, оснащені    |      |         |         |
              |електричними        |      |         |         |
              |двигунами           |      |         |         |
8703 90 90 00 |- - інші            |      |  20     |  20     | шт

8704          |Автомобілі вантажні:|      |         |         |
8704 10       |- автомобілі-       |      |         |         |
              |самоскиди,          |      |         |         |
              |призначені для      |      |         |         |
              |використання на     |      |         |         |
              |бездоріжжі:         |      |         |         |
              |- - з поршневим     |      |         |         |
              |двигуном з          |      |         |         |
              |запалюванням від    |      |         |         |
              |стиснення (дизелем  |      |         |         |
              |або напівдизелем)   |      |         |         |
              |або з іскровим      |      |         |         |
              |запалюванням:       |      |         |         |
8704 10 11    |- - - з поршневим   |      |         |         |
              |двигуном з          |      |         |         |
              |запалюванням від    |      |         |         |
              |стиснення (дизелем  |      |         |         |
              |або напівдизелем)   |      |         |         |
              |з робочим об'ємом   |      |         |         |
              |циліндрів понад     |      |         |         |
              |2500 куб. см або    |      |         |         |
              |поршневим двигуном з|      |         |         |
              |запалюванням від    |      |         |         |
              |свічок з робочим    |      |         |         |
              |об'ємом циліндрів   |      |         |         |
              |понад 2800 куб. см: |      |         |         |
8704 10 11 10 |- - - - вантажо-    |      |  20     |  20     | шт
              |підйомністю понад   |      |         |         |
              |75 т                |      |         |         |
8704 10 11 90 |- - - - інші        |      |  20     |  20     | шт
8704 10 19 00 |- - - інші          |      |  20     |  20     | шт
8704 10 90    |- - інші:           |      |         |         |
8704 10 90 10 |- - - автомобілі-   |      |  20     |  20     | шт
              |самоскиди масою     |      |         |         |
              |до 5 т              |      |         |         |
8704 10 90 90 |- - - інші          |      |  20     |  20     | шт
              |- інші з поршневим  |      |         |         |
              |двигуном з          |      |         |         |
              |запалюванням від    |      |         |         |
              |стиснення (дизелем  |      |         |         |
              |або напівдизелем):  |      |         |         |
8704 21       |- - масою у разі    |      |         |         |
              |максимального       |      |         |         |
              |завантаження        |      |         |         |
              |не більш як 5 т:    |      |         |         |
8704 21 10 00 |- - - передбачені   |      |  20     |  20     | шт
              |спеціально для      |      |         |         |
              |транспортування     |      |         |         |
              |високорадіоактивних |      |         |         |
              |речовин             |      |         |         |
              |- - - інші:         |      |         |         |
              |- - - - з двигуном, |      |         |         |
              |робочий об'єм       |      |         |         |
              |циліндрів якого     |      |         |         |
              |понад 2500 куб. см: |      |         |         |
8704 21 31 00 |- - - - - нові      |      |  20     |  20     | шт
8704 21 39 00 |- - - - - що        |      |  20     |  20     | шт
              |використовувалися   |      |         |         |
              |- - - - з двигуном, |      |         |         |
              |робочий об'єм       |      |         |         |
              |циліндрів якого     |      |         |         |
              |не більш як         |      |         |         |
              |2500 куб. см:       |      |         |         |
8704 21 91 00 |- - - - - нові      |      |  20     |  20     | шт
8704 21 99 00 |- - - - - що        |      |  20     |  20     | шт
              |використовувалися   |      |         |         |
8704 22       |- - масою у разі    |      |         |         |
              |максимального       |      |         |         |
              |завантаження понад  |      |         |         |
              |5 т, але не більш   |      |         |         |
              |як 20 т:            |      |         |         |
8704 22 10 00 |- - - передбачені   |      |  20     |  20     | шт
              |спеціально для      |      |         |         |
              |транспортування     |      |         |         |
              |високорадіоактивних |      |         |         |
              |речовин             |      |         |         |
              |- - - інші:         |      |         |         |
8704 22 91 00 |- - - - нові        |      |  20     |  20     | шт
8704 22 99 00 |- - - - що          |      |  20     |  20     | шт
              |використовувалися   |      |         |         |
8704 23       |- - масою у разі    |      |         |         |
              |максимального       |      |         |         |
              |завантаження понад  |      |         |         |
              |20 т:               |      |         |         |
8704 23 10 00 |- - - передбачені   |      |  20     |  20     | шт
              |спеціально для      |      |         |         |
              |транспортування     |      |         |         |
              |високорадіоактивних |      |         |         |
              |речовин             |      |         |         |
              |- - - інші:         |      |         |         |
8704 23 91 00 |- - - - нові        |      |  20     |  20     | шт
8704 23 99 00 |- - - - що          |      |  20     |  20     | шт
              |використовувалися   |      |         |         |
              |- інші з поршневим  |      |         |         |
              |двигуном з іскровим |      |         |         |
              |запалюванням:       |      |         |         |
8704 31       |- - масою у разі    |      |         |         |
              |максимального       |      |         |         |
              |завантаження        |      |         |         |
              |не більш як 5 т:    |      |         |         |
8704 31 10 00 |- - - передбачені   |      |  20     |  20     | шт
              |спеціально для      |      |         |         |
              |транспортування     |      |         |         |
              |високорадіоактивних |      |         |         |
              |речовин             |      |         |         |
              |- - - інші:         |      |         |         |
              |- - - - з двигуном  |      |         |         |
              |з робочим об'ємом   |      |         |         |
              |циліндрів понад     |      |         |         |
              |2800 куб. см:       |      |         |         |
8704 31 31 00 |- - - - - нові      |      |  20     |  20     | шт
8704 31 39 00 |- - - - - що        |      |  20     |  20     | шт
              |використовувалися   |      |         |         |
              |- - - - з двигуном  |      |         |         |
              |з робочим об'ємом   |      |         |         |
              |циліндрів не більш  |      |         |         |
              |як 2800 куб. см:    |      |         |         |
8704 31 91 00 |- - - - - нові      |      |  20     |  20     | шт
8704 31 99 00 |- - - - - що        |      |  20     |  20     | шт
              |використовувалися   |      |         |         |
8704 32       |- - масою у разі    |      |         |         |
              |максимального       |      |         |         |
              |завантаження понад  |      |         |         |
              |5 т:                |      |         |         |
8704 32 10 00 |- - - передбачені   |      |  20     |  20     | шт
              |спеціально для      |      |         |         |
              |транспортування     |      |         |         |
              |високорадіоактивних |      |         |         |
              |речовин             |      |         |         |
              |- - - інші:         |      |         |         |
8704 32 91 00 |- - - - нові        |      |  20     |  20     | шт
8704 32 99 00 |- - - - що          |      |  20     |  20     | шт
              |використовувалися   |      |         |         |
8704 90 00 00 |- інші              |      |  20     |  20     | шт
8705          |Автомобілі          |      |         |         |
              |спеціального        |      |         |         |
              |призначення, крім   |      |         |         |
              |призначених головним|      |         |         |
              |чином для           |      |         |         |
              |перевезення людей   |      |         |         |
              |або вантажів        |      |         |         |
              |(наприклад          |      |         |         |
              |автомобілі вантажні |      |         |         |
              |для аварійного      |      |         |         |
              |ремонту, автокрани, |      |         |         |
              |автомобілі пожежні, |      |         |         |
              |автобетономішалки,  |      |         |         |
              |машини прибиральні, |      |         |         |
              |машини дорожні,     |      |         |         |
              |автомобілі-         |      |         |         |
              |майстерні,          |      |         |         |
              |радіологічні        |      |         |         |
              |автомобілі):        |      |         |         |
8705 10 00 00 |- автокрани         |      |  20     |  30     | шт
8705 20 00 00 |- вишки             |      |  20     |  30     | шт
              |розвідувальні та    |      |         |         |
              |бурові на           |      |         |         |
              |автомобілях         |      |         |         |
8705 30 00    |- автомобілі        |      |         |         |
              |пожежні:            |      |         |         |
8705 30 00 10 |- - з підіймачем або|      |   5     |  20     | шт
              |драбиною            |      |         |         |
8705 30 00 90 |- - інші            |      |  20     |  30     | шт
8705 40 00 00 |- автобетономішалки |      |  20     |  30     | шт
8705 90       |- інші:             |      |         |         |
8705 90 10 00 |- - машини технічної|      |  20     |  30     | шт
              |допомоги            |      |         |         |
8705 90 30 00 |- - машини, оснащені|      |  20     |  30     | шт
              |бетононасосом       |      |         |         |
8705 90 90    |- - інші:           |      |         |         |
8705 90 90 10 |- - - автомобілі    |      |  10     |  30     | шт
              |спеціального        |      |         |         |
              |призначення для     |      |         |         |
              |пересувних          |      |         |         |
              |телевізійних і      |      |         |         |
              |звукових станцій    |      |         |         |
8705 90 90 90 |- - - інші          |      |  20     |  30     | шт
8706 00       |Шасі з встановленими|      |         |         |
              |двигунами для       |      |         |         |
              |автомобілів товарних|      |         |         |
              |позицій 8701-8705:  |      |         |         |
              |- шасі для тракторів|      |         |         |
              |товарної позиції    |      |         |         |
              |8701; шасі          |      |         |         |
              |автомобілів товарних|      |         |         |
              |позицій 8702, 8703  |      |         |         |
              |або 8704 з поршневим|      |         |         |
              |двигуном з          |      |         |         |
              |запалюванням від    |      |         |         |
              |стиснення (дизелем  |      |         |         |
              |або напівдизелем), з|      |         |         |
              |робочим об'ємом     |      |         |         |
              |циліндрів понад     |      |         |         |
              |2500 куб. см або з  |      |         |         |
              |поршневим двигуном з|      |         |         |
              |іскровим            |      |         |         |
              |запалюванням з      |      |         |         |
              |робочим об'ємом     |      |         |         |
              |циліндрів понад     |      |         |         |
              |2800 куб. см:       |      |         |         |
8706 00 11 00 |- - для автомобілів |      |   0     |  20     | шт
              |товарної позиції    |      |         |         |
              |8702 або товарної   |      |         |         |
              |позиції 8704        |      |         |         |
8706 00 19 00 |- - інші            |      |   0     |  20     | шт
              |- інші:             |      |         |         |
8706 00 91 00 |- - для автомобілів |      |   5     |   5     | шт
              |товарної позиції    |      |         |         |
              |8703                |      |         |         |
8706 00 99 00 |- - інші            |      |   0     |  20     | шт
8707          |Кузови (включаючи   |      |         |         |
              |кабіни) для моторних|      |         |         |
              |транспортних        |      |         |         |
              |засобів товарних    |      |         |         |
              |позицій 8701-8705:  |      |         |         |
8707 10       |- кузови для        |      |         |         |
              |моторних            |      |         |         |
              |транспортниэ        |      |         |         |
              |засобів товарної    |      |         |         |
              |позиції 8703:       |      |         |         |
8707 10 10    |- - для промислового|      |   5     |   5     | шт
              |складання           |      |         |         |
8707 10 90    |- - інші:           |      |         |         |
8707 10 90    |- - - що            |      |   5     |   5     | шт
              |використовувалися   |      |         |         |
              |5 років або менше   |      |         |         |
8707 10 90    |- - - що            |      |   5     |   5     | шт
              |використовувалися   |      |         |         |
              |більше 5 років      |      |         |         |
8707 10 90    |- - - інші          |      |   5     |   5     | шт
8707 90       |- інші:             |      |         |         |
8707 90 10 00 |- - для промислового|      |   5     |   5     | шт
              |складання: садово-  |      |         |         |
              |городніх тракторів  |      |         |         |
              |підпозиції 8701 10; |      |         |         |
              |автомобілів товарної|      |         |         |
              |позиції 8704,       |      |         |         |
              |з поршневим двигуном|      |         |         |
              |з запалюванням від  |      |         |         |
              |стиснення (дизелем  |      |         |         |
              |або напівдизелем)   |      |         |         |
              |і робочим об'ємом   |      |         |         |
              |циліндрів не більш  |      |         |         |
              |як 2500 куб. см або |      |         |         |
              |поршневим двигуном з|      |         |         |
              |іскровим            |      |         |         |
              |запалюванням        |      |         |         |
              |з робочим об'ємом   |      |         |         |
              |не більш як         |      |         |         |
              |2800 куб. см;       |      |         |         |
              |автомобілів         |      |         |         |
              |спеціального        |      |         |         |
              |призначення товарної|      |         |         |
              |позиції 8705        |      |         |         |
8707 90 90 00 |- - інші            |      |   0     |   5     | шт
8708          |Частини та пристрої |      |         |         |
              |для автомобілів,    |      |         |         |
              |товарних позицій    |      |         |         |
              |8701-8705:          |      |         |         |
8708 10       |- пристрої          |      |         |         |
              |амортизаційні та їх |      |         |         |
              |частини:            |      |         |         |
8708 10 10 00 |- - для промислового|      |   5     |   5     | шт
              |складання:          |      |         |         |
              |автомобілів товарної|      |         |         |
              |позиції 8703;       |      |         |         |
              |товарної позиції    |      |         |         |
              |8704, оснащених     |      |         |         |
              |поршневим двигуном з|      |         |         |
              |запалюванням від    |      |         |         |
              |стиснення (дизелем  |      |         |         |
              |або напівдизелем)   |      |         |         |
              |з робочим об'ємом   |      |         |         |
              |циліндрів не більш  |      |         |         |
              |як 2500 куб. см або |      |         |         |
              |поршневим двигуном  |      |         |         |
              |з іскровим          |      |         |         |
              |запалюванням        |      |         |         |
              |з робочим об'ємом   |      |         |         |
              |циліндрів не більш  |      |         |         |
              |як 2800 куб. см;    |      |         |         |
              |автомобілів товарної|      |         |         |
              |позиції 8705        |      |         |         |
8708 10 90    |- - інші:           |      |         |         |
8708 10 90 10 |- - - автомобілів   |      |   1     |   5     | -
              |позиції 8704,       |      |         |         |
              |вантажопідйомністю  |      |         |         |
              |понад 75 тонн       |      |         |         |
8708 10 90 90 |- - - інші          |      |  10     |  20     | -
              |- інші частини і    |      |         |         |
              |пристрої для кузовів|      |         |         |
              |(включаючи кабіни): |      |         |         |
8708 21       |- - ремені безпеки: |      |         |         |
8708 21 10 00 |- - - для           |      |   5     |   5     | шт
              |промислового        |      |         |         |
              |складання:          |      |         |         |
              |автомобілів         |      |         |         |
              |товарної позиції    |      |         |         |
              |8703;               |      |         |         |
              |товарної позиції    |      |         |         |
              |8704, оснащених     |      |         |         |
              |поршневим двигуном з|      |         |         |
              |запалюванням від    |      |         |         |
              |стиснення (дизелем  |      |         |         |
              |або напівдизелем)   |      |         |         |
              |з робочим об'ємом   |      |         |         |
              |циліндрів не більш  |      |         |         |
              |як 2500 куб. см або |      |         |         |
              |поршневим двигуном з|      |         |         |
              |іскровим            |      |         |         |
              |запалюванням        |      |         |         |
              |з робочим об'ємом   |      |         |         |
              |циліндрів не більш  |      |         |         |
              |як 2800 куб. см;    |      |         |         |
              |автомобілів товарної|      |         |         |
              |позиції 8705        |      |         |         |
8708 21 90    |- - - інші:         |      |         |         |
8708 21 90 10 |- - - - автомобілів |      |   1     |   5     | шт
              |позиції 8704,       |      |         |         |
              |вантажопідйомністю  |      |         |         |
              |понад 75 тонн       |      |         |         |
8708 21 90 90 |- - - - інші        |      |  10     |  20     | шт
8708 29       |- - інші:           |      |         |         |
8708 29 10    |- - - для           |      |         |         |
              |промислового        |      |         |         |
              |складання: тракторів|      |         |         |
              |садово-городніх     |      |         |         |
              |товарної підпозиції |      |         |         |
              |8701 10; автомобілів|      |         |         |
              |товарної позиції    |      |         |         |
              |8703; автомобілів   |      |         |         |
              |товарної позиції    |      |         |         |
              |8704, з поршневим   |      |         |         |
              |двигуном з          |      |         |         |
              |запалюванням від    |      |         |         |
              |стиснення (дизелем  |      |         |         |
              |або напівдизелем) з |      |         |         |
              |робочим об'ємом     |      |         |         |
              |циліндрів не більш  |      |         |         |
              |як 2500 куб. см або |      |         |         |
              |поршневим двигуном з|      |         |         |
              |іскровим            |      |         |         |
              |запалюванням з      |      |         |         |
              |робочим об'ємом     |      |         |         |
              |циліндрів не більш  |      |         |         |
              |як 2800 куб. см;    |      |         |         |
              |автомобілів товарної|      |         |         |
              |позиції 8705:       |      |         |         |
8708 29 10 10 |- - - - штамповані  |      |   2     |   5     | -
              |частини кузовів     |      |         |         |
              |(включаючи кабіни), |      |         |         |
              |покриті в           |      |         |         |
              |катафорезі, для     |      |         |         |
              |промислового        |      |         |         |
              |складання           |      |         |         |
              |автомобілів,        |      |         |         |
              |зазначених у        |      |         |         |
              |товарній позиції    |      |         |         |
              |8704                |      |         |         |
8708 29 10 90 |- - - - інші        |      |   5     |   5     | -
8708 29 90 00 |- - - інші:         |      |   0     |  20     |
              |- гальма і гальмові |      |         |         |
              |системи з           |      |         |         |
              |підсилювачами та їх |      |         |         |
              |частини:            |      |         |         |
8708 31       |- - обладнання      |      |         |         |
              |гальм змонтоване:   |      |         |         |
8708 31 10 00 |- - для промислового|      |   5     |   5     | -
              |складання: садово-  |      |         |         |
              |городніх тракторів  |      |         |         |
              |підпозиції 8701 10; |      |         |         |
              |автомобілів товарної|      |         |         |
              |позиції 8703,       |      |         |         |
              |автомобілів товарної|      |         |         |
              |позиції 8704        |      |         |         |
              |з поршневим двигуном|      |         |         |
              |з запалюванням від  |      |         |         |
              |стиснення (дизелем  |      |         |         |
              |або напівдизелем)   |      |         |         |
              |з робочим об'ємом   |      |         |         |
              |циліндрів не більш  |      |         |         |
              |як 2500 куб. см або |      |         |         |
              |поршневим двигуном  |      |         |         |
              |з іскровим          |      |         |         |
              |запалюванням з      |      |         |         |
              |робочим об'ємом     |      |         |         |
              |не більш як         |      |         |         |
              |2800 куб. см;       |      |         |         |
              |автомобілів         |      |         |         |
              |спеціального        |      |         |         |
              |призначення         |      |         |         |
              |товарної позиції    |      |         |         |
              |8705                |      |         |         |
              |- - - інші:         |      |         |         |
8708 31 91    |- - - - для дискових|      |         |         |
              |гальм:              |      |         |         |
8708 31 91 10 |- - - - -           |      |   1     |   5     | -
              |автомобілів позиції |      |         |         |
              |8704,               |      |         |         |
              |вантажопідйомністю  |      |         |         |
              |понад 75 тонн       |      |         |         |
8708 31 91 90 |- - - - - інші      |      |  10     |  20     | -
8708 31 99    |- - - - інші:       |      |         |         |
8708 31 99 10 |- - - - -           |      |   1     |   5     | -
              |автомобілів позиції |      |         |         |
              |8704,               |      |         |         |
              |вантажопідйомністю  |      |         |         |
              |понад 75 тонн       |      |         |         |
8708 31 99 90 |- - - - - інші      |      |  10     |  20     | -
8708 39       |- - інші:           |      |         |         |
8708 39 10 00 |- - для промислового|      |   5     |   5     | -
              |складання: садово-  |      |         |         |
              |городніх тракторів  |      |         |         |
              |підпозиції 8701 10; |      |         |         |
              |автомобілів товарної|      |         |         |
              |позиції 8703,       |      |         |         |
              |автомобілів товарної|      |         |         |
              |позиції 8704 з      |      |         |         |
              |поршневим двигуном з|      |         |         |
              |запалюванням від    |      |         |         |
              |стиснення (дизелем  |      |         |         |
              |або напівдизелем) з |      |         |         |
              |робочим об'ємом     |      |         |         |
              |циліндрів не більш  |      |         |         |
              |як 2500 куб. см або |      |         |         |
              |поршневим двигуном  |      |         |         |
              |з іскровим          |      |         |         |
              |запалюванням        |      |         |         |
              |з робочим об'ємом   |      |         |         |
              |не більш як         |      |         |         |
              |2800 куб. см;       |      |         |         |
              |автомобілів         |      |         |         |
              |спеціального        |      |         |         |
              |призначення товарної|      |         |         |
              |позиції 8705        |      |         |         |
8708 39 90    |- - - інші:         |      |         |         |
8708 39 90 10 |- - - - -           |      |   1     |   5     | -
              |автомобілів позиції |      |         |         |
              |8704,               |      |         |         |
              |вантажопідйомністю  |      |         |         |
              |понад 75 тонн       |      |         |         |
8708 39 90 90 |- - - - - інші      |      |  10     |  20     | -
8708 40       |- коробки передач:  |      |         |         |
8708 40 10 00 |- - для промислового|      |   5     |   5     | -
              |складання: садово-  |      |         |         |
              |городніх тракторів  |      |         |         |
              |підпозиції 8701 10; |      |         |         |
              |автомобілів товарної|      |         |         |
              |позиції 8703,       |      |         |         |
              |автомобілів товарної|      |         |         |
              |позиції 8704        |      |         |         |
              |з поршневим двигуном|      |         |         |
              |з запалюванням від  |      |         |         |
              |стиснення (дизелем  |      |         |         |
              |або напівдизелем)   |      |         |         |
              |з робочим об'ємом   |      |         |         |
              |циліндрів не більш  |      |         |         |
              |як 2500 куб. см або |      |         |         |
              |поршневим двигуном  |      |         |         |
              |з іскровим          |      |         |         |
              |запалюванням        |      |         |         |
              |з робочим об'ємом   |      |         |         |
              |не більш як         |      |         |         |
              |2800 куб. см;       |      |         |         |
              |автомобілів         |      |         |         |
              |спеціального        |      |         |         |
              |призначення товарної|      |         |         |
              |позиції 8705        |      |         |         |
8708 40 90    |- - інші:           |      |         |         |
8708 40 90 10 |- - - - -           |      |   1     |   5     | -
              |автомобілів позиції |      |         |         |
              |8704,               |      |         |         |
              |вантажопідйомністю  |      |         |         |
              |понад 75 тонн       |      |         |         |
8708 40 90 90 |- - - - - інші      |      |  10     |  20     | -
8708 50       |- мости ведучі з    |      |         |         |
              |диференційною       |      |         |         |
              |передачею або окремо|      |         |         |
              |від інших засобів   |      |         |         |
              |трансмісії:         |      |         |         |
8708 50 10 00 |- - для промислового|      |   5     |   5     | -
              |складання:          |      |         |         |
              |автомобілів         |      |         |         |
              |товарної позиції    |      |         |         |
              |8703, автомобілів   |      |         |         |
              |товарної позиції    |      |         |         |
              |8704 з поршневим    |      |         |         |
              |двигуном            |      |         |         |
              |з запалюванням      |      |         |         |
              |від стиснення       |      |         |         |
              |(дизелем або        |      |         |         |
              |напівдизелем)       |      |         |         |
              |з робочим об'ємом   |      |         |         |
              |циліндрів не більш  |      |         |         |
              |як 2500 куб. см або |      |         |         |
              |поршневим двигуном  |      |         |         |
              |з іскровим          |      |         |         |
              |запалюванням        |      |         |         |
              |з робочим об'ємом   |      |         |         |
              |не більш як         |      |         |         |
              |2800 куб. см;       |      |         |         |
              |автомобілів         |      |         |         |
              |спеціального        |      |         |         |
              |призначення товарної|      |         |         |
              |позиції 8705        |      |         |         |
8708 50 90 00 |- - інші            |      |  10     |  20     |  -

8708 60       |- мости неведучі та |      |         |         |
              |їх частини:         |      |         |         |
8708 60 10    |- - для промислового|      |         |         |
              |складання:          |      |         |         |
              |автомобілів товарної|      |         |         |
              |позиції 8703;       |      |         |         |
              |автомобілів товарної|      |         |         |
              |позиції 8704,       |      |         |         |
              |оснащених поршневим |      |         |         |
              |двигуном з          |      |         |         |
              |запалюванням від    |      |         |         |
              |стиснення (дизелем  |      |         |         |
              |або напівдизелем) з |      |         |         |
              |робочим об'ємом     |      |         |         |
              |циліндрів не більш  |      |         |         |
              |як 2500 куб. см     |      |         |         |
              |або поршневим       |      |         |         |
              |двигуном з іскровим |      |         |         |
              |запалюванням з      |      |         |         |
              |робочим об'ємом     |      |         |         |
              |циліндрів не більш  |      |         |         |
              |як 2800 куб. см;    |      |         |         |
              |автомобілів товарної|      |         |         |
              |позиції 8705:       |      |         |         |
8708 60 10 10 |- - - мости неведучі|      |   2     |   5     | -
              |у складанні з       |      |         |         |
              |незалежною торсійною|      |         |         |
              |підвіскою та        |      |         |         |
              |дисковими гальмами  |      |         |         |
              |для промислового    |      |         |         |
              |складання           |      |         |         |
              |автомобілів,        |      |         |         |
              |зазначених у        |      |         |         |
              |товарній позиції    |      |         |         |
              |8704                |      |         |         |
8708 60 10 90 |- - - інші          |      |   5     |   5     | -
              |- - інші:           |      |         |         |
8708 60 91 00 |- - - штамповані із |      |   5     |   5     | -
              |сталі               |      |         |         |
8708 60 99    |- - - інші:         |      |         |         |
8708 60 99 10 |- - - - -           |      |   1     |   5     | -
              |автомобілів позиції |      |         |         |
              |8704,               |      |         |         |
              |вантажопідйомністю  |      |         |         |
              |понад 75 тонн       |      |         |         |
8708 60 99 90 |- - - - інші        |      |   5     |   5     | -
8708 70       |- колеса ходові,    |      |         |         |
              |їх частини та       |      |         |         |
              |пристрої:           |      |         |         |
8708 70 10    |- - для промислового|      |         |         |
              |складання: тракторів|      |         |         |
              |садово-городніх     |      |         |         |
              |підпозиції 8701 10; |      |         |         |
              |автомобілів товарної|      |         |         |
              |позиції 8703;       |      |         |         |
              |автомобілів товарної|      |         |         |
              |позиції 8704 з      |      |         |         |
              |поршневим двигуном  |      |         |         |
              |із запалюванням від |      |         |         |
              |стиснення (дизелем  |      |         |         |
              |або напівдизелем) з |      |         |         |
              |робочим об'ємом     |      |         |         |
              |циліндрів не більш  |      |         |         |
              |як 2500 куб. см     |      |         |         |
              |або поршневим       |      |         |         |
              |двигуном з іскровим |      |         |         |
              |запалюванням з      |      |         |         |
              |робочим об'ємом     |      |         |         |
              |циліндрів не більш  |      |         |         |
              |як 2800 куб. см;    |      |         |         |
              |автомобілів товарної|      |         |         |
              |позиції 8705:       |      |         |         |
8708 70 10 10 |- - - колеса ходові |      |   2     |   5     | -
              |дискові             |      |         |         |
              |штамповано-зварні з |      |         |         |
              |чорних металів,     |      |         |         |
              |розміром 5JK16''H,  |      |         |         |
              |5.00E-16 для        |      |         |         |
              |промислового        |      |         |         |
              |складання           |      |         |         |
              |автомобілів,        |      |         |         |
              |зазначених у        |      |         |         |
              |товарній позиції    |      |         |         |
              |8704                |      |         |         |
8708 70 10 90 |- - - інші          |      |   5     |   5     | -
              |- - інші:           |      |         |         |
8708 70 50 00 |- - - колеса з      |      |   5     |   5     | -
              |алюмінію; частини та|      |         |         |
              |пристрої для них з  |      |         |         |
              |алюмінію            |      |         |         |
8708 70 91 00 |- - - частини коліс,|      |   5     |   5     | -
              |суцільно вилиті у   |      |         |         |
              |вигляді зірки       |      |         |         |
              |з чорних металів    |      |         |         |
8708 70 99 00 |- - - інші          |      |  10     |  20     |  -
8708 80       |- амортизатори      |      |         |         |
              |підвіски:           |      |         |         |
8708 80 10 00 |- - для промислового|      |   5     |   5     | -
              |складання:          |      |         |         |
              |автомобілів товарної|      |         |         |
              |позиції 8703,       |      |         |         |
              |автомобілів товарної|      |         |         |
              |позиції 8704        |      |         |         |
              |з поршневим двигуном|      |         |         |
              |з запалюванням від  |      |         |         |
              |стиснення (дизелем  |      |         |         |
              |або напівдизелем)   |      |         |         |
              |з робочим об'ємом   |      |         |         |
              |циліндрів не більш  |      |         |         |
              |як 2500 куб. см або |      |         |         |
              |поршневим двигуном  |      |         |         |
              |з іскровим          |      |         |         |
              |запалюванням        |      |         |         |
              |з робочим об'ємом   |      |         |         |
              |не більш як         |      |         |         |
              |2800 куб. см;       |      |         |         |
              |автомобілів         |      |         |         |
              |спеціального        |      |         |         |
              |призначення товарної|      |         |         |
              |позиції 8705        |      |         |         |
8708 80 90    |- - інші:           |      |         |         |
8708 80 90 10 |- - - автомобілів   |      |   1     |   5     | -
              |позиції 8704,       |      |         |         |
              |вантажопідйомністю  |      |         |         |
              |понад 75 тонн       |      |         |         |
8708 80 90 90 |- - - інші          |      |   5     |   5     | -
              |- інші частини та   |      |         |         |
              |пристрої:           |      |         |         |
8708 91       |- - радіатори:      |      |         |         |
8708 91 10 00 |- - для промислового|      |   5     |   5     | -
              |складання: садово-  |      |         |         |
              |городніх тракторів  |      |         |         |
              |підпозиції 8701 10; |      |         |         |
              |автомобілів товарної|      |         |         |
              |позиції 8703,       |      |         |         |
              |автомобілів товарної|      |         |         |
              |позиції 8704        |      |         |         |
              |з поршневим двигуном|      |         |         |
              |з запалюванням від  |      |         |         |
              |стиснення (дизелем  |      |         |         |
              |або напівдизелем)   |      |         |         |
              |з робочим об'ємом   |      |         |         |
              |циліндрів не більш  |      |         |         |
              |як 2500 куб. см або |      |         |         |
              |поршневим двигуном  |      |         |         |
              |з іскровим          |      |         |         |
              |запалюванням        |      |         |         |
              |з робочим об'ємом   |      |         |         |
              |не більш як         |      |         |         |
              |2800 куб. см;       |      |         |         |
              |автомобілів         |      |         |         |
              |спеціального        |      |         |         |
              |призначення товарної|      |         |         |
              |позиції 8705        |      |         |         |
8708 91 90 00 |- - - інші          |      |  10     |  20     |  -
8708 92       |- - глушники та     |      |         |         |
              |вихлопні труби:     |      |         |         |
8708 92 10 00 |- - для промислового|      |   5     |   5     | -
              |складання: садово-  |      |         |         |
              |городніх тракторів  |      |         |         |
              |підпозиції 8701 10; |      |         |         |
              |автомобілів товарної|      |         |         |
              |позиції 8703,       |      |         |         |
              |автомобілів товарної|      |         |         |
              |позиції 8704        |      |         |         |
              |з поршневим двигуном|      |         |         |
              |з запалюванням від  |      |         |         |
              |стиснення (дизелем  |      |         |         |
              |або напівдизелем)   |      |         |         |
              |з робочим об'ємом   |      |         |         |
              |циліндрів не більш  |      |         |         |
              |як 2500 куб. см або |      |         |         |
              |поршневим двигуном  |      |         |         |
              |з іскровим          |      |         |         |
              |запалюванням        |      |         |         |
              |з робочим об'ємом   |      |         |         |
              |не більш як         |      |         |         |
              |2800 куб. см;       |      |         |         |
              |автомобілів         |      |         |         |
              |спеціального        |      |         |         |
              |призначення товарної|      |         |         |
              |позиції 8705        |      |         |         |
8708 92 90 00 |- - - інші          |      |  10     |  20     |  -
8708 93       |- - зчеплення та їх |      |         |         |
              |частини:            |      |         |         |
8708 93 10    |- - - для           |      |   5     |   5     | -
              |промислового        |      |         |         |
              |складання: садово-  |      |         |         |
              |городніх тракторів  |      |         |         |
              |підпозиції 8701 10; |      |         |         |
              |автомобілів товарної|      |         |         |
              |позиції 8703,       |      |         |         |
              |автомобілів товарної|      |         |         |
              |позиції 8704        |      |         |         |
              |з поршневим двигуном|      |         |         |
              |з запалюванням від  |      |         |         |
              |стиснення (дизелем  |      |         |         |
              |або напівдизелем)   |      |         |         |
              |з робочим об'ємом   |      |         |         |
              |циліндрів не більш  |      |         |         |
              |як 2500 куб. см або |      |         |         |
              |поршневим двигуном  |      |         |         |
              |з іскровим          |      |         |         |
              |запалюванням        |      |         |         |
              |з робочим об'ємом   |      |         |         |
              |не більш як         |      |         |         |
              |2800 куб. см;       |      |         |         |
              |автомобілів         |      |         |         |
              |спеціального        |      |         |         |
              |призначення товарної|      |         |         |
              |позиції 8705        |      |         |         |
8708 93 10 10 |- - - - зчеплення у |      |   2     |   5     | -
              |складанні           |      |         |         |
              |однодискове сухе із |      |         |         |
              |зовнішнім діаметром |      |         |         |
              |веденого диску      |      |         |         |
              |9,25''; 9,5'';      |      |         |         |
              |10,5'' для          |      |         |         |
              |промислового        |      |         |         |
              |складання           |      |         |         |
              |автомобілів,        |      |         |         |
              |зазначених у        |      |         |         |
              |товарній позиції    |      |         |         |
              |8704                |      |         |         |
8708 93 10 90 |- - - - інші        |      |   5     |   5     | -
8708 93 90    |- - - інші:         |      |         |         |
8708 93 90 10 |- - - - автомобілів |      |   1     |   5     | -
              |позиції 8704,       |      |         |         |
              |вантажопідйомністю  |      |         |         |
              |понад 75 тонн       |      |         |         |
8708 93 90 90 |- - - - інші        |      |   5     |   5     | -
8708 94       |- - керма, кермові  |      |         |         |
              |колонки та картери  |      |         |         |
              |кермових механізмів:|      |         |         |
8708 94 10 00 |- - для промислового|      |   5     |   5     | -
              |складання:          |      |         |         |
              |автомобілів товарної|      |         |         |
              |позиції 8703,       |      |         |         |
              |автомобілів товарної|      |         |         |
              |позиції 8704        |      |         |         |
              |з поршневим двигуном|      |         |         |
              |з запалюванням від  |      |         |         |
              |стиснення (дизелем  |      |         |         |
              |або напівдизелем)   |      |         |         |
              |з робочим об'ємом   |      |         |         |
              |циліндрів не більш  |      |         |         |
              |як 2500 куб. см або |      |         |         |
              |поршневим двигуном  |      |         |         |
              |з іскровим          |      |         |         |
              |запалюванням        |      |         |         |
              |з робочим об'ємом   |      |         |         |
              |не більш як         |      |         |         |
              |2800 куб. см;       |      |         |         |
              |автомобілів товарної|      |         |         |
              |позиції 8705        |      |         |         |
8708 94 90    |- - - інші:         |      |         |         |
8708 94 90 10 |- - - - автомобілів |      |   1     |   5     | -
              |позиції 8704,       |      |         |         |
              |вантажопідйомністю  |      |         |         |
              |понад 75 тонн       |      |         |         |
8708 94 90 90 |- - - - інші        |      |   5     |   5     | -
8708 99       |- - інші вузли:     |      |         |         |
8708 99 10    |- - для промислового|      |   5     |   5     | -
              |складання: садово-  |      |         |         |
              |городніх тракторів  |      |         |         |
              |підпозиції 8701 10; |      |         |         |
              |автомобілів товарної|      |         |         |
              |позиції 8703,       |      |         |         |
              |автомобілів товарної|      |         |         |
              |позиції 8704        |      |         |         |
              |з поршневим двигуном|      |         |         |
              |з запалюванням від  |      |         |         |
              |стиснення (дизелем  |      |         |         |
              |або напівдизелем)   |      |         |         |
              |з робочим об'ємом   |      |         |         |
              |циліндрів не більш  |      |         |         |
              |як 2500 куб. см або |      |         |         |
              |поршневим двигуном  |      |         |         |
              |з іскровим          |      |         |         |
              |запалюванням        |      |         |         |
              |з робочим об'ємом   |      |         |         |
              |не більш як         |      |         |         |
              |2800 куб. см;       |      |         |         |
              |автомобілів         |      |         |         |
              |спеціального        |      |         |         |
              |призначення товарної|      |         |         |
              |позиції 8705        |      |         |         |
8708 99 10 10 |- - - - рами        |      |   2     |   5     | -
              |драбинного типу з   |      |         |         |
              |колісними базами    |      |         |         |
              |2800 мм, 3300 мм,   |      |         |         |
              |3600 мм, 3950 мм,   |      |         |         |
              |4180 мм для         |      |         |         |
              |промислового        |      |         |         |
              |складання           |      |         |         |
              |автомобілів,        |      |         |         |
              |зазначених у        |      |         |         |
              |товарній позиції    |      |         |         |
              |8704                |      |         |         |
8708 99 10 90 |- - - - інші        |      |   5     |   5     | -
              |- - - інші:         |      |         |         |
8708 99 30 00 |- - - - стабілізато-|      |   5     |   5     | -
              |ри поперечної стій- |      |         |         |
              |кості               |      |         |         |
8708 99 50 00 |- - - - інші торсіо-|      |   5     |   5     | -
              |ни (стрижньові ресо-|      |         |         |
              |ри, пружні елементи,|      |         |         |
              |підвіски ходових    |      |         |         |
              |коліс у вигляді     |      |         |         |
              |стрижнів, що        |      |         |         |
              |працюють на         |      |         |         |
              |скручування)        |      |         |         |
              |- - - - інші:       |      |         |         |
8708 99 92 00 |- - - - - штамповані|      |   5     |   5     | -
              |із сталі            |      |         |         |
8708 99 98    |- - - - - інші:     |      |         |         |
8708 99 98 10 |- - - - - -         |      |   1     |   5     | -
              |автомобілів позиції |      |         |         |
              |8704,               |      |         |         |
              |вантажопідйомністю  |      |         |         |
              |понад 75 тонн       |      |         |         |
8708 99 98 90 |- - - - - - інші    |      |   5     |   5     | -
8709          |Транспортні засоби  |      |         |         |
              |вантажні, самохідні |      |         |         |
              |без підйомників або |      |         |         |
              |навантажувальних    |      |         |         |
              |пристроїв, які      |      |         |         |
              |використовуються на |      |         |         |
              |заводах, складах, у |      |         |         |
              |портах або в        |      |         |         |
              |аеропортах для      |      |         |         |
              |перевезення вантажів|      |         |         |
              |на короткі відстані;|      |         |         |
              |тягачі,             |      |         |         |
              |використовувані на  |      |         |         |
              |залізничних         |      |         |         |
              |платформах, їх      |      |         |         |
              |частини:            |      |         |         |
              |- транспортні       |      |         |         |
              |вантажні засоби:    |      |         |         |
8709 11       |- - електричні:     |      |         |         |
8709 11 10 00 |- - - призначені    |      |  10     |  20     | шт
              |спеціально для      |      |         |         |
              |транспортування     |      |         |         |
              |високорадіоактивних |      |         |         |
              |речовин             |      |         |         |
8709 11 90 00 |- - - інші          |      |  10     |  20     | шт
8709 19       |- - інші:           |      |         |         |
8709 19 10 00 |- - - призначені    |      |  10     |  20     | шт
              |спеціально для      |      |         |         |
              |транспортування     |      |         |         |
              |високорадіоактивних |      |         |         |
              |речовин             |      |         |         |
8709 19 90 00 |- - - інші          |      |  10     |  20     | шт
8709 90 00 00 |- частини           |      |  10     |  20     | -
8710 00 00 00 |Танки та            |      |  10     |  20     | шт
              |бронемашини, з      |      |         |         |
              |озброєнням чи без   |      |         |         |
              |озброєння; їх       |      |         |         |
              |частини             |      |         |         |
8711          |Мотоцикли (включаючи|      |         |         |
              |мопеди) та          |      |         |         |
              |велосипеди з        |      |         |         |
              |допоміжним мотором, |      |         |         |
              |з колясками або без |      |         |         |
              |них; коляски:       |      |         |         |
8711 10 00 00 |- з поршневим       |      |  10     |  20     | шт
              |двигуном запалювання|      |         |         |
              |з кривошипно-       |      |         |         |
              |шатунним механізмом |      |         |         |
              |і робочим об'ємом   |      |         |         |
              |циліндрів не більш  |      |         |         |
              |як 50 куб. см       |      |         |         |
8711 20       |- з поршневим       |      |         |         |
              |двигуном запалювання|      |         |         |
              |з кривошипно-       |      |         |         |
              |шатунним механізмом |      |         |         |
              |і робочим об'ємом   |      |         |         |
              |циліндрів понад 50  |      |         |         |
              |куб. см, але не     |      |         |         |
              |більш як 250        |      |         |         |
              |куб. см:            |      |         |         |
8711 20 10 00 |- - моторолери      |      |  10     |  20     | шт
              |- - інші, з об'ємом |      |         |         |
              |циліндрів:          |      |         |         |
8711 20 91 00 |- - - понад 50      |      |  10     |  20     | шт
              |куб. см, але не     |      |         |         |
              |більш як 80 куб. см |      |         |         |
8711 20 93 00 |- - - понад 80      |      |  10     |  20     | шт
              |куб. см, але не     |      |         |         |
              |більш як 125 куб. см|      |         |         |
8711 20 98 00 |- - - понад 125     |      |  10     |  20     | шт
              |куб. см, але не     |      |         |         |
              |більш як 250 куб. см|      |         |         |
8711 30       |- з поршневим       |      |         |         |
              |двигуном запалювання|      |         |         |
              |з кривошипно-       |      |         |         |
              |шатунним механізмом |      |         |         |
              |і робочим об'ємом   |      |         |         |
              |циліндрів понад 250 |      |         |         |
              |куб. см, але не     |      |         |         |
              |більш як 500        |      |         |         |
              |куб. см:            |      |         |         |
8711 30 10 00 |- - з об'ємом       |      |  10     |  20     | шт
              |циліндрів понад 250 |      |         |         |
              |куб. см, але не     |      |         |         |
              |більш як 380 куб. см|      |         |         |
8711 30 90 00 |- - з об'ємом       |      |  10     |  20     | шт
              |циліндрів понад 380 |      |         |         |
              |куб. см, але не     |      |         |         |
              |більш як 500 куб. см|      |         |         |
8711 40 00 00 |- з поршневим       |      |0,4 євро |0,4 євро | шт
              |двигуном запалювання|      |за 1     |за 1     |
              |з кривошипно-       |      |куб. см  |куб. см  |
              |шатунним механізмом |      |         |         |
              |і робочим об'ємом   |      |         |         |
              |циліндрів понад 500 |      |         |         |
              |куб. см, але не     |      |         |         |
              |більш як 800 куб. см|      |         |         |
8711 50 00 00 |- з поршневим       |      |0,4 євро |0,4 євро | шт
              |двигуном запалювання|      |за 1     |за 1     |
              |з кривошипно-       |      |куб. см  |куб. см  |
              |шатунним механізмом |      |         |         |
              |і робочим об'ємом   |      |         |         |
              |циліндрів понад 800 |      |         |         |
              |куб. см             |      |         |         |
8711 90 00 00 |- інші              |      |0,4 євро |0,4 євро | шт
              |                    |      |за 1     |за 1     |
              |                    |      |куб. см  |куб. см  |
8712 00       |Велосипеди          |      |         |         |
              |двоколісні та інші  |      |         |         |
              |види велосипедів    |      |         |         |
              |(включаючи          |      |         |         |
              |велосипеди          |      |         |         |
              |триколісні для      |      |         |         |
              |перевезення         |      |         |         |
              |вантажів), без      |      |         |         |
              |двигуна:            |      |         |         |
8712 00 10 00 |- без               |      |  10     |  20     | шт
              |шарикопідшипників   |      |         |         |
              |- інші:             |      |         |         |
8712 00 30 00 |- - велосипеди      |      |  10     |  20     | шт
8712 00 80 00 |- - інші            |      |  10     |  20     | шт
8713          |Коляски інвалідні та|      |         |         |
              |інші засоби         |      |         |         |
              |пересування для     |      |         |         |
              |інвалідів, з        |      |         |         |
              |двигуном або без    |      |         |         |
              |двигуна чи з іншим  |      |         |         |
              |механізмом для      |      |         |         |
              |приведення в рух:   |      |         |         |
8713 10 00 00 |- без механізму для |      |   0     |   0     | шт
              |приведення в рух    |      |         |         |
8713 90 00 00 |- інші              |      |   0     |   0     | шт
8714          |Частини та пристрої |      |         |         |
              |для транспортних    |      |         |         |
              |засобів товарних    |      |         |         |
              |позицій 8711-8713:  |      |         |         |
              |- мотоциклів        |      |         |         |
              |(включаючи мопеди): |      |         |         |
8714 11 00 00 |- - сідла           |      |  10     |  20     | шт
8714 19 00 00 |- - інші            |      |  10     |  20     | -
8714 20 00 00 |- колясок інвалідних|      |  10     |  20     | -
              |та інших засобів    |      |         |         |
              |пересування для     |      |         |         |
              |інвалідів           |      |         |         |
              |- інші:             |      |         |         |
8714 91       |- - рами та вилки,  |      |         |         |
              |їх частини:         |      |         |         |
8714 91 10 00 |- - - рами          |      |  10     |  20     | шт
8714 91 30 00 |- - - передні вилки |      |  10     |  20     | шт
8714 91 90 00 |- - - частини       |      |  10     |  20     | -
8714 92       |- - ободи та спиці: |      |         |         |
8714 92 10 00 |- - - ободи         |      |  10     |  20     | шт
8714 92 90 00 |- - - спиці         |      |  10     |  20     | -
8714 93       |- - втулки (крім    |      |         |         |
              |гальмових втулок) та|      |         |         |
              |шестерні для вільних|      |         |         |
              |коліс:              |      |         |         |
8714 93 10 00 |- - - втулки        |      |  10     |  20     | шт
8714 93 90 00 |- - - шестерні для  |      |  10     |  20     | -
              |вільних коліс       |      |         |         |
8714 94       |- - гальма,         |      |         |         |
              |включаючи гальмові  |      |         |         |
              |втулки, та їх       |      |         |         |
              |частини:            |      |         |         |
8714 94 10 00 |- - - втулки        |      |  10     |  20     | шт
              |гальмові            |      |         |         |
8714 94 30 00 |- - - інші гальма   |      |  10     |  20     | -
8714 94 90 00 |- - - частини       |      |  10     |  20     | -
8714 95 00 00 |- - сідла           |      |  10     |  20     | шт
8714 96       |- - педалі та       |      |         |         |
              |кривошипно-шатунні  |      |         |         |
              |механізми та їх     |      |         |         |
              |частини:            |      |         |         |
8714 96 10 00 |- - - педалі        |      |  10     |  20     |пар
8714 96 30 00 |- - - кривошипно-   |      |  10     |  20     | -
              |шатунні механізми   |      |         |         |
8714 96 90 00 |- - - частини       |      |  10     |  20     | -
8714 99       |- - інші:           |      |         |         |
8714 99 10 00 |- - - керма,        |      |  10     |  20     | шт
              |рукоятки            |      |         |         |
8714 99 30 00 |- - - багажники     |      |  10     |  20     | шт
8714 99 50 00 |- - - пристрої      |      |  10     |  20     | -
              |перемикачів передач |      |         |         |
8714 99 90 00 |- - - інші; частини |      |  10     |  20     | -
8715 00       |Коляски, візки та   |      |         |         |
              |аналогічні засоби   |      |         |         |
              |для перевезення     |      |         |         |
              |дітей та їх частини:|      |         |         |
8715 00 10 00 |- коляски, візки та |      |   0     |   0     | шт
              |інші аналогічні     |      |         |         |
              |засоби              |      |         |         |
8715 00 90 00 |- частини           |      |   0     |   0     | -
8716          |Причепи та          |      |         |         |
              |напівпричепи для    |      |         |         |
              |всіх транспортних   |      |         |         |
              |засобів; інші       |      |         |         |
              |несамохідні         |      |         |         |
              |транспортні засоби; |      |         |         |
              |їх частини:         |      |         |         |
8716 10       |- причепи та        |      |         |         |
              |напівпричепи для    |      |         |         |
              |тимчасового         |      |         |         |
              |проживання у        |      |         |         |
              |кемпінгах, типу     |      |         |         |
              |причепних           |      |         |         |
              |будиночків:         |      |         |         |
8716 10 10 00 |- - що складаються  |      |  10     |  20     | шт
              |- - інші, масою:    |      |         |         |
8716 10 91 00 |- - - не більш      |      |  10     |  20     | шт
              |як 750 кг           |      |         |         |
8716 10 94 00 |- - - понад 750 кг, |      |  10     |  20     | шт
              |але не більш як     |      |         |         |
              |1600 кг             |      |         |         |
8716 10 96 00 |- - - понад 1600    |      |  10     |  20     | шт
              |кг, але не більш як |      |         |         |
              |3500 кг             |      |         |         |
8716 10 99 00 |- - - понад 3500 кг |      |100 євро |100 євро | шт
              |                    |      |за 1 шт  |за 1 шт  |
8716 20       |- причепи та        |      |         |         |
              |напівпричепи з      |      |         |         |
              |самозавантаженням   |      |         |         |
              |або                 |      |         |         |
              |саморозвантаженням, |      |         |         |
              |для використання у  |      |         |         |
              |сільському          |      |         |         |
              |господарстві:       |      |         |         |
8716 20 10 00 |- - розкидальники   |      |  10     |  20     | шт
              |гною                |      |         |         |
8716 20 90 00 |- - інші            |      |  10     |  20     | шт
              |- інші причепи та   |      |         |         |
              |напівпричепи для    |      |         |         |
              |перевезення         |      |         |         |
              |вантажів:           |      |         |         |
8716 31 00 00 |- - причепи-цистерни|      |  10     |  20     | шт
              |та напівпричепи-    |      |         |         |
              |цистерни            |      |         |         |
8716 39       |- - інші:           |      |         |         |
8716 39 10 00 |- - - призначені    |      |  10     |  20     | шт
              |спеціально для      |      |         |         |
              |транспортування     |      |         |         |
              |високорадіоактивних |      |         |         |
              |речовин             |      |         |         |
              |- - - інші:         |      |         |         |
              |- - - - нові:       |      |         |         |
8716 39 30    |- - - - -           |      |         |         |
              |напівпричепи:       |      |         |         |
8716 39 30 10 |- - - - - - бортові,|      |  20     |  40     | шт
              |напівпричепи-       |      |         |         |
              |рефрижератори,      |      |         |         |
              |напівпричепи-       |      |         |         |
              |контейнеровози      |      |         |         |
8716 39 30 30 |- - - - - - інші    |      |  10     |  20     | шт
              |напівпричепи, що    |      |         |         |
              |мають максимальну   |      |         |         |
              |масу з повним       |      |         |         |
              |навантаженням 20 і  |      |         |         |
              |більше тонн         |      |         |         |
8716 39 30 90 |- - - - - - інші    |      |  10     |  20     | шт
              |- - - - - інші:     |      |         |         |
8716 39 51    |- - - - - -         |      |         |         |
              |одноосьові:         |      |         |         |
8716 39 51 10 |- - - - - - -       |      |  20     |  20     | шт
              |бортові             |      |         |         |
8716 39 51 90 |- - - - - - - інші  |      |  10     |  20     | шт
8716 39 59    |- - - - - - інші:   |      |         |         |
8716 39 59 10 |- - - - - - -       |      |  20     |  20     | шт
              |двохосьові бортові  |      |         |         |
8716 39 59 30 |- - - - - - - що    |      |   1     |   2     | шт
              |мають максимальну   |      |         |         |
              |масу з повним       |      |         |         |
              |навантаженням 20 і  |      |         |         |
              |більше тонн         |      |         |         |
8716 39 59 90 |- - - - - - - інші  |      |  10     |  20     | шт
8716 39 80 00 |- - - - що          |      |  10     |  20     | шт
              |використовувались   |      |         |         |
8716 40 00    |- інші причепи та   |      |         |         |
              |напівпричепи:       |      |         |         |
8716 40 00 10 |- - причепи та      |      |   0     |   5     | -
              |напівпричепи, що    |      |         |         |
              |мають максимальну   |      |         |         |
              |масу з повним       |      |         |         |
              |навантаженням 20 і  |      |         |         |
              |більше тонн         |      |         |         |
8716 40 00 90 |- - інші            |      |  10     |  20     | -
8716 80 00 00 |- інші транспортні  |      |  10     |  20     | -
              |засоби              |      |         |         |
8716 90       |- частини:          |      |         |         |
8716 90 10    |- - шасі:           |      |         |         |
8716 90 10 10 |- - - до            |      |   5     |  10     | -
              |автомобільних       |      |         |         |
              |напівпричепів, що   |      |         |         |
              |мають максимальну   |      |         |         |
              |масу з повним       |      |         |         |
              |навантаженням 20 і  |      |         |         |
              |більше тонн         |      |         |         |
8716 90 10 90 |- - - інші          |      |  10     |  20     | -
8716 90 30    |- - кузови:         |      |         |         |
8716 90 30 10 |- - - до            |      |   5     |  10     | -
              |автомобільних       |      |         |         |
              |напівпричепів, що   |      |         |         |
              |мають максимальну   |      |         |         |
              |масу з повним       |      |         |         |
              |навантаженням 20 і  |      |         |         |
              |більше тонн         |      |         |         |
8716 90 30 90 |- - - інші          |      |   0     |  20     | -
8716 90 50    |- - вісі:           |      |         |         |
8716 90 50 10 |- - - до            |      |   5     |  10     | -
              |автомобільних       |      |         |         |
              |напівпричепів, що   |      |         |         |
              |мають максимальну   |      |         |         |
              |масу з повним       |      |         |         |
              |навантаженням 20 і  |      |         |         |
              |більше тонн         |      |         |         |
8716 90 50 90 |- - - інші          |      |   0     |  20     | -
8716 90 90    |- - інші частини:   |      |         |         |
8716 90 90 10 |- - - до            |      |   5     |  10     | -
              |автомобільних       |      |         |         |
              |напівпричепів, що   |      |         |         |
              |мають максимальну   |      |         |         |
              |масу з повним       |      |         |         |
              |навантаженням 20 і  |      |         |         |
              |більше тонн         |      |         |         |
8716 90 90 90 |- - - інші          |      |   0     |  20     | -