Група 86

  
     Залізничні або трамвайні локомотиви, засоби пересування
    по залізниці або аналогічних коліях та їх частини; шляхове
   обладнання та пристрої для залізничної та трамвайної мережі
     та їх частини; механічне (у тому числі електромеханічне)
          обладнання сигналізації для шляхів сполучення

     Примітки:

     1. Ця група не включає:

     а) шпали дерев'яні або бетонні для залізничних або трамвайних
колій чи аналогічних їм, а також бетонні секції направляючих колій
для  монорейкового  транспорту  на  повітряних  подушках  (товарна
позиція 4406 або 6810);

     б) будівельні  матеріали для залізниць або трамвайних колій з
чорних металів товарної позиції 7302;

     в) електричне устаткування  для  сигналізації,  пристрої  для
забезпечення безпеки або контролю за рухом товарної позиції 8530.

     2. До товарної позиції 8607 включаються:

     а) осі,  колеса,  колісні  пари  (ходові  частини),  металеві
бандажі, втулки і маточини та інші частини коліс;

     б) рами, підрамники, візки моторні та немоторні;

     в) буксові вузли (мастильні коробки  з  густим  мастилом  або
оливою), різного виду гальмувальні пристосування;

     г) буфери,  зчіплювальні пристрої для рухомого составу; крюки
та інші автозчепні пристрої та міжвагонні з'єднання;

     ґ) кузови.

     3. За умови врахування положень вищевикладеної примітки 1  до
товарної позиції 8608 серед інших включаються:

     а) зібрані  колії,  поворотні  платформи,  тупикові  упори та
габарити навантажування;

     б) механічні сигнальні  диски,  семафори,  прилади  керування
сигналами та стрілками,  прилади,  що контролюють переїзд,  пульти
дистанційного керування та інші механічні прилади  (у  тому  числі
електромеханічні)  для сигналізації безпеки або контролю за рухом,
навіть   якщо   вони   мають   або   не   мають   пристроїв    для
електроосвітлення   на  залізницях,  трамвайних  коліях,  річкових
шляхах, спорудах для паркування, аеродромах чи портових спорудах.

----------------------------------------------------------------------
     Код      |       Назва        |      Ставки мита, %      |Додат-
              |                    |--------------------------| кові
              |                    |префе-|пільгова |  повна  |  ОВО
              |                    | рен- |         |         |
              |                    |ційна |         |         |
--------------+--------------------+------+---------+---------+-------
8601          |Локомотиви з        |      |         |         |
              |зовнішнім джерелом  |      |         |         |
              |електроенергії або з|      |         |         |
              |електричними        |      |         |         |
              |акумуляторами:      |      |         |         |
8601 10 00 00 |- із зовнішнім      |      |   0     |  10     | шт
              |джерелом            |      |         |         |
              |електроенергії      |      |         |         |
8601 20 00 00 |- з акумуляторами   |      |   0     |  10     | шт
              |електричними        |      |         |         |
8602          |Інші локомотиви;    |      |         |         |
              |тендери:            |      |         |         |
8602 10 00 00 |- локомотиви        |      |   0     |  10     | шт
              |дизель-електричні   |      |         |         |
8602 90 00 00 |- інші              |      |   0     |  10     | шт
8603          |Вагони пасажирські  |      |         |         |
              |самохідні залізничні|      |         |         |
              |або трамвайні,      |      |         |         |
              |вантажні вагони,    |      |         |         |
              |вагони-платформи,   |      |         |         |
              |крім включених до   |      |         |         |
              |товарної позиції    |      |         |         |
              |8604:               |      |         |         |
8603 10 00    |- із зовнішнім      |      |         |         |
              |джерелом            |      |         |         |
              |електроенергії:     |      |         |         |
8603 10 00 10 |- - вагони трамвайні|      |  25     |  30     | шт
              |для широкої колії   |      |         |         |
8603 10 00 90 |- - інші            |      |   0     |  10     | шт
8603 90 00 00 |- інші              |      |   0     |  10     | шт
8604 00 00 00 |Транспортні засоби  |      |   0     |  10     | шт
              |самохідні або       |      |         |         |
              |несамохідні для     |      |         |         |
              |ремонту та          |      |         |         |
              |технічного          |      |         |         |
              |обслуговування      |      |         |         |
              |залізниць та        |      |         |         |
              |трамвайних колій    |      |         |         |
              |(наприклад,         |      |         |         |
              |ремонтні вагони,    |      |         |         |
              |вагони-крани,       |      |         |         |
              |вагони-             |      |         |         |
              |шпалопідбивні,      |      |         |         |
              |вирівнювачі колії,  |      |         |         |
              |вагони контрольно-  |      |         |         |
              |випробовувальні)    |      |         |         |
8605 00 00 00 |Вагони пасажирські  |      |   0     |  10     | шт
              |залізничні або      |      |         |         |
              |трамвайні,          |      |         |         |
              |несамохідні, вагони |      |         |         |
              |багажні, вагони     |      |         |         |
              |поштові та інші     |      |         |         |
              |спеціалізовані      |      |         |         |
              |вагони залізничні та|      |         |         |
              |трамвайні,          |      |         |         |
              |несамохідні (крім   |      |         |         |
              |вагонів товарної    |      |         |         |
              |позиції 8604)       |      |         |         |
8606          |Вагони залізничні   |      |         |         |
              |або трамвайні для   |      |         |         |
              |перевезень вантажів |      |         |         |
              |по коліях,          |      |         |         |
              |несамохідні:        |      |         |         |
8606 10 00 00 |- вагони-цистерни та|      |   0     |   5     | шт
              |подібні їм          |      |         |         |
8606 20 00 00 |- вагони, в яких    |      |   0     |   5     | шт
              |підтримується       |      |         |         |
              |постійна            |      |         |         |
              |температура,        |      |         |         |
              |холодильні та       |      |         |         |
              |морозильні вагони,  |      |         |         |
              |крім вагонів        |      |         |         |
              |підпозиції 8606 10  |      |         |         |
8606 30 00 00 |- вагони з          |      |   0     |   5     | шт
              |автоматичним        |      |         |         |
              |розвантаженням, крім|      |         |         |
              |вагонів підпозиції  |      |         |         |
              |8606 10 або 8606 20 |      |         |         |
              |- інші:             |      |         |         |
8606 91       |- - криті і         |      |         |         |
              |замкнені:           |      |         |         |
8606 91 10 00 |- - - спеціально    |      |   0     |   5     | шт
              |передбачені для     |      |         |         |
              |транспортування     |      |         |         |
              |вантажів з високою  |      |         |         |
              |радіоактивністю     |      |         |         |
              |(Євроатом)          |      |         |         |
8606 91 90 00 |- - - інші          |      |   0     |   5     | шт
8606 92 00 00 |- - відкриті, із    |      |   0     |   5     | шт
              |стаціонарними       |      |         |         |
              |перегородками       |      |         |         |
              |заввишки понад 60 см|      |         |         |
8606 99 00 00 |- - інші            |      |   0     |   5     | шт
8607          |Частини до          |      |         |         |
              |залізничних або     |      |         |         |
              |трамвайних          |      |         |         |
              |локомотивів чи      |      |         |         |
              |рухомого состава:   |      |         |         |
              |- візки, моторні і  |      |         |         |
              |немоторні, вісі і   |      |         |         |
              |колеса, їх частини: |      |         |         |
8607 11 00 00 |- - тягові візки    |      |   0     |   5     | -
              |моторні та немоторні|      |         |         |
8607 12 00 00 |- - інші візки      |      |   0     |   5     | -
              |моторні та немоторні|      |         |         |
8607 19       |- - інші, включаючи |      |         |         |
              |частини:            |      |         |         |
              |- - - вісі,         |      |         |         |
              |змонтовані або ні;  |      |         |         |
              |колеса та їх        |      |         |         |
              |частини:            |      |         |         |
8607 19 01 00 |- - - - з ливарного |      |   0     |   5     | -
              |чавуну або сталеві  |      |         |         |
              |литі                |      |         |         |
8607 19 11 00 |- - - - штамповані  |      |   0     |   5     | -
              |сталеві             |      |         |         |
8607 19 18 00 |- - - - інші        |      |   0     |   5     | -
              |- - - частини для   |      |         |         |
              |візків усіх типів:  |      |         |         |
8607 19 91 00 |- - - - з чавуну або|      |   0     |   5     | -
              |сталеві литі        |      |         |         |
8607 19 99 00 |- - - - інші        |      |   0     |   5     | -
              |- гальмувальні      |      |         |         |
              |пристрої та їх      |      |         |         |
              |частини:            |      |         |         |
8607 21       |- - гальма на       |      |         |         |
              |стисненому повітрі  |      |         |         |
              |та їх частини:      |      |         |         |
8607 21 10 00 |- - - з чавуну або  |      |   0     |   5     | -
              |сталеві литі        |      |         |         |
8607 21 90 00 |- - - інші          |      |   0     |   5     | -
8607 29       |- - інші:           |      |         |         |
8607 29 10 00 |- - - з чавуну або  |      |   0     |   5     | -
              |сталеві литі        |      |         |         |
8607 29 90 00 |- - - інші          |      |   0     |   5     | -
8607 30       |- крюки та інші     |      |         |         |
              |пристрої зчеплення, |      |         |         |
              |протиударні         |      |         |         |
              |амортизатори та їх  |      |         |         |
              |частини:            |      |         |         |
8607 30 01 00 |- - з чавуну або    |      |   0     |   5     | -
              |сталеві литі        |      |         |         |
8607 30 99 00 |- - інші            |      |   0     |   5     | -
              |- інші:             |      |         |         |
8607 91       |- - локомотивів або |      |         |         |
              |тягачів:            |      |         |         |
8607 91 10 00 |- - - буксові вузли |      |   0     |   5     | -
              |та їх частини       |      |         |         |
              |- - - інші:         |      |         |         |
8607 91 91 00 |- - - - з чавуну або|      |   0     |   5     | -
              |сталеві литі        |      |         |         |
8607 91 99 00 |- - - - інші        |      |   0     |   5     | -
8607 99       |- - інші:           |      |         |         |
8607 99 10 00 |- - - буксові вузли |      |   0     |   5     | -
              |та їх частини       |      |         |         |
8607 99 30 00 |- - - кузови та їх  |      |   0     |   5     | -
              |частини             |      |         |         |
8607 99 50 00 |- - - шасі та їх    |      |   0     |   5     | -
              |частини             |      |         |         |
8607 99 90 00 |- - - інші          |      |   0     |   5     | -
8608 00       |Стаціонарне         |      |         |         |
              |обладнання          |      |         |         |
              |залізничних та      |      |         |         |
              |трамвайних колій;   |      |         |         |
              |механічні (включаючи|      |         |         |
              |електромеханічні)   |      |         |         |
              |прилади             |      |         |         |
              |сигналізації,       |      |         |         |
              |забезпечення безпеки|      |         |         |
              |або контролю за     |      |         |         |
              |рухом на залізницях |      |         |         |
              |та трамвайних       |      |         |         |
              |коліях,             |      |         |         |
              |автомобільних шляхах|      |         |         |
              |або річкових        |      |         |         |
              |магістралях,        |      |         |         |
              |спорудах для        |      |         |         |
              |паркування, портових|      |         |         |
              |спорудах або на     |      |         |         |
              |аеродромах;         |      |         |         |
              |їх частини:         |      |         |         |
8608 00 10 00 |- устаткування та   |      |   0     |   5     | -
              |обладнання для      |      |         |         |
              |залізничних та інших|      |         |         |
              |колій               |      |         |         |
8608 00 30 00 |-інше обладнання    |      |   0     |   5     | -
8608 00 90 00 |- частини           |      |   0     |   5     | -
8609 00       |Контейнери          |      |         |         |
              |(включаючи місткості|      |         |         |
              |для перевезення     |      |         |         |
              |рідких вантажів),   |      |         |         |
              |спеціально          |      |         |         |
              |призначені та       |      |         |         |
              |оснащені для        |      |         |         |
              |перевезень одним або|      |         |         |
              |кількома видами     |      |         |         |
              |транспорту:         |      |         |         |
8609 00 10 00 |- контейнери з      |      |   2     |  10     | шт
              |протирадіаційним    |      |         |         |
              |свинцевим захистом  |      |         |         |
              |для транспортування |      |         |         |
              |радіоактивних       |      |         |         |
              |речовин             |      |         |         |
8609 00 90 00 |- інші              |      |   2     |  10     | шт