РОЗДІЛ XVII

          ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ, УСТАТКУВАННЯ ТА ПРИСТРОЇ,
                     ПОВ'ЯЗАНІ З ТРАНСПОРТОМ

  • Група 86 Залізничні або трамвайні локомотиви, засоби пересування по залізниці або аналогічних коліях та їх частини; шляхове обладнання та пристрої для залізничної та трамвайної мережі та їх частини; механічне (у тому числі електромеханічне) обладнання сигналізації для шляхів сполучення
  • Група 87 Автомобілі, тягачі, велосипеди та інші наземні транспортні засоби, їх частини та пристрої
  • Група 88 Аеронавігаційні або космічні апарати; їх частини
  • Група 89 Плавучі засоби морські або річкові


     Примітки:

     1. Цей  розділ не включає вироби товарних позицій 9501,  9503
або 9508,  а також спортивні  сани,  сани-бобслей  або  аналогічні
вироби товарної позиції 9506.

     2. Поняття    "частини"    та   "частини   і   пристрої"   не
застосовуються до виробів,  зазначених далі,  незалежно від  того,
можуть  чи  не  можуть  вони  бути  ідентифіковані як вироби цього
розділу:

     а) з'єднань,  шайб  і  аналогічних   виробів   з   будь-якого
матеріалу (що класифікуються відповідно до матеріалу, з якого вони
вироблені,  або в товарній позиції 8484),  а також інших виробів з
незатверділої  вулканізованої  гуми,  крім  твердої  гуми (товарна
позиція 4016);

     б) частин загального  призначення  з  недорогоцінних  металів
(розділ XV) відповідно до примітки 2 цього розділу або аналогічних
виробів з пластмаси (група 39);

     в) виробів групи 82 (інструменти);

     г) виробів товарної позиції 8306;

     ґ) машин та устаткування товарних позицій 8401-8479 і  частин
до них;  виробів товарних позицій 8481,  8482,  а також 8483, якщо
вони є основною частиною двигунів чи силових установок;

     д) електричних машин або устаткування (група 85);

     е) інструментів та апаратів (група 90);

     є) виробів (група 91);

     ж) зброї (група 93);

     з) освітлювальних ламп або приладів  та  їх  частин  товарної
позиції 9405;

     и) різних   щіток,   які   використовуються   як   частини  у
транспортних засобах (товарна позиція 9603).

     3. У  групах  86-88  поняття  "частини"  або  "пристрої"   не
поширюються  на  частини  та  пристрої,  які  не  використовуються
самостійно,  а використовуються в основному з виробами  цих  груп.
Частини  або  пристрої,  які  можна віднести одночасно до двох або
кількох товарних позицій цього розділу, повинні бути класифіковані
у тій товарній позиції,  яка відповідає основному використанню цих
частин або пристроїв.

     4. У цьому розділі:

     а) транспортні   засоби,   спеціально   сконструйовані    для
переміщення  на  дорогах чи коліях,  слід класифікувати у товарних
позиціях групи 87;

     б) автомобілі-амфібії слід класифікувати у товарних  позиціях
групи 87;

     в) повітряні  транспортні  засоби,  спеціально призначені для
використання одночасно як наземні,  слід класифікувати у  товарних
позиціях групи 88.

     5. Транспортні    засоби    на    повітряній   подушці   слід
класифікувати у цьому розділі до тих  груп  транспортних  засобів,
яким вони більше відповідають, а саме:

     а) до  групи  86,  якщо  вони  призначені  для руху та можуть
пересуватись по направляючій колії (потяги на повітряній подушці);

     б) до групи 87,  якщо вони призначені для руху лише  по  суші
або по суші та по воді;

     в) до  групи  89,  якщо  вони  призначені  для  руху по воді,
незалежно від того,  чи  здатні  вони  причалювати  до  пляжу  або
пристані, платформи, а також пересуватися по льоду.

     Частини та  пристрої  до  транспортних  засобів на повітряній
подушці слід класифікувати у тій самій товарній позиції,  до  якої
включається  цей  транспортний  засіб відповідно до вищезазначених
приміток.

     Шляхове устаткування  та  його  пристрої  для  транспорту  на
повітряній  подушці  повинні  відноситися до залізничних мереж,  а
сигнальне устаткування, пристрій для забезпечення безпеки контролю
за   рухом  на  таких  системах  -  до  сигнального  устаткування,
пристроїв для  забезпечення  безпеки  або  контролю  за  рухом  на
залізничних шляхах.

     Додаткова примітка:

     1. За  умови  врахування  положень  додаткової  примітки 3 до
групи 89,  інструменти і предмети, необхідні для обслуговування та
ремонту  наземних,  повітряних  або плавучих транспортних засобів,
повинні  відноситися  до   цих   засобів   наземного   транспорту,
повітряних або плавучих у разі,  коли вони подаються разом з ними.
Інші  пристрої,  що  подаються  разом  із   засобами   цих   видів
транспорту,  також повинні відноситися до них у разі,  коли вони є
їхньою частиною і продаються разом з ними.

     2. Основне правило класифікації 2а) також  застосовується  до
товарів, зазначених у товарних позиціях 8608, 8805, 8905, 8907, що
імпортуються товарними партіями розділеними на частини,  у випадку
звернення   декларанта   та   за   умови   відповідності   чинному
законодавству.