Група 84


       Реактори ядерні, котли, машини, апарати і механічні
                       пристрої; їх частини

     Примітки:

     1. Ця група не включає:

     а) жорна, точильні камені та інші вироби групи 68;

     б)   машини,  апарати  або  пристрої  (наприклад,  насоси)  з
кераміки  і  керамічні  частини  машин,  апаратів  або пристроїв з
будь-яких матеріалів (група 69);

     в) лабораторний   скляний   посуд   (товарна  позиція  7017);
обладнання,  пристрої та інші вироби для  технічного  використання
або їх частини із скла (товарна позиція 7019 або 7020);

     г) вироби товарної позиції 7321 або 7322,  а також аналогічні
вироби з інших недорогоцінних металів (групи 74-76 або 78-81);

     ґ) ручні електромеханічні інструменти товарної позиції 8508 і
побутові електромеханічні пристрої товарної позиції 8509; або

     д) ручні  механічні щітки для підмітання без двигуна (товарна
позиція 9603).

     2. Враховуючи положення примітки 3 до розділу XVI, машини або
пристрої,   які  можна  віднести  одночасно  до  товарних  позицій
8401-8424 та до  товарних  позицій  8425-8480,  слід  включати  до
товарних позицій 8401-8424.

      Проте товарна позиція 8419 не включає:

     а) інкубатори  та  брудери  для птахівництва,  обладнання для
пророщування насіння (товарна позиція 8436);

     б) апарати для зволоження зерна  для  борошномельних  заводів
(товарна позиція 8437);

     в) дифузійні   апарати   для  екстрагування  цукру  з  сиропу
(товарна позиція 8438);

     г) механічне обладнання для термообробки  текстильної  пряжі,
тканин  або  виробів  з  текстильних  матеріалів  (товарна позиція
8451); або

     ґ) обладнання або пристрої для певної механічної обробки,  за
якої  зміна  температури  хоч  і потрібна,  але відіграє допоміжну
роль.

     Товарна позиція 8422 не включає:

     а) машини для пошиву мішків або аналогічних пакувань товарної
позиції 8452; або

     б) конторське обладнання товарної позиції 8472.

     Товарна позиція  8424  не  включає  фарбоструминні друкарські
машини (товарна позиція 8443 або 8471).

     3. Верстати для обробки різних матеріалів, які можна віднести
до  товарної  позиції  8456 та одночасно до товарних позицій 8457,
8458,  8459,  8460,  8461,  8464 або 8465,  повинні включатися  до
товарної позиції 8456.

     4. До  товарної  позиції  8457  включаються  лише  верстати з
обробки  металів,  крім  токарних  верстатів  (включаючи   токарні
центри), здатних виконувати різні види операцій з обробки, а саме:

     а) з  автоматичною  зміною  інструментів  через  блок пам'яті
згідно з даною програмою обробки (центри обробки);

     б) з автоматичним синхронним  або  послідовним  використанням
різних  обробних  головок  під  час  обробки деталі у закріпленому
положенні (верстати агрегатні однопозиційні), або

     в) з автоматичною подачею деталі,  що оброблюється, до різних
оброблювальних вузлів (верстати агрегатні багатопозиційні).

     5А. Термін  "машини  для  автоматичної  обробки інформації" у
товарній позиції 8471 означає:

     а) цифрові машини, здатні:

     1) зберігати робочу  програму  або   програми  і,  принаймні,
інформацію, необхідну для виконання цієї або цих програм;

     2) вільно змінювати програму залежно від потреб користувача;

     3)  виконувати  арифметичні операції, визначені користувачем;
та

     4)  виконувати  без  втручання  людини  програму  обробки, за
необхідності  змінювати  її  шляхом  прийняття логічних рішень під
час обробки;

     б) аналогові    машини,   які   здатні   оперувати   методами
математичного  моделювання   і   містять,   принаймні,   аналогові
пристрої, елементи системи керування і пристрої програмування;

     в) аналого-цифрові машини змішаного типу ("гібриди"), до яких
належать цифрові машини з  аналоговими  елементами  або  аналогові
машини з цифровими елементами.

     5Б.  Машини для автоматичної обробки інформації можуть бути у
вигляді  систем,  що  мають  змінну  кількість  різних  блоків.  З
урахуванням   положень   нижченаведеної  примітки  5Ґ,  блок  слід
розглядати  як  частину  завершеної  системи,  якщо він відповідає
одночасно таким умовам:

     а) він належить до  типу,  що  виключно  або  головним  чином
використовується у системі автоматичної обробки інформації;

     б) має  змогу  приєднуватися до центрального блока або прямо,
або за допомогою одного чи декількох блоків; та

     в) він може приймати або подавати інформацію  у  такій  формі
(коди або сигнали), яка може використовуватись у системі.

     5В. Блоки   машин  автоматичної  обробки  інформації,  подані
окремо, повинні включатися до товарної позиції 8471.

     5Г. Принтери,  клавіатура,  X-Y-координатні пристрої вводу, а
також  запам'ятовувальні   пристрої,   обладнані   дискетами,   що
виконують  умови,  викладені  у  примітці  5Б  б)  і  5Б в),  слід
класифікувати як пристрої товарної позиції 8471.

     5Ґ. Машини,  що  виконують  специфічні функції,  відмінні від
обробки інформації,  та містять пристрої  з  автоматичної  обробки
інформації  або  працюють  з  таким  пристроєм,  слід  включати до
товарної позиції,  яка відповідає їх специфічним функціям  або  за
відсутності такої - у залишкові товарні позиції.

     6. До  товарної  позиції  8482 включаються поліровані сталеві
кульки, максимальний або мінімальний діаметр яких не відрізняється
від  номінального  не  більше  ніж  на  1  відсоток або на 0,05 мм
залежно від того, що менше.

     Інші сталеві  кульки,  що  не   відповідають   вищенаведеному
положенню, включаються до товарної позиції 7326.

     7. Машина, призначена для виконання більш ніж однієї функції,
класифікується за основною функцією так,  якби вона  була  єдиною,
для якої призначена машина.  За умови дотримання положень примітки
2 до цієї групи,  а  також  примітки  3  до  розділу  XVI,  машини
різноманітного  застосування класифікуються у позиції,  яка вказує
на їх основне застосування.  Коли така позиція відсутня або  немає
можливості  визначити основне застосування,  машини різноманітного
застосування класифікуються у товарній позиції 8479.

     До товарної  позиції   8479   належать   також   машини   для
виробництва    канатно-мотузкових   виробів,   кабельних   виробів
(наприклад,  крутильні  та  канатно-мотузкові,  а  також  кабельні
машини) з усіх матеріалів.

     8. У  товарній  позиції  8470 термін "кишеньковий" вживається
лише стосовно машин, розміри яких не перевищують 170х100х45 мм.

     Примітки до підпозицій:

     1. У  товарній  підпозиції  8471 49  термін "системи" означає
пристрої  для  автоматичної  обробки  інформації,  елементи   яких
відповідають  одночасно умовам,  викладеним у примітці 5Б до групи
84, і до яких входить як мінімум блок центрального процесора, один
блок  уводу (наприклад,  клавіатура або сканер) і один блок виводу
(наприклад, дисплей або принтер).

     2. До товарної підпозиції 8482 40 включаються лише підшипники
з роликами циліндричними,  діаметр яких не більш як 5 мм і довжина
яких дорівнює або перевищує у 3 рази діаметр.  Такого типу  ролики
по краях можуть бути закруглені.

     Додаткові примітки:

     1. Термін "двигуни авіаційні" стосується двигунів,  включених
до підпозицій 8407 10 і 8409 10, тобто двигунів, розроблених таким
чином, що на них можна встановити повітряний або несучий гвинт.

     2.  Двигунами, що використовувалися, для транспортних засобів
товарних позицій 8702,  8703,  8704 вважаються такі,  які вже були
встановлені  на  транспортному  засобі  або з моменту виготовлення
яких минуло більше одного року.


----------------------------------------------------------------------
     Код      |       Назва        |      Ставки мита, %      |Додат-
              |                    |--------------------------| кові
              |                    |префе-|пільгова |  повна  |  ОВО
              |                    | рен- |         |         |
              |                    |ційна |         |         |
--------------+--------------------+------+---------+---------+-------
8401          |Реактори ядерні;    |      |         |         |
              |неопромінені паливні|      |         |         |
              |елементи (твели) для|      |         |         |
              |ядерних реакторів;  |      |         |         |
              |обладнання та       |      |         |         |
              |пристрої для        |      |         |         |
              |розділення ізотопів:|      |         |         |
8401 10 00 00 |- реактори ядерні   |      |   0     |   5     | -
8401 20 00 00 |- обладнання та     |      |   0     |   5     | -
              |пристрої для        |      |         |         |
              |розділення ізотопів |      |         |         |
              |та їх частини       |      |         |         |
8401 30 00 00 |- неопромінені      |      |   0     |   5     | шт
              |паливні елементи    |      |         |         |
              |(твели)             |      |         |         |
8401 40       |- частини ядерних   |      |         |         |
              |реакторів:          |      |         |         |
8401 40 10 00 |- - сталеві ковані  |      |   0     |   5     | -
8401 40 90 00 |- - інші            |      |   0     |   5     | -
8402          |Котли парові або    |      |         |         |
              |інші парогенеруючі  |      |         |         |
              |котли (крім водяних |      |         |         |
              |котлів для          |      |         |         |
              |центрального        |      |         |         |
              |опалення,           |      |         |         |
              |призначених для     |      |         |         |
              |одночасного         |      |         |         |
              |одержання гарячої   |      |         |         |
              |води та пари        |      |         |         |
              |низького тиску);    |      |         |         |
              |водяні котли з      |      |         |         |
              |пароперегрівом:     |      |         |         |
              |- котли парові або  |      |         |         |
              |інші парогенеруючі  |      |         |         |
              |котли:              |      |         |         |
8402 11 00 00 |- - котли водотрубні|      |   2     |   5     | -
              |продуктивністю понад|      |         |         |
              |45 т пари на годину |      |         |         |
8402 12 00 00 |- - котли водотрубні|      |  25     |  50     | -
              |продуктивністю не   |      |         |         |
              |більш як 45 т пари  |      |         |         |
              |на годину           |      |         |         |
8402 19       |- - інші котли      |      |         |         |
              |парові, включаючи   |      |         |         |
              |комбіновані:        |      |         |         |
8402 19 10 00 |- - - котли         |      |   5     |  10     | -
              |димогарні           |      |         |         |
8402 19 90 00 |- - - інші          |      |   5     |  10     | -
8402 20 00 00 |-  водяні котли з   |      |   5     |  10     |
              |пароперегрівом      |      |         |         |
8402 90 00 00 |- частини           |      |   2     |   5     | -
8403          |Котли для           |      |         |         |
              |центрального        |      |         |         |
              |опалення, крім      |      |         |         |
              |котлів товарної     |      |         |         |
              |позиції 8402:       |      |         |         |
8403 10       |- котли:            |      |         |         |
8403 10 10 00 |- - з чавуну литі   |      |   2     |   5     | шт
8403 10 90    |- - інші:           |      |         |         |
8403 10 90 10 |- - - котли         |      |   25    |  50     | шт
              |центрального        |      |         |         |
              |опалення потужністю |      |         |         |
              |понад 100 КВт, але  |      |         |         |
              |менш як 10 МВт      |      |         |         |
8403 10 90 20 |- - - котли         |      |   15    |  20     |
              |центрального        |      |         |         |
              |опалення потужністю |      |         |         |
              |не більш як 100 КВт |      |         |         |
8403 10 90 90 |- - - інші          |      |   5     |  10     | шт
8403 90       |- частини:          |      |         |         |
8403 90 10 00 |- - з чавуну литі   |      |   2     |   5     | -
8403 90 90 00 |- - інші            |      |   2     |   5     | -
8404          |Допоміжне обладнання|      |         |         |
              |для використання з  |      |         |         |
              |котлами товарної    |      |         |         |
              |позиції 8402 або    |      |         |         |
              |8403 (наприклад,    |      |         |         |
              |економайзери,       |      |         |         |
              |пароперегрівники,   |      |         |         |
              |пристрої для        |      |         |         |
              |чищення паропроводів|      |         |         |
              |від сажі,           |      |         |         |
              |рекуператори газів);|      |         |         |
              |конденсатори для    |      |         |         |
              |пароводяних або     |      |         |         |
              |інших паросилових   |      |         |         |
              |установок:          |      |         |         |
8404 10 00    |- допоміжне         |      |         |         |
              |обладнання для      |      |         |         |
              |використання з      |      |         |         |
              |котлами товарної    |      |         |         |
              |позиції 8402 або    |      |         |         |
              |8403:               |      |         |         |
8404 10 00 10 |- - для підкатегорії|      |  25     |  50     | -
              |8402 12 00 00 та    |      |         |         |
              |категорії 8403 10 90|      |         |         |
8404 10 00 90 |- - інші            |      |   5     |  10     | -
8404 20 00 00 |- конденсатори для  |      |   5     |  10     | -
              |пароводяних або     |      |         |         |
              |інших паросилових   |      |         |         |
              |установок           |      |         |         |
8404 90 00 00 |частини             |      |   5     |  10     | -
8405          |Газогенератори або  |      |         |         |
              |генератори водяного |      |         |         |
              |газу, з фільтрами   |      |         |         |
              |або без них;        |      |         |         |
              |генератори          |      |         |         |
              |ацетиленові та      |      |         |         |
              |аналогічні          |      |         |         |
              |газогенератори з    |      |         |         |
              |фільтрами або без   |      |         |         |
              |них:                |      |         |         |
8405 10 00 00 |- газогенератори або|      |   2     |   5     | -
              |генератори водяного |      |         |         |
              |газу, з фільтрами   |      |         |         |
              |або без них;        |      |         |         |
              |газогенератори      |      |         |         |
              |ацетиленові та      |      |         |         |
              |аналогічні          |      |         |         |
              |генератори водяного |      |         |         |
              |газу з фільтрами або|      |         |         |
              |без них             |      |         |         |
8405 90 00 00 |- частини           |      |   2     |   5     | -
8406          |Турбіни на водяному |      |         |         |
              |парі та інші парові |      |         |         |
              |турбіни:            |      |         |         |
8406 10 00 00 |- турбіни для       |      |   5     |  10     | шт
              |суднових силових    |      |         |         |
              |устаткувань         |      |         |         |
              |- інші турбіни:     |      |         |         |
8406 81       |- - потужністю понад|      |         |         |
              |40 МВт:             |      |         |         |
8406 81 10 00 |- - - водопарові    |      |   2     |   5     | шт
              |турбіни для         |      |         |         |
              |приведення в рух    |      |         |         |
              |електрогенераторів  |      |         |         |
8406 81 90 00 |- - - інші          |      |   2     |   5     | шт
8406 82       |- - потужністю не   |      |         |         |
              |більш як 40 МВт:    |      |         |         |
              |- - - водопарові    |      |         |         |
              |турбіни для         |      |         |         |
              |приведення в рух    |      |         |         |
              |електрогенераторів  |      |         |         |
              |потужністю:         |      |         |         |
8406 82 11 00 |- - - - не більш як |      |   2     |   5     | шт
              |10 МВт              |      |         |         |
8406 82 19 00 |- - - - понад 10 МВт|      |   5     |  10     | шт
8406 82 90 00 |- - - інші          |      |   2     |   5     | шт
8406 90       |- частини:          |      |         |         |
8406 90 10 00 |- - лопаті статора, |      |   2     |   5     | шт
              |ротори та їх лопаті |      |         |         |
8406 90 90 00 |- - інші            |      |   5     |  10     | -
8407          |Двигуни внутрішнього|      |         |         |
              |згоряння з іскровим |      |         |         |
              |запаленням, із      |      |         |         |
              |зворотно-           |      |         |         |
              |поступальним або    |      |         |         |
              |обертовим рухом     |      |         |         |
              |поршня:             |      |         |         |
8407 10       |- двигуни авіаційні:|      |         |         |
8407 10 10 00 |- - для цивільної   |      |   5     |  10     | шт
              |авіації             |      |         |         |
8407 10 90 00 |- - інші            |      |   5     |  10     | шт
              |- двигуни для       |      |         |         |
              |суднових силових    |      |         |         |
              |устаткувань:        |      |         |         |
8407 21       |- - підвісні:       |      |         |         |
8407 21 10 00 |- - - з робочим     |      |   5     |  10     | шт
              |об'ємом циліндра не |      |         |         |
              |більш як 325 куб. см|      |         |         |
              |- - - з робочим     |      |         |         |
              |об'ємом циліндра    |      |         |         |
              |понад 325 куб. см:  |      |         |         |
8407 21 91 00 |- - - - потужністю  |      |   5     |  10     | шт
              |не більш як 30 кВт  |      |         |         |
8407 21 99 00 |- - - - потужністю  |      |   5     |  10     | шт
              |понад 30 кВт        |      |         |         |
8407 29       |- - інші:           |      |         |         |
8407 29 20 00 |- - - потужністю не |      |   5     |  10     | шт
              |більш як 200 кВт    |      |         |         |
8407 29 80 00 |- - - потужністю    |      |   5     |  10     | шт
              |понад 200 кВт       |      |         |         |
              |- двигуни із        |      |         |         |
              |зворотно-           |      |         |         |
              |поступальним рухом  |      |         |         |
              |поршня, що          |      |         |         |
              |використовуються для|      |         |         |
              |транспортних засобів|      |         |         |
              |групи 87:           |      |         |         |
8407 31 00 00 |- - з робочим       |      |   5     |  10     | шт
              |об'ємом циліндра не |      |         |         |
              |більш як 50 куб. см |      |         |         |
8407 32       |- - з робочим       |      |         |         |
              |об'ємом циліндра    |      |         |         |
              |понад 50 куб. см,   |      |         |         |
              |але не більш як     |      |         |         |
              |250 куб. см:        |      |         |         |
8407 32 10 00 |- - - з робочим     |      |   5     |  10     | шт
              |об'ємом циліндра    |      |         |         |
              |понад 50 куб. см,   |      |         |         |
              |але не більш як 125 |      |         |         |
              |куб. см             |      |         |         |
8407 32 90 00 |- - - з робочим     |      |   5     |  10     | шт
              |об'ємом циліндра    |      |         |         |
              |понад 125 куб. см,  |      |         |         |
              |але не більш як 250 |      |         |         |
              |куб. см             |      |         |         |
8407 33       |- - з робочим       |      |         |         |
              |об'ємом циліндрів   |      |         |         |
              |двигуна понад       |      |         |         |
              |понад 250 куб. см,  |      |         |         |
              |але не більш як     |      |         |         |
              |1000 куб. см:       |      |         |         |
8407 33 10 00 |- - - для           |      |   5     |   5     | шт
              |промислового        |      |         |         |
              |складання тракторів,|      |         |         |
              |що керуються водієм,|      |         |         |
              |який іде поряд,     |      |         |         |
              |товарної підпозиції |      |         |         |
              |8701 10;            |      |         |         |
              |моторних            |      |         |         |
              |транспортних        |      |         |         |
              |засобів позицій     |      |         |         |
              |8703, 8704 та 8705  |      |         |         |
8407 33 90    |- - - інші          |      |         |         |
8407 33 90 10 |- - - - для         |      |   5     |   5     | шт
              |промислового        |      |         |         |
              |складання           |      |         |         |
8407 33 90 20 |- - - - що          |      |   5     |   5     | шт
              |використовувалися   |      |         |         |
8407 33 90 90 |- - - - інші        |      |   5     |  10     | шт
8407 34       |- - з робочим       |      |         |         |
              |об'ємом циліндрів   |      |         |         |
              |двигуна понад       |      |         |         |
              |1000 куб. см:       |      |         |         |
8407 34 10    |- - - для           |      |         |         |
              |промислового        |      |         |         |
              |складання: тракторів|      |         |         |
              |що керуються водієм,|      |         |         |
              |який іде поряд,     |      |         |         |
              |товарної підпозиції |      |         |         |
              |8701 10; моторних   |      |         |         |
              |транспортних засобів|      |         |         |
              |товарної позиції    |      |         |         |
              |8703; моторних      |      |         |         |
              |транспортних засобів|      |         |         |
              |товарної позиції    |      |         |         |
              |8704, з робочим     |      |         |         |
              |об'ємом циліндрів   |      |         |         |
              |двигуна менш як     |      |         |         |
              |2800 куб. см;       |      |         |         |
              |моторних            |      |         |         |
              |транспортних засобів|      |         |         |
              |товарної позиції    |      |         |         |
              |8705:               |      |         |         |
8407 34 10 10 |- - - - моторних    |      |   5     |   5     | шт
              |транспортних засобів|      |         |         |
              |товарної позиції    |      |         |         |
              |8703                |      |         |         |
8407 34 10 90 |- - - - інші        |      |   5     |   5     | шт
              |- - -  інші         |      |         |         |
8407 34 30 00 |- - - - що          |      |   5     |   5     | шт
              |використовувалися   |      |         |         |
              |- - - - нові,       |      |         |         |
              |з робочим об'ємом   |      |         |         |
              |циліндрів двигуна:  |      |         |         |
8407 34 91    |- - - - - не більш  |      |         |         |
              |як 1500 куб. см:    |      |         |         |
8407 34 91 10 |- - - - - - для     |      |   5     |   5     | шт
              |промислового        |      |         |         |
              |складання           |      |         |         |
8407 34 91 90 |- - - - - - інші    |      |  12     |  20     | шт
8407 34 99    |- - - - - понад     |      |         |         |
              |1500 куб. см:       |      |         |         |
8407 34 99 10 |- - - - - - для     |      |   5     |   5     | шт
              |промислового        |      |         |         |
              |складання           |      |         |         |
8407 34 99 90 |- - - - - - інші    |      |  12     |  20     | шт
8407 90       |- інші двигуни:     |      |         |         |
8407 90 10 00 |- - з робочим       |      |   5     |  10     | шт
              |об'ємом циліндрів   |      |         |         |
              |двигуна не більш    |      |         |         |
              |як 250 куб. см      |      |         |         |
              |- - з робочим       |      |         |         |
              |об'ємом циліндрів   |      |         |         |
              |двигуна понад       |      |         |         |
              |250 куб. см:        |      |         |         |
8407 90 50    |- - - для           |      |         |         |
              |промислового        |      |         |         |
              |складання:          |      |         |         |
              |тракторів, що       |      |         |         |
              |керуються водієм,   |      |         |         |
              |який іде поряд,     |      |         |         |
              |товарної підпозиції |      |         |         |
              |8701 10; моторних   |      |         |         |
              |транспортних засобів|      |         |         |
              |товарної позиції    |      |         |         |
              |8703; моторних      |      |         |         |
              |транспортних засобів|      |         |         |
              |товарної позиції    |      |         |         |
              |8704, з робочим     |      |         |         |
              |об'ємом циліндрів   |      |         |         |
              |двигуна менш як     |      |         |         |
              |2800 куб. см;       |      |         |         |
              |моторних            |      |         |         |
              |транспортних засобів|      |         |         |
              |товарної позиції    |      |         |         |
              |8705:               |      |         |         |
8407 90 50 10 |- - - - моторних    |      |   5     |   5     | шт
              |транспортних засобів|      |         |         |
              |товарної позиції    |      |         |         |
              |8703                |      |         |         |
8407 90 50 90 |- - - - інші        |      |   5     |  10     | шт
              |- - - інші:         |      |         |         |
8407 90 80 00 |- - - - потужністю  |      |   5     |  10     | шт
              |не більш як 10 кВт  |      |         |         |
8407 90 90    |- - - - потужністю  |      |         |         |
              |понад 10 кВт:       |      |         |         |
8407 90 90 10 |- - - - - для       |      |   5     |   5     | шт
              |промислового        |      |         |         |
              |складання           |      |         |         |
8407 90 90 20 |- - - - - що        |      |   5     |   5     | шт
              |використовувалися   |      |         |         |
8407 90 90 90 |- - - - - інші      |      |   5     |  10     | шт

8408          |Двигуни внутрішнього|      |         |         |
              |згоряння поршневі з |      |         |         |
              |компресійним        |      |         |         |
              |запаленням (дизелі  |      |         |         |
              |або напівдизелі):   |      |         |         |
8408 10       |- двигуни для       |      |         |         |
              |суднових силових    |      |         |         |
              |устаткувань:        |      |         |         |
              |- - що              |      |         |         |
              |використовувались:  |      |         |         |
8408 10 11 00 |- - - для морських  |      |   5     |  10     | шт
              |суден товарних      |      |         |         |
              |позицій 8901-8906,  |      |         |         |
              |буксирів            |      |         |         |
              |підкатегорії        |      |         |         |
              |8904 00 10 00 і     |      |         |         |
              |військових кораблів |      |         |         |
              |підкатегорії        |      |         |         |
              |8906 00 10 00       |      |         |         |
8408 10 19 00 |- - - інші          |      |   5     |  10     | шт
              |- - нові,           |      |         |         |
              |потужністю:         |      |         |         |
              |- - - не більш як   |      |         |         |
              |15 кВт:             |      |         |         |
8408 10 22 00 |- - - - для морських|      |   5     |  10     | шт
              |суден товарних      |      |         |         |
              |позицій 8901-8906,  |      |         |         |
              |буксирів            |      |         |         |
              |підкатегорії        |      |         |         |
              |8904 00 10 00 і     |      |         |         |
              |військових кораблів |      |         |         |
              |підкатегорії        |      |         |         |
              |8906 00 10 00       |      |         |         |
8408 10 24 00 |- - - - інші        |      |   5     |  10     | шт
              |- - - понад 15 кВт, |      |         |         |
              |але не більш як 50  |      |         |         |
              |кВт:                |      |         |         |
8408 10 26 00 |- - - - для морських|      |   5     |  10     | шт
              |суден товарних      |      |         |         |
              |позицій 8901-8906,  |      |         |         |
              |буксирів            |      |         |         |
              |підкатегорії        |      |         |         |
              |8904 00 10 00 і     |      |         |         |
              |військових кораблів |      |         |         |
              |підкатегорії        |      |         |         |
              |8906 00 10 00       |      |         |         |
8408 10 28 00 |- - - - інші        |      |   5     |  10     | шт
              |- - понад 50 кВт,   |      |         |         |
              |але не більш як 100 |      |         |         |
              |кВт:                |      |         |         |
8408 10 31 00 |- - - - для морських|      |   5     |  10     | шт
              |суден товарних      |      |         |         |
              |позицій 8901-8906,  |      |         |         |
              |буксирів            |      |         |         |
              |підкатегорії        |      |         |         |
              |8904 00 10 00 і     |      |         |         |
              |військових кораблів |      |         |         |
              |підкатегорії        |      |         |         |
              |8906 00 10 00       |      |         |         |
8408 10 39 00 |- - - - інші        |      |   5     |  10     | шт
              |- - - понад 100 кВт,|      |         |         |
              |але не більш як 200 |      |         |         |
              |кВт:                |      |         |         |
8408 10 41 00 |- - - - для морських|      |   5     |  10     | шт
              |суден товарних      |      |         |         |
              |позицій 8901-8906,  |      |         |         |
              |буксирів            |      |         |         |
              |підкатегорії        |      |         |         |
              |8904 00 10 00 і     |      |         |         |
              |військових кораблів |      |         |         |
              |підкатегорії        |      |         |         |
              |8906 00 10 00       |      |         |         |
8408 10 49 00 |- - - - інші        |      |   5     |  10     | шт
              |- - - понад 200 кВт,|      |         |         |
              |але не більш як 300 |      |         |         |
              |кВт:                |      |         |         |
8408 10 51 00 |- - - - для морських|      |   5     |  10     | шт
              |суден товарних      |      |         |         |
              |позицій 8901-8906,  |      |         |         |
              |буксирів            |      |         |         |
              |підкатегорії        |      |         |         |
              |8904 00 10 00 і     |      |         |         |
              |військових кораблів |      |         |         |
              |підкатегорії        |      |         |         |
              |8906 00 10 00       |      |         |         |
8408 10 59 00 |- - - - інші        |      |   5     |  10     | шт
              |- - - понад 300 кВт,|      |         |         |
              |але не більш як 500 |      |         |         |
              |кВт:                |      |         |         |
8408 10 61 00 |- - - - для морських|      |   5     |  10     | шт
              |суден товарних      |      |         |         |
              |позицій 8901-8906,  |      |         |         |
              |буксирів            |      |         |         |
              |підкатегорії        |      |         |         |
              |8904 00 10 00 і     |      |         |         |
              |військових кораблів |      |         |         |
              |підкатегорії        |      |         |         |
              |8906 00 10 00       |      |         |         |
8408 10 69 00 |- - - - інші        |      |   5     |  10     | шт
              |- - - понад 500 кВт,|      |         |         |
              |але не більш як     |      |         |         |
              |1000 кВт:           |      |         |         |
8408 10 71 00 |- - - - для морських|      |   5     |  10     | шт
              |суден товарних      |      |         |         |
              |позицій 8901-8906,  |      |         |         |
              |буксирів            |      |         |         |
              |підкатегорії        |      |         |         |
              |8904 00 10 00 і     |      |         |         |
              |військових кораблів |      |         |         |
              |підкатегорії        |      |         |         |
              |8906 00 10 00       |      |         |         |
8408 10 79 00 |- - - - інші        |      |   5     |  10     | шт
              |- - - понад 1000    |      |         |         |
              |кВт, але не більш   |      |         |         |
              |як 5000 кВт:        |      |         |         |
8408 10 81 00 |- - - - для морських|      |   5     |  10     | шт
              |суден товарних      |      |         |         |
              |позицій 8901-8906,  |      |         |         |
              |буксирів            |      |         |         |
              |підкатегорії        |      |         |         |
              |8904 00 10 00 і     |      |         |         |
              |військових кораблів |      |         |         |
              |підкатегорії        |      |         |         |
              |8906 00 10 00       |      |         |         |
8408 10 89 00 |- - - - інші        |      |   5     |  10     | шт
              |- - - понад 5000    |      |         |         |
              |кВт:                |      |         |         |
8408 10 91 00 |- - - - для морських|      |   5     |  10     | шт
              |суден товарних      |      |         |         |
              |позицій 8901-8906,  |      |         |         |
              |буксирів            |      |         |         |
              |підкатегорії        |      |         |         |
              |8904 00 10 00 і     |      |         |         |
              |військових кораблів |      |         |         |
              |підкатегорії        |      |         |         |
              |8906 00 10 00       |      |         |         |
8408 10 99 00 |- - - - інші        |      |   5     |  10     | шт
8408 20       |- двигуни,          |      |         |         |
              |призначені для      |      |         |         |
              |використання на     |      |         |         |
              |транспортних засобах|      |         |         |
              |групи 87:           |      |         |         |
8408 20 10    |- - для             |      |         |         |
              |промислового        |      |         |         |
              |складання:          |      |         |         |
              |тракторів, що       |      |         |         |
              |керуються водієм,   |      |         |         |
              |який іде поряд,     |      |         |         |
              |товарної підпозиції |      |         |         |
              |8701 10; моторних   |      |         |         |
              |транспортних засобів|      |         |         |
              |товарної позиції    |      |         |         |
              |8703; моторних      |      |         |         |
              |транспортних засобів|      |         |         |
              |товарної позиції    |      |         |         |
              |8704, з робочим     |      |         |         |
              |об'ємом циліндрів   |      |         |         |
              |двигуна менш як     |      |         |         |
              |2500 куб. см;       |      |         |         |
              |моторних            |      |         |         |
              |транспортних засобів|      |         |         |
              |товарної позиції    |      |         |         |
              |8705:               |      |         |         |
8408 20 10 10 |- - - рядні         |      |   5     |  10     | шт
              |4-циліндрові двигуни|      |         |         |
              |внутрішнього        |      |         |         |
              |згоряння, поршневі з|      |         |         |
              |компресійним        |      |         |         |
              |запалюванням        |      |         |         |
              |(дизельні) з        |      |         |         |
              |робочим об'ємом     |      |         |         |
              |циліндрів двигуна   |      |         |         |
              |2499 куб. см,       |      |         |         |
              |потужністю 60 кВт   |      |         |         |
8408 20 10 20 |- - моторних        |      |   5     |   5     | шт
              |транспортних засобів|      |         |         |
              |товарної позиції    |      |         |         |
              |8703                |      |         |         |
8408 20 10 90 |- - - інші          |      |   5     |  10     | шт
              |- - інші:           |      |         |         |
              |- - - для сільсько- |      |         |         |
              |господарських       |      |         |         |
              |колісних тракторів  |      |         |         |
              |та лісових колісних |      |         |         |
              |тракторів           |      |         |         |
              |потужністю:         |      |         |         |
8408 20 31 00 |- - - - не більш як |      |   5     |  10     | шт
              |50 кВт              |      |         |         |
8408 20 35 00 |- - - - понад       |      |   5     |  10     | шт
              |50 кВт, але не більш|      |         |         |
              |як 100 кВт          |      |         |         |
8408 20 37 00 |- - - - понад       |      |   5     |  10     | шт
              |100 кВт             |      |         |         |
              |- - - для інших     |      |         |         |
              |транспортних засобів|      |         |         |
              |групи 87,           |      |         |         |
              |потужністю:         |      |         |         |
8408 20 51    |- - - - не більш    |      |         |         |
              |як 50 кВт:          |      |         |         |
8408 20 51 10 |- - - - - для       |      |   5     |   5     | шт
              |промислового        |      |         |         |
              |складання           |      |         |         |
8408 20 51 20 |- - - - - що        |      |   5     |   5     | шт
              |використовувалися   |      |         |         |
8408 20 51 90 |- - - - - інші      |      |  12     |  20     | шт
8408 20 55    |- - - - понад 50    |      |         |         |
              |кВт, але не більш як|      |         |         |
              |100 кВт:            |      |         |         |
8408 20 55 10 |- - - - - рядні     |      |   5     |  10     | шт
              |4-циліндрові двигуни|      |         |         |
              |внутрішнього        |      |         |         |
              |згоряння поршневі з |      |         |         |
              |компресійним        |      |         |         |
              |запалюванням        |      |         |         |
              |(дизельні) - з      |      |         |         |
              |наддуттям, з робочим|      |         |         |
              |об'ємом циліндрів   |      |         |         |
              |двигуна 2798 куб.   |      |         |         |
              |см, потужністю 76   |      |         |         |
              |кВт; знаддуттям та  |      |         |         |
              |охолодженням        |      |         |         |
              |повітря, з робочим  |      |         |         |
              |об'ємом циліндрів   |      |         |         |
              |двигуна 2798 куб.   |      |         |         |
              |см, потужністю      |      |         |         |
              |90 кВт              |      |         |         |
8408 20 55 20 |- - - - - для       |      |   5     |   5     | шт
              |промислового        |      |         |         |
              |складання           |      |         |         |
8408 20 55 30 |- - - - - що        |      |   5     |   5     | шт
              |використовувалися   |      |         |         |
8408 20 55 90 |- - - - - інші      |      |  12     |  20     | шт
8408 20 57    |- - - - понад       |      |         |         |
              |100 кВт, але не     |      |         |         |
              |більш як 200 кВт:   |      |         |         |
8408 20 57 10 |- - - - - для       |      |   5     |   5     | шт
              |промислового        |      |         |         |
              |складання           |      |         |         |
8408 20 57 20 |- - - - - для       |      |   5     |   5     | шт
              |промислового        |      |         |         |
              |складання           |      |         |         |
8408 20 57 90 |- - - - - інші      |      |  12     |  20     | шт
8408 20 99    |- - - - понад       |      |         |         |
              |200 кВт:            |      |         |         |
8408 20 99 10 |- - - - - для       |      |   5     |   5     | шт
              |промислового        |      |         |         |
              |складання           |      |         |         |
8408 20 99 20 |- - - - - що        |      |   5     |   5     | шт
              |використовувалися   |      |         |         |
8408 20 99 90 |- - - - - інші      |      |   5     |  10     | шт
8408 90       |- інші двигуни:     |      |         |         |
8408 90 10 00 |- - для цивільної   |      |   2     |   5     | шт
              |авіації             |      |         |         |
              |- - інші:           |      |         |         |
8408 90 21 00 |- - - для рейкового |      |   5     |  10     | шт
              |транспорту          |      |         |         |
              |- - - інші:         |      |         |         |
8408 90 29 00 |- - - - що          |      |   2     |   5     | шт
              |використовувались   |      |         |         |
              |- - - - нові,       |      |         |         |
              |потужністю:         |      |         |         |
8408 90 31 00 |- - - - - не більш  |      |   5     |  10     | шт
              |як 15 кВт           |      |         |         |
8408 90 33 00 |- - - - понад       |      |   5     |  10     | шт
              |15 кВт, але не більш|      |         |         |
              |як 30 кВт           |      |         |         |
8408 90 36 00 |- - - - - понад 30  |      |   5     |  10     | шт
              |кВт, але не більш   |      |         |         |
              |як 50 кВт           |      |         |         |
8408 90 37 00 |- - - - - понад 50  |      |   5     |  10     | шт
              |кВт, але не більш   |      |         |         |
              |як 100 кВт          |      |         |         |
8408 90 51 00 |- - - - - понад 100 |      |   5     |  10     | шт
              |кВт, але не більш   |      |         |         |
              |як 200 кВт          |      |         |         |
8408 90 55 00 |- - - - - понад 200 |      |   5     |  10     | шт
              |кВт, але не більш   |      |         |         |
              |як 300 кВт          |      |         |         |
8408 90 57 00 |- - - - - понад 300 |      |   5     |  10     | шт
              |кВт, але не більш   |      |         |         |
              |як 500 кВт          |      |         |         |
8408 90 71 00 |- - - - - понад 500 |      |   5     |  10     | шт
              |кВт, але не більш   |      |         |         |
              |як 1000 кВт         |      |         |         |
8408 90 75 00 |- - - - - понад     |      |   5     |  10     | шт
              |1000 кВт, але не    |      |         |         |
              |більш як 5000 кВт   |      |         |         |
8408 90 99 00 |- - - - - понад     |      |   5     |  10     | шт
              |5000 кВт            |      |         |         |
8409          |Частини, призначені |      |         |         |
              |виключно або        |      |         |         |
              |головним чином для  |      |         |         |
              |двигунів товарної   |      |         |         |
              |позиції 8407 чи     |      |         |         |
              |8408:               |      |         |         |
8409 10       |- для двигунів      |      |         |         |
              |авіаційних:         |      |         |         |
8409 10 10 00 |- - для цивільної   |      |   0     |   5     | -
              |авіації             |      |         |         |
8409 10 90 00 |- - інші            |      |   0     |   5     | -
              |- інші:             |      |         |         |
8409 91 00    |- - призначені      |      |         |         |
              |виключно або        |      |         |         |
              |головним чином для  |      |         |         |
              |поршневих двигунів з|      |         |         |
              |іскровим            |      |         |         |
              |запалюванням:       |      |         |         |
8409 91 00 10 |- - - блоки         |      |   5     |   5     | шт
              |циліндрів, що       |      |         |         |
              |використовувалися   |      |         |         |
8409 91 00 90 |- - - інші          |      |   0     |  10     | -
8409 99 00    |- - інші:           |      |         |         |
8409 99 00 10 |- - - блоки         |      |   5     |   5     | шт
              |циліндрів,          |      |         |         |
              |що використовувалися|      |         |         |
8409 99 00 90 |- - - інші          |      |   0     |  10     | -
8410          |Турбіни гідравлічні,|      |         |         |
              |колеса гідравлічні  |      |         |         |
              |та регулятори для   |      |         |         |
              |них:                |      |         |         |
              |- турбіни та колеса |      |         |         |
              |гідравлічні:        |      |         |         |
8410 11 00 00 |- - потужністю не   |      |   5     |  10     | -
              |більш як 1000 кВт   |      |         |         |
8410 12 00 00 |- - потужністю понад|      |   5     |  10     | -
              |1000 кВт, але не    |      |         |         |
              |більш як 10000 кВт  |      |         |         |
8410 13 00 00 |- - потужністю понад|      |   5     |  10     | -
              |10000 кВт           |      |         |         |
8410 90       |- частини, включаючи|      |         |         |
              |регулятори:         |      |         |         |
8410 90 10 00 |- - з чавуну або    |      |   5     |  10     | -
              |сталі литі          |      |         |         |
8410 90 90 00 |- - інші            |      |   5     |  10     | -
8411          |Двигуни             |      |         |         |
              |турбореактивні,     |      |         |         |
              |турбогвинтові та    |      |         |         |
              |інші газові турбіни:|      |         |         |
              |- двигуни           |      |         |         |
              |турбореактивні:     |      |         |         |
8411 11       |- - тягою не більш  |      |         |         |
              |як 25 кН:           |      |         |         |
8411 11 10 00 |- - - для цивільної |      |   0     |   5     | шт
              |авіації             |      |         |         |
8411 11 90 00 |- - - інші          |      |   0     |   5     | шт
8411 12       |- - тягою понад 25  |      |         |         |
              |кН:                 |      |         |         |
              |- - - для цивільної |      |         |         | шт
              |авіації:            |      |         |         |
8411 12 11 00 |- - - - тягою понад |      |   0     |   5     | шт
              |25 кН, але не більш |      |         |         |
              |як 44 кН            |      |         |         |
8411 12 13 00 |- - - - тягою понад |      |   0     |   5     | шт
              |44 кН, але не більш |      |         |         |
              |як 132 кН           |      |         |         |
8411 12 19 00 |- - - - тягою понад |      |   0     |   5     | шт
              |132 кН              |      |         |         |
8411 12 90 00 |- - - інші          |      |   0     |   5     | шт
              |- двигуни           |      |         |         |
              |турбогвинтові:      |      |         |         |
8411 21       |- - потужністю не   |      |         |         |
              |більш як 1100 кВт:  |      |         |         |
8411 21 10 00 |- - - для цивільної |      |   0     |   5     | шт
              |авіації             |      |         |         |
8411 21 90 00 |- - - інші          |      |   0     |   5     | шт
8411 22       |- - потужністю понад|      |         |         |
              |1100 кВт:           |      |         |         |
              |- - - для цивільної |      |         |         |
              |авіації:            |      |         |         |
8411 22 11 00 |- - - - потужністю  |      |   0     |   5     | шт
              |понад 1100 кВт, але |      |         |         |
              |не більш як 3730    |      |         |         |
              |кВт                 |      |         |         |
8411 22 19 00 |- - - - потужністю  |      |   0     |   5     | шт
              |понад 3730 кВт      |      |         |         |
8411 22 90 00 |- - - інші          |      |   0     |   5     | шт
              |- інші турбіни      |      |         |         |
              |газові:             |      |         |         |
8411 81       |- - потужністю не   |      |         |         |
              |більш як 5000 кВт:  |      |         |         |
8411 81 10 00 |- - - для цивільної |      |   0     |   5     | шт
              |авіації             |      |         |         |
8411 81 90 00 |- - - інші          |      |   0     |   5     | шт
8411 82       |- - потужністю понад|      |         |         |
              |5000 кВт:           |      |         |         |
8411 82 10 00 |- - - для цивільної |      |   0     |   5     | шт
              |авіації             |      |         |         |
              |- - - інші:         |      |         |         |
8411 82 91 00 |- - - - потужністю  |      |   0     |   5     | шт
              |понад 5000 кВт, але |      |         |         |
              |не більш як 20000   |      |         |         |
              |кВт                 |      |         |         |
8411 82 93 00 |- - - - потужністю  |      |   0     |   5     | шт
              |понад 20000 кВт,    |      |         |         |
              |але не більш як     |      |         |         |
              |50000 кВт           |      |         |         |
8411 82 99 00 |- - - - потужністю  |      |   0     |   5     | шт
              |понад 50000 кВт     |      |         |         |
              |- частини:          |      |         |         |
8411 91       |- турбореактивних   |      |         |         |
              |або турбогвинтових  |      |         |         |
              |двигунів:           |      |         |         |
8411 91 10 00 |- - - для цивільної |      |   0     |   5     | -
              |авіації             |      |         |         |
8411 91 90 00 |- - - інші          |      |   0     |   5     | -
8411 99       |- - інші:           |      |         |         |
8411 99 10 00 |- - - турбін газових|      |   0     |   5     | -
              |для цивільної       |      |         |         |
              |авіації             |      |         |         |
8411 99 90 00 |- - - інші          |      |   0     |   5     | -
8412          |Інші двигуни та     |      |         |         |
              |силові установки:   |      |         |         |
8412 10       |- двигуни реактивні,|      |         |         |
              |крім                |      |         |         |
              |турбореактивних:    |      |         |         |
8412 10 10 00 |- - для цивільної   |      |   5     |  10     | шт
              |авіації             |      |         |         |
8412 10 90 00 |- - інші            |      |   2     |   5     | шт
              |- силові установки  |      |         |         |
              |та двигуни          |      |         |         |
              |гідравлічні:        |      |         |         |
8412 21       |- - лінійної дії    |      |         |         |
              |(циліндри):         |      |         |         |
8412 21 10 00 |- - - для цивільної |      |   5     |  10     | шт
              |авіації             |      |         |         |
              |- - - інші:         |      |         |         |
8412 21 91 00 |- - - - гідравлічні |      |   1     |   5     | шт
              |системи             |      |         |         |
8412 21 99 00 |- - - - інші        |      |   5     |  10     | шт
8412 29       |- - інші:           |      |         |         |
8412 29 10 00 |- - - для цивільної |      |   5     |  10     | шт
              |авіації             |      |         |         |
              |- - - інші:         |      |         |         |
8412 29 50 00 |- - - - гідравлічні |      |   5     |  10     | шт
              |системи             |      |         |         |
              |- - - - інші:       |      |         |         |
8412 29 91 00 |- - - - - двигуни   |      |   5     |  10     | шт
              |гідравлічні силові  |      |         |         |
8412 29 99 00 |- - - - - інші      |      |   5     |  10     | шт
              |- силові установки  |      |         |         |
              |та двигуни          |      |         |         |
              |пневматичні:        |      |         |         |
8412 31       |- - лінійної дії    |      |         |         |
              |(циліндри):         |      |         |         |
8412 31 10 00 |- - - для цивільної |      |   5     |  10     | шт
              |авіації             |      |         |         |
8412 31 90 00 |- - - інші          |      |   5     |  10     | шт
8412 39       |- - інші:           |      |         |         |
8412 39 10 00 |- - - для цивільної |      |   5     |  10     | шт
              |авіації             |      |         |         |
8412 39 90 00 |- - - інші          |      |   5     |  10     | шт
8412 80       |- інші:             |      |         |         |
8412 80 10 00 |- - інші двигуни    |      |   5     |  10     | шт
              |силові, пароводяні  |      |         |         |
              |або парові          |      |         |         |
              |- - інші:           |      |         |         |
8412 80 91 00 |- - - для цивільної |      |   5     |  10     | шт
              |авіації             |      |         |         |
8412 80 99 00 |- - - інші          |      |   5     |  10     | шт
8412 90       |- частини:          |      |         |         |
8412 90 10 00 |- - для цивільної   |      |   5     |  10     | -
              |авіації             |      |         |         |
              |- - інші:           |      |         |         |
8412 90 30 00 |- - - реактивних    |      |   5     |  10     | -
              |двигунів, крім      |      |         |         |
              |турбореактивних     |      |         |         |
8412 90 50 00 |- - - гідравлічних  |      |   5     |  10     | -
              |силових установок та|      |         |         |
              |двигунів            |      |         |         |
8412 90 90 00 |- - - інших         |      |   5     |  10     | -
8413          |Насоси для рідин з  |      |         |         |
              |витратомірним       |      |         |         |
              |пристроєм або без   |      |         |         |
              |нього; механізми для|      |         |         |
              |підіймання рідини:  |      |         |         |
              |- насоси з          |      |         |         |
              |витратомірним       |      |         |         |
              |пристроєм або такі, |      |         |         |
              |в яких передбачено  |      |         |         |
              |такі пристрої:      |      |         |         |
8413 11 00 00 |- - насоси для      |      |   0     |   5     | шт
              |дозування пального  |      |         |         |
              |або мастильних      |      |         |         |
              |матеріалів, які     |      |         |         |
              |використовуються на |      |         |         |
              |заправних станціях  |      |         |         |
              |або у гаражах       |      |         |         |
8413 19       |- - інші:           |      |         |         |
8413 19 10 00 |- - - для цивільної |      |   0     |   5     | шт
              |авіації             |      |         |         |
8413 19 90 00 |- - - інші          |      |   0     |   5     | шт
8413 20       |- насоси ручні, крім|      |         |         |
              |тих, що             |      |         |         |
              |класифіковані у     |      |         |         |
              |підпозиції 8413 11  |      |         |         |
              |чи 8413 19:         |      |         |         |
8413 20 10 00 |- - для цивільної   |      |   0     |   5     | шт
              |авіації             |      |         |         |
8413 20 90 00 |- - інші            |      |   0     |   5     | шт
8413 30       |- насоси паливні,   |      |         |         |
              |масляні або для     |      |         |         |
              |охолоджувальних     |      |         |         |
              |рідин для поршневих |      |         |         |
              |двигунів            |      |         |         |
              |внутрішнього        |      |         |         |
              |згоряння:           |      |         |         |
8413 30 10 00 |- - для цивільної   |      |   0     |   5     | шт
              |авіації             |      |         |         |
              |- - інші:           |      |         |         |
8413 30 91 00 |- - - інжекційні    |      |   0     |   5     | шт
              |насоси              |      |         |         |
8413 30 99 00 |- - - інші          |      |   0     |   5     | шт
8413 40 00 00 |- бетононасоси      |      |   0     |   5     | шт
8413 50       |- інші насоси       |      |         |         |
              |поршневі з          |      |         |         |
              |кривошипно-шатунним |      |         |         |
              |механізмом:         |      |         |         |
8413 50 10 00 |- - для цивільної   |      |   0     |   5     | шт
              |авіації             |      |         |         |
              |- - інші:           |      |         |         |
8413 50 30 00 |- - - гідравлічні   |      |   0     |   5     | шт
              |агрегати            |      |         |         |
8413 50 50 00 |- - - насоси        |      |   0     |   5     | шт
              |дозувальні          |      |         |         |
              |- - - інші:         |      |         |         |
              |- - - - насоси      |      |         |         |
              |поршневі:           |      |         |         |
8413 50 71 00 |- - - - - насоси    |      |   0     |   5     | шт
              |гідравлічні силові  |      |         |         |
8413 50 79 00 |- - - - - інші      |      |   0     |   5     | шт
8413 50 90 00 |- - - - інші        |      |   0     |   5     | шт
8413 60       |- інші насоси       |      |         |         |
              |ротаційні:          |      |         |         |
8413 60 10 00 |- - для цивільної   |      |   0     |   5     | шт
              |авіації             |      |         |         |
              |- - інші:           |      |         |         |
8413 60 30 00 |- - - гідравлічні   |      |   0     |   5     | шт
              |агрегати            |      |         |         |
              |- - - інші:         |      |         |         |
              |- - - - насоси      |      |         |         |
              |шестеренчасті:      |      |         |         |
8413 60 41 00 |- - - - - насоси    |      |   0     |   5     | шт
              |силові гідравлічні  |      |         |         |
8413 60 49 00 |- - - - - інші      |      |   0     |   5     | шт
              |- - - - насоси      |      |         |         |
              |лопатеві:           |      |         |         |
8413 60 51 00 |- - - - - насоси    |      |   0     |   5     | шт
              |гідравлічні силові  |      |         |         |
8413 60 59 00 |- - - - - інші      |      |   0     |   5     | шт
8413 60 60 00 |- - - - насоси      |      |   0     |   5     | шт
              |гвинтові            |      |         |         |
8413 60 90 00 |- - - - інші        |      |   0     |   5     | шт
8413 70       |- інші насоси       |      |         |         |
              |відцентрові:        |      |         |         |
8413 70 10 00 |- - для цивільної   |      |   0     |   5     | шт
              |авіації             |      |         |         |
              |- - інші:           |      |         |         |
              |- - - насоси        |      |         |         |
              |занурені:           |      |         |         |
8413 70 21    |- - - -             |      |         |         |
              |одноступінчасті:    |      |         |         |
8413 70 21 10 |- - - - - агрегати  |      |  10     |  20     | шт
              |електронасосні      |      |         |         |
              |свердловинні        |      |         |         |
              |продуктивністю до   |      |         |         |
              |375 куб. м на годину|      |         |         |
8413 70 21 90 |- - - - - інші      |      |   0     |   5     | шт
8413 70 29 00 |- - - -             |      |   0     |   5     | шт
              |багатоступінчасті   |      |         |         |
8413 70 30    |- - - насоси        |      |         |         |
              |безсальникові       |      |         |         |
              |відцентрові для     |      |         |         |
              |систем опалювання та|      |         |         |
              |гарячого постачання:|      |         |         |
8413 70 30 10 |- - - насоси        |      |  10     |  20     | шт
              |живильні,           |      |         |         |
              |відцентрові, хімічні|      |         |         |
              |продуктивністю до   |      |         |         |
              |500 куб. м на годину|      |         |         |
8413 70 30 90 |- - - - інші        |      |   0     |   5     | шт
              |- - - інші насоси, з|      |         |         |
              |діаметром випускного|      |         |         |
              |патрубку:           |      |         |         |
8413 70 40 00 |- - - - не більш як |      |   0     |   5     | шт
              |15 мм               |      |         |         |
              |- - - - понад 15 мм:|      |         |         |
8413 70 50 00 |- - - - - насоси    |      |   0     |   5     | шт
              |канально-відцентрові|      |         |         |
              |лопатеві та з       |      |         |         |
              |боковими каналами   |      |         |         |
              |- - - - - насоси з  |      |         |         |
              |радіальним потоком: |      |         |         |
              |- - - - - -         |      |         |         |
              |одноступінчасті     |      |         |         |
              |- - - - - - - з     |      |         |         |
              |одним вхідним       |      |         |         |
              |лопатевим робочим   |      |         |         |
              |колесом:            |      |         |         |
8413 70 61 00 |- - - - - - - -     |      |   0     |   5     | шт
              |моноблокові         |      |         |         |
8413 70 69 00 |- - - - - - - -     |      |   0     |   5     | шт
              |інші                |      |         |         |
8413 70 70 00 |- - - - - - - з     |      |   0     |   5     | шт
              |кількома лопатевими |      |         |         |
              |робочими колесами   |      |         |         |
8413 70 80 00 |- - - - - -         |      |   0     |   5     | шт
              |багатоступінчасті   |      |         |         |
              |- - - - - інші      |      |         |         |
              |насоси відцентрові: |      |         |         |
8413 70 91 00 |- - - - - -         |      |   0     |   5     | шт
              |одноступінчасті     |      |         |         |
8413 70 99 00 |- - - - - -         |      |   0     |   5     | шт
              |багатоступінчасті   |      |         |         |
              |- інші насоси;      |      |         |         |
              |підіймачі рідини:   |      |         |         |
8413 81       |- - насоси:         |      |         |         |
8413 81 10 00 |- - - для цивільної |      |   0     |   5     | шт
              |авіації             |      |         |         |
8413 81 90 00 |- - - інші          |      |   0     |   5     | шт
8413 82 00 00 |- - підіймачі рідини|      |   0     |   5     | шт
              |- частини:          |      |         |         |
8413 91       |- - для насосів:    |      |         |         |
8413 91 10 00 |- - - для цивільної |      |   0     |   5     | -
              |авіації             |      |         |         |
8413 91 90    |- - - інші:         |      |         |         |
8413 91 90 10 |- - - -             |      |  25     |  50     | -
              |верстати-качалки    |      |         |         |
              |вантажопідйомністю  |      |         |         |
              |3,2 - 12,5 тонни    |      |         |         |
8413 91 90 90 |- - - - інші        |      |   0     |   5     | -
8413 92 00 00 |- - для підіймачів  |      |   0     |   5     | -
              |рідини              |      |         |         |
8414          |Насоси повітряні або|      |         |         |
              |вакуумні, повітряні |      |         |         |
              |або інші газові     |      |         |         |
              |компресори та       |      |         |         |
              |вентилятори;        |      |         |         |
              |вентиляційні або    |      |         |         |
              |витяжні шафи з      |      |         |         |
              |вентилятором, з     |      |         |         |
              |фільтром або без    |      |         |         |
              |нього:              |      |         |         |
8414 10       |- насоси вакуумні:  |      |         |         |
8414 10 10 00 |- - для цивільної   |      |   5     |  10     | шт
              |авіації             |      |         |         |
8414 10 20 00 |- - для             |      |   5     |  10     | шт
              |напівпровідникового |      |         |         |
              |виробництва         |      |         |         |
              |- - інші:           |      |         |         |
8414 10 30 00 |- - - насоси роторні|      |   2     |   5     | шт
              |поршневі, насоси    |      |         |         |
              |роторні з ковзними  |      |         |         |
              |лопатями, насоси    |      |         |         |
              |молекулярні         |      |         |         |
              |(вакуумні) і насоси |      |         |         |
              |типу Рутс           |      |         |         |
              |- - - інші:         |      |         |         |
8414 10 50 00 |- - - - насоси      |      |   2     |   5     | шт
              |дифузійні, кріогенні|      |         |         |
              |та адсорбційні      |      |         |         |
8414 10 80 00 |- - - - інші        |      |   2     |   5     | шт
8414 20       |- насоси            |      |         |         |
              |пневматичні, ручні  |      |         |         |
              |або ножні:          |      |         |         |
8414 20 10 00 |- - для цивільної   |      |   5     |  10     | шт
              |авіації             |      |         |         |
              |- інші:             |      |         |         |
8414 20 91 00 |- - - насоси ручні  |      |   5     |  10     | шт
              |для велосипедів     |      |         |         |
8414 20 99 00 |- - - інші          |      |   5     |  10     | шт
8414 30       |- компресори, які   |      |         |         |
              |використовуються у  |      |         |         |
              |холодильному        |      |         |         |
              |обладнанні:         |      |         |         |
8414 30 10 00 |- - для цивільної   |      |   5     |  10     | шт
              |авіації             |      |         |         |
              |- - інші:           |      |         |         |
8414 30 30 00 |- - - потужністю не |      |   5     |  10     | шт
              |більш як 0,4 кВт    |      |         |         |
              |- - - потужністю    |      |         |         |
              |понад 0,4 кВт:      |      |         |         |
8414 30 91 00 |- - - - герметичні  |      |   5     |  10     | шт
              |або напівгерметичні |      |         |         |
8414 30 99 00 |- - - - інші        |      |  20     |  40     | шт
8414 40       |- компресори        |      |         |         |
              |повітряні на        |      |         |         |
              |колісних шасі,      |      |         |         |
              |пересувні:          |      |         |         |
8414 40 10 00 |- - з витратами не  |      |   5     |  10     | шт
              |більш як 2 куб. м на|      |         |         |
              |хвилину             |      |         |         |
8414 40 90 00 |- - з витратами     |      |   5     |  10     | шт
              |понад 2 куб. м на   |      |         |         |
              |хвилину             |      |         |         |
              |- вентилятори:      |      |         |         |
8414 51       |- - настільні,      |      |         |         |
              |підлогові, настінні,|      |         |         |
              |віконні, настельні  |      |         |         |
              |або дахові з        |      |         |         |
              |електричним двигуном|      |         |         |
              |потужністю не       |      |         |         |
              |більш як 125 Вт:    |      |         |         |
8414 51 10 00 |- - - для цивільної |      |   5     |  10     | шт
              |авіації             |      |         |         |
8414 51 90 00 |- - - інші          |      |   5     |  10     | шт
8414 59       |- - інші:           |      |         |         |
8414 59 10 00 |- - - для цивільної |      |   5     |  10     | шт
              |авіації             |      |         |         |
              |- - - інші:         |      |         |         |
8414 59 30 00 |- - - - осьові      |      |   2     |  10     | шт
8414 59 50 00 |- - - - відцентрові |      |   2     |  10     | шт
8414 59 90 00 |- - - - інші        |      |   2     |  10     | шт
8414 60 00 00 |- шафи витяжні з    |      |   5     |  10     | шт
              |найбільшим          |      |         |         |
              |горизонтальним      |      |         |         |
              |розміром, що не     |      |         |         |
              |перевищує 120 см    |      |         |         |
8414 80       |- інші:             |      |         |         |
8414 80 10 00 |- - для цивільної   |      |   5     |  10     | шт
              |авіації             |      |         |         |
              |- - інші:           |      |         |         |
              |- - -               |      |         |         |
              |турбокомпресори:    |      |         |         |
8414 80 21 00 |- - - -             |      |   5     |  10     | шт
              |одноступінчасті     |      |         |         |
8414 80 29 00 |- - - -             |      |   1     |   5     | шт
              |багатоступінчасті   |      |         |         |
              |- - - компресори з  |      |         |         |
              |кривошипно-шатунним |      |         |         |
              |механізмом, об'ємні |      |         |         |
              |з надлишковим       |      |         |         |
              |робочим тиском:     |      |         |         |
              |- - - - не більш як |      |         |         |
              |15 бар,             |      |         |         |
              |продуктивністю:     |      |         |         |
8414 80 31 00 |- - - - - не більш  |      |   1     |   5     | шт
              |як 60 куб. м на     |      |         |         |
              |годину              |      |         |         |
8414 80 39 00 |- - - - - понад 60  |      |   1     |   5     | шт
              |куб. м на годину    |      |         |         |
              |- - - - понад 15    |      |         |         |
              |бар, продуктивністю:|      |         |         |
8414 80 41 00 |- - - - - не більш  |      |   1     |   5     | шт
              |як 120 куб. м на    |      |         |         |
              |годину              |      |         |         |
8414 80 49 00 |- - - - - понад     |      |   1     |   5     | шт
              |120 куб. м на годину|      |         |         |
              |- - - компресори    |      |         |         |
              |об'ємні роторні:    |      |         |         |
8414 80 60 00 |- - - - одновальні  |      |   2     |   5     | шт
              |- - - -             |      |         |         |
              |багатовальні:       |      |         |         |
8414 80 71 00 |- - - - - гвинтові  |      |   2     |   5     | шт
8414 80 79 00 |- - - - - інші      |      |   2     |   5     | шт
8414 80 90 00 |- - інші            |      |   2     |   5     | шт
8414 90       |- частини:          |      |         |         |
8414 90 10 00 |- - для цивільної   |      |   5     |  10     | -
              |авіації             |      |         |         |
8414 90 90 00 |- - інші            |      |   2     |   5     | -

8415          |Установки для       |      |         |         |
              |кондиціонування     |      |         |         |
              |повітря, до складу  |      |         |         |
              |яких входять        |      |         |         |
              |вентилятори з       |      |         |         |
              |двигуном та прилади |      |         |         |
              |для змінювання      |      |         |         |
              |температури і       |      |         |         |
              |вологості повітря,  |      |         |         |
              |включаючи           |      |         |         |
              |кондиціонери, в     |      |         |         |
              |яких вологість не   |      |         |         |
              |регулюється окремо: |      |         |         |
8415 10 00 00 |- настінні чи для   |      |   5     |  10     | шт
              |вікон, у корпусі    |      |         |         |
8415 20 00 00 |- використовувані в |      |   5     |  10     | шт
              |автомобілях         |      |         |         |
              |- інші:             |      |         |         |
8415 81       |- - з агрегатом     |      |         |         |
              |охолодження та      |      |         |         |
              |приладом, який      |      |         |         |
              |забезпечує          |      |         |         |
              |перемикання режимів |      |         |         |
              |"холод - тепло":    |      |         |         |
8415 81 10 00 |- - - для цивільної |      |   5     |  10     | шт
              |авіації             |      |         |         |
8415 81 90    |- - - інші:         |      |         |         |
8415 81 90 10 |- - - - кондиціонери|      |   10    |  10     | шт
              |промислові автономні|      |         |         |
              |потужністю від 5 до |      |         |         |
              |50 кВт              |      |         |         |
8415 81 90 90 |- - - - інші        |      |   2     |  10     | шт
8415 82       |- - інші з агрегатом|      |         |         |
              |охолодження:        |      |         |         |
8415 82 10 00 |- - - для цивільної |      |   5     |  10     | шт
              |авіації             |      |         |         |
8415 82 80    |- - - інші:         |      |         |         |
8415 82 80 10 |- - - - кондиціонери|      |   10    |  10     | шт
              |промислові автономні|      |         |         |
              |потужністю від 5 до |      |         |         |
              |50 кВт              |      |         |         |
8415 82 80 90 |- - - - інші        |      |   5     |  10     | шт
8415 83       |- - без агрегату    |      |         |         |
              |охолодження:        |      |         |         |
8415 83 10 00 |- - - для цивільної |      |   5     |  10     | шт
              |авіації             |      |         |         |
8415 83 90 00 |- - - інші          |      |   5     |  10     | шт
8415 90       |- частини:          |      |         |         |
8415 90 10 00 |- - установок для   |      |   5     |  10     | -
              |кондиціонування     |      |         |         |
              |повітря, зазначених |      |         |         |
              |у підпозиціях       |      |         |         |
              |8415 81, 8415 82    |      |         |         |
              |або 8415 83, для    |      |         |         |
              |цивільної авіації   |      |         |         |
8415 90 90 00 |- - інші            |      |   2     |  10     | -
8416          |Пальники топкові    |      |         |         |
              |для рідкого палива, |      |         |         |
              |пальники пиловидного|      |         |         |
              |твердого палива або |      |         |         |
              |газу; топки         |      |         |         |
              |механічні, включаючи|      |         |         |
              |їх механічні        |      |         |         |
              |колосникові решітки,|      |         |         |
              |механічні пристрої  |      |         |         |
              |для вилучення попелу|      |         |         |
              |та аналогічні       |      |         |         |
              |пристрої:           |      |         |         |
8416 10       |- пальники для      |      |         |         |
              |рідкого палива:     |      |         |         |
8416 10 10 00 |- - з установленим  |      |   5     |  10     | шт
              |пристроєм для       |      |         |         |
              |автоматичного       |      |         |         |
              |керування           |      |         |         |
8416 10 90 00 |- - інші            |      |   5     |  10     | шт
8416 20       |- інші пальники,    |      |         |         |
              |включаючи           |      |         |         |
              |комбіновані:        |      |         |         |
8416 20 10 00 |- - виключно газові,|      |   5     |  10     | шт
              |моноблокові, з      |      |         |         |
              |вмонтованим         |      |         |         |
              |вентилятором та     |      |         |         |
              |пристроєм для       |      |         |         |
              |керування           |      |         |         |
8416 20 90 00 |- - інші            |      |   5     |  10     | -
8416 30 00 00 |- топки механічні,  |      |   5     |  10     | -
              |включаючи їх        |      |         |         |
              |механічні           |      |         |         |
              |колосникові решітки |      |         |         |
              |і пристрої для      |      |         |         |
              |вилучення попелу та |      |         |         |
              |аналогічні пристрої |      |         |         |
8416 90 00 00 |- частини           |      |   5     |  10     | -
8417          |Печі та камери      |      |         |         |
              |промислові або      |      |         |         |
              |лабораторні,        |      |         |         |
              |включаючи           |      |         |         |
              |сміттєспалювачі,    |      |         |         |
              |неелектричні:       |      |         |         |
8417 10 00 00 |- печі та камери для|      |   5     |  10     | шт
              |випалювання,        |      |         |         |
              |виплавлення або     |      |         |         |
              |іншої термічної     |      |         |         |
              |обробки піритових   |      |         |         |
              |руд або руд металів |      |         |         |
8417 20       |- печі              |      |         |         |
              |хлібопекарські,     |      |         |         |
              |включаючи печі      |      |         |         |
              |кондитерські:       |      |         |         |
8417 20 10 00 |- - печі тунельні   |      |   5     |  10     | шт
8417 20 90 00 |- - інші            |      |  10     |  20     | шт
8417 80       |- інші:             |      |         |         |
8417 80 10 00 |- - печі та камери  |      |   2     |   5     | шт
              |для спалювання      |      |         |         |
              |сміття              |      |         |         |
8417 80 20 00 |- - тунельні камери |      |   2     |   5     | шт
              |та муфільні печі для|      |         |         |
              |випалювання         |      |         |         |
              |керамічних виробів  |      |         |         |
8417 80 80 00 |- - інші            |      |   2     |   5     | шт
8417 90 00    |- частини:          |      |         |         |
8417 90 00 10 |- - рекуператори    |      |  20     |  40     | шт
              |петельні трубчаті   |      |         |         |
              |продуктивністю      |      |         |         |
              |2800-19000 куб. м   |      |         |         |
              |повітря на годину   |      |         |         |
8417 90 00 20 |- - промислових     |      |   2     |   5     | шт
              |печей для піролізу  |      |         |         |
              |дихлоретану та      |      |         |         |
              |нафтопродуктів      |      |         |         |
8417 90 00 90 |- - інші            |      |   5     |  10     | шт
8418          |Холодильники,       |      |         |         |
              |морозильники та інше|      |         |         |
              |холодильне і        |      |         |         |
              |морозильне          |      |         |         |
              |обладнання,         |      |         |         |
              |електричне або інших|      |         |         |
              |типів; теплові      |      |         |         |
              |насоси, крім        |      |         |         |
              |установок для       |      |         |         |
              |кондиціонування     |      |         |         |
              |повітря, товарної   |      |         |         |
              |позиції 8415:       |      |         |         |
8418 10       |- комбіновані       |      |         |         |
              |холодильники і      |      |         |         |
              |морозильники, з     |      |         |         |
              |роздільними         |      |         |         |
              |зовнішніми дверима: |      |         |         |
8418 10 10 00 |- - для цивільної   |      |   2,5   |   2,5   | шт
              |авіації             |      |         |         |
              |- - інші:           |      |         |         |
8418 10 91 00 |- - - місткістю     |      |   10    |   10    | шт
              |понад 340 л         |      |         |         |
8418 10 99 00 |- - - інші          |      |   10    |   10    | шт
              |- холодильники      |      |         |         |
              |побутові:           |      |         |         |
8418 21       |- - компресійні:    |      |         |         |
8418 21 10 00 |- - - місткістю     |      |   10    |   10    | шт
              |понад 340 л         |      |         |         |
              |- - - інші:         |      |         |         |
8418 21 51 00 |- - - - модель у    |      |   10    |   10    | шт
              |формі стола         |      |         |         |
8418 21 59 00 |- - - - вмонтовані  |      |   10    |   10    | шт
              |- - - - інші,       |      |         |         |
              |місткістю:          |      |         |         |
8418 21 91 00 |- - - - - не більш  |      |  25     |  50     | шт
              |як 250 л            |      |         |         |
8418 21 99 00 |- - - - - понад 250 |      |  25     |  50     | шт
              |л, але не більш як  |      |         |         |
              |340 л               |      |         |         |
8418 22 00 00 |- - абсорбційні     |      |   10    |   10    | шт
              |електричні          |      |         |         |
8418 29 00 00 |- - інші            |      |   10    |   10    | шт
8418 30       |- морозильники типу |      |         |         |
              |"скриня" місткістю  |      |         |         |
              |не більш як 800 л:  |      |         |         |
8418 30 10 00 |- - для цивільної   |      |   2,5   |   2,5   |  шт
              |авіації             |      |         |         |
              |- - інші:           |      |         |         |
8418 30 91 00 |- - - місткістю не  |      |   10    |   10    | шт
              |більш як 400 л      |      |         |         |
8418 30 99 00 |- - - місткістю     |      |   10    |   10    | шт
              |понад 400 л, але не |      |         |         |
              |більш як 800 л      |      |         |         |
8418 40       |- морозильники типу |      |         |         |
              |"шафа" місткістю не |      |         |         |
              |більш як 900 л:     |      |         |         |
8418 40 10 00 |- - для цивільної   |      |   2,5   |   2,5   | шт
              |авіації             |      |         |         |
              |- - інші:           |      |         |         |
8418 40 91 00 |- - - місткістю не  |      |  25     |  50     | шт
              |більш як 250 л      |      |         |         |
8418 40 99 00 |- - - місткістю     |      |   10    |   10    | шт
              |понад 250 л, але не |      |         |         |
              |більш як 900 л      |      |         |         |
8418 50       |- інші холодильні   |      |         |         |
              |або морозильні шафи,|      |         |         |
              |камери, прилавки,   |      |         |         |
              |вітрини та          |      |         |         |
              |аналогічні меблі з  |      |         |         |
              |умонтованим         |      |         |         |
              |холодильним або     |      |         |         |
              |морозильним         |      |         |         |
              |обладнанням:        |      |         |         |
              |- - холодильні      |      |         |         |
              |вітрини та прилавки |      |         |         |
              |(з холодильним      |      |         |         |
              |агрегатом або       |      |         |         |
              |випарювачем):       |      |         |         |
8418 50 11 00 |- - - для зберігання|      |   10    |   10    | шт
              |заморожених         |      |         |         |
              |продуктів           |      |         |         |
8418 50 19 00 |- - - інші          |      |   10    |   10    | шт
              |- - інші меблі з    |      |         |         |
              |умонтованим         |      |         |         |
              |холодильним         |      |         |         |
              |обладнанням:        |      |         |         |
8418 50 91 00 |- - - морозильники  |      |   10    |   10    | шт
              |для глибокого       |      |         |         |
              |заморожування, крім |      |         |         |
              |виробів підпозицій  |      |         |         |
              |8418 30 та 8418 40  |      |         |         |
8418 50 99 00 |- - - інші          |      |   10    |   10    | шт
              |- інше обладнання   |      |         |         |
              |холодильне та       |      |         |         |
              |морозильне; теплові |      |         |         |
              |насоси:             |      |         |         |
8418 61       |- - компресійного   |      |         |         |
              |типу з              |      |         |         |
              |конденсатором, який |      |         |         |
              |є теплообмінником:  |      |         |         |
8418 61 10 00 |- - - для цивільної |      |    0    |    0    | шт
              |авіації             |      |         |         |
8418 61 90 00 |- - - інші          |      |   10    |   10    | шт
8418 69       |- - інші:           |      |         |         |
8418 69 10 00 |- - - для цивільної |      |   2,5   |   2,5   |  -
              |авіації             |      |         |         |
              |- - - інші:         |      |         |         |
8418 69 91 00 |- - - - насоси      |      |    5    |    5    |  -
              |теплові абсорбційні |      |         |         |
8418 69 99 00 |- - - - інші        |      |    5    |    5    |  -
              |- частини:          |      |         |         |
8418 91 00 00 |- - меблі,          |      |    6    |    6    |  -
              |призначені для      |      |         |         |
              |розміщення          |      |         |         |
              |холодильно-         |      |         |         |
              |морозильного        |      |         |         |
              |обладнання          |      |         |         |
8418 99       |- - інші:           |      |         |         |
8418 99 10 00 |- - - випарювачі та |      |    6    |    6    |  -
              |конденсатори, крім  |      |         |         |
              |тих, що             |      |         |         |
              |використовуються у  |      |         |         |
              |побутових           |      |         |         |
              |холодильниках       |      |         |         |
8418 99 90    |- - - інші:         |      |         |         |
8418 99 90 10 |- - - - частини     |      |    5    |    5    |  -
              |холодильного і      |      |         |         |
              |морозильного        |      |         |         |
              |обладнання для      |      |         |         |
              |побутових           |      |         |         |
              |холодильників і     |      |         |         |
              |морозильників       |      |         |         |
8418 99 90 90 |- - - - інші        |      |    6    |    6    |  -
8419          |Обладнання          |      |         |         |
              |промислове або      |      |         |         |
              |лабораторне з       |      |         |         |
              |електричним чи      |      |         |         |
              |неелектричним       |      |         |         |
              |нагріванням для     |      |         |         |
              |обробки             |      |         |         |
              |матеріалів          |      |         |         |
              |шляхом зміни        |      |         |         |
              |температури,        |      |         |         |
              |наприклад           |      |         |         |
              |нагріванням,        |      |         |         |
              |варінням,           |      |         |         |
              |підсмажуванням,     |      |         |         |
              |дистиляцією,        |      |         |         |
              |ректифікацією,      |      |         |         |
              |стерилізацією,      |      |         |         |
              |пастеризацією,      |      |         |         |
              |обробки парою,      |      |         |         |
              |сушінням,           |      |         |         |
              |випарюванням,       |      |         |         |
              |конденсацією або    |      |         |         |
              |охолодженням, крім  |      |         |         |
              |обладнання,         |      |         |         |
              |використовуваного у |      |         |         |
              |побуті; неелектричні|      |         |         |
              |водонагрівачі,      |      |         |         |
              |миттєвого нагрівання|      |         |         |
              |або накопичувальні: |      |         |         |
              |- неелектричні      |      |         |         |
              |водонагрівні колонки|      |         |         |
              |з миттєвим          |      |         |         |
              |нагріванням або     |      |         |         |
              |накопичувальні:     |      |         |         |
8419 11 00 00 |- - газові з        |      |   2     |   5     | шт
              |миттєвим нагріванням|      |         |         |
8419 19 00 00 |- - інші            |      |   5     |  10     | шт
8419 20 00 00 |- стерилізатори     |      |   5     |  10     | шт
              |медично-хірургічні  |      |         |         |
              |або лабораторні     |      |         |         |
              |- сушарки:          |      |         |         |
8419 31 00 00 |- - для сільсько-   |      |   2     |   5     | шт
              |господарських       |      |         |         |
              |продуктів           |      |         |         |
8419 32 00 00 |- - для деревини,   |      |   2     |   5     | шт
              |целюлози, паперу або|      |         |         |
              |картону             |      |         |         |
8419 39       |- - інші:           |      |         |         |
8419 39 10 00 |- - - для керамічних|      |   2     |   5     | шт
              |виробів             |      |         |         |
8419 39 90 00 |- - - інші          |      |   2     |   5     | шт
8419 40 00 00 |- апарати           |      |   2     |   5     | шт
              |дистиляційні або    |      |         |         |
              |ректифікаційні      |      |         |         |
8419 50       |- теплообмінники:   |      |         |         |
8419 50 10 00 |- - для цивільної   |      |   5     |  10     | шт
              |авіації             |      |         |         |
8419 50 90 00 |- - інші            |      |   2     |   5     | шт
8419 60 00 00 |- обладнання для    |      |   2     |   5     | шт
              |скраплювання повітря|      |         |         |
              |або інших газів     |      |         |         |
              |- інші машини,      |      |         |         |
              |агрегати та         |      |         |         |
              |обладнання:         |      |         |         |
8419 81       |- - для приготування|      |         |         |
              |гарячих напоїв або  |      |         |         |
              |приготування чи     |      |         |         |
              |розігрівання їжі:   |      |         |         |
8419 81 10 00 |- - - для цивільної |      |   5     |  10     | шт
              |авіації             |      |         |         |
              |- - - інші:         |      |         |         |
8419 81 91 00 |- - - - перколятори |      |   5     |  10     | шт
              |та інші апарати для |      |         |         |
              |приготування кави та|      |         |         |
              |інших гарячих напоїв|      |         |         |
8419 81 99 00 |- - - - інші        |      |   5     |  10     | шт
8419 89       |- - інші:           |      |         |         |
8419 89 10 00 |- - - охолоджувачі  |      |   2     |   5     | шт
              |баштові та          |      |         |         |
              |аналогічне          |      |         |         |
              |устаткування для    |      |         |         |
              |безпосереднього     |      |         |         |
              |охолодження за      |      |         |         |
              |допомогою           |      |         |         |
              |циркулюючої води    |      |         |         |
              |(відбувається без   |      |         |         |
              |роздільної стінки)  |      |         |         |
8419 89 15 00 |- - - установки для |      |   2     |   5     | шт
              |швидкого нагрівання |      |         |         |
              |напівпровідникових  |      |         |         |
              |пластин             |      |         |         |
8419 89 20 00 |- - - установки для |      |   2     |   5     | шт
              |хімічного осадження |      |         |         |
              |з парової фази на   |      |         |         |
              |напівпровідникові   |      |         |         |
              |пластини            |      |         |         |
8419 89 25 00 |- - - установки для |      |   2     |   5     | шт
              |конденсації парової |      |         |         |
              |фази за допомогою   |      |         |         |
              |електронного променя|      |         |         |
              |або напилення на    |      |         |         |
              |напівпровідникові   |      |         |         |
              |пластини            |      |         |         |
8419 89 27 00 |- - - установки для |      |   2     |   5     | шт
              |хімічного осадження |      |         |         |
              |на LCD підкладках   |      |         |         |
8419 89 30 00 |- - - установки для |      |   2     |   5     | шт
              |вакуумного осадження|      |         |         |
              |металу з парової    |      |         |         |
              |фази                |      |         |         |
8419 89 98 00 |- - - інші          |      |   2     |   5     | шт
8419 90       |- частини:          |      |         |         |
8419 90 10 00 |- - теплообмінних   |      |   5     |  10     | -
              |апаратів для        |      |         |         |
              |цивільної авіації   |      |         |         |
8419 90 20 00 |- - стерилізаторів  |      |   2     |   5     | -
              |категорії 8419 20 00|      |         |         |
8419 90 30 00 | - - установок      |      |   2     |   5     | -
              |підкатегорій        |      |         |         |
              |8419 89 15 00,      |      |         |         |
              |8419 89 20 00,      |      |         |         |
              |8419 89 25 00       |      |         |         |
8419 90 50 00 |- - установок       |      |   2     |   5     | -
              |підкатегорій        |      |         |         |
              |8419 89 27 00       |      |         |         |
8419 90 80 00 |- - інші            |      |   2     |   5     | -
8420          |Каландри або інші   |      |         |         |
              |валкові машини, крім|      |         |         |
              |призначених для     |      |         |         |
              |обробки металів чи  |      |         |         |
              |скла, та вали для   |      |         |         |
              |цих машин:          |      |         |         |
8420 10       |- каландри  або інші|      |         |         |
              |валкові машини:     |      |         |         |
8420 10 10 00 |- - використовувані |      |   5     |  10     | шт
              |у текстильній       |      |         |         |
              |промисловості       |      |         |         |
8420 10 30 00 |- - використовувані |      |   5     |  10     | шт
              |у паперовій         |      |         |         |
              |промисловості       |      |         |         |
8420 10 50 00 |- - використовувані |      |   5     |  10     | шт
              |у гумовій           |      |         |         |
              |промисловості і     |      |         |         |
              |промисловості       |      |         |         |
              |пластмасових        |      |         |         |
              |матеріалів          |      |         |         |
8420 10 90 00 |- - інші            |      |   5     |  10     | шт
              |- частини:          |      |         |         |
8420 91       |- - вали:           |      |         |         |
8420 91 10 00 |- - - з чавуну литі |      |   5     |  10     | -
8420 91 30 00 |- - - сталеві ковані|      |   5     |  10     | -
8420 91 90 00 |- - - інші          |      |   5     |  10     | -
8420 99 00 00 |- - інші            |      |   5     |  10     | -
8421          |Центрифуги,         |      |         |         |
              |включаючи           |      |         |         |
              |відцентрові сушарки;|      |         |         |
              |апарати для         |      |         |         |
              |фільтрування або    |      |         |         |
              |очищення рідин чи   |      |         |         |
              |газів:              |      |         |         |
              |- центрифуги,       |      |         |         |
              |включаючи           |      |         |         |
              |відцентрові сушарки:|      |         |         |
8421 11 00 00 |- - сепаратори      |      |   10    |  20     | шт
              |молочні             |      |         |         |
8421 12 00 00 |- - пристрої для    |      |   5     |  10     | шт
              |віджимання та       |      |         |         |
              |сушіння білизни     |      |         |         |
8421 19       |- - інші:           |      |         |         |
8421 19 10 00 |- - - для цивільної |      |   5     |  10     | шт
              |авіації             |      |         |         |
              |- - - інші:         |      |         |         |
8421 19 91 00 |- - - - центрифуги, |      |   2     |   5     | шт
              |використовувані в   |      |         |         |
              |лабораторіях        |      |         |         |
8421 19 93 00 |- - - - центрифуги, |      |   2     |   5     | шт
              |призначені для      |      |         |         |
              |покриття            |      |         |         |
              |фоточутливими       |      |         |         |
              |емульсіями          |      |         |         |
              |напівпровідникових  |      |         |         |
              |пластин             |      |         |         |
8421 19 99 00  - - - - інші                   2         5       шт
              |- обладнання для    |      |         |         |
              |фільтрування або    |      |         |         |
              |очищення рідин:     |      |         |         |
8421 21       |- - для фільтрування|      |         |         |
              |або очищення води:  |      |         |         |
8421 21 10 00 |- - - для цивільної |      |   5     |  10     | шт
              |авіації             |      |         |         |
8421 21 90 00 |- - - інші          |      |   0,1   |   5     | шт
8421 22 00 00 |- - для фільтрування|      |   5     |  10     | шт
              |або очищення напоїв,|      |         |         |
              |крім води           |      |         |         |
8421 23       |- - для фільтрування|      |         |         |
              |палива чи мастил у  |      |         |         |
              |карбюраторних та    |      |         |         |
              |дизельних двигунах з|      |         |         |
              |внутрішнім          |      |         |         |
              |згорянням:          |      |         |         |
8421 23 10 00 |- - - для цивільної |      |   5     |  10     | шт
              |авіації             |      |         |         |
8421 23 90 00 |- - - інші          |      |   2     |   5     | шт
8421 29       |- - інші:           |      |         |         |
8421 29 10 00 |- - - для цивільної |      |   5     |  10     | шт
              |авіації             |      |         |         |
8421 29 90 00 |- - - інші          |      |   2     |   5     | шт
              |- обладнання для    |      |         |         |
              |фільтрування або    |      |         |         |
              |очищення газів:     |      |         |         |
8421 31       |- - фільтри забору  |      |         |         |
              |повітря для двигунів|      |         |         |
              |з внутрішнім        |      |         |         |
              |згорянням:          |      |         |         |
8421 31 10 00 |- - - для цивільної |      |   5     |  10     | шт
              |авіації             |      |         |         |
8421 31 90 00 |- - - інші          |      |   0     |  10     | шт
8421 39       |- - інші:           |      |         |         |
8421 39 10 00 |- - - для цивільної |      |   5     |  10     | шт
              |авіації             |      |         |         |
              |- - - інші:         |      |         |         |
8421 39 30 00 |- - - - обладнання  |      |   2     |   5     | шт
              |для фільтрації або  |      |         |         |
              |очищення повітря    |      |         |         |
              |- - - - обладнання  |      |         |         |
              |для фільтрації або  |      |         |         |
              |очищення інших      |      |         |         |
              |газів:              |      |         |         |
8421 39 51 00 |- - - - - вологим   |      |   2     |   5     | шт
              |способом            |      |         |         |
8421 39 71 00 |- - - - - за        |      |   2     |   5     | шт
              |допомогою           |      |         |         |
              |каталітичного       |      |         |         |
              |процесу             |      |         |         |
8421 39 98 00 |- - - - - інші      |      |  0,5    |   10    | шт
              |- частини:          |      |         |         |
8421 91       |- - центрифугові,   |      |         |         |
              |включаючи           |      |         |         |
              |відцентрові сушарки:|      |         |         |
8421 91 10 00 |- - - установки     |      |   2     |   5     | -
              |підкатегорії        |      |         |         |
              |8421 19 93 00 або   |      |         |         |
              |8421 19 95 00       |      |         |         |
8421 91 30 00 |- - - установки     |      |   2     |   5     | -
              |підкатегорії        |      |         |         |
              |8421 19 96 00       |      |         |         |
8421 91 90 00 |- - - інші          |      |   2     |   5     | -
8421 99 00 00 |- - інші            |      |   2     |   5     | -
8422          |Машини для миття    |      |         |         |
              |посуду; обладнання  |      |         |         |
              |для миття або       |      |         |         |
              |сушіння пляшок чи   |      |         |         |
              |іншого посуду;      |      |         |         |
              |машини та апарати   |      |         |         |
              |для наповнення      |      |         |         |
              |пляшок, пакетів,    |      |         |         |
              |мішків або іншої    |      |         |         |
              |тари, їх            |      |         |         |
              |закривання,         |      |         |         |
              |коркування або      |      |         |         |
              |наклеювання на них  |      |         |         |
              |етикеток; машини та |      |         |         |
              |апарати для         |      |         |         |
              |герметизування      |      |         |         |
              |пляшок, банок,      |      |         |         |
              |тюбиків та          |      |         |         |
              |аналогічних         |      |         |         |
              |ємностей; інші      |      |         |         |
              |машини та апарати   |      |         |         |
              |для фасування та    |      |         |         |
              |пакування товарів   |      |         |         |
              |(включаючи          |      |         |         |
              |обладнання для      |      |         |         |
              |загортання товару з |      |         |         |
              |термоусадкою        |      |         |         |
              |пакувального        |      |         |         |
              |матеріалу);         |      |         |         |
              |обладнання для      |      |         |         |
              |газування напоїв:   |      |         |         |
              |- машини для миття  |      |         |         |
              |посуду:             |      |         |         |
8422 11 00 00 |- - побутові        |      |   5     |  10     | шт
8422 19 00 00 |- - інші            |      |   5     |  10     | шт
8422 20 00 00 |- обладнання для    |      |  20     |  40     | шт
              |миття або сушіння   |      |         |         |
              |пляшок чи іншого    |      |         |         |
              |посуду              |      |         |         |
8422 30 00    |- машини та апарати |      |         |         | шт
              |для наповнення      |      |         |         |
              |пляшок, пакетів,    |      |         |         |
              |мішків або іншої    |      |         |         |
              |тари, їх закривання,|      |         |         |
              |коркування або      |      |         |         |
              |наклеювання на них  |      |         |         |
              |етикеток; машини та |      |         |         |
              |апарати для         |      |         |         |
              |герметизування      |      |         |         |
              |пляшок, банок,      |      |         |         |
              |тюбиків та          |      |         |         |
              |аналогічних         |      |         |         |
              |ємностей; машини та |      |         |         |
              |апарати для         |      |         |         |
              |газування напоїв    |      |         |         |
8422 30 00 10 |- - обладнання для  |      |   15    |  30     |
              |наповнення пляшок,  |      |         |         |
              |їх закривання, кор- |      |         |         |
              |кування або наклею- |      |         |         |  
              |вання на них етике- |      |         |         |
              |ток, використовуване|      |         |         |
              |у харчовій промисло-|      |         |         |
              |вості, продуктивні- |      |         |         |
              |стю не більш як     |      |         |         |
              |12000 пляшок за     |      |         |         |
              |годину              |      |         |         |
8422 30 00 90 |- - інші            |      |    2    |   30    |
8422 40 00    |- інші машини та    |      |         |         |
              |апарати для         |      |         |         |
              |фасування та        |      |         |         |
              |пакування товарів   |      |         |         |
              |(включаючи машини   |      |         |         | 
              |та апарати, що      |      |         |         |
              |загортають товар з  |      |         |         |
              |термоусадкою        |      |         |         |
              |пакувального        |      |         |         |
              |матеріалу):         |      |         |         |  
8422 40 00 10 |- - обладнання для  |      |   15    |  30     |
              |пакування пляшок    |      |         |         |
              |(включаючи          |      |         |         |
              |обладнання, що      |      |         |         |   
              |загортає товар з    |      |         |         |
              |термоусадкою        |      |         |         |
              |пакувального        |      |         |         |
              |матеріалу),         |      |         |         |
              |використовуване у   |      |         |         |
              |харчовій            |      |         |         |  
              |промисловості,      |      |         |         |
              |продуктивністю не   |      |         |         | 
              |більш як 12000      |      |         |         | 
              |пляшок за годину    |      |         |         |
8422 40 00 90 |- - інші            |      |   2     |  30     |
8422 90       |- частини:          |      |         |         |
8422 90 10 00 |- - до машин для    |      |   2     |   5     | -
              |миття посуду        |      |         |         |
8422 90 90 00 |- - інші            |      |   2     |   5     | -
8423          |Обладнання для      |      |         |         |
              |зважування,         |      |         |         |
              |включаючи ваги і    |      |         |         |
              |терези для перевірки|      |         |         |
              |маси виготовлених   |      |         |         |
              |товарів, крім терез,|      |         |         |
              |чутливих до маси    |      |         |         |
              |0,05 г або менше;   |      |         |         |
              |гирі для будь-яких  |      |         |         |
              |терезів:            |      |         |         |
8423 10       |- ваги для          |      |         |         |
              |зважування людей,   |      |         |         |
              |включаючи ваги для  |      |         |         |
              |зважування немовлят;|      |         |         |
              |побутові ваги і     |      |         |         |
              |терези:             |      |         |         |
8423 10 10 00 |- - ваги і терези   |      |   5     |  10     | шт
              |побутові            |      |         |         |
8423 10 90 00 |- - інші            |      |   5     |  10     | шт
8423 20 00 00 |- ваги для          |      |   5     |  10     | шт
              |безперервного       |      |         |         |
              |зважування виробів  |      |         |         |
              |на конвеєрах        |      |         |         |
8423 30 00 00 |- ваги для          |      |   5     |  10     | шт
              |визначення постійної|      |         |         |
              |маси та вагові      |      |         |         |
              |дозатори дискретної |      |         |         |
              |дії                 |      |         |         |
              |- інше обладнання   |      |         |         |
              |для зважування:     |      |         |         |
8423 81       |- - з максимальною  |      |         |         |
              |масою зважування не |      |         |         |
              |більш як 30 кг:     |      |         |         |
8423 81 10 00 |- - - прилади       |      |   5     |  10     | шт
              |контролю маси і     |      |         |         |
              |прилади контрольні  |      |         |         |
              |автоматичні, у тому |      |         |         |
              |числі вагові        |      |         |         |
              |сортувальні машини  |      |         |         |
8423 81 30 00 |- - - прилади для   |      |   5     |  10     | шт
              |зважування та       |      |         |         |
              |маркування          |      |         |         |
              |запакованих товарів |      |         |         |
8423 81 50 00 |- - - ваги магазинні|      |   5     |  10     | шт
8423 81 90 00 |- - - інші          |      |   5     |  10     | шт
8423 82       |- - з максимальною  |      |         |         |
              |масою зважування    |      |         |         |
              |понад 30 кг, але не |      |         |         |
              |більш як 5000 кг:   |      |         |         |
8423 82 10 00 |- - - прилади для   |      |   5     |  10     | шт
              |контролю за вагою і |      |         |         |
              |прилади контрольні  |      |         |         |
              |автоматичні, у тому |      |         |         |
              |числі вагові        |      |         |         |
              |сортувальні машини  |      |         |         |
8423 82 90    |- - - інші:         |      |         |         |
8423 82 90 10 |- - - - ваги для    |      |   5     |  10     |
              |зважування тварин   |      |         |         |
8423 82 90 90 |- - - - інші        |      |   5     |  10     |
8423 89       |- - інше:           |      |         |         |
8423 89 10 00 |- - - ваги          |      |   5     |  10     | шт
              |платформні          |      |         |         |
8423 89 90 00 |- - - інші          |      |   5     |  10     | шт
8423 90 00 00 |- гирі для          |      |   5     |  10     | -
              |будь-яких вагів або |      |         |         |
              |терезів; частини    |      |         |         |
              |обладнання для      |      |         |         |
              |зважування          |      |         |         |
8424          |Механічні апарати (з|      |         |         |
              |ручним керуванням   |      |         |         |
              |або без нього) для  |      |         |         |
              |розбризкування або  |      |         |         |
              |розпилення рідких чи|      |         |         |
              |порошкоподібних     |      |         |         |
              |речовин;            |      |         |         |
              |вогнегасники,       |      |         |         |
              |заряджені або       |      |         |         |
              |незаряджені;        |      |         |         |
              |пульверизатори та   |      |         |         |
              |аналогічні апарати; |      |         |         |
              |піскоструминні,     |      |         |         |
              |пароструминні та    |      |         |         |
              |аналогічні струминні|      |         |         |
              |машини та апарати:  |      |         |         |
8424 10       |- вогнегасники      |      |         |         |
              |заряджені або       |      |         |         |
              |незаряджені:        |      |         |         |
8424 10 10 00 |- - для цивільної   |      |   5     |  10     | шт
              |авіації             |      |         |         |
              |- - інші:           |      |         |         |
8424 10 91 00 |- - - масою не більш|      |   2     |  30     | шт
              |як 21 кг            |      |         |         |
8424 10 99 00 |- - - інші          |      |   2     |  30     | шт
8424 20 00 00 |- пульверизатори та |      |   5     |  10     | шт
              |аналогічне          |      |         |         |
              |обладнання          |      |         |         |
8424 30       |- піскоструминні,   |      |         |         |
              |пароструминні та    |      |         |         |
              |аналогічні струминні|      |         |         |
              |машини та апарати:  |      |         |         |
              |- - обладнання для  |      |         |         |
              |миття водою з       |      |         |         |
              |вмонтованим мотором:|      |         |         |
8424 30 01 00 |- - - з пристроями  |      |   5     |  10     | шт
              |для обігрівання     |      |         |         |
              |- - - інші,         |      |         |         |
              |потужністю двигуна: |      |         |         |
8424 30 05 00 |- - - - не більш    |      |   5     |  10     | шт
              |як 7,5 кВт          |      |         |         |
8424 30 09 00 |- - - - понад       |      |   5     |  10     | шт
              |7,5 кВт             |      |         |         |
              |- - інші машини та  |      |         |         |
              |апарати:            |      |         |         |
8424 30 10 00 |- - - що працюють   |      |   2     |  30     | шт
              |від стисненого      |      |         |         |
              |повітря             |      |         |         |
8424 30 90    |- - - інші:         |      |         |         |
8424 30 90 10 |- - - - пристрій для|      |  20     |  40     | шт
              |вдування вугільного |      |         |         |
              |пилу в доменну піч  |      |         |         |
8424 30 90 20 |- - - - станція     |      |   1     |   5     | шт
              |перезарядки         |      |         |         |
              |порошкових          |      |         |         |
              |вогнегасників       |      |         |         |
8424 30 90 90 |- - - - інші        |      |   5     |  10     | шт
              |- інші              |      |         |         |
              |пристосування:      |      |         |         |
8424 81       |- - для сільського  |      |         |         |
              |господарства або    |      |         |         |
              |садівництва:        |      |         |         |
8424 81 10 00 |- - - пристосування |      |   2     |  30     | шт
              |для зрошування      |      |         |         |
              |- - - інші:         |      |         |         |
              |- - - - переносні   |      |         |         |
              |пристосування:      |      |         |         |
8424 81 31 00 |- - - - - без       |      |  20     |  40     | шт
              |двигуна             |      |         |         |
8424 81 39 00 |- - - - - з двигуном|      |   5     |  10     | шт
              |- - - - інші:       |      |         |         |
8424 81 91 00 |- - - - -           |      |   2     |   5     | шт
              |розбризкувачі та    |      |         |         |
              |розкидачі, що       |      |         |         |
              |встановлюються на   |      |         |         |
              |тракторі або        |      |         |         |
              |тягнуться ним       |      |         |         |
8424 81 99 00 |- - - - - інші      |      |   5     |  10     | шт
8424 89       |- - інші:           |      |         |         |
8424 89 20 00 |- - - пульверизатори|      |   5     |  10     | шт
              |для травлення або   |      |         |         |
              |очищення            |      |         |         |
              |напівпровідникових  |      |         |         |
              |пластин             |      |         |         |
8424 89 30 00 |- - - пульверизатори|      |   5     |  10     | шт
              |для очищення        |      |         |         |
              |металевих пломб     |      |         |         |
              |напівпровідникових  |      |         |         |
              |комплектів до       |      |         |         |
              |покриття металом    |      |         |         |
              |електролітичним     |      |         |         |
              |способом            |      |         |         |
8424 89 95 00 |- - - інші          |      |   2     |  30     | шт
8424 90       |- частини:          |      |         |         |
8424 90 10 00 |- - пристосування   |      |   2     |  30     | шт
              |підкатегорії        |      |         |         |
              |8424 89 20 00       |      |         |         |
8424 90 30 00 |- - пристосування   |      |   2     |  30     | шт
              |підкатегорії        |      |         |         |
              |8424 89 30 00       |      |         |         |
8424 90 90 00 |- - інші            |      |   2     |  30     | шт

8425          |Талі підіймальні та |      |         |         |
              |підіймачі, крім     |      |         |         |
              |скіпових підіймачів;|      |         |         |
              |лебідки та          |      |         |         |
              |кабестани; домкрати:|      |         |         |
              |- талі підіймальні  |      |         |         |
              |та підіймачі, крім  |      |         |         |
              |скіпових підіймачів |      |         |         |
              |або підіймачів, які |      |         |         |
              |використовуються для|      |         |         |
              |піднімання          |      |         |         |
              |транспортних        |      |         |         |
              |засобів, поліспасти |      |         |         |
              |підіймальні:        |      |         |         |
8425 11       |- - з               |      |         |         |
              |електродвигуном:    |      |         |         |
8425 11 10 00 |- - - для цивільної |      |   5     |  10     | шт
              |авіації             |      |         |         |
8425 11 90 00 |- - - інші          |      |   5     |  10     | шт
8425 19       |- - інші:           |      |         |         |
8425 19 10 00 |- - - для цивільної |      |   5     |  10     | шт
              |авіації             |      |         |         |
              |- - - інші:         |      |         |         |
8425 19 91 00 |- - - - підіймачі   |      |   5     |  10     | шт
              |ланцюгові, ручні    |      |         |         |
8425 19 99 00 |- - - - інші        |      |   5     |  10     | шт
8425 20 00 00 |- лебідки шахтного  |      |   2     |   5     | шт
              |підіймального       |      |         |         |
              |обладнання          |      |         |         |
              |надшахтного         |      |         |         |
              |розташування;       |      |         |         |
              |лебідки спеціального|      |         |         |
              |призначення для     |      |         |         |
              |роботи під землею   |      |         |         |
              |- інші лебідки;     |      |         |         |
              |кабестани:          |      |         |         |
8425 31       |- - з               |      |         |         |
              |електродвигуном:    |      |         |         |
8425 31 10 00 |- - - для цивільної |      |   5     |  10     | шт
              |авіації             |      |         |         |
8425 31 90 00 |- - - інші          |      |   5     |  10     | шт
8425 39       |- - інші:           |      |         |         |
8425 39 10 00 |- - - для цивільної |      |   5     |  10     | шт
              |виіації             |      |         |         |
              |- - - інші:         |      |         |         |
8425 39 91 00 |- - - - з приводом  |      |   5     |  10     | шт
              |від поршневих       |      |         |         |
              |двигунів            |      |         |         |
              |внутрішнього        |      |         |         |
              |згоряння            |      |         |         |
8425 39 99 00 |- - - - інші        |      |   5     |  10     | шт
              |- домкрати;         |      |         |         |
              |підіймачі для       |      |         |         |
              |піднімання          |      |         |         |
              |транспортних        |      |         |         |
              |засобів:            |      |         |         |
8425 41 00 00 |- - стаціонарні     |      |   5     |  10     | шт
              |гаражні підіймачі   |      |         |         |
8425 42       |- - інші домкрати   |      |         |         |
              |та підіймальні      |      |         |         |
              |пристрої            |      |         |         |
              |гідравлічні:        |      |         |         |
8425 42 10 00 |- - - для цивільної |      |   5     |  10     | шт
              |авіації             |      |         |         |
8425 42 90 00 |- - - інші          |      |   5     |  10     | шт
8425 49       |- - інші:           |      |         |         |
8425 49 10 00 |- - - для цивільної |      |   5     |  10     | шт
              |авіації             |      |         |         |
8425 49 90 00 |- - - інші          |      |   5     |  10     | шт
8426          |Суднові дерік-крани;|      |         |         |
              |підіймальні крани   |      |         |         |
              |різних типів,       |      |         |         |
              |включаючи кабельні  |      |         |         |
              |крани; крани        |      |         |         |
              |мостові;            |      |         |         |
              |розвантажувальні або|      |         |         |
              |такелажні козлові   |      |         |         |
              |крани, плавучі      |      |         |         |
              |крани та автокрани: |      |         |         |
              |- крани мостові,    |      |         |         |
              |крани-балки,        |      |         |         |
              |козлові, плавучі    |      |         |         |
              |крани та автокрани: |      |         |         |
8426 11 00 00 |- - крани мостові на|      |  25     |  50     | шт
              |стаціонарних опорах |      |         |         |
8426 12 00 00 |- - козлові крани   |      |  25     |  50     | шт
              |пересувні на        |      |         |         |
              |колісному ходу та   |      |         |         |
              |автокрани           |      |         |         |
8426 19 00 00 |- - інші            |      |   2     |   5     | шт
8426 20 00 00 |- крани баштові     |      |   5     |  10     | шт
8426 30 00 00 |- крани портальні   |      |  25     |  50     | шт
              |- інші машини й     |      |         |         |
              |апарати самохідні:  |      |         |         |
8426 41 00 00 |- - на колісному    |      |   5     |  10     | шт
              |ходу                |      |         |         |
8426 49 00 00 |- - інші            |      |   2     |   5     | шт
              |- інше механічне    |      |         |         |
              |підіймальне         |      |         |         |
              |обладнання          |      |         |         |
              |самохідне:          |      |         |         |
8426 91       |- - для монтажу на  |      |         |         |
              |дорожніх            |      |         |         |
              |автотранспортних    |      |         |         |
              |засобах:            |      |         |         |
8426 91 10 00 |- - - крани         |      |   2     |   5     | шт
              |гідравлічні, для    |      |         |         |
              |навантажування та   |      |         |         |
              |розвантажування     |      |         |         |
              |транспортних засобів|      |         |         |
8426 91 90 00 |- - - інші          |      |   2     |   5     | шт
8426 99       |- - інші:           |      |         |         |
8426 99 10 00 |- - -  для цивільної|      |   2     |   5     | шт
              |авіації             |      |         |         |
8426 99 90 00 |- - - інші          |      |   2     |   5     | шт
8427          |Автонавантажувачі з |      |         |         |
              |вилковим захватом;  |      |         |         |
              |інші навантажувачі, |      |         |         |
              |оснащені            |      |         |         |
              |підіймальним чи     |      |         |         |
              |вантажно-           |      |         |         |
              |розвантажувальним   |      |         |         |
              |обладнанням,        |      |         |         |
              |використовувані на  |      |         |         |
              |підприємствах:      |      |         |         |
8427 10       |- автонавантажувачі |      |         |         |
              |самохідні з         |      |         |         |
              |електродвигуном:    |      |         |         |
8427 10 10 00 |- - з висотою       |      |   2     |   5     | шт
              |підіймання до 1 м   |      |         |         |
              |або більше          |      |         |         |
8427 10 90 00 |- - інші            |      |   5     |  10     | шт
8427 20       |- інші навантажувачі|      |         |         |
              |самохідні:          |      |         |         |
              |- - з висотою       |      |         |         |
              |підіймання 1 м або  |      |         |         |
              |більше:             |      |         |         |
8427 20 11 00 |- - -               |      |   5     |  10     | шт
              |автонавантажувачі з |      |         |         |
              |вилковим захватом   |      |         |         |
              |для нерівної        |      |         |         |
              |місцевості та інші  |      |         |         |
              |штабелювальні       |      |         |         |
              |автонавантажувачі   |      |         |         |
8427 20 19 00 |- - - інші          |      |   5     |  10     | шт
8427 20 90 00 |- - інші            |      |   5     |  10     | шт
8427 90 00 00 |- інші навантажувачі|      |   5     |  10     | шт
8428          |Інші машини та      |      |         |         |
              |обладнання для      |      |         |         |
              |підіймання,         |      |         |         |
              |переміщення,        |      |         |         |
              |навантажування або  |      |         |         |
              |розвантажування     |      |         |         |
              |(наприклад ліфти,   |      |         |         |
              |ескалатори,         |      |         |         |
              |транспортери,       |      |         |         |
              |підвісні дороги):   |      |         |         |
8428 10       |- ліфти та скіпові  |      |         |         |
              |підіймачі:          |      |         |         |
8428 10 10 00 |- - для цивільної   |      |   5     |  10     | шт
              |авіації             |      |         |         |
              |- - інші:           |      |         |         |
8428 10 91 00 |- - - з електричним |      |  10     |  20     | шт
              |керуванням          |      |         |         |
8428 10 99 00 |- - - інші          |      |   5     |  10     | шт
8428 20       |- підіймачі та      |      |         |         |
              |конвеєри,           |      |         |         |
              |пневматичні:        |      |         |         |
8428 20 10 00 |- - для цивільної   |      |   5     |  10     | шт
              |авіації             |      |         |         |
              |- - інші:           |      |         |         |
8428 20 30 00 |- - - спеціально    |      |   5     |  10     | шт
              |призначені для      |      |         |         |
              |використання в      |      |         |         |
              |сільському          |      |         |         |
              |господарстві        |      |         |         |
              |- - - інші:         |      |         |         |
8428 20 91 00 |- - - - для сипких  |      |   5     |  10     | шт
              |матеріалів          |      |         |         |
8428 20 99 00 |- - - - інші        |      |   2     |   5     | шт
              |- інші вантажні     |      |         |         |
              |підіймачі,          |      |         |         |
              |транспортери та     |      |         |         |
              |конвеєри            |      |         |         |
              |безперервної дії для|      |         |         |
              |товарів або         |      |         |         |
              |матеріалів:         |      |         |         |
8428 31 00 00 |- - призначені      |      |   5     |  10     | шт
              |спеціально для      |      |         |         |
              |підземних робіт     |      |         |         |
8428 32 00 00 |- - інші з ковшем   |      |   5     |  10     | шт
8428 33       |- - інші стрічкові: |      |         |         |
8428 33 10 00 |- - - для цивільної |      |   5     |  10     | шт
              |авіації             |      |         |         |
8428 33 90 00 |- - - інші          |      |   5     |  10     | шт
8428 39       |- - інші:           |      |         |         |
8428 39 10 00 |- - - для цивільної |      |   5     |  10     | шт
              |авіації             |      |         |         |
              |- - - інші:         |      |         |         |
8428 39 91 00 |- - - - транспортери|      |   5     |  10     | шт
              |або конвеєри на     |      |         |         |
              |роликах             |      |         |         |
8428 39 93 00 |- - - - автоматичні |      |   5     |  10     | шт
              |навантажувально-    |      |         |         |
              |розвантажувальні    |      |         |         |
              |машини для          |      |         |         |
              |транспортування,    |      |         |         |
              |завантаження,       |      |         |         |
              |складування         |      |         |         |
              |напівпровідникових  |      |         |         |
              |пластин, касет      |      |         |         |
              |напівпровідникових  |      |         |         |
              |пластин та інших    |      |         |         |
              |матеріалів для      |      |         |         |
              |напівпровідникових  |      |         |         |
              |приладів            |      |         |         |
8428 39 98 00 |- - - - інші        |      |   5     |  10     | шт
8428 40 00 00 |- ескалатори та     |      |   5     |  10     | шт
              |рухомі пішохідні    |      |         |         |
              |доріжки             |      |         |         |
8428 50 00 00 |- штовхачі шахтних  |      |  20     |  40     | шт
              |вагонеток, пересувні|      |         |         |
              |платформи для       |      |         |         |
              |локомотивів,        |      |         |         |
              |вагонеток,          |      |         |         |
              |вагоноперекидачі та |      |         |         |
              |аналогічне          |      |         |         |
              |обладнання для      |      |         |         |
              |навантажування,     |      |         |         |
              |розвантажування і   |      |         |         |
              |транспортування     |      |         |         |
              |залізничних вагонів |      |         |         |
8428 60 00 00 |- канатні           |      |   5     |  10     | шт
              |пасажирські та      |      |         |         |
              |вантажні дороги     |      |         |         |
              |(включаючи крісельні|      |         |         |
              |та гірськолижні     |      |         |         |
              |підіймачі),         |      |         |         |
              |драглайни; тягові   |      |         |         |
              |механізми для       |      |         |         |
              |фунікулерів         |      |         |         |
8428 90       |- інше обладнання:  |      |         |         |
8428 90 10 00 |- - для цивільної   |      |   5     |  10     | шт
              |авіації             |      |         |         |
              |- - інше:           |      |         |         |
8428 90 30 00 |- - - обладнання    |      |   5     |  10     | шт
              |прокатних станів;   |      |         |         |
              |рольганги для       |      |         |         |
              |подавання та        |      |         |         |
              |вилучення продукції;|      |         |         |
              |перекидачі та       |      |         |         |
              |маніпулятори для    |      |         |         |
              |зливків, прутків,   |      |         |         |
              |слябів тощо         |      |         |         |
              |- - - інші:         |      |         |         |
8428 90 50 00 |- - - - обладнання  |      |   5     |  10     | шт
              |завантажувальне для |      |         |         |
              |доменних печей або  |      |         |         |
              |інших печей         |      |         |         |
              |промислових;        |      |         |         |
              |маніпулятори для    |      |         |         |
              |кування             |      |         |         |
              |- - - - обладнання  |      |         |         |
              |завантажувальне,    |      |         |         |
              |спеціально          |      |         |         |
              |призначене для      |      |         |         |
              |використання у      |      |         |         |
              |сільському          |      |         |         |
              |господарстві:       |      |         |         |
8428 90 71 00 |- - - - - розроблене|      |   5     |  10     | шт
              |для навішування на  |      |         |         |
              |сільськогосподарські|      |         |         |
              |трактори            |      |         |         |
8428 90 79 00 |- - - - - інші      |      |   5     |  10     | шт
              |- - - - інше:       |      |         |         |
8428 90 91 00 |- - - - -           |      |   5     |  10     | шт
              |навантажувальне     |      |         |         |
              |механічне обладнання|      |         |         |
              |для сипких          |      |         |         |
              |матеріалів          |      |         |         |
8428 90 99    |- - - - - інші:     |      |         |         |
8428 90 99 10 |- - - - - -         |      |  20     |  40     | шт
              |пилорозвантажувачі  |      |         |         |
              |продуктивністю      |      |         |         |
              |100 куб. м на годину|      |         |         |
8428 90 99 90 |- - - - - інші      |      |   5     |  10     | шт
8429          |Бульдозери самохідні|      |         |         |
              |з неповоротним та   |      |         |         |
              |поворотним відвалом,|      |         |         |
              |автогрейдери,       |      |         |         |
              |планувальники,      |      |         |         |
              |скрепери, механічні |      |         |         |
              |лопати, екскаватори,|      |         |         |
              |навантажувачі та    |      |         |         |
              |одноковшові         |      |         |         |
              |навантажувачі,      |      |         |         |
              |трамбувальні машини |      |         |         |
              |та дорожні котки:   |      |         |         |
              |- бульдозери        |      |         |         |
              |самохідні з         |      |         |         |
              |неповоротним та     |      |         |         |
              |поворотним відвалом:|      |         |         |
8429 11 00 00 |- - гусеничні       |      |   5     |  10     | шт
8429 19 00 00 |- - інші            |      |   5     |  10     | шт
8429 20 00 00 |- автогрейдери і    |      |   5     |  10     | шт
              |планувальники       |      |         |         |
8429 30 00 00 |- скрепери          |      |   5     |  10     | шт
8429 40       |- машини            |      |         |         |
              |трамбувальні та     |      |         |         |
              |котки дорожні:      |      |         |         |
              |- - котки дорожні:  |      |         |         |
8429 40 10 00 |- - - вібраційні    |      |   5     |  10     | шт
8429 40 30 00 |- - - інші          |      |   5     |  10     | шт
8429 40 90 00 |- - машини          |      |   5     |  10     | шт
              |трамбувальні        |      |         |         |
              |- лопати механічні, |      |         |         |
              |екскаватори та      |      |         |         |
              |одноковшові         |      |         |         |
              |навантажувачі:      |      |         |         |
8429 51       |- - навантажувачі та|      |         |         |
              |ковшові             |      |         |         |
              |навантажувачі       |      |         |         |
              |фронтальні:         |      |         |         |
8429 51 10 00 |- - - навантажувачі,|      |   5     |  10     | шт
              |спеціально          |      |         |         |
              |розроблені для      |      |         |         |
              |підземних робіт     |      |         |         |
              |- - - інші:         |      |         |         |
8429 51 91 00 |- - - -             |      |   5     |  10     | шт
              |навантажувачі       |      |         |         |
              |одноковшові         |      |         |         |
              |гусеничні           |      |         |         |
8429 51 99 00 |- - - інші          |      |   5     |  10     | шт
8429 52       |- - машини з        |      |         |         |
              |обертанням верхньої |      |         |         |
              |частини на          |      |         |         |
              |360 град.:          |      |         |         |
8429 52 10 00 |- - - екскаватори   |      |  15     |  20     | шт
              |гусеничні           |      |         |         |
8429 52 90 00 |- - - інші          |      |   5     |  10     | шт
8429 59 00 00 |- - інші            |      |   5     |  10     | шт
8430          |Інші машини та      |      |         |         |
              |обладнання для      |      |         |         |
              |переміщування,      |      |         |         |
              |планування,         |      |         |         |
              |профілювання,       |      |         |         |
              |розроблення,        |      |         |         |
              |вирівнювання,       |      |         |         |
              |трамбування,        |      |         |         |
              |ущільнення, виймання|      |         |         |
              |або буріння грунту, |      |         |         |
              |корисних копалин або|      |         |         |
              |руд; обладнання для |      |         |         |
              |забивання та        |      |         |         |
              |витягування паль;   |      |         |         |
              |машини              |      |         |         |
              |снігоприбиральні:   |      |         |         |
8430 10 00 00 |- обладнання для    |      |   5     |  10     | шт
              |забивання та        |      |         |         |
              |витягування паль    |      |         |         |
8430 20 00 00 |- машини            |      |   5     |  10     | шт
              |снігоприбиральні    |      |         |         |
              |- врубові машини для|      |         |         |
              |добування вугілля   |      |         |         |
              |або гірських порід  |      |         |         |
              |та машини           |      |         |         |
              |тунелепрохідні:     |      |         |         |
8430 31 00 00 |- - самохідні       |      |  10     |  20     | шт
8430 39 00 00 |- - інші            |      |   5     |  10     | шт
              |- інші машини для   |      |         |         |
              |зондування або      |      |         |         |
              |буріння:            |      |         |         |
8430 41 00 00 |- - самохідні       |      |   0     |   5     | шт
8430 49 00 00 |- - інші            |      |   5     |  10     | шт
8430 50 00 00 |- інші самохідні    |      |   5     |  10     | шт
              |машини та           |      |         |         |
              |обладнання:         |      |         |         |
              |- інші машини та    |      |         |         |
              |обладнання          |      |         |         |
              |несамохідні:        |      |         |         |
8430 61 00 00 |- - машини та       |      |   5     |  10     | шт
              |обладнання для      |      |         |         |
              |трамбування або     |      |         |         |
              |ущільнення          |      |         |         |
8430 62 00 00 |- - скрепери        |      |   5     |  10     | шт
8430 69 00    |- - інші:           |      |         |         |
8430 69 00 10 |- - -               |      |  20     |  40     | шт
              |відвалоскладачі     |      |         |         |
8430 69 00 90 |- - - інші          |      |   2     |   5     | шт
8431          |Частини, призначені |      |         |         |
              |виключно або        |      |         |         |
              |головним чином для  |      |         |         |
              |обладнання товарних |      |         |         |
              |позицій 8425-8430:  |      |         |         |
8431 10 00 00 |- машин або         |      |   5     |  10     | -
              |обладнання товарної |      |         |         |
              |позиції 8425        |      |         |         |
8431 20 00 00 |- машин або         |      |   5     |  10     | -
              |обладнання товарної |      |         |         |
              |позиції 8427        |      |         |         |
              |- машин або         |      |         |         |
              |обладнання товарної |      |         |         |
              |позиції 8428:       |      |         |         |
8431 31 00 00 |- - ліфтів, скіпових|      |   5     |  10     | -
              |підіймачів або      |      |         |         |
              |ескалаторів         |      |         |         |
8431 39       |- - інших машин:    |      |         |         |
8431 39 10 00 |- - - обладнання    |      |   5     |  10     | -
              |прокатних станів    |      |         |         |
              |підкатегорії        |      |         |         |
              |8428 90 30 00       |      |         |         |
8431 39 20 00 |- - - до машин      |      |   5     |  10     | -
              |підкатегорії        |      |         |         |
              |8428 39 93 00       |      |         |         |
8431 39 80 00 |- - - інші          |      |   2     |   5     | -
              |- машин або         |      |         |         |
              |обладнання товарних |      |         |         |
              |позицій 8426, 8429  |      |         |         |
              |або 8430:           |      |         |         |
8431 41 00 00 |- - черпаки, ковші, |      |   5     |  10     | -
              |грейфери, гаки та   |      |         |         |
              |захвати             |      |         |         |
8431 42 00 00 |- - відвали         |      |   5     |  10     | -
              |бульдозерів         |      |         |         |
              |неповоротні або     |      |         |         |
              |поворотні           |      |         |         |
8431 43 00 00 |- - частини         |      |   0     |   5     | -
              |бурильних або       |      |         |         |
              |прохідних машин     |      |         |         |
              |підпозиції 8430 41  |      |         |         |
              |або 8430 49         |      |         |         |
8431 49       |- - інші:           |      |         |         |
8431 49 20 00 |- - - з чавуну або  |      |   5     |  10     | -
              |сталі литі          |      |         |         |
8431 49 80 00 |- - - інші          |      |   2     |   5     | -
8432          |Машини та обладнання|      |         |         |
              |для сільського      |      |         |         |
              |господарства,       |      |         |         |
              |садівництва або     |      |         |         |
              |лісового            |      |         |         |
              |господарства для    |      |         |         |
              |підготовки або      |      |         |         |
              |обробітку грунту та |      |         |         |
              |догляду за ним;     |      |         |         |
              |котки для газонів   |      |         |         |
              |або спортивних      |      |         |         |
              |майданчиків:        |      |         |         |
8432 10       |- плуги:            |      |         |         |
8432 10 10 00 |- - відвальні       |      |  20     |  40     | шт
8432 10 90 00 |- - інші            |      |  20     |  40     | шт
              |- борони,           |      |         |         |
              |розпушувачі,        |      |         |         |
              |культиватори,       |      |         |         |
              |обладнання для      |      |         |         |
              |корчування та       |      |         |         |
              |прополювання:       |      |         |         |
8432 21 00 00 |- - борони          |      |  20     |  40     | шт
              |дискові             |      |         |         |
8432 29       |- - інші:           |      |         |         |
8432 29 10 00 |- - - розпушувачі та|      |  20     |  40     | шт
              |культиватори        |      |         |         |
8432 29 30 00 |- - - борони        |      |  20     |  40     | шт
8432 29 50 00 |- - - грунтофрези   |      |   2     |   5     | шт
8432 29 90 00 |- - - інші          |      |   2     |   5     | шт
8432 30       |- сівалки,          |      |         |         |
              |садильники та машини|      |         |         |
              |для пересадження:   |      |         |         |
              |- - сівалки:        |      |         |         |
8432 30 11 00 |- - - точного       |      |   5     |  10     | шт
              |висівання з         |      |         |         |
              |центральним приводом|      |         |         |
8432 30 19 00 |- - - інші          |      |   5     |  10     | шт
8432 30 90 00 |- - садильники та   |      |   2     |   5     | шт
              |машини для          |      |         |         |
              |пересадження        |      |         |         |
8432 40       |- розкидачі та      |      |         |         |
              |розподілювачі       |      |         |         |
              |органічних та       |      |         |         |
              |мінеральних добрив: |      |         |         |
8432 40 10 00 |- - розподілювачі   |      |   2     |   5     | шт
              |мінеральних або     |      |         |         |
              |хімічних добрив     |      |         |         |
8432 40 90 00 |- - інші            |      |   2     |   5     | шт
8432 80 00 00 |- інші машини та    |      |   5     |  10     | шт
              |механізми           |      |         |         |
8432 90       |- частини:          |      |         |         |
8432 90 10 00 |- - відвали плугів  |      |  25     |  50     | -
              |- - інші:           |      |         |         |
8432 90 91 00 |- - - з чавуну або  |      |   5     |  10     | -
              |сталі литі          |      |         |         |
8432 90 99 00 |- - - інші          |      |   2     |   5     | -
8433          |Машини та механізми |      |         |         |
              |для збирання й      |      |         |         |
              |обмолоту сільського-|      |         |         |
              |сподарських культур,|      |         |         |
              |включаючи преси для |      |         |         |
              |соломи або сіна;    |      |         |         |
              |газонокосарки та    |      |         |         |
              |сінокосарки; машини |      |         |         |
              |для очищення,       |      |         |         |
              |сортування або      |      |         |         |
              |вибраковування яєць,|      |         |         |
              |плодів або інших    |      |         |         |
              |сільськогосподарсь- |      |         |         |
              |ких продуктів, крім |      |         |         |
              |зазначених у        |      |         |         |
              |товарній позиції    |      |         |         |
              |8437:               |      |         |         |
              |- косарки для       |      |         |         |
              |газонів, парків,    |      |         |         |
              |спортивних          |      |         |         |
              |майданчиків:        |      |         |         |
8433 11       |- - моторні з       |      |         |         |
              |різальним пристроєм,|      |         |         |
              |що обертається у    |      |         |         |
              |горизонтальній      |      |         |         |
              |площині:            |      |         |         |
8433 11 10 00 |- - - електричні    |      |  20     |  40     | шт
              |- - - інші:         |      |         |         |
              |- - - - самохідні:  |      |         |         |
8433 11 51 00 |- - - - - обладнані |      |   2     |   5     | шт
              |сидінням            |      |         |         |
8433 11 59 00 |- - - - - інші      |      |   0     |   5     | шт
8433 11 90 00 |- - - - інші        |      |   0     |   5     | шт
8433 19       |- - інші:           |      |         |         |
              |- - - з двигуном:   |      |         |         |
8433 19 10 00 |- - - - електричні  |      |   0     |   5     | шт
              |- - - - інші:       |      |         |         |
              |- - - - - самохідні:|      |         |         |
8433 19 51 00 |- - - - - -         |      |   0     |   5     | шт
              |обладнані сидінням  |      |         |         |
8433 19 59 00 |- - - - - - інші    |      |   5     |  10     | шт
8433 19 70 00 |- - - - - інші      |      |   0     |   5     | шт
8433 19 90 00 |- - - без двигуна   |      |   0     |   5     | шт
8433 20       |- інші косарки,     |      |         |         |
              |включаючи тракторні |      |         |         |
              |навісні з різальним |      |         |         |
              |пристроєм:          |      |         |         |
8433 20 10 00 |- - з двигуном      |      |   0     |   5     | шт
              |- - інші:           |      |         |         |
              |- - - тракторні,    |      |         |         |
              |навісні або         |      |         |         |
              |причіпні:           |      |         |         |
8433 20 51 00 |- - - - з різальним |      |   0     |   5     | шт
              |пристроєм, що       |      |         |         |
              |обертається у       |      |         |         |
              |горизонтальній      |      |         |         |
              |площині             |      |         |         |
8433 20 59 00 |- - - - інші        |      |   5     |  10     | шт
8433 20 90 00 |- - - інші          |      |   0     |   5     | шт
8433 30       |- інші сінозбиральні|      |         |         |
              |машини:             |      |         |         |
8433 30 10 00 |- - граблі бічного  |      |   0     |   5     | шт
              |подавання,          |      |         |         |
              |сіноворошилки тощо  |      |         |         |
8433 30 90 00 |- - інші            |      |   0     |   5     | шт
8433 40       |- преси для соломи  |      |         |         |
              |або сіна, включаючи |      |         |         |
              |прес-підбирачі:     |      |         |         |
8433 40 10 00 |- - прес-підбирачі  |      |   0     |   5     | шт
8433 40 90 00 |- - інші            |      |   0     |   5     | шт
              |- інші машини для   |      |         |         |
              |збирання врожаю;    |      |         |         |
              |машини й механізми  |      |         |         |
              |для обмолоту:       |      |         |         |
8433 51 00 00 |- - комбайни        |      |  10     |  20     | шт
              |зернозбиральні      |      |         |         |
8433 52 00 00 |- - інші машини та  |      |   5     |  10     | шт
              |механізми для       |      |         |         |
              |обмолоту            |      |         |         |
8433 53       |- - машини для      |      |         |         |
              |збирання            |      |         |         |
              |коренеплодів або    |      |         |         |
              |клубнів:            |      |         |         |
8433 53 10 00 |- - - картоплекопачі|      |   0     |   5     | шт
              |та картоплезбиральні|      |         |         |
              |машини              |      |         |         |
8433 53 30 00 |- - - гичкорізки та |      |   5     |  10     | шт
              |машини              |      |         |         |
              |бурякозбиральні     |      |         |         |
8433 53 90 00 |- - - інші          |      |   0     |   5     | шт
8433 59       |- - інші:           |      |         |         |
              |- - - комбайни      |      |         |         |
              |силосозбиральні     |      |         |         |
8433 59 11 00 |- - - - самохідні   |      |   0     |   5     | шт
8433 59 19 00 |- - - - інші        |      |   0     |   5     | шт
8433 59 30 00 |- - - комбайни для  |      |   0     |   5     | шт
              |збирання винограду  |      |         |         |
8433 59 80 00 |- - - інші          |      |   0     |   5     | шт
8433 60       |- машини для        |      |         |         |
              |очищення, сортування|      |         |         |
              |або вибраковування  |      |         |         |
              |яєць, плодів або    |      |         |         |
              |інших сільськогоспо-|      |         |         |
              |дарських продуктів: |      |         |         |
8433 60 10 00 |- - машини для      |      |   0     |   5     | шт
              |сортування або      |      |         |         |
              |вибраковування яєць |      |         |         |
8433 60 90 00 |- - інші            |      |   0     |   5     | шт
8433 90 00 00 |- частини           |      |   0     |   5     | -
8434          |Установки доїльні та|      |         |         |
              |обладнання для      |      |         |         |
              |оброблення та       |      |         |         |
              |перероблення молока:|      |         |         |
8434 10 00 00 |- установки доїльні |      |  25     |  50     | шт
8434 20 00 00 |- обладнання для    |      |   5     |  10     | шт
              |оброблення та       |      |         |         |
              |перероблення молока |      |         |         |
8434 90 00 00 |- частини           |      |  10     |  20     | -
8435          |Преси та давила,    |      |         |         |
              |дробарки та         |      |         |         |
              |аналогічні машини   |      |         |         |
              |для виробництва     |      |         |         |
              |вина, сидру,        |      |         |         |
              |фруктових соків і   |      |         |         |
              |аналогічних напоїв: |      |         |         |
8435 10       |- машини та         |      |         |         |
              |механізми:          |      |         |         |
8435 10 10 00 |- - преси           |      |   5     |  10     | шт
8435 10 90 00 |- - інші            |      |   5     |  10     | шт
8435 90 00 00 |- частини           |      |   5     |  10     | -
8436          |Інше обладнання для |      |         |         |
              |сільського          |      |         |         |
              |господарства,       |      |         |         |
              |садівництва,        |      |         |         |
              |лісового            |      |         |         |
              |господарства,       |      |         |         |
              |птахівництва або    |      |         |         |
              |бджільництва,       |      |         |         |
              |включаючи обладнання|      |         |         |
              |для пророщування    |      |         |         |
              |насіння з механічним|      |         |         |
              |або нагрівальним    |      |         |         |
              |обладнанням;        |      |         |         |
              |інкубатори та       |      |         |         |
              |брудери для         |      |         |         |
              |птахівництва:       |      |         |         |
8436 10       |- машини та         |      |         |         |
              |механізми для       |      |         |         |
              |приготування кормів |      |         |         |
              |для тварин:         |      |         |         |
8436 10 10 00 |- - інші дробарки та|      |  20     |  40     | шт
              |млини для зерна,    |      |         |         |
              |бобів, гороху та    |      |         |         |
              |інших подібних їм   |      |         |         |
              |продуктів           |      |         |         |
8436 10 90 00 |- - інші            |      |   5     |  10     | шт
              |- обладнання для    |      |         |         |
              |птахівництва,       |      |         |         |
              |включаючи інкубатори|      |         |         |
              |та брудери:         |      |         |         |
8436 21 00 00 |- - інкубатори та   |      |   2     |   5     | шт
              |брудери             |      |         |         |
8436 29 00 00 |- - інші            |      |   5     |  10     | шт
8436 80       |- інше обладнання:  |      |         |         |
8436 80 10 00 |- - лісогосподарське|      |   2     |   5     | шт
              |- - інше:           |      |         |         |
8436 80 91 00 |- - - автонапувалки |      |   2     |   5     | шт
8436 80 99 00 |- - - інше          |      |   2     |   5     | -
              |- частини:          |      |         |         |
8436 91 00 00 |- - обладнання для  |      |  20     |  40     | -
              |птахівництва або    |      |         |         |
              |інкубаторів та      |      |         |         |
              |брудерів            |      |         |         |
8436 99 00 00 |- - інші            |      |   0     |   5     | -
8437          |Машини для очищення,|      |         |         |
              |сортування або      |      |         |         |
              |калібрування        |      |         |         |
              |насіння, зерна чи   |      |         |         |
              |сухих бобових       |      |         |         |
              |культур; обладнання |      |         |         |
              |для виробництва     |      |         |         |
              |борошна або         |      |         |         |
              |оброблення злаків чи|      |         |         |
              |сухих бобових       |      |         |         |
              |культур, крім машин,|      |         |         |
              |що використовуються |      |         |         |
              |на сільськогосподар-|      |         |         |
              |ських фермах:       |      |         |         |
8437 10 00 00 |- машини для        |      |   5     |  10     | шт
              |очищення, сортування|      |         |         |
              |або калібрування    |      |         |         |
              |зерна і сухих       |      |         |         |
              |бобових культур     |      |         |         |
8437 80 00    |- інше обладнання:  |      |         |         |
8437 80 00 10 |- - агрегати        |      |  20     |  40     | шт
              |борошномельні       |      |         |         |
              |вальцові            |      |         |         |
8437 80 00 90 |- - інше            |      |  20     |  40     | шт
8437 90 00 00 |- частини           |      |   2     |   5     | -

8438          |Машини та обладнання|      |         |         |
              |для промислового    |      |         |         |
              |приготування або    |      |         |         |
              |виробництва харчових|      |         |         |
              |продуктів чи напоїв,|      |         |         |
              |не включені до інших|      |         |         |
              |угруповань, крім    |      |         |         |
              |обладнання для      |      |         |         |
              |екстрагування або   |      |         |         |
              |виробництва         |      |         |         |
              |тваринних чи твердих|      |         |         |
              |рослинних жирів або |      |         |         |
              |масел:              |      |         |         |
8438 10       |- обладнання для    |      |         |         |
              |виробництва         |      |         |         |
              |хлібобулочних       |      |         |         |
              |виробів, виробництва|      |         |         |
              |макаронів, спагетті |      |         |         |
              |або подібних        |      |         |         |
              |виробів:            |      |         |         |
8438 10 10 00 |- - для виробництва |      |  20     |  40     | шт
              |хлібобулочних       |      |         |         |
              |виробів             |      |         |         |
8438 10 90 00 |- - для виробництва |      |   5     |  10     | шт
              |макаронів, спагетті |      |         |         |
              |або подібних виробів|      |         |         |
8438 20 00 00 |- обладнання для    |      |   1     |  10     | шт
              |виробництва         |      |         |         |
              |кондитерських       |      |         |         |
              |виробів, какао чи   |      |         |         |
              |шоколаду            |      |         |         |
8438 30 00 00 |- обладнання для    |      |  20     |  40     | шт
              |цукрового           |      |         |         |
              |виробництва         |      |         |         |
8438 40 00 00 |- обладнання для    |      |   5     |  10     | шт
              |пивоварного         |      |         |         |
              |виробництва         |      |         |         |
8438 50 00 00 |- обладнання для    |      |  20     |  40     | шт
              |перероблення м'яса  |      |         |         |
              |або птиці           |      |         |         |
8438 60 00 00 |- обладнання для    |      |   5     |  10     | шт
              |перероблення        |      |         |         |
              |фруктів, горіхів або|      |         |         |
              |овочів              |      |         |         |
8438 80       |- інше обладнання:  |      |         |         |
8438 80 10 00 |- - для виробництва |      |   1     |  10     | шт
              |кави або чаю        |      |         |         |
              |- - інші:           |      |         |         |
8438 80 91 00 |- - - для           |      |   5     |  10     | шт
              |виробництва або     |      |         |         |
              |приготування напоїв |      |         |         |
8438 80 99 00 |- - - інші          |      |   5     |  10     | шт
8438 90 00 00 |- частини           |      |   0     |   5     | -
8439          |Обладнання для      |      |         |         |
              |виробництва маси з  |      |         |         |
              |волокнистих         |      |         |         |
              |целюлозних          |      |         |         |
              |матеріалів або для  |      |         |         |
              |виробництва чи      |      |         |         |
              |оброблення паперу   |      |         |         |
              |або картону:        |      |         |         |
8439 10 00 00 |- обладнання для    |      |   5     |  10     | шт
              |виробництва маси з  |      |         |         |
              |волокнистих         |      |         |         |
              |целюлозних          |      |         |         |
              |матеріалів          |      |         |         |
8439 20 00 00 |- обладнання для    |      |   2     |   5     | шт
              |виробництва паперу  |      |         |         |
              |або картону         |      |         |         |
8439 30 00 00 |- обладнання для    |      |   5     |  10     | шт
              |оброблення паперу   |      |         |         |
              |або картону         |      |         |         |
              |- частини:          |      |         |         |
8439 91       |- - машини або      |      |         |         |
              |обладнання для      |      |         |         |
              |виробництва маси з  |      |         |         |
              |волокнистих         |      |         |         |
              |целюлозних          |      |         |         |
              |матеріалів:         |      |         |         |
8439 91 10 00 |- - - з чавуну або  |      |   5     |  10     | -
              |сталі литі          |      |         |         |
8439 91 90 00 |- - - інші          |      |   5     |  10     | -
8439 99       |- - інші:           |      |         |         |
8439 99 10 00 |- - - з чавуну або  |      |   5     |  10     | -
              |сталі литі          |      |         |         |
8439 99 90 00 |- - - інші          |      |   5     |  10     | -
8440          |Обладнання для      |      |         |         |
              |оправлення,         |      |         |         |
              |включаючи машини для|      |         |         |
              |брошурування:       |      |         |         |
8440 10       |- обладнання:       |      |         |         |
8440 10 10 00 |- - машини          |      |   5     |  10     | шт
              |фальцювальні        |      |         |         |
8440 10 20 00 |- - машини          |      |   5     |  10     | шт
              |аркушепідбиральні   |      |         |         |
8440 10 30 00 |- - машини швейні,  |      |   5     |  10     | шт
              |проволокошвейні та  |      |         |         |
              |скобозшивачі        |      |         |         |
8440 10 40 00 |- - машини для      |      |   5     |  10     | шт
              |безниткового        |      |         |         |
              |з'єднання           |      |         |         |
8440 10 90 00 |- - інші            |      |   5     |  10     | шт
8440 90 00 00 |- частини           |      |   5     |  10     | -
8441          |Інше обладнання для |      |         |         |
              |виробництва товарів |      |         |         |
              |з паперової маси,   |      |         |         |
              |паперу або картону, |      |         |         |
              |включаючи різальні  |      |         |         |
              |машини будь-якого   |      |         |         |
              |типу:               |      |         |         |
8441 10       |- машини різальні:  |      |         |         |
8441 10 10 00 |- - верстати        |      |   5     |  10     | шт
              |комбіновані         |      |         |         |
              |поздовжньо-різальні |      |         |         |
              |та перемотувальні   |      |         |         |
8441 10 20 00 |- - верстати        |      |   5     |  10     | шт
              |поздовжньо-різальні |      |         |         |
              |або                 |      |         |         |
              |поперечно-різальні  |      |         |         |
8441 10 30 00 |- - машини          |      |   5     |  10     | шт
              |гільйотинні         |      |         |         |
              |паперорізальні      |      |         |         |
8441 10 40 00 |- - машини триножові|      |   5     |  10     | шт
              |різальні            |      |         |         |
8441 10 80 00 |- - інші            |      |   5     |  10     | шт
8441 20 00 00 |- машини для        |      |   5     |  10     | шт
              |виробництва мішків, |      |         |         |
              |пакунків або        |      |         |         |
              |конвертів           |      |         |         |
8441 30 00 00 |- машини для        |      |   5     |  10     | шт
              |виробництва         |      |         |         |
              |картонних коробок,  |      |         |         |
              |ящиків, труб,       |      |         |         |
              |барабанів або       |      |         |         |
              |аналогічної тари    |      |         |         |
              |іншим способом, ніж |      |         |         |
              |формуванням         |      |         |         |
8441 40 00 00 |- машини для        |      |   5     |  10     | шт
              |формування виробів з|      |         |         |
              |паперової маси,     |      |         |         |
              |паперу або картону  |      |         |         |
8441 80 00 00 |- інші машини та    |      |   5     |  10     | шт
              |обладнання          |      |         |         |
8441 90       |- частини:          |      |         |         |
8441 90 10 00 |- - різальних машин |      |   5     |  10     | -
8441 90 90 00 |- - інших           |      |   2     |   5     |  -
8442          |Машини, апаратура та|      |         |         |
              |прилади (крім       |      |         |         |
              |верстатів товарних  |      |         |         |
              |позицій 8456-8465)  |      |         |         |
              |для відливання      |      |         |         |
              |шрифту або набору   |      |         |         |
              |шрифту чи підготовки|      |         |         |
              |або виготовлення    |      |         |         |
              |кліше, набірних     |      |         |         |
              |планок, циліндрів та|      |         |         |
              |інших друкарських   |      |         |         |
              |елементів;          |      |         |         |
              |друкарські шрифти,  |      |         |         |
              |кліше, набірні      |      |         |         |
              |планки, циліндри та |      |         |         |
              |інші друкарські     |      |         |         |
              |елементи;           |      |         |         |
              |літографський       |      |         |         |
              |камінь, пластинки та|      |         |         |
              |валики, підготовлені|      |         |         |
              |до друкування       |      |         |         |
              |(наприклад обточені,|      |         |         |
              |шліфовані або       |      |         |         |
              |поліровані):        |      |         |         |
8442 10 00 00 |- машини            |      |   5     |  10     | шт
              |фотоскладальні та   |      |         |         |
              |наборопечатні       |      |         |         |
8442 20       |- машини та         |      |         |         |
              |обладнання для      |      |         |         |
              |текстового набору   |      |         |         |
              |шрифту іншим        |      |         |         |
              |способом, з ливарним|      |         |         |
              |пристроєм або без   |      |         |         |
              |нього:              |      |         |         |
8442 20 10 00 |- - машини для      |      |   5     |  10     | шт
              |відливання шрифту та|      |         |         |
              |набору (наприклад   |      |         |         |
              |лінотипи, монотипи, |      |         |         |
              |інтертипи)          |      |         |         |
8442 20 90 00 |- - інші            |      |   5     |  10     | шт
8442 30 00 00 |- інші машини,      |      |   5     |  10     | шт
              |апарати та прилади  |      |         |         |
8442 40 00 00 |- частини до        |      |   5     |  10     | _
              |зазначених машин,   |      |         |         |
              |апаратів або        |      |         |         |
              |приладів            |      |         |         |
8442 50       |- друкарські шрифти,|      |         |         |
              |кліше, набірні      |      |         |         |
              |планки, циліндри та |      |         |         |
              |інші друкарські     |      |         |         |
              |елементи;           |      |         |         |
              |літографський       |      |         |         |
              |камінь, планки,     |      |         |         |
              |пластинки та        |      |         |         |
              |циліндри,           |      |         |         |
              |підготовлені до     |      |         |         |
              |друкування          |      |         |         |
              |(наприклад обточені,|      |         |         |
              |шліфовані або       |      |         |         |
              |поліровані):        |      |         |         |
              |- - з нанесеним     |      |         |         |
              |зображенням:        |      |         |         |
8442 50 21 00 |- - - для високого  |      |   5     |  10     | -
              |друку               |      |         |         |
8442 50 23 00 |- - - для плоского  |      |   5     |  10     | -
              |друку               |      |         |         |
8442 50 29 00 |- - - інші          |      |   5     |  10     | -
8442 50 80 00 |- - інші            |      |   5     |  10     | -
8443          |Обладнання          |      |         |         |
              |друкарське,         |      |         |         |
              |включаючи           |      |         |         |
              |фарбоструминні      |      |         |         |
              |друкарські машини,  |      |         |         |
              |крім віднесених до  |      |         |         |
              |товарної позиції    |      |         |         |
              |8471; допоміжні     |      |         |         |
              |машини для          |      |         |         |
              |друкування:         |      |         |         |
              |- машини для        |      |         |         |
              |офсетного друку:    |      |         |         |
8443 11 00 00 |- - рулонні         |      |   5     |  10     | шт
8443 12 00 00 |- - з поаркушевою   |      |   5     |  10     | шт
              |подачею паперу,     |      |         |         |
              |форматом 22х36 см   |      |         |         |
              |або менше (офісний  |      |         |         |
              |офсетний друк)      |      |         |         |
8443 19       |- - інші:           |      |         |         |
              |- - - з поаркушевою |      |         |         |
              |подачею паперу:     |      |         |         |
8443 19 10 00 |- - - - що          |      |   5     |  10     | шт
              |використовувались   |      |         |         |
              |- - - - нові, для   |      |         |         |
              |форматних аркушів   |      |         |         |
              |розміром:           |      |         |         |
8443 19 31 00 |- - - - - не більш  |      |   5     |  10     | шт
              |як 52х74 см         |      |         |         |
8443 19 35 00 |- - - - - понад     |      |   5     |  10     | шт
              |52х74 см, але не    |      |         |         |
              |більш як 74х107 см  |      |         |         |
8443 19 39 00 |- - - - - понад     |      |   5     |  10     | шт
              |74х107 см           |      |         |         |
8443 19 90 00 |- - - інші          |      |  10     |  20     | шт
              |- машини для        |      |         |         |
              |друкарського        |      |         |         |
              |високого друку, крім|      |         |         |
              |флексографічних:    |      |         |         |
8443 21 00 00 |- - рулонні         |      |   5     |  10     | шт
8443 29 00 00 |- - інші            |      |   5     |  10     | шт
8443 30 00 00 |- машини            |      |   5     |  10     | шт
              |флексографічного    |      |         |         |
              |друку               |      |         |         |
8443 40 00 00 |- машини високого   |      |   5     |  10     | шт
              |друку               |      |         |         |
              |- інші машини       |      |         |         |
              |друкарські:         |      |         |         |
8443 51 00 00 |- - фарбоструминні  |      |   5     |  10     | шт
8443 59       |- - інші:           |      |         |         |
8443 59 20 00 |- - - для друкування|      |   5     |  10     | шт
              |на текстильних      |      |         |         |
              |матеріалах          |      |         |         |
              |- - - інші:         |      |         |         |
8443 59 40 00 |- - - - для         |      |   5     |  10     | шт
              |використання у      |      |         |         |
              |виробництві         |      |         |         |
              |напівпровідників    |      |         |         |
8443 59 70 00 |- - - - інші        |      |   5     |  10     | шт
8443 60 00 00 |- допоміжне         |      |   5     |  10     | шт
              |обладнання          |      |         |         |
8443 90       |- частини:          |      |         |         |
8443 90 05 00 |- - для використання|      |   2     |   5     | -
              |у виробництві       |      |         |         |
              |напівпровідників    |      |         |         |
              |- - інші:           |      |         |         |
8443 90 10 00 |- - - з чавуну або  |      |   2     |   5     | -
              |сталі литі          |      |         |         |
8443 90 80 00 |- - - інші          |      |   2     |   5     | -
8444 00       |Машини для          |      |         |         |
              |екструдування,      |      |         |         |
              |витягування,        |      |         |         |
              |текстурації або     |      |         |         |
              |різання синтетичних |      |         |         |
              |або штучних         |      |         |         |
              |текстильних         |      |         |         |
              |матеріалів:         |      |         |         |
8444 00 10 00 |- машини для        |      |   5     |  10     | шт
              |екструдування       |      |         |         |
8444 00 90 00 |- інші              |      |   5     |  10     | шт
8445          |Машини для          |      |         |         |
              |підготовки          |      |         |         |
              |текстильного        |      |         |         |
              |волокна; машини для |      |         |         |
              |прядіння, сукання,  |      |         |         |
              |скручування         |      |         |         |
              |текстильних         |      |         |         |
              |матеріалів та інше  |      |         |         |
              |обладнання для      |      |         |         |
              |виробництва         |      |         |         |
              |текстильної пряжі;  |      |         |         |
              |машини              |      |         |         |
              |кокононамотувальні  |      |         |         |
              |або мотальні        |      |         |         |
              |(включаючи          |      |         |         |
              |утоковонамотувальні)|      |         |         |
              |та машини для       |      |         |         |
              |підготовки          |      |         |         |
              |текстильної пряжі   |      |         |         |
              |для її подальшого   |      |         |         |
              |використання на     |      |         |         |
              |машинах товарної    |      |         |         |
              |позиції 8446 або    |      |         |         |
              |8447:               |      |         |         |
              |- машини для        |      |         |         |
              |підготовки          |      |         |         |
              |текстильних волокон:|      |         |         |
8445 11 00 00 |- - кардочесальні   |      |   0     |   5     | шт
8445 12 00 00 |- - гребенечесальні |      |   0     |   5     | шт
8445 13 00 00 |- - стрічкові або   |      |   0     |   5     | шт
              |рівничні            |      |         |         |
8445 19 00 00 |- - інші            |      |   0     |   5     | шт
8445 20 00 00 |- машини прядильні  |      |   0     |   5     | шт
8445 30       |- машини сукальні   |      |         |         |
              |або крутильні для   |      |         |         |
              |текстильних         |      |         |         |
              |матеріалів:         |      |         |         |
8445 30 10 00 |- - сукальні        |      |   0     |   5     | шт
8445 30 90 00 |- - крутильні       |      |   0     |   5     | шт
8445 40 00 00 |- машини            |      |   0     |   5     | шт
              |намотувальні        |      |         |         |
              |(включаючи утоково- |      |         |         |
              |намотувальні)       |      |         |         |
              |або шпульні         |      |         |         |
8445 90 00 00 |- інші              |      |   0     |   5     | шт
8446          |Верстати ткацькі:   |      |         |         |
8446 10 00 00 |- для виробництва   |      |   0     |   5     | шт
              |тканин завширшки не |      |         |         |
              |більш як 30 см      |      |         |         |
              |- для виробництва   |      |         |         |
              |тканин завширшки    |      |         |         |
              |понад 30 см         |      |         |         |
              |човникові:          |      |         |         |
8446 21 00 00 |- - механічні       |      |   0     |   5     | шт
8446 29 00 00 |- - інші            |      |   0     |   5     | шт
8446 30 00 00 |- безчовникові для  |      |   0     |   5     | шт
              |виробництва тканин  |      |         |         |
              |завширшки понад 30  |      |         |         |
              |см                  |      |         |         |
8447          |Машини трикотажні,  |      |         |         |
              |в'язально-прошивні  |      |         |         |
              |для виробництва     |      |         |         |
              |позументної нитки,  |      |         |         |
              |тюлю, мережива,     |      |         |         |
              |вишивки,            |      |         |         |
              |оздоблювання,       |      |         |         |
              |вироблення тасьми   |      |         |         |
              |або сіток і         |      |         |         |
              |тафтингові машини:  |      |         |         |
              |- машини            |      |         |         |
              |круглов'язальні:    |      |         |         |
8447 11       |- - з циліндром     |      |         |         |
              |діаметром не більш  |      |         |         |
              |як 165 мм:          |      |         |         |
8447 11 10 00 |- - - які працюють з|      |   0     |   5     | шт
              |язичковими голками  |      |         |         |
8447 11 90 00 |- - - інші          |      |   0     |   5     | шт
8447 12       |- - з циліндром     |      |         |         |
              |діаметром понад 165 |      |         |         |
              |мм:                 |      |         |         |
8447 12 10 00 |- - - які працюють з|      |   0     |   5     | шт
              |язичковими голками  |      |         |         |
8447 12 90 00 |- - - інші          |      |   0     |   5     | шт
8447 20       |- машини            |      |         |         |
              |плосков'язальні;    |      |         |         |
              |в'язально-прошивні: |      |         |         |
8447 20 10 00 |- - з ручним        |      |   0     |   5     | шт
              |приводом            |      |         |         |
              |- - інші:           |      |         |         |
8447 20 92 00 |- - - машини        |      |   0     |   5     | шт
              |основов'язальні     |      |         |         |
              |(включаючи          |      |         |         |
              |рошель-машини);     |      |         |         |
              |кетельні машини     |      |         |         |
8447 20 98 00 |- - - інші          |      |   0     |   5     | шт
8447 90 00 00 |- інші              |      |   0     |   5     | шт
8448          |Обладнання допоміжне|      |         |         |
              |для машин товарних  |      |         |         |
              |позицій 8444, 8445, |      |         |         |
              |8446 або 8447       |      |         |         |
              |(наприклад,         |      |         |         |
              |ремізопідіймальні   |      |         |         |
              |каретки, жакардові  |      |         |         |
              |машини, переривники |      |         |         |
              |утокової та основної|      |         |         |
              |ниток, механізми    |      |         |         |
              |заміни човників);   |      |         |         |
              |частини та          |      |         |         |
              |обладнання, які     |      |         |         |
              |застосовуються      |      |         |         |
              |головним чином для  |      |         |         |
              |машин товарних      |      |         |         |
              |позицій 8444,       |      |         |         |
              |8445, 8446 або 8447 |      |         |         |
              |(наприклад,         |      |         |         |
              |веретена, рогульки, |      |         |         |
              |оснащення кардів,   |      |         |         |
              |гребені, філь'єри,  |      |         |         |
              |планки,             |      |         |         |
              |нитковолочильники,  |      |         |         |
              |човники, ремізки та |      |         |         |
              |ремізні рамки,      |      |         |         |
              |трикотажні голки):  |      |         |         |
              |- машини та         |      |         |         |
              |обладнання,         |      |         |         |
              |допоміжні для машин |      |         |         |
              |товарних позицій    |      |         |         |
              |8444, 8445, 8446 або|      |         |         |
              |8447:               |      |         |         |
8448 11 00 00 |- - каретки         |      |   0     |   5     | -
              |ремізопідіймальні та|      |         |         |
              |жакардові машини;   |      |         |         |
              |перфорувальники,    |      |         |         |
              |копіювальні машини; |      |         |         |
              |машини для          |      |         |         |
              |використання разом  |      |         |         |
              |із зазначеними      |      |         |         |
              |машинами            |      |         |         |
8448 19 00 00 |- - інші            |      |   0     |   5     | -
8448 20       |- частини та        |      |         |         |
              |приладдя до машин   |      |         |         |
              |товарної позиції    |      |         |         |
              |8444 або їх         |      |         |         |
              |допоміжних          |      |         |         |
              |пристроїв:          |      |         |         |
8448 20 10 00 |- - з чавуну або    |      |   0     |   5     | -
              |сталі литі          |      |         |         |
8448 20 90 00 |- - інші            |      |   0     |   5     | -
              |- частини та        |      |         |         |
              |приладдя до машин   |      |         |         |
              |товарної позиції    |      |         |         |
              |8445 або їх         |      |         |         |
              |допоміжних          |      |         |         |
              |пристроїв:          |      |         |         |
8448 31 00 00 |- - гарнітура       |      |   0     |   5     | -
              |голкова             |      |         |         |
8448 32 00 00 |- - частини машин   |      |   0     |   5     | -
              |для підготовки      |      |         |         |
              |текстильної пряжі,  |      |         |         |
              |крім голкової       |      |         |         |
              |гарнітури           |      |         |         |
8448 33       |- - веретена та їх  |      |         |         |
              |рогульки, кільця і  |      |         |         |
              |бігунки:            |      |         |         |
8448 33 10 00 |- - - веретена та їх|      |   0     |   5     | -
              |рогульки            |      |         |         |
8448 33 90 00 |- - - кільця і      |      |   0     |   5     | -
              |бігунки             |      |         |         |
8448 39 00 00 |- - інші            |      |   0     |   5     | -
              |- частини та        |      |         |         |
              |допоміжне обладнання|      |         |         |
              |до ткацьких         |      |         |         |
              |верстатів:          |      |         |         |
8448 41 00 00 |- - човники         |      |   0     |   5     | -
8448 42 00 00 |- - гребені (берда),|      |   0     |   5     | -
              |ремізки та ремізні  |      |         |         |
              |рамки               |      |         |         |
8448 49 00 00 |- - інші            |      |   0     |   5     | -
              |- частини та        |      |         |         |
              |приладдя до машин   |      |         |         |
              |товарної позиції    |      |         |         |
              |8447 або до їх      |      |         |         |
              |допоміжного         |      |         |         |
              |обладнання:         |      |         |         |
8448 51       |- - грузила, голки  |      |         |         |
              |та інші елементи, що|      |         |         |
              |використовуються для|      |         |         |
              |утворення вічок,    |      |         |         |
              |швів, стібків,      |      |         |         |
              |переплетень:        |      |         |         |
8448 51 10 00 |- - - грузила       |      |   0     |   5     | -
8448 51 90 00 |- - - інші          |      |   0     |   5     | -
8448 59 00 00 |- - інші            |      |   0     |   5     | -
8449   00  00 |Обладнання для      |      |   0     |   5     | -
              |виробництва або     |      |         |         |
              |обробки фетру та    |      |         |         |
              |повсті або нетканих |      |         |         |
              |матеріалів, поштучно|      |         |         |
              |або за формою,      |      |         |         |
              |включаючи машини та |      |         |         |
              |обладнання для      |      |         |         |
              |виробництва фетрових|      |         |         |
              |капелюхів; болванки |      |         |         |
              |для виробництва     |      |         |         |
              |капелюхів           |      |         |         |
8450          |Машини пральні,     |      |         |         |
              |побутові або для    |      |         |         |
              |пралень, включаючи  |      |         |         |
              |машини з віджимним  |      |         |         |
              |пристроєм:          |      |         |         |
              |- місткістю не більш|      |         |         |
              |як 10 кг сухої      |      |         |         |
              |білизни:            |      |         |         |
8450 11       |- - машини повністю |      |         |         |
              |автоматичні:        |      |         |         |
              |- - - місткістю не  |      |         |         |
              |більш як 6 кг сухої |      |         |         |
              |білизни:            |      |         |         |
8450 11 11 00 |- - - - з           |      |    5    |    5    | шт
              |фронтальним         |      |         |         |
              |завантаженням       |      |         |         |
8450 11 19 00 |- - - - із          |      |    5    |    5    | шт
              |завантаженням       |      |         |         |
              |через верх          |      |         |         |
8450 11 90 00 |- - - місткістю     |      |   5     |  10     | шт
              |понад 6 кг, але не  |      |         |         |
              |більш як 10 кг сухої|      |         |         |
              |білизни             |      |         |         |
8450 12 00 00 |- - інші машини з   |      |   5     |  10     | шт
              |центрифугою для     |      |         |         |
              |віджимання          |      |         |         |
8450 19 00 00 |- - інші            |      |10 євро  |20 євро  | шт
              |                    |      |за 1 шт  |за 1 шт  |
8450 20 00 00 |- машини місткістю  |      |   5     |  10     | шт
              |понад 10 кг сухої   |      |         |         |
              |білизни             |      |         |         |
8450 90 00 00 |- частини           |      |   5     |  10     | -
8451          |Машини та обладнання|      |         |         |
              |(крім машин товарної|      |         |         |
              |позиції 8450) для   |      |         |         |
              |прання, чищення,    |      |         |         |
              |віджимання, сушіння,|      |         |         |
              |прасування,         |      |         |         |
              |пресування          |      |         |         |
              |(включаючи преси для|      |         |         |
              |термофіксації       |      |         |         |
              |матеріалів),        |      |         |         |
              |вибілювання,        |      |         |         |
              |фарбування,         |      |         |         |
              |апретування,        |      |         |         |
              |остаточного         |      |         |         |
              |оброблення,         |      |         |         |
              |нанесення покриття  |      |         |         |
              |або просочення      |      |         |         |
              |пряжі, тканин або   |      |         |         |
              |виробів з           |      |         |         |
              |текстильних         |      |         |         |
              |матеріалів; машини  |      |         |         |
              |для нанесення пасти |      |         |         |
              |на текстильну або   |      |         |         |
              |іншу основу,        |      |         |         |
              |використовувані для |      |         |         |
              |виробництва покриття|      |         |         |
              |підлог типу         |      |         |         |
              |лінолеуму; машини   |      |         |         |
              |для згортання у     |      |         |         |
              |рулони, розгортання,|      |         |         |
              |складання,          |      |         |         |
              |розрізання або      |      |         |         |
              |мереження тканин:   |      |         |         |
8451 10 00 00 |- машини для сухого |      |   0     |   5     | шт
              |чищення             |      |         |         |
              |- машини для        |      |         |         |
              |сушіння:            |      |         |         |
8451 21       |- - місткістю не    |      |         |         |
              |більш як 10 кг сухої|      |         |         |
              |білизни:            |      |         |         |
8451 21 10 00 |- - - місткістю не  |      |   0     |   5     | шт
              |більш як 6 кг       |      |         |         |
8451 21 90 00 |- - - місткістю     |      |   0     |   5     | шт
              |понад 6 кг, але не  |      |         |         |
              |більш як 10 кг      |      |         |         |
8451 29 00 00 |- - інші            |      |   0     |   5     | шт
8451 30       |- прасувальні машини|      |         |         |
              |і преси, включаючи  |      |         |         |
              |преси для           |      |         |         |
              |термофіксації       |      |         |         |
              |матеріалів:         |      |         |         |
              |- - з               |      |         |         |
              |електронагріванням  |      |         |         |
              |потужністю:         |      |         |         |
8451 30 10 00 |- - - не більш як   |      |   0     |   5     | шт
              |2 500 Вт            |      |         |         |
8451 30 30 00 |- - - понад 2 500 Вт|      |   0     |   5     | шт
8451 30 80 00 |- - інші            |      |   0     |   5     | шт
8451 40 00 00 |- машини для прання,|      |   0     |   5     | шт
              |вибілювання або     |      |         |         |
              |фарбування          |      |         |         |
8451 50 00 00 |- машини для        |      |   0     |   5     | шт
              |намотування у       |      |         |         |
              |рулони,             |      |         |         |
              |розмотування,       |      |         |         |
              |складання,          |      |         |         |
              |розрізання або      |      |         |         |
              |мереження тканин    |      |         |         |
8451 80       |- інше обладнання:  |      |         |         |
8451 80 10 00 |- - машини,         |      |   0     |   5     | шт
              |використовувані під |      |         |         |
              |час виробництва     |      |         |         |
              |лінолеуму та інших  |      |         |         |
              |покриттів підлоги,  |      |         |         |
              |для нанесення пасти |      |         |         |
              |на текстильну або   |      |         |         |
              |іншу основу         |      |         |         |
8451 80 30 00 |- - машини для      |      |   0     |   5     | шт
              |апретування та      |      |         |         |
              |остаточної обробки  |      |         |         |
8451 80 80 00 |- - інші            |      |   0     |   5     | шт
8451 90 00 00 |- частини           |      |   0     |   5     | -
8452          |Машини швейні, крім |      |         |         |
              |машин для           |      |         |         |
              |переплетення,       |      |         |         |
              |брошурування,       |      |         |         |
              |товарної позиції    |      |         |         |
              |8440; тумбочки,     |      |         |         |
              |столи та кришки,    |      |         |         |
              |спеціально          |      |         |         |
              |призначені для      |      |         |         |
              |швейних машин; голки|      |         |         |
              |для швейних машин:  |      |         |         |
8452 10       |- побутові швейні   |      |         |         |
              |машини:             |      |         |         |
              |- - машини швейні   |      |         |         |
              |(тільки з закритим  |      |         |         |
              |стібком) з головкою,|      |         |         |
              |маса яких не        |      |         |         |
              |перевищує 16 кг без |      |         |         |
              |двигуна або 17 кг з |      |         |         |
              |двигуном; головки   |      |         |         |
              |швейних машин       |      |         |         |
              |(тільки з закритим  |      |         |         |
              |стіжком) масою не   |      |         |         |
              |більш як 16 кг без  |      |         |         |
              |двигуна або 17 кг з |      |         |         |
              |двигуном:           |      |         |         |
8452 10 11 00 |- - - швейні машини |      |   0     |   5     | шт
              |вартістю (без       |      |         |         |
              |каркасів, столиків  |      |         |         |
              |або тумбочок)       |      |         |         |
              |понад 65 євро       |      |         |         |
8452 10 19 00 |- - інші            |      |   0     |   5     | шт
8452 10 90 00 |- - інші машини     |      |   0     |   5     | шт
              |швейні та інші      |      |         |         |
              |головки для швейних |      |         |         |
              |машин               |      |         |         |
              |- інші машини       |      |         |         |
              |швейні:             |      |         |         |
8452 21 00 00 |- - автоматичні     |      |   0     |   5     | шт
8452 29 00 00 |- - інші            |      |   0     |   5     | шт
8452 30       |- голки для швейних |      |         |         |
              |машин:              |      |         |         |
8452 30 10 00 |- - з однією плоскою|      |   0     |   5     | тис. шт
              |гранню на хвостовику|      |         |         |
8452 30 90 00 |- - інші            |      |   0     |   5     | тис. шт
8452 40 00 00 |- тумбочки, столи та|      |   0     |   5     | -
              |кришки для швейних  |      |         |         |
              |машин та їх частини |      |         |         |
8452 90 00 00 |- інші частини      |      |   0     |   5     | -
              |швейних машин       |      |         |         |
8453          |Обладнання для      |      |         |         |
              |підготовки, дублення|      |         |         |
              |чи оброблення шкури |      |         |         |
              |або шкіри або для   |      |         |         |
              |виробництва чи      |      |         |         |
              |ремонту шкіряного   |      |         |         |
              |взуття або інших    |      |         |         |
              |шкіряних виробів,   |      |         |         |
              |крім швейних машин: |      |         |         |
8453 10 00 00 |- обладнання для    |      |   0     |   5     | шт
              |підготовки, дублення|      |         |         |
              |та оброблення шкіри |      |         |         |
              |або шкури           |      |         |         |
8453 20 00 00 |- обладнання для    |      |   0     |   5     | шт
              |виробництва або     |      |         |         |
              |ремонту взуття      |      |         |         |
8453 80 00 00 |- інше обладнання   |      |   0     |   5     | шт
8453 90 00 00 |- частини           |      |   0     |   5     | -
8454          |Конвертери, ливарні |      |         |         |
              |ковші та виливниці, |      |         |         |
              |ливарні тиглі та    |      |         |         |
              |ливарні машини,     |      |         |         |
              |використовувані у   |      |         |         |
              |металургії або      |      |         |         |
              |ливарному           |      |         |         |
              |виробництві:        |      |         |         |
8454 10 00    |- конвертери:       |      |         |         |
8454 10 00 10 |- - місткістю       |      |  20     |  40     | шт
              |130-300 тонн        |      |         |         |
8454 10 00 90 |- - інші            |      |   5     |  10     | шт
8454 20 00 00 |- виливниці та      |      |   5     |  10     | шт
              |ливарні ковші       |      |         |         |
8454 30       |- машини ливарні:   |      |         |         |
8454 30 10 00 |- - для лиття під   |      |   5     |  10     | шт
              |тиском              |      |         |         |
8454 30 90 00 |- - інші            |      |   5     |  10     | шт
8454 90 00    |- частини:          |      |         |         |
8454 90 00 10 |- - конвертора      |      |   0     |   5     | -
8454 90 00 90 |- - інші            |      |   5     |  10     | -
8455          |Стани прокатні та   |      |         |         |
              |вали до них:        |      |         |         |
8455 10 00 00 |- стани             |      |   2     |   5     | шт
              |трубопрокатні       |      |         |         |
              |- інші стани        |      |         |         |
              |прокатні:           |      |         |         |
8455 21 00 00 |- - стани гарячої   |      |  10     |  20     | шт
              |прокатки та         |      |         |         |
              |комбіновані стани   |      |         |         |
              |гарячої і холодної  |      |         |         |
              |прокатки            |      |         |         |
8455 22 00 00 |- - стани холодної  |      |  10     |  20     | шт
              |прокатки            |      |         |         |
8455 30       |- вали для станів   |      |         |         |
              |прокатних:          |      |         |         |
8455 30 10 00 |- - з чавуну литі   |      |   5     |  10     | шт
              |- - з сталі ковані: |      |         |         |
8455 30 31    |- - - робочі вали   |      |         |         |
              |для гарячої         |      |         |         |
              |прокатки; опорні    |      |         |         |
              |вали для гарячої та |      |         |         |
              |холодної прокатки:  |      |         |         |
8455 30 31 10 |- - - - для гарячої |      |  20     |  40     | шт
              |прокатки            |      |         |         |
8455 30 31 90 |- - - - інші        |      |   5     |  10     | шт
8455 30 39 00 |- - - робочі вали   |      |   5     |  10     | шт
              |для холодної        |      |         |         |
              |прокатки            |      |         |         |
8455 30 90    |- - з сталі литі або|      |         |         |
              |оброблені тиском:   |      |         |         |
8455 30 90 10 |- - - пільгервалки  |      |  20     |  40     | -
              |сталеві литі        |      |         |         |
8455 30 90 90 |- - - інші          |      |   1     |   5     | -
8455 90 00 00 |- інші частини      |      |   5     |  10     | -
8456          |Верстати для        |      |         |         |
              |оброблення різних   |      |         |         |
              |матеріалів          |      |         |         |
              |вилученням матеріалу|      |         |         |
              |за допомогою        |      |         |         |
              |лазерного або іншого|      |         |         |
              |світлового чи       |      |         |         |
              |фотонного пучка,    |      |         |         |
              |ультразвукових,     |      |         |         |
              |електророзрядних,   |      |         |         |
              |електрохімічних,    |      |         |         |
              |електронно-         |      |         |         |
              |променевих,         |      |         |         |
              |іонно-променевих або|      |         |         |
              |плазмодугових       |      |         |         |
              |процесів:           |      |         |         |
8456 10       |- що діють за       |      |         |         |
              |допомогою лазерного |      |         |         |
              |або іншого          |      |         |         |
              |світлового чи       |      |         |         |
              |фотонного           |      |         |         |
              |випромінення:       |      |         |         |
8456 10 10 00 |- - використовувані |      |   5     |  10     | шт
              |у виробництві       |      |         |         |
              |напівпровідникових  |      |         |         |
              |пластин або приладів|      |         |         |
8456 10 90 00 |- - інші            |      |   5     |  10     | шт
8456 20 00 00 |- ультразвукові     |      |   2     |   5     | шт
8456 30       |- електророзрядні:  |      |         |         |
              |- - з числовим      |      |         |         |
              |програмним          |      |         |         |
              |керуванням:         |      |         |         |
8456 30 11 00 |- - - провідними    |      |   2     |   5     | шт
              |каналами зв'язку    |      |         |         |
8456 30 19 00 |- - - інші          |      |   2     |   5     | шт
8456 30 90 00 |- - інші            |      |   2     |   5     | шт
              |- інші:             |      |         |         |
8456 91 00 00 |- - для сухого      |      |   2     |   5     | шт
              |травлення малюнка на|      |         |         |
              |напівпровідникових  |      |         |         |
              |матеріалах          |      |         |         |
8456 99       |- - інші:           |      |         |         |
8456 99 10 00 |- - - фрезерні      |      |   2     |   5     | шт
              |верстати, що діють  |      |         |         |
              |за допомогою іонних |      |         |         |
              |променів, для       |      |         |         |
              |виробництва або     |      |         |         |
              |відновлення         |      |         |         |
              |(ремонту) шаблонів  |      |         |         |
              |(масок) та          |      |         |         |
              |фотооригіналів для  |      |         |         |
              |малюнків (схем) на  |      |         |         |
              |напівпровідникових  |      |         |         |
              |платах              |      |         |         |
8456 99 30 00 |- - - установки для |      |   2     |   5     | шт
              |виведення шару або  |      |         |         |
              |очищення            |      |         |         |
              |напівпровідникових  |      |         |         |
              |пластин             |      |         |         |
8456 99 90 00 |- - - інші          |      |   2     |   5     | шт
8457          |Центри              |      |         |         |
              |оброблювальні,      |      |         |         |
              |верстати агрегатні  |      |         |         |
              |однопозиційні та    |      |         |         |
              |багатопозиційні, для|      |         |         |
              |обробки металу:     |      |         |         |
8457 10       |- центри            |      |         |         |
              |оброблювальні:      |      |         |         |
8457 10 10 00 |- - горизонтальні   |      |   5     |  10     | шт
8457 10 90 00 |- - інші            |      |   5     |  10     | шт
8457 20 00 00 |- верстати агрегатні|      |   2     |   5     | шт
              |однопозиційні       |      |         |         |
8457 30       |- верстати агрегатні|      |         |         |
              |багатопозиційні:    |      |         |         |
8457 30 10 00 |- - з числовим      |      |   2     |   5     | шт
              |програмним          |      |         |         |
              |керуванням          |      |         |         |
8457 30 90 00 |- - інші            |      |   2     |   5     | шт
8458          |Верстати токарні    |      |         |         |
              |(включаючи токарні  |      |         |         |
              |центри):            |      |         |         |
              |- горизонтальні:    |      |         |         |
8458 11       |- - з числовим      |      |         |         |
              |програмним          |      |         |         |
              |керуванням:         |      |         |         |
8458 11 20 00 |- - - верстати      |      |   5     |  10     | шт
              |токарні             |      |         |         |
              |багатоцільові       |      |         |         |
              |- - - токарні       |      |         |         |
              |автомати:           |      |         |         |
8458 11 41 00 |- - - -             |      |   5     |  10     | шт
              |одношпиндельні      |      |         |         |
8458 11 49 00 |- - - -             |      |   5     |  10     | шт
              |багатошпиндельні    |      |         |         |
8458 11 80 00 |- - - інші          |      |   0     |   5     | шт
8458 19       |- - інші:           |      |         |         |
8458 19 20 00 |- - - верстати      |      |   2     |   5     | шт
              |токарні центрові    |      |         |         |
              |(процесори або      |      |         |         |
              |інструментальні     |      |         |         |
              |верстати)           |      |         |         |
8458 19 40 00 |- - - автомати      |      |   5     |  10     | шт
              |токарні             |      |         |         |
8458 19 80 00 |- - - інші          |      |   5     |  10     | шт
              |- інші верстати     |      |         |         |
              |токарні:            |      |         |         |
8458 91       |- - з числовим      |      |         |         |
              |програмним          |      |         |         |
              |керуванням:         |      |         |         |
8458 91 20 00 |- - - верстати      |      |   2     |   5     | шт
              |токарні             |      |         |         |
              |багатоцільові       |      |         |         |
8458 91 80 00 |- - - інші          |      |   5     |  10     | шт
8458 99 00 00 |- - інші            |      |   5     |  10     | шт
8459          |Верстати            |      |         |         |
              |металорізальні      |      |         |         |
              |(включаючи агрегатні|      |         |         |
              |верстати, змонтовані|      |         |         |
              |на автоматичних     |      |         |         |
              |лініях) для         |      |         |         |
              |свердління,         |      |         |         |
              |розточування,       |      |         |         |
              |фрезерування,       |      |         |         |
              |нарізування         |      |         |         |
              |зовнішньої або      |      |         |         |
              |внутрішньої різьби  |      |         |         |
              |шляхом вилучення    |      |         |         |
              |металу, крім        |      |         |         |
              |токарних верстатів  |      |         |         |
              |(включаючи верстати |      |         |         |
              |токарні             |      |         |         |
              |багатоцільові)      |      |         |         |
              |товарної позиції    |      |         |         |
              |8458:               |      |         |         |
8459 10 00 00 |- верстати          |      |   2     |   5     | шт
              |агрегатні,          |      |         |         |
              |змонтовані на       |      |         |         |
              |автоматичних лініях |      |         |         |
              |- інші верстати для |      |         |         |
              |свердління:         |      |         |         |
8459 21 00 00 |- - з числовим      |      |   2     |   5     | шт
              |програмним          |      |         |         |
              |керуванням          |      |         |         |
8459 29 00 00 |- - інші            |      |   2     |   5     | шт
              |- інші верстати     |      |         |         |
              |розточувально-      |      |         |         |
              |фрезерні:           |      |         |         |
8459 31 00 00 |- - з числовим      |      |   2     |   5     | шт
              |програмним          |      |         |         |
              |керуванням          |      |         |         |
8459 39 00 00 |- - інші            |      |   2     |   5     | шт
8459 40       |- інші верстати     |      |         |         |
              |розточувальні:      |      |         |         |
8459 40 10 00 |- - з числовим      |      |   2     |   5     | шт
              |програмним          |      |         |         |
              |керуванням          |      |         |         |
8459 40 90 00 |- - інші            |      |   2     |   5     | шт
              |- верстати          |      |         |         |
              |консольно-фрезерні: |      |         |         |
8459 51 00 00 |- - з числовим      |      |   2     |   5     | шт
              |програмним          |      |         |         |
              |керуванням          |      |         |         |
8459 59 00 00 |- - інші            |      |   2     |   5     | шт
              |- інші верстати     |      |         |         |
              |фрезерні:           |      |         |         |
8459 61       |- - з числовим      |      |         |         |
              |програмним          |      |         |         |
              |керуванням:         |      |         |         |
8459 61 10 00 |- - -               |      |   5     |  10     | шт
              |інструментальні     |      |         |         |
              |фрезерні            |      |         |         |
8459 61 90 00 |- - - інші          |      |   2     |   5     | шт
8459 69       |- - інші:           |      |         |         |
8459 69 10 00 |- - -               |      |   5     |  10     | шт
              |інструментальні     |      |         |         |
              |фрезерні            |      |         |         |
8459 69 90 00 |- - - інші          |      |   2     |   5     | шт
8459 70 00 00 |- -  інші верстати  |      |   2     |   5     | шт
              |різьбонарізні       |      |         |         |
8460          |Верстати            |      |         |         |
              |обдирно-шліфувальні,|      |         |         |
              |заточувальні,       |      |         |         |
              |шліфувальні,        |      |         |         |
              |хонінгувальні,      |      |         |         |
              |притиральні,        |      |         |         |
              |полірувальні або для|      |         |         |
              |виконання інших     |      |         |         |
              |операцій остаточної |      |         |         |
              |обробки металів або |      |         |         |
              |металокераміки з    |      |         |         |
              |використанням       |      |         |         |
              |точильних каменів,  |      |         |         |
              |абразивів або       |      |         |         |
              |полірувальних       |      |         |         |
              |засобів, крім       |      |         |         |
              |верстатів           |      |         |         |
              |зуборізних,         |      |         |         |
              |зубошліфувальних або|      |         |         |
              |зубообробних        |      |         |         |
              |товарної позиції    |      |         |         |
              |8461:               |      |         |         |
              |- верстати          |      |         |         |
              |плоскошліфувальні з |      |         |         |
              |точністю            |      |         |         |
              |позиціонування за   |      |         |         |
              |будь-якою віссю не  |      |         |         |
              |менш як 0,01 мм:    |      |         |         |
8460 11 00 00 |- - з числовим      |      |   0,5   |   5     | шт
              |програмним          |      |         |         |
              |керуванням          |      |         |         |
8460 19 00 00 |- - інші            |      |   2     |   5     | шт
              |- інші верстати     |      |         |         |
              |шліфувальні з       |      |         |         |
              |точністю            |      |         |         |
              |позиціонування за   |      |         |         |
              |будь-якою віссю не  |      |         |         |
              |менш як 0,01 мм:    |      |         |         |
8460 21       |- - з числовим      |      |         |         |
              |програмним          |      |         |         |
              |керуванням:         |      |         |         |
              |- - - для шліфування|      |         |         |
              |циліндричних        |      |         |         |
              |поверхонь:          |      |         |         |
8460 21 11 00 |- - - - верстати    |      |   2     |   5     | шт
              |внутрішньошліфуваль-|      |         |         |
              |ні                  |      |         |         |
8460 21 15 00 |- - - - верстати    |      |   2     |   5     | шт
              |безцентрово-        |      |         |         |
              |шліфувальні         |      |         |         |
8460 21 19 00 |- - - - інші        |      |   2     |   5     | шт
8460 21 90 00 |- - - інші          |      |   2     |   5     | шт
8460 29       |- - інші:           |      |         |         |
              |- - - для шліфування|      |         |         |
              |циліндричних        |      |         |         |
              |поверхонь:          |      |         |         |
8460 29 11 00 |- - - - верстати    |      |   2     |   5     | шт
              |внутрішньошліфуваль-|      |         |         |
              |ні                  |      |         |         |
8460 29 19 00 |- - - - інші        |      |   2     |   5     | шт
8460 29 90 00 |- - - інші          |      |   2     |   5     | шт
              |- верстати заточні  |      |         |         |
              |(для різального     |      |         |         |
              |інструменту):       |      |         |         |
8460 31 00 00 |- - з числовим      |      |   5     |  10     | шт
              |програмним          |      |         |         |
              |керуванням          |      |         |         |
8460 39 00 00 |- - інші            |      |   1     |   5     | шт
8460 40       |- верстати          |      |         |         |
              |хонінгувальні або   |      |         |         |
              |довідні:            |      |         |         |
8460 40 10    |- з числовим        |      |         |         |
              |програмним          |      |         |         |
              |керуванням:         |      |         |         |
8460 40 10 10 |- - - з точністю    |      |   0,5   |   5     | шт
              |обробки форми отвору|      |         |         |
              |до 0,01 мм          |      |         |         |
8460 40 10 90 |- - - інші          |      |   2     |   5     | шт
8460 40 90 00 |- - інші            |      |   2     |   5     | шт
8460 90       |- інші:             |      |         |         |
8460 90 10 00 |- - верстати з      |      |   5     |  10     | шт
              |мікрометричними     |      |         |         |
              |регулювальними      |      |         |         |
              |пристроями з        |      |         |         |
              |точністю            |      |         |         |
              |позиціонування за   |      |         |         |
              |будь-якою віссю не  |      |         |         |
              |менш як 0,01 мм     |      |         |         |
8460 90 90 00 |- - інші            |      |   2     |   5     | шт
8461          |Верстати поздовжньо-|      |         |         |
              |стругальні,         |      |         |         |
              |поперечно-          |      |         |         |
              |стругальні,         |      |         |         |
              |довбальні, протяжні,|      |         |         |
              |зуборізні,          |      |         |         |
              |зубошліфувальні або |      |         |         |
              |зубообробні,        |      |         |         |
              |пиляльні, відрізні  |      |         |         |
              |та інші верстати для|      |         |         |
              |обробки металів або |      |         |         |
              |металокераміки      |      |         |         |
              |шляхом вилучення    |      |         |         |
              |матеріалу різальним |      |         |         |
              |інструментом, не    |      |         |         |
              |включені до інших   |      |         |         |
              |угруповань:         |      |         |         |
8461 10 00 00 |- верстати          |      |   5     |  10     | шт
              |поздовжньо-         |      |         |         |
              |стругальні          |      |         |         |
8461 20 00 00 |- верстати          |      |   5     |  10     | шт
              |поперечно-стругальні|      |         |         |
              |та довбальні        |      |         |         |
8461 30       |- верстати протяжні:|      |         |         |
8461 30 10 00 |- - з числовим      |      |   0     |   5     | шт
              |програмним          |      |         |         |
              |керуванням          |      |         |         |
8461 30 90 00 |- - інші            |      |   0     |   5     | шт
8461 40       |- верстати          |      |         |         |
              |зуборізні,          |      |         |         |
              |зубошліфувальні або |      |         |         |
              |зубообробні для     |      |         |         |
              |остаточної обробки  |      |         |         |
              |шестерень:          |      |         |         |
              |- - верстати        |      |         |         |
              |зуборізні (включаючи|      |         |         |
              |верстати, що        |      |         |         |
              |працюють абразивним |      |         |         |
              |кругом):            |      |         |         |
              |- - - для           |      |         |         |
              |циліндричних        |      |         |         |
              |зубчастих коліс:    |      |         |         |
8461 40 11 00 |- - - - з числовим  |      |   0     |   5     | шт
              |програмним          |      |         |         |
              |керуванням          |      |         |         |
8461 40 19 00 |- - - - інші        |      |   0     |   5     | шт
              |- - - для           |      |         |         |
              |нарізування інших   |      |         |         |
              |зубчастих коліс:    |      |         |         |
8461 40 31 00 |- - - - з числовим  |      |   0     |   5     | шт
              |програмним          |      |         |         |
              |керуванням          |      |         |         |
8461 40 39 00 |- - - - інші        |      |   0     |   5     | шт
              |- - верстати        |      |         |         |
              |зубообробні:        |      |         |         |
              |- - - з             |      |         |         |
              |мікрометричними     |      |         |         |
              |регулювальними      |      |         |         |
              |пристроями і        |      |         |         |
              |точністю            |      |         |         |
              |позиціонування за   |      |         |         |
              |будь-якою віссю не  |      |         |         |
              |менш як 0,01 мм:    |      |         |         |
8461 40 71 00 |- - - - з числовим  |      |   0     |   5     | шт
              |програмним          |      |         |         |
              |керуванням          |      |         |         |
8461 40 79 00 |- - - - інші        |      |   0     |   5     | шт
8461 40 90 00 |- - - інші          |      |   0     |   5     | шт
8461 50       |- верстати пиляльні |      |         |         |
              |або відрізні:       |      |         |         |
              |- - верстати        |      |         |         |
              |пиляльні (кругло- і |      |         |         |
              |стрічкопиляльні):   |      |         |         |
8461 50 11 00 |- - - круглопиляльні|      |   0     |   5     | шт
8461 50 19 00 |- - - інші          |      |   5     |  10     | шт
8461 50 90 00 |- - верстати        |      |   5     |  10     | шт
              |відрізні            |      |         |         |
8461 90 00 00 |- інші              |      |   5     |  10     | шт
8462          |Машини (включаючи   |      |         |         |
              |преси) для обробки  |      |         |         |
              |матеріалів об'ємним |      |         |         |
              |штампуванням,       |      |         |         |
              |куванням або        |      |         |         |
              |штампуванням;       |      |         |         |
              |машини (включаючи   |      |         |         |
              |преси) для          |      |         |         |
              |згортання,          |      |         |         |
              |вигинання, згинання,|      |         |         |
              |полірування,        |      |         |         |
              |вирівнювання,       |      |         |         |
              |розрізання,         |      |         |         |
              |штампування або     |      |         |         |
              |рубання металів;    |      |         |         |
              |преси для обробки   |      |         |         |
              |металів або         |      |         |         |
              |вуглецевих сполук   |      |         |         |
              |металів, не         |      |         |         |
              |зазначені вище:     |      |         |         |
8462 10       |- машини ковальські |      |         |         |
              |або штампувальні    |      |         |         |
              |(включаючи преси) та|      |         |         |
              |молоти:             |      |         |         |
8462 10 10 00 |- - з числовим      |      |   5     |  10     | шт
              |програмним          |      |         |         |
              |керуванням          |      |         |         |
8462 10 90 00 |- - інші            |      |   5     |  10     | шт
              |- машини для        |      |         |         |
              |згортання,          |      |         |         |
              |вигинання, згинання,|      |         |         |
              |вирівнювання або    |      |         |         |
              |полірування         |      |         |         |
              |(включаючи преси):  |      |         |         |
8462 21       |- - з числовим      |      |         |         |
              |програмним          |      |         |         |
              |керуванням:         |      |         |         |
8462 21 05 00 |- - - що            |      |   5     |  10     | шт
              |використовуються у  |      |         |         |
              |виробництві         |      |         |         |
              |напівпровідникових  |      |         |         |
              |пластин або         |      |         |         |
              |пристроїв           |      |         |         |
8462 21 10 00 |- - - для обробки   |      |   5     |  10     | шт
              |виробів з листового |      |         |         |
              |матеріалу           |      |         |         |
8462 21 80 00 |- - - інші          |      |   5     |  10     | шт
8462 29       |- - інші:           |      |         |         |
8462 29 05 00 |- - - що            |      |   5     |  10     | шт
              |використовуються у  |      |         |         |
              |виробництві         |      |         |         |
              |напівпровідникових  |      |         |         |
              |пластин або         |      |         |         |
              |пристроїв           |      |         |         |
              |- - - інші:         |      |         |         |
8462 29 10 00 |- - - - для обробки |      |   2     |   5     | шт
              |виробів з листового |      |         |         |
              |матеріалу           |      |         |         |
              |- - - - інші:       |      |         |         |
8462 29 91 00 |- - - - -           |      |   5     |  10     | шт
              |гідравлічні         |      |         |         |
8462 29 98 00 |- - - - - інші      |      |   5     |  10     | шт
              |- механічні ножиці  |      |         |         |
              |(включаючи преси),  |      |         |         |
              |крім комбінованих   |      |         |         |
              |пробивних та        |      |         |         |
              |висічних:           |      |         |         |
8462 31 00 00 |- - з числовим      |      |   5     |  10     | шт
              |програмним          |      |         |         |
              |керуванням          |      |         |         |
8462 39       |- - інші:           |      |         |         |
8462 39 10 00 |- - - для обробки   |      |   5     |  10     | шт
              |виробів з листового |      |         |         |
              |матеріалу           |      |         |         |
              |- - - інші:         |      |         |         |
8462 39 91 00 |- - - - гідравлічні |      |   2     |   5     | шт
8462 39 99 00 |- - - - інші        |      |   5     |  10     | шт
              |- машини пробивні   |      |         |         |
              |або вирубні         |      |         |         |
              |(включаючи преси), в|      |         |         |
              |тому числі          |      |         |         |
              |комбіновані пробивні|      |         |         |
              |та висічні:         |      |         |         |
8462 41       |- - з числовим      |      |         |         |
              |програмним          |      |         |         |
              |керуванням:         |      |         |         |
8462 41 10 00 |- - - для обробки   |      |   5     |  10     | шт
              |виробів з листового |      |         |         |
              |матеріалу           |      |         |         |
8462 41 90 00 |- - - інші          |      |   5     |  10     | шт
8462 49       |- - інші:           |      |         |         |
8462 49 10 00 |- - - для обробки   |      |   5     |  10     | шт
              |виробів з листового |      |         |         |
              |матеріалу           |      |         |         |
8462 49 90 00 |- - - інші          |      |   5     |  10     | шт
              |- інші:             |      |         |         |
8462 91       |- - преси           |      |         |         |
              |гідравлічні:        |      |         |         |
8462 91 10 00 |- - - преси для     |      |   5     |  10     | шт
              |формування металевих|      |         |         |
              |порошків методом    |      |         |         |
              |спікання та преси   |      |         |         |
              |для пакування       |      |         |         |
              |металевого брухту в |      |         |         |
              |брикети             |      |         |         |
              |- - - інші:         |      |         |         |
8462 91 50 00 |- - - - з числовим  |      |   5     |  10     | шт
              |програмним          |      |         |         |
              |керуванням          |      |         |         |
8462 91 90 00 |- - - - інші        |      |   5     |  10     | шт
8462 99       |- - інші:           |      |         |         |
8462 99 10 00 |- - - преси для     |      |   5     |  10     | шт
              |формування металевих|      |         |         |
              |порошків методом    |      |         |         |
              |спікання та преси   |      |         |         |
              |для пакування       |      |         |         |
              |металевого брухту в |      |         |         |
              |брикети             |      |         |         |
              |- - - інші:         |      |         |         |
8462 99 50 00 |- - - - з числовим  |      |   5     |  10     | шт
              |програмним          |      |         |         |
              |керуванням          |      |         |         |
8462 99 90 00 |- - - - інші        |      |   5     |  10     | шт
8463          |Інші верстати для   |      |         |         |
              |обробки металів або |      |         |         |
              |металокераміки без  |      |         |         |
              |вилучення матеріалу:|      |         |         |
8463 10       |- верстати для      |      |         |         |
              |волочіння прутів,   |      |         |         |
              |труб, профілів,     |      |         |         |
              |дроту або           |      |         |         |
              |аналогічних виробів:|      |         |         |
8463 10 10 00 |- - верстати для    |      |   5     |  10     | шт
              |волочіння дроту     |      |         |         |
8463 10 90 00 |- - інші            |      |   5     |  10     | шт
8463 20 00 00 |- верстати          |      |   5     |  10     | шт
              |різенакатні         |      |         |         |
8463 30 00 00 |- верстати для      |      |   5     |  10     | шт
              |виготовлення виробів|      |         |         |
              |з дроту             |      |         |         |
8463 90 00 00 |- інші              |      |   5     |  10     | шт
8464          |Верстати для обробки|      |         |         |
              |каменю, кераміки,   |      |         |         |
              |бетону,             |      |         |         |
              |азбестоцементу або  |      |         |         |
              |аналогічних         |      |         |         |
              |матеріалів чи для   |      |         |         |
              |холодного оброблення|      |         |         |
              |скла:               |      |         |         |
8464 10       |- верстати пиляльні:|      |         |         |
8464 10 10 00 |- - для розрізування|      |   5     |  10     | шт
              |напівпровідникових  |      |         |         |
              |монокристалічних    |      |         |         |
              |булів на пластини   |      |         |         |
              |або пластин на чіпи |      |         |         |
              |(кристали)          |      |         |         |
8464 10 90 00 |- - інші            |      |   5     |  10     | шт
8464 20       |- верстати          |      |         |         |
              |шліфувальні або     |      |         |         |
              |полірувальні:       |      |         |         |
8464 20 05 00 |- - для обробки     |      |   5     |  10     | шт
              |напівпровідникових  |      |         |         |
              |пластин             |      |         |         |
              |- - для обробки     |      |         |         |
              |скла:               |      |         |         |
8464 20 11 00 |- - - скла оптичного|      |   5     |  10     | шт
8464 20 19 00 |- - - інші          |      |   5     |  10     | шт
8464 20 20 00 |- - для обробки     |      |   5     |  10     | шт
              |кераміки            |      |         |         |
8464 20 95 00 |- - інші            |      |   5     |  10     | шт
8464 90       |- інші:             |      |         |         |
8464 90 10 00 |- - для скрайбування|      |   5     |  10     | шт
              |або нанесення       |      |         |         |
              |надрізів на         |      |         |         |
              |напівпровідникові   |      |         |         |
              |пластини            |      |         |         |
8464 90 20 00 |- - для робочої     |      |   5     |  10     | шт
              |кераміки            |      |         |         |
8464 90 80 00 |- - інші            |      |   5     |  10     | шт
8465          |Верстати для обробки|      |         |         |
              |дерева, корка,      |      |         |         |
              |кістки, ебоніту,    |      |         |         |
              |твердих пластмас або|      |         |         |
              |аналогічних твердих |      |         |         |
              |матеріалів          |      |         |         |
              |(включаючи верстати |      |         |         |
              |для забивання       |      |         |         |
              |цвяхів, скріпок,    |      |         |         |
              |склеювання та інших |      |         |         |
              |видів складання):   |      |         |         |
8465 10       |- верстати          |      |         |         |
              |поліфункціональні,  |      |         |         |
              |що не вимагають     |      |         |         |
              |заміни інструменту  |      |         |         |
              |для переходу на     |      |         |         |
              |інші операції:      |      |         |         |
8465 10 10 00 |- - із зняттям та   |      |   5     |  10     | шт
              |переміщенням вручну |      |         |         |
              |деталі між          |      |         |         |
              |операціями          |      |         |         |
8465 10 90 00 |- - з автоматичним  |      |   5     |  10     | шт
              |переміщенням        |      |         |         |
              |оброблюваної деталі |      |         |         |
              |між операціями      |      |         |         |
              |- інші:             |      |         |         |
8465 91       |- - верстати        |      |         |         |
              |пиляльні:           |      |         |         |
8465 91 10 00 |- - - із стрічковою |      |   5     |  10     | шт
              |пилкою              |      |         |         |
8465 91 20 00 |- - - із дисковою   |      |   5     |  10     | шт
              |пилкою              |      |         |         |
8465 91 90 00 |- - - інші          |      |   1     |   5     | шт
8465 92 00 00 |- - верстати        |      |   1     |   5     | шт
              |стругальні, фрезерні|      |         |         |
              |або стругально-     |      |         |         |
              |калювальні          |      |         |         |
8465 93 00 00 |- - верстати        |      |   1     |   5     | шт
              |шліфувальні,        |      |         |         |
              |верстати для        |      |         |         |
              |шліфування          |      |         |         |
              |шліфувальними       |      |         |         |
              |шкурками або        |      |         |         |
              |верстати            |      |         |         |
              |полірувальні        |      |         |         |
8465 94 00 00 |- - верстати для    |      |   5     |  10     | шт
              |згинання або        |      |         |         |
              |складальні          |      |         |         |
8465 95 00    |- - верстати        |      |         |         |
              |свердлильні та      |      |         |         |
              |довбильні:          |      |         |         |
8465 95 00 10 |- - -               |      |   1     |   5     | шт
              |багатошпиндельні    |      |         |         |
              |присаджувальні      |      |         |         |
8465 95 00 90 |- - - інші          |      |   5     |  10     | шт
8465 96 00 00 |- - верстати        |      |   2     |   5     | шт
              |розкольні, лущильні |      |         |         |
              |або для подрібнення |      |         |         |
8465 99       |- - інші:           |      |         |         |
8465 99 10 00 |- - - верстати      |      |   5     |  10     | шт
              |токарні             |      |         |         |
8465 99 90    |- - - інші:         |      |         |         |
8465 99 90 10 |- - - - верстати    |      |   1     |   5     | шт
              |односторонні для    |      |         |         |
              |приклеювання крайок |      |         |         |
              |клеєм-розплавом     |      |         |         |
8465 99 90 90 |- - - - інші        |      |   5     |  10     | шт
8466          |Частини та приладдя,|      |         |         |
              |призначені винятково|      |         |         |
              |або головним чином  |      |         |         |
              |для обладнання      |      |         |         |
              |товарних позицій    |      |         |         |
              |8456-8465, включаючи|      |         |         |
              |пристрої для        |      |         |         |
              |кріплення           |      |         |         |
              |інструментів або    |      |         |         |
              |деталей,            |      |         |         |
              |гвинтонарізні       |      |         |         |
              |рознімні головки,   |      |         |         |
              |ділильні головки та |      |         |         |
              |інші спеціальні     |      |         |         |
              |пристрої до         |      |         |         |
              |верстатів; кріплення|      |         |         |
              |для інструментів    |      |         |         |
              |будь-якого типу,    |      |         |         |
              |використовуваних для|      |         |         |
              |ручних робіт:       |      |         |         |
8466 10       |- пристрої для      |      |         |         |
              |кріплення           |      |         |         |
              |інструментів і      |      |         |         |
              |гвинтонарізні       |      |         |         |
              |рознімні головки:   |      |         |         |
              |- - пристрої для    |      |         |         |
              |кріплення деталей:  |      |         |         |
8466 10 10 00 |- - - оправки, цанги|      |   5     |  10     | -
              |та втулки           |      |         |         |
              |- - - інші:         |      |         |         |
8466 10 31 00 |- - - - для токарних|      |   5     |  10     | -
              |верстатів           |      |         |         |
8466 10 39 00 |- - - - інші        |      |   5     |  10     | -
8466 10 90 00 |- - гвинтонарізні   |      |   5     |  10     | -
              |рознімні головки    |      |         |         |
8466 20       |- пристрої для      |      |         |         |
              |кріплення           |      |         |         |
              |оброблюваних        |      |         |         |
              |деталей:            |      |         |         |
8466 20 10 00 |- - затискні        |      |   5     |  10     | -
              |пристрої та арматура|      |         |         |
              |спеціального        |      |         |         |
              |призначення;        |      |         |         |
              |комплекти           |      |         |         |
              |стандартних         |      |         |         |
              |затискних пристроїв |      |         |         |
              |і арматури          |      |         |         |
              |- - інші:           |      |         |         |
8466 20 91 00 |- - - для токарних  |      |   5     |  10     | -
              |верстатів           |      |         |         |
8466 20 99 00 |- - - інші          |      |   5     |  10     | -
8466 30 00 00 |- головки ділильні  |      |   5     |  10     | -
              |та інші спеціальні  |      |         |         |
              |пристрої до         |      |         |         |
              |верстатів           |      |         |         |
              |- інші:             |      |         |         |
8466 91       |- - до верстатів    |      |         |         |
              |товарної позиції    |      |         |         |
              |8464:               |      |         |         |
8466 91 15 00 |- - - для верстатів |      |   5     |  10     | -
              |підкатегорій        |      |         |         |
              |8464 10 10 00,      |      |         |         |
              |8464 20 05 00 або   |      |         |         |
              |8464 90 10 00       |      |         |         |
8466 91 20 00 |- - - з чавуну або  |      |   5     |  10     | -
              |сталі литі          |      |         |         |
8466 91 95 00 |- - - інші          |      |   5     |  10     | -
8466 92       |- - до верстатів    |      |         |         |
              |товарної позиції    |      |         |         |
              |8465:               |      |         |         |
8466 92 20 00 |- - - з чавуну або  |      |   5     |  10     | -
              |сталі литі          |      |         |         |
8466 92 80 00 |- - - інші          |      |   2     |   5     | -
8466 93       |- - до верстатів    |      |         |         |
              |товарних позицій    |      |         |         |
              |8456-8461:          |      |         |         |
8466 93 15 00 |- - - до верстатів  |      |   5     |  10     | -
              |та апаратів         |      |         |         |
              |підкатегорій        |      |         |         |
              |8456 10 10 00,      |      |         |         |
              |8456 91 00 00,      |      |         |         |
              |8456 99 10 00 або   |      |         |         |
              |8456 99 30 00       |      |         |         |
8466 93 17 00 |- - - до апаратів   |      |   5     |  10     | -
              |підкатегорії        |      |         |         |
              |8456 99 50 00       |      |         |         |
8466 93 95 00 |- - - інші          |      |   5     |  10     | -
8466 94       |- - до верстатів    |      |         |         |
              |товарної позиції    |      |         |         |
              |8462 або 8463:      |      |         |         |
8466 94 10 00 |- - - до верстатів  |      |   5     |  10     | -
              |підкатегорії        |      |         |         |
              |8462 21 05 00 або   |      |         |         |
              |8462 29 05 00       |      |         |         |
8466 94 90 00 |- - - інші          |      |   5     |  10     | -
8467          |Інструменти ручні з |      |         |         |
              |пневматичним,       |      |         |         |
              |гідравлічним або    |      |         |         |
              |автономним          |      |         |         |
              |неелектричним       |      |         |         |
              |двигуном:           |      |         |         |
              |- пневматичні:      |      |         |         |
8467 11       |- - ротаційні       |      |         |         |
              |(включаючи          |      |         |         |
              |комбіновані обертові|      |         |         |
              |і ударної дії):     |      |         |         |
8467 11 10 00 |- - - для обробки   |      |   5     |  10     | шт
         &nb