РОЗДІЛ XVI

            МЕХАНІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ; МАШИНИ ТА МЕХАНІЗМИ,
    ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ ТА ЇХ ЧАСТИНИ; ПРИСТРОЇ ДЛЯ ЗАПИСУВАННЯ
        АБО ВІДТВОРЕННЯ ЗВУКУ, ПРИЛАДИ ДЛЯ ЗАПИСУВАННЯ АБО
     ВІДТВОРЕННЯ ЗОБРАЖЕННЯ І ЗВУКУ ПО ТЕЛЕБАЧЕННЮ ТА ЧАСТИНИ
                        І ПРИЛАДДЯ ДО НИХ

  • Група 84 Реактори ядерні, котли, машини, апарати і механічні пристрої; їх частини
  • Група 85 Електричні машини і устаткування та їх частини; апаратура для записування або відтворення звуку; апаратура для записування або відтворення зображення і звуку по телебаченню та частини і приладдя до них


Примітки:

     1. Цей розділ не включає:

     а) приводні ремні або транспортерні  стрічки  або  белтінг  з
пластмасових  матеріалів,  зазначених  у  групі 39,  транспортерні
стрічки або приводні паси з вулканізованої гуми  (товарна  позиція
4010),   а  також  інші  вироби  для  використання  в  механічному
обладнанні або в механічних чи електричних пристроях або для інших
технічних цілей з незатверділої вулканізованої гуми,  крім твердої
гуми (товарна позиція 4016);

     б) вироби з  натуральної  або  композиційної  шкіри  (товарна
позиція  4204)  або  вироби  з  хутра (товарна позиція 4303),  які
використовуються  в  механічному  обладнанні  або   в   механічних
пристроях або для інших технічних цілей;

     в) бобіни,  котушки,  шпулі, конусні бобіни, осердя, барабани
та  інші  аналогічні  носії  з   різних   матеріалів,   наприклад,
класифіковані у групах 39, 40, 44, 48 або розділі XV;

     г) карти  перфоровані  для  жакардових  або аналогічних машин
(наприклад, класифіковані у групах 39 або 48 чи розділі XV);

     ґ) приводні ремні або  транспортерні  стрічки  з  текстильних
матеріалів  (товарна  позиція  5910) або інші вироби з текстильних
матеріалів для технічного застосування (товарна позиція 5911);

     д) дорогоцінне  та  напівдорогоцінне   каміння   (натуральне,
штучне  або  реконструйоване) товарних позицій 7102-7104,  а також
вироби,  повністю виготовлені з  цього  каміння  (товарна  позиція
7116), крім неоправлених оброблених сапфірів та алмазів, для голок
звукознімачів (товарна позиція 8522);

     е) частини загального призначення,  зазначені у примітці 2 до
розділу  XV,  з  недорогоцінних металів (розділ XV) або аналогічні
вироби з полімерних матеріалів (групи 39);

     є) бурильні труби (товарна позиція 7304);

     ж) нескінченні стрічки з металевого дроту або  смуги  (розділ
XV);

     з) вироби групи 82 або 83;

     и) вироби розділу XVII;

     і) вироби групи 90;

     ї) годинники всіх видів або інші вироби групи 91;

     й) взаємозамінні інструменти товарної позиції 8207 або щітки,
які є складовими частинами машин (товарна позиція 9603),  а  також
аналогічні взаємозамінні інструменти, що класифікуються відповідно
до матеріалу,  з якого вироблена їх робоча частина  (наприклад,  у
групах 40, 42, 43, 45, 59 або у товарній позиції 6804 або 6909);

     к) вироби групи 95.

     2. За  умови  додержання  положень примітки 1 цього розділу і
примітки 1 груп  84  і  85  частини  машин  (крім  частин  виробів
товарних позицій 8484,  8544,  8545, 8546 або 8547) класифікуються
згідно з такими правилами:

     а) частини,  що є виробами,  включеними до будь-якої товарної
позиції групи 84 або 85 (крім частин товарних позицій 8409,  8431,
8448,  8466,  8473,  8485,  8503,  8522,  8529,  8538  та   8548),
включаються до цієї товарної позиції, незалежно від того, для якої
машини вони призначені;

     б) інші частини,  призначені тільки або  головним  чином  для
одного  типу  машин  чи  для  ряду  машин  однієї товарної позиції
(включаючи машини товарної позиції 8479 або 8543),  класифікуються
разом  з  цими  машинами або включаються до товарних позицій 8409,
8431, 8448,  8466,  8473,  8503,  8522 та  8529  або  8538.  Проте
частини,  призначені  однаково  для  використання головним чином з
виробами товарної позиції  8517  і  з  виробами  товарних  позицій
8525-8528, класифікуються у товарній позиції 8517;

     в) інші  частини включаються до товарних позицій 8409,  8431,
8448,  8466, 8473, 8503, 8522, 8529 або 8538, залежно від окремого
випадку, або, крім цього, до товарної позиції 8485 чи 8548.

     3. Комбіновані машини (комбайни),  які складаються з двох або
більше  машин  різних  видів,  призначених  працювати   разом,   і
становлять єдиний механізм,  та інші машини, призначені виконувати
дві або декілька взаємозамінних або доповнюючих одна  одну  різних
функцій,  класифікуються  за  основною функцією,  яка є головною у
цієї сукупності машин, якщо в контексті не обумовлено інше.

     4. Коли машина (включаючи  сукупність  машин)  складається  з
різних  елементів  (незалежно  від того,  розміщені вони окремо чи
з'єднані між  собою  трубопроводами,  трансмісійними  механізмами,
електричними кабелями або іншими пристосуваннями), призначених для
забезпечення одночасного виконання чітко  визначених  функцій,  що
включені  до  однієї  з  позицій  групи 84 або 85,  тоді машину чи
сукупність машин потрібно класифікувати  у  товарній  позиції,  що
відповідає визначеній функції.

     5. У  попередніх  примітках  термін "машина" включає будь-які
машини,  обладнання,  механізми,  агрегати,  апарати або пристрої,
наведені у товарних позиціях групи 84 або 85.

     Додаткова примітка:

     1. Інструменти,  необхідні  для  складання або обслуговування
машин,  повинні розглядатися разом  з  цими  машинами,  якщо  вони
імпортуються  разом  з  ними.  Така  сама процедура поширюється на
змінні інструменти,  що імпортуються разом з машинами,  якщо  вони
становлять  частину  звичайного  обладнання  машин і,  як правило,
подаються разом з ними.