Група 83


               Інші вироби з недорогоцінних металів

     Примітки:

     1. У цій групі частини виробів з недорогоцінних металів  слід
класифікувати  у  товарних позиціях,  що відповідають виробам,  до
яких належать ці частини.  Однак вироби з чорних металів  товарних
позицій 7312, 7315, 7317, 7318 або 7320, а також аналогічні вироби
з інших недорогоцінних металів (групи 74-76 і  78-81)  не  повинні
розглядатись як частини виробів, включених до цієї групи.

     2. У  товарній  позиції  8302  термін "ролики" означає ролики
(включаючи, можливо,  придатні шини) діаметром не більш як  75  мм
або ролики  (включаючи,  можливо,  придатні  шини) діаметром понад
75 мм за умови,  що ширина колеса або шини,  насадженої на  нього,
менш як 30 мм.

----------------------------------------------------------------------
     Код      |       Назва        |      Ставки мита, %      |Додат-
              |                    |--------------------------| кові
              |                    |префе-|пільгова |  повна  |  ОВО
              |                    | рен- |         |         |
              |                    |ційна |         |         |
--------------+--------------------+------+---------+---------+-------
8301          |Замки висячі і      |      |         |         |
              |врізні, замки та    |      |         |         |
              |засуви (такі, що    |      |         |         |
              |замикаються ключем, |      |         |         |
              |електричні або      |      |         |         |
              |неелектричні), з    |      |         |         |
              |недорогоцінних      |      |         |         |
              |металів; шпінгалети |      |         |         |
              |та рами з           |      |         |         |
              |шпінгалетами,       |      |         |         |
              |об'єднані із        |      |         |         |
              |замками, з          |      |         |         |
              |недорогоцінних      |      |         |         |
              |металів; ключі до   |      |         |         |
              |цих виробів з       |      |         |         |
              |недорогоцінних      |      |         |         |
              |металів:            |      |         |         |
8301 10 00 00 |- замки висячі      |      |0,4 євро |0,8 євро | шт
              |                    |      |за 1 шт  |за 1 шт  |
8301 20 00 00 |- замки,            |      |   10    |   20    | -
              |використовувані у   |      |         |         |
              |транспортних засобах|      |         |         |
8301 30 00 00 |- замки,            |      |   10    |   20    | -
              |використовувані у   |      |         |         |
              |меблях              |      |         |         |
8301 40       |- інші замки:       |      |         |         |
              |- - замки,          |      |         |         |
              |використовувані для |      |         |         |
              |дверей будівель:    |      |         |         |
8301 40 11    |- - - циліндрові:   |      |         |         |
8301 40 11 10 |- - - - призначені  |      |    2    |    5    | -
              |для встановлення в  |      |         |         |
              |алюмінієві двері    |      |         |         |
              |будівель, з розміром|      |         |         |
              |корпусу не більш як |      |         |         |
              |20 х 48 х 215 мм,   |      |         |         |
              |але не менш як      |      |         |         |
              |10 х 24 х 92 мм     |      |         |         |
8301 40 11 90 |- - - - інші        |      |1 євро   |2 євро   | шт
              |                    |      |за 1 шт  |за 1 шт  |
8301 40 19 00 |- - - інші          |      |   20    |   40    | -
8301 40 90 00 |- - інші замки      |      |   20    |   40    | -
8301 50 00 00 |- шпінгалети та рами|      |   10    |   20    | -
              |з шпінгалетами,     |      |         |         |
              |об'єднані із замками|      |         |         |
8301 60 00 00 |- частини           |      |   10    |   20    | -
8301 70 00 00 |- ключі, подані     |      |   10    |   20    | -
              |окремо              |      |         |         |
8302          |Арматура, кріплення |      |         |         |
              |та аналогічні вироби|      |         |         |
              |з недорогоцінних    |      |         |         |
              |металів, що         |      |         |         |
              |використовуються для|      |         |         |
              |меблів, дверей,     |      |         |         |
              |сходів, вікон,      |      |         |         |
              |віконниць, у салонах|      |         |         |
              |транспортних        |      |         |         |
              |засобів, для        |      |         |         |
              |лимарських виробів, |      |         |         |
              |валіз, ящиків,      |      |         |         |
              |скриньок та         |      |         |         |
              |аналогічних виробів;|      |         |         |
              |кронштейни, вішалки |      |         |         |
              |для одягу,          |      |         |         |
              |капелюхів, підставки|      |         |         |
              |та аналогічні вироби|      |         |         |
              |з недорогоцінних    |      |         |         |
              |металів; ролики з   |      |         |         |
              |оправою з           |      |         |         |
              |недорогоцінних      |      |         |         |
              |металів; замикальні |      |         |         |
              |пристрої для        |      |         |         |
              |автоматичних дверей |      |         |         |
              |з недорогоцінних    |      |         |         |
              |металів:            |      |         |         |
8302 10       |- шарніри (включаючи|      |         |         |
              |завіси для дверей,  |      |         |         |
              |вікон і воріт):     |      |         |         |
8302 10 10 00 |- - для цивільної   |      |   10    |   20    | -
              |авіації             |      |         |         |
8302 10 90 00 |- - інші            |      |   10    |   20    | -
8302 20       |- ролики:           |      |         |         |
8302 20 10 00 |- - для цивільної   |      |   10    |   20    | -
              |авіації             |      |         |         |
8302 20 90 00 |- - інші            |      |   10    |   20    | -
8302 30 00 00 |- інша арматура,    |      |   10    |   20    | -
              |кріпильні та        |      |         |         |
              |аналогічні вироби   |      |         |         |
              |для автотранспортних|      |         |         |
              |засобів             |      |         |         |
              |- інша арматура,    |      |         |         |
              |кріпильні та        |      |         |         |
              |аналогічні деталі:  |      |         |         |
8302 41 00    |- - для використання|      |         |         |
              |у будівлях:         |      |         |         |
8302 41 00 10 |- - - арматура,     |      |   2     |   5     | -
              |деталі кріплення та |      |         |         |
              |аналогічні вироби,  |      |         |         |
              |що використовуються |      |         |         |
              |в будівлях для      |      |         |         |
              |зачинення вікон з   |      |         |         |
              |поворотною та       |      |         |         |
              |поворотно-відкидною |      |         |         |
              |стулкою             |      |         |         |
8302 41 00 90 |- - - інші          |      |   15    |   30    | -
8302 42       |- - інші, для       |      |         |         |
              |меблів:             |      |         |         |
8302 42 10 00 |- - - для цивільної |      |   10    |   20    | -
              |авіації             |      |         |         |
8302 42 90 00 |- - - інші          |      |   10    |   20    | -
8302 49       |- - інші:           |      |         |         |
8302 49 10 00 |- - - для цивільної |      |   10    |   20    | -
              |авіації             |      |         |         |
8302 49 90 00 |- - - інші          |      |   10    |   20    | -
8302 50 00 00 |- полиці, вішалки,  |      |   10    |   20    | -
              |у тому числі для    |      |         |         |
              |капелюхів, та       |      |         |         |
              |аналогічні вироби   |      |         |         |
8302 60       |- автоматичні       |      |         |         |
              |пристрої для        |      |         |         |
              |зачинення дверей:   |      |         |         |
8302 60 10 00 |- - для цивільної   |      |   10    |   20    | -
              |авіації             |      |         |         |
8302 60 90 00 |- - інші            |      |   10    |   20    | -
8303 00       |Сейфи броньовані,   |      |         |         |
              |двері та секції для |      |         |         |
              |банківських сховищ, |      |         |         |
              |контейнери,         |      |         |         |
              |призначені для      |      |         |         |
              |зберігання грошей і |      |         |         |
              |документів, та      |      |         |         |
              |аналогічні вироби з |      |         |         |
              |недорогоцінних      |      |         |         |
              |металів:            |      |         |         |
8303 00 10 00 |- сейфи             |      |   15    |   30    | шт
8303 00 30 00 |- двері броньовані  |      |   15    |   30    | -
              |та секції для       |      |         |         |
              |банківських сховищ  |      |         |         |
8303 00 90 00 |- контейнери,       |      |   15    |   30    | -
              |призначені для      |      |         |         |
              |зберігання грошей і |      |         |         |
              |документів та       |      |         |         |
              |аналогічні вироби   |      |         |         |
8304 00 00 00 |Шафи для ділових    |      |   15    |   30    | -
              |паперів і картотек, |      |         |         |
              |коробки для         |      |         |         |
              |зберігання печаток, |      |         |         |
              |ящики каталогові для|      |         |         |
              |паперів, пенали та  |      |         |         |
              |аналогічне          |      |         |         |
              |конторське чи       |      |         |         |
              |канцелярське        |      |         |         |
              |обладнання з        |      |         |         |
              |недорогоцінних      |      |         |         |
              |металів, крім       |      |         |         |
              |конторських меблів  |      |         |         |
              |товарної позиції    |      |         |         |
              |9403                |      |         |         |
8305          |Пристосування для   |      |         |         |
              |скріплення аркушів  |      |         |         |
              |швидкозшивачах чи   |      |         |         |
              |папках, канцелярські|      |         |         |
              |затискачі і скріпки,|      |         |         |
              |індексні карткові   |      |         |         |
              |покажчики та        |      |         |         |
              |аналогічні          |      |         |         |
              |канцелярські вироби |      |         |         |
              |з недорогоцінних    |      |         |         |
              |металів; скоби      |      |         |         |
              |дротяні у блоках    |      |         |         |
              |(наприклад, для     |      |         |         |
              |канцелярських       |      |         |         |
              |потреб, оббивання   |      |         |         |
              |меблів, пакування): |      |         |         |
8305 10 00 00 |- пристосування для |      |   15    |   30    | -
              |скріплення аркушів у|      |         |         |
              |швидкозшивачах чи   |      |         |         |
              |папках              |      |         |         |
8305 20 00 00 |- скоби дротяні у   |      |   15    |   30    | -
              |блоках              |      |         |         |
8305 90 00 00 |- інші, включаючи   |      |   15    |   30    | -
              |частини             |      |         |         |
8306          |Дзвони, дзвоники,   |      |         |         |
              |гонги та аналогічні |      |         |         |
              |вироби неелектричні |      |         |         |
              |з недорогоцінних    |      |         |         |
              |металів; статуетки  |      |         |         |
              |та інші прикраси з  |      |         |         |
              |недорогоцінних      |      |         |         |
              |металів; рамки для  |      |         |         |
              |фотокарток, картини |      |         |         |
              |або аналогічні рамки|      |         |         |
              |з недорогоцінних    |      |         |         |
              |металів; дзеркала з |      |         |         |
              |недорогоцінних      |      |         |         |
              |металів:            |      |         |         |
8306 10 00 00 |- дзвони, дзвоники, |      |   15    |   30    | -
              |гонги та аналогічні |      |         |         |
              |вироби              |      |         |         |
              |- статуетки та інші |      |         |         |
              |прикраси:           |      |         |         |
8306 21 00 00 |- - покриті         |      |   15    |   30    | -
              |дорогоцінними       |      |         |         |
              |металами            |      |         |         |
              |гальванічним        |      |         |         |
              |способом            |      |         |         |
8306 29       |- - інші:           |      |         |         |
8306 29 10 00 |- - - з міді        |      |   15    |   30    | -
8306 29 99 00 |- - - з інших       |      |   15    |   30    | -
              |недорогоцінних      |      |         |         |
              |металів             |      |         |         |
8306 30 00 00 |- рамки для         |      |   15    |   30    | -
              |фотокарток, картин  |      |         |         |
              |або аналогічні      |      |         |         |
              |рамки; дзеркала     |      |         |         |
8307          |Трубки гнучкі з     |      |         |         |
              |недорогоцінних      |      |         |         |
              |металів, з          |      |         |         |
              |фітингами чи без    |      |         |         |
              |них:                |      |         |         |
8307 10       |- з заліза або      |      |         |         |
              |сталі:              |      |         |         |
8307 10 10 00 |- - оснащені        |      |   2     |   5     | -
              |фітингами, для      |      |         |         |
              |цивільної авіації   |      |         |         |
8307 10 90 00 |- - інші            |      |   2     |   5     | -
8307 90       |- з інших           |      |         |         |
              |недорогоцінних      |      |         |         |
              |металів:            |      |         |         |
8307 90 10 00 |- - оснащені        |      |   2     |   5     | -
              |фітингами, для      |      |         |         |
              |цивільної авіації   |      |         |         |
8307 90 90 00 |- - інші            |      |   2     |   5     | -
8308          |Застібки, оправи із |      |         |         |
              |застібками, пряжки, |      |         |         |
              |пряжки-застібки,    |      |         |         |
              |гачки, петлі, вушка |      |         |         |
              |та аналогічні вироби|      |         |         |
              |з недорогоцінних    |      |         |         |
              |металів для одягу,  |      |         |         |
              |взуття, чохлів,     |      |         |         |
              |шкіргалантерейних   |      |         |         |
              |виробів або         |      |         |         |
              |будь-яких готових   |      |         |         |
              |швейних виробів та  |      |         |         |
              |предметів           |      |         |         |
              |екіпірування;       |      |         |         |
              |заклепки трубчасті  |      |         |         |
              |або роздвоєні з     |      |         |         |
              |недорогоцінних      |      |         |         |
              |металів; намистини  |      |         |         |
              |та блискітки з      |      |         |         |
              |недорогоцінних      |      |         |         |
              |металів:            |      |         |         |
8308 10 00 00 |- гачки, петлі та   |      |   15    |   30    | -
              |вушка               |      |         |         |
8308 20 00 00 |- заклепки трубчасті|      |   15    |   30    | -
              |або роздвоєні       |      |         |         |
8308 90 00 00 |- інші, включаючи   |      |   15    |   30    | -
              |частини             |      |         |         |
8309          |Пробки (включаючи   |      |         |         |
              |корончасті пробки,  |      |         |         |
              |пробки, що          |      |         |         |
              |загвинчуються, та   |      |         |         |
              |пробки з            |      |         |         |
              |пристосуванням для  |      |         |         |
              |розливання), кришки |      |         |         |
              |для закупорювання   |      |         |         |
              |пляшок, заглушки    |      |         |         |
              |нарізні, пластини   |      |         |         |
              |для заглушок,       |      |         |         |
              |пломби та інші      |      |         |         |
              |пристосування для   |      |         |         |
              |пакування з         |      |         |         |
              |недорогоцінних      |      |         |         |
              |металів:            |      |         |         |
8309 10 00 00 |- пробки корончасті |      |   25    |   50    | -
8309 90       |- інші:             |      |         |         |
8309 90 10 00 |- - кришки для      |      |   5     |   10    | -
              |закупорювання пляшок|      |         |         |
              |із свинцю; кришки   |      |         |         |
              |для закупорювання   |      |         |         |
              |пляшок з алюмінію,  |      |         |         |
              |діаметром понад     |      |         |         |
              |21 мм               |      |         |         |
8309 90 90     - - інші:
8309 90 90 10  - - - кришки, що               19        30
               загвинчуються, для
               паровакуумного
               закупорювання
               скляної тари
8309 90 90 90  - - - інші                     15        30
8310 00 00 00 |Таблички            |      |   15    |   30    | -
              |довідникові,        |      |         |         |
              |таблички-покажчики, |      |         |         |
              |таблички з адресами |      |         |         |
              |та аналогічні       |      |         |         |
              |таблички, цифри,    |      |         |         |
              |літери та           |      |         |         |
              |різноманітні        |      |         |         |
              |вивіски з           |      |         |         |
              |недорогоцінних      |      |         |         |
              |металів, крім       |      |         |         |
              |виробів товарної    |      |         |         |
              |позиції 9405        |      |         |         |
8311          |Дріт, прутки,       |      |         |         |
              |трубки, пластини,   |      |         |         |
              |електроди та        |      |         |         |
              |аналогічні вироби з |      |         |         |
              |недорогоцінних      |      |         |         |
              |металів або         |      |         |         |
              |вуглецевих сполук   |      |         |         |
              |металів, з покриттям|      |         |         |
              |або заповненням з   |      |         |         |
              |травних або         |      |         |         |
              |розплавних речовин, |      |         |         |
              |для паяння,         |      |         |         |
              |зварювання або      |      |         |         |
              |осадження металів,  |      |         |         |
              |або вуглецевих      |      |         |         |
              |сполук металів; дріт|      |         |         |
              |та прутки з         |      |         |         |
              |агломерованого      |      |         |         |
              |порошку з           |      |         |         |
              |недорогоцінних      |      |         |         |
              |металів, для        |      |         |         |
              |металізації         |      |         |         |
              |напиленням:         |      |         |         |
8311 10       |- електроди з       |      |         |         |
              |покриттям для       |      |         |         |
              |електрозварювання   |      |         |         |
              |з недорогоцінних    |      |         |         |
              |металів:            |      |         |         |
8311 10 10 00 |- - електроди з     |      |   15    |   30    | -
              |вогнетривким        |      |         |         |
              |покриттям для       |      |         |         |
              |електродугового     |      |         |         |
              |зварювання, з       |      |         |         |
              |недорогоцінних      |      |         |         |
              |металів             |      |         |         |
8311 10 90 00 |- - інші            |      |   15    |   30    | -
8311 20 00 00 |- дріт електродний  |      |   15    |   30    | -
              |для електродугового |      |         |         |
              |зварювання з        |      |         |         |
              |недорогоцінних      |      |         |         |
              |металів             |      |         |         |
8311 30 00 00 |- прутки з покриттям|      |   15    |   30    | -
              |оболонкою та дріт   |      |         |         |
              |електродний для     |      |         |         |
              |низькотемпературного|      |         |         |
              |або                 |      |         |         |
              |високотемпературного|      |         |         |
              |паяння з            |      |         |         |
              |недорогоцінних      |      |         |         |
              |металів             |      |         |         |
8311 90 00 00 |- інші, включаючи   |      |   15    |   30    | -
              |частини             |      |         |         |

(  Розділ  XV  із  змінами,  внесеними згідно із Законами N 745-IV
( 745-15 ) від 15.05.2003, N 1637-IV ( 1637-15 ) від 18.03.2004 )

( Розділи  із  змінами,  внесеними згідно  із  Законом  N 2671-III
( 2671-14 ) від 12.07.2001 )

( Розділи  XVI-XXI  див.  в  Законі  N  2371-III  ( 2371г-14 ) від
05.04.2001 )