Група 81


     Інші недорогоцінні метали; металокераміка; вироби з них

     Примітка до підпозицій:

     Примітка 1 до групи  74,  яка  визначає  терміни  "прутки  та
бруски",  "профілі",  "дріт", а також "пластини, листи, стрічки та
фольга", повністю стосується також цієї групи.

----------------------------------------------------------------------
     Код      |       Назва        |      Ставки мита, %      |Додат-
              |                    |--------------------------| кові
              |                    |префе-|пільгова |  повна  |  ОВО
              |                    | рен- |         |         |
              |                    |ційна |         |         |
--------------+--------------------+------+---------+---------+-------
8101          |Вольфрам і вироби з |      |         |         |
              |вольфраму, включаючи|      |         |         |
              |відходи та брухт:   |      |         |         |
8101 10 00 00 |- порошки           |      |    0    |    5    | -
              |- інші:             |      |         |         |
8101 91       |- - вольфрам        |      |         |         |
              |необроблений,       |      |         |         |
              |включаючи прутки та |      |         |         |
              |бруски, виготовлені |      |         |         |
              |простим спіканням;  |      |         |         |
              |відходи та брухт:   |      |         |         |
8101 91 10 00 |- - - вольфрам      |      |    0    |    5    | -
              |необроблений,       |      |         |         |
              |включаючи прутки та |      |         |         |
              |бруски, виготовлені |      |         |         |
              |простим спіканням   |      |         |         |
8101 91 90 00 |- - - відходи та    |      |    0    |    5    | -
              |брухт               |      |         |         |
8101 92 00 00 |- - прутки та       |      |    0    |    5    | -
              |бруски, крім        |      |         |         |
              |виготовлених простим|      |         |         |
              |спіканням, профілі, |      |         |         |
              |пластини, листи,    |      |         |         |
              |стрічки та фольга   |      |         |         |
8101 93 00 00 |- - дріт            |      |    0    |    5    | -
8101 99 00 00 |- - інші            |      |    0    |    5    | -
8102          |Молібден і вироби з |      |         |         |
              |молібдену, включаючи|      |         |         |
              |відходи та брухт:   |      |         |         |
8102 10 00 00 |- порошки           |      |    0    |    5    | -
              |- інші:             |      |         |         |
8102 91       |- - молібден        |      |         |         |
              |необроблений,       |      |         |         |
              |включаючи прутки та |      |         |         |
              |бруски, виготовлені |      |         |         |
              |простим спіканням;  |      |         |         |
              |відходи та брухт:   |      |         |         |
8102 91 10 00 |- - - молібден      |      |    0    |    5    | -
              |необроблений,       |      |         |         |
              |включаючи прутки та |      |         |         |
              |бруски, виготовлені |      |         |         |
              |простим спіканням   |      |         |         |
8102 91 90 00 |- - - відходи та    |      |    0    |    5    | -
              |брухт               |      |         |         |
8102 92 00 00 |- - прутки та       |      |    0    |    5    | -
              |бруски, крім        |      |         |         |
              |виготовлених простим|      |         |         |
              |спіканням, профілі, |      |         |         |
              |пластини, листи,    |      |         |         |
              |стрічки та фольга   |      |         |         |
8102 93 00 00 |- - дріт            |      |    0    |    5    | -
8102 99 00 00 |- - інші            |      |    0    |    5    | -
8103          |Тантал і вироби з   |      |         |         |
              |танталу, включаючи  |      |         |         |
              |відходи та брухт:   |      |         |         |
8103 10       |- тантал            |      |         |         |
              |необроблений,       |      |         |         |
              |включаючи прутки та |      |         |         |
              |бруски, виготовлені |      |         |         |
              |простим спіканням;  |      |         |         |
              |відходи та брухт;   |      |         |         |
              |порошки:            |      |         |         |
8103 10 10 00 |- - тантал          |      |    2    |   5     |
              |необроблений,       |      |         |         |
              |включаючи прутки та |      |         |         |
              |бруски, виготовлені |      |         |         |
              |простим спіканням;  |      |         |         |
              |порошки             |      |         |         |
8103 10 90 00 |- - відходи та брухт|      |    2    |    5    | -
8103 90       |- інші:             |      |         |         |
8103 90 10 00 |- - прутки та бруски|      |    2    |    5    | -
              |(крім виготовлених  |      |         |         |
              |простим спіканням), |      |         |         |
              |профілі, дріт,      |      |         |         |
              |пластини, листи,    |      |         |         |
              |стрічки та фольга   |      |         |         |
8103 90 90 00 |- - інші            |      |    2    |    5    | -
8104          |Магній і вироби з   |      |         |         |
              |магнію, включаючи   |      |         |         |
              |відходи та брухт:   |      |         |         |
              |- магній            |      |         |         |
              |необроблений:       |      |         |         |
8104 11 00 00 |- - з вмістом за    |      |    0    |    5    | -
              |масою не менш як    |      |         |         |
              |99,8 % магнію       |      |         |         |
8104 19 00 00 |- - інші            |      |    0    |    5    | -
8104 20 00 00 |- відходи та брухт  |      |    0    |    5    | -
8104 30 00 00 |- ошурки, токарна   |      |    0    |    5    | -
              |стружка та гранули, |      |         |         |
              |підібрані відповідно|      |         |         |
              |до розмірів; порошки|      |         |         |
8104 90 00 00 |- інші              |      |    0    |    5    | -
8105          |Штейни кобальтові та|      |         |         |
              |інші проміжні       |      |         |         |
              |продукти металургії |      |         |         |
              |кобальту; кобальт і |      |         |         |
              |вироби з кобальту,  |      |         |         |
              |включаючи відходи та|      |         |         |
              |брухт:              |      |         |         |
8105 10       |- штейни кобальтові |      |         |         |
              |та інші проміжні    |      |         |         |
              |продукти металургії |      |         |         |
              |кобальту; кобальт   |      |         |         |
              |необроблений;       |      |         |         |
              |відходи та брухт;   |      |         |         |
              |порошки:            |      |         |         |
8105 10 10 00 |- - штейни          |      |    0    |    5    | -
              |кобальтові та інші  |      |         |         |
              |проміжні продукти   |      |         |         |
              |металургії кобальту;|      |         |         |
              |кобальт             |      |         |         |
              |необроблений;       |      |         |         |
              |порошки             |      |         |         |
8105 10 90 00 |- - відходи та брухт|      |    0    |    5    | -
8105 90 00 00 |- інші              |      |    0    |    5    | -
8106 00       |Вісмут і вироби з   |      |         |         |
              |вісмуту, включаючи  |      |         |         |
              |відходи та брухт:   |      |         |         |
8106 00 10 00 |- вісмут            |      |    0    |    5    | -
              |необроблений;       |      |         |         |
              |відходи та брухт;   |      |         |         |
              |порошки             |      |         |         |
8106 00 90 00 |- інші              |      |    0    |    5    | -
8107          |Кадмій і вироби з   |      |         |         |
              |кадмію, включаючи   |      |         |         |
              |відходи та брухт:   |      |         |         |
8107 10       |- кадмій            |      |         |         |
              |необроблений,       |      |         |         |
              |відходи та брухт;   |      |         |         |
              |порошки:            |      |         |         |
8107 10 10 00 |- - кадмій          |      |    0    |    5    | -
              |необроблений;       |      |         |         |
              |порошки             |      |         |         |
8107 10 90 00 |- - відходи та брухт|      |    0    |    5    | -
8107 90 00 00 |- інші              |      |    0    |    5    | -
8108          |Титан і вироби з    |      |         |         |
              |титану, включаючи   |      |         |         |
              |відходи та брухт:   |      |         |         |
8108 10       |- титан             |      |         |         |
              |необроблений;       |      |         |         |
              |відходи та брухт;   |      |         |         |
              |порошки:            |      |         |         |
8108 10 10 00 |- - титан           |      |    5    |   10    | -
              |необроблений;       |      |         |         |
              |порошки             |      |         |         |
8108 10 90 00 |- - відходи та брухт|      |    5    |   10    | -
8108 90       |- інші:             |      |         |         |
8108 90 10 00 |- - труби і трубки, |      |    5    |   10    | -
              |оснащені фітингами  |      |         |         |
              |для подачі газу та  |      |         |         |
              |рідин, призначених  |      |         |         |
              |для цивільної       |      |         |         |
              |авіації             |      |         |         |
              |- - інші:           |      |         |         |
8108 90 30 00 |- - - прутки,       |      |    5    |   10    | -
              |бруски, профілі та  |      |         |         |
              |дріт                |      |         |         |
8108 90 50 00 |- - - пластини,     |      |    5    |   10    | -
              |листи, стрічки та   |      |         |         |
              |фольга              |      |         |         |
8108 90 70 00 |- - - труби і трубки|      |    5    |   10    | -
8108 99 90 00 |- - - інші          |      |    5    |   10    | -
8109          |Цирконій і вироби з |      |         |         |
              |цирконію, включаючи |      |         |         |
              |відходи та брухт:   |      |         |         |
8109 10       |- цирконій          |      |         |         |
              |необроблений;       |      |         |         |
              |відходи та брухт;   |      |         |         |
              |порошки:            |      |         |         |
8109 10 10 00 |- - цирконій        |      |    5    |   10    | -
              |необроблений;       |      |         |         |
              |порошки             |      |         |         |
8109 10 90 00 |- - відходи та брухт|      |    5    |   10    | -
8109 90 00 00 |- інші              |      |    5    |   10    | -
8110 00       |Сурма та вироби із  |      |         |         |
              |сурми, включаючи    |      |         |         |
              |відходи та брухт:   |      |         |         |
              |- сурма             |      |         |         |
              |необроблена; відходи|      |         |         |
              |та брухт; порошки:  |      |         |         |
8110 00 11 00 |- - сурма           |      |    5    |   10    | -
              |необроблена;        |      |         |         |
              |порошки             |      |         |         |
8110 00 19 00 |- - відходи та брухт|      |    5    |   10    | -
8110 00 90 00 |- інші              |      |    5    |   10    | -
8111 00       |Марганець та вироби |      |         |         |
              |з марганцю,         |      |         |         |
              |включаючи відходи та|      |         |         |
              |брухт:              |      |         |         |
              |- марганець         |      |         |         |
              |необроблений;       |      |         |         |
              |відходи та брухт;   |      |         |         |
              |порошки:            |      |         |         |
8111 00 11 00 |- - марганець       |      |    0    |    5    | -
              |необроблений;       |      |         |         |
              |порошки             |      |         |         |
8111 00 19 00 |- - відходи та брухт|      |    0    |    5    | -
8111 00 90 00 |- інші              |      |    0    |    5    | -
8112          |Берилій, хром,      |      |         |         |
              |германій, ванадій,  |      |         |         |
              |галій, гафній       |      |         |         |
              |(кельтій), індій,   |      |         |         |
              |ніобій (колумбій),  |      |         |         |
              |реній і талій, а    |      |         |         |
              |також вироби із цих |      |         |         |
              |металів, включаючи  |      |         |         |
              |відходи та брухт:   |      |         |         |
              |- берилій:          |      |         |         |
8112 11       |- - необроблений;   |      |         |         |
              |відходи та брухт;   |      |         |         |
              |порошки:            |      |         |         |
8112 11 10 00 |- - - необроблений; |      |    5    |   10    | -
              |порошки             |      |         |         |
8112 11 90 00 |- - - відходи та    |      |    5    |   10    | -
              |брухт               |      |         |         |
8112 19 00 00 |- - інший           |      |    5    |   10    | -
8112 20       |- хром:             |      |         |         |
              |- - необроблений;   |      |         |         |
              |відходи та брухт;   |      |         |         |
              |порошки:            |      |         |         |
8112 20 10 00 |- - - сплави, з     |      |    5    |   10    | -
              |масовою часткою     |      |         |         |
              |нікелю понад 10 %   |      |         |         |
              |- - - інший:        |      |         |         |
8112 20 31 00 |- - - -             |      |    5    |   10    | -
              |необроблений;       |      |         |         |
              |порошки             |      |         |         |
8112 20 39 00 |- - - - відходи та  |      |    5    |   10    | -
              |брухт               |      |         |         |
8112 20 90 00 |- - інший           |      |    5    |   10    | -
8112 30       |- германій:         |      |         |         |
8112 30 20 00 |- - необроблений;   |      |    5    |   10    | -
              |порошки             |      |         |         |
8112 30 40 00 |- - відходи та брухт|      |    5    |   10    | -
8112 30 90 00 |- - інший           |      |    5    |   10    | -
8112 40       |- ванадій:          |      |         |         |
              |- - необроблений;   |      |         |         |
              |відходи та брухт;   |      |         |         |
              |порошки:            |      |         |         |
8112 40 11 00 |- - - необроблений; |      |    5    |   10    | -
              |порошки             |      |         |         |
8112 40 19 00 |- - - відходи та    |      |    5    |   10    | -
              |брухт               |      |         |         |
8112 40 90 00 |- - інші            |      |    5    |   10    | -
              |- інші:             |      |         |         |
8112 91       |- - необроблені;    |      |         |         |
              |відходи та брухт;   |      |         |         |
              |порошки:            |      |         |         |
8112 91 10 00 |- - - гафній        |      |    5    |   10    | -
              |(кельтій)           |      |         |         |
              |- - - ніобій        |      |         |         |
              |(колумбій), реній:  |      |         |         |
8112 91 31 00 |- - - - необроблені;|      |    5    |   10    | -
              |порошки             |      |         |         |
8112 91 39 00 |- - - - відходи та  |      |    5    |   10    | -
              |брухт               |      |         |         |
              |- - - галій, індій, |      |         |         |
              |талій:              |      |         |         |
8112 91 50 00 |- - - - відходи та  |      |    5    |   10    | -
              |брухт               |      |         |         |
              |- - - - інші:       |      |         |         |
8112 91 81 00 |- - - - - індій     |      |    5    |   10    | -
8112 91 89    |- - - - - галій,    |      |         |         |
              |талій:              |      |         |         |
8112 91 89 10 |- - - - - - галій   |      |    0    |    5    | -
8112 91 89 90 |- - - - - - талій   |      |    5    |   10    | -
8112 99       |- - інші:           |      |         |         |
8112 99 10 00 |- - - гафній        |      |    5    |   10    | -
              |(кельтій)           |      |         |         |
8112 99 30 00 |- - - ніобій        |      |    5    |   10    | -
              |(колумбій), реній   |      |         |         |
8112 99 90    |- - - галій, талій, |      |         |         |
              |індій:              |      |         |         |
8112 99 90 10 | - - - - галій      |      |    0    |    5    | -
8112 99 90 90 |- - - - інші        |      |    5    |   10    | -
8113 00       |Металокераміка і    |      |         |         |
              |вироби з            |      |         |         |
              |металокераміки,     |      |         |         |
              |включаючи відходи та|      |         |         |
              |брухт:              |      |         |         |
8113 00 20 00 |- необроблені       |      |    5    |   10    | -
8113 00 40 00 |- відходи та брухт  |      |    5    |   10    | -
8113 00 90 00 |- інші              |      |    5    |   10    | -