Група 80


                     Олово і вироби із олова

     Примітка:

     1. Наведені у цій групі терміни означають:

     а) прутки та бруски - вироби катані,  тягнуті,  пресовані або
ковані, не згорнуті у бунти,  що мають однаковий за всією довжиною
суцільний поперечний переріз у формі  круга,  овалу,  прямокутника
(включаючи квадрат),   рівностороннього  трикутника  або  опуклого
правильного   багатокутника   (включаючи   "сплющені   круги"   та
"видозмінені прямокутники",  дві  з  протилежних сторін яких мають
форму опуклих  дуг  круга,  а  дві  інші  -  рівні  за   довжиною,
прямолінійні і   паралельні).   Вироби,   які   мають  прямокутний
(включаючи квадратний),  трикутний  або  багатокутний   поперечний
переріз,  можуть  мати закруглені кути за всією довжиною.  Товщина
таких   виробів    з    прямокутним    (включаючи    "видозмінений
прямокутний") поперечним  перерізом більше десятої частини ширини.
Цей термін  стосується  також  виробів,   одержаних   литтям   або
спеченням, тих  самих  форм  і  розмірів,  підданих  обробці після
виготовлення (крім обрізання чи зняття окалини),  за умови,  що ця
обробка  не  надає їм властивостей,  характерних для виробів інших
товарних позицій;

     б) профілі - вироби катані,  тягнуті,  пресовані,  ковані або
отримані формуванням,  які  згорнуті  або не згорнуті у бунти,  що
мають сталий  за  всією   довжиною   поперечний   переріз   і   не
відповідають будь-якому з визначень прутків, брусків, дроту, плит,
листів, стрічок,  фольги,  труб або трубок.  Цей термін стосується
також виробів,  одержаних  литтям або спеченням,  тих самих форм і
розмірів, підданих обробці після виготовлення (крім  обрізання  чи
зняття окалини), за умови, що ця обробка не надає їм властивостей,
характерних для виробів інших товарних позицій;

     в) дріт - вироби катані,  тягнуті або  волочені,  згорнуті  у
бунти, що  мають суцільний поперечний переріз,  однаковий за всією
довжиною,  у формі круга, овалу, прямокутника (включаючи квадрат),
рівностороннього трикутника або правильного опуклого багатокутника
(включаючи "сплюснуті круги" і "видозмінені прямокутники",  дві  з
протилежних сторін  яких  мають  форму  опуклих  дуг круга,  а дві
інші - рівні за довжиною,  прямолінійні і паралельні).  Вироби, що
мають прямокутний    (включаючи    квадратний),    трикутний   або
багатокутний поперечний переріз,  можуть мати закруглені  кути  за
всією довжиною   виробу.   Товщина   цих   виробів  з  прямокутним
поперечним перерізом (включаючи "видозмінений прямокутний") більше
десятої частини ширини;

     г) плити,  стрічки,  листи  та  фольга  - плоскі вироби (крім
необроблених виробів  товарної  позиції  7403),  згорнуті  або  не
згорнуті у   рулони,   які   мають   суцільний  прямокутний  (крім
квадратного) поперечний    переріз,    із     закругленими     або
незакругленими кутами (включаючи "видозмінені прямокутники", дві з
протилежних сторін яких мають  форму  опуклих  дуг  круга,  а  дві
інші -  рівні за довжиною,  прямолінійні і паралельні),  із сталою
товщиною, подані:

     - у формі прямокутників (включаючи квадрат),  товщина яких не
більше десятої частини ширини,

     - у  будь-якій іншій формі,  крім квадратної або прямокутної,
будь-яких розмірів,  за умови,  що  вони  не  мають  властивостей,
характерних для виробів інших товарних позицій.

     До товарної  позиції  8004  і  8005  включаються також плити,
листи,  стрічки та фольга, які мають рельєфну поверхню (наприклад,
канелюри, боріздки,  зморшки,  краплі,  горошини,  ромби), а також
перфоровані, гофровані,  поліровані або покриті вироби,  за умови,
що це   оброблення   не   надає   їм   властивостей  виробів,  які
класифікуються в інших товарних позиціях;

     ґ) труби і  трубки  -  порожнисті  вироби,  згорнуті  або  не
згорнуті у бунти,  що мають однаковий за всією довжиною поперечний
переріз  тільки з однієї замкненої  порожнини  за  всією  довжиною
виробу у  формі  круга,  овалу,  прямокутника (включаючи квадрат),
рівностороннього трикутника     або      правильного      опуклого
багатокутника,  стінки  яких  мають  однакову  товщину.  Трубами і
трубками вважаються також вироби,  що мають поперечний  переріз  у
формі прямокутника     (включаючи    квадрат),    рівностороннього
трикутника або правильного опуклого багатокутника, які можуть мати
закруглені за  всією  довжиною  кути,  за  умови,  що внутрішній і
зовнішній поперечні перерізи концентричні і мають ту саму форму  й
орієнтацію. Труби і трубки, що мають зазначені поперечні перерізи,
можуть бути   полірованими,   покритими,   гнутими,   з   різьбою,
свердленими, звуженими,  розширеними,  зведеними  на  конус  або з
фланцями, манжетами або кільцями.

     Примітка до підпозицій:

     1. У цій групі наведені терміни означають:

     а) олово нелеговане - метал, який містить за масою понад 99 %
олова,  за умови,  що вміст за масою вісмуту або міді не перевищує
граничних величин, наведених нижче у таблиці:

     Інші елементи

------------------------------------------------------------------
                         |      Елемент         | Граничний вміст,
                         |                      |   за масою,%
-------------------------+----------------------+-----------------
  Bi                     | вісмут               |      0,1
  Cu                     | мідь                 |      0,4
------------------------------------------------------------------

     б) сплави олова - металеві сплави,  в  яких  вміст  олова  за
масою більший, ніж будь-якого з інших елементів, за умови, що:

     1) загальний  вміст  за масою інших елементів становить понад
1 %; або

     2) вміст за масою вісмуту або  міді  дорівнює  або  не  менше
граничних величин, наведених вище у таблиці.

----------------------------------------------------------------------
     Код      |       Назва        |      Ставки мита, %      |Додат-
              |                    |--------------------------| кові
              |                    |префе-|пільгова |  повна  |  ОВО
              |                    | рен- |         |         |
              |                    |ційна |         |         |
--------------+--------------------+------+---------+---------+-------
8001          |Олово необроблене:  |      |         |         |
8001 10 00 00 |- олово нелеговане  |      |    0    |    5    | -
8001 20 00 00 |- сплави з олова    |      |    0    |    5    | -
8002 00 00 00 |Відходи та брухт з  |      |    0    |    5    | -
              |олова               |      |         |         |
8003 00 00 00 |Прутки, бруски,     |      |    0    |    5    | -
              |профілі та дріт з   |      |         |         |
              |олова               |      |         |         |
8004 00 00 00 |Пластини, листи та  |      |    0    |    5    | -
              |стрічки з олова,    |      |         |         |
              |товщина яких понад  |      |         |         |
              |0,2 мм              |      |         |         |
8005 00       |Фольга з олова      |      |         |         |
              |(тиснена або ні, на |      |         |         |
              |основі чи без       |      |         |         |
              |основи, з паперу,   |      |         |         |
              |картону, пластмаси  |      |         |         |
              |або аналогічних     |      |         |         |
              |матеріалів)         |      |         |         |
              |завтовшки не більш  |      |         |         |
              |як 0,2 мм (без      |      |         |         |
              |урахування основи); |      |         |         |
              |порошки та луска з  |      |         |         |
              |олова:              |      |         |         |
8005 00 10 00 |- фольга            |      |    2    |    5    | -
8005 00 20 00 |- порошки та луска  |      |    2    |    5    | -
8006 00 00 00 |Труби, трубки та    |      |    2    |    5    | -
              |фітинги для них     |      |         |         |
              |(наприклад, муфти,  |      |         |         |
              |коліна, втулки) з   |      |         |         |
              |олова               |      |         |         |
8007 00 00 00 |Інші вироби з олова |      |    2    |    5    | -