Група 79


                      Цинк і вироби із цинку

     Примітка:

     1. Наведені у цій групі терміни означають:

     а) прутки та бруски - вироби катані,  тягнуті,  пресовані або
ковані, не згорнуті у бунти,  що мають однаковий за всією довжиною
суцільний поперечний  переріз у формі круга,  овалу,  прямокутника
(включаючи квадрат),  рівностороннього  трикутника  або   опуклого
правильного   багатокутника   (включаючи   "сплющені   круги"   та
"видозмінені прямокутники",  дві з протилежних сторін  яких  мають
форму опуклих   дуг  круга,  а  дві  інші  -  рівні  за  довжиною,
прямолінійні і  паралельні).   Вироби,   які   мають   прямокутний
(включаючи квадратний),   трикутний  або  багатокутний  поперечний
переріз,  можуть мати закруглені кути за всією  довжиною.  Товщина
таких    виробів    з    прямокутним   (включаючи    "видозмінений
прямокутний") поперечним перерізом більше десятої частини  ширини.
Цей термін   стосується   також   виробів,  одержаних  литтям  або
спеченням, тих самих  форм  і  розмірів,  підданих  обробці  після
виготовлення (крім обрізання чи зняття окалини),  за умови,  що ця
обробка не надає їм властивостей,  характерних для  виробів  інших
товарних позицій;

     б) профілі - вироби катані,  тягнуті,  пресовані,  ковані або
отримані формуванням,  які згорнуті  або не згорнуті у  бунти,  що
мають   сталий   за  всією  довжиною   поперечний   переріз  і  не
відповідають будь-якому з визначень прутків, брусків, дроту, плит,
листів,  фольги,  труб  або  трубок.  Цей  термін стосується також
виробів, одержаних  литтям  або  спеченням,  тих  самих   форм   і
розмірів, підданих  обробці  після виготовлення (крім обрізання чи
зняття окалини), за умови, що ця обробка не надає їм властивостей,
характерних для виробів інших товарних позицій;

     в) дріт  -  вироби катані,  тягнуті або волочені,  згорнуті у
бунти,  що мають суцільний  поперечний переріз, однаковий за всією
довжиною,  у формі круга, овалу, прямокутника (включаючи квадрат),
рівностороннього трикутника або правильного опуклого багатокутника
(включаючи "сплюснуті  круги" і "видозмінені прямокутники",  дві з
протилежних сторін яких мають  форму  опуклих  дуг  круга,  а  дві
інші - рівні за довжиною,  прямолінійні і паралельні).  Вироби, що
мають прямокутний   (включаючи    квадратний),    трикутний    або
багатокутний  поперечний  переріз,  можуть мати закруглені кути за
всією довжиною  виробу.  Товщина   цих   виробів   з   прямокутним
поперечним перерізом (включаючи "видозмінений прямокутний") більше
десятої частини ширини;

     г) плити,  листи,  стрічки та фольга -  плоскі  вироби  (крім
необроблених виробів  товарної  позиції  7403),  згорнуті  або  не
згорнуті у  рулони,  які   мають   суцільний   прямокутний   (крім
квадратного) поперечний     переріз,     із    закругленими    або
незакругленими кутами (включаючи "видозмінені прямокутники", дві з
протилежних сторін  яких  мають  форму  опуклих  дуг круга,  а дві
інші - рівні за довжиною,  прямолінійні і паралельні),  із  сталою
товщиною, подані:

     - у формі прямокутників (включаючи квадрат),  товщина яких не
більше десятої частини ширини,

     - у будь-якій іншій формі,  крім квадратної або  прямокутної,
будь-яких розмірів,  за  умови,  що  вони  не  мають властивостей,
характерних для виробів інших товарних позицій.

     До товарної позиції  7905  включаються  також  плити,  листи,
стрічки та   фольга,   які  мають  рельєфну  поверхню  (наприклад,
канелюри,  боріздки,  зморшки,  краплі,  горошини, ромби), а також
перфоровані, гофровані,  поліровані  або покриті вироби, за умови,
що  ця   обробка   не   надає   їм   властивостей   виробів,   які
класифікуються в інших товарних позиціях;

     ґ) труби  і  трубки  -  порожнисті  вироби,  згорнуті  або не
згорнуті у бунти,  що мають однаковий за всією довжиною поперечний
переріз тільки  з  однієї  замкненої  порожнини  за всією довжиною
виробу у формі круга,  овалу,  прямокутника  (включаючи  квадрат),
рівностороннього трикутника      або      правильного     опуклого
багатокутника,  стінки яких  мають  однакову  товщину.  Трубами  і
трубками вважаються  також  вироби,  що мають поперечний переріз у
формі прямокутника    (включаючи    квадрат),     рівностороннього
трикутника або правильного опуклого багатокутника, які можуть мати
закруглені за всією довжиною  кути,  за  умови,  що  внутрішній  і
зовнішній поперечні  перерізи концентричні і мають ту саму форму й
орієнтацію.   Труби  і  трубки,  що  мають   зазначені   поперечні
перерізи, можуть бути полірованими, покритими, гнутими, з різьбою,
свердленими, звуженими,  розширеними,  зведеними на  конус  або  з
фланцями, манжетами або кільцями.

     Примітка до підпозицій:

     1. У цій групі наведені терміни означають:

     а) цинк  нелегований  -  метал,  який  містить за масою понад
97,5 % цинку;

     б) сплави цинку - металеві сплави,  в  яких  вміст  цинку  за
масою більший,  ніж  будь-якого  з інших елементів,  за умови,  що
загальний  вміст за  масою цих  інших  елементів  становить  понад
2,5 %;

     в) цинковий  пил - пил,  одержаний конденсацією парів цинку з
вмістом сферичних частин меншого  розміру,  ніж  частина  цинкових
порошків.  Не менш як 80 % за масою цинкового пилу проходить крізь
сито з вічком 63 мкм.  Цинкований пил повинен вміщувати  за  масою
понад 85 % металевого цинку.

----------------------------------------------------------------------
     Код      |       Назва        |      Ставки мита, %      |Додат-
              |                    |--------------------------| кові
              |                    |префе-|пільгова |  повна  |  ОВО
              |                    | рен- |         |         |
              |                    |ційна |         |         |
--------------+--------------------+------+---------+---------+-------
7901          |Цинк необроблений:  |      |         |         |
              |- цинк нелегований: |      |         |         |
7901 11 00 00 |- - з масовою       |      |    0    |    5    | -
              |часткою 99,99 % або |      |         |         |
              |більше цинку        |      |         |         |
7901 12       |-  - з масовою      |      |         |         |
              |часткою менш як     |      |         |         |
              |99,99 % цинку:      |      |         |         |
7901 12 10 00 |- - - з масовою     |      |    0    |    5    | -
              |часткою 99,95 % або |      |         |         |
              |більше, але менш як |      |         |         |
              |99,99 % цинку       |      |         |         |
7901 12 30 00 |- - - з масовою     |      |    0    |    5    | -
              |часткою 98,5 % або  |      |         |         |
              |більше, але менш як |      |         |         |
              |99,95 % цинку       |      |         |         |
7901 12 90 00 |- - - з масовою     |      |    0    |    5    | -
              |часткою 97,5 % або  |      |         |         |
              |більше, але менш як |      |         |         |
              |98,5 % цинку        |      |         |         |
7901 20 00 00 |- сплави із цинку   |      |    0    |    5    | -
7902 00 00 00 |Відходи та брухт із |      |    0    |    5    | -
              |цинку               |      |         |         |
7903          |Пил, порошки та     |      |         |         |
              |луска із цинку:     |      |         |         |
7903 10 00 00 |- пил цинковий      |      |    2    |    5    | -
7903 90 00 00 |- інші              |      |    2    |    5    | -
7904 00 00 00 |Прутки, бруски,     |      |    0    |    5    | -
              |профілі та дріт із  |      |         |         |
              |цинку               |      |         |         |
7905 00 00 00 |Листи, пластини,    |      |    0    |    5    | -
              |стрічки та фольга із|      |         |         |
              |цинку               |      |         |         |
7906 00 00 00 |Труби, трубки та    |      |    2    |    5    | -
              |фітинги для них     |      |         |         |
              |(наприклад, муфти,  |      |         |         |
              |коліна, втулки) із  |      |         |         |
              |цинку               |      |         |         |
7907 00 00 00 |Інші вироби із      |      |    2    |    5    | -
              |цинку               |      |         |         |