Група 78


                    Свинець і вироби із свинцю

     Примітка:

     1. Наведені у цій групі терміни означають:

     а) прутки та бруски - вироби катані,  тягнуті,  пресовані або
ковані, не згорнуті у бунти,  що мають однаковий за всією довжиною
суцільний поперечний переріз у формі  круга,  овалу,  прямокутника
(включаючи квадрат),   рівностороннього  трикутника  або  опуклого
правильного   багатокутника   (включаючи   "сплющені   круги"   та
"видозмінені прямокутники",  дві  з  протилежних сторін яких мають
форму опуклих  дуг  круга,  а  дві  інші  -  рівні  за   довжиною,
прямолінійні і   паралельні).   Вироби,   які   мають  прямокутний
(включаючи квадратний),  трикутний  або  багатокутний   поперечний
переріз,  можуть  мати закруглені кути за всією довжиною.  Товщина
таких    виробів    з   прямокутним    (включаючи    "видозмінений
прямокутний") поперечним  перерізом більше десятої частини ширини.
Цей  термін  стосується  також  виробів,  одержаних   литтям   або
спеченням, тих  самих  форм  і  розмірів,  підданих  обробці після
виготовлення (крім обрізання чи зняття окалини),  за умови,  що ця
обробка  не  надає їм властивостей,  характерних для виробів інших
товарних позицій;

     б) профілі - вироби катані,  тягнуті,  пресовані,  ковані або
отримані  формуванням,  які згорнуті  або не згорнуті у бунти,  що
мають  сталий  за  всією   довжиною   поперечний  переріз   і   не
відповідають будь-якому з визначень прутків, брусків, дроту, плит,
листів,  фольги,  труб або трубок.  Цей  термін  стосується  також
виробів, одержаних   литтям   або  спеченням,  тих  самих  форм  і
розмірів, підданих обробці після виготовлення (крім  обрізання  чи
зняття окалини), за умови, що ця обробка не надає їм властивостей,
характерних для виробів інших товарних позицій;

     в) дріт - вироби катані,  тягнуті або  волочені,  згорнуті  у
бунти, що  мають суцільний поперечний переріз,  однаковий за всією
довжиною у формі круга,  овалу,  прямокутника (включаючи квадрат),
рівностороннього трикутника або правильного опуклого багатокутника
(включаючи "сплюснуті круги" і "видозмінені прямокутники",  дві  з
протилежних сторін  яких  мають  форму  опуклих  дуг круга,  а дві
інші - рівні за довжиною,  прямолінійні і паралельні).  Вироби, що
мають прямокутний    (включаючи    квадратний),    трикутний   або
багатокутний поперечний переріз,  можуть мати закруглені  кути  за
всією   довжиною   виробу.  Товщина   цих  виробів  з  прямокутним
поперечним перерізом (включаючи "видозмінений прямокутний") більше
десятої частини ширини;

     г) плити,  листи,  стрічки  та  фольга  - плоскі вироби (крім
необроблених виробів  товарної  позиції  7801),  згорнуті  або  не
згорнуті   у   рулони,   які  мають  суцільний  прямокутний  (крім
квадратного)   поперечний    переріз,    із    закругленими    або
незакругленими кутами (включаючи "видозмінені прямокутники", дві з
протилежних сторін яких мають  форму  опуклих  дуг  круга,  а  дві
інші -  рівні за довжиною,  прямолінійні і паралельні),  із сталою
товщиною, подані:

     - у формі прямокутників (включаючи квадрат),  товщина яких не
більше десятої частини ширини,

     - у  будь-якій іншій формі,  крім квадратної або прямокутної,
будь-яких розмірів,  за умови,  що  вони  не  мають  властивостей,
характерних  для виробів інших товарних позицій.

     До товарної  позиції  7804  включаються  також плити,  листи,
стрічки та  фольга,  які  мають  рельєфну   поверхню   (наприклад,
канелюри,  боріздки,  зморшки,  краплі,  горошини, ромби), а також
перфоровані, гофровані,  поліровані або покриті вироби,  за умови,
що   ця   обробка   не   надає   їм   властивостей   виробів,  які
класифікуються в інших товарних позиціях;

     ґ) труби і  трубки  -  порожнисті  вироби,  згорнуті  або  не
згорнуті у бунти,  що мають однаковий за всією довжиною поперечний
переріз  тільки з однієї замкненої  порожнини  за  всією  довжиною
виробу  у формі  круга,  овалу,  прямокутника (включаючи квадрат),
рівностороннього трикутника     або      правильного      опуклого
багатокутника,  стінки  яких  мають  однакову  товщину.  Трубами і
трубками вважаються також вироби,  що мають поперечний  переріз  у
формі прямокутника     (включаючи    квадрат),    рівностороннього
трикутника або правильного опуклого багатокутника, які можуть мати
закруглені за  всією  довжиною  кути,  за  умови,  що внутрішній і
зовнішній поперечні перерізи концентричні і мають ту саму форму  й
орієнтацію. Труби і трубки, що мають зазначені поперечні перерізи,
можуть бути   полірованими,   покритими,   гнутими,   з   різьбою,
свердленими, звуженими,  розширеними,  зведеними  на  конус  або з
фланцями, манжетами або кільцями.

     Примітка до підпозиції:

     1. У цій групі термін "рафінований  свинець"  означає  метал,
який містить  за  масою понад 99,9 %  свинцю,  за умови,  що вміст
будь-якого іншого  елемента  не   перевищує   граничних   величин,
наведених у таблиці нижче:

     Інші елементи
------------------------------------------------------------------
                         |      Елемент         | Граничний вміст,
                         |                      |   за масою,%
-------------------------+----------------------+-----------------
  Ag                     | срібло               |      0,02
  As                     | миш'як               |      0,005
  Bi                     | вісмут               |      0,05
  Ca                     | кальцій              |      0,002
  Cd                     | кадмій               |      0,002
  Cu                     | мідь                 |      0,08
  Fe                     | залізо               |      0,002
  S                      | сірка                |      0,002
  Sb                     | сурма                |      0,005
  Sn                     | олово                |      0,005
  Zn                     | цинк                 |      0,002
------------------------------------------------+-----------------
  Інші (наприклад Te) (для кожного з них)       |      0,001
------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------
     Код      |       Назва        |      Ставки мита, %      |Додат-
              |                    |--------------------------| кові
              |                    |префе-|пільгова |  повна  |  ОВО
              |                    | рен- |         |         |
              |                    |ційна |         |         |
--------------+--------------------+------+---------+---------+-------
7801          |Свинець             |      |         |         |
              |необроблений:       |      |         |         |
7801 10 00 00 |- свинець           |      |    0    |    5    | -
              |рафінований         |      |         |         |
              |- інший:            |      |         |         |
7801 91 00 00 |- - який містить    |      |    0    |    5    | -
              |сурму як елемент, що|      |         |         |
              |переважає масу інших|      |         |         |
              |елементів           |      |         |         |
7801 99       |- - інший:          |      |         |         |
7801 99 10 00 |- - - з вмістом за  |      |    0    |    5    | -
              |масою 0,02 % або    |      |         |         |
              |більше срібла для   |      |         |         |
              |рафінування (свинець|      |         |         |
              |у зливках)          |      |         |         |
              |- - - інший:        |      |         |         |
7801 99 91 00 |- - - - сплави      |      |    0    |    5    | -
              |свинцю              |      |         |         |
7801 99 99 00 |- - - - інший       |      |    0    |    5    | -
7802 00 00 00 |Відходи та брухт із |      |    0    |    5    | -
              |свинцю              |      |         |         |
7803 00 00 00 |Прутки, бруски,     |      |    2    |    5    | -
              |профілі та дріт із  |      |         |         |
              |свинцю              |      |         |         |
7804          |Плити, листи,       |      |         |         |
              |стрічки та фольга із|      |         |         |
              |свинцю; порошки та  |      |         |         |
              |луска із свинцю:    |      |         |         |
              |- плити, листи,     |      |         |         |
              |стрічки та фольга:  |      |         |         |
7804 11 00 00 |- - листи, стрічки, |      |    2    |    5    | -
              |фольга, товщина яких|      |         |         |
              |не більш як 0,2 мм  |      |         |         |
              |(без урахування     |      |         |         |
              |основи)             |      |         |         |
7804 19 00 00 |- - інші            |      |    2    |    5    | -
7804 20 00 00 |- порошки та луска  |      |    2    |    5    | -
7805 00 00 00 |Труби, трубки та    |      |    2    |    5    | -
              |фітинги для них     |      |         |         |
              |(наприклад, муфти,  |      |         |         |
              |коліна, втулки) із  |      |         |         |
              |свинцю              |      |         |         |
7806 00       |Інші вироби із      |      |         |         |
              |свинцю:             |      |         |         |
7806 00 10 00 |- контейнери,       |      |    2    |    5    | -
              |оснащені захисним   |      |         |         |
              |свинцевим екраном   |      |         |         |
              |від радіації для    |      |         |         |
              |транспортування та  |      |         |         |
              |зберігання          |      |         |         |
              |радіоактивних       |      |         |         |
              |речовин             |      |         |         |
7806 00 90 00 |- інші              |      |    2    |    5    | -