Група 75


                     Нікель і вироби з нікелю

     Примітка:

     1. Використані у цій групі терміни означають:

     а) прутки та бруски - вироби катані,  тягнуті,  пресовані або
ковані, не згорнуті у бунти, які мають однаковий за всією довжиною
суцільний поперечний переріз у формі  круга,  овалу,  прямокутника
(включаючи  квадрат),  рівностороннього  трикутника  або  опуклого
правильного   багатокутника   (включаючи   "сплющені   круги"   та
"видозмінені  прямокутники",  дві  з протилежних сторін яких мають
форму  опуклих  дуг  круга,  а  дві  інші  -  рівні  за  довжиною,
прямолінійні   і   паралельні).   Вироби,  які  мають  прямокутний
(включаючи  квадратний),  трикутний  або  багатокутний  поперечний
переріз,  можуть  мати закруглені кути за всією довжиною.  Товщина
таких виробів з прямокутним (включаючи "видозмінений прямокутний")
поперечним  перерізом  більше  десятої частини ширини.  Цей термін
стосується також виробів,  одержаних  литтям  або  спеченням,  тих
самих  форм  і  розмірів,  підданих  обробленню після виготовлення
(крім обрізання чи зняття окалини),  за умови, що це оброблення не
надає  їм  властивостей,  характерних  для  виробів інших товарних
позицій;

     б) профілі - вироби катані,  тягнуті,  пресовані,  ковані або
отримані  формуванням,  які  згорнуті або не згорнуті у бунти,  що
мають  сталий  за  всією  довжиною   поперечний   переріз   і   не
відповідають будь-якому з визначень прутків, брусків, дроту, плит,
листів,  стрічок,  фольги,  труб або трубок. Цей термін стосується
також  виробів,  одержаних литтям або спеченням,  тих самих форм і
розмірів,  підданих обробленню після виготовлення (крім  обрізання
чи  зняття  окалини),  за  умови,  що  це  оброблення  не надає їм
властивостей, характерних для виробів інших товарних позицій;

     в) дріт - вироби катані,  тягнуті або  волочені,  згорнуті  у
бунти,  що мають суцільний поперечний переріз,  однаковий за всією
довжиною у формі круга,  овалу,  прямокутника (включаючи квадрат),
рівностороннього трикутника або правильного опуклого багатокутника
(включаючи "сплюснуті круги" і "видозмінені прямокутники",  дві  з
протилежних сторін яких мають форму опуклих дуг круга,  а дві інші
- рівні за довжиною, прямолінійні і паралельні). Вироби, які мають
прямокутний  (включаючи  квадратний),  трикутний  або багатокутний
поперечний переріз, можуть мати кути, закруглені за всією довжиною
виробу.  Товщина  цих  виробів  з прямокутним поперечним перерізом
(включаючи  "видозмінений  прямокутний")  більше  десятої  частини
ширини;

     г) плити,  листи,  стрічки  та  фольга  - плоскі вироби (крім
необроблених виробів  товарної  позиції  7502),  згорнуті  або  не
згорнуті   у   рулони,   які  мають  суцільний  прямокутний  (крім
квадратного)   поперечний    переріз,    із    закругленими    або
незакругленими кутами (включаючи "видозмінені прямокутники", дві з
протилежних сторін яких мають  форму  опуклих  дуг  круга,  а  дві
інші - рівні за довжиною, прямолінійні і паралельні), із однаковою
товщиною, подані:

     - у формі прямокутників (включаючи квадрат),  товщина яких не
більше десятої частини ширини,

     - у  будь-якій іншій формі,  крім квадратної або прямокутної,
будь-яких розмірів,  за умови,  що  вони  не  мають  властивостей,
характерних для виробів інших товарних позицій.

     До товарної  позиції  7506  включаються  також плити,  листи,
стрічки  та  фольга,  які  мають  рельєфну  поверхню   (наприклад,
канелюри,  бороздки,  зморшки,  краплі,  горошини, ромби), а також
перфоровані,  гофровані,  поліровані або покриті вироби, за умови,
що   це   оброблення   не   надає  їм  властивостей  виробів,  які
класифікуються в інших товарних позиціях;

     ґ) труби і  трубки  -  порожнисті  вироби,  згорнуті  або  не
згорнуті у бунти,  що мають однаковий за всією довжиною поперечний
переріз тільки з однієї  замкненої  порожнини  за  всією  довжиною
виробу  у  формі круга,  овалу,  прямокутника (включаючи квадрат),
рівностороннього    трикутника    або     правильного     опуклого
багатокутника,  стінки  яких  мають  однакову  товщину.  Трубами і
трубками вважаються також вироби,  що мають поперечний  переріз  у
вигляді   прямокутника   (включаючи   квадрат),   рівностороннього
трикутника або правильного опуклого багатокутника, які можуть мати
закруглені за всією довжиною  кути,  за  умови,  що  внутрішній  і
зовнішній  поперечні перерізи концентричні і мають ту саму форму й
орієнтацію. Труби і трубки, що мають зазначені поперечні перерізи,
можуть   бути   полірованими,   покритими,   гнутими,  з  різьбою,
свердленими,  звуженими,  розширеними,  зведеними на конус  або  з
фланцями, манжетами або кільцями.

     Примітки до підпозицій:

     1. У цій групі наведені терміни означають:

     а) нікель  нелегований  -  метал,  який  містить   за   масою
принаймні 99 % нікелю і кобальту за умови, що:

     1) вміст кобальту за масою не більш як 1,5 % та

     2) вміст  будь-якого  іншого  елемента не перевищує граничних
величин, наведених у таблиці:

      Інші елементи
------------------------------------------------------------------
                         |      Елемент         | Граничний вміст,
                         |                      |   за масою, %
-------------------------+----------------------+-----------------
  Fe                     | залізо               |      0,5
  O                      | кисень               |      0,4
------------------------------------------------+-----------------
Інші елементи (для кожного з них)               |      0,3
------------------------------------------------------------------

     б) сплави  нікелю  - металеві сплави,  в яких вміст нікелю за
масою більший, ніж будь-якого з інших елементів, за умови, що:

     1) вміст кобальту за масою становить понад 1,5 %;

     2) вміст  за  масою  принаймні  одного  з   інших   елементів
перевищує граничний розмір, наведений у таблиці вище; або

     3) загальний вміст інших елементів,  окрім нікелю і кобальту,
становить за масою понад 1 %.

     2. Незважаючи на положення до примітки 1 в) до цієї групи,  у
підпозиції 7508 10 термін "дріт" означає вироби діаметром не більш
як 6 мм незалежно від того, згорнуті вони або не згорнуті у бунти,
та з будь-якою формою поперечного перерізу.

----------------------------------------------------------------------
     Код      |       Назва        |      Ставки мита, %      |Додат-
              |                    |--------------------------| кові
              |                    |префе-|пільгова |  повна  |  ОВО
              |                    | рен- |         |         |
              |                    |ційна |         |         |
--------------+--------------------+------+---------+---------+-------
7501          |Штейни з нікелю,    |      |         |         |
              |агломерати оксидів  |      |         |         |
              |нікелю та інші      |      |         |         |
              |проміжні продукти   |      |         |         |
              |металургії нікелю:  |      |         |         |
7501 10 00 00 |- штейни з нікелю   |      |    0    |    5    | -
7501 20 00 00 |- агломерати оксидів|      |    0    |    5    | -
              |нікелю та інші      |      |         |         |
              |проміжні продукти   |      |         |         |
              |металургії нікелю   |      |         |         |
7502          |Нікель необроблений:|      |         |         |
7502 10 00 00 |- нікель нелегований|      |    0    |    5    | -
7502 20 00 00 |- сплави з нікелю   |      |    0    |    5    | -
7503 00       |Відходи та брухт з  |      |         |         |
              |нікелю:             |      |         |         |
7503 00 10 00 |- з нікелю          |      |    0    |    5    | -
              |нелегованого        |      |         |         |
7503 00 90 00 |- із сплавів нікелю |      |    0    |    5    | -
7504 00 00 00 |Порошки та луска з  |      |    2    |    5    | -
              |нікелю              |      |         |         |
7505          |Прутки, бруски,     |      |         |         |
              |профілі та дріт з   |      |         |         |
              |нікелю:             |      |         |         |
              |- прутки, бруски та |      |         |         |
              |профілі:            |      |         |         |
7505 11 00 00 |- - з нікелю        |      |    0    |    5    | -
              |нелегованого        |      |         |         |
7505 12 00 00 |- - із сплавів      |      |    0    |    5    | -
              |нікелю              |      |         |         |
              |- дріт:             |      |         |         |
7505 21 00 00 |- - з нікелю        |      |    0    |    5    | -
              |нелегованого        |      |         |         |
7505 22 00 00 |- - із сплавів      |      |    0    |    5    | -
              |нікелю              |      |         |         |
7506          |Плити, листи,       |      |         |         |
              |стрічки та фольга з |      |         |         |
              |нікелю:             |      |         |         |
7506 10 00 00 |- з нікелю          |      |    0    |    5    | -
              |нелегованого        |      |         |         |
7506 20 00 00 |- із сплавів нікелю |      |    0    |    5    | -
7507          |Труби, трубки та    |      |         |         |
              |фітинги для них     |      |         |         |
              |(наприклад, муфти,  |      |         |         |
              |коліна, втулки) з   |      |         |         |
              |нікелю:             |      |         |         |
              |- труби і трубки:   |      |         |         |
7507 11 00 00 |- - з нікелю        |      |    2    |    5    | -
              |нелегованого        |      |         |         |
7507 12 00 00 |- - із сплавів      |      |    2    |    5    | -
              |нікелю              |      |         |         |
7507 20 00 00 |- фітинги для труб  |      |    2    |    5    | -
              |або трубок          |      |         |         |
7508          |Інші вироби з       |      |         |         |
              |нікелю:             |      |         |         |
7508 10 00 00 |- Тканини, сітки та |      |    2    |    5    | -
              |грати з нікелевого  |      |         |         |
              |дроту               |      |         |         |
7508 90 00 00 |- інші              |      |    2    |    5    | -