Група 73

 
                     Вироби з чорних металів

     Примітки:

     1. У  цій  групі  термін  "ливарний  чавун"  означає  вироби,
одержані литтям, у яких залізо домінує за масою над кожним з інших
елементів у сплаві та які не відповідають хімічному складу сталей,
розглянутих у примітці 1 г) до групи 72.

     2. У цій групі термін "дріт"  означає  вироби,  які  одержані
гарячим  чи холодним способом і мають поперечний переріз будь-якої
форми, розмір якого не більш як 16 мм.

----------------------------------------------------------------------
     Код      |       Назва        |      Ставки мита, %      |Додат-
              |                    |--------------------------| кові
              |                    |префе-|пільгова |  повна  |  ОВО
              |                    | рен- |         |         |
              |                    |ційна |         |         |
--------------+--------------------+------+---------+---------+-------
7301          |Палі шпунтові з     |      |         |         |
              |заліза або сталі,   |      |         |         |
              |просвердлені або    |      |         |         |
              |непросвердлені,     |      |         |         |
              |перфоровані або не  |      |         |         |
              |перфоровані,        |      |         |         |
              |монолітні або       |      |         |         |
              |зроблені зі збірних |      |         |         |
              |елементів; кутки    |      |         |         |
              |фасонні та          |      |         |         |
              |спеціальні профілі  |      |         |         |
              |зварні з заліза або |      |         |         |
              |сталі:              |      |         |         |
7301 10 00 00 |- палі шпунтові     |      |    5    |   10    | -
7301 20 00 00 |- кутки фасонні та  |      |    5    |   10    | -
              |спеціальні профілі  |      |         |         |
7302          |Вироби з заліза або |      |         |         |
              |сталі для           |      |         |         |
              |залізничних або     |      |         |         |
              |трамвайних колій:   |      |         |         |
              |рейки, контррейки   |      |         |         |
              |та зубчасті рейки,  |      |         |         |
              |стрілки, хрестовини |      |         |         |
              |глухого             |      |         |         |
              |перетинання,        |      |         |         |
              |розпірки між        |      |         |         |
              |рейками та інші     |      |         |         |
              |елементи з'єднання  |      |         |         |
              |та розведення рейок,|      |         |         |
              |шпали, накладки     |      |         |         |
              |стикові і підкладки |      |         |         |
              |опорні, плити,      |      |         |         |
              |крюкові рейкові     |      |         |         |
              |болти, рейкові      |      |         |         |
              |подушки та розтяжки,|      |         |         |
              |основи рейок,       |      |         |         |
              |розпірні бруски,    |      |         |         |
              |пластини та інші    |      |         |         |
              |деталі, спеціально  |      |         |         |
              |призначені для      |      |         |         |
              |укладання,          |      |         |         |
              |з'єднання або       |      |         |         |
              |закріплення рейок:  |      |         |         |
7302 10       |- рейки:            |      |         |         |
7302 10 10 00 |- - струмопровідні з|      |    5    |   10    | -
              |деталями з          |      |         |         |
              |кольорового металу  |      |         |         |
              |- - інші:           |      |         |         |
              |- - - нові:         |      |         |         |
7302 10 31 00 |- - - - з масою     |      |   10    |   20    | -
              |погонного метра     |      |         |         |
              |20 кг або більше    |      |         |         |
7302 10 39 00 |- - - - з масою     |      |    5    |   10    | -
              |погонного метра менш|      |         |         |
              |як 20 кг            |      |         |         |
7302 10 90 00 |- - - що            |      |    5    |   10    | -
              |використовувались   |      |         |         |
7302 20 00 00 |- шпали             |      |    5    |   10    | -
7302 30 00 00 |- стрілки,          |      |    5    |   10    | -
              |хрестовини глухого  |      |         |         |
              |перетинання,        |      |         |         |
              |розпірки між рейками|      |         |         |
              |та інші елементи    |      |         |         |
              |з'єднання або       |      |         |         |
              |розведення рейок    |      |         |         |
7302 40       |- накладки стикові  |      |         |         |
              |та підкладки опорні:|      |         |         |
7302 40 10 00 |- - катані          |      |    5    |   10    | -
7302 40 90 00 |- - інші            |      |    5    |   10    | -
7302 90       |- інші:             |      |         |         |
7302 90 10 00 |- - контррейки      |      |    5    |   10    | -
7302 90 30 00 |- - крюкові рейкові |      |    5    |   10    | -
              |болти, рейкові      |      |         |         |
              |подушки та розтяжки |      |         |         |
7302 90 90 00 |- - інші            |      |    5    |   10    | -
7303 00       |Труби, трубки і     |      |         |         |
              |профілі порожнисті, |      |         |         |
              |з чавунного литва:  |      |         |         |
7303 00 10 00 |- труби і трубки,   |      |   10    |   20    | -
              |які використовуються|      |         |         |
              |у системах, що      |      |         |         |
              |працюють під тиском |      |         |         |
7303 00 90 00 |- інші              |      |   10    |   20    | -
7304          |Труби, трубки і     |      |         |         |
              |профілі порожнисті, |      |         |         |
              |безшовні з заліза   |      |         |         |
              |або сталі (крім     |      |         |         |
              |чавунного литва):   |      |         |         |
7304 10       |- труби для нафто-  |      |         |         |
              |та газопроводів:    |      |         |         |
7304 10 10 00 |- - зовнішнім       |      |   10    |   20    | -
              |діаметром не більш  |      |         |         |
              |як 168,3 мм         |      |         |         |
7304 10 30 00 |- - зовнішнім       |      |   10    |   20    | -
              |діаметром понад     |      |         |         |
              |168,3 мм, але не    |      |         |         |
              |більш як 406,4 мм   |      |         |         |
7304 10 90 00 |- - зовнішнім       |      |   10    |   20    | -
              |діаметром понад     |      |         |         |
              |406,4 мм            |      |         |         |
              |- труби і трубки    |      |         |         |
              |обсадні,            |      |         |         |
              |насосно-компресорні |      |         |         |
              |та бурильні для     |      |         |         |
              |буріння нафтових та |      |         |         |
              |газових свердловин: |      |         |         |
7304 21 00 00 |- - труби бурильні  |      |    0    |   5     | -
7304 29       |- - інші:           |      |         |         |
7304 29 11 00 |- - - зовнішнім     |      |   10    |   20    | -
              |діаметром не більш  |      |         |         |
              |як 406,4 мм         |      |         |         |
7304 29 19 00 |- - - зовнішнім     |      |   10    |   20    | -
              |діаметром понад     |      |         |         |
              |406,4 мм            |      |         |         |
              |- інші, круглого    |      |         |         |
              |поперечного         |      |         |         |
              |перерізу з заліза   |      |         |         |
              |або нелегованої     |      |         |         |
              |сталі:              |      |         |         |
7304 31       |- - холоднотягнуті  |      |         |         |
              |або холоднокатані   |      |         |         |
              |(обтиснені у        |      |         |         |
              |холодному стані):   |      |         |         |
7304 31 10 00 |- - - обладнані     |      |   10    |   20    | -
              |фітингами для подачі|      |         |         |
              |газів або рідин, для|      |         |         |
              |цивільної авіації   |      |         |         |
              |- - - інші:         |      |         |         |
7304 31 91 00 |- - - - прецизійні  |      |   10    |   20    | -
              |труби               |      |         |         |
7304 31 99 00 |- - - - інші        |      |   10    |   20    | -
7304 39       |- - інші:           |      |         |         |
7304 39 10 00 |- - - необроблені,  |      |   10    |   20    | -
              |прямі, з рівномірною|      |         |         |
              |товщиною стінки,    |      |         |         |
              |призначені для      |      |         |         |
              |використання        |      |         |         |
              |головним чином у    |      |         |         |
              |виробництві труб і  |      |         |         |
              |трубок іншого       |      |         |         |
              |перерізу та іншої   |      |         |         |
              |товщини стінки      |      |         |         |
              |- - - інші:         |      |         |         |
7304 39 20 00 |- - - - обладнані   |      |   10    |   20    | -
              |фітингами для подачі|      |         |         |
              |газів або рідин, для|      |         |         |
              |цивільної авіації   |      |         |         |
              |- - - - інші:       |      |         |         |
7304 39 30 00 |- - - - - зовнішнім |      |   10    |   20    | -
              |діаметром понад     |      |         |         |
              |421 мм і товщиною   |      |         |         |
              |стінки понад        |      |         |         |
              |10,5 мм             |      |         |         |
              |- - - - - інші:     |      |         |         |
              |- - - - - - труби з |      |         |         |
              |нанесеною різьбою   |      |         |         |
              |або на які може     |      |         |         |
              |бути нанесено різьбу|      |         |         |
              |(газові труби):     |      |         |         |
7304 39 51 00 |- - - - - - -       |      |   10    |   20    | -
              |оцинковані          |      |         |         |
7304 39 59 00 |- - - - - - - інші  |      |   10    |   20    | -
              |- - - - - - інші,   |      |         |         |
              |зовнішнім           |      |         |         |
              |діаметром:          |      |         |         |
7304 39 91 00 |- - - - - - - не    |      |   10    |   20    | -
              |більш як 168,3 мм   |      |         |         |
7304 39 93 00 |- - - - - - - понад |      |   10    |   20    | -
              |168,3 мм, але не    |      |         |         |
              |більш як 406,4 мм   |      |         |         |
7304 39 99 00 |- - - - - - - понад |      |   10    |   20    | -
              |406,4 мм            |      |         |         |
              |- інші, круглого    |      |         |         |
              |поперечного         |      |         |         |
              |перерізу з          |      |         |         |
              |нержавіючої         |      |         |         |
              |сталі:              |      |         |         |
7304 41       |- - холоднотягнуті  |      |         |         |
              |або холоднокатані   |      |         |         |
              |(обтиснені у        |      |         |         |
              |холодному стані):   |      |         |         |
7304 41 10 00 |- - - обладнані     |      |   10    |   20    | -
              |фітингами для подачі|      |         |         |
              |газів або рідин, для|      |         |         |
              |цивільної авіації   |      |         |         |
7304 41 90 00 |- - - інші          |      |    7    |   14    | -
7304 49       |- - інші:           |      |         |         |
7304 49 10 00 |- - - необроблені,  |      |   10    |   20    | -
              |прямі, з рівномірною|      |         |         |
              |товщиною стінки,    |      |         |         |
              |призначені для      |      |         |         |
              |використання        |      |         |         |
              |головним чином у    |      |         |         |
              |виробництві труб і  |      |         |         |
              |трубок іншого       |      |         |         |
              |перерізу та іншої   |      |         |         |
              |товщини стінки      |      |         |         |
              |- - - інші:         |      |         |         |
7304 49 30 00 |- - - - обладнані   |      |   10    |   20    | -
              |фітингами для подачі|      |         |         |
              |газів або рідин, для|      |         |         |
              |цивільної авіації   |      |         |         |
              |- - - - інші:       |      |         |         |
7304 49 91 00 |- - - - - зовнішнім |      |   10    |   20    | -
              |діаметром не більш  |      |         |         |
              |як 406,4 мм         |      |         |         |
7304 49 99 00 |- - - - - зовнішнім |      |   10    |   20    | -
              |діаметром понад     |      |         |         |
              |406,4 мм            |      |         |         |
              |- інші, круглого    |      |         |         |
              |поперечного перерізу|      |         |         |
              |з інших легованих   |      |         |         |
              |сталей:             |      |         |         |
7304 51       |- - холоднотягнуті  |      |         |         |
              |або холоднокатані   |      |         |         |
              |(обтиснені у        |      |         |         |
              |холодному стані):   |      |         |         |
              |- - - прямі та з    |      |         |         |
              |рівномірною товщиною|      |         |         |
              |стінки з легованої  |      |         |         |
              |сталі, з масовою    |      |         |         |
              |часткою вуглецю     |      |         |         |
              |0,9 % - 1,15 % та   |      |         |         |
              |хрому 0,5 % - 2 %   |      |         |         |
              |або не більш як     |      |         |         |
              |0,5 % молібдену,    |      |         |         |
              |завдовжки:          |      |         |         |
7304 51 11 00 |- - - - не більш як |      |   10    |   20    | -
              |4,5 м               |      |         |         |
7304 51 19 00 |- - - - понад 4,5 м |      |   10    |   20    | -
              |- - - інші:         |      |         |         |
7304 51 30 00 |- - - - обладнані   |      |   10    |   20    | -
              |фітингами для подачі|      |         |         |
              |газів або рідин, для|      |         |         |
              |цивільної авіації   |      |         |         |
              |- - - - інші:       |      |         |         |
7304 51 91 00 |- - - - - прецизійні|      |   10    |   20    | -
              |труби               |      |         |         |
7304 51 99 00 |- - - - - інші      |      |   10    |   20    | -
7304 59       |- - інші:           |      |         |         |
7304 59 10 00 |- - - необроблені,  |      |   10    |   20    | -
              |прямі, з рівномірною|      |         |         |
              |товщиною стінки,    |      |         |         |
              |призначені для      |      |         |         |
              |використання        |      |         |         |
              |головним чином у    |      |         |         |
              |виробництві труб і  |      |         |         |
              |трубок іншого       |      |         |         |
              |поперечного         |      |         |         |
              |перерізу та іншої   |      |         |         |
              |товщини стінки      |      |         |         |
              |- - - інші, прямі, з|      |         |         |
              |рівномірною товщиною|      |         |         |
              |стінки з легованої  |      |         |         |
              |сталі, масовою      |      |         |         |
              |часткою вуглецю     |      |         |         |
              |0,9 % - 1,15 % та   |      |         |         |
              |хрому 0,5 % - 2 %   |      |         |         |
              |або не більш як     |      |         |         |
              |0,5 мас.% молібдену |      |         |         |
              |завдовжки:          |      |         |         |
7304 59 31 00 |- - - - не більш як |      |   10    |   20    | -
              |4,5 м               |      |         |         |
7304 59 39 00 |- - - - понад 4,5 м |      |   10    |   20    | -
              |- - - інші:         |      |         |         |
7304 59 50 00 |- - - - обладнані   |      |   10    |   20    | -
              |фітингами для подачі|      |         |         |
              |газів або рідин, для|      |         |         |
              |цивільної авіації   |      |         |         |
              |- - - - інші:       |      |         |         |
7304 59 91 00 |- - - - - зовнішнім |      |   10    |   20    | -
              |діаметром не більш  |      |         |         |
              |як 168,3 мм         |      |         |         |
7304 59 93 00 |- - - - - зовнішнім |      |   10    |   20    | -
              |діаметром понад     |      |         |         |
              |168,3 мм, але не    |      |         |         |
              |більш як 406,4 мм   |      |         |         |
7304 59 99 00 |- - - - - зовнішнім |      |   10    |   20    | -
              |діаметром понад     |      |         |         |
              |406,4 мм            |      |         |         |
7304 90       |- інші:             |      |         |         |
7304 90 10 00 |- - обладнані       |      |   10    |   20    | -
              |фітингами для подачі|      |         |         |
              |газів або рідин, для|      |         |         |
              |цивільної авіації   |      |         |         |
7304 90 90 00 |- - інші            |      |   10    |   20    | -
7305          |Інші труби і трубки |      |         |         |
              |(наприклад, зварні, |      |         |         |
              |клепані або з'єднані|      |         |         |
              |аналогічним         |      |         |         |
              |способом) з круглим |      |         |         |
              |поперечним          |      |         |         |
              |перерізом, зовнішній|      |         |         |
              |діаметр яких понад  |      |         |         |
              |406,4 мм із заліза  |      |         |         |
              |або сталі:          |      |         |         |
              |- труби для нафто-  |      |         |         |
              |та газопроводів:    |      |         |         |
7305 11 00 00 |- - поздовжні,      |      |   10    |   20    | -
              |зварені дуговим     |      |         |         |
              |зварюванням під     |      |         |         |
              |флюсом              |      |         |         |
7305 12 00 00 |- - інші зварні     |      |   10    |   20    | -
              |поздовжні           |      |         |         |
7305 19 00 00 |- - інші            |      |   10    |   20    | -
7305 20       |- труби обсадні,    |      |         |         |
              |використовувані під |      |         |         |
              |час буріння нафтових|      |         |         |
              |та газових          |      |         |         |
              |свердловин:         |      |         |         |
7305 20 10 00 |- - зварні поздовжні|      |   10    |   20    | -
7305 20 90 00 |- - інші            |      |   10    |   20    | -
              |- інші зварні:      |      |         |         |
7305 31 00 00 |- - зварні поздовжні|      |   10    |   20    | -
7305 39 00 00 |- - інші            |      |   10    |   20    | -
7305 90 00 00 |- інші              |      |   10    |   20    | -
7306          |Труби, трубки і     |      |         |         |
              |профілі порожнисті  |      |         |         |
              |(наприклад, з       |      |         |         |
              |відкритим швом або  |      |         |         |
              |зварні, клепані або |      |         |         |
              |з'єднані аналогічним|      |         |         |
              |способом) із заліза |      |         |         |
              |або сталі:          |      |         |         |
7306 10       |- труби для нафто-  |      |         |         |
              |та газопроводів:    |      |         |         |
              |- - зварні поздовжні|      |         |         |
              |зовнішнім діаметром:|      |         |         |
7306 10 11 00 |- - - не більш як   |      |   10    |   20    | -
              |168,3 мм            |      |         |         |
7306 10 19 00 |- - - понад         |      |   10    |   20    | -
              |168,3 мм, але не    |      |         |         |
              |більш як 406,4 мм   |      |         |         |
7306 10 90 00 |- - зварні          |      |   10    |   20    | -
              |спіральношовні      |      |         |         |
7306 20 00 00 |- труби обсадні та  |      |    0    |   5     | -
              |труби, що           |      |         |         |
              |використовуються    |      |         |         |
              |під час буріння     |      |         |         |
              |нафтових та газових |      |         |         |
              |свердловин          |      |         |         |
7306 30       |- інші, зварні, з   |      |         |         |
              |круглим поперечним  |      |         |         |
              |перерізом із заліза |      |         |         |
              |або нелегованої     |      |         |         |
              |сталі:              |      |         |         |
7306 30 10 00 |- - обладнані       |      |   10    |   20    | -
              |фітингами для подачі|      |         |         |
              |газів або рідин, для|      |         |         |
              |цивільної авіації   |      |         |         |
              |- - інші:           |      |         |         |
              |- - - прецизійні    |      |         |         |
              |труби з товщиною    |      |         |         |
              |стінки:             |      |         |         |
7306 30 21 00 |- - - - не більш як |      |   10    |   20    | -
              |2 мм                |      |         |         |
7306 30 29 00 |- - - - понад 2 мм  |      |   10    |   20    | -
              |- - - інші:         |      |         |         |
              |- - - - труби з     |      |         |         |
              |нанесеною різьбою   |      |         |         |
              |або на які може бути|      |         |         |
              |нанесено різьбу     |      |         |         |
              |(газові труби):     |      |         |         |
7306 30 51 00 |- - - - - оцинковані|      |   10    |   20    | -
7306 30 59 00 |- - - - - інші      |      |   10    |   20    | -
              |- - - - інші,       |      |         |         |
              |зовнішнім діаметром:|      |         |         |
              |- - - - - не більш  |      |         |         |
              |як 168,3 мм:        |      |         |         |
7306 30 71 00 |- - - - - -         |      |   10    |   20    | -
              |оцинковані          |      |         |         |
7306 30 78 00 |- - - - - - інші    |      |   10    |   20    | -
7306 30 90 00 |- - - - - понад     |      |   10    |   20    | -
              |168,3 мм, але не    |      |         |         |
              |більш як 406,4 мм   |      |         |         |
7306 40       |- інші, зварні, з   |      |         |         |
              |круглим поперечним  |      |         |         |
              |перерізом, з        |      |         |         |
              |нержавіючої сталі:  |      |         |         |
7306 40 10 00 |- - обладнані       |      |   10    |   20    | -
              |фітингами для подачі|      |         |         |
              |газів або рідин, для|      |         |         |
              |цивільної авіації   |      |         |         |
              |- - інші:           |      |         |         |
7306 40 91 00 |- - - холоднотягнуті|      |   10    |   20    | -
              |або холоднокатані   |      |         |         |
              |(обтиснені у        |      |         |         |
              |холодному стані)    |      |         |         |
7306 40 99 00 |- - - інші          |      |   10    |   20    | -
7306 50       |- інші, зварні, з   |      |         |         |
              |круглим поперечним  |      |         |         |
              |перерізом з іншої   |      |         |         |
              |легованої сталі:    |      |         |         |
7306 50 10 00 |- - обладнані       |      |   10    |   20    | -
              |фітингами для подачі|      |         |         |
              |газів або рідин, для|      |         |         |
              |цивільної авіації   |      |         |         |
              |- - інші:           |      |         |         |
7306 50 91 00 |- - - прецизійні    |      |   10    |   20    | -
              |труби               |      |         |         |
7306 50 99 00 |- - - інші          |      |    7    |   14    | -
7306 60       |- інші, зварні,     |      |         |         |
              |некруглого          |      |         |         |
              |поперечного         |      |         |         |
              |перерізу:           |      |         |         |
7306 60 10 00 |- - обладнані       |      |   10    |   20    | -
              |фітингами для       |      |         |         |
              |подачі газів або    |      |         |         |
              |рідин, для цивільної|      |         |         |
              |авіації             |      |         |         |
              |- - інші:           |      |         |         |
              |- - - прямокутного  |      |         |         |
              |(включаючи          |      |         |         |
              |квадратний)         |      |         |         |
              |поперечного         |      |         |         |
              |перерізу, з товщиною|      |         |         |
              |стінки:             |      |         |         |
7306 60 31 00 |- - - - не більш як |      |   10    |   20    | -
              |2 мм                |      |         |         |
7306 60 39 00 |- - - - понад 2 мм  |      |    7    |   14    | -
7306 60 90 00 |- - - інших         |      |   10    |   20    | -
              |перерізів           |      |         |         |
7306 90 00 00 |- інші              |      |   10    |   20    | -

7307          |Фітинги для труб і  |      |         |         |
              |трубок (наприклад,  |      |         |         |
              |муфти, коліна,      |      |         |         |
              |втулки) із заліза   |      |         |         |
              |або сталі:          |      |         |         |
              |- фітинги литі:     |      |         |         |
7307 11       |- - з нековкого     |      |         |         |
              |чавуну:             |      |         |         |
7307 11 10 00 |- - - для труб і    |      |    5    |   10    | -
              |трубок,             |      |         |         |
              |використовувані у   |      |         |         |
              |системах, що        |      |         |         |
             |працюють під тиском |      |         |         |
7307 11 90 00 |- - - інші          |      |    5    |   10    | -
7307 19       |- - інші:           |      |         |         |
7307 19 10 00 |- - - з ковкого     |      |    5    |   10    | -
              |чавуну              |      |         |         |
7307 19 90 00 |- - - інші          |      |    5    |   10    | -
              |- інші, з           |      |         |         |
              |нержавіючої сталі:  |      |         |         |
7307 21 00 00 |- - фланці          |      |    5    |   10    | -
7307 22       |- - коліна, патрубки|      |         |         |
              |та втулки з         |      |         |         |
              |нанесеною різьбою:  |      |         |         |
7307 22 10 00 |- - - втулки        |      |    5    |   10    | -
7307 22 90 00 |- - - коліна та     |      |    5    |   10    | -
              |патрубки            |      |         |         |
7307 23       |- - фітинги для     |      |         |         |
              |зварювання встик:   |      |         |         |
7307 23 10 00 |- - - коліна та     |      |    5    |   10    | -
              |патрубки            |      |         |         |
7307 23 90 00 |- - - інші          |      |    5    |   10    | -
7307 29       |- - інші:           |      |         |         |
7307 29 10 00 |- - - з нанесеною   |      |    5    |   10    | -
              |різьбою             |      |         |         |
7307 29 30 00 |- - - для зварювання|      |    5    |   10    | -
7307 29 90 00 |- - - інші          |      |    5    |   10    | -
              |- інші:             |      |         |         |
7307 91 00 00 |- - фланці          |      |    5    |   10    | -
7307 92       |- - коліна, патрубки|      |         |         |
              |та втулки з         |      |         |         |
              |нанесеною різьбою:  |      |         |         |
7307 92 10 00 |- - - втулки        |      |    5    |   10    | -
7307 92 90 00 |- - - коліна та     |      |    5    |   10    | -
              |патрубки            |      |         |         |
7307 93       |- - фітинги для     |      |         |         |
              |зварювання встик:   |      |         |         |
              |- - - з найбільшим  |      |         |         |
              |зовнішнім діаметром |      |         |         |
              |не більш як         |      |         |         |
              |609,6 мм:           |      |         |         |
7307 93 11 00 |- - - - коліна та   |      |    5    |   10    | -
              |патрубки            |      |         |         |
7307 93 19 00 |- - - - інші        |      |    5    |   10    | -
              |- - - з найбільшим  |      |         |         |
              |зовнішнім діаметром |      |         |         |
              |понад 609,6 мм:     |      |         |         |
7307 93 91 00 |- - - - коліна та   |      |    5    |   10    | -
              |патрубки            |      |         |         |
7307 93 99 00 |- - - - інші        |      |    5    |   10    | -
7307 99       |- - інші:           |      |         |         |
7307 99 10 00 |- - - з нанесеною   |      |    5    |   10    | -
              |різьбою             |      |         |         |
7307 99 30 00 |- - - для зварювання|      |    5    |   10    | -
7307 99 90 00 |- - - інші          |      |    5    |   10    | -
7308          |Металоконструкції,  |      |         |         |
              |за винятком збірних |      |         |         |
              |будівельних         |      |         |         |
              |конструкцій         |      |         |         |
              |товарної позиції    |      |         |         |
              |9406) та їх частини |      |         |         |
              |(наприклад, мости та|      |         |         |
              |їх секції, ворота   |      |         |         |
              |шлюзів, башти,      |      |         |         |
              |решітчасті щогли,   |      |         |         |
              |покрівлі, каркаси до|      |         |         |
              |покрівлі, двері,    |      |         |         |
              |вікна та їх рами,   |      |         |         |
              |пороги для дверей,  |      |         |         |
              |заслони, балюстради,|      |         |         |
              |стовпи та колони),  |      |         |         |
              |із заліза або сталі;|      |         |         |
              |листи, стержні,     |      |         |         |
              |кутки, фасонні      |      |         |         |
              |профілі, труби та   |      |         |         |
              |аналогічні вироби,  |      |         |         |
              |із заліза або сталі,|      |         |         |
              |призначені для      |      |         |         |
              |використання у      |      |         |         |
              |металоконструкціях  |      |         |         |
              |із заліза або сталі:|      |         |         |
7308 10 00 00 |- мости та секції   |      |   10    |   20    | -
              |мостів              |      |         |         |
7308 20 00 00 |- башти та          |      |   20    |   40    | -
              |решітчасті щогли    |      |         |         |
7308 30 00 00 |- двері, вікна та їх|      |   20    |   40    | -
              |рами та пороги для  |      |         |         |
              |дверей              |      |         |         |
7308 40       |- устаткування для  |      |         |         |
              |металевих риштувань,|      |         |         |
              |опалубок, підпірок  |      |         |         |
              |або кріплень для    |      |         |         |
              |шахт:               |      |         |         |
7308 40 10 00 |- - гірниче         |      |   20    |   40    | -
              |кріплення           |      |         |         |
7308 40 90 00 |- - інші            |      |   20    |   40    | -
7308 90       |- інші:             |      |         |         |
7308 90 10 00 |- - водозливи,      |      |   10    |   20    | -
              |шлюзи, ворота       |      |         |         |
              |судноплавних шлюзів,|      |         |         |
              |дебаркадери,        |      |         |         |
              |стаціонарні доки та |      |         |         |
              |інші конструкції    |      |         |         |
              |для морських або    |      |         |         |
              |річкових споруд     |      |         |         |
              |- - інші:           |      |         |         |
              |- - - головним      |      |         |         |
              |чином або в         |      |         |         |
              |основному           |      |         |         |
              |виготовлені з       |      |         |         |
              |листового           |      |         |         |
              |матеріалу:          |      |         |         |
7308 90 51 00 |- - - - панелі, які |      |   10    |   20    | -
              |складаються з двох  |      |         |         |
              |стінок, виготовлених|      |         |         |
              |з гофрованого       |      |         |         |
              |(ребристого) тонкого|      |         |         |
              |листа з ізоляційним |      |         |         |
              |наповнювачем        |      |         |         |
7308 90 59 00 |- - - - інші        |      |   10    |   20    | -
7308 90 99 00 |- - - інші          |      |   10    |   20    | -
7309 00       |Резервуари,         |      |         |         |
              |цистерни, баки та   |      |         |         |
              |аналогічні ємності з|      |         |         |
              |заліза або сталі,   |      |         |         |
              |для будь-яких       |      |         |         |
              |речовин (крім       |      |         |         |
              |стиснених або       |      |         |         |
              |скраплених газів),  |      |         |         |
              |місткістю понад     |      |         |         |
              |300 л, без          |      |         |         |
              |механічних або      |      |         |         |
              |теплотехнічних      |      |         |         |
              |пристроїв з         |      |         |         |
              |облицюванням або    |      |         |         |
              |термоізоляційним    |      |         |         |
              |покриттям чи без    |      |         |         |
              |них:                |      |         |         |
7309 00 10 00 |- для газів (за     |      |   10    |   20    | -
              |винятком стиснених  |      |         |         |
              |або скраплених      |      |         |         |
              |газів)              |      |         |         |
              |- для рідин:        |      |         |         |
7309 00 30 00 |- - з облицюванням  |      |   10    |   20    | -
              |або теплоізоляційним|      |         |         |
              |покриттям           |      |         |         |
              |- - інші,           |      |         |         |
              |місткістю:          |      |         |         |
7309 00 51 00 |- - - понад         |      |   10    |   20    | -
              |100 000 л           |      |         |         |
7309 00 59 00 |- - - не більш як   |      |   10    |   20    | -
              |100 000 л           |      |         |         |
7309 00 90 00 |- для твердих       |      |   10    |   20    | -
              |речовин             |      |         |         |
7310          |Цистерни, бочки,    |      |         |         |
              |барабани, каністри, |      |         |         |
              |ящики та аналогічні |      |         |         |
              |ємності з заліза    |      |         |         |
              |або сталі, для      |      |         |         |
              |будь-яких речовин   |      |         |         |
              |(за винятком        |      |         |         |
              |стиснених або       |      |         |         |
              |скраплених газів),  |      |         |         |
              |місткістю не більш  |      |         |         |
              |як 300 л, без       |      |         |         |
              |механічних або      |      |         |         |
              |теплотехнічних      |      |         |         |
              |пристроїв, з        |      |         |         |
              |облицюванням або    |      |         |         |
              |термоізоляційним    |      |         |         |
              |покриттям або без   |      |         |         |
              |нього:              |      |         |         |
7310 10 00 00 |- місткістю 50 л або|      |    5    |   10    | шт
              |більше              |      |         |         |
              |- місткістю менш як |      |         |         |
              |50 л:               |      |         |         |
7310 21       |- - банки консервні,|      |         |         |
              |закриті пайкою або  |      |         |         |
              |відбортовкою:       |      |         |         |
7310 21 11 00 |- - - що            |      |    5    |   10    | шт
              |використовуються для|      |         |         |
              |консервування       |      |         |         |
              |харчових продуктів  |      |         |         |
7310 21 19 00 |- - - що            |      |    5    |   10    | шт
              |використовуються для|      |         |         |
              |консервування напоїв|      |         |         |
              |- - - інші, з       |      |         |         |
              |товщиною стінки:    |      |         |         |
7310 21 91 00 |- - - - менш як     |      |    5    |   10    | шт
              |0,5 мм              |      |         |         |
7310 21 99 00 |- - - - 0,5 мм або  |      |    5    |   10    | шт
              |більше              |      |         |         |
7310 29       |- - інші:           |      |         |         |
7310 29 10 00 |- - - з товщиною    |      |    5    |   10    | шт
              |стінки менш як      |      |         |         |
              |0,5 мм              |      |         |         |
7310 29 90 00 |- - - з товщиною    |      |    5    |   10    | шт
              |стінки 0,5 мм або   |      |         |         |
              |більше              |      |         |         |
7311 00       |Ємності для         |      |         |         |
              |стиснених або       |      |         |         |
              |скраплених газів, із|      |         |         |
              |заліза або сталі:   |      |         |         |
7311 00 10 00 |- безшовні          |      |    5    |   10    | -
              |- інші, місткістю:  |      |         |         |
7311 00 91 00 |- - менш як 1 000 л |      |    5    |   10    | -
7311 00 99 00 |- - 1 000 л або     |      |    5    |   10    | -
              |більше              |      |         |         |
7312          |Кручений дріт,      |      |         |         |
              |троси, канати,      |      |         |         |
              |плетені шнури та    |      |         |         |
              |аналогічні вироби із|      |         |         |
              |заліза або сталі,   |      |         |         |
              |без електричної     |      |         |         |
              |ізоляції:           |      |         |         |
7312 10       |- кручений дріт,    |      |         |         |
              |троси, канати:      |      |         |         |
7312 10 10 00 |- - обладнані       |      |    5    |   10    | -
              |фітингами або       |      |         |         |
              |зібрані у вироби,   |      |         |         |
              |для цивільної       |      |         |         |
              |авіації             |      |         |         |
              |- - інші:           |      |         |         |
7312 10 30 00 |- - - з нержавіючої |      |    5    |   10    | -
              |сталі               |      |         |         |
              |- - - інші,         |      |         |         |
              |найбільший розмір   |      |         |         |
              |поперечного         |      |         |         |
              |перерізу яких:      |      |         |         |
              |- - - - не більш як |      |         |         |
              |3 мм:               |      |         |         |
7312 10 51 00 |- - - - - з         |      |    5    |   10    | -
              |гальванічним        |      |         |         |
              |покриттям або з     |      |         |         |
              |покриттям           |      |         |         |
              |мідно-цинковими     |      |         |         |
              |сплавами (латунь)   |      |         |         |
7312 10 59 00 |- - - - - інші      |      |    2    |   5     | -
              |- - - - понад 3 мм: |      |         |         |
              |- - - - - кручений  |      |         |         |
              |дріт:               |      |         |         |
7312 10 71 00 |- - - - - - без     |      |    5    |   10    | -
              |покриття            |      |         |         |
              |- - - - - - з       |      |         |         |
              |покриттям:          |      |         |         |
7312 10 75 00 |- - - - - - -       |      |    5    |   10    | -
              |оцинкований         |      |         |         |
7312 10 79 00 |- - - - - - - інший |      |    5    |   10    | -
              |- - - - - троси,    |      |         |         |
              |канати (включаючи   |      |         |         |
              |троси у закритих    |      |         |         |
              |бунтах):            |      |         |         |
              |- - - - - - без     |      |         |         |
              |покриття або тільки |      |         |         |
              |оцинковані,         |      |         |         |
              |найбільший розмір   |      |         |         |
              |поперечного перерізу|      |         |         |
              |яких:               |      |         |         |
7312 10 82 00 |- - - - - - - понад |      |    5    |   10    | -
              |3 мм, але не більш  |      |         |         |
              |як 12 мм            |      |         |         |
7312 10 84 00 |- - - - - - - понад |      |    5    |   10    | -
              |12 мм, але не більш |      |         |         |
              |як 24 мм            |      |         |         |
7312 10 86 00 |- - - - - - - понад |      |    5    |   10    | -
              |24 мм, але не більш |      |         |         |
              |як 48 мм            |      |         |         |
7312 10 88 00 |- - - - - - - понад |      |    5    |   10    | -
              |48 мм               |      |         |         |
7312 10 99 00 |- - - - - - інші    |      |    5    |   10    | -
7312 90       |- інші:             |      |         |         |
7312 90 10 00 |- - обладнані       |      |    5    |   10    | -
              |фітингами або       |      |         |         |
              |зібрані у вироби,   |      |         |         |
              |для цивільної       |      |         |         |
              |авіації             |      |         |         |
7312 90 90 00 |- - інші            |      |    5    |   10    | -
7313 00 00 00 |Дріт колючий із     |      |    5    |   10    | -
              |заліза або сталі;   |      |         |         |
              |дріт кручений у     |      |         |         |
              |хомути або плоский, |      |         |         |
              |з колючками або без |      |         |         |
              |них, та вільно двічі|      |         |         |
              |кручений дріт, що   |      |         |         |
              |використовується для|      |         |         |
              |огорож із заліза або|      |         |         |
              |сталі               |      |         |         |
7314          |Тканини металеві    |      |         |         |
              |(включаючи          |      |         |         |
              |безперервну         |      |         |         |
              |стрічку), грати,    |      |         |         |
              |сітки та огорожі із |      |         |         |
              |заліза або стального|      |         |         |
              |дроту;              |      |         |         |
              |просічно-витяжний   |      |         |         |
              |лист із заліза або  |      |         |         |
              |сталі:              |      |         |         |
              |- плетена тканина:  |      |         |         |
7314 12 00 00 |- - безперервна     |      |    5    |   10    | -
              |стрічка для машин з |      |         |         |
              |нержавіючої сталі   |      |         |         |
7314 13 00 00 |- - інша безперервна|      |    5    |   10    | -
              |стрічка для машин   |      |         |         |
7314 14 00 00 |- - інша плетена    |      |    5    |   10    | -
              |тканина з           |      |         |         |
              |нержавіючої сталі   |      |         |         |
7314 19 00 00 |- - інші            |      |    5    |   10    | -
7314 20       |- грати, сітки та   |      |         |         |
              |огорожі, зварені у  |      |         |         |
              |точках зіткнення з  |      |         |         |
              |дроту, найбільший   |      |         |         |
              |розмір поперечного  |      |         |         |
              |перерізу якого 3 мм |      |         |         |
              |або більше і розмір |      |         |         |
              |вічок 100 кв. см або|      |         |         |
              |більше:             |      |         |         |
7314 20 10 00 |- - з ребристого    |      |    5    |   10    | -
              |дроту               |      |         |         |
7314 20 90 00 |- - інші            |      |    5    |   10    | -
              |- інші грати, сітки |      |         |         |
              |та огорожі, зварені |      |         |         |
              |у місцях перетину:  |      |         |         |
7314 31 00 00 |- - оцинковані      |      |    5    |   10    | -
7314 39 00 00 |- - інші            |      |    5    |   10    | -
              |- інші тканини      |      |         |         |
              |металеві, сітки,    |      |         |         |
              |грати та огорожі:   |      |         |         |
7314 41       |- - оцинковані:     |      |         |         |
7314 41 10 00 |- - - сітки з       |      |    5    |   10    | -
              |шестигранними       |      |         |         |
              |вічками             |      |         |         |
7314 41 90 00 |- - - інші          |      |    5    |   10    | -
7314 42       |- - покриті         |      |         |         |
              |матеріалами з       |      |         |         |
              |пластика:           |      |         |         |
7314 42 10 00 |- - - сітки з       |      |    5    |   10    | -
              |шестигранними       |      |         |         |
              |вічками             |      |         |         |
7314 42 90 00 |- - - інші          |      |    5    |   10    | -
7314 49 00 00 |- - інші            |      |    5    |   10    | -
7314 50 00 00 |- просічно-витяжний |      |    5    |   10    | -
              |лист                |      |         |         |
7315          |Ланцюги та їх       |      |         |         |
              |частини із заліза   |      |         |         |
              |або сталі:          |      |         |         |
              |- ланцюги шарнірні  |      |         |         |
              |та їх частини:      |      |         |         |
7315 11       |- - ланцюги         |      |         |         |
              |роликові:           |      |         |         |
7315 11 10 00 |- - - для           |      |    5    |   10    | -
              |велосипедів та      |      |         |         |
              |мотоциклів          |      |         |         |
7315 11 90 00 |- - - інші          |      |    5    |   10    | -
7315 12 00 00 |- - інші ланцюги    |      |    5    |   10    | -
7315 19 00 00 |- - частини         |      |    5    |   10    | -
7315 20 00 00 |- ланцюги проти     |      |    5    |   10    | -
              |ковзання            |      |         |         |
              |- інші ланцюги:     |      |         |         |
7315 81 00 00 |- - ланцюги         |      |    5    |   10    | -
              |плоскокільцеві з    |      |         |         |
              |розпіркою           |      |         |         |
7315 82       |- - інші, у яких    |      |         |         |
              |кільця зварні:      |      |         |         |
7315 82 10 00 |- - - найбільший    |      |    5    |   10    | -
              |розмір поперечного  |      |         |         |
              |перерізу матеріалу  |      |         |         |
              |складового елемента |      |         |         |
              |не більш як 16 мм   |      |         |         |
7315 82 90 00 |- - - найбільший    |      |    5    |   10    | -
              |розмір поперечного  |      |         |         |
              |перерізу матеріалу  |      |         |         |
              |складового елемента |      |         |         |
              |понад 16 мм         |      |         |         |
7315 89 00 00 |- - інші            |      |    5    |   10    | -
7315 90 00 00 |- інші частини      |      |    5    |   10    | -
7316 00 00 00 |Якорі, гачки та їх  |      |    5    |   10    | -
              |частини із заліза   |      |         |         |
              |або сталі           |      |         |         |
7317 00       |Цвяхи, цвяхи        |      |         |         |
              |оббивні, кнопки     |      |         |         |
              |креслярські, рифлені|      |         |         |
              |цвяхи, скоби (за    |      |         |         |
              |винятком тих, що    |      |         |         |
              |відносяться до      |      |         |         |
              |товарної позиції    |      |         |         |
              |8305) та аналогічні |      |         |         |
              |вироби із заліза або|      |         |         |
              |сталі, з головками  |      |         |         |
              |чи без головок з    |      |         |         |
              |іншого матеріалу, за|      |         |         |
              |винятком таких, що  |      |         |         |
              |мають мідні         |      |         |         |
              |головки:            |      |         |         |
7317 00 10 00 |- кнопки креслярські|      |    5    |   10    | -
              |- інші:             |      |         |         |
              |- -                 |      |         |         |
              |холодноштамповані з |      |         |         |
              |дроту:              |      |         |         |
7317 00 20 00 |- - - заготовки для |      |    5    |   10    | -
              |цвяхів, у стрічках  |      |         |         |
              |або рулонах         |      |         |         |
7317 00 40 00 |- - - цвяхи із      |      |   10    |   20    | -
              |загартованої сталі, |      |         |         |
              |з масовою часткою   |      |         |         |
              |0,5 % або більше    |      |         |         |
              |вуглецю             |      |         |         |
              |- - - інші:         |      |         |         |
7317 00 61 00 |- - - - оцинковані  |      |    5    |   10    | -
7317 00 69 00 |- - - - інші        |      |    5    |   10    | -
7317 00 90 00 |- - інші            |      |    5    |   10    | -
7318          |Гвинти, болти,      |      |         |         |
              |гайки, шурупи з     |      |         |         |
              |квадратною головкою |      |         |         |
              |(глухарі), гачки з  |      |         |         |
              |різьбою, заклепки,  |      |         |         |
              |шпонки, шплінти,    |      |         |         |
              |шайби (включаючи    |      |         |         |
              |пружинні шайби) та  |      |         |         |
              |аналогічні вироби,  |      |         |         |
              |із заліза або       |      |         |         |
              |сталі:              |      |         |         |
              |- вироби з нарізною |      |         |         |
              |різьбою:            |      |         |         |
7318 11 00 00 |- - шурупи з        |      |    5    |   10    | -
              |квадратною головкою |      |         |         |
              |(глухарі)           |      |         |         |
7318 12       |- - інші шурупи для |      |         |         |
              |дерева:             |      |         |         |
7318 12 10 00 |- - - з нержавіючої |      |    5    |   10    | -
              |сталі               |      |         |         |
7318 12 90 00 |- - - інші          |      |    5    |   10    | -
7318 13 00 00 |- - гачки та кільця |      |    5    |   10    | -
              |з різьбою           |      |         |         |
7318 14       |- - гвинти          |      |         |         |
              |самонарізні:        |      |         |         |
7318 14 10 00 |- - - з нержавіючої |      |    2    |   5     | -
              |сталі               |      |         |         |
              |- - - інші:         |      |         |         |
7318 14 91 00 |- - - - гвинти з    |      |    5    |   10    | -
              |різьбою, нанесеною  |      |         |         |
              |на визначених       |      |         |         |
              |ділянках            |      |         |         |
7318 14 99 00 |- - - - інші        |      |    5    |   10    | -
7318 15       |- - інші гвинти та  |      |         |         |
              |болти з гайками та  |      |         |         |
              |шайбами або без них:|      |         |         |
7318 15 10 00 |- - - гвинти,       |      |    5    |   10    | -
              |виточені з прутків, |      |         |         |
              |брусків, профілів   |      |         |         |
              |або дроту,          |      |         |         |
              |суцільного перерізу,|      |         |         |
              |товщиною стержня не |      |         |         |
              |більш як 6 мм       |      |         |         |
              |- - - інші:         |      |         |         |
7318 15 20 00 |- - - - для фіксації|      |    5    |   10    | -
              |конструкційних      |      |         |         |
              |елементів           |      |         |         |
              |залізничної колії   |      |         |         |
              |- - - - інші:       |      |         |         |
              |- - - - - без       |      |         |         |
              |головок:            |      |         |         |
7318 15 30 00 |- - - - - - з       |      |    5    |   10    | -
              |нержавіючої сталі   |      |         |         |
              |- - - - - - з інших |      |         |         |
              |сталей, з межею     |      |         |         |
              |міцності на         |      |         |         |
              |розтягування:       |      |         |         |
7318 15 41 00 |- - - - - - - менш  |      |    5    |   10    | -
              |як 800 Мпа          |      |         |         |
7318 15 49 00 |- - - - - - -       |      |    5    |   10    | -
              |800 МПа або більше  |      |         |         |
              |- - - - - з         |      |         |         |
              |головками:          |      |         |         |
              |- - - - - - гвинти з|      |         |         |
              |хрестоподібним      |      |         |         |
              |шліцом:             |      |         |         |
7318 15 51 00 |- - - - - - - з     |      |    5    |   10    | -
              |нержавіючої сталі   |      |         |         |
7318 15 59 00 |- - - - - - - інші  |      |    5    |   10    | -
              |- - - - - - гвинти з|      |         |         |
              |внутрішнім          |      |         |         |
              |шестигранником:     |      |         |         |
7318 15 61 00 |- - - - - - - з     |      |    5    |   10    | -
              |нержавіючої сталі   |      |         |         |
7318 15 69 00 |- - - - - - - інші  |      |    5    |   10    | -
              |- - - - - - болти з |      |         |         |
              |шестигранною        |      |         |         |
              |головкою:           |      |         |         |
7318 15 70 00 |- - - - - - - з     |      |    5    |   10    | -
              |нержавіючої сталі   |      |         |         |
              |- - - - - - - з     |      |         |         |
              |інших сталей, з     |      |         |         |
              |межею міцності на   |      |         |         |
              |розтягування:       |      |         |         |
7318 15 81 00 |- - - - - - - - менш|      |    5    |   10    | -
              |як 800 МПа          |      |         |         |
7318 15 89 00 |- - - - - - - -     |      |    5    |   10    | -
              |800 МПа або більше  |      |         |         |
7318 15 90 00 |- - - - - - інші    |      |    5    |   10    | -
7318 16       |- - гайки:          |      |         |         |
7318 16 10 00 |- - - виточені з    |      |    5    |   10    | -
              |прутків, брусків,   |      |         |         |
              |профілів або дроту  |      |         |         |
              |суцільного перерізу,|      |         |         |
              |з діаметром отвору  |      |         |         |
              |не більш як 6 мм    |      |         |         |
              |- - - інші:         |      |         |         |
7318 16 30 00 |- - - - з           |      |    5    |   10    | -
              |нержавіючої сталі   |      |         |         |
              |- - - - інші:       |      |         |         |
7318 16 50 00 |- - - - -           |      |    5    |   10    | -
              |самостопорні гайки  |      |         |         |
              |- - - - - інші, з   |      |         |         |
              |внутрішнім          |      |         |         |
              |діаметром:          |      |         |         |
7318 16 91 00 |- - - - - - не більш|      |    5    |   10    | -
              |як 12 мм            |      |         |         |
7318 16 99 00 |- - - - - - понад   |      |    5    |   10    | -
              |12 мм               |      |         |         |
7318 19 00 00 |- - інші            |      |    5    |   10    | -
              |- вироби без        |      |         |         |
              |нанесеної різьби:   |      |         |         |
7318 21 00 00 |- - шайби, які      |      |    5    |   10    | -
              |пружинять, та інші  |      |         |         |
              |стопорні шайби      |      |         |         |
7318 22 00 00 |- - інші шайби      |      |    5    |   10    | -
7318 23 00 00 |- - заклепки        |      |    5    |   10    | -
7318 24 00 00 |- - шпонки та шплінти      |    5    |   10    | -
7318 29 00 00 |- - інші            |      |    5    |   10    | -
7319          |Голки швейні, спиці |      |         |         |
              |в'язальні, шила,    |      |         |         |
              |крючки в'язальні,   |      |         |         |
              |голки декерні та    |      |         |         |
              |аналогічні вироби   |      |         |         |
              |для ручної роботи із|      |         |         |
              |заліза або сталі;   |      |         |         |
              |англійські булавки  |      |         |         |
              |та інші булавки із  |      |         |         |
              |заліза або сталі,   |      |         |         |
              |не включені до      |      |         |         |
              |інших угруповань:   |      |         |         |
7319 10 00 00 |- голки швейні,     |      |    5    |   10    | -
              |штопальні або       |      |         |         |
              |вишивальні          |      |         |         |
7319 20 00 00 |- булавки англійські|      |    5    |   10    | -
7319 30 00 00 |- інші булавки      |      |    5    |   10    | -
7319 90 00 00 |- інші              |      |    5    |   10    | -
7320          |Пружини та листи для|      |         |         |
              |них із заліза або   |      |         |         |
              |сталі:              |      |         |         |
7320 10       |- ресори листові та |      |         |         |
              |листи для них:      |      |         |         |
              |- - оброблені       |      |         |         |
              |гарячим способом:   |      |         |         |
7320 10 11 00 |- - - ресори        |      |    5    |   10    | -
              |пластинчасті та     |      |         |         |
              |листи для них       |      |         |         |
7320 10 19 00 |- - - інші          |      |    5    |   10    | -
7320 10 90 00 |- - інші            |      |    5    |   10    | -
7320 20       |- пружини спіральні:|      |         |         |
7320 20 20 00 |- - оброблені       |      |    5    |   10    | -
              |гарячим способом    |      |         |         |
              |- - інші:           |      |         |         |
7320 20 81 00 |- - - пружини       |      |    5    |   10    | -
              |стискування         |      |         |         |
7320 20 85 00 |- - - пружини       |      |    5    |   10    | -
              |розтягування        |      |         |         |
7320 20 89 00 |- - - інші          |      |    5    |   10    | -
7320 90       |- інші:             |      |         |         |
7320 90 10 00 |- - пружини         |      |    5    |   10    | -
              |спіральні плоскі    |      |         |         |
7320 90 30 00 |- - пружини, що     |      |    5    |   10    | -
              |мають форму дисків  |      |         |         |
7320 90 90 00 |- - інші            |      |    5    |   10    | -
7321          |Печі, котли         |      |         |         |
              |опалювальні, кухонні|      |         |         |
              |плити (включаючи    |      |         |         |
              |такі, які можна     |      |         |         |
              |використовувати з   |      |         |         |
              |котлами для         |      |         |         |
              |центрального        |      |         |         |
              |опалення), мангали, |      |         |         |
              |жаровні, газові     |      |         |         |
              |обігрівальні        |      |         |         |
              |пристрої,           |      |         |         |
              |розігрівачі їжі та  |      |         |         |
              |аналогічні          |      |         |         |
              |неелектричні апарати|      |         |         |
              |домашнього          |      |         |         |
              |використання та їх  |      |         |         |
              |частини, з заліза   |      |         |         |
              |або сталі:          |      |         |         |
              |- прилади кухонні   |      |         |         |
              |для приготування та |      |         |         |
              |підігрівання їжі:   |      |         |         |
7321 11       |- - на газовому     |      |         |         |
              |паливі або на газі  |      |         |         |
              |та інших видах      |      |         |         |
              |палива:             |      |         |         |
7321 11 10 00 |- - - з духовкою,   |      |   25    |   50    | шт
              |включаючи окремі    |      |         |         |
              |духовки             |      |         |         |
7321 11 90 00 |- - - інші          |      |    5    |   10    | шт
7321 12 00 00 |- - на рідкому      |      |    5    |   10    | шт
              |паливі              |      |         |         |
7321 13 00 00 |- - на твердому     |      |    5    |   10    | шт
              |паливі              |      |         |         |
              |- інші прилади:     |      |         |         |
7321 81       |- - на газовому     |      |         |         |
              |паливі або на       |      |         |         |
              |газовому та інших   |      |         |         |
              |видах палива:       |      |         |         |
7321 81 10 00 |- - - з витяжкою    |      |    5    |   10    | шт
7321 81 90 00 |- - - інші          |      |    5    |   10    | шт
7321 82       |- - на рідкому      |      |         |         |
              |паливі:             |      |         |         |
7321 82 10 00 |- - - з витяжкою    |      |    5    |   10    | шт
7321 82 90 00 |- - - інші          |      |    5    |   10    | шт
7321 83 00 00 |- - на твердому     |      |    5    |   10    | шт
              |паливі              |      |         |         |
7321 90 00 00 |- частини           |      |    5    |   10    | -
7322          |Радіатори для       |      |         |         |
              |центрального        |      |         |         |
              |опалення            |      |         |         |
              |неелектричні та їх  |      |         |         |
              |частини із заліза   |      |         |         |
              |або сталі; нагрівачі|      |         |         |
              |повітря та          |      |         |         |
              |розподілювачі       |      |         |         |
              |нагрітого повітря   |      |         |         |
              |(включаючи пристрої,|      |         |         |
              |що можуть           |      |         |         |
              |розповсюджувати     |      |         |         |
              |свіже або           |      |         |         |
              |кондиціоноване      |      |         |         |
              |повітря),           |      |         |         |
              |неелектричні, які   |      |         |         |
              |мають вентилятор    |      |         |         |
              |або повітродувку з  |      |         |         |
              |двигуном, та їх     |      |         |         |
              |частини, із заліза  |      |         |         |
              |або сталі:          |      |         |         |
              |- радіатори та їх   |      |         |         |
              |частини:            |      |         |         |
7322 11 00 00 |- - з чавунного     |      |   15    |   30    | -
              |литва               |      |         |         |
7322 19 00 00 |- - інші            |      |   15    |   30    | -
7322 90       |- інші:             |      |         |         |
7322 90 10 00 |- - нагрівачі       |      |   15    |   30    | -
              |повітря та          |      |         |         |
              |розподілювачі       |      |         |         |
              |нагрітого повітря   |      |         |         |
              |(за винятком їх     |      |         |         |
              |частин), для        |      |         |         |
              |цивільної авіації   |      |         |         |
7322 90 90 00 |- - інші            |      |   15    |   30    | -
7323          |Вироби столові,     |      |         |         |
              |кухонні або інші    |      |         |         |
              |побутові вироби та  |      |         |         |
              |їх частини із       |      |         |         |
              |заліза або сталі;   |      |         |         |
              |металева "шерсть";  |      |         |         |
              |губки, подушечки,   |      |         |         |
              |рукавички та        |      |         |         |
              |аналогічні вироби із|      |         |         |
              |заліза або сталі,   |      |         |         |
              |призначені для      |      |         |         |
              |чищення, полірування|      |         |         |
              |або аналогічного    |      |         |         |
              |використання:       |      |         |         |
7323 10 00 00 |- металева "шерсть";|      |    5    |   10    | -
              |губки, подушечки,   |      |         |         |
              |рукавички для       |      |         |         |
              |чищення і           |      |         |         |
              |полірування та для  |      |         |         |
              |подібного           |      |         |         |
              |використання        |      |         |         |
              |- інші:             |      |         |         |
7323 91 00 00 |- - з ливарного     |      |    5    |   10    | -
              |чавуну,             |      |         |         |
              |неемальовані        |      |         |         |
7323 92 00 00 |- - з ливарного     |      |    5    |   10    | -
              |чавуну, емальовані  |      |         |         |
7323 93       |- - з нержавіючої   |      |         |         |
              |сталі:              |      |         |         |
7323 93 10 00 |- - - вироби столові|      |    5    |   10    | -
7323 93 90 00 |- - - інші          |      |    5    |   10    | -
7323 94       |- - із заліза або   |      |         |         |
              |сталі (крім         |      |         |         |
              |ливарного чавуну),  |      |         |         |
              |емальовані:         |      |         |         |
7323 94 10 00 |- - - вироби столові|      |    5    |   10    | -
7323 94 90 00 |- - - інші          |      |    5    |   10    | -
7323 99       |- - інші:           |      |         |         |
7323 99 10 00 |- - - вироби столові|      |    5    |   10    | -
              |- - - інші:         |      |         |         |
7323 99 91 00 |- - - - фарбовані   |      |    5    |   10    | -
              |або лаковані        |      |         |         |
7323 99 99 00 |- - - - інші        |      |    5    |   10    | -
7324          |Устаткування        |      |         |         |
              |санітарно-технічне  |      |         |         |
              |та його частини із  |      |         |         |
              |заліза або сталі:   |      |         |         |
7324 10       |- раковини та       |      |         |         |
              |умивальники з       |      |         |         |
              |нержавіючої сталі:  |      |         |         |
7324 10 10 00 |- - для цивільної   |      |    5    |   10    | -
              |авіації             |      |         |         |
7324 10 90 00 |- - інші            |      |    5    |   10    | -
              |- ванни:            |      |         |         |
7324 21 00    |- - з ливарного     |      |         |         |
              |чавуну, емальовані  |      |         |         |
              |або неемальовані:   |      |         |         |
7324 21 00 10 |- - -  емальовані   |      |   25    |   50    | шт
              |ванни з ливарного   |      |         |         |
              |чавуну прямокутні   |      |         |         |
              |завдовжки не більш  |      |         |         |
              |як 1700 мм          |      |         |         |
7324 21 00 90 |- - - інші          |      |   15    |   30    | шт
7324 29 00    |- - інші:           |      |         |         |
7324 29 00 10 |- - - ванни сталеві |      |   25    |   50    | шт
              |емальовані          |      |         |         |
              |прямокутні          |      |         |         |
              |завдовжки не більш  |      |         |         |
              |як 1700 мм          |      |         |         |
7324 29 00 90 |- - - інші          |      |   15    |   30    | шт
7324 90       |- інші, включаючи їх|      |         |         |
              |частини:            |      |         |         |
7324 90 10 00 |- - устаткування    |      |    5    |   10    | -
              |санітарно-технічне  |      |         |         |
              |(за винятком його   |      |         |         |
              |частин), для        |      |         |         |
              |цивільної авіації   |      |         |         |
7324 90 90 00 |- - інші            |      |    5    |   10    | -
7325          |Інші вироби ливарні |      |         |         |
              |з заліза або сталі: |      |         |         |
7325 10       |- з нековкого       |      |         |         |
              |чавуну:             |      |         |         |
7325 10 50 00 |- -  поверхневі та  |      |    5    |   10    | шт
              |клапанні коробки    |      |         |         |
              |- - інші:           |      |         |         |
7325 10 92 00 |- - - для           |      |    5    |   10    | -
              |каналізації та      |      |         |         |
              |водостічних систем  |      |         |         |
7325 10 99 00 |- - - інші          |      |    5    |   10    | -
              |- інші:             |      |         |         |
7325 91 00 00 |- - кулі та         |      |    5    |   10    | -
              |аналогічні вироби   |      |         |         |
              |для млинів          |      |         |         |
7325 99       |- - інші:           |      |         |         |
7325 99 10 00 |- - - з ковкого     |      |    5    |   10    | -
              |чавуну              |      |         |         |
7325 99 90 00 |- - - інші          |      |    5    |   10    | -
7326          |Інші вироби з       |      |         |         |
              |заліза або сталі:   |      |         |         |
              |- ковані або        |      |         |         |
              |штамповані, але без |      |         |         |
              |подальшого          |      |         |         |
              |оброблення:         |      |         |         |
7326 11 00 00 |- - кулі та         |      |    5    |   10    | -
              |аналогічні вироби   |      |         |         |
              |для млинів          |      |         |         |
7326 19       |- - інші:           |      |         |         |
7326 19 10 00 |- - - ковані        |      |    5    |   10    | -
7326 19 90 00 |- - - інші          |      |    5    |   10    | -
7326 20       |- вироби з дроту,   |      |         |         |
              |виготовленого з     |      |         |         |
              |заліза або сталі:   |      |         |         |
7326 20 10 00 |- - для цивільної   |      |    5    |   10    | -
              |авіації             |      |         |         |
              |- - інші:           |      |         |         |
7326 20 30 00 |- - - клітки та     |      |    5    |   10    | -
              |вольєри невеликі    |      |         |         |
7326 20 50 00 |- - - кошики з дроту|      |    5    |   10    | -
7326 20 90 00 |- - - інші          |      |    5    |   10    | -
7326 90       |- інші:             |      |         |         |
7326 90 10 00 |- - табакерки,      |      |    5    |   10    | -
              |портсигари,         |      |         |         |
              |пудрениці, футляри  |      |         |         |
              |для косметики та    |      |         |         |
              |аналогічні          |      |         |         |
              |кишенькові вироби   |      |         |         |
7326 90 30 00 |- - драбини та      |      |    5    |   10    | -
              |стрем'янки          |      |         |         |
7326 90 40 00 |- - піддони та      |      |    5    |   10    | -
              |аналогічні платформи|      |         |         |
              |для перенесення     |      |         |         |
              |товарів             |      |         |         |
7326 90 50 00 |- - барабани для    |      |    5    |   10    | -
              |кабелів, труб та    |      |         |         |
              |аналогічні вироби   |      |         |         |
7326 90 60 00 |- - немеханічні     |      |    5    |   10    | -
              |вентилятори, жолоби,|      |         |         |
              |гаки та інші вироби,|      |         |         |
              |які використовуються|      |         |         |
              |у будівельній       |      |         |         |
              |індустрії           |      |         |         |
7326 90 70 00 |- - перфоровані     |      |    5    |   10    | -
              |заслінки та         |      |         |         |
              |аналогічні вироби з |      |         |         |
              |тонкого листа для   |      |         |         |
              |фільтрації води на  |      |         |         |
              |вході у дренажні    |      |         |         |
              |системи             |      |         |         |
7326 90 80 00 |- - роз'єднувачі для|      |    5    |   10    | -
              |кабелів з оптичного |      |         |         |
              |волокна             |      |         |         |
              |- - інші вироби із  |      |         |         |
              |заліза або сталі:   |      |         |         |
7326 90 91 00 |- - - ковані        |      |    5    |   10    | -
7326 90 93 00 |- - - шпамповані    |      |    5    |   10    | -
7326 90 95 00 |- - - спечені       |      |    5    |   10    | -
7326 90 97 00 |- - - інші          |      |    5    |   10    | -