Група 72


                           Чорні метали

     Примітки:

     1. У цій групі,  а для  підпунктів г), ґ), д) цієї примітки -
для усієї Класифікації товарів, терміни означають:

     а) "переробний чавун" - сплав заліза з вуглецем, не придатний
для кування,  з масовою часткою вуглецю понад 2  %  та  який  може
містити один чи декілька інших елементів у таких пропорціях:

     - хрому 10 % або менше,

     - марганцю 6 % або менше,

     - фосфору 3 % або менше,

     - кремнію 8 % або менше,

     - інших елементів у цілому 10 % або менше;

     б) "дзеркальний чавун (шпігель)" - сплав заліза з вуглецем, з
масовою часткою марганцю понад 6 %,  але не більш як 30  %,  а  за
іншими характеристиками - відповідає вимогам примітки 1 а);

     в) "феросплави" - сплави у формі чушок,  болванок, кусків або
інших первинних форм,  одержані внаслідок безперервного  лиття,  а
також  у гранулах чи порошках,  агломерованих або неагломерованих,
що використовуються як домішки у виробництві інших сплавів або  як
розкислювачі,  десульфуранти  або  для  аналогічних цілей у чорній
металургії і не придатні для кування, з масовою часткою заліза 4 %
або більше та одного чи кількох елементів у таких пропорціях:

     - хрому понад 10 %,

     - марганцю понад 30 %,

     - фосфору понад 3 %,

     - кремнію понад 8 %,

     - з  масовою  часткою  інших елементів у цілому,  за винятком
вуглецю,  понад 10 %,  при цьому відсотковий вміст міді не повинен
перевищувати 10 %;

     г) "сталь" -  чорні метали,  крім названих у товарній позиції
7203,  які (за винятком певних типів сталі,  що  виготовляються  у
формі відливок) придатні для кування з масовою часткою вуглецю 2 %
чи менше.  Хромисті сталі,  однак,  можуть мати  більший  відсоток
вуглецю;

     ґ) "нержавіюча  сталь"  -  легована  сталь  з масовою часткою
вуглецю 1,2 %  чи менше та хрому 10,5 мас.%  чи більше,  з  іншими
елементами чи без них;

     д) "інші   леговані  сталі"  -  сталі,  які  не  відповідають
визначенню "нержавіючі сталі" та з  вмістом  одного  чи  декількох
нижче перелічених елементів у таких пропорціях:

     - алюмінію 0,3 % чи більше,

     - бору 0,0008 % чи більше,

     - хрому 0,3 % чи більше,

     - кобальту 0,3 % чи більше,

     - міді 0,4 % чи більше,

     - свинцю 0,4 % чи більше,

     - марганцю 1,65 % чи більше,

     - молібдену 0,08 % чи більше,

     - нікелю 0,3 % чи більше,

     - ніобію 0,06 % чи більше,

     - кремнію 0,6 % чи більше,

     - титану 0,05 % чи більше,

     - вольфраму 0,3 % чи більше,

     - ванадію 0,1 % чи більше,

     - цирконію 0,05 % чи більше,

     - інших  елементів  0,1  %  чи  більше (крім сірки,  фосфору,
вуглецю та азоту), які взяті окремо;

     е) "відходи у зливках чавунні або сталеві"  (шихтові  зливки)
вироби,   грубо  відлиті  у  формі  зливків  без  прибуткової  або
утеплювальної надставки (живильника) або у формі чушок,  що  мають
явні   дефекти   поверхні  та  не  відповідають  хімічному  складу
дзеркального чавуну, переробного чавуну або феросплавів;

     є) "гранули" - вироби,  менше 90 %  за масою  яких  проходять
крізь сито з розміром вічка 1 мм та 90 %  за масою або більше яких
проходить крізь сито з розміром вічка 5 мм;

     ж) "напівфабрикати" - вироби,  отримані безперервним  литтям,
суцільного  перерізу,  попередньо  гарячекатані  або  ні;  та інші
вироби суцільного перерізу,  які не піддавалися первинній обробці,
крім   гарячого  прокатування  або  формовки  куванням,  включаючи
заготовки для кутків, фасонних та спеціальних профілів.

     Ці вироби не поставляються у рулонах;

     з) "плоский   прокат"   -   прокатані    вироби    суцільного
прямокутного  перерізу  (крім  квадратного),  які  не відповідають
визначенням підпункту ж) та випускаються у такій формі:

     - рулони з послідовно навернутими шарами, або

     - листи,  які за товщини менш як 4,75 мм мають ширину не менш
як у 10 разів більшу, ніж товщина, а за товщини 4,75 мм або більше
мають ширину більше 150 мм та при цьому становить не менше ніж дві
товщини.

     До виробів  плоского  прокату  включаються також вироби,  які
мають рельєфний малюнок після прокатування  (наприклад,  канелюри,
боріздки,  зморшки, краплі, горошини, ромби), а також перфоровані,
гофровані або поліровані вироби за умови,  що внаслідок оброблення
вони   не  отримують  властивостей  виробів,  зазначених  в  інших
товарних позиціях.

     Плоский прокат,  який має форму, відмінну від прямокутної або
квадратної,   за  будь-яких  розмірів,  класифікується  як  вироби
завширшки 600 мм  або  більше  за  умови,  що  вони  не  набувають
характеру виробів, зазначених в інших товарних позиціях;

     и) "прутки та бруски гарячекатані,  в бунтах вільної мотки" -
вироби гарячого прокату в бунтах вільної мотки, що мають суцільний
поперечний  переріз  у  формі  круга,  кругового сегмента,  овалу,
прямокутника (включаючи квадрат),  трикутника або іншого  опуклого
багатокутника    (включаючи   сплюснуті   круги   та   видозмінені
прямокутники,  в яких дві протилежні сторони мають  форму  опуклих
дуг  круга,  а  дві  інші  -  прямолінійні,  рівні  за  довжиною і
паралельні). Ці вироби можуть мати ямки, виступи, борозни або інші
рельєфи  поверхні,  отримані  у  процесі  прокатування  (арматурні
прутки та бруски);

     і) "інші прутки та бруски"  -  вироби,  які  не  відповідають
будь-якому з визначень,  наведених у підпунктах ж), з) або и), або
визначенню дроту та мають однаковий суцільний  поперечний  переріз
за  всією  довжиною  у  формі  круга,  кругового сегмента,  овалу,
прямокутника (включаючи квадрат),  трикутника або іншого  опуклого
багатокутника  (у  тому  числі  "сплюснуті  круги" та "видозмінені
прямокутники",  в яких дві протилежні сторони мають форму  опуклих
дуг  круга,  а  дві  інші  -  прямолінійні,  рівні  за  довжиною і
паралельні).

     Ці вироби можуть:

     - мати виїмки,  виступи,  борозни або інші рельєфи  поверхні,
отримані у процесі прокатування (арматурні прутки та бруски);

     - бути скрученими після прокатування;

     ї) "кутки, фасонні та спеціальні профілі" - вироби, які мають
суцільний поперечний переріз,  однаковий за всією довжиною,  і які
не відповідають будь-якому з визначень, наведених у підпунктах ж),
з), и) або і), або визначенню дроту.

     Група 72 не включає вироби товарної позиції 7301 чи 7302;

     й) "дріт" - вироби у бунтах, отримані холодним деформуванням,
з  суцільним  поперечним  перерізом будь-якої форми,  однаковим за
всією довжиною,  і такі,  що не відповідають визначенню виробів  з
плоского прокату;

     к) "порожнисті прутки для бурових робіт" - прутки з перерізом
будь-якої форми,  придатні для  виготовлення  бурів  з  найбільшим
зовнішнім розміром поперечного перерізу понад 15 мм,  але не більш
як 52 мм,  а  максимальний  внутрішній  розмір  не  перевищує  1/2
максимального  зовнішнього  розміру.  Порожнисті  прутки  з чорних
металів,  що  не  відповідають  цьому  визначенню,  відносять   до
товарної позиції 7304.

     2. Чорні    метали,    плаковані    іншим   чорним   металом,
класифікуються  як  вироби  з  того  чорного  металу,  маса  якого
домінує.

     3. Вироби з чорних металів, отримані методом електролітичного
осадження,  литтям під тиском або спіканням,  класифікуються за їх
формою,  складом  та  зовнішнім виглядом у товарних позиціях,  які
відповідають аналогічним виробам гарячого прокату.

     Примітки до підпозицій:

     1. У цій групі терміни означають:

     а) "легований переробний чавун" - переробний чавун, з масовою
часткою одного чи декількох елементів у таких пропорціях:

     - хрому понад 0,2 %,

     - міді понад 0,3 %,

     - нікелю понад 0,3 %,

     - будь-якого з таких елементів:  алюмінію, молібдену, титану,
вольфраму, ванадію - понад 0,1 %;

     б) "нелегована автоматна сталь" - нелегована сталь, з вмістом
по масі одного чи декількох елементів у таких пропорціях:

     - сірки 0,08 % чи більше,

     - свинцю 0,1 % чи більше,

     - селену понад 0,05 %,

     - телуру понад 0,01 %,

     - вісмуту понад 0,05 %;

     в) "кремнієві  електротехнічні  сталі"  -  леговані  сталі  з
масовою  часткою  не менш як 0,6 %, але не більш як 6 % кремнію та
не більш як 0,08 % вуглецю.  Вони  також  можуть мати за масою 1 %
або менше алюмінію, але не повинні містити будь-який інший елемент
у співвідношенні, що може  надати  їм властивостей інших легованих
сталей;

     г) "швидкорізальна сталь" - легована сталь, що містить, разом
з іншими  елементами  або  без  них,  принаймні  два з трьох таких
елементів:  молібден,  вольфрам і ванадій, із загальним вмістом за
масою 7 %  або більше цих елементів разом узятих, та містить 0,6 %
або більше вуглецю і від 3 до 6 % хрому;

     ґ) "кремнієвомарганцева  сталь" - легована  сталь,  з масовою
часткою:

     - не більш як 0,7 % вуглецю,

     - 0,5 % або більше, але не більш як 1,9 % марганцю, та

     - 0,6  %  або  більше,  але  не  більш як 2,3 %  кремнію,  за
винятком будь-якого іншого елемента у співвідношенні,  що надає їй
властивостей іншої легованої сталі.

     2. При  класифікації феросплавів у товарній позиції 7202 слід
дотримуватися  наступного  правила:  феросплав  розглядається   як
бінарний  сплав  і  включається  до відповідної підкатегорії (коли
вона існує),  якщо тільки вміст одного з легуючих елементів сплаву
перевищує  мінімальний  відсотковий  вміст,  зазначений у примітці
1 в) до цієї групи; аналогічно він вважається відповідно потрійним
або  четвертним,  якщо  вміст  двох  або трьох легованих елементів
сплаву більше ніж  мінімальний  відсотковий  вміст,  зазначений  у
вищезгаданій  примітці.  У  разі  застосування  цього  правила  по
відношенню до "інших елементів", зазначених у примітці 1 в), вміст
за масою кожного елемента повинен перевищувати 10 %.

     Додаткові примітки:

     1. Зазначені нижче терміни означають:

     - "електротехнічна"    у     підкатегоріях     7209 16 10 00,
7209 17 10 00,   7209 18 10 00,    7209 26 10 00,   7209 27 10 00,
7209 28 10 00  та  7211 23 91 00) -  це  прокат плоский,  який при
змінному струмі з частотою 50 Гц та магнітною індукцією в 1 Тл має
втрату потужності (Вт/кг), розраховану за методом Епштейна:

     - 2,1 Вт або менше, якщо їх товщина не більш як 0,20 мм,

     - 3,6  Вт або менше,  якщо їх товщина знаходиться в межах від
0,20 до 0,60 мм,

     - 6 Вт або менше, якщо їх товщина знаходиться в межах 0,60 мм
і 1,50 мм включно;

     - "біла жерсть" у підкатегоріях 7210 12 11 00, 7210 70 31 00,
7212 10 10 00 і 7212 40 10 00 - це плоский прокат (завтовшки  менш
як 0,5 мм),  покритий металевим шаром з масовою часткою олова 97 %
або більше;

     - "інструментальна   сталь"  у  підкатегоріях  7228 30 20 00,
7228 40 10 00,  7228 50 20 00,  7228 60 81 00 - це легована сталь,
крім нержавіючої або  швидкорізальної  сталі,  з  масовою  часткою
однієї  з  нижчезазначених  композицій з іншими елементами або без
них:

     - вуглецю менш як 0,6 %  та  кремнію  0,7  %  або  більше  та
ванадію 0,05 % або більше, або вольфраму 4 % або більше;

     - вуглецю 0,8 % або більше та ванадію 0,05 % або більше;

     - вуглецю понад 1,2 %  та хрому 11 % або більше, але не більш
як 15 %;

     - вуглецю 0,16 % або більше, але не більш як 0,5 %, та нікелю
3,8  %  або  більше,  але  не більш як 4,3 %,  та хрому 1,1 %  або
більше, але не більш як 1,5 %, та молібдену 0,15 % або більше, але
не більш як 0,5 %;

     - вуглецю 0,3 %  або більше,  але не більш як 0,5 %, та хрому
1,4 %  або більше,  але не більш як 2,1 %, та молібдену 0,15 % або
більше, але не більш як 0,5 %, та нікелю менш як 1,2 %;

     - вуглецю  0,3  %  або  більше,  та  хрому менш як 5,2 %,  та
молібдену 0,65 % або більше, та вольфраму 0,4 % або більше;

     - вуглецю 0,5 %  або більше, але не більш як 0,6 %, та нікелю
1,25  %  або  більше,  але не більш як 1,8 %,  та хрому 0,5 %  або
більше,  але не більш як 1,20 %,  та молібдену 0,15 %  або більше,
але не більш як 0,5 %.
----------------------------------------------------------------------
     Код      |       Назва        |      Ставки мита, %      |Додат-
              |                    |--------------------------| кові
              |                    |префе-|пільгова |  повна  |  ОВО
              |                    | рен- |         |         |
              |                    |ційна |         |         |
--------------+--------------------+------+---------+---------+-------
              |I. ПЕРВИННІ         |      |         |         |
              |ПРОДУКТИ; ПРОДУКТИ У|      |         |         |
              |ФОРМІ ГРАНУЛ ТА     |      |         |         |
              |ПОРОШКУ             |      |         |         |
              |                    |      |         |         |
7201          |Чавун переробний та |      |         |         |
              |дзеркальний чавун у |      |         |         |
              |чушках, болванках   |      |         |         |
              |або інших первинних |      |         |         |
              |формах:             |      |         |         |
7201 10       |- чавун переробний  |      |         |         |
              |нелегований з       |      |         |         |
              |масовою часткою     |      |         |         |
              |0,5 % або менше     |      |         |         |
              |фосфору:            |      |         |         |
              |- - з масовою       |      |         |         |
              |часткою марганцю    |      |         |         |
              |не менш як 0,4 %:   |      |         |         |
7201 10 11 00 |- - - з масовою     |      |    5    |   10    | -
              |часткою кремнію     |      |         |         |
              |1 % або менше       |      |         |         |
7201 10 19 00 |- - - з масовою     |      |    5    |   10    | -
              |часткою кремнію     |      |         |         |
              |понад 1 %           |      |         |         |
7201 10 30 00 |- - з масовою       |      |    5    |   10    | -
              |часткою марганцю    |      |         |         |
              |від 0,1 % включно   |      |         |         |
              |до 0,4 %            |      |         |         |
7201 10 90 00 |- - з масовою       |      |    5    |   10    | -
              |часткою марганцю    |      |         |         |
              |менш як 0,1 %       |      |         |         |
7201 20 00 00 |- чавун переробний  |      |    5    |   10    | -
              |нелегований з       |      |         |         |
              |масовою часткою     |      |         |         |
              |фосфору понад 0,5 % |      |         |         |
7201 50       |- чавун переробний  |      |         |         |
              |легований; чавун    |      |         |         |
              |дзеркальний:        |      |         |         |
7201 50 10 00 |- - чавун переробний|      |    5    |   10    | -
              |легований з масовою |      |         |         |
              |часткою титану понад|      |         |         |
              |0,3 %, але не більш |      |         |         |
              |як 1 %, та ванадію  |      |         |         |
              |понад 0,5 %, але не |      |         |         |
              |більш як 1 %        |      |         |         |
7201 50 90 00 |- - інший           |      |    5    |   10    | -
7202          |Феросплави:         |      |         |         |
              |- феромарганець:    |      |         |         |
7202 11       |- - з масовою       |      |         |         |
              |часткою вуглецю     |      |         |         |
              |понад 2 %:          |      |         |         |
7202 11 20 00 |- - - у гранулах    |      |    5    |   10    | -
              |розміром не більш як|      |         |         |
              |5 мм та з масовою   |      |         |         |
              |часткою марганцю    |      |         |         |
              |понад 65 %          |      |         |         |
7202 11 80 00 |- - - інший         |      |   15    |   15    | -
7202 19 00 00 |- - інший           |      |   15    |   15    | -
              |- феросиліцій:      |      |         |         |
7202 21       |- - з масовою       |      |         |         |
              |часткою кремнію     |      |         |         |
              |понад 55 %:         |      |         |         |
7202 21 10 00 |- - - з масовою     |      |    5    |   10    | -
              |часткою кремнію     |      |         |         |
              |понад 55 %, але     |      |         |         |
              |не більш як 80 %    |      |         |         |
7202 21 90 00 |- - - з масовою     |      |    5    |   10    | -
              |часткою кремнію     |      |         |         |
              |понад 80 %          |      |         |         |
7202 29       |- - інший:          |      |         |         |
7202 29 10 00 |- - - з масовою     |      |    5    |   10    | -
              |часткою магнію      |      |         |         |
              |4 % або більше, але |      |         |         |
              |не більш як 10 %    |      |         |         |
7202 29 90 00 |- - - інший         |      |    5    |   10    | -
7202 30 00 00 |- феросиліко-       |      |   15    |   30    | -
              |марганець           |      |         |         |
              |- ферохром:         |      |         |         |
7202 41       |- - з масовою       |      |         |         |
              |часткою вуглецю     |      |         |         |
              |понад 4 %:          |      |         |         |
7202 41 10 00 |- - - з масовою     |      |    0    |    5    | -
              |часткою вуглецю     |      |         |         |
              |понад 4 %, але      |      |         |         |
              |не більш як 6 %     |      |         |         |
              |- - - з масовою     |      |         |         |
              |часткою вуглецю     |      |         |         |
              |понад 6 %:          |      |         |         |
7202 41 91 00 |- - - - з масовою   |      |    0    |    5    | -
              |часткою хрому 60 %  |      |         |         |
              |або менше           |      |         |         |
7202 41 99 00 |- - - - з масовою   |      |    0    |    5    | -
              |часткою хрому       |      |         |         |
              |понад 60 %          |      |         |         |
7202 49       |- - інший:          |      |         |         |
7202 49 10 00 |- - - з масовою     |      |    5    |   10    | -
              |часткою вуглецю не  |      |         |         |
              |більш як 0,05 %     |      |         |         |
7202 49 50 00 |- - - з масовою     |      |    0    |    5    | -
              |часткою вуглецю     |      |         |         |
              |понад 0,05 %, але   |      |         |         |
              |не більш як 0,5 %   |      |         |         |
7202 49 90 00 |- - - з масовою     |      |    5    |   10    | -
              |часткою вуглецю     |      |         |         |
              |понад 0,5 %, але    |      |         |         |
              |не більш як 4 %     |      |         |         |
7202 50 00 00 |- феросилікохром    |      |    2    |    5    | -
7202 60 00 00 |- феронікель        |      |    5    |   10    | -
7202 70 00 00 |- феромолібден      |      |    2    |    5    | -
7202 80 00 00 |- феровольфрам та   |      |    5    |   10    | -
              |феросиліковольфрам  |      |         |         |
              |- інший:            |      |         |         |
7202 91 00 00 |- - феротитан і     |      |    2    |    5    | -
              |феросилікотитан     |      |         |         |
7202 92 00 00 |- - ферованадій     |      |    2    |    5    | -
7202 93 00 00 |- - фероніобій      |      |    2    |    5    | -
7202 99       |- - інші:           |      |         |         |
              |- - - ферофосфор:   |      |         |         |
7202 99 11 00 |- - - - з масовою   |      |    5    |   10    | -
              |часткою фосфору     |      |         |         |
              |понад 3 %, але      |      |         |         |
              |менш як 15 %        |      |         |         |
7202 99 19 00 |- - - - з масовою   |      |    5    |   10    | -
              |часткою фосфору     |      |         |         |
              |15 % або більше     |      |         |         |
7202 99 30 00 |- - -               |      |    5    |   10    | -
              |феросилікомагній    |      |         |         |
7202 99 80 00 |- - - інший         |      |    5    |   10    | -
7203          |Продукти прямого    |      |         |         |
              |відновлення         |      |         |         |
              |залізних руд та інші|      |         |         |
              |губчасті залізні    |      |         |         |
              |матеріали у кусках, |      |         |         |
              |котунах або подібних|      |         |         |
              |формах; залізо, яке |      |         |         |
              |має мінімальну      |      |         |         |
              |чистоту за масою    |      |         |         |
              |99,94 % у кусках,   |      |         |         |
              |котунах або подібних|      |         |         |
              |формах:             |      |         |         |
7203 10 00 00 |- продукти прямого  |      |    5    |   10    | -
              |відновлення залізних|      |         |         |
              |руд                 |      |         |         |
7203 90 00 00 |- інші              |      |    5    |   10    | -
7204          |Відходи та брухт    |      |         |         |
              |чорних металів;     |      |         |         |
              |залізні або сталеві |      |         |         |
              |відходи у зливках   |      |         |         |
              |для переплавки      |      |         |         |
              |(шихтові зливки):   |      |         |         |
7204 10 00 00 |- відходи та брухт  |      |    0    |    0    | -
              |ливарного чавуну    |      |         |         |
              |- відходи та брухт  |      |         |         |
              |легованої сталі:    |      |         |         |
7204 21       |- - нержавіючої     |      |         |         |
              |сталі:              |      |         |         |
7204 21 10 00 |- - - з масовою     |      |    0    |    0    | -
              |часткою нікелю 8 %  |      |         |         |
              |або більше          |      |         |         |
7204 21 90 00 |- - - іншої         |      |    0    |    0    | -
7204 29 00 00 |- - інші            |      |    0    |    0    | -
7204 30 00 00 |- відходи та брухт  |      |    0    |    0    | -
              |чорних металів,     |      |         |         |
              |луджені             |      |         |         |
              |- інші відходи та   |      |         |         |
              |брухт:              |      |         |         |
7204 41       |- - токарна стружка,|      |         |         |
              |обрізки, уламки,    |      |         |         |
              |відходи фрезерного  |      |         |         |
              |виробництва,        |      |         |         |
              |ошурки, відходи     |      |         |         |
              |обрізування та      |      |         |         |
              |штампування,        |      |         |         |
              |пакетовані або      |      |         |         |
              |непакетовані:       |      |         |         |
7204 41 10 00 |- - - токарна       |      |    0    |    0    | -
              |стружка, обрізки,   |      |         |         |
              |уламки, відходи     |      |         |         |
              |фрезерного          |      |         |         |
              |виробництва та      |      |         |         |
              |ошурки              |      |         |         |
              |- - - відходи       |      |         |         |
              |обрізування або     |      |         |         |
              |штампування:        |      |         |         |
7204 41 91 00 |- - - - пакетовані  |      |    0    |    0    | -
7204 41 99 00 |- - - - інші        |      |    0    |    0    | -
7204 49       |- - інші:           |      |         |         |
7204 49 10 00 |- - - подрібнені    |      |    0    |    0    | -
              |(різані)            |      |         |         |
              |- - - інші:         |      |         |         |
7204 49 30 00 |- - - - пакетовані  |      |    0    |    0    | -
              |- - - - інші:       |      |         |         |
7204 49 91 00 |- - - - -           |      |    0    |    0    | -
              |несортовані         |      |         |         |
7204 49 99 00 |- - - - - інші      |      |    0    |    0    | -
7204 50       |- відходи у зливках |      |         |         |
              |(шихтові зливки)    |      |         |         |
              |для переплавки:     |      |         |         |
7204 50 10 00 |- - з легованої     |      |    0    |    0    | -
              |сталі               |      |         |         |
7204 50 90 00 |- - інші            |      |    0    |    0    | -
7205          |Гранули та порошки з|      |         |         |
              |переробного та      |      |         |         |
              |дзеркального чавуну,|      |         |         |
              |заліза або сталі:   |      |         |         |
7205 10 00 00 |- гранули           |      |    5    |   10    | -
              |- порошки:          |      |         |         |
7205 21 00 00 |- - з легованої     |      |    5    |   10    | -
              |сталі               |      |         |         |
7205 29 00 00 |- - інші            |      |    5    |   10    | -
              |                    |      |         |         |
              |II.  ЗАЛІЗО ТА      |      |         |         |
              |НЕЛЕГОВАНА СТАЛЬ    |      |         |         |
              |                    |      |         |         |
7206          |Залізо та нелегована|      |         |         |
              |сталь у зливках або |      |         |         |
              |інших первинних     |      |         |         |
              |формах (за винятком |      |         |         |
              |заліза товарної     |      |         |         |
              |позиції 7203):      |      |         |         |
7206 10 00 00 |- зливки            |      |    5    |   10    | -
7206 90 00 00 |- інші              |      |    5    |   10    | -
7207          |Напівфабрикати з    |      |         |         |
              |заліза та           |      |         |         |
              |нелегованої сталі:  |      |         |         |
              |- з масовою часткою |      |         |         |
              |вуглецю менш як     |      |         |         |
              |0,25 %:             |      |         |         |
7207 11       |- - з прямокутним   |      |         |         |
              |(включаючи          |      |         |         |
              |квадратне)          |      |         |         |
              |поперечним          |      |         |         |
              |перерізом, ширина   |      |         |         |
              |якого менша ніж     |      |         |         |
              |подвійна товщина:   |      |         |         |
              |- - - катані або    |      |         |         |
              |отримані            |      |         |         |
              |безперервним        |      |         |         |
              |литтям:             |      |         |         |
7207 11 11 00 |- - - - з автоматної|      |    5    |   10    | -
              |сталі               |      |         |         |
              |- - - - інші:       |      |         |         |
7207 11 14 00 |- - - - - завтовшки |      |    5    |   10    | -
              |не більш як 130 мм  |      |         |         |
7207 11 16 00 |- - - - - завтовшки |      |    5    |   10    | -
              |понад 130 мм        |      |         |         |
7207 11 90 00 |- - - ковані        |      |    5    |   10    | -
7207 12       |- - інші, з         |      |         |         |
              |прямокутним (крім   |      |         |         |
              |квадратного)        |      |         |         |
              |поперечним          |      |         |         |
              |перерізом:          |      |         |         |
7207 12 10 00 |- - - катані або    |      |    5    |   10    | -
              |одержані            |      |         |         |
              |безперервним литтям |      |         |         |
7207 12 90 00 |- - - ковані        |      |    5    |   10    | -
7207 19       |- - інші:           |      |         |         |
              |- - - з круглим або |      |         |         |
              |багатокутним        |      |         |         |
              |поперечним          |      |         |         |
              |перерізом:          |      |         |         |
              |- - - - катані або  |      |         |         |
              |отримані            |      |         |         |
              |безперервним        |      |         |         |
              |литтям:             |      |         |         |
7207 19 11 00 |- - - - - з         |      |    5    |   10    | -
              |автоматної сталі    |      |         |         |
              |- - - - - інші:     |      |         |         |
7207 19 14 00 |- - - - - - отримані|      |    5    |   10    | -
              |безперервним литтям |      |         |         |
7207 19 16 00 |- - - - - - інші    |      |    5    |   10    | -
7207 19 19 00 |- - - - ковані      |      |    5    |   10    | -
              |- - - заготовки для |      |         |         |
              |кутків, фасонних та |      |         |         |
              |спеціальних         |      |         |         |
              |профілів:           |      |         |         |
7207 19 31 00 |- - - - катані або  |      |    5    |   10    | -
              |отримані            |      |         |         |
              |безперервним литтям |      |         |         |
7207 19 39 00 |- - - - ковані      |      |    5    |   10    | -
7207 19 90 00 |- - - інші          |      |    5    |   10    | -
7207 20       |- з масовою часткою |      |         |         |
              |вуглецю 0,25 % або  |      |         |         |
              |більше:             |      |         |         |
              |- - з прямокутним   |      |         |         |
              |(включаючи          |      |         |         |
              |квадратне)          |      |         |         |
              |поперечним перерізом|      |         |         |
              |та шириною меншою,  |      |         |         |
              |ніж подвійна        |      |         |         |
              |товщина:            |      |         |         |
              |- - - катані або    |      |         |         |
              |отримані            |      |         |         |
              |безперервним        |      |         |         |
              |литтям:             |      |         |         |
7207 20 11 00 |- - - - з           |      |    5    |   10    | -
              |автоматної сталі    |      |         |         |
              |- - - - інші, з     |      |         |         |
              |масовою часткою:    |      |         |         |
7207 20 15 00 |- - - - - 0,25 % або|      |    5    |   10    | -
              |більше, але менш як |      |         |         |
              |0,6 % вуглецю       |      |         |         |
7207 20 17 00 |- - - - - 0,6 % або |      |    5    |   10    | -
              |більше вуглецю      |      |         |         |
7207 20 19 00 |- - - ковані        |      |    5    |   10    | -
              |- - інші, з         |      |         |         |
              |прямокутним (крім   |      |         |         |
              |квадратного)        |      |         |         |
              |поперечним          |      |         |         |
              |перерізом:          |      |         |         |
7207 20 32 00 |- - - катані або    |      |    5    |   10    | -
              |отримані            |      |         |         |
              |безперервним литтям |      |         |         |
7207 20 39 00 |- - - ковані        |      |    5    |   10    | -
              |- - з круглим або   |      |         |         |
              |багатокутним        |      |         |         |
              |поперечним          |      |         |         |
              |перерізом:          |      |         |         |
              |- - - катані або    |      |         |         |
              |отримані            |      |         |         |
              |безперервним        |      |         |         |
              |литтям:             |      |         |         |
7207 20 51 00 |- - - - з           |      |    5    |   10    | -
              |автоматної сталі    |      |         |         |
              |- - - - інші:       |      |         |         |
7207 20 55 00 |- - - - - з масовою |      |    5    |   10    | -
              |часткою вуглецю     |      |         |         |
              |0,25 % або більше,  |      |         |         |
              |але менш як 0,6 %   |      |         |         |
7207 20 57 00 |- - - - - з масовою |      |    5    |   10    | -
              |часткою вуглецю     |      |         |         |
              |0,6 % або більше    |      |         |         |
7207 20 59 00 |- - - ковані        |      |    5    |   10    | -
              |- - заготовки для   |      |         |         |
              |кутків, фасонних та |      |         |         |
              |спеціальних         |      |         |         |
              |профілів:           |      |         |         |
7207 20 71 00 |- - - катані або    |      |    5    |   10    | -
              |отримані            |      |         |         |
              |безперервним литтям |      |         |         |
7207 20 79 00 |- - - ковані        |      |    5    |   10    | -
7207 20 90 00 |- - інші            |      |    5    |   10    | -
7208          |Прокат плоский з    |      |         |         |
              |заліза або          |      |         |         |
              |нелегованої сталі   |      |         |         |
              |завширшки 600 мм або|      |         |         |
              |більше, гарячої     |      |         |         |
              |прокатки,           |      |         |         |
              |неплакований, без   |      |         |         |
              |будь-якого          |      |         |         |
              |покриття:           |      |         |         |
7208 10 00 00 |- у рулонах, без    |      |    5    |   10    | -
              |подальшої обробки,  |      |         |         |
              |окрім гарячої       |      |         |         |
              |прокатки, з         |      |         |         |
              |рельєфним малюнком  |      |         |         |
              |- інший, у рулонах, |      |         |         |
              |без подальшої       |      |         |         |
              |обробки, окрім      |      |         |         |
              |гарячої прокатки,   |      |         |         |
              |протравлений:       |      |         |         |
7208 25 00 00 |- - завтовшки       |      |    5    |   10    | -
              |4,75 мм або більше  |      |         |         |
7208 26 00 00 |- - завтовшки 3 мм  |      |    5    |   10    | -
              |або більше, але менш|      |         |         |
              |як 4,75 мм          |      |         |         |
7208 27 00 00 |- - завтовшки менш  |      |    5    |   10    | -
              |як 3 мм             |      |         |         |
              |- інший, у рулонах, |      |         |         |
              |без подальшої       |      |         |         |
              |обробки, окрім      |      |         |         |
              |гарячої прокатки:   |      |         |         |
7208 36 00 00 |- - завтовшки понад |      |    5    |   10    | -
              |10 мм               |      |         |         |
7208 37       |- - завтовшки       |      |         |         |
              |4,75 мм або більше, |      |         |         |
              |але не більш як     |      |         |         |
              |10 мм:              |      |         |         |
7208 37 10 00 |- - - призначений   |      |    5    |   10    | -
              |для повторної       |      |         |         |
              |прокатки            |      |         |         |
7208 37 90 00 |- - - інший         |      |    5    |   10    | -
7208 38       |- - завтовшки 3 мм  |      |         |         |
              |або більше, але не  |      |         |         |
              |більш як 4,75 мм:   |      |         |         |
7208 38 10 00 |- - - призначений   |      |    5    |   10    | -
              |для повторної       |      |         |         |
              |прокатки            |      |         |         |
7208 38 90 00 |- - - інший         |      |    5    |   10    | -
7208 39       |- - завтовшки менш  |      |         |         |
              |як 3 мм:            |      |         |         |
7208 39 10 00 |- - - призначений   |      |    5    |   10    | -
              |для повторної       |      |         |         |
              |прокатки            |      |         |         |
7208 39 90 00 |- - - інший         |      |    5    |   10    | -
7208 40       |- не у рулонах, без |      |         |         |
              |подальшої обробки,  |      |         |         |
              |окрім гарячої       |      |         |         |
              |прокатки, з         |      |         |         |
              |рельєфним малюнком: |      |         |         |
7208 40 10 00 |- - завтовшки 2 мм  |      |    5    |   10    | -
              |або більше          |      |         |         |
7208 40 90 00 |- - завтовшки менш  |      |    5    |   10    | -
              |як 2 мм             |      |         |         |
              |- інший, не у       |      |         |         |
              |рулонах, без        |      |         |         |
              |подальшої обробки,  |      |         |         |
              |окрім гарячої       |      |         |         |
              |прокатки:           |      |         |         |
7208 51       |- - завтовшки понад |      |         |         |
              |10 мм:              |      |         |         |
7208 51 10 00 |- - - прокатаний за |      |    5    |   10    | -
              |чотирма гранями або |      |         |         |
              |у прямокутному      |      |         |         |
              |закритому калібрі і |      |         |         |
              |завширшки не більш  |      |         |         |
              |як 1 250 мм         |      |         |         |
              |- - - інший,        |      |         |         |
              |завтовшки:          |      |         |         |
7208 51 30 00 |- - - - понад 20 мм |      |    5    |   10    | -
7208 51 50 00 |- - - - понад 15 мм,|      |    5    |   10    | -
              |але не більш як     |      |         |         |
              |20 мм               |      |         |         |
              |- - - - понад 10 мм,|      |         |         |
              |але не більш як     |      |         |         |
              |15 мм завширшки:    |      |         |         |
7208 51 91 00 |- - - - - 2 050 мм  |      |    5    |   10    | -
              |або більше          |      |         |         |
7208 51 99 00 |- - - - - менш як   |      |    5    |   10    | -
              |2 050 мм            |      |         |         |
7208 52       |- - завтовшки       |      |         |         |
              |4,75 мм або більше, |      |         |         |
              |але не більш як     |      |         |         |
              |10 мм:              |      |         |         |
7208 52 10 00 |- - - прокатаний за |      |    5    |   10    | -
              |чотирма гранями або |      |         |         |
              |у прямокутному      |      |         |         |
              |закритому калібрі,  |      |         |         |
              |завширшки не більш  |      |         |         |
              |як 1 250 мм         |      |         |         |
              |- - - інший,        |      |         |         |
              |завширшки:          |      |         |         |
7208 52 91 00 |- - - - 2 050 мм або|      |    5    |   10    | -
              |більше              |      |         |         |
7208 52 99 00 |- - - - менш як     |      |    5    |   10    | -
              |2 050 мм            |      |         |         |
7208 53       |- - завтовшки 3 мм  |      |         |         |
              |або більше, але не  |      |         |         |
              |більш як 4,75 мм:   |      |         |         |
7208 53 10 00 |- - - прокатаний за |      |    5    |   10    | -
              |чотирма гранями або |      |         |         |
              |в прямокутному      |      |         |         |
              |закритому калібрі,  |      |         |         |
              |завширшки не більш  |      |         |         |
              |як 1 250 мм і       |      |         |         |
              |завтовшки 4 мм або  |      |         |         |
              |більше              |      |         |         |
7208 53 90 00 |- - - інший         |      |    5    |   10    | -
7208 54       |- - завтовшки менш  |      |         |         |
              |як 3 мм:            |      |         |         |
7208 54 10 00 |- - - завтовшки 2 мм|      |    5    |   10    | -
              |або більше          |      |         |         |
7208 54 90 00 |- - - завтовшки менш|      |    5    |   10    | -
              |як 2 мм             |      |         |         |
7208 90       |- інший:            |      |         |         |
7208 90 10 00 |- - без подальшої   |      |    5    |   10    | -
              |обробки, окрім      |      |         |         |
              |обробки поверхні,   |      |         |         |
              |або просто          |      |         |         |
              |розрізаний на       |      |         |         |
              |заготовки, крім     |      |         |         |
              |прямокутних         |      |         |         |
              |(включаючи          |      |         |         |
              |квадратні)          |      |         |         |
7208 90 90 00 |- - інший           |      |    5    |   10    | -
7209          |Плоский прокат з    |      |         |         |
              |заліза або          |      |         |         |
              |нелегованої сталі,  |      |         |         |
              |завширшки 600 мм або|      |         |         |
              |більше, холодної    |      |         |         |
              |прокатки (обтиснений|      |         |         |
              |у холодному стані), |      |         |         |
              |неплакований, без   |      |         |         |
              |будь-якого покриття:|      |         |         |
              |- у рулонах, без    |      |         |         |
              |подальшої обробки,  |      |         |         |
              |окрім холодної      |      |         |         |
              |прокатки (обтиснення|      |         |         |
              |у холодному стані): |      |         |         |
7209 15 00 00 |- - завтовшки 3 мм  |      |    5    |   10    | -
              |або більше          |      |         |         |
7209 16       |- - завтовшки понад |      |         |         |
              |1 мм, але не більш  |      |         |         |
              |як 3 мм:            |      |         |         |
7209 16 10 00 |- - - так званий    |      |    5    |   10    | -
              |"електротехнічний"  |      |         |         |
7209 16 90 00 |- - - інший         |      |    5    |   10    | -
7209 17       |- - завтовшки 0,5 мм|      |         |         |
              |або більше, але не  |      |         |         |
              |більш як 1 мм:      |      |         |         |
7209 17 10 00 |- - - так званий    |      |    5    |   10    | -
              |"електротехнічний"  |      |         |         |
7209 17 90 00 |- - - інший         |      |    5    |   10    | -
7209 18       |- - завтовшки менш  |      |         |         |
              |як 0,5 мм:          |      |         |         |
7209 18 10 00 |- - - так званий    |      |    5    |   10    | -
              |"електротехнічний"  |      |         |         |
              |- - - інший:        |      |         |         |
7209 18 91 00 |- - - - завтовшки   |      |    5    |   10    | -
              |0,35 мм або більше, |      |         |         |
              |але менш як 0,5 мм  |      |         |         |
7209 18 99 00 |- - - - завтовшки   |      |    5    |   10    | -
              |менш як 0,35 мм     |      |         |         |
              |- не у рулонах, без |      |         |         |
              |подальшої обробки,  |      |         |         |
              |окрім холодної      |      |         |         |
              |прокатки (обтиснення|      |         |         |
              |у холодному стані): |      |         |         |
7209 25 00 00 |- - завтовшки 3 мм  |      |    5    |   10    | -
              |або більше          |      |         |         |
7209 26       |- - завтовшки понад |      |         |         |
              |1 мм, але не більш  |      |         |         |
              |як 3 мм:            |      |         |         |
7209 26 10 00 |- - - так званий    |      |    5    |   10    | -
              |"електротехнічний"  |      |         |         |
7209 26 90 00 |- - - інший         |      |    5    |   10    | -
7209 27       |- - завтовшки 0,5 мм|      |         |         |
              |або більше, але не  |      |         |         |
              |більш як 1 мм:      |      |         |         |
7209 27 10 00 |- - - так званий    |      |    5    |   10    | -
              |"електротехнічний"  |      |         |         |
7209 27 90 00 |- - - інший         |      |    5    |   10    | -
7209 28       |- - завтовшки менш  |      |         |         |
              |як 0,5 мм:          |      |         |         |
7209 28 10 00 |- - - так званий    |      |    5    |   10    | -
              |"електротехнічний"  |      |         |         |
7209 28 90 00 |- - - інший         |      |    5    |   10    | -
7209 90       |- інший:            |      |         |         |
7209 90 10 00 |- - без подальшої   |      |    5    |   10    | -
              |обробки, окрім      |      |         |         |
              |обробки поверхні,   |      |         |         |
              |або просто          |      |         |         |
              |розрізаний на       |      |         |         |
              |заготовки, крім     |      |         |         |
              |прямокутних         |      |         |         |
              |(включаючи          |      |         |         |
              |квадратні)          |      |         |         |
7209 90 90 00 |- - інший           |      |    5    |   10    | -
7210           Прокат плоский із
               заліза або
               нелегованої сталі
               завширшки 600 мм
               або більше,
               плакований або з
               будь-яким іншим
               покриттям:
              |- з гальванічним або|      |         |         |
              |іншим покриттям     |      |         |         |
              |оловом:             |      |         |         |
7210 11       |- - завтовшки 0,5 мм|      |         |         |
              |або більше:         |      |         |         |
7210 11 10 00 |- - - без подальшої |      |    5    |   10    | -
              |обробки, окрім      |      |         |         |
              |обробки поверхні,   |      |         |         |
              |або просто          |      |         |         |
              |розрізаний на       |      |         |         |
              |заготовки, крім     |      |         |         |
              |прямокутних         |      |         |         |
              |(включаючи          |      |         |         |
              |квадратні)          |      |         |         |
7210 11 90 00 |- - - інший         |      |    5    |   10    | -
7210 12       |- - завтовшки менш  |      |         |         |
              |як 0,5 мм:          |      |         |         |
              |- - - без подальшої |      |         |         |
              |обробки, окрім      |      |         |         |
              |обробки поверхні,   |      |         |         |
              |або просто          |      |         |         |
              |розрізаний на       |      |         |         |
              |заготовки, крім     |      |         |         |
              |прямокутних         |      |         |         |
              |(включаючи          |      |         |         |
              |квадратні):         |      |         |         |
7210 12 11 00 |- - - - біла жерсть |      |    5    |   10    | -
7210 12 19 00 |- - - - інший       |      |    5    |   10    | -
7210 12 90 00 |- - - інший         |      |    5    |   10    | -
7210 20       |- з гальванічним або|      |         |         |
              |іншим покриттям     |      |         |         |
              |свинцем, включаючи  |      |         |         |
              |свинцево-олов'яний  |      |         |         |
              |сплав:              |      |         |         |
7210 20 10 00 |- - без подальшої   |      |    5    |   10    | -
              |обробки, окрім      |      |         |         |
              |обробки поверхні,   |      |         |         |
              |або просто          |      |         |         |
              |розрізаний на       |      |         |         |
              |заготовки, крім     |      |         |         |
              |прямокутних         |      |         |         |
              |(включаючи          |      |         |         |
              |квадратні)          |      |         |         |
7210 20 90 00 |- - інший           |      |    5    |   10    | -
7210 30       |- електролітично    |      |         |         |
              |оцинкований:        |      |         |         |
7210 30 10 00 |- - без подальшої   |      |    5    |   10    | -
              |обробки, окрім      |      |         |         |
              |обробки поверхні,   |      |         |         |
              |або просто          |      |         |         |
              |розрізаний на       |      |         |         |
              |заготовки, крім     |      |         |         |
              |прямокутних         |      |         |         |
              |(включаючи          |      |         |         |
              |квадратні)          |      |         |         |
7210 30 90 00 |- - інший           |      |    5    |   10    | -
              |- іншим способом    |      |         |         |
              |оцинкований:        |      |         |         |
7210 41       |- - гофрований:     |      |         |         |
7210 41 10 00 |- - - без подальшої |      |    5    |   10    | -
              |обробки, окрім      |      |         |         |
              |обробки поверхні,   |      |         |         |
              |або просто          |      |         |         |
              |розрізаний на       |      |         |         |
              |заготовки, крім     |      |         |         |
              |прямокутних         |      |         |         |
              |(включаючи          |      |         |         |
              |квадратні)          |      |         |         |
7210 41 90 00 |- - - інший         |      |    5    |   10    | -
7210 49       |- - інший:          |      |         |         |
7210 49 10 00 |- - - без подальшої |      |    5    |   10    | -
              |обробки, окрім      |      |         |         |
              |обробки поверхні,   |      |         |         |
              |або просто          |      |         |         |
              |розрізаний на       |      |         |         |
              |заготовки, крім     |      |         |         |
              |прямокутних         |      |         |         |
              |(включаючи          |      |         |         |
              |квадратні)          |      |         |         |
7210 49 90 00 |- - - інший         |      |    5    |   10    | -
7210 50       |- з гальванічним або|      |         |         |
              |іншим покриттям     |      |         |         |
              |оксидами хрому або  |      |         |         |
              |хромом і оксидами   |      |         |         |
              |хрому:              |      |         |         |
7210 50 10 00 |- - без подальшої   |      |    5    |   10    | -
              |обробки, окрім      |      |         |         |
              |обробки поверхні,   |      |         |         |
              |або просто          |      |         |         |
              |розрізаний на       |      |         |         |
              |заготовки, крім     |      |         |         |
              |прямокутних         |      |         |         |
              |(включаючи          |      |         |         |
              |квадратні)          |      |         |         |
7210 50 90 00 |- - інший           |      |    5    |   10    | -
              |- з гальванічним або|      |         |         |
              |іншим покриттям     |      |         |         |
              |алюмінієм:          |      |         |         |
7210 61       |- - з гальванічним  |      |         |         |
              |або іншим покриттям |      |         |         |
              |сплавом алюмінію і  |      |         |         |
              |цинку:              |      |         |         |
7210 61 10 00 |- - - без подальшої |      |    5    |   10    | -
              |обробки, окрім      |      |         |         |
              |обробки поверхні,   |      |         |         |
              |або просто          |      |         |         |
              |розрізаний на       |      |         |         |
              |заготовки, крім     |      |         |         |
              |прямокутних         |      |         |         |
              |(включаючи          |      |         |         |
              |квадратні)          |      |         |         |
7210 61 90 00 |- - - інший         |      |    5    |   10    | -
7210 69       |- - інший:          |      |         |         |
7210 69 10 00 |- - - без подальшої |      |    5    |   10    | -
              |обробки, окрім      |      |         |         |
              |обробки поверхні,   |      |         |         |
              |або просто          |      |         |         |
              |розрізаний на       |      |         |         |
              |заготовки, крім     |      |         |         |
              |прямокутних         |      |         |         |
              |(включаючи          |      |         |         |
              |квадратні)          |      |         |         |
7210 69 90 00 |- - - інший         |      |    5    |   10    | -
7210 70       |- пофарбований,     |      |         |         |
              |лакований або       |      |         |         |
              |покритий матеріалами|      |         |         |
              |з пластику:         |      |         |         |
              |- - без подальшої   |      |         |         |
              |обробки, окрім      |      |         |         |
              |обробки поверхні,   |      |         |         |
              |або просто          |      |         |         |
              |розрізаний на       |      |         |         |
              |заготовки, крім     |      |         |         |
              |прямокутних         |      |         |         |
              |(включаючи          |      |         |         |
              |квадратні):         |      |         |         |
7210 70 31 00 |- - - біла жерсть та|      |    5    |   10    | -
              |вироби з            |      |         |         |
              |гальванічним або    |      |         |         |
              |іншим покриттям     |      |         |         |
              |оксидами хрому або  |      |         |         |
              |хромом та оксидами  |      |         |         |
              |хрому, лаковані     |      |         |         |
7210 70 39 00 |- - - інший         |      |    5    |   10    | -
7210 70 90 00 |- - інший           |      |    5    |   10    | -
7210 90       |- інший:            |      |         |         |
7210 90 10 00 |- - з гальванічним  |      |    5    |   10    | -
              |або іншим покриттям |      |         |         |
              |сріблом, золотом,   |      |         |         |
              |платиною або        |      |         |         |
              |емальований         |      |         |         |
              |- - інший:          |      |         |         |
              |- - - без подальшої |      |         |         |
              |обробки, окрім      |      |         |         |
              |обробки поверхні,   |      |         |         |
              |або просто          |      |         |         |
              |розрізаний на       |      |         |         |
              |заготовки, крім     |      |         |         |
              |прямокутних         |      |         |         |
              |(включаючи          |      |         |         |
              |квадратні):         |      |         |         |
7210 90 31 00 |- - - - плакований  |      |    5    |   10    | -
7210 90 33 00 |- - - - луджений і з|      |    2    |   5     | -
              |відбитком           |      |         |         |
7210 90 38 00 |- - - - інший       |      |    5    |   10    | -
7210 90 90 00 |- - - інший         |      |    5    |   10    | -
7211          |Прокат плоский з    |      |         |         |
              |заліза або          |      |         |         |
              |нелегованої сталі,  |      |         |         |
              |завширшки менш як   |      |         |         |
              |600 мм,             |      |         |         |
              |неплакований, без   |      |         |         |
              |будь-якого          |      |         |         |
              |покриття:           |      |         |         |
              |- гарячекатаний без |      |         |         |
              |подальшого          |      |         |         |
              |оброблення:         |      |         |         |
7211 13 00 00 |- - прокатаний за   |      |    5    |   10    | -
              |чотирма гранями або |      |         |         |
              |у прямокутному      |      |         |         |
              |закритому калібрі,  |      |         |         |
              |завширшки понад     |      |         |         |
              |150 мм і завтовшки  |      |         |         |
              |4 мм або більше, не |      |         |         |
              |у рулонах і без     |      |         |         |
              |рельєфного малюнка  |      |         |         |
7211 14       |- - інший,          |      |         |         |
              |завтовшки 4,75 мм   |      |         |         |
              |або більше, інший:  |      |         |         |
7211 14 10 00 |- - - завширшки     |      |    5    |   10    | -
              |понад 500 мм        |      |         |         |
7211 14 90 00 |- - - завширшки не  |      |    5    |   10    | -
              |більш як 500 мм     |      |         |         |
7211 19       |- - інший:          |      |         |         |
7211 19 20 00 |- - - завширшки     |      |    5    |   10    | -
              |понад 500 мм        |      |         |         |
7211 19 90 00 |- - - завширшки не  |      |    5    |   10    | -
              |більш як 500 мм     |      |         |         |
              |- без подальшої     |      |         |         |
              |обробки, окрім      |      |         |         |
              |холодної прокатки   |      |         |         |
              |(обтиснення у       |      |         |         |
              |холодному стані):   |      |         |         |
7211 23       |- - з масовою       |      |         |         |
              |часткою вуглецю менш|      |         |         |
              |як 0,25 %:          |      |         |         |
7211 23 10 00 |- - - завширшки     |      |    5    |   10    | -
              |понад 500 мм        |      |         |         |
              |- - - завширшки не  |      |         |         |
              |більш як 500 мм:    |      |         |         |
7211 23 51 00 |- - - - у рулонах,  |      |    5    |   10    | -
              |для виготовлення    |      |         |         |
              |білої жерсті        |      |         |         |
              |- - - - інший:      |      |         |         |
7211 23 91 00 |- - - - -           |      |    5    |   10    | -
              |"електротехнічний"  |      |         |         |
7211 23 99 00 |- - - - - інший     |      |    5    |   10    | -
7211 29       |- - інший:          |      |         |         |
7211 29 20 00 |- - - завширшки     |      |    5    |   10    | -
              |понад 500 мм        |      |         |         |
              |- - - завширшки не  |      |         |         |
              |більш як 500 мм:    |      |         |         |
7211 29 50 00 |- - - - з масовою   |      |    5    |   10    | -
              |часткою вуглецю     |      |         |         |
              |0,25 % або більше,  |      |         |         |
              |але менш як 0,6 %   |      |         |         |
7211 29 90 00 |- - - - з масовою   |      |    5    |   10    | -
              |часткою вуглецю     |      |         |         |
              |0,6 % або більше    |      |         |         |
7211 90       |- інший:            |      |         |         |
              |- - завширшки понад |      |         |         |
              |500 мм:             |      |         |         |
7211 90 11 00 |- - - без подальшої |      |    5    |   10    | -
              |обробки, окрім      |      |         |         |
              |обробки поверхні    |      |         |         |
7211 90 19 00 |- - - інший         |      |    5    |   10    | -
7211 90 90 00 |- - завширшки не    |      |    5    |   10    | -
              |більш як 500 мм     |      |         |         |

7212          |Прокат плоский з    |      |         |         |
              |заліза або          |      |         |         |
              |нелегованої сталі,  |      |         |         |
              |завширшки менш як   |      |         |         |
              |600 мм, плакований, |      |         |         |
              |з будь-яким         |      |         |         |
              |покриттям:          |      |         |         |
7212 10       |- з гальванічним або|      |         |         |
              |іншим покриттям     |      |         |         |
              |оловом:             |      |         |         |
7212 10 10 00 |- - біла жерсть без |      |    5    |   10    | -
              |подальшої обробки,  |      |         |         |
              |окрім обробки       |      |         |         |
              |поверхні            |      |         |         |
              |- - інший:          |      |         |         |
              |- - - завширшки     |      |         |         |
              |понад 500 мм:       |      |         |         |
7212 10 91 00 |- - - - без         |      |    5    |   10    | -
              |подальшої обробки,  |      |         |         |
              |окрім обробки       |      |         |         |
              |поверхні            |      |         |         |
7212 10 93 00 |- - - - інший       |      |    5    |   10    | -
7212 10 99 00 |- - - завширшки не  |      |    5    |   10    | -
              |більш як 500 мм     |      |         |         |
7212 20       |- електролітично    |      |         |         |
              |оцинкований:        |      |         |         |
              |- - завширшки понад |      |         |         |
              |500 мм:             |      |         |         |
7212 20 11 00 |- - - без подальшої |      |    5    |   10    | -
              |обробки, окрім      |      |         |         |
              |обробки поверхні    |      |         |         |
7212 20 19 00 |- - - інший         |      |    5    |   10    | -
7212 20 90 00 |- - завширшки не    |      |    5    |   10    | -
              |більш як 500 мм     |      |         |         |
7212 30       |- інакше            |      |         |         |
              |оцинкований:        |      |         |         |
              |- - завширшки понад |      |         |         |
              |500 мм:             |      |         |         |
7212 30 11 00 |- - - без подальшої |      |    5    |   10    | -
              |обробки, окрім      |      |         |         |
              |обробки поверхні    |      |         |         |
7212 30 19 00 |- - - інший         |      |    5    |   10    | -
7212 30 90 00 |- - завширшки не    |      |    5    |   10    | -
              |більш як 500 мм     |      |         |         |
7212 40       |- пофарбований,     |      |         |         |
              |лакований або       |      |         |         |
              |покритий матеріалами|      |         |         |
              |з пластику:         |      |         |         |
7212 40 10 00 |- - біла жерсть, без|      |    5    |   10    | -
              |подальшої обробки,  |      |         |         |
              |окрім лакування     |      |         |         |
              |- - інший:          |      |         |         |
              |- - - завширшки     |      |         |         |
              |понад 500 мм:       |      |         |         |
7212 40 91 00 |- - - - без         |      |    5    |   10    | -
              |подальшої обробки,  |      |         |         |
              |окрім обробки       |      |         |         |
              |поверхні            |      |         |         |
7212 40 93 00 |- - - - інший       |      |    5    |   10    | -
              |- - - завширшки не  |      |         |         |
              |більш як 500 мм:    |      |         |         |
7212 40 95 00 |- - - - з           |      |    5    |   10    | -
              |гальванічним або    |      |         |         |
              |іншим покриттям     |      |         |         |
              |оксидами хрому або  |      |         |         |
              |хромом та оксидами  |      |         |         |
              |хрому, лакований    |      |         |         |
7212 40 98     - - - - інший:
7212 40 98 10  - - - - - стрічка               2        10
               сталева, ламінована
               полімерним
               матеріалом, шириною
               не більш як 150 мм
               та товщиною сталі
               не більш як 0,3 мм
7212 40 98 90   - - - - - інші                 5        10
7212 50       |- інакше покритий:  |      |         |         |
              |- - завширшки понад |      |         |         |
              |500 мм:             |      |         |         |
7212 50 10 00 |- - - з гальванічним|      |    5    |   10    | -
              |або іншим покриттям |      |         |         |
              |сріблом, золотом,   |      |         |         |
              |платиною або        |      |         |         |
              |емальований         |      |         |         |
              |- - - інший:        |      |         |         |
              |- - - - без         |      |         |         |
              |подальшої обробки,  |      |         |         |
              |окрім обробки       |      |         |         |
              |поверхні:           |      |         |         |
7212 50 31 00 |- - - - - покритий  |      |    5    |   10    | -
              |свинцем             |      |         |         |
7212 50 51 00 |- - - - - інший     |      |    5    |   10    | -
7212 50 58 00 |- - - - інший       |      |    5    |   10    | -
              |- - завширшки не    |      |         |         |
              |більш як 500 мм:    |      |         |         |
7212 50 75 00 |- - - з гальванічним|      |    5    |   10    | -
              |або іншим покриттям |      |         |         |
              |міддю               |      |         |         |
7212 50 91 00 |- - - покритий      |      |    5    |   10    | -
              |хромом або нікелем  |      |         |         |
              |- - - з гальванічним|      |         |         |
              |або іншим покриттям |      |         |         |
              |алюмінієм:          |      |         |         |
7212 50 93 00 |- - - - з           |      |    5    |   10    | -
              |гальванічним або    |      |         |         |
              |іншим покриттям     |      |         |         |
              |сплавами алюмінію та|      |         |         |
              |цинку               |      |         |         |
7212 50 97 00 |- - - - інший       |      |    5    |   10    | -
7212 50 99 00 |- - - інший         |      |    5    |   10    | -
7212 60       |- плакований:       |      |         |         |
              |- - завширшки понад |      |         |         |
              |500 мм:             |      |         |         |
7212 60 11 00 |- - - без подальшої |      |    5    |   10    | -
              |обробки, окрім      |      |         |         |
              |обробки поверхні    |      |         |         |
7212 60 19 00 |- - - інший         |      |    5    |   10    | -
              |- - завширшки не    |      |         |         |
              |більш як 500 мм:    |      |         |         |
              |- - - без           |      |         |         |
              |подальшої обробки,  |      |         |         |
              |окрім обробки       |      |         |         |
              |поверхні:           |      |         |         |
7212 60 91 00  - - - - гарячої                 5        10      -
               прокатки, без
               подальшої обробки,
               окрім плакування
7212 60 93 00 |- - - - інший       |      |    5    |   10    | -
7212 60 99 00 |- - - інший         |      |    5    |   10    | -
7213          |Прутки та бруски    |      |         |         |
              |гарячекатані,       |      |         |         |
              |вільно укладені в   |      |         |         |
              |бунти, вироблені із |      |         |         |
              |заліза або          |      |         |         |
              |нелегованої сталі:  |      |         |         |
7213 10 00 00 |- що мають ум'ятини,|      |    5    |   10    | -
              |ребра, канавки або  |      |         |         |
              |інші рельєфи,       |      |         |         |
              |створені у процесі  |      |         |         |
              |прокатки            |      |         |         |
7213 20 00 00 |- інші, з автоматної|      |    5    |   10    | -
              |сталі               |      |         |         |
              |- інші:             |      |         |         |
7213  91      |- - з круглим       |      |         |         |
              |поперечним перерізом|      |         |         |
              |діаметром менш як   |      |         |         |
              |14 мм:              |      |         |         |
7213 91 10 00 |- - - для бетонної  |      |    5    |   10    | -
              |арматури            |      |         |         |
7213 91 20 00 |- - - для           |      |    5    |   10    | -
              |зміцнювання шинного |      |         |         |
              |корду               |      |         |         |
              |- - - інші:         |      |         |         |
7213 91 41 00  - - - - з масовою               5        10      -
               часткою вуглецю
               0,06% або менше
7213 91 49 00 |- - - - з масовою   |      |    5    |   10    | -
              |часткою вуглецю     |      |         |         |
              |понад 0,06 %, але   |      |         |         |
              |менш як 0,25 %      |      |         |         |
7213 91 70 00 |- - - - з масовою   |      |    5    |   10    | -
              |часткою вуглецю     |      |         |         |
              |0,25 % або більше,  |      |         |         |
              |але не більш як     |      |         |         |
              |0,75 %              |      |         |         |
7213 91 90 00 |- - - - з масовою   |      |    5    |   10    | -
              |часткою вуглецю     |      |         |         |
              |понад 0,75 %        |      |         |         |
7213  99      |- - інші:           |      |         |         |
7213 99 10 00 |- - - з вмістом     |      |    5    |   10    | -
              |вуглецю менш як     |      |         |         |
              |0,25 %              |      |         |         |
7213 99 90 00 |- - - з масовою     |      |    5    |   10    | -
              |часткою вуглецю     |      |         |         |
              |0,25 % або більше   |      |         |         |
7214          |Інші прутки та      |      |         |         |
              |бруски із заліза або|      |         |         |
              |нелегованої сталі,  |      |         |         |
              |без подальшої       |      |         |         |                                                                                                                                                                   
              |обробки, окрім      |      |         |         |
              |кування, прокатки,  |      |         |         |
              |гарячого волочіння  |      |         |         |
              |або гарячого        |      |         |         |
              |пресування,         |      |         |         |
              |включаючи ті, що    |      |         |         |
              |були піддані        |      |         |         |
              |крученню після      |      |         |         |
              |прокатки:           |      |         |         |
7214 10 00 00 |- ковані            |      |    5    |   10    | -
7214 20 00 00 |- що мають ум'ятини,|      |    5    |   10    | -
              |ребра, канавки або  |      |         |         |
              |рельєфність,        |      |         |         |
              |створені під час    |      |         |         |
              |прокатки, або ті,   |      |         |         |
              |що зазнали кручення |      |         |         |
              |після прокатки      |      |         |         |
7214 30 00 00 |- інші, з автоматної|      |    5    |   10    | -
              |сталі               |      |         |         |
              |- інші:             |      |         |         |
7214  91      |- - з прямокутним   |      |         |         |
              |(крім квадратного)  |      |         |         |
              |поперечним          |      |         |         |
              |перерізом:          |      |         |         |
7214 91 10 00 |- - - з масовою     |      |    5    |   10    | -
              |часткою вуглецю менш|      |         |         |
              |як 0,25 %           |      |         |         |
7214 91 90 00 |- - - з масовою     |      |    5    |   10    | -
              |часткою вуглецю     |      |         |         |
              |0,25 % або більше   |      |         |         |
7214  99      |- - інші:           |      |         |         |
              |- - - з масовою     |      |         |         |
              |часткою вуглецю менш|      |         |         |
              |як 0,25 %:          |      |         |         |
7214 99 10 00 |- - - - для         |      |    5    |   10    | -
              |армування бетону    |      |         |         |
              |- - - - інші, з     |      |         |         |
              |круглим поперечним  |      |         |         |
              |перерізом           |      |         |         |
              |діаметром:          |      |         |         |
7214 99 31 00 |- - - - - 80 мм або |      |    5    |   10    | -
              |більше              |      |         |         |
7214 99 39 00 |- - - - - менш як   |      |    5    |   10    | -
              |80 мм               |      |         |         |
7214 99 50 00 |- - - - інші        |      |    5    |   10    | -
              |- - - з масовою     |      |         |         |
              |часткою вуглецю     |      |         |         |
              |0,25 % або більше,  |      |         |         |
              |але не більш як     |      |         |         |
              |0,6 %:              |      |         |         |
              |- - - - з круглим   |      |         |         |
              |поперечним перерізом|      |         |         |
              |діаметром:          |      |         |         |
7214 99 61 00 |- - - - - 80 мм або |      |    5    |   10    | -
              |більше              |      |         |         |
7214 99 69 00 |- - - - - менш як   |      |    5    |   10    | -
              |80 мм               |      |         |         |
7214 99 80 00 |- - - - інші        |      |    5    |   10    | -
7214 99 90 00 |- - - з масовою     |      |    5    |   10    | -
              |часткою вуглецю     |      |         |         |
              |0,6 % або більше,   |      |         |         |
              |інші                |      |         |         |
7215          |Інші прутки та      |      |         |         |
              |бруски із заліза або|      |         |         |
              |нелегованої сталі:  |      |         |         |
7215 10 00 00 |- з автоматної      |      |    5    |   10    | -
              |сталі, без подальшої|      |         |         |
              |обробки, окрім      |      |         |         |
              |холодного           |      |         |         |
              |деформування або    |      |         |         |
              |обробки холодом     |      |         |         |
7215 50       |- інші, без         |      |         |         |
              |подальшої обробки,  |      |         |         |
              |окрім холодного     |      |         |         |
              |деформування або    |      |         |         |
              |обробки холодом,    |      |         |         |
              |інші:               |      |         |         |
              |- - з масовою       |      |         |         |
              |часткою вуглецю менш|      |         |         |
              |як 0,25 %:          |      |         |         |
7215 50 11 00 |- - - з прямокутним |      |    5    |   10    | -
              |(крім квадратного)  |      |         |         |
              |поперечним          |      |         |         |
              |перерізом           |      |         |         |
7215 50 19 00 |- - - інші          |      |    5    |   10    | -
7215 50 30 00 |- - з масовою       |      |    5    |   10    | -
              |часткою вуглецю     |      |         |         |
              |0,25 % або більше,  |      |         |         |
              |але не більш як     |      |         |         |
              |0,6 %               |      |         |         |
7215 50 90 00 |- - з масовою       |      |    5    |   10    | -
              |часткою вуглецю     |      |         |         |
              |0,6 % або більше    |      |         |         |
7215 90       |- інші:             |      |         |         |
7215 90 10 00 |- - гарячекатані,   |      |    5    |   10    | -
              |гарячетягнуті, без  |      |         |         |
              |подальшої обробки,  |      |         |         |
              |окрім плакування    |      |         |         |
7215 90 90 00 |- - інші            |      |    5    |   10    | -
7216          |Кутки, фасонні та   |      |         |         |
              |спеціальні профілі з|      |         |         |
              |заліза або          |      |         |         |
              |нелегованої сталі:  |      |         |         |
7216 10 00 00 |- профілі U-, I- або|      |    5    |   10    | -
              |H-подібні без       |      |         |         |
              |подальшої обробки,  |      |         |         |
              |окрім гарячої       |      |         |         |
              |прокатки, гарячого  |      |         |         |
              |волочіння або       |      |         |         |
              |пресування,         |      |         |         |
              |заввишки менш як    |      |         |         |
              |80 мм               |      |         |         |
              |- профілі L- або    |      |         |         |
              |T-подібні, без      |      |         |         |
              |подальшої обробки,  |      |         |         |
              |після гарячої       |      |         |         |
              |прокатки, гарячого  |      |         |         |
              |волочіння або       |      |         |         |
              |пресування заввишки |      |         |         |
              |менш як 80 мм:      |      |         |         |
7216 21 00 00 |- - профілі         |      |    5    |   10    | -
              |L-подібні           |      |         |         |
7216 22 00 00 |- - профілі         |      |    5    |   10    | -
              |T-подібні           |      |         |         |
              |- профілі U-, I- або|      |         |         |
              |H-подібні, без      |      |         |         |
              |подальшої обробки,  |      |         |         |
              |окрім гарячої       |      |         |         |
              |прокатки, гарячого  |      |         |         |
              |волочіння або       |      |         |         |
              |пресування,         |      |         |         |
              |заввишки 80 мм або  |      |         |         |
              |більше:             |      |         |         |
7216 31       |- - профілі         |      |         |         |
              |U-подібні:          |      |         |         |
              |- - - заввишки від  |      |         |         |
              |80 до 220 мм:       |      |         |         |
7216 31 11 00 |- - - - з           |      |    5    |   10    | -
              |паралельними        |      |         |         |
              |полицями            |      |         |         |
7216 31 19 00 |- - - - інші        |      |    5    |   10    | -
              |- - - заввишки понад|      |         |         |
              |220 мм:             |      |         |         |
7216 31 91 00 |- - - - з           |      |    5    |   10    | -
              |паралельними        |      |         |         |
              |полицями            |      |         |         |
7216 31 99 00 |- - - - інші        |      |    5    |   10    | -
7216 32       |- - профілі         |      |         |         |
              |I-подібні:          |      |         |         |
              |- - - заввишки від  |      |         |         |
              |80 до 220 мм:       |      |         |         |
7216 32 11 00 |- - - - з           |      |    5    |   10    | -
              |паралельними        |      |         |         |
              |полицями            |      |         |         |
7216 32 19 00 |- - - - інші        |      |    5    |   10    | -
              |- - - заввишки      |      |         |         |
              |понад 220 мм:       |      |         |         |
7216 32 91 00 |- - - - з           |      |    5    |   10    | -
              |паралельними        |      |         |         |
              |полицями            |      |         |         |
7216 32 99 00 |- - - - інші        |      |    5    |   10    | -
7216 33       |- - профілі         |      |         |         |
              |H-подібні:          |      |         |         |
7216 33 10 00 |- - - заввишки 80 мм|      |    5    |   10    | -
              |або більше, але не  |      |         |         |
              |більш як 180 мм     |      |         |         |
7216 33 90 00 |- - - заввишки понад|      |    5    |   10    | -
              |180 мм              |      |         |         |
7216 40       |- профілі L- або    |      |         |         |
              |T-подібні, без      |      |         |         |
              |подальшої обробки,  |      |         |         |
              |окрім гарячої       |      |         |         |
              |прокатки, гарячого  |      |         |         |
              |волочіння або       |      |         |         |
              |пресування,         |      |         |         |
              |заввишки 80 мм або  |      |         |         |
              |більше:             |      |         |         |
7216 40 10 00 |- - профілі         |      |    5    |   10    | -
              |L-подібні           |      |         |         |
7216 40 90 00 |- - профілі         |      |    5    |   10    | -
              |T-подібні           |      |         |         |
7216 50       |- інші кутки,       |      |         |         |
              |фасонні та          |      |         |         |
              |спеціальні профілі, |      |         |         |
              |без подальшої       |      |         |         |
              |обробки, окрім      |      |         |         |
              |гарячої прокатки,   |      |         |         |
              |гарячого волочіння  |      |         |         |
              |або пресування:     |      |         |         |
7216 50 10 00 |- - з поперечним    |      |    5    |   10    | -
              |перерізом, який     |      |         |         |
              |можна вписати у     |      |         |         |
              |квадрат зі стороною |      |         |         |
              |не більш як 80 мм   |      |         |         |
              |- - інші:           |      |         |         |
7216 50 91 00 |- - - потовщений    |      |    5    |   10    | -
              |прокат              |      |         |         |
7216 50 99 00 |- - - інші          |      |    5    |   10    | -
              |- кутки, фасонні та |      |         |         |
              |спеціальні профілі, |      |         |         |
              |без подальшої       |      |         |         |
              |обробки, окрім      |      |         |         |
              |деформування або    |      |         |         |
              |обробки у холодному |      |         |         |
              |стані:              |      |         |         |
7216 61       |- - вироблені з     |      |         |         |
              |плоского прокату:   |      |         |         |
7216 61 10    |- - - профілі C-,   |      |         |         |
              |L-, U-, Z-подібні, у|      |         |         |
              |формі омеги, або    |      |         |         |
              |незамкнуті профілі: |      |         |         |
7216 61 10 10 |- - - - профілі із  |      |    2    |    5    | -
              |заліза Z-подібні    |      |         |         |
              |310                 |      |         |         |
7216 61 10 90 |- - - - інші        |      |    5    |   10    | -
7216 61 90 00 |- - - інші          |      |    5    |   10    | -
7216 69 00 00 |- - інші            |      |    5    |   10    | -
              |- інші:             |      |         |         |
7216 91       |- -                 |      |         |         |
              |холоднодеформовані  |      |         |         |
              |або оброблені у     |      |         |         |
              |холодному стані,    |      |         |         |
              |одержані з плоского |      |         |         |
              |прокату:            |      |         |         |
7216 91 10 00 |- - - листове залізо|      |   10    |   20    | -
              |ребристе            |      |         |         |
              |- - - інші:         |      |         |         |
              |- - - - з           |      |         |         |
              |гальванічним або    |      |         |         |
              |іншим покриттям     |      |         |         |
              |цинком, завтовшки:  |      |         |         |
7216 91 30 00 |- - - - - менш як   |      |    5    |   10    | -
              |2,5 мм              |      |         |         |
7216 91 50 00 |- - - - - не менш як|      |    5    |   10    | -
              |2,5 мм              |      |         |         |
7216 91 90 00 |- - - - інші        |      |    5    |   10    | -
7216 99       |- - інші:           |      |         |         |
7216 99 10 00 |- - - гарячекатані, |      |    5    |   10    | -
              |гарячетягнуті, або  |      |         |         |
              |пресовані без       |      |         |         |
              |подальшої обробки,  |      |         |         |
              |окрім плакування    |      |         |         |
7216 99 90 00 |- - - інші          |      |    5    |   10    | -
7217          |Дріт із заліза або  |      |         |         |
              |нелегованої сталі:  |      |         |         |
7217 10       |- неплакований або  |      |         |         |
              |непокритий,         |      |         |         |
              |шліфований або      |      |         |         |
              |нешліфований:       |      |         |         |
              |- - з масовою       |      |         |         |
              |часткою вуглецю менш|      |         |         |
              |як 0,25 %:          |      |         |         |
7217 10 10 00 |- - - з найбільшим  |      |    5    |   10    | -
              |розміром поперечного|      |         |         |
              |перерізу менш як    |      |         |         |
              |0,8 мм              |      |         |         |
              |- - - з найбільшим  |      |         |         |
              |розміром поперечного|      |         |         |
              |перерізу не менш як |      |         |         |
              |0,8 мм:             |      |         |         |
7217 10 31 00 |- - - - який має    |      |    5    |   10    | -
              |заглиблення, ребра, |      |         |         |
              |виїмки або інші     |      |         |         |
              |рельєфи, отримані у |      |         |         |
              |процесі прокатки    |      |         |         |
7217 10 39 00 |- - - - інший       |      |    5    |   10    | -
7217 10 50 00 |- - з масовою       |      |    5    |   10    | -
              |часткою вуглецю     |      |         |         |
              |0,25 % чи більше,   |      |         |         |
              |але менш як 0,6 %   |      |         |         |
7217 10 90 00 |- - з масовою       |      |    5    |   10    | -
              |часткою вуглецю     |      |         |         |
              |0,6 % чи більше     |      |         |         |
7217 20       |- з гальванічним або|      |         |         |
              |іншим покриттям     |      |         |         |
              |цинком:             |      |         |         |
              |- - з масовою       |      |         |         |
              |часткою вуглецю менш|      |         |         |
              |як 0,25 %:          |      |         |         |
7217 20 10 00 |- - - з найбільшим  |      |    5    |   10    | -
              |розміром поперечного|      |         |         |
              |перерізу менш як    |      |         |         |
              |0,8 мм              |      |         |         |
7217 20 30 00 |- - - з найбільшим  |      |    5    |   10    | -
              |розміром поперечного|      |         |         |
              |перерізу не менш як |      |         |         |
              |0,8 мм              |      |         |         |
7217 20 50 00 |- - з масовою       |      |    5    |   10    | -
              |часткою вуглецю     |      |         |         |
              |0,25 % чи більше,   |      |         |         |
              |але менш як 0,6 %   |      |         |         |
7217 20 90 00 |- - з масовою       |      |    5    |   10    | -
              |часткою вуглецю     |      |         |         |
              |0,6 % чи більше     |      |         |         |
7217 30       |- з гальванічним або|      |         |         |
              |іншим покриттям     |      |         |         |
              |іншими              |      |         |         |
              |недорогоцінними     |      |         |         |
              |металами:           |      |         |         |
              |- - з масовою       |      |         |         |
              |часткою вуглецю менш|      |         |         |
              |як 0,25 %:          |      |         |         |
              |- - - з найбільшим  |      |         |         |
              |розміром            |      |         |         |
              |поперечного перерізу|      |         |         |
              |менш як 0,8 мм:     |      |         |         |
7217 30 11 00 |- - - - покритий    |      |    5    |   10    | -
              |міддю               |      |         |         |
7217 30 19 00 |- - - - інший       |      |    5    |   10    | -
              |- - - з найбільшим  |      |         |         |
              |розміром поперечного|      |         |         |
              |перерізу не менш як |      |         |         |
              |0,8 мм:             |      |         |         |
7217 30 31 00 |- - - - покритий    |      |    5    |   10    | -
              |міддю               |      |         |         |
7217 30 39 00 |- - - - інший       |      |    5    |   10    | -
7217 30 50 00 |- - з масовою       |      |    5    |   10    | -
              |часткою вуглецю     |      |         |         |
              |0,25 % чи більше,   |      |         |         |
              |але менш як 0,6 %   |      |         |         |
7217 30 90 00 |- - з масовою       |      |    5    |   10    | -
              |часткою вуглецю     |      |         |         |
              |0,6 % чи більше     |      |         |         |
7217 90       |- інший:            |      |         |         |
              |- - з вмістом       |      |         |         |
              |вуглецю менш як     |      |         |         |
              |0,25 мас.%:         |      |         |         |
7217 90 10 00 |- - - з найбільшим  |      |    5    |   10    | -
              |розміром поперечного|      |         |         |
              |перерізу менш як    |      |         |         |
              |0,8 мм              |      |         |         |
7217 90 30 00 |- - - з найбільшим  |      |    5    |   10    | -
              |розміром поперечного|      |         |         |
              |перерізу не менш як |      |         |         |
              |0,8 мм              |      |         |         |
7217 90 50 00 |- - з масовою       |      |    5    |   10    | -
              |часткою вуглецю     |      |         |         |
              |0,25 % чи більше,   |      |         |         |
              |але менш як 0,6 %   |      |         |         |
7217 90 90 00 |- - з масовою       |      |    5    |   10    | -
              |часткою вуглецю     |      |         |         |
              |0,6 % чи більше     |      |         |         |
              |                    |      |         |         |
              |III. СТАЛЬ          |      |         |         |
              |НЕРЖАВІЮЧА          |      |         |         |
              |                    |      |         |         |
7218          |Сталь нержавіюча у  |      |         |         |
              |вигляді зливків та в|      |         |         |
              |інших первинних     |      |         |         |
              |формах;             |      |         |         |
              |напівфабрикати з    |      |         |         |
              |нержавіючої сталі:  |      |         |         |
7218 10 00 00 |- зливки та інші    |      |    5    |   10    | -
              |первинні форми      |      |         |         |
              |- інша:             |      |         |         |
7218 91       |- - з прямокутним   |      |         |         |
              |(крім квадратного)  |      |         |         |
              |поперечним          |      |         |         |
              |перерізом:          |      |         |         |
              |- - - катана або    |      |         |         |
              |отримана            |      |         |         |
              |безперервним        |      |         |         |
              |литтям:             |      |         |         |
7218 91 11 00 |- - - - з масовою   |      |    5    |   10    | -
              |часткою нікелю 2,5 %|      |         |         |
              |або більше          |      |         |         |
7218 91 19 00 |- - - - з масовою   |      |    5    |   10    | -
              |часткою нікелю менш |      |         |         |
              |як 2,5 %            |      |         |         |
7218 91 90 00 |- - - кована        |      |    5    |   10    | -
7218 99       |- - інша:           |      |         |         |
              |- - - з квадратним  |      |         |         |
              |поперечним          |      |         |         |
              |перерізом:          |      |         |         |
7218 99 11 00 |- - - - катана або  |      |    5    |   10    | -
              |отримана            |      |         |         |
              |безперервним литтям |      |         |         |
7218 99 19 00 |- - - - кована      |      |    5    |   10    | -
              |- - - інша:         |      |         |         |
7218 99 20 00 |- - - - катана або  |      |    5    |   10    | -
              |отримана            |      |         |         |
              |безперервним литтям |      |         |         |
              |- - - - кована:     |      |         |         |
7218 99 91 00 |- - - - - з круглим |      |    5    |   10    | -
              |або багатокутним    |      |         |         |
              |поперечним          |      |         |         |
              |перерізом           |      |         |         |
7218 99 99 00 |- - - - - інша      |      |    5    |   10    | -
7219          |Прокат плоский з    |      |         |         |
              |нержавіючої сталі,  |      |         |         |
              |завширшки 600 мм    |      |         |         |
              |або більше:         |      |         |         |
              |- без подальшої     |      |         |         |
              |обробки, окрім      |      |         |         |
              |гарячої прокатки, у |      |         |         |
              |рулонах:            |      |         |         |
7219 11 00 00 |- - завтовшки понад |      |    5    |   10    | -
              |10 мм               |      |         |         |
7219 12       |- - завтовшки       |      |         |         |
              |4,75 мм або більше, |      |         |         |
              |але не більш як     |      |         |         |
              |10 мм:              |      |         |         |
7219 12 10 00 |- - - з масовою     |      |    5    |   10    | -
              |часткою нікелю      |      |         |         |
              |2,5 % або більше    |      |         |         |
7219 12 90 00 |- - - з масовою     |      |    5    |   10    | -
              |часткою нікелю менш |      |         |         |
              |як 2,5 %            |      |         |         |
7219 13       |- - завтовшки 3 мм  |      |         |         |
              |або більше, але не  |      |         |         |
              |більш як 4,75 мм:   |      |         |         |
7219 13 10 00 |- - - з масовою     |      |    5    |   10    | -
              |часткою нікелю      |      |         |         |
              |2,5 % або більше    |      |         |         |
7219 13 90 00 |- - - з масовою     |      |    5    |   10    | -
              |часткою нікелю менш |      |         |         |
              |як 2,5 %            |      |         |         |
7219 14       |- - завтовшки менш  |      |         |         |
              |як 3 мм:            |      |         |         |
7219 14 10 00 |- - - з масовою     |      |    5    |   10    | -
              |часткою нікелю      |      |         |         |
              |2,5 % або більше    |      |         |         |
7219 14 90 00 |- - - з масовою     |      |    5    |   10    | -
              |часткою нікелю менш |      |         |         |
              |як 2,5 %            |      |         |         |
              |- без подальшого    |      |         |         |
              |оброблення, окрім   |      |         |         |
              |гарячої прокатки, не|      |         |         |
              |у рулонах:          |      |         |         |
7219 21       |- - завтовшки понад |      |         |         |
              |10 мм:              |      |         |         |
7219 21 10 00 |- - - з масовою     |      |    5    |   10    | -
              |часткою нікелю 2,5 %|      |         |         |
              |або більше          |      |         |         |
7219 21 90 00 |- - - з масовою     |      |    5    |   10    | -
              |часткою нікелю менш |      |         |         |
              |як 2,5 %            |      |         |         |
7219 22       |- - завтовшки       |      |         |         |
              |4,75 мм або більше, |      |         |         |
              |але не більш як     |      |         |         |
              |10 мм:              |      |         |         |
7219 22 10 00 |- - - з масовою     |      |    5    |   10    | -
              |часткою нікелю 2,5 %|      |         |         |
              |або більше          |      |         |         |
7219 22 90 00 |- - - з масовою     |      |    5    |   10    | -
              |часткою нікелю менш |      |         |         |
              |як 2,5 %            |      |         |         |
7219 23 00 00 |- - завтовшки 3 мм  |      |    5    |   10    | -
              |або більше, але менш|      |         |         |
              |як 4,75 мм          |      |         |         |
7219 24 00 00 |- - завтовшки менш  |      |    5    |   10    | -
              |як 3 мм             |      |         |         |
              |- без подальшої     |      |         |         |
              |обробки, окрім      |      |         |         |
              |холодної прокатки   |      |         |         |
              |(обтиснення у       |      |         |         |
              |холодному стані):   |      |         |         |
7219 31 00 00 |- - завтовшки       |      |    5    |   10    | -
              |4,75 мм або більше  |      |         |         |
7219 32       |- - завтовшки 3 мм  |      |         |         |
              |або більше, але     |      |         |         |
              |менш як 4,75 мм:    |      |         |         |
7219 32 10 00 |- - - з масовою     |      |    5    |   10    | -
              |часткою нікелю 2,5 %|      |         |         |
              |або більше          |      |         |         |
7219 32 90 00 |- - - з масовою     |      |    5    |   10    | -
              |часткою нікелю менш |      |         |         |
              |як 2,5 %            |      |         |         |
7219 33       |- - завтовшки понад |      |         |         |
              |1 мм, але менш як   |      |         |         |
              |3 мм:               |      |         |         |
7219 33 10 00 |- - - з масовою     |      |    5    |   10    | -
              |часткою нікелю 2,5 %|      |         |         |
              |або більше          |      |         |         |
7219 33 90 00 |- - - з масовою     |      |    5    |   10    | -
              |часткою нікелю менш |      |         |         |
              |як 2,5 %            |      |         |         |
7219 34       |- - завтовшки 0,5 мм|      |         |         |
              |або більше, але не  |      |         |         |
              |більш як 1 мм:      |      |         |         |
7219 34 10 00 |- - - з масовою     |      |    2    |   5     | -
              |часткою нікелю 2,5 %|      |         |         |
              |або більше          |      |         |         |
7219 34 90 00 |- - - з масовою     |      |    5    |   10    | -
              |часткою нікелю менш |      |         |         |
              |як 2,5 %            |      |         |         |
7219 35       |- - завтовшки менш  |      |         |         |
              |як 0,5 мм:          |      |         |         |
7219 35 10 00 |- - - з масовою     |      |    5    |   10    | -
              |часткою нікелю 2,5 %|      |         |         |
              |або більше          |      |         |         |
7219 35 90 00 |- - - з масовою     |      |    5    |   10    | -
              |часткою нікелю менш |      |         |         |
              |як 2,5 %            |      |         |         |
7219 90       |- інший:            |      |         |         |
7219 90 10 00 |- - без подальшої   |      |    5    |   10    | -
              |обробки, окрім      |      |         |         |
              |обробки поверхні    |      |         |         |
              |(включаючи          |      |         |         |
              |плакування), або    |      |         |         |
              |тільки розрізаний   |      |         |         |
              |на заготовки, крім  |      |         |         |
              |прямокутних         |      |         |         |
              |(включаючи          |      |         |         |
              |квадратні)          |      |         |         |
7219 90 90 00 |- - інший           |      |    5    |   10    | -
7220          |Прокат плоский з    |      |         |         |
              |нержавіючої сталі,  |      |         |         |
              |завширшки менш як   |      |         |         |
              |600 мм:             |      |         |         |
              |- без подальшої     |      |         |         |
              |обробки, окрім      |      |         |         |
              |гарячої прокатки:   |      |         |         |
7220 11 00 00 |- - завтовшки       |      |    5    |   10    | -
              |4,75 мм або більше  |      |         |         |
7220 12 00 00 |- - завтовшки менш  |      |    5    |   10    | -
              |як 4,75 мм          |      |         |         |
7220 20       |- без подальшої     |      |         |         |
              |обробки, окрім      |      |         |         |
              |холодної прокатки   |      |         |         |
              |(обтиснення у       |      |         |         |
              |холодному стані):   |      |         |         |
7220 20 10 00  - - завширшки                   5        10      -
               понад 500 мм
              |- - завширшки не    |      |         |         |
              |більш як 500 мм:    |      |         |         |
              |- - - завтовшки 3 мм|      |         |         |
              |або більше, з       |      |         |         |
              |масовою часткою:    |      |         |         |
7220 20 31 00 |- - - - нікелю 2,5 %|      |    5    |   10    | -
              |або більше          |      |         |         |
7220 20 39 00 |- - - - нікелю менш |      |    5    |   10    | -
              |як 2,5 %            |      |         |         |
              |- - - завтовшки     |      |         |         |
              |понад 0,35 мм, але  |      |         |         |
              |не менш як 3 мм, з  |      |         |         |
              |масовою часткою:    |      |         |         |
7220 20 51 00 |- - - - нікелю 2,5 %|      |    5    |   10    | -
              |або більше          |      |         |         |
7220 20 59 00 |- - - - нікелю менш |      |    5    |   10    | -
              |як 2,5 %            |      |         |         |
              |- - - завтовшки не  |      |         |         |
              |більш як 0,35 мм, з |      |         |         |
              |масовою часткою:    |      |         |         |
7220 20 91 00 |- - - - нікелю 2,5 %|      |    5    |   10    | -
              |або більше          |      |         |         |
7220 20 99 00 |- - - - нікелю менш |      |    5    |   10    | -
              |як 2,5 %            |      |         |         |
7220 90       |- інший:            |      |         |         |
              |- - завширшки понад |      |         |         |
              |500 мм:             |      |         |         |
7220 90 11 00 |- - - без подальшої |      |    5    |   10    | -
              |обробки, окрім      |      |         |         |
              |обробки поверхні    |      |         |         |
              |(включаючи          |      |         |         |
              |плакування)         |      |         |         |
7220 90 19 00 |- - - інший         |      |    5    |   10    | -
              |- - завширшки не    |      |         |         |
              |більш як 500 мм:    |      |         |         |
              |- - - без подальшої |      |         |         |
              |обробки, окрім      |      |         |         |
              |обробки поверхні    |      |         |         |
              |(включаючи          |      |         |         |
              |плакування):        |      |         |         |
7220 90 31 00 |- - - -             |      |    5    |   10    | -
              |гарячекатаний, без  |      |         |         |
              |подальшої обробки,  |      |         |         |
              |окрім плакування    |      |         |         |
7220 90 39 00 |- - - - інший       |      |    5    |   10    | -
7220 90 90 00 |- - - інший         |      |    5    |   10    | -
7221 00       |Прутки та бруски    |      |         |         |
              |гарячекатані, вільно|      |         |         |
              |укладені в бунти з  |      |         |         |
              |нержавіючої сталі:  |      |         |         |
7221 00 10 00 |- з масовою часткою |      |    5    |   10    | -
              |нікелю 2,5 % або    |      |         |         |
              |більше              |      |         |         |
7221 00 90 00 |- з масовою часткою |      |    5    |   10    | -
              |нікелю менш як      |      |         |         |
              |2,5 %               |      |         |         |
7222          |Інші прутки та      |      |         |         |
              |бруски з            |      |         |         |
              |нержавіючої сталі;  |      |         |         |
              |кутки фасонні та    |      |         |         |
              |спеціальні профілі з|      |         |         |
              |нержавіючої сталі:  |      |         |         |
              |- прутки та бруски  |      |         |         |
              |без подальшої       |      |         |         |
              |обробки, окрім      |      |         |         |
              |гарячої прокатки,   |      |         |         |
              |гарячого волочіння  |      |         |         |
              |та пресування:      |      |         |         |
7222 11       |- - з круглим       |      |         |         |
              |поперечним          |      |         |         |
              |перерізом:          |      |         |         |
              |- - - діаметром     |      |         |         |
              |80 мм або більше, з |      |         |         |
              |масовою часткою:    |      |         |         |
7222 11 11 00 |- - - - 2,5 % або   |      |    5    |   10    | -
              |більше нікелю       |      |         |         |
7222 11 19 00 |- - - - менш як     |      |    5    |   10    | -
              |2,5 % нікелю        |      |         |         |
              |- - - діаметром     |      |         |         |
              |25 мм або більше,   |      |         |         |
              |але менш як 80 мм, з|      |         |         |
              |масовою часткою:    |      |         |         |
7222 11 21 00 |- - - - нікелю 2,5 %|      |    5    |   10    | -
              |або більше          |      |         |         |
7222 11 29 00 |- - - - нікелю менш |      |    5    |   10    | -
              |як 2,5 %            |      |         |         |
              |- - - діаметром менш|      |         |         |
              |як 25 мм, з масовою |      |         |         |
              |часткою:            |      |         |         |
7222 11 91 00 |- - - - нікелю 2,5 %|      |     5   |    10   |  -
              |або більше          |      |         |         |
7222 11 99 00 |- - - - нікелю менш |      |    5    |   10    | -
              |як 2,5 %            |      |         |         |
7222 19       |- - інші:           |      |         |         |
7222 19 10 00 |- - - з масовою     |      |    5    |   10    | -
              |часткою нікелю 2,5 %|      |         |         |
              |або більше          |      |         |         |
7222 19 90 00 |- - - з масовою     |      |    5    |   10    | -
              |часткою нікелю менш |      |         |         |
              |як 2,5 %            |      |         |         |
7222 20       |- прутки та бруски  |      |         |         |
              |без подальшої       |      |         |         |
              |обробки, окрім      |      |         |         |
              |холодного           |      |         |         |
              |деформування або    |      |         |         |
              |обробки у холодному |      |         |         |
              |стані:              |      |         |         |
              |- - круглого        |      |         |         |
              |поперечного         |      |         |         |
              |перерізу:           |      |         |         |
              |- - - діаметром     |      |         |         |
              |80 мм або більше, з |      |         |         |
              |масовою часткою:    |      |         |         |
7222 20 11 00 |- - - - нікелю 2,5 %|      |    5    |   10    | -
              |або більше          |      |         |         |
7222 20 19 00 |- - - - нікелю менш |      |    5    |   10    | -
              |як 2,5 %            |      |         |         |
              |- - - діаметром     |      |         |         |
              |25 мм або більше,   |      |         |         |
              |але менш як 80 мм, з|      |         |         |
              |масовою часткою:    |      |         |         |
7222 20 21 00 |- - - - нікелю 2,5 %|      |    5    |   10    | -
              |або більше          |      |         |         |
7222 20 29 00 |- - - - нікелю менш |      |    5    |   10    | -
              |як 2,5 %            |      |         |         |
              |- - - діаметром менш|      |         |         |
              |як 25 мм, з масовою |      |         |         |
              |часткою:            |      |         |         |
7222 20 31 00 |- - - - нікелю 2,5 %|      |    5    |   10    | -
              |або більше          |      |         |         |
7222 20 39 00 |- - - - нікелю менш |      |    5    |   10    | -
              |як 2,5 %            |      |         |         |
              |- - інші, які       |      |         |         |
              |містять за масою:   |      |         |         |
7222 20 81 00 |- - - нікелю 2,5 %  |      |    5    |   10    | -
              |або більше          |      |         |         |
7222 20 89 00 |- - - нікелю менш як|      |    5    |   10    | -
              |2,5 %               |      |         |         |
7222 30       |- інші прутки та    |      |         |         |
              |бруски:             |      |         |         |
7222 30 10 00 |- - гарячекатані,   |      |    5    |   10    | -
              |гарячетягнуті або   |      |         |         |
              |пресовані без       |      |         |         |
              |подальшої обробки,  |      |         |         |
              |окрім плакування    |      |         |         |
              |- - ковані, які     |      |         |         |
              |містять за масою:   |      |         |         |
7222 30 51 00 |- - - нікелю 2,5 %  |      |    5    |   10    | -
              |або більше          |      |         |         |
7222 30 91 00 |- - - нікелю менш   |      |    5    |   10    | -
              |як 2,5 %            |      |         |         |
7222 30 98 00 |- - інші            |      |    5    |   10    | -
7222 40       |- кутки, фасонні та |      |         |         |
              |спеціальні профілі: |      |         |         |
7222 40 10 00 |- - без подальшої   |      |    5    |   10    | -
              |обробки, окрім      |      |         |         |
              |гарячої прокатки,   |      |         |         |
              |гарячого волочіння  |      |         |         |
              |або пресування      |      |         |         |
              |- - інші:           |      |         |         |
7222 40 30 00 |- - - гарячекатані, |      |    5    |   10    | -
              |гарячетягнуті або   |      |         |         |
              |пресовані, без      |      |         |         |
              |подальшої обробки,  |      |         |         |
              |окрім плакування    |      |         |         |
              |- - - інші:         |      |         |         |
              |- - - - без         |      |         |         |
              |подальшої обробки,  |      |         |         |
              |окрім холодного     |      |         |         |
              |деформування або    |      |         |         |
              |обробки у холодному |      |         |         |
              |стані:              |      |         |         |
7222 40 91 00 |- - - - - отримані  |      |    5    |   10    | -
              |з плоского прокату  |      |         |         |
7222 40 93 00 |- - - - - інші      |      |    5    |   10    | -
7222 40 99 00 |- - - - інші        |      |    5    |   10    | -
7223 00       |Дріт з нержавіючої  |      |         |         |
              |сталі:              |      |         |         |
              |- з масовою         |      |         |         |
              |часткою нікелю 2,5 %|      |         |         |
              |або більше:         |      |         |         |
7223 00 11 00 |- - з масовою       |      |    5    |   10    | -
              |часткою нікелю 28 % |      |         |         |
              |або більше, але не  |      |         |         |
              |більш як 31 %, та   |      |         |         |
              |хрому 20 % або      |      |         |         |
              |більше, але не більш|      |         |         |
              |як 22 %             |      |         |         |
7223 00 19 00 |- - інший           |      |    5    |   10    | -
              |- з масовою часткою |      |         |         |
              |нікелю менш як      |      |         |         |
              |2,5 %:              |      |         |         |
7223 00 91 00 |- - з масовою       |      |    5    |   10    | -
              |часткою хрому 13 %  |      |         |         |
              |або більше, але не  |      |         |         |
              |більш як 25 %, та   |      |         |         |
              |алюмінію 3,5 % або  |      |         |         |
              |більше, але не більш|      |         |         |
              |як 6 %              |      |         |         |
7223 00 99 00 |- - інший           |      |    5    |   10    | -
             |                    |      |         |         |
              |IV. ІНША СТАЛЬ      |      |         |         |
              |ЛЕГОВАНА; ПРУТКИ ТА |      |         |         |
              |БРУСКИ ПОРОЖНИСТІ   |      |         |         |
              |ДЛЯ БУРОВИХ РОБІТ З |      |         |         |
              |ЛЕГОВАНОЇ АБО       |      |         |         |
              |НЕЛЕГОВАНОЇ СТАЛІ   |      |         |         |
              |                    |      |         |         |
7224          |Інша сталь легована |      |         |         |
              |у зливках або інших |      |         |         |
              |первинних формах;   |      |         |         |
              |напівфабрикати з    |      |         |         |
              |інших легованих     |      |         |         |
              |сталей:             |      |         |         |
7224 10 00 00 |- зливки та інші    |      |    5    |   10    | -
              |первинні форми      |      |         |         |
7224 90       |- інші:             |      |         |         |
              |- - з прямокутним   |      |         |         |
              |(включаючи          |      |         |         |
              |квадратне)          |      |         |         |
              |поперечним          |      |         |         |
              |перерізом:          |      |         |         |
              |- - - гарячекатані  |      |         |         |
              |або отримані        |      |         |         |
              |безперервним        |      |         |         |
              |литтям:             |      |         |         |
              |- - - - завширшки   |      |         |         |
              |менше подвійної     |      |         |         |
              |товщини:            |      |         |         |
7224 90 01 00 |- - - - - з         |      |    5    |   10    | -
              |автоматної сталі    |      |         |         |
7224 90 05 00 |- - - - - з масовою |      |    5    |   10    | -
              |часткою вуглецю     |      |         |         |
              |0,7 % або менше та  |      |         |         |
              |марганцю 0,5 % або  |      |         |         |
              |більше, але не більш|      |         |         |
              |як 1,2 %, та кремнію|      |         |         |
              |0,6 % або більше,   |      |         |         |
              |але не більш як     |      |         |         |
              |2,3 %; з вмістом    |      |         |         |
              |бору 0,0008 % або   |      |         |         |
              |більше, за умови, що|      |         |         |
              |ніякий інший елемент|      |         |         |
              |не досягає          |      |         |         |
              |мінімального вмісту,|      |         |         |
              |наведеного у        |      |         |         |
              |примітці 1 д) до    |      |         |         |
              |цієї групи          |      |         |         |
7224 90 08 00 |- - - - - інші      |      |    5    |   10    | -
7224 90 15 00 |- - - - інші        |      |    5    |   10    | -
7224 90 19 00 |- - - ковані        |      |    5    |   10    | -
              |- - інші:           |      |         |         |
              |- - - гарячекатані  |      |         |         |
              |або отримані        |      |         |         |
              |безперервним        |      |         |         |
              |литтям:             |      |         |         |
7224 90 31 00 |- - - - з масовою   |      |    5    |   10    | -
              |часткою вуглецю     |      |         |         |
              |0,9 % або більше,   |      |         |         |
              |але не більш як     |      |         |         |
              |1,15 %, та хрому    |      |         |         |
              |0,5 % або більше,   |      |         |         |
              |але не більш як 2 %,|      |         |         |
              |та, якщо присутній, |      |         |         |
              |молібдену 0,5 % або |      |         |         |
              |менше               |      |         |         |
7224 90 39 00 |- - - - інша        |      |    5    |   10    | -
              |- - - ковані:       |      |         |         |
7224 90 91 00 |- - - - з круглим   |      |    5    |   10    | -
              |або багатокутним    |      |         |         |
              |поперечним          |      |         |         |
              |перерізом           |      |         |         |
7224 90 99 00 |- - - - інші        |      |    5    |   10    | -
7225          |Прокат плоский з    |      |         |         |
              |інших легованих     |      |         |         |
              |сталей завширшки    |      |         |         |
              |600 мм або більше:  |      |         |         |
              |- з кремнієвої      |      |         |         |
              |електротехнічної    |      |         |         |
              |сталі:              |      |         |         |
7225 11 00 00  - - текстурований з           0,5        2       -
               орієнтованим зерном
7225 19       |- - інший:          |      |         |         |
7225 19 10 00 |- - - гарячекатаний |      |    5    |   10    | -
7225 19 90 00  - - - холоднокатаний            2         5      -
7225 20       |- з сталі           |      |         |         |
              |швидкорізальної:    |      |         |         |
7225 20 20 00 |- - без подальшої   |      |    5    |   10    | -
              |обробки, окрім      |      |         |         |
              |прокатки; без       |      |         |         |
              |подальшої обробки,  |      |         |         |
              |окрім оброблення    |      |         |         |
              |поверхні, включаючи |      |         |         |
              |плакування, або     |      |         |         |
              |розрізаний на       |      |         |         |
              |заготовки, крім     |      |         |         |
              |прямокутних         |      |         |         |
              |(включаючи          |      |         |         |
              |квадратні)          |      |         |         |
7225 20 90 00 |- - інший           |      |    5    |   10    | -
7225 30 00 00 |- інший, без        |      |    5    |   10    | -
              |подальшої обробки,  |      |         |         |
              |окрім гарячої       |      |         |         |
              |прокатки, у рулонах |      |         |         |
7225 40       |- інший, без        |      |         |         |
              |подальшої обробки,  |      |         |         |
              |окрім гарячої       |      |         |         |
              |прокатки, не у      |      |         |         |
              |рулонах:            |      |         |         |
7225 40 20 00 |- - завтовшки понад |      |    5    |   10    | -
              |15 мм               |      |         |         |
7225 40 50 00 |- -  завтовшки      |      |    5    |   10    | -
              |4,75 мм або більше, |      |         |         |
              |але не більш як     |      |         |         |
              |15 мм               |      |         |         |
7225 40 80 00 |- - завтовшки менш  |      |    5    |   10    | -
              |як 4,75 мм          |      |         |         |
7225 50 00 00 |- інший, без        |      |    5    |   10    | -
              |подальшої обробки,  |      |         |         |
              |окрім холодної      |      |         |         |
              |прокатки (обтиснення|      |         |         |
              |у холодному стані)  |      |         |         |
              |- інший:            |      |         |         |
7225 91       |- - електролітично  |      |         |         |
              |оцинкований:        |      |         |         |
7225 91 10 00 |- - - без подальшої |      |    5    |   10    | -
              |обробки, окрім      |      |         |         |
              |обробки поверхні    |      |         |         |
              |(включаючи          |      |         |         |
              |плакування), або    |      |         |         |
              |розрізаний на       |      |         |         |
              |заготовки, крім     |      |         |         |
              |прямокутних         |      |         |         |
              |(включаючи          |      |         |         |
              |квадратні)          |      |         |         |
7225 91 90 00 |- - - інший         |      |    5    |   10    | -
7225 92       |- - інакше          |      |         |         |
              |оцинкований:        |      |         |         |
7225 92 10 00 |- - - без подальшої |      |    5    |   10    | -
              |обробки, окрім      |      |         |         |
              |обробки поверхні    |      |         |         |
              |(включаючи          |      |         |         |
              |плакування), або    |      |         |         |
              |розрізаний на       |      |         |         |
              |заготовки, крім     |      |         |         |
              |прямокутних         |      |         |         |
              |(включаючи          |      |         |         |
              |квадратні)          |      |         |         |
7225 92 90 00 |- - - інші          |      |    5    |   10    | -
7225 99       |- - інші:           |      |         |         |
7225 99 10 00 |- - - без подальшої |      |    5    |   10    | -
              |обробки, окрім      |      |         |         |
              |обробки поверхні    |      |         |         |
              |(включаючи          |      |         |         |
              |плакування), або    |      |         |         |
              |тільки розрізані на |      |         |         |
              |заготовки, крім     |      |         |         |
              |прямокутних         |      |         |         |
              |(включаючи          |      |         |         |
              |квадратні)          |      |         |         |
7225 99 90 00 |- - - інший         |      |    5    |   10    | -
7226          |Прокат плоский з    |      |         |         |
              |інших легованих     |      |         |         |
              |сталей завширшки    |      |         |         |
              |менш як 600 мм:     |      |         |         |
              |- з кремнієвої      |      |         |         |
              |електротехнічної    |      |         |         |
              |сталі:              |      |         |         |
7226 11       |- - текстурований з |      |         |         |
              |орієнтованим зерном:|      |         |         |
7226 11 10 00 |- - - завширшки     |      |    5    |   10    | -
              |понад 500 мм        |      |         |         |
7226 11 90 00 |- - - завширшки не  |      |    5    |   10    | -
              |більш як 500 мм     |      |         |         |
7226 19       |- - інший:          |      |         |         |
7226 19 10 00 |- - - без подальшої |      |    5    |   10    | -
              |обробки, окрім      |      |         |         |
              |гарячої прокатки    |      |         |         |
              |- - - інші:         |      |         |         |
7226 19 30 00 |- - - - завширшки   |      |    5    |   10    | -
              |понад 500 мм        |      |         |         |
7226 19 90 00 |- - - - завширшки не|      |    5    |   10    | -
              |більш як 500 мм     |      |         |         |
7226 20       |- з сталі           |      |         |         |
              |швидкорізальної:    |      |         |         |
7226 20 20 00 |- -  без подальшої  |      |    5    |   10    | -
              |обробки, окрім      |      |         |         |
              |гарячої прокатки;   |      |         |         |
              |завширшки не більш  |      |         |         |
              |як 500 мм,          |      |         |         |
              |гарячекатаний, без  |      |         |         |
              |подальшої обробки,  |      |         |         |
              |окрім плакування;   |      |         |         |
              |завширшки понад     |      |         |         |
              |500 мм, без         |      |         |         |
              |подальшої обробки,  |      |         |         |
              |окрім холодної      |      |         |         |
              |прокатки (обтиснення|      |         |         |
              |у холодному стані)  |      |         |         |
              |або без подальшої   |      |         |         |
              |обробки, окрім      |      |         |         |
              |обробки поверхні,   |      |         |         |
              |включаючи           |      |         |         |
              |плакування          |      |         |         |
7226 20 80 00 |- - інший           |      |    5    |   10    | -
              |- інший:            |      |         |         |
7226 91       |- - без подальшої   |      |         |         |
              |обробки, окрім      |      |         |         |
              |гарячої прокатки:   |      |         |         |
7226 91 10 00 |- - - завтовшки     |      |    5    |   10    | -
              |4,75 мм або більше  |      |         |         |
7226 91 90 00 |- - - завтовшки менш|      |    5    |   10    | -
              |як 4,75 мм          |      |         |         |
7226 92       |- - без подальшої   |      |         |         |
              |обробки, окрім      |      |         |         |
              |холодної прокатки   |      |         |         |
              |(обтиснення у       |      |         |         |
              |холодному стані):   |      |         |         |
7226 92 10 00 |- - - завширшки     |      |    5    |   10    | -
              |понад 500 мм        |      |         |         |
7226 92 90 00 |- - - завширшки не  |      |    5    |   10    | -
              |більш як 500 мм     |      |         |         |
7226 93       |- - електролітично  |      |         |         |
              |оцинкований:        |      |         |         |
7226 93 20 00 |- - - завширшки не  |      |    5    |   10    | -
              |більш як 500 мм,    |      |         |         |
              |гарячекатаний, без  |      |         |         |
              |подальшої обробки,  |      |         |         |
              |окрім плакування;   |      |         |         |
              |завширшки понад     |      |         |         |
              |500 мм без подальшої|      |         |         |
              |обробки, окрім      |      |         |         |
              |обробки поверхні,   |      |         |         |
              |включаючи           |      |         |         |
              |плакування          |      |         |         |
7226 93 80 00 |- - - інший         |      |    5    |   10    | -
7226 94       |- - інакше          |      |         |         |
              |оцинкований:        |      |         |         |
7226 94 20 00 |- - - завширшки не  |      |    5    |   10    | -
              |більш як 500 мм,    |      |         |         |
              |гарячекатаний, без  |      |         |         |
              |подальшої обробки,  |      |         |         |
              |окрім плакування;   |      |         |         |
              |завширшки понад     |      |         |         |
              |500 мм, без         |      |         |         |
              |подальшої обробки,  |      |         |         |
              |окрім обробки       |      |         |         |
              |поверхні, включаючи |      |         |         |
              |плакування          |      |         |         |
7226 94 80 00 |- - - інший         |      |    5    |   10    | -
7226 99       |- - інший:          |      |         |         |
7226 99 20 00 |- - - завширшки не  |      |    5    |   10    | -
              |більш як 500 мм,    |      |         |         |
              |гарячекатаний, без  |      |         |         |
              |подальшої обробки,  |      |         |         |
              |окрім плакування;   |      |         |         |
              |завширшки понад     |      |         |         |
              |500 мм без подальшої|      |         |         |
              |обробки, окрім      |      |         |         |
              |обробки поверхні,   |      |         |         |
              |включаючи плакування|      |         |         |
7226 99 80 00 |- - - інший         |      |    5    |   10    | -
7227          |Прутки та бруски    |      |         |         |
              |гарячекатані, вільно|      |         |         |
              |укладені в бунти з  |      |         |         |
              |інших легованих     |      |         |         |
              |сталей:             |      |         |         |
7227 10 00 00 |- з сталі           |      |    5    |   10    | -
              |швидкорізальної     |      |         |         |
7227 20 00 00 |- з сталі           |      |    5    |   10    | -
              |кремнієвомарганцевої|      |         |         |
7227 90       |- інший:            |      |         |         |
7227 90 10 00 |- - з вмістом по    |      |    5    |   10    | -
              |масі бору 0,0008 %  |      |         |         |
              |або більше, при     |      |         |         |
              |цьому ніякий інший  |      |         |         |
              |елемент не досягає  |      |         |         |
              |мінімального вмісту,|      |         |         |
              |наведеного у        |      |         |         |
              |примітці 1 д) до    |      |         |         |
              |цієї групи          |      |         |         |
7227 90 50 00 |- - з масовою       |      |    5    |   10    | -
              |часткою вуглецю     |      |         |         |
              |0,9 % або більше,   |      |         |         |
              |але не більш як     |      |         |         |
              |1,15 %, та хрому    |      |         |         |
              |0,5 % або більше,   |      |         |         |
              |але не більш як 2 %,|      |         |         |
              |та, можливо,        |      |         |         |
              |молібдену 0,5 % або |      |         |         |
              |менше               |      |         |         |
7227 90 95 00 |- - інший           |      |    5    |   10    | -
7228          |Інші прутки та      |      |         |         |
              |бруски з інших      |      |         |         |
              |легованих сталей;   |      |         |         |
              |кутки, фасонні та   |      |         |         |
              |спеціальні профілі з|      |         |         |
              |іншої легованої     |      |         |         |
              |сталі; порожнисті   |      |         |         |
              |прутки та бруски для|      |         |         |
              |буріння з легованих |      |         |         |
              |або нелегованих     |      |         |         |
              |сталей:             |      |         |         |
7228 10       |- прутки та бруски з|      |         |         |
              |швидкорізальної     |      |         |         |
              |сталі:              |      |         |         |
7228 10 10 00 |- - без подальшої   |      |    5    |   10    | -
              |обробки, окрім      |      |         |         |
              |гарячої прокатки,   |      |         |         |
              |гарячого волочіння  |      |         |         |
              |або пресування      |      |         |         |
              |- - інші:           |      |         |         |
7228 10 30 00 |- - - гарячекатані  |      |    5    |   10    | -
              |або гарячетягнуті   |      |         |         |
              |або пресовані, без  |      |         |         |
              |подальшої обробки,  |      |         |         |
              |окрім плакування    |      |         |         |
7228 10 50 00 |- - - ковані        |      |    5    |   10    | -
7228 10 90 00 |- - - інші          |      |    5    |   10    | -
7228 20       |- прутки та бруски з|      |         |         |
              |кремнієвомарганцевої|      |         |         |
              |сталі:              |      |         |         |
              |- - без подальшої   |      |         |         |
              |обробки, окрім      |      |         |         |
              |гарячої  прокатки,  |      |         |         |
              |гарячого волочіння  |      |         |         |
              |або пресування:     |      |         |         |
7228 20 11 00 |- - - з прямокутним |      |    5    |   10    | -
              |(крім квадратного)  |      |         |         |
              |поперечним          |      |         |         |
              |перерізом, прокатані|      |         |         |
              |за чотирма гранями  |      |         |         |
7228 20 19 00 |- - - інші          |      |    5    |   10    | -
              |- - інші:           |      |         |         |
7228 20 30 00 |- - - гарячекатані, |      |    5    |   10    | -
              |гарячетягнуті або   |      |         |         |
              |пресовані, без      |      |         |         |
              |подальшої обробки,  |      |         |         |
              |окрім плакування    |      |         |         |
7228 20 60 00 |- - - інші          |      |    5    |   10    | -
7228 30       |- інші прутки та    |      |         |         |
              |бруски без подальшої|      |         |         |
              |обробки після       |      |         |         |
              |гарячої прокатки,   |      |         |         |
              |гарячого волочіння  |      |         |         |
              |або пресування:     |      |         |         |
7228 30 20 00 |- - з               |      |    5    |   10    | -
              |інструментальної    |      |         |         |
              |сталі               |      |         |         |
              |- - з масовою       |      |         |         |
              |часткою вуглецю     |      |         |         |
              |0,9 % або більше,   |      |         |         |
              |але не більш як     |      |         |         |
              |1,15 %, та хрому    |      |         |         |
              |0,5 % або більше,   |      |         |         |
              |але не більш як 2 %,|      |         |         |
              |та, можливо,        |      |         |         |
              |молібдену 0,5 % або |      |         |         |
              |менше:              |      |         |         |
7228 30 41 00 |- - - з круглим     |      |    5    |   10    | -
              |поперечним перерізом|      |         |         |
              |діаметром 80 мм або |      |         |         |
              |більше              |      |         |         |
7228 30 49 00 |- - - інші          |      |    5    |   10    | -
              |- - інші:           |      |         |         |
              |- - - з круглим     |      |         |         |
              |поперечним перерізом|      |         |         |
              |діаметром:          |      |         |         |
7228 30 61 00 |- - - - 80 мм або   |      |    5    |   10    | -
              |більше              |      |         |         |
7228 30 69 00 |- - - - менш як     |      |    5    |   10    | -
              |80 мм               |      |         |         |
7228 30 70 00 |- - - з прямокутним |      |    5    |   10    | -
              |(крім квадратного)  |      |         |         |
              |поперечним          |      |         |         |
              |перерізом, прокатані|      |         |         |
              |за чотирма гранями  |      |         |         |
7228 30 89 00 |- - - інші          |      |    5    |   10    | -
7228 40       |- інші прутки та    |      |         |         |
              |бруски без подальшої|      |         |         |
              |обробки, окрім      |      |         |         |
              |кування:            |      |         |         |
7228 40 10 00 |- - з               |      |    5    |   10    | -
              |інструментальної    |      |         |         |
              |сталі               |      |         |         |
7228 40 90 00 |- - інші            |      |    5    |   10    | -
7228 50       |- інші прутки та    |      |         |         |
              |бруски без          |      |         |         |
              |подальшої обробки,  |      |         |         |
              |окрім холодного     |      |         |         |
              |деформування або    |      |         |         |
              |оброблення у        |      |         |         |
              |холодному стані:    |      |         |         |
7228 50 20 00 |- - з               |      |    5    |   10    | -
              |інструментальної    |      |         |         |
              |сталі               |      |         |         |
7228 50 40 00 |- - з масовою       |      |    5    |   10    | -
              |часткою вуглецю     |      |         |         |
              |0,9 % або більше,   |      |         |         |
              |але не більш як     |      |         |         |
              |1,15 %, та хрому    |      |         |         |
              |0,5 % або більше,   |      |         |         |
              |але не більш як 2 %,|      |         |         |
              |та, можливо,        |      |         |         |
              |молібдену 0,5 % або |      |         |         |
              |менше               |      |         |         |
              |- - інші:           |      |         |         |
              |- - - з круглим     |      |         |         |
              |поперечним перерізом|      |         |         |
              |діаметром:          |      |         |         |
7228 50 61 00 |- - - - 80 мм або   |      |    5    |   10    | -
              |більше              |      |         |         |
7228 50 69 00 |- - - - менш як     |      |    5    |   10    | -
              |80 мм               |      |         |         |
7228 50 70 00 |- - - з прямокутним |      |    5    |   10    | -
              |(крім квадратного)  |      |         |         |
              |поперечним          |      |         |         |
              |перерізом, прокатані|      |         |         |
              |за чотирма гранями  |      |         |         |
7228 50 89 00 |- - - інші          |      |    5    |   10    | -
7228 60       |- інші прутки та    |      |         |         |
              |бруски:             |      |         |         |
7228 60 10 00 |- - гарячекатані,   |      |    5    |   10    | -
              |гарячетягнуті або   |      |         |         |
              |пресовані без       |      |         |         |
              |подальшої обробки,  |      |         |         |
              |окрім плакування    |      |         |         |
              |- - інші:           |      |         |         |
7228 60 81 00 |- - - з             |      |    5    |   10    | -
              |інструментальної    |      |         |         |
              |сталі               |      |         |         |
7228 60 89 00 |- - - інші          |      |    5    |   10    | -
7228 70       |- кутки, фасонні та |      |         |         |
              |спеціальні профілі: |      |         |         |
7228 70 10 00 |- - без подальшої   |      |    5    |   10    | -
              |обробки, окрім      |      |         |         |
              |гарячої прокатки,   |      |         |         |
              |гарячого волочіння  |      |         |         |
              |або пресування      |      |         |         |
              |- - інші:           |      |         |         |
7228 70 31 00 |- - - гарячекатані, |      |    5    |   10    | -
              |гарячетягнуті або   |      |         |         |
              |пресовані, без      |      |         |         |
              |подальшої обробки,  |      |         |         |
              |окрім плакування    |      |         |         |
              |- - - інші:         |      |         |         |
7228 70 91 00 |- - - - без         |      |    5    |   10    | -
              |подальшої обробки,  |      |         |         |
              |окрім деформування  |      |         |         |
              |або обробки у       |      |         |         |
              |холодному стані     |      |         |         |
7228 70 99 00 |- - - - інші        |      |    5    |   10    | -
7228 80       |- прутки та бруски  |      |         |         |
              |порожнисті для      |      |         |         |
              |буріння:            |      |         |         |
7228 80 10 00 |- - з легованої     |      |    5    |   10    | -
              |сталі               |      |         |         |
7228 80 90 00 |- - з нелегованої   |      |    5    |   10    | -
              |сталі               |      |         |         |
7229          |Дріт з інших        |      |         |         |
              |легованих сталей:   |      |         |         |
7229 10 00 00 |- з сталі           |      |    5    |   10    | -
              |швидкорізальної     |      |         |         |
7229 20 00 00 |- з сталі           |      |    5    |   10    | -
              |кремнієвомарганцевої|      |         |         |
7229 90       |- інший:            |      |         |         |
7229 90 50 00 |- - з масовою       |      |    5    |   10    | -
              |часткою вуглецю     |      |         |         |
              |0,9 % або більше,   |      |         |         |
              |але не більш як     |      |         |         |
              |1,15 %, та хрому    |      |         |         |
              |0,5 % або більше,   |      |         |         |
              |але не більш як 2 %,|      |         |         |
              |та, можливо,        |      |         |         |
              |молібдену 0,5 %     |      |         |         |
              |або менше           |      |         |         |
7229 90 90 00 |- - інший           |      |    5    |   10    | -