РОЗДІЛ XV

Недорогоцінні метали та вироби з них

 • Група 72 Чорні метали
 • Група 73 Вироби з чорних металів
 • Група 74 Мідь і вироби з міді
 • Група 75 Нікель і вироби з нікелю
 • Група 76 Алюміній і вироби з алюмінію
 • Група 78 Свинець і вироби із свинцю
 • Група 79 Цинк і вироби із цинку
 • Група 80 Олово і вироби із олова
 • Група 81 Інші недорогоцінні метали; металокераміка; вироби з них
 • Група 82 Інструменти, ножові вироби і столові прибори з недорогоцінних металів; частини цих виробів з недорогоцінних металів
 • Група 83 Інші вироби з недорогоцінних металів


     Примітки:

     1. Цей розділ не включає:

     а) фарби та чорнило або інші вироби,  виготовлені  на  основі
металевої луски або порошку, а також фольги, що пройшла спеціальне
тиснення (товарні позиції 3207 - 3210, 3212, 3213 або 3215);

     б) фероцерієві або інші  пірофорні  сплави  (товарна  позиція
3606);

     в) металеві  головні  убори  та  їх металеві частини товарної
позиції 6506 або 6507;

     г) каркаси парасольок або інші вироби товарної позиції 6603;

     ґ) вироби групи 71 (наприклад,  сплави дорогоцінних  металів,
недорогоцінні метали, покриті дорогоцінними металами, біжутерія);

     д) вироби   розділу   XVI   (машини,   механічні  прилади  та
електротовари);

     е) збірні секції залізничних або  трамвайних  колій  (товарна
позиція  8608)  або  інші вироби розділу XVII (транспортні засоби,
судна та човни, літальні апарати);

     є) прилади та апарати розділу XVIII, у тому числі годинникові
пружини;

     ж) свинцева  дріб  для  боєприпасів (товарна позиція 9306) та
інші вироби розділу XIX (зброя та боєприпаси);

     з) вироби  групи  94  (наприклад,  меблі,  пружинні  матраци,
ліхтарі  та  освітлювальне  устаткування,  знаки  з підсвітленням,
збірні будівельні конструкції);

     и) вироби групи  95  (наприклад,  іграшки,  ігри,  спортивний
інвентар);

     і) ручні сита,  гудзики, чорнильні авторучки, цангові олівці,
пера для авторучок або інші вироби групи 96 (різні готові вироби);
або

     ї) вироби групи 97 (наприклад, твори мистецтва).

     2. У цій класифікації термін "частини загального призначення"
означає:

     а) вироби товарних позицій 7307, 7312, 7315, 7317 або 7318, а
також аналогічні вироби з інших недорогоцінних металів;

     б) пружини,  ресори  та  заготовки  до  них  з недорогоцінних
металів, крім пружин для годинників (товарна позиція 9114);

     в) вироби товарних позицій 8301,  8302,  8308,  8310, а також
рамки і дзеркала з недорогоцінних металів товарної позиції 8306.

     У групах  73-76  та 78-82 (за винятком товарної позиції 7315)
посилання на частини товарів не  включають  посилання  на  частини
загального призначення, які визначені вище.

     Згідно з  положеннями вищезазначеного абзацу та примітки 1 до
групи 83 вироби груп 82 чи 83 виключаються з груп 72-76 та 78-81.

     3. Термін "недорогоцінні метали" означає: чорні метали, мідь,
нікель,   алюміній,  свинець,  цинк,  олово,  вольфрам,  молібден,
тантал,  магній,  кобальт, вісмут, кадмій, титан, цирконій, сурму,
марганець, берилій, хром, германій, ванадій, галій, гафній, індій,
ніобій, реній і талій.

     4. Термін  "металокераміка"   означає   виріб,   що   містить
гетерогенну    суміш   мікроскопічних   металевих   і   керамічних
компонентів.  Цей  термін  також  включає  спечені  [агломеровані]
карбіди   металів   (карбіди  металів,  спечені  [агломеровані]  з
металом).

     5. Класифікація  сплавів   (крім   феросплавів   і   лігатур,
визначених у групах 72 та 74):

     а) сплав  недорогоцінних металів класифікується як сплав того
металу, вміст якого переважає за масою всі інші метали сплаву;

     б) сплави недорогоцінних металів цього розділу та  елементів,
що  не входять до цього розділу,  потрібно класифікувати як сплави
недорогоцінних металів,  перелічені у цьому розділі, якщо загальна
маса  відповідних  металів  дорівнює  або  перевищує загальну масу
інших елементів у цьому сплаві;

     в) у цьому розділі термін  "сплави"  поширюється  на  спечені
[агломеровані]  суміші  металевих порошків,  гетерогенні однорідні
суміші,   отримані   сплавленням   (крім    металокераміки),    та
інтерметалеві сполуки.

     6. Якщо  у контексті не зазначено інше,  будь-яке посилання у
цій Класифікації товарів на недорогоцінний метал  однаковою  мірою
поширюється  на сплави,  які згідно із зазначеною вище приміткою 5
класифікуються як сплави цього металу.

     7. Класифікація композитних виробів:

     якщо у сформульованих позиціях не обумовлено інше,  вироби  з
недорогоцінних металів (включаючи вироби з сумішей матеріалів, які
розглядаються як вироби з  недорогоцінного  металу  відповідно  до
основних   правил   класифікації),  що  містять  два  чи  декілька
недорогоцінних  металів,   класифікуються   як   вироби   з   того
недорогоцінного металу, який переважає за масою інші метали.

     Відповідно до цього вважають:

     а) чорні метали різних видів одним і тим самим металом;

     б) відповідно    до    примітки   5   цього   розділу   сплав
класифікується за одним металом; та

     в) металокераміку,  яку включено до  товарної  позиції  8113,
класифікують як єдиний недорогоцінний метал.

     8. У цьому розділі використовуються терміни:

     а) "відходи  і брухт" - металеві відходи і брухт,  одержані у
процесі виробництва або оброблення металів,  і вироби  з  металів,
які   остаточно  не  придатні  для  використання  за  призначенням
внаслідок поломки, розрізів, зношення або інших причин;

     б) "порошки"  -  вироби,  90  %  за  масою  або  більше  яких
проходять крізь сито з розміром вічка 1 мм.