Група 69


                         Керамічні вироби

     Примітка:

     1. Ця   група   включає   тільки  керамічні  вироби,  піддані
обпаленню після  формування.   До   товарних   позицій   6904-6914
включаються тільки вироби,  які не включаються до товарних позицій
6901-6903.

     2. Ця група не включає:

     а) вироби товарної позиції 2844;

     б) вироби товарної позиції 6804;

     в) вироби групи 71 (наприклад, біжутерія);

     г) металокераміку товарної позиції 8113;

     ґ) вироби групи 82;

     д) електроізолятори (товарна позиція  8546)  або  арматуру  з
ізоляційних матеріалів товарної позиції 8547;

     е) штучні керамічні зуби (товарна позиція 9021);

     є) вироби групи 91 (наприклад, корпуси годинників);

     ж) вироби групи 94 (наприклад,  меблі, освітлювальні прилади,
збірні будівельні конструкції);

     з) вироби групи  95  (наприклад,  іграшки,  ігри,  спортивний
інвентар);

     и) вироби  товарної  позиції  9606  (наприклад  гудзики)  або
товарної позиції 9614 (наприклад, люльки для куріння);

     і) вироби групи 97 (наприклад, твори мистецтва).

----------------------------------------------------------------------
     Код      |       Назва        |      Ставки мита, %      |Додат-
              |                    |--------------------------| кові
              |                    |префе-|пільгова |  повна  |  ОВО
              |                    | рен- |         |         |
              |                    |ційна |         |         |
--------------+--------------------+------+---------+---------+-------
              |I. ВИРОБИ З КРЕМНЕ- |      |         |         |
              |ЗЕМИСТОГО КАМ'ЯНОГО |      |         |         |
              |БОРОШНА АБО З       |      |         |         |
              |АНАЛОГІЧНИХ         |      |         |         |
              |КРЕМНЕЗЕМИСТИХ ПОРІД|      |         |         |
              |ТА ВОГНЕТРИВКІ      |      |         |         |
              |ВИРОБИ              |      |         |         |
6901 00       |Цегли, блоки, плитки|      |         |         |
              |та інші керамічні   |      |         |         |
              |вироби з            |      |         |         |
              |кремнеземистого     |      |         |         |
              |кам'яного борошна   |      |         |         |
              |(наприклад,         |      |         |         |
              |кизельгур, триполіт |      |         |         |
              |чи діатоміт) або з  |      |         |         |
              |аналогічних         |      |         |         |
              |кремнеземистих      |      |         |         |
              |порід:              |      |         |         |
6901 00 10 00 |- цегли масою понад |      |  10     |  20     | -
              |650 кг/куб. м       |      |         |         |
6901 00 90 00 |- інші              |      |  10     |  20     | -
6902          |Цегли вогнетривкі,  |      |         |         |
              |блоки, плитки та    |      |         |         |
              |аналогічні          |      |         |         |
              |вогнетривкі         |      |         |         |
              |керамічні будівельні|      |         |         |
              |матеріали, крім     |      |         |         |
              |виробів з           |      |         |         |
              |кремнеземистого     |      |         |         |
              |кам'яного борошна   |      |         |         |
              |або з аналогічних   |      |         |         |
              |кремнеземистих      |      |         |         |
              |порід:              |      |         |         |
6902 10 00 00 |- з вмістом понад   |      |   5     |  10     | -
              |50 мас.% елементів  |      |         |         |
              |Mg, Ca або Cr,      |      |         |         |
              |узятих окремо або   |      |         |         |
              |разом, у перерахунку|      |         |         |
              |на MgO, CaO або     |      |         |         |
              |Cr2O3               |      |         |         |
6902 20       |- з вмістом понад   |      |         |         |
              |50 мас.% глинозему  |      |         |         |
              |(Al2O3), кремнезему |      |         |         |
              |(SiO2) чи суміші або|      |         |         |
              |сполуки цих         |      |         |         |
              |продуктів:          |      |         |         |
6902 20 10 00 |- - з вмістом 93    |      |   5     |  10     | -
              |мас.% або більше    |      |         |         |
              |кремнезему (SiO2)   |      |         |         |
              |- - інші:           |      |         |         |
6902 20 91 00 |- - - з вмістом     |      |   5     |  10     | -
              |понад 7 мас.%, але  |      |         |         |
              |менш як 45 мас.%    |      |         |         |
              |глинозему (Al2O3)   |      |         |         |
6902 20 99 00 |- - - інші          |      |   5     |  10     | -
6902 90 00 00 |- інші              |      |   5     |  10     | -
6903          |інші вироби з       |      |         |         |
              |вогнетривкої        |      |         |         |
              |кераміки (наприклад,|      |         |         |
              |реторти, тиглі,     |      |         |         |
              |муфелі, насадки,    |      |         |         |
              |глушники, підпірки, |      |         |         |
              |пробірні чашки,     |      |         |         |
              |труби, трубки,      |      |         |         |
              |кожухи, прутки,     |      |         |         |
              |стрижні), крім      |      |         |         |
              |виробів з           |      |         |         |
              |кремнеземистого     |      |         |         |
              |кам'яного борошна   |      |         |         |
              |або аналогічних     |      |         |         |
              |кремнеземистих      |      |         |         |
              |порід:              |      |         |         |
6903 10 00 00 |- з вмістом понад   |      |  10     |  20     | -
              |50 мас.% графіту або|      |         |         |
              |інших форм вуглецю  |      |         |         |
              |або сумішей цих     |      |         |         |
              |продуктів           |      |         |         |
6903 20       |- з вмістом понад   |      |         |         |
              |50 мас.% глинозему  |      |         |         |
              |(Al2O3), кремнезему |      |         |         |
              |(SiO2) чи суміші або|      |         |         |
              |сполуки цих         |      |         |         |
              |продуктів:          |      |         |         |
6903 20 10 00 |- - з вмістом менш  |      |  10     |  20     | -
              |як 45 мас.%         |      |         |         |
              |глинозему (Al2O3)   |      |         |         |
6903 20 90 00 | - - з вмістом      |      |  10     |  20     | -
              |45 мас.% або більше |      |         |         |
              |глинозему (Al2O3)   |      |         |         |
6903 90       |- інші:             |      |         |         |
6903 90 10 00 |- - з вмістом понад |      |  10     |  20     | -
              |25 мас.%, але не    |      |         |         |
              |більш як 50 мас.%   |      |         |         |
              |графіту або інших   |      |         |         |
              |форм вуглецю або їх |      |         |         |
              |сумішей             |      |         |         |
6903 90 20 00 |- - з вмістом понад |      |  10     |  20     | -
              |50 мас.% елементів  |      |         |         |
              |Mg, Ca, Cr, взятих  |      |         |         |
              |окремо або разом, у |      |         |         |
              |перерахунку на MgO, |      |         |         |
              |CaO, Cr2O3          |      |         |         |
6903 90 80 00 |- - інші            |      |  10     |  20     | -
              |II. ІНШІ КЕРАМІЧНІ  |      |         |         |
              |ВИРОБИ              |      |         |         |
6904          |Цегли будівельні,   |      |         |         |
              |блоки для підлоги,  |      |         |         |
              |плитки несучі або   |      |         |         |
              |облицьовувальні та  |      |         |         |
              |аналогічні вироби з |      |         |         |
              |кераміки:           |      |         |         |
6904 10 00 00 |- цегли будівельні  |      |  25     |  50     | шт
6904 90 00 00 |- інші              |      |  25     |  50     | -
6905          |Черепиця дахова,    |      |         |         |
              |складові частини    |      |         |         |
              |димарів, дефлектори,|      |         |         |
              |оздоби архітектурні |      |         |         |
              |та інші будівельні  |      |         |         |
              |керамічні вироби:   |      |         |         |
6905 10 00 00 |- черепиця дахова   |      |  25     |  50     | шт
6905 90 00 00 |- інші              |      |  25     |  50     | -
6906 00 00 00 |Труби керамічні,    |      |  10     |  20     | -
              |трубопроводи        |      |         |         |
              |ізоляційні,         |      |         |         |
              |водовідводи і       |      |         |         |
              |фітинги труб        |      |         |         |
6907          |Плитка та плити для |      |         |         |
              |мостіння і покриття |      |         |         |
              |підлоги, кам'яних   |      |         |         |
              |стін, керамічні     |      |         |         |
              |неглазуровані;      |      |         |         |
              |кубики керамічні    |      |         |         |
              |неглазуровані для   |      |         |         |
              |мозаїки та          |      |         |         |
              |аналогічні вироби,  |      |         |         |
              |на основі і без неї:|      |         |         |
6907 10 00 00 |- плитка, кубики та |      |   5     |  10     | кв. м
              |аналогічні вироби   |      |         |         |
              |прямокутної або     |      |         |         |
              |іншої форми,        |      |         |         |
              |найбільша грань яких|      |         |         |
              |може бути вписана в |      |         |         |
              |квадрат із стороною |      |         |         |
              |менш як 7 см        |      |         |         |
6907 90       |- інші:             |      |         |         |
6907 90 10 00 |- - плитка подвійна |      |  10     |  20     | кв. м
              |типу "шпальтплаттен"|      |         |         |
              |- - інша:           |      |         |         |
6907 90 91 00 |- - - з кам'яної    |      |  10     |  20     | кв. м
              |кераміки            |      |         |         |
6907 90 93 00 |- - - з фаянсу або  |      |  10     |  20     | кв. м
              |тонкої кераміки     |      |         |         |
6907 90 99 00 |- - - інша          |      |  10     |  20     | кв. м
6908          |Плитка та плити для |      |         |         |
              |мостіння або        |      |         |         |
              |покриття підлоги,   |      |         |         |
              |кам'яних стін,      |      |         |         |
              |керамічні           |      |         |         |
              |глазуровані;        |      |         |         |
              |кубики керамічні,   |      |         |         |
              |глазуровані для     |      |         |         |
              |мозаїки та          |      |         |         |
              |аналогічні вироби,  |      |         |         |
              |на основі і без неї:|      |         |         |
6908 10        - плитка, кубики та
               аналогічні вироби
               прямокутної або
               іншої форми,
               найбільша грань
               яких може бути
               вписана в квадрат
               із стороною
               менш як 7 см:
6908 10 10 00 |- - із звичайної    |      |  15     |  30     | кв. м
              |кераміки            |      |         |         |
6908 10 90 00 |- - інші            |      |  15     |  30     | кв. м
6908 90       |- інші:             |      |         |         |
              |- - із звичайної    |      |         |         |
              |кераміки:           |      |         |         |
6908 90 11 00 |- - - подвійна      |      |  20     |  40     | кв. м
              |плитка типу         |      |         |         |
              |"шпальтплаттен"     |      |         |         |
              |- - - інша,         |      |         |         |
              |завтовшки:          |      |         |         |
6908 90 21 00 |- - - - не більш як |      |  20     |  40     | кв. м
              |15 мм               |      |         |         |
6908 90 29 00 |- - - - понад 15 мм |      |  20     |  40     | кв. м
              |- - інші:           |      |         |         |
6908 90 31 00 |- - - подвійна      |      |  20     |  40     | кв. м
              |плитка типу         |      |         |         |
              |"шпальтплаттен"     |      |         |         |
              |- - - інша:         |      |         |         |
6908 90 51 00 |- - - - з поверхнею |      |  20     |  40     | кв. м
              |не більш як 90      |      |         |         |
              |кв. см              |      |         |         |
              |- - - - інша:       |      |         |         |
6908 90 91 00 |- - - - - з кам'яної|      |  20     |  40     | кв. м
              |кераміки            |      |         |         |
6908 90 93 00 |- - - - - з фаянсу  |      |  20     |  40     | кв. м
              |або тонкої кераміки |      |         |         |
6908 90 99 00 |- - - - - інша      |      |  20     |  40     | кв. м
6909          |Посуд та вироби     |      |         |         |
              |керамічні для       |      |         |         |
              |лабораторного,      |      |         |         |
              |хімічного або іншого|      |         |         |
              |технічного          |      |         |         |
              |застосування;       |      |         |         |
              |керамічні жолоби,   |      |         |         |
              |чани та аналогічні  |      |         |         |
              |ємкості,            |      |         |         |
              |використовувані в   |      |         |         |
              |сільському          |      |         |         |
              |господарстві;       |      |         |         |
              |керамічні глечики,  |      |         |         |
              |баки та аналогічні  |      |         |         |
              |вироби,             |      |         |         |
              |використовувані     |      |         |         |
              |для транспортування |      |         |         |
              |і упаковування      |      |         |         |
              |товарів:            |      |         |         |
              |- посуд керамічний  |      |         |         |
              |для лабораторного,  |      |         |         |
              |хімічного або іншого|      |         |         |
              |технічного          |      |         |         |
              |використання:       |      |         |         |
6909 11 00 00 |- - з  фарфору      |      |  10     |  20     | -
6909 12 00 00 |- - вироби, в яких  |      |   5     |  10     | -
              |еквівалент міцності |      |         |         |
              |9 або більше за     |      |         |         |
              |шкалою Мооса [Mohs] |      |         |         |
6909 19 00 00 |- - інші            |      |   2     |   5     | -
6909 90 00 00 |- інші              |      |   2     |   5     | -
6910          |Раковини,           |      |         |         |
              |умивальники, консолі|      |         |         |
              |раковин, ванни,     |      |         |         |
              |біде, унітази,      |      |         |         |
              |зливні бачки,       |      |         |         |
              |пісуари та          |      |         |         |
              |аналогічні          |      |         |         |
              |санітарно-технічні  |      |         |         |
              |вироби, з кераміки: |      |         |         |
6910 10 00 00 |- з  фарфору        |      |  25     |  50     | шт
6910 90 00 00 |- інші              |      |  25     |  50     | шт
6911          |Посуд столовий,     |      |         |         |
              |кухонний,           |      |         |         |
              |господарські товари |      |         |         |
              |або інші туалетні   |      |         |         |
              |вироби, з фарфору:  |      |         |         |
6911 10 00 00 |- посуд столовий та |      |  15     |  30     | -
              |кухонний            |      |         |         |
6911 90 00 00 |- інший             |      |  15     |  30     | -
6912 00       |Посуд столовий,     |      |         |         |
              |кухонний,           |      |         |         |
              |господарські товари |      |         |         |
              |або інші туалетні   |      |         |         |
              |вироби, з кераміки, |      |         |         |
              |крім фарфорових:    |      |         |         |
6912 00 10 00 |- із звичайної      |      |   5     |  10     | -
              |кераміки            |      |         |         |
6912 00 30 00 |- з кам'яної        |      |   5     |  10     | -
              |кераміки            |      |         |         |
6912 00 50 00 |- з фаянсу або      |      |   5     |  10     | -
              |тонкої кераміки     |      |         |         |
6912 00 90 00 |- інші              |      |   5     |  10     | -
6913          |Статуетки та інші   |      |         |         |
              |декоративні         |      |         |         |
              |керамічні вироби:   |      |         |         |
6913 10 00 00 |- з фарфору         |      |   5     |  10     | -
6913 90       |- інші:             |      |         |         |
6913 90 10 00 |- - із звичайної    |      |  10     |  20     | -
              |кераміки            |      |         |         |
              |- - інші:           |      |         |         |
6913 90 91 00 |- - - з кам'яної    |      |  10     |  20     | -
              |кераміки            |      |         |         |
6913 90 93 00 |- - - з фаянсу або  |      |  10     |  20     | -
              |тонкої кераміки     |      |         |         |
6913 90 99 00 |- - - інші          |      |  10     |  20     | -
6914          |інші керамічні      |      |         |         |
              |вироби:             |      |         |         |
6914 10 00 00 |- з фарфору         |      |   5     |  10     | -
6914 90       |- інші:             |      |         |         |
6914 90 10 00 |- - із звичайної    |      |  10     |  20     | -
              |кераміки            |      |         |         |
6914 90 90 00 |- - інші            |      |  10     |  20     | -