Група 68


         Вироби з каменю, гіпсу, цементу, азбесту, слюди
                    або аналогічних матеріалів

     Примітки:

     1. Ця група не включає:

     а) вироби групи 25;

     б) папір   та   картон  крейдовані,  покриті  або  просочені,
товарної позиції 4810 або 4811 (наприклад,  покриті порошком слюди
або графіту, бітумом або асфальтом);

     в) текстильні тканини, покриті або просочені, групи 56 або 59
(наприклад, покриті порошком слюди, бітумом або асфальтом);

     г) вироби групи 71;

     ґ) інструменти та частини інструментів групи 82;

     д) камні літографічні товарної позиції 8442;

     е) електроізолятори (товарна позиція  8546)  або  арматура  з
ізоляційних матеріалів товарної позиції 8547;

     є) бори зубні (товарна позиція 9018);

     ж) вироби групи 91 (наприклад, корпуси годинників);

     з) вироби групи 94 (наприклад,  меблі, освітлювальні прилади,
збірні будівельні конструкції);

     и) вироби групи  95  (наприклад,  іграшки,  ігри,  спортивний
інвентар);

     і)  вироби  товарної  позиції  9602,  якщо вони складаються з
матеріалів, зазначених у примітці 2б) до групи 96, вироби товарної
позиції   9606   (наприклад,   гудзики),   товарної  позиції  9609
(наприклад, грифелі олівців) або товарної позиції 9610 (наприклад,
грифельні дошки);

     ї) вироби групи 97 (наприклад, твори мистецтва).

     2. У  товарній  позиції  6802  термін  "оброблений камінь для
пам'ятників або будівництва" означає  не  тільки  камінь  товарної
позиції 2515  або  2516,  але  і  всі  інші види природного каменю
(наприклад, кварцити,  кремній,  доломіти,  стеатити),   оброблені
подібним чином, за винятком сланців.

----------------------------------------------------------------------
     Код      |       Назва        |      Ставки мита, %      |Додат-
              |                    |--------------------------| кові
              |                    |префе-|пільгова |  повна  |  ОВО
              |                    | рен- |         |         |
              |                    |ційна |         |         |
--------------+--------------------+------+---------+---------+-------
6801 00 00 00 |Бруківка, бордюрний |      |  10     |  20     | -
              |камінь та плити для |      |         |         |
              |брукування з        |      |         |         |
              |природного каменю   |      |         |         |
              |(крім сланцю)       |      |         |         |
6802          |Оброблений камінь   |      |         |         |
              |(крім сланцю) для   |      |         |         |
              |пам'ятників або     |      |         |         |
              |будівництва та      |      |         |         |
              |вироби з цього      |      |         |         |
              |каменю, за винятком |      |         |         |
              |виробів товарної    |      |         |         |
              |позиції 6801; кубики|      |         |         |
              |для мозаїки та      |      |         |         |
              |аналогічні вироби з |      |         |         |
              |природного каменю   |      |         |         |
              |(включаючи сланець),|      |         |         |
              |на основі або без   |      |         |         |
              |неї; гранули, кришка|      |         |         |
              |і порошок природного|      |         |         |
              |каменю (включаючи   |      |         |         |
              |сланець), штучно    |      |         |         |
              |забарвлені:         |      |         |         |
6802 10 00 00 |- плитки, кубики для|      |  10     |  20     | -
              |мозаїки та          |      |         |         |
              |аналогічні вироби з |      |         |         |
              |природного каменю   |      |         |         |
              |прямокутної або     |      |         |         |
              |непрямокутної форми |      |         |         |
              |(включаючи          |      |         |         |
              |квадратну),         |      |         |         |
              |найбільша поверхня  |      |         |         |
              |яких може бути      |      |         |         |
              |вписана в квадрат із|      |         |         |
              |стороною розміром   |      |         |         |
              |менш як 7 см;       |      |         |         |
              |гранули, кришка та  |      |         |         |
              |порошок, штучно     |      |         |         |
              |забарвлені          |      |         |         |
              |- інші камені для   |      |         |         |
              |пам'ятників і       |      |         |         |
              |будівництва та      |      |         |         |
              |вироби з них,       |      |         |         |
              |розпиляні або       |      |         |         |
              |обтесані, з плоскою |      |         |         |
              |або рівною          |      |         |         |
              |поверхнею:          |      |         |         |
6802 21 00 00 |- - мармур,         |      |  10     |  20     | -
              |травертин та        |      |         |         |
              |алебастр            |      |         |         |
6802 22 00 00 |- - інші вапняки    |      |  10     |  20     | -
6802 23 00 00 |- - граніт          |      |  10     |  20     | -
6802 29 00 00 |- - інші камені     |      |  10     |  20     | -
              |- інші:             |      |         |         |
6802 91       |- - мармур,         |      |         |         |
              |травертин та        |      |         |         |
              |алебастр:           |      |         |         |
6802 91 10 00 |- - - алебастр      |      |  10     |  20     | -
              |полірований,        |      |         |         |
              |декорований або     |      |         |         |
              |інакше оброблений,  |      |         |         |
              |крім різьбленого    |      |         |         |
6802 91 90 00 |- - - інші          |      |  10     |  20     | -
6802 92       |- - інші вапняки:   |      |         |         |
6802 92 10 00 |- - - поліровані,   |      |  10     |  20     | -
              |декоровані або      |      |         |         |
              |інакше оброблені,   |      |         |         |
              |крім різьблених     |      |         |         |
6802 92 90 00 |- - - інші          |      |  10     |  20     | -
6802 93       |- - граніт:         |      |         |         |
6802 93 10 00 |- - - полірований,  |      |  10     |  20     | -
              |декорований або     |      |         |         |
              |інакше оброблений,  |      |         |         |
              |крім різьбленого,   |      |         |         |
              |масою нетто 10 кг   |      |         |         |
              |або більше          |      |         |         |
6802 93 90 00 |- - - інший         |      |  10     |  20     | -
6802 99       |- - інше каміння:   |      |         |         |
6802 99 10 00 |- - - поліроване,   |      |  10     |  20     | -
              |декороване або      |      |         |         |
              |інакше оброблене,   |      |         |         |
              |крім різьбленого,   |      |         |         |
              |масою нетто 10 кг   |      |         |         |
              |або більше          |      |         |         |
6802 99 90 00 |- - - інші          |      |  10     |  20     | -
6803 00 00    |Сланець оброблений  |      |         |         |
              |та вироби із сланцю |      |         |         |
              |чи агломерованого   |      |         |         |
              |сланцю:             |      |         |         |
6803 00 10 00 |- сланець для       |      |   5     |  10     | -
              |покрівель та стін   |      |         |         |
6803 00 90 00 |- інший             |      |   5     |  10     | -
6804          |Жорна, камені       |      |         |         |
              |точильні, круги     |      |         |         |
              |шліфувальні та      |      |         |         |
              |аналогічні вироби   |      |         |         |
              |без обрамлення,     |      |         |         |
              |призначені для      |      |         |         |
              |шліфування,         |      |         |         |
              |заточування,        |      |         |         |
              |подрібнення,        |      |         |         |
              |полірування,        |      |         |         |
              |розрізування або    |      |         |         |
              |розпилювання, камені|      |         |         |
              |для ручного точіння |      |         |         |
              |або полірування та  |      |         |         |
              |їх частини з        |      |         |         |
              |природного каменю, з|      |         |         |
              |агломерованих       |      |         |         |
              |натуральних чи      |      |         |         |
              |штучних абразивів   |      |         |         |
              |або з кераміки, у   |      |         |         |
              |поєднанні з         |      |         |         |
              |частинами з інших   |      |         |         |
              |матеріалів або без  |      |         |         |
              |них:                |      |         |         |
6804 10 00 00 |- жорна і камені    |      |  10     |  20     | -
              |точильні для        |      |         |         |
              |шліфування,         |      |         |         |
              |заточування або     |      |         |         |
              |подрібнення         |      |         |         |
              |- інші жорна і      |      |         |         |
              |камені точильні та  |      |         |         |
              |аналогічні вироби:  |      |         |         |
6804 21 00 00 |- - з синтетичних   |      |   5     |  10     | -
              |агломерованих або   |      |         |         |
              |природних алмазів   |      |         |         |
6804 22       |- - з інших         |      |         |         |
              |агломерованих       |      |         |         |
              |абразивів або з     |      |         |         |
              |кераміки:           |      |         |         |
              |- - - з штучних     |      |         |         |
              |абразивів з         |      |         |         |
              |сполучними          |      |         |         |
              |речовинами:         |      |         |         |
              |- - - - з           |      |         |         |
              |синтетичних або     |      |         |         |
              |штучних смол:       |      |         |         |
6804 22 12 00 |- - - - - неармовані|      |  10     |  20     | -
6804 22 18 00 |- - - - - армовані  |      |  10     |  20     | -
6804 22 30 00 |- - - - з керамічних|      |  10     |  20     | -
              |чи силікатних       |      |         |         |
              |матеріалів          |      |         |         |
6804 22 50 00 |- - - - з інших     |      |  10     |  20     | -
              |матеріалів          |      |         |         |
6804 22 90 00 |- - - інші          |      |  10     |  20     | -
6804 23 00 00 |- - з природного    |      |   5     |  10     | -
              |каменю              |      |         |         |
6804 30 00 00 |- камені для        |      |   5     |  10     | -
              |заточування та      |      |         |         |
              |полірування вручну  |      |         |         |
6805          |Порошок або зерно   |      |         |         |
              |абразивні,          |      |         |         |
              |натуральні або      |      |         |         |
              |штучні на           |      |         |         |
              |текстильній,        |      |         |         |
              |паперовій,          |      |         |         |
              |картонній або іншій |      |         |         |
              |основі, розрізаній  |      |         |         |
              |або зшитій чи       |      |         |         |
              |обробленій іншим    |      |         |         |
              |способом для        |      |         |         |
              |одержання певної    |      |         |         |
              |форми, або яка      |      |         |         |
              |необроблена:        |      |         |         |
6805 10 00    |- на тканій         |      |         |         |
              |текстильній основі: |      |         |         |
6805 10 00 10 |- - для сухого      |      |  10     |  20     | -
              |шліфування          |      |         |         |
6805 10 00 90 |- - інші            |      |  30     |  30     | -
6805 20 00 00 |- на паперовій або  |      |  10     |  20     | -
              |картонній основі    |      |         |         |
6805 30       |- на основі з інших |      |         |         |
              |матеріалів:         |      |         |         |
6805 30 10 00 |- - на тканій основі|      |  10     |  20     | -
              |в поєднанні з       |      |         |         |
              |папером або         |      |         |         |
              |картоном            |      |         |         |
6805 30 20 00 |- - на основі       |      |  10     |  20     | -
              |вулканізованого     |      |         |         |
              |волокна [фібри]     |      |         |         |
6805 30 80 00 |- - інші            |      |  10     |  20     | -
6806          |Шлаковата,          |      |         |         |
              |мінеральна силікатна|      |         |         |
              |вата й аналогічні   |      |         |         |
              |мінеральні вати;    |      |         |         |
              |відшарований        |      |         |         |
              |вермикуліт, спучені |      |         |         |
              |глини, спінений шлак|      |         |         |
              |та аналогічні       |      |         |         |
              |мінеральні продукти |      |         |         |
              |спучені; суміші та  |      |         |         |
              |вироби з тепло- чи  |      |         |         |
              |звукоізоляційних    |      |         |         |
              |матеріалів, крім    |      |         |         |
              |виробів товарних    |      |         |         |
              |позицій 6811-6812   |      |         |         |
              |або групи 69:       |      |         |         |
6806 10 00 00 |- шлаковата,        |      |  10     |  20     | -
              |мінеральна силікатна|      |         |         |
              |вата й аналогічні   |      |         |         |
              |мінеральні вати     |      |         |         |
              |(включаючи їх       |      |         |         |
              |суміші) в блоках,   |      |         |         |
              |листах або рулонах  |      |         |         |
6806 20       |- вермикуліт        |      |         |         |
              |відшарований,       |      |         |         |
              |спучені глини,      |      |         |         |
              |спінений шлак та    |      |         |         |
              |інші спучені        |      |         |         |
              |мінеральні продукти |      |         |         |
              |(включаючи їх       |      |         |         |
              |суміші):            |      |         |         |
6806 20 10 00 |- - глини спучені   |      |  10     |  20     | -
6806 20 90 00 |- - інші            |      |  10     |  20     | -
6806 90 00 00 |- інші              |      |  10     |  20     | -
6807          |Вироби з асфальту   |      |         |         |
              |або аналогічних     |      |         |         |
              |матеріалів          |      |         |         |
              |(наприклад з        |      |         |         |
              |нафтового бітуму або|      |         |         |
              |кам'яновугільного   |      |         |         |
              |пеку):              |      |         |         |
6807 10       |- у рулонах:        |      |         |         |
6807 10 10 00 |- - матеріали для   |      |  20     |  40     | кв. м
              |покривання та       |      |         |         |
              |облицьовування      |      |         |         |
6807 10 90 00 |- - інші            |      |  20     |  40     | -
6807 90 00 00 |- інші              |      |  20     |  40     | -
6808 00 00 00 |Панелі, плити,      |      |   5     |  10     | -
              |плитки, блоки та    |      |         |         |
              |аналогічні вироби з |      |         |         |
              |рослинних волокон,  |      |         |         |
              |соломи або стружки, |      |         |         |
              |тріски, частинок,   |      |         |         |
              |тирси тощо,         |      |         |         |
              |агломеровані з      |      |         |         |
              |цементом, гіпсом або|      |         |         |
              |іншими мінеральними |      |         |         |
              |речовинами          |      |         |         |
6809          |Вироби з гіпсу або  |      |         |         |
              |сумішей на основі   |      |         |         |
              |гіпсу:              |      |         |         |
              |- панелі, листи,    |      |         |         |
              |пластинки, плитки   |      |         |         |
              |та аналогічні       |      |         |         |
              |вироби, без         |      |         |         |
              |орнаменту:          |      |         |         |
6809 11 00 00 |- - покриті або     |      |  10     |  20     | кв. м
              |армовані папером або|      |         |         |
              |картоном            |      |         |         |
6809 19 00 00 |- - інші            |      |   5     |  10     | кв. м
6809 90 00 00 |- інші вироби       |      |   5     |  10     | -
6810          |Вироби з цементу,   |      |         |         |
              |бетону або штучного |      |         |         |
              |каменю, армовані чи |      |         |         |
              |неармовані:         |      |         |         |
              |- черепиця, кахлі,  |      |         |         |
              |плити, цегла та     |      |         |         |
              |аналогічні вироби:  |      |         |         |
6810 11       |- - будівельні блоки|      |         |         |
              |та цегла:           |      |         |         |
6810 11 10 00 |- - - з легкого     |      |  25     |  50     | -
              |бетону (на основі з |      |         |         |
              |битої пемзи,        |      |         |         |
              |гранульованого шлаку|      |         |         |
              |тощо)               |      |         |         |
6810 11 90 00 |- - - інші          |      |  25     |  50     | -
6810 19       |- - інші:           |      |         |         |
6810 19 10 00 |- - - черепиця      |      |  25     |  50     | -
              |- - - плитка:       |      |         |         |
6810 19 31 00 |- - - - з бетону    |      |  25     |  50     | кв. м
6810 19 39 00 |- - - - інша        |      |  25     |  50     | кв. м
6810 19 90 00 |- - - інші          |      |  25     |  50     | -
              |- інші вироби:      |      |         |         |
6810 91       |- - елементи збірні |      |         |         |
              |для будівництва або |      |         |         |
              |цивільного          |      |         |         |
              |будівництва:        |      |         |         |
6810 91 10 00 |- - - елементи      |      |  25     |  50     | -
              |підлоги             |      |         |         |
6810 91 90 00 |- - - інші          |      |  25     |  50     | -
6810 99 00 00 |- - інші            |      |  25     |  50     | -
6811          |Вироби з            |      |         |         |
              |азбестоцементу, з   |      |         |         |
              |цементу з волокнами |      |         |         |
              |целюлози або з      |      |         |         |
              |аналогічних         |      |         |         |
              |матеріалів:         |      |         |         |
6811 10 00 00 |- листи гофровані   |      |  25     |  50     | -
              |[шифер]             |      |         |         |
6811 20       |- інші листи,       |      |         |         |
              |панелі, плити,      |      |         |         |
              |черепиця та         |      |         |         |
              |аналогічні вироби:  |      |         |         |
6811 20 11 00 |- - листи для       |      |   5     |  10     | кв. м
              |покрівлі або        |      |         |         |
              |покриття фасадів    |      |         |         |
              |розміром, що не     |      |         |         |
              |перевищує           |      |         |         |
              |40x60 см            |      |         |         |
6811 20 80 00 |- - інші            |      |   5     |  10     | -
6811 30 00 00 |- труби, трубки та  |      |  25     |  40     | -
              |фітинги до них      |      |         |         |
6811 90 00 00 |- інші вироби       |      |   5     |  10     | -
6812          |Волокно азбестове   |      |         |         |
              |оброблене; суміші на|      |         |         |
              |основі азбесту або  |      |         |         |
              |азбесту та карбонату|      |         |         |
              |магнію; вироби з цих|      |         |         |
              |сумішей або з       |      |         |         |
              |азбесту (наприклад, |      |         |         |
              |нитки, тканини,     |      |         |         |
              |одяг, головні убори,|      |         |         |
              |взуття, прокладки), |      |         |         |
              |армовані або        |      |         |         |
              |неармовані, крім    |      |         |         |
              |виробів товарної    |      |         |         |
              |позиції 6811 або    |      |         |         |
              |6813:               |      |         |         |
6812 10 00 00 |- волокно азбестове |      |   5     |  10     | -
              |оброблене; суміші на|      |         |         |
              |основі азбесту або  |      |         |         |
              |азбесту та карбонату|      |         |         |
              |магнію              |      |         |         |
6812 20 00 00 |- пряжа та нитки    |      |   5     |  10     | -
6812 30 00 00 |- шнури та мотузки, |      |   5     |  10     | -
              |плетені або         |      |         |         |
              |неплетені           |      |         |         |
6812 40 00 00 |- ткані та в'язані  |      |   5     |  10     | -
              |вироби              |      |         |         |
6812 50 00 00 |- одяг, додаткові   |      |   5     |  10     | -
              |речі до одягу,      |      |         |         |
              |взуття та головні   |      |         |         |
              |убори               |      |         |         |
6812 60 00 00 |- папір, картон і   |      |   5     |  10     | -
              |фетр                |      |         |         |
6812 70 00 00 |- листи з           |      |   5     |  10     | -
              |пресованого азбесту |      |         |         |
              |та еластоміру, для  |      |         |         |
              |прокладок, у рулонах|      |         |         |
              |або не у рулонах    |      |         |         |
6812 90       |- інші:             |      |         |         |
6812 90 10 00 |- - для цивільної   |      |   5     |  10     | -
              |авіації             |      |         |         |
6812 90 90 00 |- - інші            |      |   5     |  10     | -
6813          |Набори фрикційні    |      |         |         |
              |(наприклад,         |      |         |         |
              |пластини, рулони,   |      |         |         |
              |стрічки, сегменти,  |      |         |         |
              |диски, шайби,       |      |         |         |
              |прокладки),         |      |         |         |
              |немонтовані, для    |      |         |         |
              |гальм, зчеплення або|      |         |         |
              |будь-яких пристроїв |      |         |         |
              |на основі азбесту,  |      |         |         |
              |інших мінеральних   |      |         |         |
              |речовин або         |      |         |         |
              |целюлози,           |      |         |         |
              |комбіновані чи не   |      |         |         |
              |комбіновані з       |      |         |         |
              |текстилем або іншими|      |         |         |
              |матеріалами або без |      |         |         |
              |них:                |      |         |         |
6813 10       |- набори гальмові:  |      |         |         |
6813 10 10 00 |- - на основі       |      |   5     |  10     | -
              |азбесту або інших   |      |         |         |
              |мінеральних речовин,|      |         |         |
              |для цивільної       |      |         |         |
              |авіації             |      |         |         |
6813 10 90 00 |- - інші            |      |   5     |  10     | -
6813 90       |- інші:             |      |         |         |
6813 90 10 00 |- - на основі       |      |   5     |  10     | -
              |азбесту або інших   |      |         |         |
              |мінеральних речовин,|      |         |         |
              |для цивільної       |      |         |         |
              |авіації             |      |         |         |
6813 90 90 00 |- - інші            |      |   5     |  10     | -
6814          |Слюда оброблена та  |      |         |         |
              |вироби з неї,       |      |         |         |
              |включаючи           |      |         |         |
              |агломеровану або    |      |         |         |
              |регенеровану слюду  |      |         |         |
              |на паперовій,       |      |         |         |
              |картонній чи іншій  |      |         |         |
              |основі або без неї: |      |         |         |
6814 10 00 00 |- пластини, листи і |      |   5     |  10     | -
              |стрічки з           |      |         |         |
              |агломерованої або   |      |         |         |
              |регенерованої слюди |      |         |         |
              |на основі чи без неї|      |         |         |
6814 90       |- інші:             |      |         |         |
6814 90 10 00 |- - листи або       |      |   5     |  10     | -
              |маленькі пластинки  |      |         |         |
              |із слюди            |      |         |         |
6814 90 90 00 |- - інші            |      |   5     |  10     | -
6815          |Вироби з каменю або |      |         |         |
              |інших мінеральних   |      |         |         |
              |матеріалів          |      |         |         |
              |(включаючи вуглецеві|      |         |         |
              |волокна, вироби із  |      |         |         |
              |цих матеріалів і    |      |         |         |
              |торфу), не включені |      |         |         |
              |до інших угруповань:|      |         |         |
6815 10       |- вироби з графіту  |      |         |         |
              |або інших вуглецевих|      |         |         |
              |матеріалів, які не  |      |         |         |
              |використовуються в  |      |         |         |
              |електротехніці      |      |         |         |
              |(тиглі):            |      |         |         |
6815 10 10 00 |- - волокна         |      |   5     |  10     | -
              |вуглецеві та вироби |      |         |         |
              |з них               |      |         |         |
6815 10 90 00 |- - інші            |      |   5     |  10     | -
6815 20 00 00 |- вироби з торфу    |      |   5     |  10     | -
              |- інші вироби:      |      |         |         |
6815 91 00 00 |- - що містять      |      |   5     |  10     | -
              |магнезит, доломіт   |      |         |         |
              |або хроміт          |      |         |         |
6815 99       |- - інші:           |      |         |         |
6815 99 10 00 |- - - з вогнетривких|      |   5     |  10     | -
              |матеріалів, з       |      |         |         |
              |хімічними сполучними|      |         |         |
              |речовинами          |      |         |         |
6815 99 90 00 |- - - інші          |      |   5     |  10     | -