Група 65


                   Головні убори та їх частини

     Примітки:

     1. Ця група не включає:

     а) головні   убори,  що  використовувалися  (товарна  позиція
6309);

     б) головні убори з азбесту (товарна позиція 6812);

     в) головні убори іграшкові,  наприклад,  капелюхи для ляльок,
для карнавалів (група 95).

     2.   До   товарної   позиції   6502   не   включаються   шиті
напівфабрикати   ковпаків  і  тулій  для  капелюхів,  за  винятком
капелюшних напівфабрикатів, зшитих із смужок по спіралі.

----------------------------------------------------------------------
     Код      |       Назва        |      Ставки мита, %      |Додат-
              |                    |--------------------------| кові
              |                    |префе-|пільгова |  повна  |  ОВО
              |                    | рен- |         |         |
              |                    |ційна |         |         |
--------------+--------------------+------+---------+---------+-------
6501 00 00 00 |Капелюшні           |      |  25     |  50     | шт
              |напівфабрикати у    |      |         |         |
              |вигляді ковпаків,   |      |         |         |
              |неформовані         |      |         |         |
              |заготовки без полів;|      |         |         |
              |плоскі круглі та    |      |         |         |
              |циліндричні         |      |         |         |
              |заготовки (включаючи|      |         |         |
              |повздовжній розріз) |      |         |         |
              |з фетру             |      |         |         |
6502 00 00 00 |Капелюшні           |      |  25     |  50     | шт
              |напівфабрикати у    |      |         |         |
              |вигляді ковпаків або|      |         |         |
              |інших форм, плетені |      |         |         |
              |або вироблені       |      |         |         |
              |сполученням смужок з|      |         |         |
              |різних матеріалів,  |      |         |         |
              |неформовані і без   |      |         |         |
              |поля та оздоблення  |      |         |         |
6503 00       |Капелюхи та інші    |      |         |         |
              |головні убори з     |      |         |         |
              |фетру, з            |      |         |         |
              |напівфабрикатів та  |      |         |         |
              |плоских заготівок   |      |         |         |
              |товарної позиції    |      |         |         |
              |6501, з підкладкою  |      |         |         |
              |або без підкладки, з|      |         |         |
              |оздобленням або без |      |         |         |
              |оздоблення:         |      |         |         |
6503 00 10 00 |- з фетру пухового  |      |  10     |  20     | шт
              |або вовняного та    |      |         |         |
              |хутра               |      |         |         |
6503 00 90 00 |- інші              |      |  10     |  20     | шт
6504 00 00 00 |Капелюхи та інші    |      |  10     |  20     | шт
              |головні убори,      |      |         |         |
              |плетені або         |      |         |         |
              |виготовлені         |      |         |         |
              |сполученням смужок з|      |         |         |
              |різних матеріалів, з|      |         |         |
              |підкладкою або без  |      |         |         |
              |підкладки, з        |      |         |         |
              |оздобленням чи без  |      |         |         |
              |оздоблення          |      |         |         |
6505          |Капелюхи та інші    |      |         |         |
              |головні убори,      |      |         |         |
              |трикотажні або з    |      |         |         |
              |мережива, фетру або |      |         |         |
              |іншого текстильного |      |         |         |
              |матеріалу, з одного |      |         |         |
              |полотнища (але не із|      |         |         |
              |смужок), з          |      |         |         |
              |підкладкою або без  |      |         |         |
              |підкладки, з        |      |         |         |
              |оздобленням або без |      |         |         |
              |оздоблення; сітки   |      |         |         |
              |для волосся з       |      |         |         |
              |будь-яких           |      |         |         |
              |матеріалів, з       |      |         |         |
              |підкладкою або без  |      |         |         |
              |підкладки, з        |      |         |         |
              |оздобленням або без |      |         |         |
              |оздоблення:         |      |         |         |
6505 10 00 00 |- сітки для волосся |      |  10     |  20     | -
6505 90       |- інші:             |      |         |         |
6505 90 10 00 |- - берети, чепчики,|      |  10     |  20     | шт
              |тюбетейки, фески та |      |         |         |
              |подібні головні     |      |         |         |
              |убори               |      |         |         |
6505 90 30 00 |- - кашкети, кепки  |      |  10     |  20     | шт
              |та подібні головні  |      |         |         |
              |убори з козирками   |      |         |         |
6505 90 90 00 |- - інші            |      |  10     |  20     | -
6506          |Головні убори та    |      |         |         |
              |капелюхи інші, з    |      |         |         |
              |підкладкою або без  |      |         |         |
              |підкладки, з        |      |         |         |
              |оздобленням або без |      |         |         |
              |оздоблення:         |      |         |         |
6506 10       |- захисні головні   |      |         |         |
              |убори:              |      |         |         |
6506 10 10 00 |- - з полімерних    |      |  10     |  20     | шт
              |матеріалів          |      |         |         |
6506 10 80 00 |- - з інших         |      |  10     |  20     | шт
              |матеріалів          |      |         |         |
              |- інші:             |      |         |         |
6506 91 00 00 |- - з гуми або      |      |  10     |  20     | шт
              |полімерних          |      |         |         |
              |матеріалів          |      |         |         |
6506 92 00 00 |- - з натурального  |      |10 євро  |20 євро  | шт
              |хутра               |      |за 1 шт  |за 1 шт  |
6506 99 00 00 |- - з інших         |      |  10     |  20     | шт
              |матеріалів          |      |         |         |
6507 00 00 00 |Прокладки,          |      |  10     |  20     | -
              |підкладки, чохли,   |      |         |         |
              |каркаси для         |      |         |         |
              |капелюхів, козирки, |      |         |         |
              |ремінці для         |      |         |         |
              |головних уборів     |      |         |         |