Група 63


            Інші готові текстильні вироби; комплекти;
                        мотлох та ганчір'я

     Примітки:

     1. До  підгрупи  I  включаються  тільки   готові   вироби   з
будь-якого текстильного матеріалу.

     2. До підгрупи I не включаються:

     а) вироби груп 56-62;

     б) вироби, що використовувалися, товарної позиції 6309.

     3. До товарної позиції 6309 включаються тільки такі товари:

     а) вироби з текстильного матеріалу:

     одяг і додаткові речі до одягу та їх частини;

     ковдри;

     білизна постільна, столова, туалетна або кухонна;

     вироби для  меблювання,   крім   килимів   товарних   позицій
5701-5705, та гобеленові тканини товарної позиції 5805;

     б) взуття  і  головні  убори  з  будь-якого  матеріалу,  крім
азбесту.

     Для включення до цієї товарної позиції  вищезазначені  вироби
повинні одночасно відповідати таким вимогам:

     мати ознаки значного зношення

     та

     поставлятися навалом  (без  упаковки) або у тюках,  мішках чи
аналогічних упаковках.

----------------------------------------------------------------------
     Код      |       Назва        |      Ставки мита, %      |Додат-
              |                    |--------------------------| кові
              |                    |префе-|пільгова |  повна  |  ОВО
              |                    | рен- |         |         |
              |                    |ційна |         |         |
--------------+--------------------+------+---------+---------+-------
              |I. ГОТОВІ ТЕКСТИЛЬНІ|      |         |         |
              |ВИРОБИ ІНШІ         |      |         |         |
6301          |Ковдри та пледи     |      |         |         |
              |дорожні:            |      |         |         |
6301 10 00 00 |- ковдри електричні |      |    6,9  |   40    | шт
              |зігрівальні         |      |         |         |
6301 20       |- ковдри (крім      |      |         |         |
              |електричних         |      |         |         |
              |зігрівальних) та    |      |         |         |
              |пледи дорожні       |      |         |         |
              |з вовни або тонкого |      |         |         |
              |волосу тварин:      |      |         |         |
6301 20 10 00 |- - трикотажні      |      |   12    |   40    | шт
              |- - інші:           |      |         |         |
6301 20 91 00 |- - - повністю з    |      |   12    |   40    | шт
              |вовни або тонкого   |      |         |         |
              |волосу тварин       |      |         |         |
6301 20 99 00 |- - - інші          |      |   12    |   40    | шт
6301 30       |- ковдри (крім      |      |         |         |
              |електричних         |      |         |         |
              |зігрівальних) та    |      |         |         |
              |пледи дорожні       |      |         |         |
              |з бавовни:          |      |         |         |
6301 30 10 00 |- - трикотажні      |      |   12    |  40     | шт
6301 30 90 00 |- - інші            |      |    7,5  |  40     | шт
6301 40       |- ковдри (крім      |      |         |         |
              |електричних         |      |         |         |
              |зігрівальних) та    |      |         |         |
              |пледи дорожні з     |      |         |         |
              |синтетичних         |      |         |         |
              |волокон:            |      |         |         |
6301 40 10 00 |- - трикотажні      |      |   12    |   20    | шт
6301 40 90 00 |- - інші            |      |   12    |   40    | шт
6301 90       |- ковдри та пледи   |      |         |         |
              |дорожні інші:       |      |         |         |
6301 90 10 00 |- - трикотажні      |      |   12    |   40    | шт
6301 90 90 00 |- - інші            |      |   12    |   40    | шт
6302          |Білизна постільна,  |      |         |         |
              |столова, туалетна   |      |         |         |
              |або кухонна:        |      |         |         |
6302 10       |- білизна постільна |      |         |         |
              |трикотажна:         |      |         |         |
6302 10 10 00 |- - з бавовни       |      |   12    |   12    |  -
6302 10 90 00 |- - з інших         |      |   12    |   12    |  -
              |текстильних         |      |         |         |
              |матеріалів          |      |         |         |
              |- білизна постільна |      |         |         |
              |з набивної тканини: |      |         |         |
6302 21 00 00 |- - з бавовни       |      |   12    |   12    |  -
6302 22       |- - із синтетичних  |      |         |         |
              |або штучних волокон:|      |         |         |
6302 22 10 00 |- - - з нетканих    |      |   6,9   |   6,9   |  -
              |матеріалів          |      |         |         |
6302 22 90 00 |- - - інша          |      |   12    |   12    |  -
6302 29       |- - з інших         |      |         |         |
              |текстильних         |      |         |         |
              |матеріалів:         |      |         |         |
6302 29 10 00 |- - - з льону або   |      |   12    |   12    |  -
              |волокна рами        |      |         |         |
6302 29 90 00 |- - - інша          |      |   12    |   12    |  -
              |- білизна постільна |      |         |         |
              |інша:               |      |         |         |
6302 31       |- - з бавовни:      |      |         |         |
6302 31 10 00 |- - - змішаної з    |      |   12    |   12    |  -
              |льоном              |      |         |         |
6302 31 90 00 | - - - інша         |      |   12    |   12    |  -
6302 32       |- - із синтетичних  |      |         |         |
              |або штучних волокон:|      |         |         |
6302 32 10 00 |- - - з нетканих    |      |   6,9   |   6,9   |  -
              |матеріалів          |      |         |         |
6302 32 90 00 |- - - інша          |      |   12    |   12    |  -
6302 39       |- - з інших         |      |         |         |
              |текстильних         |      |         |         |
              |матеріалів:         |      |         |         |
6302 39 10 00 |- - - з льону       |      |   12    |   12    |  -
6302 39 30 00 |- - - з волокна рами|      |   12    |   12    |  -
6302 39 90 00 |- - - інша          |      |   12    |   12    |  -
6302 40 00 00 |- білизна столова   |      |   12    |   12    |  -
              |трикотажна          |      |         |         |
              |- білизна столова   |      |         |         |
              |інша:               |      |         |         |
6302 51       |- - з бавовни:      |      |         |         |
6302 51 10 00 |- - - змішаної з    |      |   12    |   12    |  -
              |льоном              |      |         |         |
6302 51 90 00 |- - - інша          |      |   12    |   12    |  -
6302 52 00 00 |- - з льону         |      |   12    |   12    |  -
6302 53       |- - із синтетичних  |      |         |         |
              |або штучних волокон:|      |         |         |
6302 53 10 00 |- - - з нетканих    |      |   6,9   |   6,9   |  -
              |матеріалів          |      |         |         |
6302 53 90 00 |- - - інша          |      |   12    |   12    |  -
6302 59 00 00 |- - з інших         |      |   12    |   12    |  -
              |текстильних         |      |         |         |
              |матеріалів          |      |         |         |
6302 60 00 00 |- білизна туалетна  |      |   12    |   12    |  -
              |або білизна кухонна,|      |         |         |
              |з махрових тканин,  |      |         |         |
              |бавовняна           |      |         |         |
              |- інша:             |      |         |         |
6302 91       |- - з бавовни:      |      |         |         |
6302 91 10 00 |- - - змішаної з    |      |   12    |   12    |  -
              |льоном              |      |         |         |
6302 91 90 00 |- - - інша          |      |   12    |   12    |  -
6302 92 00 00 |- - з льону         |      |   12    |   12    |  -
6302 93       |- - із синтетичних  |      |         |         |
              |або штучних волокон:|      |         |         |
6302 93 10 00 |- - - з нетканих    |      |   6,9   |   6,9   |  -
              |матеріалів          |      |         |         |
6302 93 90 00 |- - - інша          |      |   12    |   12    |  -
6302 99 00 00 |- - з інших         |      |   12    |   12    |  -
              |текстильних         |      |         |         |
              |матеріалів          |      |         |         |
6303          |Фіранки, гардини та |      |         |         |
              |штори               |      |         |         |
              |світлонепроникні;   |      |         |         |
              |запони для ліжок:   |      |         |         |
              |- трикотажні:       |      |         |         |
6303 11 00 00 |- - з бавовни       |      |   12    |5 євро   | кв. м
              |                    |      |         |за 1 шт  |
6303 12 00 00 |- - з синтетичних   |      |   12    |5 євро   | кв. м
              |волокон             |      |         |за 1 шт  |
6303 19 00 00 |- - з інших         |      |   12    |5 євро   | кв. м
              |текстильних         |      |         |за 1 шт  |
              |матеріалів          |      |         |         |
              |- інші:             |      |         |         |
6303 91 00 00 |- - з бавовни       |      |   12    |5 євро   | кв. м
              |                    |      |         |за 1 шт  |
6303 92       |- - з синтетичних   |      |         |         |
              |волокон:            |      |         |         |
6303 92 10 00 |- - - з нетканих    |      |    6,9  |5 євро   | кв. м
              |матеріалів          |      |         |за 1 шт  |
6303 92 90 00 |- - - інші          |      |   12    |5 євро   | кв. м
              |                    |      |         |за 1 шт  |
6303 99       |- - з інших         |      |         |         |
              |текстильних         |      |         |         |
              |матеріалів:         |      |         |         |
6303 99 10 00 |- - - з нетканих    |      |    6,9  |5 євро   | кв. м
              |матеріалів          |      |         |за 1 шт  |
6303 99 90 00 |- - - інші          |      |   12    |5 євро   | кв. м
              |                    |      |         |за 1 шт  |
6304          |Вироби для          |      |         |         |
              |меблювання інші,    |      |         |         |
              |крім виробів        |      |         |         |
              |товарної позиції    |      |         |         |
              |9404:               |      |         |         |
              |- покривала         |      |         |         |
              |постільні:          |      |         |         |
6304 11 00 00 |- - трикотажні      |      |   12    |   20    | шт
6304 19       |- - інші:           |      |         |         |
6304 19 10 00 |- - - з бавовни     |      |   12    |   40    | шт
6304 19 30 00 |- - - з льону або   |      |   12    |   40    | шт
              |волокна рами        |      |         |         |
6304 19 90 00 |- - - з інших       |      |   12    |   40    | шт
              |текстильних         |      |         |         |
              |матеріалів          |      |         |         |
              |- інші:             |      |         |         |
6304 91 00 00 |- - трикотажні      |      |   12    |   40    | -
6304 92 00 00 |- - крім            |      |   12    |   40    | -
              |трикотажних, з      |      |         |         |
              |бавовни             |      |         |         |
6304 93 00 00 |- - крім            |      |   12    |   20    | -
              |трикотажних, із     |      |         |         |
              |синтетичних волокон |      |         |         |
6304 99 00 00 |- - крім            |      |   12    |   40    | -
              |трикотажних, з      |      |         |         |
              |інших текстильних   |      |         |         |
              |матеріалів          |      |         |         |
6305          |Мішки та пакети     |      |         |         |
              |пакувальні:         |      |         |         |
6305 10       |- з джуту або інших |      |         |         |
              |текстильних луб'яних|      |         |         |
              |волокон товарної    |      |         |         |
              |позиції 5303:       |      |         |         |
6305 10 10 00 |- - що              |      |    2    |   20    | -
              |використовувались   |      |         |         |
6305 10 90 00 |- - інші            |      |    4    |   20    | -
6305 20 00 00 |- з бавовни         |      |    5    |   20    | -
              |- з текстильних     |      |         |         |
              |матеріалів          |      |         |         |
              |синтетичних або     |      |         |         |
              |штучних:            |      |         |         |
6305 32       |- - контейнери      |      |         |         |
              |гнучкі проміжні     |      |         |         |
              |великої місткості:  |      |         |         |
              |- - - із стрічок    |      |         |         |
              |або подібних форм з |      |         |         |
              |поліетилену або     |      |         |         |
              |поліпропілену:      |      |         |         |
6305 32 11 00 |- - - - трикотажні  |      |   12    |   20    | -
              |- - - - інші:       |      |         |         |
6305 32 81 00 |- - - - - з тканини |      |    7,2  |   20    | -
              |з поверхневою       |      |         |         |
              |щільністю не більш  |      |         |         |
              |як 120 г/кв. м      |      |         |         |
6305 32 89 00 |- - - - - з тканини |      |    7,2  |   20    | -
              |з поверхневою       |      |         |         |
              |щільністю понад     |      |         |         |
              |120 г/кв. м         |      |         |         |
6305 32 90 00 |- - - інші          |      |    7,2  |   20    | -
6305 33       |- - з стрічок або   |      |         |         |
              |подібних форм з     |      |         |         |
              |поліетилену або     |      |         |         |
              |поліпропілену,      |      |         |         |
              |інші:               |      |         |         |
6305 33 10 00 |- - - трикотажні    |      |   12    |   20    | -
              |- - - інші:         |      |         |         |
6305 33 91 00 |- - - - з тканини з |      |    7,2  |   20    | -
              |поверхневою         |      |         |         |
              |щільністю не більш  |      |         |         |
              |як 120 г/кв. м      |      |         |         |
6305 33 99 00 |- - - - з тканини з |      |    7,2  |   20    | -
              |поверхневою         |      |         |         |
              |щільністю понад     |      |         |         |
              |120 г/кв. м         |      |         |         |
6305 39 00 00 |- - інші            |      |    7,2  |   20    | -
6305 90 00 00 |- - з інших         |      |    2    |   20    | -
              |текстильних         |      |         |         |
              |матеріалів          |      |         |         |
6306          |Брезент та штори від|      |         |         |
              |сонця; тенти; паруси|      |         |         |
              |для човнів,         |      |         |         |
              |серфінгів або яхт;  |      |         |         |
              |спорядження для     |      |         |         |
              |кемпінгів:          |      |         |         |
              |- брезент та штори  |      |         |         |
              |від сонця:          |      |         |         |
6306 11 00 00 |- - з бавовни       |      |   12    |   40    | -
6306 12 00 00 |- - з синтетичних   |      |    5    |   40    | -
              |волокон             |      |         |         |
6306 19 00 00 |- - з інших         |      |   12    |   40    | -
              |текстильних         |      |         |         |
              |матеріалів          |      |         |         |
              |- тенти:            |      |         |         |
6306 21 00 00 |- - з бавовни       |      |   12    |   40    | -
6306 22 00 00 |- - з синтетичних   |      |   10    |   40    | -
              |волокон             |      |         |         |
6306 29 00 00 |- - з інших         |      |    5    |   40    | -
              |текстильних         |      |         |         |
              |матеріалів          |      |         |         |
              |- паруси:           |      |         |         |
6306 31 00 00 |- - з синтетичних   |      |   12    |   40    | -
              |волокон             |      |         |         |
6306 39 00 00 |- - з інших         |      |   12    |   40    | -
              |текстильних         |      |         |         |
              |матеріалів          |      |         |         |
              |- матраци надувні:  |      |         |         |
6306 41 00 00 |- - з бавовни       |      |   12    |   40    | шт
6306 49 00 00 |- - з інших         |      |   12    |   40    | шт
              |текстильних         |      |         |         |
              |матеріалів          |      |         |         |
              |- інші:             |      |         |         |
6306 91 00 00 |- - з бавовни       |      |    2    |   40    | -
6306 99 00 00 |- - з інших         |      |   10    |   40    | -
              |текстильних         |      |         |         |
              |матеріалів          |      |         |         |
6307          |Вироби готові інші, |      |         |         |
              |включаючи викройки  |      |         |         |
              |одягу:              |      |         |         |
6307 10       |- ряднини або       |      |         |         |
              |ганчірки для миття  |      |         |         |
              |підлоги, посуду,    |      |         |         |
              |витирання пороху    |      |         |         |
              |та подібні вироби   |      |         |         |
              |для догляду:        |      |         |         |
6307 10 10 00 |- - трикотажні      |      |   12    |   20    | -
6307 10 30 00 |- - з нетканого     |      |    6,9  |   40    | -
              |полотна             |      |         |         |
6307 10 90 00 |- - інші            |      |    7,7  |   40    | -
6307 20 00 00 |- пояси та жилети   |      |    6,3  |   40    | -
              |рятувальні          |      |         |         |
6307 90       |- інші:             |      |         |         |
6307 90 10 00 |- - трикотажні      |      |   12    |   40    | -
              |- - інші:           |      |         |         |
6307 90 91 00 |- - - з фетру       |      |    6,3  |   40    | -
              |або повсті          |      |         |         |
6307 90 99 00 |- - - інші          |      |    6,3  |   40    | -
              |                    |      |         |         |
              |II. НАБОРИ          |      |         |         |
6308 00 00 00 |Набори, що          |      |   12    |   40    | -
              |складаються з кусків|      |         |         |
              |тканини та ниток, з |      |         |         |
              |додатковими речами  |      |         |         |
              |або без них, для    |      |         |         |
              |виготовлення        |      |         |         |
              |килимів, гобеленів, |      |         |         |
              |вишитих скатертин   |      |         |         |
              |або серветок чи     |      |         |         |
              |аналогічних         |      |         |         |
              |текстильних виробів,|      |         |         |
              |упаковані для       |      |         |         |
              |роздрібної торгівлі |      |         |         |
              |                    |      |         |         |
              |III. МОТЛОХ ТА      |      |         |         |
              |ГАНЧІР'Я            |      |         |         |
6309 00 00 00  Одяг та інші                  5,3       40       -
               вироби, що
               використовувалися
6310          |Ганчір'я, мотузки та|      |         |         |
              |троси, з текстильних|      |         |         |
              |матеріалів, у       |      |         |         |
              |вигляді решток або  |      |         |         |
              |не придатних для    |      |         |         |
              |використання речей: |      |         |         |
6310 10       |- сортовані:        |      |         |         |
6310 10 10 00 |- - з вовни, тонкого|      |    0    |   40    | -
              |або грубого волосу  |      |         |         |
              |тварин              |      |         |         |
6310 10 30 00 |- - з льону або     |      |    0    |   40    | -
              |бавовни             |      |         |         |
6310 10 90 00 |- - з інших         |      |    0    |   40    | -
              |текстильних         |      |         |         |
              |матеріалів          |      |         |         |
6310 90 00 00 |- інші              |      |    0    |   40    | -

(  Розділ  XI  із змінами, внесеними згідно із Законами N 2952-III
2952-14  )  від 10.01.2002, N 420-IV ( 420-15 ) від 26.12.2002,
N  1691-IV  (  1691-15 ) від 20.04.2004, N 2470-IV ( 2470-15 ) від
15.03.2005 )