Група 58


    Спеціальні тканини; тканини з прошивним ворсом; мережива;
            гобелени; оздоблювальні матеріали; вишивка

     Примітки:

     1. Ця  група  не  включає тканини,  зазначені у примітці 1 до
групи 59,  просочені,  з покриттям чи дубльовані,  або інші вироби
групи 59.

     2. До  товарної  позиції  5801 включаються тканини з утоковим
ворсом, у яких нитки ще не обрізані і які на цій стадії  не  мають
стоячого ворсу.

     3. Термін  "ажурні  тканини"  товарної  позиції  5803 означає
тканину з основою,  яка цілком або частково складається із стоячих
або грунтових  ниток,  а  також  з перетинальних або перевивальних
ниток, які  перетинають  стоячі  або  грунтові  нитки,   виконують
напівоберт чи повний оберт або більше для утворення петель,  через
які проходять утокові нитки.

     4. До товарної позиції 5804 не включаються сітчасті  полотна,
виготовлені з шпагату, канатів, мотузок товарної позиції 5608.

     5. У товарній позиції 5806 термін "вузькі тканини" означає:

     а) тканини  завширшки не більш як 30 см з пругом чи відрізані
від ширших частин полотен з пругами  (тканими,  прогумованими  або
виготовленими іншим чином) з обох країв;

     б) трубчасті  тканини  загальною шириною (вирівняні) не більш
як 30 см; та

     в) з косим з'єднанням складених країв,  з розгорнутою шириною
не більш як 30 см.

     Вузькі тканини  з  бахромою  включаються  до товарної позиції
5808.

     6. У товарній позиції  5810  термін  "вишивка"  означає,  між
іншим,  вишивки  з  використанням  металевих  чи  скляних ниток на
видимій основі  текстильного  матеріалу  та  вишиті  аплікації   з
блискітками, перлами  або  декоративними малюнками на текстильному
чи іншому матеріалі.  До  товарної  позиції  5810  не  включаються
вишиті гобелени (товарна позиція 5805).

     7. Крім виробів,  включених до товарної позиції 5809, до цієї
групи включаються також вироби,  виготовлені з металевих ниток  та
ниток  типу  використовуваних  у  швейних виробах як оздоблювальні
матеріали або для аналогічних цілей.

----------------------------------------------------------------------
     Код      |       Назва        |      Ставки мита, %      |Додат-
              |                    |--------------------------| кові
              |                    |префе-|пільгова |  повна  |  ОВО
              |                    | рен- |         |         |
              |                    |ційна |         |         |
--------------+--------------------+------+---------+---------+-------
5801          |Тканини ворсові та  |      |         |         |
              |із сінелі, крім     |      |         |         |
              |тканин, вказаних у  |      |         |         |
              |товарних позиціях   |      |         |         |
              |5802 або 5806:      |      |         |         |
5801 10 00 00 |- з вовни овець або |      |    8    |   40    | кв. м
              |тонкого волосу      |      |         |         |
              |тварин              |      |         |         |
              |- з бавовни:        |      |         |         |
5801 21 00 00 |- - тканини з       |      |    8    |   40    | кв. м
              |нерозрізаним        |      |         |         |
              |утоковим ворсом     |      |         |         |
5801 22 00 00 |- - вельвет-корд   з|      |    8    |   40    | кв. м
              |розрізаним ворсом   |      |         |         |
5801 23 00 00 |- - інші тканини з  |      |    8    |   40    | кв. м
              |утоковим ворсом     |      |         |         |
5801 24 00 00 |- - тканини з       |      |    8    |   40    | кв. м
              |основним            |      |         |         |
              |нерозрізаним ворсом |      |         |         |
5801 25 00 00 |- - тканини з       |      |    8    |   40    | кв. м
              |основним            |      |         |         |
              |розрізаним ворсом   |      |         |         |
5801 26 00 00 |- - тканини із синелі      |    8    |   40    | кв. м
              |- тканини із        |      |         |         |
              |синтетичних і       |      |         |         |
              |штучних волокон:    |      |         |         |
5801 31 00 00 |- - тканини з       |      |    8    |   40    | кв. м
              |нерозрізаним        |      |         |         |
              |утоковим ворсом     |      |         |         |
5801 32 00 00 |- - вельвет-корд з  |      |    8    |   40    | кв. м
              |розрізаним ворсом   |      |         |         |
5801 33 00 00 |- - інші тканини з  |      |    8    |   40    | кв. м
              |утоковим ворсом     |      |         |         |
5801 34 00 00 |- - тканини з       |      |    8    |   40    | кв. м
              |основним            |      |         |         |
              |нерозрізаним ворсом |      |         |         |
5801 35 00 00 |- - тканини з       |      |    8    |   40    | кв. м
              |основним            |      |         |         |
              |розрізаним ворсом   |      |         |         |
5801 36 00 00 |- -тканини із синелі|      |    8    |   40    | кв. м
5801 90       |- з інших           |      |         |         |
              |текстильних         |      |         |         |
              |матеріалів:         |      |         |         |
5801 90 10 00 |- - з льону         |      |    8    |   40    | кв. м
5801 90 90 00 |- - інші            |      |    8    |   40    | кв. м
5802          |Тканини махрові для |      |         |         |
              |рушників та подібні |      |         |         |
              |махрові тканини,    |      |         |         |
              |крім вузьких тканин |      |         |         |
              |товарної позиції    |      |         |         |
              |5806; тканини з     |      |         |         |
              |прошивним ворсом,   |      |         |         |
              |крім виробів        |      |         |         |
              |товарної позиції    |      |         |         |
              |5703:               |      |         |         |
              |- тканини махрові   |      |         |         |
              |для рушників та     |      |         |         |
              |подібні махрові     |      |         |         |
              |тканини, з бавовни: |      |         |         |
5802 11 00 00 |- - невибілені      |      |    8    |   40    | кв. м
              |[сурові]            |      |         |         |
5802 19 00 00 |- - інші            |      |    5    |   40    | кв. м
5802 20 00 00 |- тканини махрові   |      |    8    |   40    | кв. м
              |для рушників та     |      |         |         |
              |подібні махрові     |      |         |         |
              |тканини з інших     |      |         |         |
              |текстильних         |      |         |         |
              |матеріалів          |      |         |         |
5802 30 00 00 |- тканини з         |      |    2    |   10    | кв. м
              |прошивним ворсом    |      |         |         |
5803          |Тканини ажурного    |      |         |         |
              |переплетення, крім  |      |         |         |
              |вузьких тканин      |      |         |         |
              |товарної позиції    |      |         |         |
              |5806:               |      |         |         |
5803 10 00 00 |- з бавовни         |      |    2    |   40    | кв. м
5803 90       |- з інших           |      |         |         |
              |текстильних         |      |         |         |
              |матеріалів:         |      |         |         |
5803 90 10 00 |- - з шовку або     |      |    7,2  |   40    | кв. м
              |відходів шовку      |      |         |         |
5803 90 30 00 |- - із синтетичних  |      |    8    |   40    | кв. м
              |волокон             |      |         |         |
5803 90 50 00 |- - із штучних      |      |    8    |   40    | кв. м
              |волокон             |      |         |         |
5803 90 90 00 |- - інші            |      |    2    |   40    | кв. м
5804          |Тюль та інші        |      |         |         |
              |сітчасті полотна, за|      |         |         |
              |винятком            |      |         |         |
              |трикотажного        |      |         |         |
              |полотна машинного   |      |         |         |
              |або ручного         |      |         |         |
              |в'язання; мереживо  |      |         |         |
              |у куску, стрічках   |      |         |         |
              |або окремими        |      |         |         |
              |орнаментами, крім   |      |         |         |
              |полотен товарної    |      |         |         |
              |позиції 6002:       |      |         |         |
5804 10       |- тюль та інші      |      |         |         |
              |сітчасті полотна:   |      |         |         |
              |- - полотняного     |      |         |         |
              |переплетення:       |      |         |         |
5804 10 11 00 |- - - вузликові     |      |    6,5  |   40    | -
              |сітчасті полотна    |      |         |         |
5804 10 19 00 |- - - інші          |      |    6,5  |   40    | -
5804 10 90 00 |- - інші            |      |    8    |   40    | -
              |- мережива машинного|      |         |         |
              |в'язання:           |      |         |         |
5804 21       |- - із синтетичних  |      |         |         |
              |або штучних волокон:|      |         |         |
5804 21 10 00 |- - - виготовлені на|      |    8    |   40    | -
              |тамбурних машинах   |      |         |         |
5804 21 90 00 |- - - інші          |      |    8    |   40    | -
5804 29       |- - з інших         |      |         |         |
              |текстильних         |      |         |         |
              |матеріалів:         |      |         |         |
5804 29 10 00 |- - - виготовлені на|      |    8    |   40    | -
              |тамбурних машинах   |      |         |         |
5804 29 90 00 |- - - інші          |      |    8    |   40    | -
5804 30 00 00 |- мережива ручної   |      |    8    |   40    | -
              |роботи              |      |         |         |
5805 00 00 00 |Меблево-декоративні |      |    5,6  |   40    | -
              |тканини ручної      |      |         |         |
              |роботи типу         |      |         |         |
              |французьких,        |      |         |         |
              |фламандських,       |      |         |         |
              |об'юсонських,       |      |         |         |
              |бовезьких гобеленів |      |         |         |
              |та аналогічних      |      |         |         |
              |гобеленів, гобелени |      |         |         |
              |вишиті (наприклад   |      |         |         |
              |малими стьожками чи |      |         |         |
              |хрестом), оброблені |      |         |         |
              |чи необроблені      |      |         |         |
5806          |Вузькі тканини, крім|      |         |         |
              |виробів товарної    |      |         |         |
              |позиції 5807; вузькі|      |         |         |
              |тканини безутокові, |      |         |         |
              |що складаються з    |      |         |         |
              |основи, скріпленої  |      |         |         |
              |склеюванням         |      |         |         |
              |(болдюкс)           |      |         |         |
5806 10 00 00 |- ворсові тканини   |      |    6,3  |   40    | -
              |(включаючи махрові  |      |         |         |
              |для рушників та     |      |         |         |
              |подібні махрові     |      |         |         |
              |тканини) та тканини |      |         |         |
              |з синелі            |      |         |         |
5806 20 00 00 |- тканини інші з    |      |    7,5  |   40    | -
              |вмістом 5 мас.% або |      |         |         |
              |більше еластомірної |      |         |         |
              |пряжі або гумових   |      |         |         |
              |ниток               |      |         |         |
              |- тканини інші:     |      |         |         |
5806 31       |- - з бавовни:      |      |         |         |
5806 31 10 00 |- - - з тканим      |      |    5    |   40    | -
              |пругом              |      |         |         |
5806 31 90 00 |- - - інші          |      |    7,5  |    40   | -
5806 32       |- - з синтетичних   |      |         |         |
              |або штучних волокон:|      |         |         |
5806 32 10 00 |- - - з тканим      |      |    7,5  |    40   | -
              |пругом              |      |         |         |
5806 32 90 00 |- - - інші          |      |    7,5  |    40   | -
5806 39 00 00 |- -  з інших        |      |    7,5  |    40   | -
              |текстильних         |      |         |         |
              |матеріалів          |      |         |         |
5806 40 00 00 |- тканини           |      |    6,2  |    40   | -
              |безутокові, що      |      |         |         |
              |складаються з       |      |         |         |
              |основи, скріпленої  |      |         |         |
              |склеюванням         |      |         |         |
              |(болдюкс)           |      |         |         |
5807          |Етикетки, емблеми та|      |         |         |
              |аналогічні вироби з |      |         |         |
              |текстильних         |      |         |         |
              |матеріалів у куску, |      |         |         |
              |у вигляді стрічок   |      |         |         |
              |або розрізані за    |      |         |         |
              |формою або розміром,|      |         |         |
              |але не вишиті:      |      |         |         |
5807 10       |- ткані:            |      |         |         |
5807 10 10 00 |- - з витканими     |      |    6,2  |    40   | -
              |написами            |      |         |         |
5807 10 90 00 |- - інші            |      |    6,2  |    40   | -
5807 90       |- інші:             |      |         |         |
5807 90 10 00 |- - з повсті або    |      |    6,3  |    40   | -
              |нетканих матеріалів |      |         |         |
5807 90 90 00 |- - інші            |      |    8    |    40   | -
5808          |Тасьма плетена у    |      |         |         |
              |куску; декоративні  |      |         |         |
              |оздоблювання у куску|      |         |         |
              |без вишивки, крім   |      |         |         |
              |трикотажних; китиці,|      |         |         |
              |помпони та подібні  |      |         |         |
              |вироби:             |      |         |         |
5808 10 00 00 |- тасьма плетена у  |      |    5    |   40    | -
              |куску               |      |         |         |
5808 90 00 00 |- інші              |      |    5,3  |   40    | -
5809 00 00 00 |Тканини з металевих |      |    1    |   40    | -
              |ниток або           |      |         |         |
              |металізованої пряжі |      |         |         |
              |товарної позиції    |      |         |         |
              |5605, які           |      |         |         |
              |використовуються для|      |         |         |
              |одягу, оббивання    |      |         |         |
              |меблів чи подібних  |      |         |         |
              |цілей, не включені  |      |         |         |
              |до інших угруповань |      |         |         |
5810          |Вишивка у куску, у  |      |         |         |
              |вигляді стрічок або |      |         |         |
              |окремих орнаментів: |      |         |         |
5810 10       |- вишивка без       |      |         |         |
              |видимого фону       |      |         |         |
              |(грунтової нитки):  |      |         |         |
5810 10 10 00 |- - ціною понад     |      |    5,8  |   40    | -
              |35 євро/кг маси     |      |         |         |
              |(нетто)             |      |         |         |
5810 10 90 00 |- - інші            |      |    8    |   40    | -
              |- вишивка інша:     |      |         |         |
5810 91       |- - з бавовни:      |      |         |         |
5810 91 10 00 |- - - ціною понад   |      |    5,8  |   40    | -
              |17,50 євро/кг маси  |      |         |         |
              |(нетто)             |      |         |         |
5810 91 90 00 |- - - інші          |      |    7,2  |   40    | -
5810 92       |- - з синтетичних   |      |         |         |
              |або штучних ниток:  |      |         |         |
5810 92 10 00 |- - - ціною понад   |      |    5,8  |   40    | -
              |17,50 євро/кг маси  |      |         |         |
              |(нетто)             |      |         |         |
5810 92 90 00 |- - - інші          |      |    7,2  |   40    | -
5810 99       |- - з інших         |      |         |         |
              |текстильних         |      |         |         |
              |матеріалів:         |      |         |         |
5810 99 10 00 |- - - ціною понад   |      |    5,8  |   40    | -
              |17,50 євро/кг маси  |      |         |         |
              |(нетто)             |      |         |         |
5810 99 90 00 |- - - інші          |      |    7,2  |   40    | -
5811 00 00 00 |Стьобана текстильна |      |    8    |   40    | кв. м
              |продукція у куску,  |      |         |         |
              |що складається з    |      |         |         |
              |одного або декількох|      |         |         |
              |шарів текстильних   |      |         |         |
              |матеріалів,         |      |         |         |
              |з'єднаних з         |      |         |         |
              |прокладним          |      |         |         |
              |матеріалом          |      |         |         |
              |прошиванням або     |      |         |         |
              |іншим способом,     |      |         |         |
              |крім вишивки        |      |         |         |
              |товарної позиції    |      |         |         |
              |5810                |      |         |         |