Група 57


          Килими та інші текстильні покриття для підлоги

     Примітки:

     1. У даній групі термін "килими та інші  текстильні  покриття
для підлоги"  означає  покриття  для  підлоги,  в яких текстильний
матеріал становить  лицьову   поверхню   виробу   під   час   його
експлуатації та   вироби   з  характерними  ознаками  текстильного
покриття для підлоги,  але призначені  для  використання  в  інших
цілях.

     2. Ця  група  не  включає  каркасної  підкладки  покриття для
підлоги.

     Додаткова примітка:

     У    підкатегоріях   5701 10 91 00 - 5701 10 99 00  під   час
розрахунків площі   килимів   та   інших   килимових   виробів  не
враховуються пруг та бахрома.

----------------------------------------------------------------------
     Код      |       Назва        |      Ставки мита, %      |Додат-
              |                    |--------------------------| кові
              |                    |префе-|пільгова |  повна  |  ОВО
              |                    | рен- |         |         |
              |                    |ційна |         |         |
--------------+--------------------+------+---------+---------+-------
5701          |Вузликові килими та |      |         |         |
              |інші текстильні     |      |         |         |
              |покриття для        |      |         |         |
              |підлоги, оброблені  |      |         |         |
              |чи необроблені:     |      |         |         |
5701 10       |- з вовни або       |      |         |         |
              |тонкого волосу      |      |         |         |
              |тварин:             |      |         |         |
5701 10 10 00 |- - з вмістом понад |      |   8     |30%, але | кв. м
              |10 мас. % шовку або |      |         |не менш  |
              |шовкових відходів,  |      |         |як 3,5   |
              |крім гребеневих     |      |         |євро за  |
              |пачосів             |      |         |1 кв. м  |
              |- - інші:           |      |         |         |
5701 10 91 00 |- - - з вмістом     |      |8%, але  |30%, але |
              |не більш як         |      |не більш |не менш  |
              |350 вузлів на 1 м   |      |як 2,8   |як 3,5   |
              |основи              |      |євро за  |євро за  |
              |                    |      |1 кв. м  |1 кв. м  |
5701 10 93 00 |- - - з вмістом     |      |8%, але  |30%, але |
              |понад 350 вузлів,   |      |не більш |не менш  |
              |але не більш        |      |як 2,8   |як 3,5   |
              |як 500 вузлів       |      |євро за  |євро за  |
              |на 1 м основи       |      |1 кв. м  |1 кв. м  |
5701 10 99 00 |- - - з вмістом     |      |8%, але  |30%, але |
              |понад 500 вузлів    |      |не більш |не менш  |
              |на 1 м основи       |      |як 2,8   |як 3,5   |
              |                    |      |євро за  |євро за  |
              |                    |      |1 кв. м  |1 кв. м  |
5701 90       |- з інших           |      |         |         |
              |текстильних         |      |         |         |
              |матеріалів:         |      |         |         |
5701 90 10 00 |- - з шовку,        |      |    5    |30 %, але| кв. м
              |відходів шовку, крім|      |         |не менш  |
              |гребеневих пачосів, |      |         |як 3,5   |
              |з синтетичних       |      |         |євро за  |
              |волокон, з пряжі    |      |         |1 кв. м  |
              |товарної позиції    |      |         |         |
              |5605 або з          |      |         |         |
              |текстильних         |      |         |         |
              |матеріалів, з       |      |         |         |
              |вмістом металевих   |      |         |         |
              |ниток               |      |         |         |
5701 90 90 00 |- - з інших         |      |   3,5   |30 %, але| кв. м
              |текстильних         |      |         |не менш  |
              |матеріалів          |      |         |як 3,5   |
              |                    |      |         |євро за  |
              |                    |      |         |1 кв. м  |
5702          |Килими та інші      |      |         |         |
              |текстильні покриття |      |         |         |
              |для підлоги, ткані, |      |         |         |
              |нетафтингові,       |      |         |         |
              |нефлоковані,        |      |         |         |
              |оброблені чи        |      |         |         |
              |необроблені,        |      |         |         |
              |включаючи "килим",  |      |         |         |
              |"сумах", "кермани"  |      |         |         |
              |та аналогічні килими|      |         |         |
              |ручної роботи:      |      |         |         |
5702 10 00 00 |- килими "килим",   |      |   3     |30 %, але| кв. м
              |"сумах", "кермани"  |      |         |не менш  |
              |та подібні килими   |      |         |як 3,5   |
              |ручної роботи       |      |         |євро за  |
              |                    |      |         |1 кв. м  |
5702 20 00 00 |- покриття для      |      |   4     |30 %, але| кв. м
              |підлоги з           |      |         |не менш  |
              |кокосового волокна  |      |         |як 3,5   |
              |                    |      |         |євро за  |
              |                    |      |         |1 кв. м  |
              |- інші, ворсові,    |      |         |         |
              |необроблені:        |      |         |         |
              |                    |      |         |         |
5702 31       |- - з вовни або     |      |         |         |
              |тонкого волосу      |      |         |         |
              |тварин:             |      |         |         |
5702 31 10 00 |- - - килими        |      |   8     |30 %, але| кв. м
              |аксмінстерські      |      |         |не менш  |
              |                    |      |         |як 3,5   |
              |                    |      |         |євро за  |
              |                    |      |         |1 кв. м  |
5702 31 30 00 |- - - килими        |      |   8     |30 %, але| кв. м
              |"вільтон"           |      |         |не менш  |
              |                    |      |         |як 3,5   |
              |                    |      |         |євро за  |
              |                    |      |         |1 кв. м  |
5702 31 90 00 |- - - інші          |      |    5    |30 %, але| кв. м
              |                    |      |         |не менш  |
              |                    |      |         |як 3,5   |
              |                    |      |         |євро за  |
              |                    |      |         |1 кв. м  |
5702 32       |- - з синтетичних   |      |         |         |
              |або штучних         |      |         |         |
              |текстильних         |      |         |         |
              |матеріалів:         |      |         |         |
5702 32 10 00 |- - - килими        |      |   8     |30 %, але| кв. м
              |аксмінстерські      |      |         |не менш  |
              |                    |      |         |як 3,5   |
              |                    |      |         |євро за  |
              |                    |      |         |1 кв. м  |
5702 32 90 00 |- - - інші          |      |   8     |30 %, але| кв. м
              |                    |      |         |не менш  |
              |                    |      |         |як 3,5   |
              |                    |      |         |євро за  |
              |                    |      |         |1 кв. м  |
5702 39       |- - з інших         |      |         |         |
              |текстильних         |      |         |         |
              |матеріалів:         |      |         |         |
5702 39 10 00 |- - - з бавовни     |      |   8     |30 %, але| кв. м
              |                    |      |         |не менш  |
              |                    |      |         |як 3,5   |
              |                    |      |         |євро за  |
              |                    |      |         |1 кв. м  |
5702 39 90 00 |- - - інші          |      |   8     |30 %, але| кв. м
              |                    |      |         |не менш  |
              |                    |      |         |як 3,5   |
              |                    |      |         |євро за  |
              |                    |      |         |1 кв. м  |
              |- інші, ворсові     |      |         |         |
              |  оброблені:        |      |         |         |
5702 41       |- - з вовни або     |      |         |         |
              |тонкого волосу      |      |         |         |
              |тварин:             |      |         |         |
5702 41 10 00 |- - - килими        |      |   8     |30 %, але| кв. м
              |аксмінстерські      |      |         |не менш  |
              |                    |      |         |як 3,5   |
              |                    |      |         |євро за  |
              |                    |      |         |1 кв. м  |
5702 41 90 00 |- - - інші          |      |   8     |30 %, але| кв. м
              |                    |      |         |не менш  |
              |                    |      |         |як 3,5   |
              |                    |      |         |євро за  |
              |                    |      |         |1 кв. м  |
5702 42       |- - із синтетичних  |      |         |         |
              |або штучних         |      |         |         |
              |текстильних         |      |         |         |
              |матеріалів:         |      |         |         |
5702 42 10 00 |- - - килими        |      |   8     |30 %, але| кв. м
              |аксмінстерські      |      |         |не менш  |
              |                    |      |         |як 3,5   |
              |                    |      |         |євро за  |
              |                    |      |         |1 кв. м  |
5702 42 90 00 |- - - інші          |      |   8     |30 %, але| кв. м
              |                    |      |         |не менш  |
              |                    |      |         |як 3,5   |
              |                    |      |         |євро за  |
              |                    |      |         |1 кв. м  |
5702 49       |- - з інших         |      |         |         |
              |текстильних         |      |         |         |
              |матеріалів:         |      |         |         |
5702 49 10 00 |- - - з бавовни     |      |   8     |30 %, але| кв. м
              |                    |      |         |не менш  |
              |                    |      |         |як 3,5   |
              |                    |      |         |євро за  |
              |                    |      |         |1 кв. м  |
5702 49 90 00 |- - - інші          |      |    5    |30 %, але| кв. м
              |                    |      |         |не менш  |
              |                    |      |         |як 3,5   |
              |                    |      |         |євро за  |
              |                    |      |         |1 кв. м  |
              |- інші, неворсові,  |      |         |         |
              |  необроблені:      |      |         |         |
5702 51 00 00 |- - з вовни або     |      |   8     |30 %, але| кв. м
              |тонкого волосу      |      |         |не менш  |
              |тварин              |      |         |як 3,5   |
              |                    |      |         |євро за  |
              |                    |      |         |1 кв. м  |
5702 52 00 00 |- - із синтетичних  |      |   8     |30 %, але| кв. м
              |або штучних         |      |         |не менш  |
              |текстильних         |      |         |як 3,5   |
              |матеріалів          |      |         |євро за  |
              |                    |      |         |1 кв. м  |
5702 59 00 00 |- - з інших         |      |   8     |30 %, але| кв. м
              |текстильних         |      |         |не менш  |
              |матеріалів          |      |         |як 3,5   |
              |                    |      |         |євро за  |
              |                    |      |         |1 кв. м  |
              |- інші, неворсові   |      |         |         |
              |оброблені:          |      |         |         |
5702 91 00 00 |- - з вовни або     |      |   8     |30 %, але| кв. м
              |тонкого волосу      |      |         |не менш  |
              |тварин              |      |         |як 3,5   |
              |                    |      |         |євро за  |
              |                    |      |         |1 кв. м  |
5702 92 00 00 |- - із синтетичних  |      |   8     |30 %, але| кв. м
              |або штучних         |      |         |не менш  |
              |текстильних         |      |         |як 3,5   |
              |матеріалів          |      |         |євро за  |
              |                    |      |         |1 кв. м  |
5702 99 00 00 |- - з інших         |      |   8     |30 %, але| кв. м
              |текстильних         |      |         |не менш  |
              |матеріалів          |      |         |як 3,5   |
              |                    |      |         |євро за  |
              |                    |      |         |1 кв. м  |
5703          |Килими та інші      |      |         |         |
              |текстильні покриття |      |         |         |
              |для підлоги,        |      |         |         |
              |тафтингові,         |      |         |         |
              |оброблені чи        |      |         |         |
              |необроблені:        |      |         |         |
5703 10       |- з вовни або       |      |         |         |
              |тонкого волосу      |      |         |         |
              |тварин:             |      |         |         |
5703 10 10 00 |- - вибивні         |      |   8     |30 %, але| кв. м
              |тафтингові          |      |         |не менш  |
              |                    |      |         |як 3,5   |
              |                    |      |         |євро за  |
              |                    |      |         |1 кв. м  |
5703 10 90 00 |- - інші            |      |   8     |30 %, але| кв. м
              |                    |      |         |не менш  |
              |                    |      |         |як 3,5   |
              |                    |      |         |євро за  |
              |                    |      |         |1 кв. м  |
5703 20       |- з нейлону або     |      |         |         |
              |інших поліамідів:   |      |         |         |
              |- - вибивні         |      |         |         |
              |тафтингові:         |      |         |         |
5703 20 11 00 |- - - у вигляді     |      |   8     |30 %, але| кв. м
              |квадратів, з        |      |         |не менш  |
              |максимальною площею |      |         |як 3,5   |
              |0,3 кв. м           |      |         |євро за  |
              |                    |      |         |1 кв. м  |
5703 20 19 00 |- - - інші          |      |   8     |30 %, але| кв. м
              |                    |      |         |не менш  |
              |                    |      |         |як 3,5   |
              |                    |      |         |євро за  |
              |                    |      |         |1 кв. м  |
              |- - інші:           |      |         |         |
5703 20 91 00 |- - - у вигляді     |      |   8     |30 %, але| кв. м
              |квадратів, з        |      |         |не менш  |
              |максимальною площею |      |         |як 3,5   |
              |0,3 кв. м           |      |         |євро за  |
              |                    |      |         |1 кв. м  |
5703 20 99 00 |- - - інші          |      |   8     |30 %, але| кв. м
              |                    |      |         |не менш  |
              |                    |      |         |як 3,5   |
              |                    |      |         |євро за  |
              |                    |      |         |1 кв. м  |
5703 30       |- з інших           |      |         |         |
              |синтетичних або     |      |         |         |
              |штучних текстильних |      |         |         |
              |матеріалів:         |      |         |         |
              |- - з поліпропілену:|      |         |         |
5703 30 11 00 |- - - у вигляді     |      |   8     |30 %, але| кв. м
              |квадратів, з        |      |         |не менш  |
              |максимальною площею |      |         |як 3,5   |
              |0,3 кв. м           |      |         |євро за  |
              |                    |      |         |1 кв. м  |
5703 30 19 00 |- - - інші          |      |   8     |30 %, але| кв. м
              |                    |      |         |не менш  |
              |                    |      |         |як 3,5   |
              |                    |      |         |євро за  |
              |                    |      |         |1 кв. м  |
              |- - інші:           |      |         |         |
              |- - - вибивні       |      |         |         |
              |тафтингові:         |      |         |         |
5703 30 51 00 |- - - - у вигляді   |      |   8     |30 %, але| кв. м
              |квадратів, з        |      |         |не менш  |
              |максимальною площею |      |         |як 3,5   |
              |0,3 кв. м           |      |         |євро за  |
              |                    |      |         |1 кв. м  |
5703 30 59 00 |- - - - інші        |      |   8     |30 %, але| кв. м
              |                    |      |         |не менш  |
              |                    |      |         |як 3,5   |
              |                    |      |         |євро за  |
              |                    |      |         |1 кв. м  |
              |- - - інші:         |      |         |         |
5703 30 91 00 |- - - - у вигляді   |      |   8     |30 %, але| кв. м
              |квадратів, з        |      |         |не менш  |
              |максимальною площею |      |         |як 3,5   |
              |0,3 кв. м           |      |         |євро за  |
              |                    |      |         |1 кв. м  |
5703 30 99 00 |- - - - інші        |      |   8     |30 %, але| кв. м
              |                    |      |         |не менш  |
              |                    |      |         |як 3,5   |
              |                    |      |         |євро за  |
              |                    |      |         |1 кв. м  |
5703 90       |- з інших           |      |         |         |
              |текстильних         |      |         |         |
              |матеріалів:         |      |         |         |
5703 90 10 00 |- - у вигляді       |      |   8     |30 %, але| кв. м
              |квадратів, з        |      |         |не менш  |
              |максимальною площею |      |         |як 3,5   |
              |0,3 кв. м           |      |         |євро за  |
              |                    |      |         |1 кв. м  |
5703 90 90 00 |- - інші            |      |   8     |30 %, але| кв. м
              |                    |      |         |не менш  |
              |                    |      |         |як 3,5   |
              |                    |      |         |євро за  |
              |                    |      |         |1 кв. м  |
5704          |Килими та інші      |      |         |         |
              |текстильні покриття |      |         |         |
              |для підлоги з       |      |         |         |
              |повсті,             |      |         |         |
              |нетафтингові,       |      |         |         |
              |нефлоковані,        |      |         |         |
              |оброблені чи        |      |         |         |
              |необроблені:        |      |         |         |
5704 10 00 00 |- у вигляді         |      |   6,7   |   60    | кв. м
              |квадратів з         |      |         |         |
              |максимальною площею |      |         |         |
              |0,3 кв. м           |      |         |         |
5704 90 00 00 |- інші              |      |   6,7   |   60    | кв. м
5705 00       |Інші килими та інші |      |         |         |
              |текстильні покриття |      |         |         |
              |для підлоги,        |      |         |         |
              |оброблені чи        |      |         |         |
              |необроблені:        |      |         |         |
5705 00 10 00 |- з вовни або       |      |   8     |   60    | кв. м
              |тонкого волосу      |      |         |         |
              |тварин              |      |         |         |
              |- із синтетичних та |      |         |         |
              |штучних текстильних |      |         |         |
              |матеріалів:         |      |         |         |
5705 00 31 00 |- - у вигляді       |      |   8     |   60    | кв. м
              |квадратів з         |      |         |         |
              |максимальною площею |      |         |         |
              |0,3 кв. м           |      |         |         |
5705 00 39 00 |- - інші            |      |   8     |   60    | кв. м
5705 00 90 00 |- - з інших         |      |   8     |   60    | кв. м
              |текстильних         |      |         |         |
              |матеріалів          |      |         |         |