Група 56


       Вата, повсть і неткані матеріали; спеціальна пряжа;
         шпагати, мотузки, троси та канати і вироби з них

     Примітки:

     1. Ця група не включає:

     а) вату, повсть або неткані матеріали, просочені, з покриттям
або дубльовані речовинами чи препаратами (наприклад,  парфумерними
або  косметичними  засобами  групи 33,  милом або мийними засобами
товарної  позиції  3401,  полірувальними  засобами,  кремами,  або
аналогічними  препаратами товарної позиції 3405,  пом'якшувальними
засобами товарної позиції 3809),  де текстильні матеріали  є  лише
основою;

     б) текстильні вироби товарної позиції 5811;

     в) натуральний  або  штучний абразивний порошок чи гранули на
основі повсті або нетканого матеріалу товарної позиції 6805; чи

     г) агломеровану або реконструйовану слюду на основі повсті чи
нетканого матеріалу товарної позиції 6814; або

     ґ) металеву  фольгу  на  основі повсті чи нетканих матеріалів
(розділ XV).

     2. Термін "повсть" означає голкопробивну повсть та вироби, що
складаються з ватяного полотна, текстильних волокон, зчеплення між
якими підсилюється трикотажними стібками,  з використанням волокон
з того самого ватяного полотна.

     3. До  товарних  позицій  5602 та 5603 включаються відповідно
повсть і неткані матеріали,  просочені,  з покриттям чи дубльовані
пластмасою чи гумою або гумою незалежно від природи цих матеріалів
(компактні або пористі).

     До товарної позиції 5603 також включаються неткані матеріали,
в яких полімерні матеріали або гума є зв'язувальною речовиною.

     До товарних позицій 5602 та 5603 не включаються:

     а) повсть,  просочена,  з покриттям або дубльована пластмасою
чи гумою з вмістом не більш як 50 мас.% текстильного матеріалу або
повсть, повністю втоплена у пластмасу чи гуму (група 39 або 40);

     б) неткані  матеріали,  повністю втоплені у пластмасу чи гуму
або покриті одним з цих матеріалів з обох боків за умови,  що таке
покриття або  оболонка  можуть  бути  помітними  неозброєним оком,
не беручи до уваги у цьому разі будь-які зміни кольору  (група  39
або 40); чи

     в) листи,  пластини або смуги пористої пластмаси або пористої
гуми,  з'єднані з повстю або нетканими матеріалами,  де текстильні
матеріали додаються для армування (група 39 або 40).

     4. До  товарної позиції 5604 не включаються текстильна пряжа,
стрічкові або подібної форми нитки товарної позиції 5404 або 5405,
просочення або  покриття  яких неможливо побачити неозброєним оком
(зазвичай групи 50-55);  пов'язана з цими операціями зміна кольору
до уваги не береться.

----------------------------------------------------------------------
     Код      |       Назва        |      Ставки мита, %      |Додат-
              |                    |--------------------------| кові
              |                    |префе-|пільгова |  повна  |  ОВО
              |                    | рен- |         |         |
              |                    |ційна |         |         |
--------------+--------------------+------+---------+---------+-------
5601          |Вата з текстильних  |      |         |         |
              |матеріалів та вироби|      |         |         |
              |з неї; текстильні   |      |         |         |
              |волокна завдовжки   |      |         |         |
              |менш як 5 мм (пух), |      |         |         |
              |фабричні вузлики і  |      |         |         |
              |текстильний пил:    |      |         |         |
5601 10       |- гігієнічні рушники|      |         |         |
              |і тампони, дитячі   |      |         |         |
              |пелюшки та підгузки |      |         |         |
              |та аналогічні       |      |         |         |
              |гігієнічні вироби з |      |         |         |
              |вати:               |      |         |         |
5601 10 10 00 |- - з синтетичних   |      |   5     |   40    |  -
              |та штучних волокон  |      |         |         |
5601 10 90 00 |- - з інших         |      |   3,8   |   40    | -
              |текстильних         |      |         |         |
              |матеріалів          |      |         |         |
              |- вата; вироби з    |      |         |         |
              |вати інші:          |      |         |         |
5601 21       |- - з бавовни:      |      |         |         |
5601 21 10 00 |- - - гігроскопічна |      |   3,8   |   40    | -
5601 21 90 00 |- - - інша          |      |   3,8   |   40    | -
5601 22       |- - з синтетичних   |      |         |         |
              |або штучних волокон:|      |         |         |
5601 22 10 00 |- - - у рулонах     |      |   3,8   |   40    | -
              |діаметром не більш  |      |         |         |
              |як 8 мм             |      |         |         |
              |- - - інші:         |      |         |         |
5601 22 91 00 |- - - - із          |      |   4     |   40    | -
              |синтетичних волокон |      |         |         |
5601 22 99 00 |- - - - з штучних   |      |   4     |   40    | -
              |волокон             |      |         |         |
5601 29 00 00 |- - інші            |      |   2     |   40    | -
5601 30 00 00 |- текстильні пух та |      |   3,2   |   20    | -
              |пил, фабричні       |      |         |         |
              |вузлики             |      |         |         |
5602          |Фетр і повсть,      |      |         |         |
              |просочені або       |      |         |         |
              |непросочені, з      |      |         |         |
              |покриттям або без   |      |         |         |
              |покриття,           |      |         |         |
              |дубльовані або      |      |         |         |
              |недубльовані:       |      |         |         |
5602 10       |- фетр і повсть,    |      |         |         |
              |одержані            |      |         |         |
              |голкопробивним      |      |         |         |
              |способом, та        |      |         |         |
              |в'язано-прошивні    |      |         |         |
              |полотна:            |      |         |         |
              |- - непросочені, без|      |         |         |
              |покриття,           |      |         |         |
              |недубльовані:       |      |         |         |
              |- - - фетр і повсть,|      |         |         |
              |одержані            |      |         |         |
              |голкопробивним      |      |         |         |
              |способом:           |      |         |         |
5602 10 11 00 |- - - - з джуту та  |      |   5     |   20    | -
              |інших луб'яних      |      |         |         |
              |волокон товарної    |      |         |         |
              |позиції 5303        |      |         |         |
5602 10 19 00 |- - - - з інших     |      |   5     |   20    | -
              |текстильних         |      |         |         |
              |матеріалів          |      |         |         |
              |- - - в'язано-      |      |         |         |
              |прошивні полотна:   |      |         |         |
5602 10 31 00 |- - - - з вовни або |      |   5     |   20    | -
              |тонкого волосу      |      |         |         |
              |тварин              |      |         |         |
5602 10 35 00 |- - - - з грубого   |      |   5     |   20    | -
              |волосу тварин       |      |         |         |
5602 10 39 00 |- - - - з інших     |      |   5     |   20    | -
              |текстильних         |      |         |         |
              |матеріалів          |      |         |         |
5602 10 90 00 |- - просочені, з    |      |   5     |   20    | -
              |покриттям або       |      |         |         |
              |дубльовані - фетр,  |      |         |         |
              |повсть інші, не     |      |         |         |
              |просочені, без      |      |         |         |
              |покриття,           |      |         |         |
              |недубльовані:       |      |         |         |
5602 21 00 00 |- - з вовни або     |      |   2     |   20    | -
              |тонкого волосу      |      |         |         |
              |тварин              |      |         |         |
5602 29       |- - з інших         |      |         |         |
              |текстильних         |      |         |         |
              |матеріалів:         |      |         |         |
5602 29 10 00 |- - - з грубого     |      |   1     |   20    | -
              |волосу тварин       |      |         |         |
5602 29 90 00 |- - - з інших       |      |   5     |   20    | -
              |текстильних         |      |         |         |
              |матеріалів          |      |         |         |
5602 90 00 00 |- інші              |      |   5     |   20    | -
5603          |Матеріали неткані,  |      |         |         |
              |просочені або       |      |         |         |
              |непросочені, з      |      |         |         |
              |покриттям або без   |      |         |         |
              |покриття,           |      |         |         |
              |дубльовані або      |      |         |         |
              |недубльовані:       |      |         |         |
              |- з синтетичного або|      |         |         |
              |штучного волокна:   |      |         |         |
5603 11       |- - з поверхневою   |      |         |         |
              |щільністю не більш  |      |         |         |
              |як 25 г/кв. м:      |      |         |         |
5603 11 10 00 |- - - з покриттям   |      |   4,3   |   20    | -
5603 11 90 00 |- - - інші          |      |   4,3   |   20    | -
5603 12       |- - з поверхневою   |      |         |         |
              |щільністю понад     |      |         |         |
              |25 г/кв. м, але не  |      |         |         |
              |більш як            |      |         |         |
              |70 г/кв. м:         |      |         |         |
5603 12 10 00 |- - - з покриттям   |      |   4,3   |   20    | -
5603 12 90 00 |- - - інші          |      |   4,3   |   20    | -
5603 13       |- - з поверхневою   |      |         |         |
              |щільністю понад     |      |         |         |
              |70 г/кв. м, але не  |      |         |         |
              |більш як            |      |         |         |
              |150 г/кв. м:        |      |         |         |
5603 13 10 00 |- - - з покриттям   |      |   4,3   |   20    | -
5603 13 90 00 |- - - інші          |      |   4,3   |   20    | -
5603 14       |- - з поверхневою   |      |         |         |
              |щільністю понад     |      |         |         |
              |150 г/кв. м:        |      |         |         |
5603 14 10 00 |- - - з покриттям   |      |   4,3   |   20    | -
5603 14 90 00 |- - - інші          |      |   4,3   |   20    | -
              |- інші:             |      |         |         |
5603 91       |- - з поверхневою   |      |         |         |
              |щільністю не більш  |      |         |         |
              |як 25 г/кв. м:      |      |         |         |
5603 91 10 00 |- - - з покриттям   |      |   4,3   |   20    | -
5603 91 90 00 |- - - інші          |      |   4,3   |   20    | -
5603 92       |- - з поверхневою   |      |         |         |
              |щільністю понад     |      |         |         |
              |25 г/кв. м, але не  |      |         |         |
              |більш як 70 г/кв. м:|      |         |         |
5603 92 10 00 |- - - з покриттям   |      |   4,3   |   20    | -
5603 92 90 00 |- - - інші          |      |   4,3   |   20    | -
5603 93       |- - з поверхневою   |      |         |         |
              |щільністю понад     |      |         |         |
              |70 г/кв. м, але не  |      |         |         |
              |більш як            |      |         |         |
              |150 г/кв. м:        |      |         |         |
5603 93 10 00 |- - - з покриттям   |      |   4,3   |   20    | -
5603 93 90 00 |- - - інші          |      |   4,3   |   20    | -
5603 94       |- - з поверхневою   |      |         |         |
              |щільністю понад     |      |         |         |
              |150 г/кв. м:        |      |         |         |
5603 94 10 00 |- - - з покриттям   |      |   4,3   |   20    | -
5603 94 90 00 |- - - інші          |      |   4,3   |   20    | -
5604          |Гумові нитки та     |      |         |         |
              |корд, з текстильним |      |         |         |
              |покриттям;          |      |         |         |
              |текстильна пряжа,   |      |         |         |
              |стрічкові нитки та  |      |         |         |
              |нитки подібної      |      |         |         |
              |форми товарної      |      |         |         |
              |позиції 5404 або    |      |         |         |
              |5405, просочені, з  |      |         |         |
              |покриттям або в     |      |         |         |
              |оболонці, з гуми чи |      |         |         |
              |пластмаси:          |      |         |         |
5604 10 00 00 |- гумові нитки та   |      |   4     |   20    | -
              |корд, з текстильним |      |         |         |
              |покриттям           |      |         |         |
5604 20 00 00 |- нитки високоміцні |      |   1     |   20    | -
              |з поліефіру, нейлону|      |         |         |
              |або інших поліамідів|      |         |         |
              |або з віскозного    |      |         |         |
              |волокна, з покриттям|      |         |         |
              |або просочені       |      |         |         |
5604 90 00 00 |- інші              |      |   4     |   20    | -
5605 00 00 00 |Нитки металізовані, |      |   4     |   20    | -
              |позументні або      |      |         |         |
              |непозументні, що є  |      |         |         |
              |текстильними,       |      |         |         |
              |стрічковими нитками |      |         |         |
              |та нитками подібної |      |         |         |
              |форми товарної      |      |         |         |
              |позиції 5404 або    |      |         |         |
              |5405, комбіновані з |      |         |         |
              |металом у вигляді   |      |         |         |
              |ниток, стрічок,     |      |         |         |
              |порошку, або        |      |         |         |
              |покриті металом     |      |         |         |
5606 00       |Нитки позументні,   |      |         |         |
              |стрічкові нитки та  |      |         |         |
              |нитки подібної      |      |         |         |        !
              |форми товарної      |0     |         |         |
              |позиції 5404 або    |      |         |         |
              |5405, позументні    |      |         |         |
              |(крім товарної      |      |         |         |
              |позиції 5605 та крім|      |         |         |
              |позументних ниток з |      |         |         |
              |кінського волосу);  |      |         |         |
              |пряжа синель        |      |         |         |
              |(включаючи пряжу    |      |         |         |
              |синель з пуху);     |      |         |         |
              |пряжа фасонна       |      |         |         |
              |петлиста:           |      |         |         |
5606 00 10 00 |- пряжа фасонна     |      |   5     |  20     | -
              |петлиста            |      |         |         |
              |- інші:             |      |         |         |
5606 00 91 00 |- - нитки позументні|      |   5     |  10     | -
5606 00 99 00 |- - інші            |      |   5     |  10     | -
5607          |Шпагат, мотузки,    |      |         |         |
              |канати і троси,     |      |         |         |
              |сплетені чи ні,     |      |         |         |
              |просочені або       |      |         |         |
              |непросочені, з      |      |         |         |
              |покриттям або без   |      |         |         |
              |покриття, в оболонці|      |         |         |
              |або без оболонки, з |      |         |         |
              |гуми чи пластмаси:  |      |         |         |
5607 10 00 00 |- з джуту або інших |      |   1     |  40     | -
              |луб'яних текстильних|      |         |         |
              |волокон товарної    |      |         |         |
              |позиції 5303        |      |         |         |
              |- з сизалю або інших|      |         |         |
              |текстильних волокон |      |         |         |
              |рослин роду Agave:  |      |         |         |
5607 21 00 00 |- - шпагат та       |      |   5     |  40     | -
              |мотузки для         |      |         |         |
              |пакування           |      |         |         |
5607 29       |- - інші:           |      |         |         |
5607 29 10 00 |- - - з лінійною    |      |   1     |  40     | -
              |щільністю понад     |      |         |         |
              |100 000 децитексів  |      |         |         |
              |(10 г/м)            |      |         |         |
5607 29 90 00 |- - - з лінійною    |      |   5     |  40     | -
              |щільністю 100 000   |      |         |         |
              |децитексів (10 г/м) |      |         |         |
              |або менше           |      |         |         |
5607 30 00 00 |- з абаки           |      |   5     |  40     | -
              |(манільського       |      |         |         |
              |прядива, Musa       |      |         |         |
              |textilis Nee) або з |      |         |         |
              |інших жорстких      |      |         |         |
              |(листових) волокон  |      |         |         |
              |- з поліетилену або |      |         |         |
              |поліпропілену:      |      |         |         |
5607 41 00 00 |- - шпагат та       |      |   5     |  40     | -
              |мотузки для         |      |         |         |
              |упаковки            |      |         |         |
5607 49       |- - інші:           |      |         |         |
              |- - - з лінійною    |      |         |         |
              |щільністю 50 000    |      |         |         |
              |децитексів (5 г/м): |      |         |         |
5607 49 11 00 |- - - - плетені     |      |   5     |  40     | -
5607 49 19 00 |- - - - інші        |      |   2     |  40     | -
5607 49 90 00 |- - - з лінійною    |      |   1     |  40     | -
              |щільністю 50 000    |      |         |         |
              |децитексів (5 г/м)  |      |         |         |
              |або менше           |      |         |         |
5607 50       |- синтетичні волокна|      |         |         |
              |інші:               |      |         |         |
              |- - з нейлону або   |      |         |         |
              |інших поліамідів чи |      |         |         |
              |поліефірів:         |      |         |         |
              |- - - з лінійною    |      |         |         |
              |щільністю понад     |      |         |         |
              |50 000 децитексів   |      |         |         |
              |(5 г/м):            |      |         |         |
5607 50 11 00 |- - - - плетені     |      |   2     |  40     | -
5607 50 19 00 |- - - - інші        |      |   1     |  40     | -
5607 50 30 00 |- - - з лінійною    |      |   2     |  40     | -
              |щільністю 50 000    |      |         |         |
              |децитексів (5 г/м)  |      |         |         |
              |або менше           |      |         |         |
5607 50 90 00 |- - з інших         |      |   5     |  40     | -
              |синтетичних волокон |      |         |         |
5607 90 00 00 |- інші              |      |   5     |  40     | -
5608          |Сітки плетені з     |      |         |         |
              |шпагату, мотузок або|      |         |         |
              |канатів; сітки      |      |         |         |
              |рибальські та інші  |      |         |         |
              |сітки промислового  |      |         |         |
              |виробництва з       |      |         |         |
              |текстильних         |      |         |         |
              | матеріалів:        |      |         |         |
              |- з хімічних        |      |         |         |
              |текстильних         |      |         |         |
              |матеріалів:         |      |         |         |
5608 11       |- - сітки           |      |         |         |
              |промислового        |      |         |         |
              |виробництва для     |      |         |         |
              |рибної ловлі:       |      |         |         |
              |- - - з нейлону або |      |         |         |
              |інших поліамідів:   |      |         |         |
5608 11 11 00 |- - - - з шпагату,  |      |   1     |  10     | -
              |канатів, мотузок або|      |         |         |
              |тросів              |      |         |         |
5608 11 19 00 |- - - - з ниток     |      |   1     |  10     | -
              |- - - інші:         |      |         |         |
5608 11 91 00 |- - - - з шпагату,  |      |   5     |  10     | -
              |канатів, мотузок або|      |         |         |
              |тросів              |      |         |         |
5608 11 99 00 |- - - - з пряжі     |      |   5     |  10     | -
5608 19       |- - інші:           |      |         |         |
              |- - - сітки         |      |         |         |
              |промислового        |      |         |         |
              |виробництва:        |      |         |         |
              |- - - - з нейлону   |      |         |         |
              |або інших           |      |         |         |
              |поліамідів:         |      |         |         |
5608 19 11 00 |- - - - - з шпагату,|      |   1     |  10     | -
              |канатів, мотузок або|      |         |         |
              |тросів              |      |         |         |
5608 19 19 00 |- - - - - інші      |      |   1     |  10     | -
              |- - - - інші:       |      |         |         |
5608 19 31 00 |- - - - - з шпагату,|      |   5     |  10     | -
              |канатів, мотузок або|      |         |         |
              |тросів              |      |         |         |
5608 19 39 00 |- - - - - інші      |      |   5     |  10     | -
              |- - - інші:         |      |         |         |
5608 19 91 00 |- - - - з нейлону   |      |   5     |  10     | -
              |або інших           |      |         |         |
              |поліамідів          |      |         |         |
5608 19 99 00 |- - - - інші        |      |   5     |  10     | -
5608 90 00 00 |- інші              |      |   2     |  10     | -
5609 00 00 00 |Вироби з пряжі,     |      |   5     |  25     | -
              |стрічкових та       |      |         |         |
              |подібної форми ниток|      |         |         |
              |товарних позицій    |      |         |         |
              |5404 або 5405       |      |         |         |
              |шпагату, мотузок,   |      |         |         |
              |канатів або тросів, |      |         |         |
              |не включені до      |      |         |         |
              |інших угруповань    |      |         |         |