Група 55


                    Хімічні штапельні волокна

     Примітка:

     1. До товарних позицій 5501 та 5502 включаються лише джгути з
хімічних  ниток,  які  складаються  з  паралельних ниток однакової
довжини  і  які  дорівнюють  довжині  джгута,   джгут   має   такі
характеристики:

     а) довжина джгута понад 2 м;

     б) скручення джгута менш як 5 скр/м;

     в) лінійна щільність нитки менш як 67 децитексів;

     г) лише  для  джгута з синтетичних ниток:  джгут повинен бути
витягнутим,  після  чого здатність до  розтягування  не  перевищує
100 % його довжини;

     ґ) загальна лінійна щільність джгута понад 20 000 децитексів.

     Джгути завдовжки  не  більш  як 2 м класифікуються у товарній
позиції 5503 або 5504.

----------------------------------------------------------------------
     Код      |       Назва        |      Ставки мита, %      |Додат-
              |                    |--------------------------| кові
              |                    |префе-|пільгова |  повна  |  ОВО
              |                    | рен- |         |         |
              |                    |ційна |         |         |
--------------+--------------------+------+---------+---------+-------
5501          |Джгути з синтетичних|      |         |         |
              |ниток:              |      |         |         |
5501 10 00 00 |- з нейлону та інших|      |   0     |   10    | -
              |поліамідів          |      |         |         |
5501 20 00 00 |- з поліефіру       |      |   0     |   10    | -
5501 30 00 00 |- акрилові чи       |      |   0     |   10    | -
              |модакрилові         |      |         |         |
5501 90       |- інші:             |      |         |         |
5501 90 10 00 |- - з поліпропілену |      |   0     |   10    | -
5501 90 90 00 |- - інші            |      |   0     |   10    | -
5502 00       |Джгути з штучних    |      |         |         |
              |ниток:              |      |         |         |
5502 00 10 00 |- з віскози         |      |   0     |   10    | -
5502 00 40 00 |- з ацетату         |      |   0     |   10    | -
5502 00 80 00 |- інші              |      |   0     |   10    | -
5503          |Волокна штапельні   |      |         |         |
              |синтетичні, не      |      |         |         |
              |піддані кардо- чи   |      |         |         |
              |гребенечесанню і не |      |         |         |
              |оброблені іншим     |      |         |         |
              |способом для        |      |         |         |
              |прядіння:           |      |         |         |
5503 10       |- з нейлону або     |      |         |         |
              |інших поліамідів:   |      |         |         |
              |- - з арамідів:     |      |         |         |
5503 10 11 00 |- - - високо міцні  |      |   0     |   10    | -
5503 10 19 00 |- - - інші          |      |   0     |   10    | -
5503 10 90 00 |- - інші            |      |   0     |   10    | -
5503 20 00 00 |- з поліефіру       |      |   0     |   10    | -
5503 30 00 00 |- акрилові чи       |      |   0     |   10    | -
              |модакрилові         |      |         |         |
5503 40 00 00 |- з поліпропілену   |      |   0     |   10    | -
5503 90       |- інші:             |      |         |         |
5503 90 10 00 |- - хлоринові       |      |   0     |   10    | -
              |волокна             |      |         |         |
5503 90 90 00 |- - інші            |      |   0     |   10    | -
5504          |Волокна штапельні   |      |         |         |
              |штучні, не піддані  |      |         |         |
              |кардо- чи           |      |         |         |
              |гребенечесанню і не |      |         |         |
              |оброблені іншим     |      |         |         |
              |способом для        |      |         |         |
              |прядіння:           |      |         |         |
5504 10 00 00 |- з віскози         |      |   0     |   10    | -
5504 90 00 00 |- інші              |      |   0     |   10    | -
5505          |Відходи синтетичних |      |         |         |
              |або штучних волокон |      |         |         |
              |(включаючи гребеневі|      |         |         |
              |пачоси, відходи від |      |         |         |
              |прядіння та обтіпану|      |         |         |
              |сировину):          |      |         |         |
5505 10       |- з синтетичних     |      |         |         |
              |волокон:            |      |         |         |
5505 10 10 00 |- - з нейлону або   |      |   4     |    15   | -
              |інших поліамідів    |      |         |         |
5505 10 30 00 |- - з поліефіру     |      |   4     |    15   | -
5505 10 50 00 |- - акрилові чи     |      |   4     |    15   | -
              |модакрилові         |      |         |         |
5505 10 70 00 |- - з поліпропілену |      |   4     |    15   | -
5505 10 90 00 |- - інші            |      |   4     |    15   | -
5505 20 00 00 |- з штучних волокон |      |   4     |    15   | -
5506          |Волокна штапельні   |      |         |         |
              |синтетичні, піддані |      |         |         |
              |кардо- чи           |      |         |         |
              |гребенечесанню або  |      |         |         |
              |оброблені іншим     |      |         |         |
              |способом для        |      |         |         |
              |прядіння:           |      |         |         |
5506 10 00 00 |- з нейлону або     |      |   4     |   15    | -
              |інших поліамідів    |      |         |         |
5506 20 00 00 |- з поліестеру      |      |   4     |   15    | -
5506 30 00 00 |- акрилові чи       |      |   4     |   15    | -
              |модифіковані        |      |         |         |
              |акрилові            |      |         |         |
5506 90       |- інші:             |      |         |         |
5506 90 10 00 |- - хлоринові       |      |   4     |   15    | -
              |волокна             |      |         |         |
              |- - інші:           |      |         |         |
5506 90 91 00 |- - -з поліпропілену|      |   0     |   10    | -
5506 90 99 00 |- - - інші          |      |   4     |   15    | -
5507 00 00 00 |Волокна штапельні   |      |   4     |   15    | -
              |штучні, піддані     |      |         |         |
              |кардо- чи           |      |         |         |
              |гребенечесанню, або |      |         |         |
              |оброблені іншим     |      |         |         |
              |способом для        |      |         |         |
              |прядіння            |      |         |         |
5508          |Нитки швейні з      |      |         |         |
              |синтетичних або     |      |         |         |
              |штучних штапельних  |      |         |         |
              |волокон, розфасовані|      |         |         |
              |або не розфасовані  |      |         |         |
              |для роздрібної      |      |         |         |
              |торгівлі:           |      |         |         |
5508 10       |- з синтетичних     |      |         |         |
              |штапельних волокон: |      |         |         |
              |- - не розфасовані  |      |         |         |
              |для роздрібної      |      |         |         |
              |торгівлі:           |      |         |         |
5508 10 11 00 |- - - з поліефіру   |      |   0     |   10    | -
5508 10 19 00 |- - - інші          |      |   0     |   10    | -
5508 10 90 00 |- - розфасовані для |      |   0     |   10    | -
              |роздрібної торгівлі |      |         |         |
5508 20       |- з штучних         |      |         |         |
              |штапельних волокон: |      |         |         |
5508 20 10 00 |- - не розфасовані  |      |   0     |   10    | -
              |для роздрібної      |      |         |         |
              |торгівлі            |      |         |         |
5508 20 90 00 |- - розфасовані для |      |   0     |   10    | -
              |роздрібної торгівлі |      |         |         |
5509          |Пряжа з синтетичних |      |         |         |
              |штапельних волокон  |      |         |         |
              |(крім швейних       |      |         |         |
              |ниток), не          |      |         |         |
              |розфасована для     |      |         |         |
              |роздрібної торгівлі:|      |         |         |
              |- з вмістом 85 мас.%|      |         |         |
              |або більше          |      |         |         |
              |штапельних волокон з|      |         |         |
              |нейлону або інших   |      |         |         |
              |поліамідів:         |      |         |         |
5509 11 00 00 |- - пряжа           |      |   4     |   15    | -
              |однониткова         |      |         |         |
5509 12 00 00 |- - пряжа           |      |   4     |   15    | -
              |однокручена або     |      |         |         |
              |багатокручена       |      |         |         |
              |- з вмістом 85 мас.%|      |         |         |
              |або більше          |      |         |         |
              |поліефірних         |      |         |         |
              |штапельних волокон: |      |         |         |
5509 21       |- - пряжа           |      |         |         |
              |однониткова:        |      |         |         |
5509 21 10 00 |- - - невибілена або|      |   4     |   15    | -
              |вибілена            |      |         |         |
5509 21 90 00 |- - - інша          |      |   4     |   15    | -
5509 22       |- - пряжа           |      |         |         |
              |однокручена або     |      |         |         |
              |багатокручена:      |      |         |         |
5509 22 10 00 |- - - невибілена або|      |   4     |   15    | -
              |вибілена            |      |         |         |
5509 22 90 00 |- - - інша          |      |   4     |   15    | -
              |- з вмістом 85 мас.%|      |         |         |
              |або більше          |      |         |         |
              |штапельних волокон  |      |         |         |
              |акрилу або          |      |         |         |
              |модакрилу:          |      |         |         |
5509 31       |- - пряжа           |      |         |         |
              |однониткова:        |      |         |         |
5509 31 10 00 |- - - невибілена або|      |   4     |   15    | -
              |вибілена            |      |         |         |
5509 31 90 00 |- - - інша          |      |   4     |   15    | -
5509 32       |- - пряжа           |      |         |         |
              |однокручена або     |      |         |         |
              |багатокручена:      |      |         |         |
5509 32 10 00 |- - - невибілена або|      |   4     |   15    | -
              |вибілена            |      |         |         |
5509 32 90 00 |- - - інша          |      |   0     |   10    | -
              |- пряжа інша з      |      |         |         |
              |вмістом 85 мас.% або|      |         |         |
              |більше синтетичних  |      |         |         |
              |штапельних волокон: |      |         |         |
5509 41       |- - пряжа           |      |         |         |
              |однониткова:        |      |         |         |
5509 41 10 00 |- - - невибілена або|      |   4     |   15    | -
              |вибілена            |      |         |         |
5509 41 90 00 |- - - інша          |      |   4     |   15    | -
5509 42       |- - пряжа           |      |         |         |
              |однокручена або     |      |         |         |
              |багатокручена:      |      |         |         |
5509 42 10 00 |- - - невибілена або|      |   4     |   15    | -
              |вибілена            |      |         |         |
5509 42 90 00 |- - - інша          |      |   4     |   15    | -
              |- пряжа інша        |      |         |         |
              |з поліефірних       |      |         |         |
              |штапельних волокон: |      |         |         |
5509 51 00 00 |- - змішана головним|      |   0     |   10    | -
              |чином або винятково |      |         |         |
              |з штучними          |      |         |         |
              |штапельними         |      |         |         |
              |волоконами          |      |         |         |
5509 52       |- - змішана головним|      |         |         |
              |чином або винятково |      |         |         |
              |з вовною чи тонким  |      |         |         |
              |волосом тварин:     |      |         |         |
5509 52 10 00 |- - - невибілена або|      |   4     |   15    | -
              |вибілена            |      |         |         |
5509 52 90 00 |- - - інша          |      |   4     |   15    | -
5509 53 00 00 |- - змішана головним|      |   4     |   15    | -
              |чином або винятково |      |         |         |
              |з бавовною          |      |         |         |
5509 59 00 00 |- - інша            |      |   4     |   15    | -
              |- пряжа інша з      |      |         |         |
              |акрилових або       |      |         |         |
              |модакрилових        |      |         |         |
              |штапельних волокон: |      |         |         |
5509 61       |- - змішана головним|      |         |         |
              |чином або винятково |      |         |         |
              |з вовною чи тонким  |      |         |         |
              |волосом тварин:     |      |         |         |
5509 61 10 00 |- - - невибілена або|      |   4     |   15    | -
              |вибілена            |      |         |         |
5509 61 90 00 |- - - інша          |      |   0     |   10    | -
5509 62 00 00 |- - змішана головним|      |   4     |   15    | -
              |чином або винятково |      |         |         |
              |з бавовною          |      |         |         |
5509 69 00 00 |- - інша            |      |   4     |   15    | -
              |- пряжа інша:       |      |         |         |
5509 91       |- - змішана головним|      |         |         |
              |чином або винятково |      |         |         |
              |з вовною чи тонким  |      |         |         |
              |волосом тварин:     |      |         |         |
5509 91 10 00 |- - - невибілена або|      |   4     |   15    | -
              |вибілена            |      |         |         |
5509 91 90 00 |- - - інша          |      |   4     |   15    | -
5509 92 00 00 |- - змішана головним|      |   4     |   15    | -
              |чином або винятково |      |         |         |
              |з бавовною          |      |         |         |
5509 99 00 00 |- - інша            |      |   4     |   15    | -
5510          |Пряжа з штучних     |      |         |         |
              |штапельних волокон  |      |         |         |
              |(крім швейних       |      |         |         |
              |ниток), не          |      |         |         |
              |розфасована для     |      |         |         |
              |роздрібної торгівлі:|      |         |         |
              |- з вмістом 85 мас.%|      |         |         |
              |або більше штучних  |      |         |         |
              |штапельних волокон: |      |         |         |
5510 11 00 00 |- - пряжа           |      |   0     |   10    | -
              |однониткова         |      |         |         |
5510 12 00 00 |- - пряжа           |      |   0     |   10    | -
              |однокручена або     |      |         |         |
              |багатокручена       |      |         |         |
5510 20 00 00 |- пряжа інша,       |      |   0     |   10    | -
              |змішана головним    |      |         |         |
              |чином або винятково |      |         |         |
              |з вовною чи тонким  |      |         |         |
              |волосом тварин      |      |         |         |
5510 30 00 00 |- пряжа інша,       |      |   0     |   10    | -
              |змішана головним    |      |         |         |
              |чином або винятково |      |         |         |
              |з бавовною          |      |         |         |
5510 90 00 00 |- пряжа інша        |      |   0     |   10    | -
5511          |Пряжа з синтетичних |      |         |         |
              |або штучних         |      |         |         |
              |штапельних волокон  |      |         |         |
              |(крім швейних       |      |         |         |
              |ниток), розфасована |      |         |         |
              |для роздрібної      |      |         |         |
              |торгівлі:           |      |         |         |
5511 10 00 00 |- з синтетичних     |      |   0     |   10    | -
              |штапельних волокон  |      |         |         |
              |з вмістом 85 мас.%  |      |         |         |
              |або більше цих      |      |         |         |
              |волокон             |      |         |         |
5511 20 00 00 |- з синтетичних     |      |   0     |   10    | -
              |штапельних волокон  |      |         |         |
              |з вмістом менш як   |      |         |         |
              |85 мас.% цих        |      |         |         |
              |волокон             |      |         |         |
5511 30 00 00 |- з штучних         |      |   0     |   10    | -
              |штапельних волокон  |      |         |         |
5512          |Тканини з           |      |         |         |
              |синтетичних         |      |         |         |
              |штапельних волокон  |      |         |         |
              |з вмістом 85 мас.%  |      |         |         |
              |або більше цих      |      |         |         |
              |волокон:            |      |         |         |
              |- з вмістом 85 мас.%|      |         |         |
              |або більше          |      |         |         |
              |поліефірних         |      |         |         |
              |штапельних волокон: |      |         |         |
5512 11 00 00 |- - невибілені або  |      |   0     |   10    | кв. м
              |вибілені            |      |         |         |
5512 19       |- - інші:           |      |         |         |
5512 19 10 00 |- - - вибивні       |      |   0     |   10    | кв. м
5512 19 90 00 |- - інші            |      |   0     |   10    | кв. м
              |- з вмістом 85 мас.%|      |         |         |
              |або більше акрилових|      |         |         |
              |або модакрилових    |      |         |         |
              |штапельних волокон: |      |         |         |
5512 21 00 00 |- - невибілені або  |      |   0     |   10    | кв. м
              |вибілені            |      |         |         |
5512 29       |- - інші:           |      |         |         |
5512 29 10 00 |- - - вибивні       |      |   0     |   10    | кв. м
5512 29 90 00 |- - - інші          |      |   0     |   10    | кв. м
              |- інші:             |      |         |         |
5512 91 00 00 |- - невибілені або  |      |   0     |   10    | кв. м
              |вибілені            |      |         |         |
5512 99       |- - інші:           |      |         |         |
5512 99 10 00 |- - - вибивні       |      |   0     |   10    | кв. м
              |                    |      |         |         |
5512 99 90 00 |- - - інші          |      |   0     |   10    | кв. м
5513          |Тканини з           |      |         |         |
              |синтетичних         |      |         |         |
              |штапельних волокон з|      |         |         |
              |вмістом менш як     |      |         |         |
              |85 мас.% цих волокон|      |         |         |
              |змішаних            |      |         |         |
              |головним чином або  |      |         |         |
              |винятково з         |      |         |         |
              |бавовною,           |      |         |         |
              |з поверхневою       |      |         |         |
              |щільністю не більш  |      |         |         |
              |як 170 г/кв. м:     |      |         |         |
              |- невибілені або    |      |         |         |
              |вибілені:           |      |         |         |
5513 11       |- - з поліефірних   |      |         |         |
              |штапельних волокон  |      |         |         |
              |полотняного         |      |         |         |
              |переплетення:       |      |         |         |
5513 11 10 00 |- - - завширшки не  |      |   0     |   10    | кв. м
              |більш як 135 см     |      |         |         |
5513 11 30 00 |- - - завширшки     |      |   0     |   10    | кв. м
              |понад 135 см, але не|      |         |         |
              |більш як 165 см     |      |         |         |
5513 11 90 00 |- - - завширшки     |      |   0     |   10    | кв. м
              |понад 165 см        |      |         |         |
5513 12 00 00 |- з поліефірних     |      |   0     |   10    | кв. м
              |штапельних волокон  |      |         |         |
              |саржевого           |      |         |         |
              |переплетення 3-х або|      |         |         |
              |4-х ниток, включаючи|      |         |         |
              |зворотну [збиту]    |      |         |         |
              |саржу               |      |         |         |
5513 13 00 00 |- - тканини інші з  |      |   0     |   10    | кв. м
              |поліефірних         |      |         |         |
              |штапельних волокон  |      |         |         |
5513 19 00 00 |- - тканини інші    |      |   0     |   10    | кв. м
              |- пофарбовані:      |      |         |         |
5513 21       |- - з поліефірних   |      |         |         |
              |штапельних волокон  |      |         |         |
              |полотняного         |      |         |         |
              |переплетення:       |      |         |         |
5513 21 10 00 |- - - завширшки не  |      |   0     |   10    | кв. м
              |більш як 135 см     |      |         |         |
5513 21 30 00 |- - - завширшки     |      |   0     |   10    | кв. м
              |понад 135 см, але не|      |         |         |
              |більш як 165 см     |      |         |         |
5513 21 90 00 |- - - завширшки     |      |   0     |   10    | кв. м
              |понад 165 см        |      |         |         |
5513 22 00 00 |- - з поліефірних   |      |   0     |   10    | кв. м
              |штапельних волокон  |      |         |         |
              |саржевого           |      |         |         |
              |переплетення 3-х або|      |         |         |
              |4-х ниток, включаючи|      |         |         |
              |зворотну [збиту]    |      |         |         |
              |саржу               |      |         |         |
5513 23 00 00 |- - тканини інші з  |      |   0     |   10    | кв. м
              |поліефірних         |      |         |         |
              |штапельних волокон  |      |         |         |
5513 29 00 00 |- - тканини інші    |      |   0     |   10    | кв. м
              |- з пряжі різних    |      |         |         |
              |кольорів:           |      |         |         |
5513 31 00 00 |- - з поліефірних   |      |   0     |   10    | кв. м
              |штапельних волокон  |      |         |         |
              |полотняного         |      |         |         |
              |переплетення        |      |         |         |
5513 32 00 00 |- з поліефірних     |      |   0     |   10    | кв. м
              |штапельних волокон  |      |         |         |
              |саржевого           |      |         |         |
              |переплетення 3-х або|      |         |         |
              |4-х ниток, включаючи|      |         |         |
              |зворотну [збиту]    |      |         |         |
              |саржу               |      |         |         |
5513 33 00 00 |- - тканини інші з  |      |   0     |   10    | кв. м
              |поліефірних         |      |         |         |
              |штапельних волокон  |      |         |         |
5513 39 00 00 |- - тканини інші    |      |   0     |   10    | кв. м
              |- вибивні:          |      |         |         |
5513 41 00 00 |- - з поліефірних   |      |   0     |   10    | кв. м
              |штапельних волокон  |      |         |         |
              |полотняного         |      |         |         |
              |переплетення        |      |         |         |
5513 42 00 00 |- - з поліефірних   |      |   0     |   10    | кв. м
              |штапельних волокон  |      |         |         |
              |саржевого           |      |         |         |
              |переплетення 3-х або|      |         |         |
              |4-х ниток, включаючи|      |         |         |
              |зворотну [збиту]    |      |         |         |
              |саржу               |      |         |         |
5513 43 00 00 |- - тканини інші з  |      |   0     |   10    | кв. м
              |поліефірних         |      |         |         |
              |штапельних волокон  |      |         |         |
5513 49 00 00 |- - тканини інші    |      |   0     |   10    | кв. м
5514          |Тканини з           |      |         |         |
              |синтетичних         |      |         |         |
              |штапельних волокон з|      |         |         |
              |вмістом менш як     |      |         |         |
              |85 мас.% цих волокон|      |         |         |
              |змішаних головним   |      |         |         |
              |чином або винятково |      |         |         |
              |з бавовною, з       |      |         |         |
              |поверхневою         |      |         |         |
              |щільністю понад     |      |         |         |
              |170 г/кв. м:        |      |         |         |
              |- невибілені або    |      |         |         |
              |вибілені:           |      |         |         |
5514 11 00 00 |- - з поліефірних   |      |   0     |   10    | кв. м
              |штапельних волокон  |      |         |         |
              |полотняного         |      |         |         |
              |переплетення        |      |         |         |
5514 12 00 00 |- з поліефірних     |      |   0     |   10    | кв. м
              |штапельних волокон  |      |         |         |
              |саржевого           |      |         |         |
              |переплетення 3-х або|      |         |         |
              |4-х ниток, включаючи|      |         |         |
              |зворотну [збиту]    |      |         |         |
              |саржу               |      |         |         |
5514 13 00 00 |- - тканини інші з  |      |   0     |   10    | кв. м
              |поліефірних         |      |         |         |
              |штапельних волокон  |      |         |         |
5514 19 00 00 |- - тканини інші    |      |   0     |   10    | кв. м
              |- пофарбовані:      |      |         |         |
5514 21 00 00 |- - з поліефірних   |      |   0     |   10    | кв. м
              |штапельних волокон  |      |         |         |
              |полотняного         |      |         |         |
              |переплетення        |      |         |         |
5514 22 00 00 |- - з поліефірних   |      |   0     |   10    | кв. м
              |штапельних волокон  |      |         |         |
              |саржевого           |      |         |         |
              |переплетення 3-х або|      |         |         |
              |4-х ниток, включаючи|      |         |         |
              |зворотну [збиту]    |      |         |         |
              |саржу               |      |         |         |
5514 23 00 00 |- - тканини інші з  |      |   0     |   10    | кв. м
              |поліефірних         |      |         |         |
              |штапельних волокон  |      |         |         |
5514 29 00 00 |- - тканини інші    |      |   0     |   10    | кв. м
              |- з пряжі різних    |      |         |         |
              |кольорів:           |      |         |         |
5514 31 00 00 |- - з поліефірних   |      |   0     |   10    | кв. м
              |штапельних волокон  |      |         |         |
              |полотняного         |      |         |         |
              |переплетення        |      |         |         |
5514 32 00 00 |- - з поліефірних   |      |   0     |   10    | кв. м
              |штапельних волокон  |      |         |         |
              |саржевого           |      |         |         |
              |переплетення 3-х або|      |         |         |
              |4-х ниток, включаючи|      |         |         |
              |зворотну [збиту]    |      |         |         |
              |саржу               |      |         |         |
5514 33 00 00 |- - тканини інші з  |      |   0     |   10    | кв. м
              |поліефірних         |      |         |         |
              |штапельних волокон  |      |         |         |
5514 39 00 00 |- - тканини інші    |      |   0     |   10    | кв. м
              |- вибивні:          |      |         |         |
5514 41 00 00 |- - з поліефірних   |      |   0     |   10    | кв. м
              |штапельних волокон  |      |         |         |
              |полотняного         |      |         |         |
              |переплетення        |      |         |         |
5514 42 00 00 |- - з поліефірних   |      |   0     |   10    | кв. м
              |штапельних волокон  |      |         |         |
              |саржевого           |      |         |         |
              |переплетення 3-х або|      |         |         |
              |4-х ниток, включаючи|      |         |         |
              |зворотну [збиту]    |      |         |         |
              |саржу               |      |         |         |
5514 43 00 00 |- - тканини інші з  |      |   0     |   10    | кв. м
              |поліефірних         |      |         |         |
              |штапельних волокон  |      |         |         |
5514 49 00 00 |- - тканини інші    |      |   0     |   10    | кв. м
5515          |Інші тканини з      |      |         |         |
              |синтетичних         |      |         |         |
              |штапельних волокон: |      |         |         |
              |- з поліефірних     |      |         |         |
              |штапельних волокон: |      |         |         |
5515 11       |- - змішані         |      |         |         |
              |головним чином або  |      |         |         |
              |винятково з         |      |         |         |
              |штапельними         |      |         |         |
              |волокнами з         |      |         |         |
              |віскози:            |      |         |         |
5515 11 10 00 |- - - невибілені або|      |   0     |   10    | кв. м
              |вибілені            |      |         |         |
5515 11 30 00 |- - - вибивні       |      |   0     |   10    | кв. м
5515 11 90 00 |- - - інші          |      |   0     |   10    | кв. м
5515 12       |- - змішані головним|      |         |         |
              |чином або винятково |      |         |         |
              |з хімічними нитками:|      |         |         |
5515 12 10 00 |- - - невибілені або|      |   0     |   10    | кв. м
              |вибілені            |      |         |         |
5515 12 30 00 |- - - вибивні       |      |   0     |   10    | кв. м
5515 12 90 00 |- - - інші          |      |   0     |   10    | кв. м
5515 13       |- - змішані головним|      |         |         |
              |чином або винятково |      |         |         |
              |з вовною чи тонким  |      |         |         |
              |волосом тварин:     |      |         |         |
              |- - - змішані       |      |         |         |
              |головним чином або  |      |         |         |
              |винятково з вовною, |      |         |         |
              |підданою            |      |         |         |
              |кардочесанню, або   |      |         |         |
              |тонким волосом      |      |         |         |
              |тварин (вовняна     |      |         |         |
              |тканина):           |      |         |         |
5515 13 11 00 |- - - - невибілені  |      |   0     |   10    | кв. м
              |або вибілені        |      |         |         |
5515 13 19 00 |- - - - інші        |      |   0     |   10    | кв. м
              |- - - змішані       |      |         |         |
              |головним чином або  |      |         |         |
              |винятково з вовною, |      |         |         |
              |підданою            |      |         |         |
              |гребенечесанню, або |      |         |         |
              |тонким волосом      |      |         |         |
              |тварин (камвольна   |      |         |         |
              |тканина):           |      |         |         |
5515 13 91 00 |- - - - невибілені  |      |   0     |   10    | кв. м
              |або вибілені        |      |         |         |
5515 13 99 00 |- - - - інші        |      |   0     |   10    | кв. м
5515 19       |- - інші:           |      |         |         |
5515 19 10 00 |- - - невибілені або|      |   0     |   10    | кв. м
              |вибілені            |      |         |         |
5515 19 30 00 |- - - вибивні       |      |   0     |   10    | кв. м
5515 19 90 00 |- - - інші          |      |   0     |   10    | кв. м
              |- з акрилових та    |      |         |         |
              |модакрилових        |      |         |         |
              |штапельних волокон: |      |         |         |
5515 21       |- - змішані головним|      |         |         |
              |чином або винятково |      |         |         |
              |з хімічними нитками:|      |         |         |
5515 21 10 00 |- - - невибілені або|      |   0     |   10    | кв. м
              |вибілені            |      |         |         |
5515 21 30 00 |- - - вибивні       |      |   0     |   10    | кв. м
5515 21 90 00 |- - - інші          |      |   0     |   10    | кв. м
5515 22       |- - змішані головним|      |         |         |
              |чином або винятково |      |         |         |
              |з вовною чи тонким  |      |         |         |
              |волосом тварин:     |      |         |         |
              |- - - змішані       |      |         |         |
              |головним чином або  |      |         |         |
              |винятково з вовною, |      |         |         |
              |підданою            |      |         |         |
              |кардочесанню, та    |      |         |         |
              |тонким волосом      |      |         |         |
              |тварин (вовняна     |      |         |         |
              |тканина):           |      |         |         |
5515 22 11 00 |- - - - невибілені  |      |   0     |   10    | кв. м
              |або вибілені        |      |         |         |
5515 22 19 00 |- - - - інші        |      |   0     |   10    | кв. м
              |- - - змішані       |      |         |         |
              |головним чином або  |      |         |         |
              |винятково з вовною, |      |         |         |
              |підданою            |      |         |         |
              |гребенечесанню, чи  |      |         |         |
              |тонким волосом      |      |         |         |
              |тварин (камвольна   |      |         |         |
              |тканина):           |      |         |         |
5515 22 91 00 |- - - - невибілені  |      |   0     |   10    | кв. м
              |або вибілені        |      |         |         |
5515 22 99 00 |- - - - інші        |      |   0     |   10    | кв. м
5515 29       |- - інші:           |      |         |         |
5515 29 10 00 |- - - невибілені або|      |   0     |   10    | кв. м
              |вибілені            |      |         |         |
5515 29 30 00 |- - - вибивні       |      |   0     |   10    | кв. м
5515 29 90 00 |- - - інші          |      |   0     |   10    | кв. м
              |- тканини інші:     |      |         |         |
5515 91       |- - змішані головним|      |         |         |
              |чином або винятково |      |         |         |
              |з хімічними нитками:|      |         |         |
5515 91 10 00 |- - - невибілені або|      |   0     |   10    | кв. м
              |вибілені            |      |         |         |
5515 91 30 00 |- - - вибивні       |      |   0     |   10    | кв. м
5515 91 90 00 |- - - інші          |      |   0     |   10    | кв. м
5515 92       |- - змішані         |      |         |         |
              |головним чином або  |      |         |         |
              |винятково з вовною  |      |         |         |
              |чи тонким волосом   |      |         |         |
              |тварин:             |      |         |         |
              |- - - змішані       |      |         |         |
              |головним чином або  |      |         |         |
              |винятково з вовною, |      |         |         |
              |підданою            |      |         |         |
              |кардочесанню, чи    |      |         |         |
              |тонким волосом      |      |         |         |
              |тварин (вовняна     |      |         |         |
              |тканина):           |      |         |         |
5515 92 11 00 |- - - - невибілені  |      |   0     |   10    | кв. м
              |або вибілені        |      |         |         |
5515 92 19 00 |- - - - інші        |      |   0     |   10    | кв. м
              |- - - змішані       |      |         |         |
              |головним чином або  |      |         |         |
              |винятково з вовною, |      |         |         |
              |підданою            |      |         |         |
              |гребенечесанню, чи  |      |         |         |
              |тонким волосом      |      |         |         |
              |тварин (камвольна   |      |         |         |
              |тканина):           |      |         |         |
5515 92 91 00 |- - - - невибілені  |      |   0     |   10    | кв. м
              |або вибілені        |      |         |         |
5515 92 99 00 |- - - - інші        |      |   0     |   10    | кв. м
5515 99       |- - інші:           |      |         |         |
5515 99 10 00 |- - - невибілені або|      |   0     |   10    | кв. м
              |вибілені            |      |         |         |
5515 99 30 00 |- - - вибивні       |      |   0     |   10    | кв. м
5515 99 90 00 |- - - інші          |      |   0     |   10    | кв. м
5516          |Тканини з штучних   |      |         |         |
              |штапельних волокон: |      |         |         |
              |- з вмістом 85 мас.%|      |         |         |
              |або більше штучних  |      |         |         |
              |волокон:            |      |         |         |
5516 11 00 00 |- - невибілені або  |      |   0     |   10    | кв. м
              |вибілені            |      |         |         |
5516 12 00 00 |- - пофарбовані     |      |   0     |   10    | кв. м
5516 13 00 00 |- - з ниток різних  |      |   0     |   10    | кв. м
              |кольорів            |      |         |         |
5516 14 00 00 |- - вибивні         |      |   0     |   10    | кв. м
              |- з вмістом менш як |      |         |         |
              |85 мас.% штучних    |      |         |         |
              |штапельних волокон, |      |         |         |
              |змішаних головним   |      |         |         |
              |чином або винятково |      |         |         |
              |з хімічними нитками:|      |         |         |
5516 21 00 00 |- - невибілені або  |      |   0     |   10    | кв. м
              |вибілені            |      |         |         |
5516 22 00 00 |- - пофарбовані     |      |   0     |   10    | кв. м
5516 23       |- - з ниток різних  |      |         |         |
              |кольорів:           |      |         |         |
5516 23 10 00 |- - - жакардові     |      |   0     |   10    | кв. м
              |тканини завширшки   |      |         |         |
              |140 см або більше   |      |         |         |
              |(тик для матраців)  |      |         |         |
5516 23 90 00 |- - - інші          |      |   0     |   10    | кв. м
5516 24 00 00 |- - вибивні         |      |   0     |   10    | кв. м
              |- з вмістом менш як |      |         |         |
              |85 мас.% штучних    |      |         |         |
              |штапельних волокон, |      |         |         |
              |змішаних головним   |      |         |         |
              |чином або винятково |      |         |         |
              |з вовною чи тонким  |      |         |         |
              |волосом тварин:     |      |         |         |
5516 31 00 00 |- - невибілені або  |      |   0     |   10    | кв. м
              |вибілені            |      |         |         |
5516 32 00 00 |- - пофарбовані     |      |   0     |   10    | кв. м
5516 33 00 00 |- - з ниток різних  |      |   0     |   10    | кв. м
              |кольорів            |      |         |         |
5516 34 00 00 |- - набивні         |      |   0     |   10    | кв. м
              |- з вмістом менш як |      |         |         |
              |85 мас.% штучних    |      |         |         |
              |штапельних волокон з|      |         |         |
              |доданням головним   |      |         |         |
              |чином або винятково |      |         |         |
              |бавовни:            |      |         |         |
5516 41 00 00 |- - невибілені або  |      |   0     |   10    | кв. м
              |вибілені            |      |         |         |
5516 42 00 00 |- - пофарбовані     |      |   0     |   10    | кв. м
5516 43 00 00 |- - з ниток різних  |      |   0     |   10    | кв. м
              |кольорів            |      |         |         |
5516 44 00 00 |- - вибивні         |      |   0     |   10    | кв. м
              |- інші:             |      |         |         |
5516 91 00 00 |- - невибілені або  |      |   0     |   10    | кв. м
              |вибілені            |      |         |         |
5516 92 00 00 |- - пофарбовані     |      |   0     |   10    | кв. м
5516 93 00 00 |- - з ниток різних  |      |   0     |   10    | кв. м
              |кольорів            |      |         |         |
5516 94 00 00 |- - вибивні         |      |   0     |   10    | кв. м