Група 54


                   Нитки синтетичні або штучні

     Примітка:

     1. В усій Номенклатурі термін "волокна синтетичні або штучні"
означає штапельні   волокна   та  нитки  з  органічних  полімерів,
одержаних одним із таких виробничих процесів:

     а) полімеризацією органічних мономерів у такі,  як поліаміди,
поліефіри, поліуретани або похідні полівінілу; чи

     б) хімічним   перетворенням  природних  органічних  полімерів
(наприклад, целюлози,  казеїну,  протеїну,  водоростей) у такі, як
віскозне, ацетатцелюлозне, мідно-аміачне або альгінатне волокно.

     Термін "синтетичні"  означає волокна,  визначені у пункті а),
"штучні" - у пункті б).

     Терміни   "синтетичні" та "штучні" вживаються у  тому  самому
значенні і до терміну "текстильні матеріали".

     2. До  товарних  позицій 5402 та 5403 не включаються джгути з
синтетичних або штучних ниток, що класифікуються у групі 55.

----------------------------------------------------------------------
     Код      |       Назва        |      Ставки мита, %      |Додат-
              |                    |--------------------------| кові
              |                    |префе-|пільгова |  повна  |  ОВО
              |                    | рен- |         |         |
              |                    |ційна |         |         |
--------------+--------------------+------+---------+---------+-------
5401          |Нитки швейні з      |      |         |         |
              |синтетичних або     |      |         |         |
              |штучних волокон,    |      |         |         |
              |розфасовані або не  |      |         |         |
              |розфасовані для     |      |         |         |
              |роздрібної торгівлі:|      |         |         |
5401 10       |- з волокон         |      |         |         |
              |синтетичних:        |      |         |         |
              |- - не розфасовані  |      |         |         |
              |для роздрібної      |      |         |         |
              |торгівлі:           |      |         |         |
5401 10 11 00 |- - - нитки армовані|      |   0     |   10    | -
5401 10 19 00 |- - - інші          |      |   0     |   10    | -
5401 10 90 00 |- - розфасовані для |      |   0     |   10    | -
              |роздрібної торгівлі |      |         |         |
5401 20       |- з волокон штучних:|      |         |         |
5401 20 10 00 |- - не розфасовані  |      |   0     |   10    | -
              |для роздрібної      |      |         |         |
              |торгівлі            |      |         |         |
5401 20 90 00 |- - розфасовані для |      |   0     |   10    | -
              |роздрібної торгівлі |      |         |         |
5402           Нитки комплексні
               синтетичні (крім
               швейних ниток) не
               розфасовані для
               роздрібної
               торгівлі, включаючи
               синтетичні
               мононитки з
               лінійною щільністю
               менш як 67
               децитексів:
5402 10       |- нитки високоміцні |      |         |         |
              |з нейлону або з     |      |         |         |
              |інших поліамідів:   |      |         |         |
5402 10 10 00 |- - з арамідів      |      |   0     |   10    | -
5402 10 90 00 |- - інші            |      |   0     |   10    | -
5402 20 00 00 |- нитки високоміцні |      |   0     |   10    | -
              |з поліефірів        |      |         |         |
              |- нитки             |      |         |         |
              |текстуровані:       |      |         |         |
5402 31 00 00 |- - з нейлону або з |      |   0     |   10    | -
              |інших поліамідів з  |      |         |         |
              |лінійною щільністю  |      |         |         |
              |50 тексів або менше,|      |         |         |
              |однониткові         |      |         |         |
5402 32 00 00 |- - з нейлону або з |      |   0     |   10    | -
              |інших поліамідів з  |      |         |         |
              |лінійною щільністю  |      |         |         |
              |понад 50 тексів,    |      |         |         |
              |однониткові         |      |         |         |
5402 33 00 00 |- - з поліестерів   |      |   0     |   10    | -
5402 39       |- - інші:           |      |         |         |
5402 39 10 00 |- - - з             |      |   0     |   10    | -
              |поліпропілену       |      |         |         |
5402 39 90 00 |- - - інші          |      |   0     |   10    | -
              |- пряжа інша,       |      |         |         |
              |однониткова, кручена|      |         |         |
              |чи некручена, не    |      |         |         |
              |більш як 50 скр/м:  |      |         |         |
5402 41 00 00 |- - з нейлону або з |      |   0     |   10    | -
              |інших поліамідів    |      |         |         |
5402 42 00 00 |- - з поліефірів    |      |   0     |   10    | -
              |частково            |      |         |         |
              |орієнтованих        |      |         |         |
5402 43 00 00 |- - з поліефірів    |      |   0     |   10    | -
              |інша                |      |         |         |
5402 49       |- - інша:           |      |         |         |
5402 49 10 00 |- - - еластомірна   |      |   0     |   10    | -
              |- - - інша:         |      |         |         |
5402 49 91 00 |- - - - з           |      |   0     |   10    | -
              |поліпропілену       |      |         |         |
5402 49 99 00 |- - - - інша        |      |   0     |   10    | -
              |- пряжа інша,       |      |         |         |
              |однониткова кручена,|      |         |         |
              |понад 50 скр/м:     |      |         |         |
5402 51 00 00 |- - з нейлону або   |      |   0     |   10    | -
              |інших поліамідів    |      |         |         |
5402 52 00 00 |- - з поліестерів   |      |   0     |   10    | -
5402 59       |- - інша:           |      |         |         |
5402 59 10 00 |- - - з             |      |   0     |   10    | -
              |поліпропілену       |      |         |         |
5402 59 90 00 |- - - інша          |      |   0     |   10    | -
              |- пряжа інша,       |      |         |         |
              |однокручена та      |      |         |         |
              |багатокручена:      |      |         |         |
5402 61 00 00 |- - з нейлону або   |      |   0     |   10    | -
              |інших поліамідів    |      |         |         |
5402 62 00 00 |- - з поліестерів   |      |   0     |   10    | -
5402 69       |- - інша:           |      |         |         |
5402 69 10 00 |- - - з             |      |   0     |   10    | -
              |поліпропілену       |      |         |         |
5402 69 90 00 |- - - інша          |      |   0     |   10    | -
5403          |Нитки комплексні з  |      |         |         |
              |штучних волокон     |      |         |         |
              |(крім ниток для     |      |         |         |
              |шиття), не          |      |         |         |
              |розфасовані для     |      |         |         |
              |роздрібної торгівлі,|      |         |         |
              |включаючи штучні    |      |         |         |
              |мононитки з лінійною|      |         |         |
              |щільністю менш як 67|      |         |         |
              |децитексів:         |      |         |         |
5403 10 00 00 |- нитки високоміцні |      |   0     |   10    | -
              |з віскози           |      |         |         |
5403 20       |- нитки             |      |         |         |
              |текстуровані:       |      |         |         |
5403 20 10 00 |- - з               |      |   0     |   10    | -
              |ацетатцелюлози      |      |         |         |
5403 20 90 00  - - інші                       0         10      -

               - інша пряжа,
               однониткова:
5403 31 00 00 |- - з віскози,      |      |   0     |   10    | -
              |некручені або       |      |         |         |
              |кручені, не більш як|      |         |         |
              |120 скр/м           |      |         |         |
5403 32 00 00 |- - з віскози,      |      |   0     |   10    | -
              |кручені понад       |      |         |         |
              |120 скр/м           |      |         |         |
5403 33       |- - з               |      |         |         |
              |ацетатцелюлози:     |      |         |         |
5403 33 10 00 |- - - однониткова   |      |   0     |   10    | -
              |некручена або       |      |         |         |
              |кручена, не більш як|      |         |         |
              |250 скр/м           |      |         |         |
5403 33 90 00 |- - - інші          |      |   0     |   10    | -
5403 39 00 00 |- - інші            |      |   0     |   10    | -
              |- інша пряжа        |      |         |         |
              |однокручена або     |      |         |         |
              |багатокручена:      |      |         |         |
5403 41 00 00 |- - з віскози       |      |   0     |   10    | -
5403 42 00 00 |- - з               |      |   0     |   10    | -
              |ацетатцелюлози      |      |         |         |
5403 49 00 00 |- - інші            |      |   0     |   10    | -
5404          |Мононитки синтетичні|      |         |         |
              |з лінійною щільністю|      |         |         |
              |67 або більше       |      |         |         |
              |децитексів і з      |      |         |         |
              |поперечним перерізом|      |         |         |
              |не більш як 1 мм;   |      |         |         |
              |стрічкові та        |      |         |         |
              |подібної форми нитки|      |         |         |
              |(наприклад, штучна  |      |         |         |
              |соломка) із         |      |         |         |
              |синтетичних         |      |         |         |
              |текстильних         |      |         |         |
              |матеріалів завширшки|      |         |         |
              |не більш як 5 мм:   |      |         |         |
5404 10       |- мононитки:        |      |         |         |
5404 10 10 00 |- - еластомірні     |      |   0     |   10    | -
5404 10 90 00 |- - інші            |      |   0     |   10    | -
5404 90       |- інші:             |      |         |         |
              |- - з поліпропілену:|      |         |         |
5404 90 11 00 |- - - нитки         |      |   0     |   10    | -
              |декоративні         |      |         |         |
              |стрічкові,          |      |         |         |
              |використовувані для |      |         |         |
              |упаковки            |      |         |         |
5404 90 19 00 |- - - інші          |      |   0     |   10    | -
5404 90 90 00 |- - інші            |      |   0     |   10    | -
5405 00 00 00 |Мононитки штучні, з |      |   0     |   10    | -
              |лінійною щільністю  |      |         |         |
              |67 або більше       |      |         |         |
              |децитексів і з      |      |         |         |
              |поперечним перерізом|      |         |         |
              |не більш як 1 мм;   |      |         |         |
              |стрічкові та        |      |         |         |
              |подібної форми нитки|      |         |         |
              |(наприклад штучна   |      |         |         |
              |соломка) з штучних  |      |         |         |
              |текстильних         |      |         |         |
              |матеріалів,         |      |         |         |
              |завширшки не більш  |      |         |         |
              |як 5 мм             |      |         |         |
5406           Хімічні нитки
               комплексні (крім
               ниток для шиття)
               розфасовані для
               роздрібної
               торгівлі:
5406 10 00 00 |- нитки синтетичні  |      |   0     |   10    | -
              |комплексні          |      |         |         |
5406 20 00 00 |- нитки штучні      |      |   0     |   10    | -
              |комплексні          |      |         |         |
5407          |Тканини з           |      |         |         |
              |синтетичних         |      |         |         |
              |комплексних ниток,  |      |         |         |
              |включаючи тканини,  |      |         |         |
              |виготовлені з       |      |         |         |
              |матеріалів товарної |      |         |         |
              |позиції 5404:       |      |         |         |
5407 10 00 00 |- тканини,          |      |   5     |   20    | кв. м
              |виготовлені з       |      |         |         |
              |високоміцних ниток з|      |         |         |
              |нейлону або інших   |      |         |         |
              |поліамідів чи       |      |         |         |
              |поліефірів          |      |         |         |
5407 20       |- тканини,          |      |         |         |
              |виготовлені з       |      |         |         |
              |стрічкових або      |      |         |         |
              |аналогічної форми   |      |         |         |
              |ниток:              |      |         |         |
              |- - з поліетилену   |      |         |         |
              |або поліпропілену   |      |         |         |
              |завширшки:          |      |         |         |
5407 20 11 00 |- - - менш як 3 м   |      |   5     |   20    | кв. м
5407 20 19 00 |- - - 3 м або більше|      |   1     |    5    | кв. м
5407 20 90 00 |- - інші            |      |   5     |   20    | кв. м
5407 30 00 00 |- тканини, зазначені|      |   5     |   20    | кв. м
              |у примітці 9 до     |      |         |         |
              |розділу XI          |      |         |         |
              |- тканини інші, з   |      |         |         |
              |вмістом не менш як  |      |         |         |
              |85 мас.% ниток з    |      |         |         |
              |нейлону або інших   |      |         |         |
              |поліамідів:         |      |         |         |
5407 41 00 00 |- - невибілені або  |      |   5     |   20    | кв. м
              |вибілені            |      |         |         |
5407 42 00 00 |- - пофарбовані     |      |   5     |   20    | кв. м
5407 43 00 00 |- - з ниток різних  |      |   5     |   20    | кв. м
              |кольорів            |      |         |         |
5407 44 00 00 |- - вибивні         |      |   5     |   20    | кв. м
              |- тканини інші з    |      |         |         |
              |вмістом не менш як  |      |         |         |
              |85 мас.%            |      |         |         |
              |текстурованих       |      |         |         |
              |поліефірних ниток:  |      |         |         |
5407 51 00 00 |- - невибілені або  |      |   5     |   20    | кв. м
              |вибілені            |      |         |         |
5407 52 00 00 |- - пофарбовані     |      |   5     |   20    | кв. м
5407 53 00 00 |- - з ниток різних  |      |   5     |   20    | кв. м
              |кольорів            |      |         |         |
5407 54 00 00 |- - вибивні         |      |   5     |   20    | кв. м
              |- інші тканини з    |      |         |         |
              |вмістом не менш як  |      |         |         |
              |85 мас.% поліестеру:|      |         |         |
5407 61       |- - з вмістом       |      |         |         |
              |нетекстурованих     |      |         |         |
              |ниток з поліефіру не|      |         |         |
              |менш як 85 мас.%:   |      |         |         |
5407 61 10 00 |- - - невибілені або|      |   5     |   20    | кв. м
              |вибілені            |      |         |         |
5407 61 30 00 |- - - пофарбовані   |      |   5     |   20    | кв. м
5407 61 50 00 |- - - з ниток різних|      |   5     |   20    | кв. м
              |кольорів            |      |         |         |
5407 61 90 00 |- - - вибивні       |      |   5     |   20    | кв. м
5407 69       |- - інші:           |      |         |         |
5407 69 10 00 |- - - невибілені або|      |   5     |   20    | кв. м
              |вибілені            |      |         |         |
5407 69 90 00 |- - - інші          |      |   5     |   20    | кв. м
              |- тканини інші з    |      |         |         |
              |вмістом не менш як  |      |         |         |
              |85 мас.%            |      |         |         |
              |синтетичних ниток:  |      |         |         |
5407 71 00 00 |- - невибілені або  |      |   1     |   20    | кв. м
              |вибілені            |      |         |         |
5407 72 00 00 |- - пофарбовані     |      |   5     |   20    | кв. м
5407 73 00 00 |- - з ниток різних  |      |   5     |   20    | кв. м
              |кольорів            |      |         |         |
5407 74 00 00 |- - вибивні         |      |   5     |   20    | кв. м
              |- тканини інші з    |      |         |         |
              |вмістом менш як     |      |         |         |
              |85 мас.% синтетичних|      |         |         |
              |ниток змішаних,     |      |         |         |
              |головним чином або  |      |         |         |
              |винятково, з        |      |         |         |
              |бавовною:           |      |         |         |
5407 81 00 00 |- - невибілені або  |      |   5     |   20    | кв. м
              |вибілені            |      |         |         |
5407 82 00 00 |- - пофарбовані     |      |   5     |   20    | кв. м
5407 83 00    |- - з ниток різних  |      |         |         |
              |кольорів:           |      |         |         |
5407 83 00 10 |- - - жакардові     |      |   1     |   20    | кв. м
              |тканини завширшки   |      |         |         |
              |понад 115 см, але   |      |         |         |
              |менш як 140 см, з   |      |         |         |
              |поверхневою         |      |         |         |
              |щільністю понад     |      |         |         |
              |250 г/кв. м         |      |         |         |
5407 83 00 90 |- - - інші          |      |   5     |   20    | кв. м
5407 84 00 00 |- - вибивні         |      |   5     |   20    | кв. м
              |- тканини інші:     |      |         |         |
5407 91 00 00 |- - невибілені або  |      |   2     |   20    | кв. м
              |вибілені            |      |         |         |
5407 92 00 00 |- - пофарбовані     |      |   5     |   20    | кв. м
5407 93 00 00 |- - з ниток різних  |      |   5     |   20    | кв. м
              |кольорів            |      |         |         |
5407 94 00 00 |- - вибивні         |      |   5     |   20    | кв. м
5408          |Тканини з штучних   |      |         |         |
              |комплексних ниток,  |      |         |         |
              |включаючи тканини,  |      |         |         |
              |виготовлені з       |      |         |         |
              |матеріалів товарної |      |         |         |
              |позиції 5405:       |      |         |         |
5408 10 00 00 |- тканини,          |      |   0     |   10    | кв. м
              |виготовлені з       |      |         |         |
              |високоміцних        |      |         |         |
              |віскозних ниток     |      |         |         |
              |- тканини інші з    |      |         |         |
              |вмістом не менш як  |      |         |         |
              |85 мас.% стрічкових,|      |         |         |
              |або подібної форми, |      |         |         |
              |ниток:              |      |         |         |
5408 21 00 00 |- - невибілені або  |      |   0     |   10    | кв. м
              |вибілені            |      |         |         |
5408 22       |- - пофарбовані:    |      |         |         |
5408 22 10 00 |- - - завширшки     |      |   5     |   10    | кв. м
              |понад 135 см, але не|      |         |         |
              |більш як 155 см з   |      |         |         |
              |полотняним          |      |         |         |
              |переплетенням,      |      |         |         |
              |саржевим            |      |         |         |
              |переплетенням,      |      |         |         |
              |включаючи зворотну  |      |         |         |
              |[збиту] саржу, або  |      |         |         |
              |атласним            |      |         |         |
              |переплетенням       |      |         |         |
5408 22 90 00 |- - - інші          |      |   5     |   10    | кв. м
5408 23       |- - з ниток різних  |      |         |         |
              |кольорів:           |      |         |         |
5408 23 10 00 |- - - жакардові     |      |   5     |   10    | кв. м
              |тканини завширшки   |      |         |         |
              |понад 115 см, але не|      |         |         |
              |менш як 140 см, з   |      |         |         |
              |поверхневою         |      |         |         |
              |щільністю понад     |      |         |         |
              |250 г/кв. м         |      |         |         |
5408 23 90 00 |- - - інші          |      |   5     |   10    | кв. м
5408 24 00 00 |- - вибивні         |      |   5     |   10    | кв. м
              |- тканини інші:     |      |         |         |
5408 31 00 00 |- - невибілені або  |      |   2     |   10    | кв. м
              |вибілені            |      |         |         |
5408 32 00 00 |- - пофарбовані     |      |   0     |   10    | кв. м
5408 33 00 00 |- - з ниток різних  |      |   5     |   10    | кв. м
              |кольорів            |      |         |         |
5408 34 00 00 |- - вибивні         |      |   5     |   10    | кв. м