Група 53


                Інші рослинні текстильні волокна;
            пряжа з паперу і тканини з паперової пряжі

     Додаткова примітка:

     1А. Беручи  до  уваги винятки,  передбачені у примітці 1Б,  у
підкатегоріях   5306 10 90 00,  5306 20 90 00 та 5308 20 90 00  до
терміна "розфасована  для  роздрібної торгівлі" включається  пряжа
(однониткова, однокручена або багатокручена), розфасована:

     а) у клубках або на пластинках з картону, котушках,  патронах
чи подібних  носіях  вагою  (включаючи  вагу  носія)  не  більш як
200 грамів;

     б) у пасмах або мотках масою не більш як 125 грамів;

     в) у пасмах або мотках,  які складаються з  декількох  менших
пасом або  мотків,  розділених нитками,  що роблять пасма та мотки
незалежними один від одного,  вагою кожного з цих менших  пасом чи
мотків не більш як 125 грамів.

     1Б. Винятки:

     а) пряжа, однокручена або багатокручена, невибілена, у пасмах
чи мотках;

     б) пряжа однокручена або багатокручена, розфасована:

     у пасмах або мотках перехресного намотування; чи

     намотана на  носії  або  іншим  способом,  використовувана  у
текстильній промисловості  (наприклад,  на крутильних патронах,  у
починках, у конічних бобінах або на веретенах або у вигляді кокона
для вишивальних машин).

----------------------------------------------------------------------
     Код      |       Назва        |      Ставки мита, %      |Додат-
              |                    |--------------------------| кові
              |                    |префе-|пільгова |  повна  |  ОВО
              |                    | рен- |         |         |
              |                    |ційна |         |         |
--------------+--------------------+------+---------+---------+-------
5301          |Волокно лляне,      |      |         |         |
              |оброблене чи        |      |         |         |
              |необроблене, але    |      |         |         |
              |непрядене; пачоси та|      |         |         |
              |відходи льону       |      |         |         |
              |(включаючи прядильні|      |         |         |
              |відходи та обтіпану |      |         |         |
              |сировину):          |      |         |         |
5301 10 00 00 |- необроблений або  |      |   5     |   10    | -
              |вимочений льон      |      |         |         |
              |- льон м'ятий,      |      |         |         |
              |тіпаний, чесаний або|      |         |         |
              |оброблений іншим    |      |         |         |
              |способом, але       |      |         |         |
              |непрядений:         |      |         |         |
5301 21 00 00  - - м'ятий або                 1         2       -
               тіпаний

5301 29 00 00  - - інший                      1         2
5301 30       |- пачоси та відходи |      |         |         |
              |льону:              |      |         |         |
5301 30 10 00 |- - пачоси          |      |   1     |   20    | -
5301 30 90 00 |- - відходи льону   |      |   5     |   10    | -
5302          |Волокно конопляне   |      |         |         |
              |(Cannabis           |      |         |         |
              |sativa L.),         |      |         |         |
              |необроблене або     |      |         |         |
              |оброблене, але      |      |         |         |
              |непрядене; пачоси та|      |         |         |
              |відходи конопель    |      |         |         |
              |(включаючи прядильні|      |         |         |
              |відходи та обтіпану |      |         |         |
              |сировину):          |      |         |         |
5302 10 00 00 |- волокно коноплі   |      |   1     |   20    | -
              |необроблене або     |      |         |         |
              |вимочене            |      |         |         |
5302 90 00 00 |- інше              |      |   2     |   20    | -
5303          |Волокно джутове та  |      |         |         |
              |інші луб'яні        |      |         |         |
              |текстильні волокна  |      |         |         |
              |(за винятком волокон|      |         |         |
              |льону, коноплі      |      |         |         |
              |(Cannabis           |      |         |         |
              |sativa L.) та рами) |      |         |         |
              |необроблені або     |      |         |         |
              |оброблені, але      |      |         |         |
              |непрядені; пачоси та|      |         |         |
              |відходи цих волокон |      |         |         |
              |(включаючи прядильні|      |         |         |
              |відходи та обтіпану |      |         |         |
              |сировину):          |      |         |         |
5303 10 00 00 |- волокно джутове та|      |   0     |    5    | -
              |інші луб'яні        |      |         |         |
              |текстильні волокна, |      |         |         |
              |необроблені або     |      |         |         |
              |вимочені            |      |         |         |
5303 90 00 00 |- інше              |      |   0     |    5    | -
5304          |Волокна сизалю та   |      |         |         |
              |інші текстильні     |      |         |         |
              |волокна роду Agave, |      |         |         |
              |необроблені або     |      |         |         |
              |оброблені, але      |      |         |         |
              |непрядені; пачоси та|      |         |         |
              |відходи цих волокон |      |         |         |
              |(включаючи прядильні|      |         |         |
              |відходи та обтіпану |      |         |         |
              |сировину):          |      |         |         |
5304 10 00 00 |- волокна сизалю та |      |   0     |    5    | -
              |інші текстильні     |      |         |         |
              |волокна роду Agave, |      |         |         |
              |необроблені         |      |         |         |
5304 90 00 00 |- інші              |      |   0     |    5    | -
5305          |Волокна кокосові,   |      |         |         |
              |абака (манільської  |      |         |         |
              |коноплі або Musa    |      |         |         |
              |textilis Nee), рами |      |         |         |
              |та інші рослинні    |      |         |         |
              |текстильні волокна, |      |         |         |
              |не включені до інших|      |         |         |
              |угруповань,         |      |         |         |
              |необроблені або     |      |         |         |
              |оброблені, але      |      |         |         |
              |непрядені; відпадки,|      |         |         |
              |пачоси та відходи   |      |         |         |
              |цих волокон         |      |         |         |
              |(включаючи прядильні|      |         |         |
              |відходи та обтіпану |      |         |         |
              |сировину):          |      |         |         |
              |- волокно кокосове: |      |         |         |
5305 11 00 00 |- - необроблене     |      |   0     |    5    | -
5305 19 00 00 |- - інше            |      |   0     |    5    | -
              |- волокна           |      |         |         |
              |манільської коноплі |      |         |         |
              |(абака):            |      |         |         |
5305 21 00 00 |- - необроблені     |      |   0     |    5    | -
5305 29 00 00 |- - інші            |      |   0     |    5    | -
              |- інші:             |      |         |         |
5305 91 00 00 |- - необроблені     |      |   0     |    5    | -
5305 99 00 00 |- - інші            |      |   0     |    5    | -
5306          |Пряжа лляна:        |      |         |         |
5306 10       |- однониткова:      |      |         |         |
              |- - не розфасована  |      |         |         |
              |для роздрібної      |      |         |         |
              |торгівлі:           |      |         |         |
              |- - - з лінійною    |      |         |         |
              |щільністю 833,3     |      |         |         |
              |децитекса або більше|      |         |         |
              |але не вище 12      |      |         |         |
              |метричного номера): |      |         |         |
5306 10 11 00 |- - - - невибілена  |      |   1     |   15    | -
              |[сурова]            |      |         |         |
5306 10 19 00 |- - - - інша        |      |   1     |   15    | -
              |- - - з лінійною    |      |         |         |
              |щільністю менш як   |      |         |         |
              |833,3 децитекса, але|      |         |         |
              |не менш як 277,8    |      |         |         |
              |децитекса (вище 12  |      |         |         |
              |метричного номера,  |      |         |         |
              |але не вище 36      |      |         |         |
              |метричного номера): |      |         |         |
5306 10 31 00 |- - - - невибілена  |      |   2     |   15    | -
              |[сурова]            |      |         |         |
5306 10 39 00 |- - - - інша        |      |   2     |   15    | -
5306 10 50 00 |- - - з лінійною    |      |   2     |   15    | -
              |щільністю менш як   |      |         |         |
              |277,8 децитекса     |      |         |         |
              |(вище 36 метричного |      |         |         |
              |номера)             |      |         |         |
5306 10 90 00 |- - розфасована для |      |   1     |   15    | -
              |роздрібної торгівлі |      |         |         |
5306 20       |- однокручена або   |      |         |         |
              |багатокручена:      |      |         |         |
              |- - не розфасована  |      |         |         |
              |для роздрібної      |      |         |         |
              |торгівлі:           |      |         |         |
5306 20 11 00 |- - - невибілена    |      |   1     |   15    | -
              |[сурова]            |      |         |         |
5306 20 19 00 |- - - інша          |      |   1     |   15    | -
5306 20 90 00 |- - розфасована для |      |   2     |   15    | -
              |роздрібної торгівлі |      |         |         |
5307          |Пряжа з джуту або   |      |         |         |
              |інших текстильних   |      |         |         |
              |луб'яних волокон    |      |         |         |
              |товарної позиції    |      |         |         |
              |5303:               |      |         |         |
5307 10       |- однониткова:      |      |         |         |
5307 10 10    |- - з лінійною      |      |         |         |
              |щільністю 1 000     |      |         |         |
              |децитексів або менше|      |         |         |
              |(10 метричний номер |      |         |         |
              |або вище):          |      |         |         |
5307 10 10 10 |- - - з джуту       |      |   0     |    2    | -
5307 10 10 90 |- - - з інших       |      |   0     |    5    | -
              |текстильних         |      |         |         |
              |луб'яних волокон    |      |         |         |
5307 10 90 00 |- - з лінійною      |      |   0     |    5    | -
              |щільністю понад     |      |         |         |
              |1000 децитексів     |      |         |         |
              |(менше 10-метричного|      |         |         |
              |номера)             |      |         |         |
5307 20 00 00 |- однокручена або   |      |   0     |    5    | -
              |багатокручена       |      |         |         |
5308          |Пряжа з інших       |      |         |         |
              |рослинних           |      |         |         |
              |текстильних волокон;|      |         |         |
              |пряжа паперова:     |      |         |         |
5308 10 00 00 |- пряжа з кокосових |      |   0     |    5    | -
              |волокон             |      |         |         |
5308 20       |- пряжа з волокон   |      |         |         |
              |коноплі (Cannabis   |      |         |         |
              |sativa L.):         |      |         |         |
5308 20 10 00 |- - не розфасована  |      |   2     |    5    | -
              |для роздрібної      |      |         |         |
              |торгівлі            |      |         |         |
5308 20 90 00 |- - розфасована для |      |   2     |    5    | -
              |роздрібної торгівлі |      |         |         |
5308 30 00 00 |- пряжа паперова    |      |   2     |    5    | -
5308 90       |- інша:             |      |         |         |
              |- - пряжа з волокон |      |         |         |
              |рами:               |      |         |         |
5308 90 11 00 |- - - з лінійною    |      |   2     |    5    | -
              |щільністю 833,3     |      |         |         |
              |децитекса або більше|      |         |         |
              |(але не вище 12     |      |         |         |
              |метричного номера)  |      |         |         |
5308 90 13 00 |- - - з лінійною    |      |   2     |    5    | -
              |щільністю менш як   |      |         |         |
              |833,3 децитекса, але|      |         |         |
              |не менш як 277,8    |      |         |         |
              |децитекса (вище 12  |      |         |         |
              |метричного номера,  |      |         |         |
              |але не вище 36      |      |         |         |
              |метричного номера)  |      |         |         |
5308 90 19 00 |- - - з лінійною    |      |   2     |    5    | -
              |щільністю менш як   |      |         |         |
              |277,8 децитекса     |      |         |         |
              |(вище 36 метричного |      |         |         |
              |номера)             |      |         |         |
5308 90 90 00 |- - - інша          |      |   2     |    5    | -
5309          |Тканини з льону:    |      |         |         |
              |- з вмістом 85 мас.%|      |         |         |
              |та більше льону:    |      |         |         |
5309 11       |- - невибілені      |      |         |         |
              |[сурові] або        |      |         |         |
              |вибілені:           |      |         |         |
              |- - - невибілені    |      |         |         |
              |[сурові], з         |      |         |         |
              |поверхневою         |      |         |         |
              |щільністю:          |      |         |         |
5309 11 11 00 |- - - - не більш як |      |   5     |   10    | кв. м
              |400 г/кв. м         |      |         |         |
5309 11 19 00 |- - - - понад       |      |   5     |   10    | кв. м
              |400 г/кв. м         |      |         |         |
5309 11 90 00 |- - - вибілені      |      |   5     |   20    | кв. м
5309 19       |- - інші:           |      |         |         |
5309 19 10 00 |- - - пофарбовані   |      |   5     |   20    | кв. м
              |або з пряжі різних  |      |         |         |
              |кольорів            |      |         |         |
5309 19 90 00 |- - - вибивні       |      |   5     |   20    | кв. м
              |- з вмістом менш як |      |         |         |
              |85 мас.% льону:     |      |         |         |
5309 21       |- - невибілені      |      |         |         |
              |[сурові] або        |      |         |         |
              |вибілені:           |      |         |         |
5309 21 10 00 |- - - невибілені    |      |   1     |   20    | кв. м
              |[сурові]            |      |         |         |
5309 21 90 00 |- - - вибілені      |      |   5     |   20    | кв. м
5309 29       |- - інші:           |      |         |         |
5309 29 10 00 |- - - пофарбовані   |      |   5     |   20    | кв. м
              |або з пряжі різних  |      |         |         |
              |кольорів            |      |         |         |
5309 29 90 00 |- - - вибивні       |      |   5     |   20    | кв. м
5310          |Тканини з джутових  |      |         |         |
              |або інших           |      |         |         |
              |текстильних луб'яних|      |         |         |
              |волокон товарної    |      |         |         |
              |позиції 5303:       |      |         |         |
5310 10       |- невибілені        |      |         |         |
              |[сурові]:           |      |         |         |
5310 10 10 00 |- - завширшки не    |      |  4      |   10    | кв. м
              |більш як 150 см     |      |         |         |
5310 10 90 00 |- - завширшки понад |      |  4      |   10    | кв. м
              |150 см              |      |         |         |
5310 90 00 00 |- інші              |      |  4      |   10    | кв. м
5311 00       |Тканини з інших     |      |         |         |
              |рослинних           |      |         |         |
              |текстильних волокон;|      |         |         |
              |тканини з паперової |      |         |         |
              |пряжі:              |      |         |         |
5311 00 10 00 |- з волокон рами    |      |   5     |   10    | кв. м
5311 00 90 00 |- інші              |      |   5     |   10    | кв. м