Група 52


                             Бавовна

     Примітка до підпозицій:

     У підпозиціях  5209 42  та  5211 42  термін  "денім  [тканини
джинсові]" означає тканину з пряжі  різних  кольорів  із  саржевим
переплетенням трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну [збиту]
саржу,  з основними нитками одного кольору та  утоковими  нитками,
які можуть бути невибіленими [суровими], вибіленими, пофарбованими
у сірий колір або у колір світліший, ніж колір основи.

----------------------------------------------------------------------
     Код      |       Назва        |      Ставки мита, %      |Додат-
              |                    |--------------------------| кові
              |                    |префе-|пільгова |  повна  |  ОВО
              |                    | рен- |         |         |
              |                    |ційна |         |         |
--------------+--------------------+------+---------+---------+-------
5201 00       |Бавовна, не піддана |      |         |         |
              |кардо- та           |      |         |         |
              |гребенечесанню:     |      |         |         |
5201 00 10 00 |- гігроскопічна або |      |   0     |   0     | -
              |вибілена            |      |         |         |
5201 00 90 00 |- інша              |      |   0     |   0     | -
5202          |Відходи бавовни     |      |         |         |
              |(включаючи відходи  |      |         |         |
              |від прядіння або    |      |         |         |
              |розпушена сировина):|      |         |         |
5202 10 00 00 |- відходи від       |      |   1     |   10    | -
              |прядіння            |      |         |         |
              |- інші:             |      |         |         |
5202 91 00 00 |- - розпушена       |      |   5     |   10    | -
              |сировина            |      |         |         |
5202 99 00 00 |- - інші            |      |   1     |   10    | -
5203 00 00 00 |Бавовна, кардо- чи  |      |   5     |   10    | -
              |гребенечесана       |      |         |         |
5204          |Нитки бавовняні     |      |         |         |
              |швейні, розфасовані |      |         |         |
              |або не розфасовані  |      |         |         |
              |для роздрібної      |      |         |         |
              |торгівлі:           |      |         |         |
              |- не розфасовані для|      |         |         |
              |роздрібної торгівлі:|      |         |         |
5204 11 00 00 |- - з вмістом       |      |   4     |   10    |
              |бавовни 85 мас. %   |      |         |         |
              |або більше          |      |         |         |
5204 19 00 00 |- - інші            |      |   4     |   10    |
5204 20 00 00 |- розфасовані для   |      |   1     |   10    | -
              |роздрібної торгівлі |      |         |         |
5205          |Пряжа бавовняна     |      |         |         |
              |(крім швейних       |      |         |         |
              |ниток),з вмістом    |      |         |         |
              |бавовни 85 мас.% або|      |         |         |
              |більше, не          |      |         |         |
              |розфасовані для     |      |         |         |
              |роздрібної торгівлі:|      |         |         |
              |- пряжа однониткова,|      |         |         |
              |з волокон, не       |      |         |         |
              |підданих            |      |         |         |
              |гребенечесанню:     |      |         |         |
5205 11 00    |- - з лінійною      |      |         |         |
              |щільністю 714,29 або|      |         |         |
              |більше децитексів   |      |         |         |
              |(не вище 14         |      |         |         |
              |метричного номера): |      |         |         |
5205 11 00 10 |- - - пряжа         |      |   0,1   |   15    | -
              |трикотажна кручена з|      |         |         |
              |коефіцієнтом        |      |         |         |
              |скрученості не      |      |         |         |
              |більш як 38         |      |         |         |
5205 11 00 90 |- - - інша          |      |   1     |   15    | -
5205 12 00    |- - з лінійною      |      |         |         |
              |щільністю 714,29,   |      |         |         |
              |але не менш як      |      |         |         |
              |232,56 децитекса    |      |         |         |
              |(вище 14 метричного |      |         |         |
              |номера, але не вище |      |         |         |
              |43 метричного       |      |         |         |
              |номера):            |      |         |         |
5205 12 00 10 |- - - пряжа         |      |   0,1   |   15    | -
              |трикотажна кручена з|      |         |         |
              |коефіцієнтом        |      |         |         |
              |скрученості не більш|      |         |         |
              |як 38               |      |         |         |
5205 12 00 90 |- - - інша          |      |   4     |   15    | -
5205 13 00    |- - з лінійною      |      |         |         |
              |щільністю менш як   |      |         |         |
              |232,56, але не менш |      |         |         |
              |як 192,3 децитекса  |      |         |         |
              |(вище 43 метричного |      |         |         |
              |номера, але не вище |      |         |         |
              |52 метричного       |      |         |         |
              |номера):            |      |         |         |
5205 13 00 10 |- - - пряжа         |      |   0,1   |   15    | -
              |трикотажна кручена  |      |         |         |
              |з коефіцієнтом      |      |         |         |
              |скрученості не      |      |         |         |
              |більш як 38         |      |         |         |
5205 13 00 90 |- - - інша          |      |   4     |   15    | -
5205 14 00    |- - з лінійною      |      |         |         |
              |щільністю менш як   |      |         |         |
              |192,3, але не менш  |      |         |         |
              |як 125 децитексів   |      |         |         |
              |(вище 52 метричного |      |         |         |
              |номера, але не вище |      |         |         |
              |80 метричного       |      |         |         |
              |номера):            |      |         |         |
5205 14 00 10 |- - - пряжа         |      |   0,1   |   15    | -
              |трикотажна кручена з|      |         |         |
              |коефіцієнтом        |      |         |         |
              |скрученості не      |      |         |         |
              |більш як 38         |      |         |         |
5205 14 00 90 |- - - інша          |      |   4     |   15    | -
5205 15       |- - з лінійною      |      |         |         |
              |щільністю менш як   |      |         |         |
              |125 децитексів      |      |         |         |
              |(вище 80 метричного |      |         |         |
              |номера):            |      |         |         |
5205 15 10    |- - - з лінійною    |      |         |         |
              |щільністю менш як   |      |         |         |
              |125 децитексів, але |      |         |         |
              |не менш як 83,33    |      |         |         |
              |децитекса (вище 80  |      |         |         |
              |метричного номера,  |      |         |         |
              |але не вище 120     |      |         |         |
              |метричного номера): |      |         |         |
5205 15 10 10 |- - - - пряжа       |      |   0,1   |   15    | -
              |трикотажна кручена  |      |         |         |
              |з коефіцієнтом      |      |         |         |
              |скрученості не більш|      |         |         |
              |як 38               |      |         |         |
5205 15 10 90 |- - - - інша        |      |   1     |   15    | -
5205 15 90    |- - - з лінійною    |      |         |         |
              |щільністю менш як   |      |         |         |
              |83,33 децитекса     |      |         |         |
              |(вище 120 метричного|      |         |         |
              |номера):            |      |         |         |
5205 15 90 10 |- - - - пряжа       |      |   0,1   |   15    | -
              |трикотажна кручена з|      |         |         |
              |коефіцієнтом        |      |         |         |
              |скрученості не більш|      |         |         |
              |як 38               |      |         |         |
5205 15 90 90 |- - - - інша        |      |   1     |   15    | -
              |- пряжа однониткова,|      |         |         |
              |з гребенечесаних    |      |         |         |
              |волокон:            |      |         |         |
5205 21 00    |- - з лінійною      |      |         |         |
              |щільністю 714,29 або|      |         |         |
              |більше децитексів   |      |         |         |
              |(не вище 14         |      |         |         |
              |метричного номера): |      |         |         |
5205 21 00 10 |- - - пряжа         |      |   0,1   |   15    | -
              |трикотажна кручена з|      |         |         |
              |коефіцієнтом        |      |         |         |
              |скрученості не більш|      |         |         |
              |як 38               |      |         |         |
5205 21 00 90 |- - - інша          |      |   1     |   15    | -
5205 22 00    |- - з лінійною      |      |         |         |
              |щільністю менш як   |      |         |         |
              |714,29, але не менш |      |         |         |
              |як 232,56 децитекса |      |         |         |
              |(вище 14 метричного |      |         |         |
              |номера, але не вище |      |         |         |
              |43 метричного       |      |         |         |
              |номера):            |      |         |         |
5205 22 00 10 |- - - пряжа         |      |   0,1   |   15    | -
              |трикотажна кручена  |      |         |         |
              |з коефіцієнтом      |      |         |         |
              |скрученості не      |      |         |         |
              |більш як 38         |      |         |         |
5205 22 00 90 |- - - інша          |      |   4     |   20    | -
5205 23 00    |- - з лінійною      |      |         |         |
              |щільністю менш як   |      |         |         |
              |232,56, але не менш |      |         |         |
              |як 192,3 децитекса  |      |         |         |
              |(вище 43 метричного |      |         |         |
              |номера, але не вище |      |         |         |
              |52 метричного       |      |         |         |
              |номера):            |      |         |         |
5205 23 00 10 |- - - пряжа         |      |   0,1   |   15    | -
              |трикотажна кручена з|      |         |         |
              |коефіцієнтом        |      |         |         |
              |скрученості не більш|      |         |         |
              |як 38               |      |         |         |
5205 23 00 90 |- - - інша          |      |   4     |   15    | -
5205 24 00    |- - з лінійною      |      |         |         |
              |щільністю менш як   |      |         |         |
              |192,31, але не менш |      |         |         |
              |як 125 децитексів   |      |         |         |
              |(вище 52 метричного |      |         |         |
              |номера, але не вище |      |         |         |
              |80 метричного       |      |         |         |
              |номера):            |      |         |         |
5205 24 00 10 |- - - пряжа         |      |   0,1   |   15    | -
              |трикотажна кручена  |      |         |         |
              |з коефіцієнтом      |      |         |         |
              |скрученості не більш|      |         |         |
              |як 38               |      |         |         |
5205 24 00 90 |- - - інша          |      |   4     |   15    | -
5205 26 00    |- - з лінійною      |      |         |         |
              |щільністю менш як   |      |         |         |
              |125, але не менш як |      |         |         |
              |106,38 децитекса    |      |         |         |
              |(вище 80 метричного |      |         |         |
              |номера, але не вище |      |         |         |
              |94 метричного       |      |         |         |
              |номера):            |      |         |         |
5205 26 00 10 |- - - пряжа         |      |   0,1   |   15    | -
              |трикотажна кручена  |      |         |         |
              |з коефіцієнтом      |      |         |         |
              |скрученості не      |      |         |         |
              |більш як 38         |      |         |         |
5205 26 00 90 |- - - інша          |      |   4     |   15    | -
5205 27 00    |- - з лінійною      |      |         |         |
              |щільністю менш як   |      |         |         |
              |106,38, але не менш |      |         |         |
              |як 83,33 децитекса  |      |         |         |
              |(вище 94 метричного |      |         |         |
              |номера, але не вище |      |         |         |
              |120 метричного      |      |         |         |
              |номера):            |      |         |         |
5205 27 00 10 |- - - пряжа         |      |   0,1   |   15    | -
              |трикотажна кручена з|      |         |         |
              |коефіцієнтом        |      |         |         |
              |скрученості не більш|      |         |         |
              |як 38               |      |         |         |
5205 27 00 90 |- - - інша          |      |   4     |   15    | -
5205 28 00    |- - з лінійною      |      |         |         |
              |щільністю менш як   |      |         |         |
              |83,33 децитекса     |      |         |         |
              |(вище 120 метричного|      |         |         |
              |номера):            |      |         |         |
5205 28 00 10 |- - - пряжа         |      |   0,1   |   15    | -
              |трикотажна кручена з|      |         |         |
              |коефіцієнтом        |      |         |         |
              |скрученості не більш|      |         |         |
              |як 38               |      |         |         |
5205 28 00 90 |- - - інша          |      |   1     |   15    | -
              |- пряжа             |      |         |         |
              |багатокручена або   |      |         |         |
              |однокручена з       |      |         |         |
              |волокон, не підданих|      |         |         |
              |гребенечесанню:     |      |         |         |
5205 31 00    |- - з лінійною      |      |         |         |
              |щільністю для       |      |         |         |
              |однониткової пряжі  |      |         |         |
              |714,29 децитекса    |      |         |         |
              |або більше (не вище |      |         |         |
              |14 метричного       |      |         |         |
              |номера для          |      |         |         |
              |однониткової        |      |         |         |
              |пряжі):             |      |         |         |
5205 31 00 10 |- - - пряжа         |      |   0,1   |   15    | -
              |трикотажна кручена з|      |         |         |
              |коефіцієнтом        |      |         |         |
              |скрученості не більш|      |         |         |
              |як 38               |      |         |         |
5205 31 00 90 |- - - інша          |      |   4     |   15    | -
5205 32 00    |- - з лінійною      |      |         |         |
              |щільністю для       |      |         |         |
              |однониткової пряжі  |      |         |         |
              |менш як 714,29, але |      |         |         |
              |не менш як 232,56   |      |         |         |
              |децитекса (вище 14  |      |         |         |
              |метричного номера,  |      |         |         |
              |але не вище 43      |      |         |         |
              |метричного номера   |      |         |         |
              |для однониткової    |      |         |         |
              |пряжі):             |      |         |         |
5205 32 00 10 |- - - пряжа         |      |   0,1   |   15    | -
              |трикотажна кручена з|      |         |         |
              |коефіцієнтом        |      |         |         |
              |скрученості не більш|      |         |         |
              |як 38               |      |         |         |
5205 32 00 90 |- - - інша          |      |   1     |   15    | -
5205 33 00    |- - з лінійною      |      |         |         |
              |щільністю для       |      |         |         |
              |однониткової пряжі  |      |         |         |
              |менш як 232,56, але |      |         |         |
              |не менш як 192,3    |      |         |         |
              |децитекса (вище 43  |      |         |         |
              |метричного номера,  |      |         |         |
              |але не вище 52      |      |         |         |
              |метричного номера   |      |         |         |
              |для однониткової    |      |         |         |
              |пряжі):             |      |         |         |
5205 33 00 10 |- - - пряжа         |      |   0,1   |   15    | -
              |трикотажна кручена з|      |         |         |
              |коефіцієнтом        |      |         |         |
              |скрученості не більш|      |         |         |
              |як 38               |      |         |         |
5205 33 00 90 |- - - інша          |      |   4     |   15    | -
5205 34 00    |- - з лінійною      |      |         |         |
              |щільністю для       |      |         |         |
              |однониткової пряжі  |      |         |         |
              |менш як 192,3, але  |      |         |         |
              |не менш як 125      |      |         |         |
              |децитексів (вище 52 |      |         |         |
              |метричного номера,  |      |         |         |
              |але не вище 80      |      |         |         |
              |метричного номера   |      |         |         |
              |для однониткової    |      |         |         |
              |пряжі):             |      |         |         |
5205 34 00 10 |- - - пряжа         |      |   0,1   |   15    | -
              |трикотажна кручена з|      |         |         |
              |коефіцієнтом        |      |         |         |
              |скрученості не більш|      |         |         |
              |як 38               |      |         |         |
5205 34 00 90 |- - - інша          |      |   4     |   15    | -
5205 35       |- - з лінійною      |      |         |         |
              |щільністю для       |      |         |         |
              |однониткової пряжі  |      |         |         |
              |менш як 125         |      |         |         |
              |децитексів          |      |         |         |
              |(вище 80 метричного |      |         |         |
              |номера для          |      |         |         |
              |однониткової пряжі):|      |         |         |
5205 35 10    |- - - з лінійною    |      |         |         |
              |щільністю для       |      |         |         |
              |однониткової пряжі  |      |         |         |
              |менш як 125, але не |      |         |         |
              |менш як 83,33       |      |         |         |
              |децитекса (вище 80  |      |         |         |
              |метричного номера,  |      |         |         |
              |але не вище 120     |      |         |         |
              |метричного номера   |      |         |         |
              |для однониткової    |      |         |         |
              |пряжі):             |      |         |         |
5205 35 10 10 |- - - - пряжа       |      |   0,1   |   15    | -
              |трикотажна кручена з|      |         |         |
              |коефіцієнтом        |      |         |         |
              |скрученості не більш|      |         |         |
              |як 38               |      |         |         |
5205 35 10 90 |- - - - інша        |      |   4     |   15    | -
5205 35 90    |- - - з лінійною    |      |         |         |
              |щільністю для       |      |         |         |
              |однониткової пряжі  |      |         |         |
              |менш як 83,33       |      |         |         |
              |децитекса (вище 120 |      |         |         |
              |метричного номера   |      |         |         |
              |для однониткової    |      |         |         |
              |пряжі):             |      |         |         |
5205 35 90 10 |- - - - пряжа       |      |   0,1   |   15    | -
              |трикотажна кручена  |      |         |         |
              |з коефіцієнтом      |      |         |         |
              |скрученості не      |      |         |         |
              |більш як 38         |      |         |         |
5205 35 90 90 |- - - - інша        |      |   1     |  15     | -
              |- пряжа             |      |         |         |
              |багатокручена та    |      |         |         |
              |однокручена з       |      |         |         |
              |волокон, підданих   |      |         |         |
              |гребенечесанню:     |      |         |         |
5205 41 00    |- - з лінійною      |      |         |         |
              |щільністю для       |      |         |         |
              |однониткової пряжі  |      |         |         |
              |714,29, або більше  |      |         |         |
              |децитексів (не вище |      |         |         |
              |14 метричного номера|      |         |         |
              |для однониткової    |      |         |         |
              |пряжі):             |      |         |         |
5205 41 00 10 |- - - пряжа         |      |   0,1   |   15    | -
              |трикотажна кручена  |      |         |         |
              |з коефіцієнтом      |      |         |         |
              |скрученості не      |      |         |         |
              |більш як 38         |      |         |         |
5205 41 00 90 |- - - інша          |      |   4     |   15    | -
5205 42 00    |- - з лінійною      |      |         |         |
              |щільністю для       |      |         |         |
              |однониткової пряжі  |      |         |         |
              |менш як 714,29, але |      |         |         |
              |не менш як 232,56   |      |         |         |
              |децитекса (вище 14  |      |         |         |
              |метричного номера,  |      |         |         |
              |але не вище 43      |      |         |         |
              |метричного номера   |      |         |         |
              |для однониткової    |      |         |         |
              |пряжі):             |      |         |         |
5205 42 00 10 |- - - пряжа         |      |   0,1   |   15    | -
              |трикотажна кручена з|      |         |         |
              |коефіцієнтом        |      |         |         |
              |скрученості не більш|      |         |         |
              |як 38               |      |         |         |
5205 42 00 90 |- - - інша          |      |   1     |   15    | -
5205 43 00    |- - з лінійною      |      |         |         |
              |щільністю для       |      |         |         |
              |однониткової пряжі  |      |         |         |
              |менш як 232,56, але |      |         |         |
              |не менш як 192,3    |      |         |         |
              |децитекса (вище 43  |      |         |         |
              |метричного номера,  |      |         |         |
              |але не вище 52      |      |         |         |
              |метричного номера   |      |         |         |
              |для однониткової    |      |         |         |
              |пряжі):             |      |         |         |
5205 43 00 10 |- - - пряжа         |      |   0,1   |   15    | -
              |трикотажна кручена  |      |         |         |
              |з коефіцієнтом      |      |         |         |
              |скрученості не      |      |         |         |
              |більш як 38         |      |         |         |
5205 43 00 90 |- - - інша          |      |   4     |   15    | -
5205 44 00    |- - з лінійною      |      |         |         |
              |щільністю для       |      |         |         |
              |однониткової пряжі  |      |         |         |
              |менш як 192,3, але  |      |         |         |
              |не менш як 125      |      |         |         |
              |децитексів (вище 52 |      |         |         |
              |метричного номера,  |      |         |         |
              |але не вище 80      |      |         |         |
              |метричного номера   |      |         |         |
              |для однониткової    |      |         |         |
              |пряжі):             |      |         |         |
5205 44 00 10 |- - - пряжа         |      |   0,1   |   15    | -
              |трикотажна кручена з|      |         |         |
              |коефіцієнтом        |      |         |         |
              |скрученості не більш|      |         |         |
              |як 38               |      |         |         |
5205 44 00 90 |- - - інша          |      |   4     |   15    | -
5205 46 00    |- - з лінійною      |      |         |         |
              |щільністю для       |      |         |         |
              |однониткової пряжі  |      |         |         |
              |менш як 125, але не |      |         |         |
              |менш як 106,38      |      |         |         |
              |децитекса (вище 80  |      |         |         |
              |метричного номера,  |      |         |         |
              |але не вище 94      |      |         |         |
              |метричного номера   |      |         |         |
              |для однониткової    |      |         |         |
              |пряжі):             |      |         |         |
5205 46 00 10 |- - - пряжа         |      |   0,1   |   15    | -
              |трикотажна кручена  |      |         |         |
              |з коефіцієнтом      |      |         |         |
              |скрученості не більш|      |         |         |
              |як 38               |      |         |         |
5205 46 00 90 |- - - інша          |      |   1     |   15    | -
5205 47 00    |- - з лінійною      |      |         |         |
              |щільністю для       |      |         |         |
              |однониткової пряжі  |      |         |         |
              |менш як 106,38, але |      |         |         |
              |не менш як 83,33    |      |         |         |
              |децитекса (вище 94  |      |         |         |
              |метричного номера,  |      |         |         |
              |але не вище 120     |      |         |         |
              |метричного номера   |      |         |         |
              |для однониткової    |      |         |         |
              |пряжі):             |      |         |         |
5205 47 00 10 |- - - пряжа         |      |   0,1   |   15    | -
              |трикотажна кручена з|      |         |         |
              |коефіцієнтом        |      |         |         |
              |скрученості не більш|      |         |         |
              |як 38               |      |         |         |
5205 47 00 90 |- - - інша          |      |   4     |   15    | -
5205 48 00    |- - з лінійною      |      |         |         |
              |щільністю для       |      |         |         |
              |однониткової пряжі  |      |         |         |
              |менш як 83,33       |      |         |         |
              |децитекса (вище 120 |      |         |         |
              |метричного номера   |      |         |         |
              |для однониткової    |      |         |         |
              |пряжі):             |      |         |         |
5205 48 00 10 |- - - пряжа         |      |   0,1   |  15     | -
              |трикотажна кручена з|      |         |         |
              |коефіцієнтом        |      |         |         |
              |скрученості не більш|      |         |         |
              |як 38               |      |         |         |
5205 48 00 90 |- - - інша          |      |   4     |   15    | -
5206          |Бавовняна пряжа     |      |         |         |
              |(крім ниток для     |      |         |         |
              |шиття), з вмістом   |      |         |         |
              |бавовни менш як     |      |         |         |
              |85 мас.%, не        |      |         |         |
              |розфасована для     |      |         |         |
              |роздрібної торгівлі:|      |         |         |
              |- пряжа однониткова,|      |         |         |
              |з волокон, не       |      |         |         |
              |підданих            |      |         |         |
              |гребенечесанню:     |      |         |         |
5206 11 00 00 |- - з лінійною      |      |   0     |   5     | -
              |щільністю 714,29 або|      |         |         |
              |більше децитексів   |      |         |         |
              |(не вище 14         |      |         |         |
              |метричного номера)  |      |         |         |
5206 12 00 00 |- - з лінійною      |      |   0     |   5     | -
              |щільністю менш як   |      |         |         |
              |714,29, але не менш |      |         |         |
              |як 232,56 децитекса |      |         |         |
              |(вище 14 метричного |      |         |         |
              |номера, але не вище |      |         |         |
              |43 метричного       |      |         |         |
              |номера)             |      |         |         |
5206 13 00 00 |- - з лінійною      |      |   0     |   5     | -
              |щільністю менш як   |      |         |         |
              |232,56, але не менш |      |         |         |
              |як 192,31 децитекса |      |         |         |
              |(вище 43 метричного |      |         |         |
              |номера, але не вище |      |         |         |
              |52 метричного       |      |         |         |
              |номера)             |      |         |         |
5206 14 00 00 |- - з лінійною      |      |   0     |   5     | -
              |щільністю 192,31,   |      |         |         |
              |але не менш як 125  |      |         |         |
              |децитексів (вище 52 |      |         |         |
              |метричного номера,  |      |         |         |
              |але не вище 80      |      |         |         |
              |метричного номера)  |      |         |         |
5206 15       |- - з лінійною      |      |         |         |
              |щільністю менш як   |      |         |         |
              |125 децитексів (вище|      |         |         |
              |80 метричного       |      |         |         |
              |номера):            |      |         |         |
5206 15 10 00 |- - - з лінійною    |      |   0     |   5     | -
              |щільністю менш як   |      |         |         |
              |125, але не менш як |      |         |         |
              |83,33 децитекса     |      |         |         |
              |(вище 80 метричного |      |         |         |
              |номера, але не вище |      |         |         |
              |120 метричного      |      |         |         |
              |номера)             |      |         |         |
5206 15 90 00 |- - - з лінійною    |      |   0     |   5     | -
              |щільністю менш як   |      |         |         |
              |83,33 децитекса     |      |         |         |
              |(вище 120 метричного|      |         |         |
              |номера)             |      |         |         |
              |- пряжа однониткова |      |         |         |
              |з волокон, підданих |      |         |         |
              |гребенечесанню:     |      |         |         |
5206 21 00 00 |- - з лінійною      |      |   0     |   5     | -
              |щільністю 714,29 або|      |         |         |
              |більше децитексів   |      |         |         |
              |(не вище 14         |      |         |         |
              |метричного номера)  |      |         |         |
5206 22 00 00 |- - з лінійною      |      |   0     |   5     | -
              |щільністю менш як   |      |         |         |
              |714,29, але не менш |      |         |         |
              |як 232,56 децитекса |      |         |         |
              |(вище 14 метричного |      |         |         |
              |номера, але не вище |      |         |         |
              |43 метричного       |      |         |         |
              |номера)             |      |         |         |
5206 23 00 00 |- - з лінійною      |      |   0     |   5     | -
              |щільністю менш як   |      |         |         |
              |232,56, але не менш |      |         |         |
              |як 192,3 децитекса  |      |         |         |
              |(вище 43 метричного |      |         |         |
              |номера, але не вище |      |         |         |
              |52 метричного       |      |         |         |
              |номера)             |      |         |         |
5206 24 00 00 |- - з лінійною      |      |   0     |   5     | -
              |щільністю менш як   |      |         |         |
              |192,3, але не менш  |      |         |         |
              |як 125  децитексів  |      |         |         |
              |(вище 52 метричного |      |         |         |
              |номера, але не вище |      |         |         |
              |80 метричного       |      |         |         |
              |номера)             |      |         |         |
5206 25       |- - з лінійною      |      |         |         |
              |щільністю менш як   |      |         |         |
              |125 децитексів (вище|      |         |         |
              |80 метричного       |      |         |         |
              |номера):            |      |         |         |
5206 25 10 00 |- - - з лінійною    |      |   0     |   5     | -
              |щільністю менш як   |      |         |         |
              |125, але не менш як |      |         |         |
              |83,33 децитекса     |      |         |         |
              |(вище 80 метричного |      |         |         |
              |номера, але не вище |      |         |         |
              |120 метричного      |      |         |         |
              |номера)             |      |         |         |
5206 25 90 00 |- - - з лінійною    |      |   0     |   5     | -
              |щільністю менш як   |      |         |         |
              |83,33 децитекса     |      |         |         |
              |(вище 120 метричного|      |         |         |
              |номера)             |      |         |         |
              |- пряжа однокручена |      |         |         |
              |чи багатокручена з  |      |         |         |
              |волокон, не підданих|      |         |         |
              |гребенечесанню:     |      |         |         |
5206 31 00 00 |- - з лінійною      |      |   0     |   5     | -
              |щільністю для       |      |         |         |
              |однониткової пряжі  |      |         |         |
              |714,29 децитекса або|      |         |         |
              |більше (не вище 14  |      |         |         |
              |метричного номера   |      |         |         |
              |для однониткової    |      |         |         |
              |пряжі)              |      |         |         |
5206 32 00 00 |- - з лінійною      |      |   0     |   5     | -
              |щільністю для       |      |         |         |
              |однониткової пряжі  |      |         |         |
              |менш як 714,29, але |      |         |         |
              |не менш як 232,56   |      |         |         |
              |децитекса (вище 14  |      |         |         |
              |метричного номера,  |      |         |         |
              |але не вище 43      |      |         |         |
              |метричного номера   |      |         |         |
              |для однониткової    |      |         |         |
              |пряжі)              |      |         |         |
5206 33 00 00 |- - з лінійною      |      |   0     |   5     | -
              |щільністю для       |      |         |         |
              |однониткової пряжі  |      |         |         |
              |232,56, але не менш |      |         |         |
              |як 192,31 децитекса |      |         |         |
              |(вище 43 метричного |      |         |         |
              |номера, але не вище |      |         |         |
              |52 метричного номера|      |         |         |
              |для однониткової    |      |         |         |
              |пряжі)              |      |         |         |
5206 34 00 00 |- - з лінійною      |      |   0     |   5     | -
              |щільністю для       |      |         |         |
              |однониткової пряжі  |      |         |         |
              |менш як 192,31, але |      |         |         |
              |не менш як 125      |      |         |         |
              |децитексів (вище 52 |      |         |         |
              |метричного номера,  |      |         |         |
              |але не вище 80      |      |         |         |
              |метричного номера   |      |         |         |
              |для однониткової    |      |         |         |
              |пряжі)              |      |         |         |
5206 35       |- - з лінійною      |      |         |         |
              |щільністю для       |      |         |         |
              |однониткової пряжі  |      |         |         |
              |менш як 125         |      |         |         |
              |децитексів (вище 80 |      |         |         |
              |метричного номера   |      |         |         |
              |для однониткової    |      |         |         |
              |пряжі):             |      |         |         |
5206 35 10 00 |- - - з лінійною    |      |   0     |   5     | -
              |щільністю менш як   |      |         |         |
              |125, але не менш як |      |         |         |
              |83,33 децитекса     |      |         |         |
              |(вище 80 метричного |      |         |         |
              |номера, але не вище |      |         |         |
              |120 метричного      |      |         |         |
              |номера для          |      |         |         |
              |однониткової пряжі) |      |         |         |
5206 35 90 00 |- - - з лінійною    |      |   0     |   5     | -
              |щільністю для       |      |         |         |
              |однониткової пряжі  |      |         |         |
              |менш як 83,33       |      |         |         |
              |децитекса (вище 120 |      |         |         |
              |метричного номера   |      |         |         |
              |для однониткової    |      |         |         |
              |пряжі)              |      |         |         |
              |- пряжа однокручена |      |         |         |
              |або багатокручена,  |      |         |         |
              |піддана             |      |         |         |
              |гребенечесанню:     |      |         |         |
5206 41 00 00 |- - з лінійною      |      |   0     |   5     | -
              |щільністю для       |      |         |         |
              |однониткової пряжі  |      |         |         |
              |714,29 децитекса або|      |         |         |
              |більше (не вище 14  |      |         |         |
              |метричного номера   |      |         |         |
              |для однониткової    |      |         |         |
              |пряжі)              |      |         |         |
5206 42 00 00 |- - з лінійною      |      |   0     |   5     | -
              |щільністю для       |      |         |         |
              |однониткової пряжі  |      |         |         |
              |менш як 714,29, але |      |         |         |
              |не менш як 232,56   |      |         |         |
              |децитекса (вище 14  |      |         |         |
              |метричного номера,  |      |         |         |
              |але не вище 43      |      |         |         |
              |метричного номера   |      |         |         |
              |для однониткової    |      |         |         |
              |пряжі)              |      |         |         |
5206 43 00 00 |- - з лінійною      |      |   0     |   5     | -
              |щільністю для       |      |         |         |
              |однониткової пряжі  |      |         |         |
              |менш як 232,56,     |      |         |         |
              |але не менш як      |      |         |         |
              |192,31 децитекса    |      |         |         |
              |(вище 43 метричного |      |         |         |
              |номера, але не вище |      |         |         |
              |52 метричного номера|      |         |         |
              |для однониткової    |      |         |         |
              |пряжі)              |      |         |         |
5206 44 00 00 |- - з лінійною      |      |   0     |   5     | -
              |щільністю для       |      |         |         |
              |однониткової пряжі  |      |         |         |
              |менш як 192,31, але |      |         |         |
              |не менш як 125      |      |         |         |
              |децитексів (вище 52 |      |         |         |
              |метричного номера,  |      |         |         |
              |але не вище 80      |      |         |         |
              |метричного номера   |      |         |         |
              |для однониткової    |      |         |         |
              |пряжі)              |      |         |         |
5206 45       |- - з лінійною      |      |         |         |
              |щільністю для       |      |         |         |
              |однониткової пряжі  |      |         |         |
              |менш як 125         |      |         |         |
              |децитексів (вище 80 |      |         |         |
              |метричного номера   |      |         |         |
              |для однониткової    |      |         |         |
              |пряжі):             |      |         |         |
5206 45 10 00 |- - - з лінійною    |      |   0     |   5     | -
              |щільністю для       |      |         |         |
              |однониткової пряжі  |      |         |         |
              |менш як 125, але не |      |         |         |
              |менш як 83,33       |      |         |         |
              |децитекса (вище 80  |      |         |         |
              |метричного номера,  |      |         |         |
              |але не вище 120     |      |         |         |
              |метричного номера   |      |         |         |
              |для однониткової    |      |         |         |
              |пряжі)              |      |         |         |
5206 45 90 00 |- - - з лінійною    |      |   0     |   5     | -
              |щільністю для       |      |         |         |
              |однониткової пряжі  |      |         |         |
              |менш як 83,33       |      |         |         |
              |децитекса (вище 120 |      |         |         |
              |метричного номера   |      |         |         |
              |для однониткової    |      |         |         |
              |пряжі)              |      |         |         |
5207          |Нитки бавовняні     |      |         |         |
              |(крім швейних       |      |         |         |
              |ниток), розфасовані |      |         |         |
              |для роздрібної      |      |         |         |
              |торгівлі:           |      |         |         |
5207 10 00 00 |- з вмістом бавовни |      |   0     |   5     | -
              |85 мас.% або більше |      |         |         |
5207 90 00 00 |- інші              |      |   0     |   5     | -
5208          |Тканини бавовняні,  |      |         |         |
              |з вмістом бавовни   |      |         |         |
              |85 мас.% або        |      |         |         |
              |більше, з           |      |         |         |
              |поверхневою         |      |         |         |
              |щільністю не більш  |      |         |         |
              |як 200 г/кв. м:     |      |         |         |
              |- невибілені        |      |         |         |
              |[сурові]:           |      |         |         |
5208 11       |- - полотняного     |      |         |         |
              |переплетення, з     |      |         |         |
              |поверхневою         |      |         |         |
              |щільністю не більш  |      |         |         |
              |як 100 г/кв. м:     |      |         |         |
5208 11 10 00 |- - - тканини для   |      |   1     |   20    | кв. м
              |виготовлення        |      |         |         |
              |бандажів,           |      |         |         |
              |перев'язувальних    |      |         |         |
              |матеріалів та       |      |         |         |
              |медичної марлі      |      |         |         |
5208 11 90 00 |- - - інші          |      |   5     |   20    | кв. м
5208 12       |- - полотняного     |      |         |         |
              |переплетення, з     |      |         |         |
              |поверхневою         |      |         |         |
              |щільністю понад     |      |         |         |
              |100 г/кв. м:        |      |         |         |
              |- - - полотняного   |      |         |         |
              |переплетення, з     |      |         |         |
              |поверхневою         |      |         |         |
              |щільністю понад     |      |         |         |
              |100 г/кв. м, але не |      |         |         |
              |більш як 130 г/кв. м|      |         |         |
              |та завширшки:       |      |         |         |
5208 12 11 00 |- - - - не більш як |      |   2     |   20    | кв. м
              |115 см              |      |         |         |
5208 12 13 00 |- - - - понад       |      |   1     |   20    | кв. м
              |115 см, але не більш|      |         |         |
              |як 145 см           |      |         |         |
5208 12 15 00 |- - - - понад       |      |   5     |   20    | кв. м
              |145 см, але не більш|      |         |         |
              |як 165 см           |      |         |         |
5208 12 19 00 |- - - - понад 165 см|      |   5     |   20    | кв. м
              |- - - полотняного   |      |         |         |
              |переплетення, з     |      |         |         |
              |поверхневою         |      |         |         |
              |щільністю понад     |      |         |         |
              |130 г/кв. м,        |      |         |         |
              |завширшки:          |      |         |         |
5208 12 91 00 |- - - не більш як   |      |   1     |   20    | кв. м
              |115 см              |      |         |         |
5208 12 93 00 |- - - - понад       |      |   5     |   20    | кв. м
              |115 см, але не більш|      |         |         |
              |як 145 см           |      |         |         |
5208 12 95 00 |- - - - понад       |      |   1     |   20    | кв. м
              |145 см, але не більш|      |         |         |
              |як 165 см           |      |         |         |
5208 12 99 00 |- - - - понад 165 см|      |   1     |   20    | кв. м
5208 13 00 00 |- - саржевого       |      |   1     |   20    | кв. м
              |переплетення 3-х або|      |         |         |
              |4-х ниток, включаючи|      |         |         |
              |зворотну [збиту]    |      |         |         |
              |саржу               |      |         |         |
5208 19 00 00 |- - тканини інші    |      |   5     |   20    | кв. м
              |- вибілені:         |      |         |         |
5208 21       |- - полотняного     |      |         |         |
              |переплетення, з     |      |         |         |
              |поверхневою         |      |         |         |
              |щільністю не більш  |      |         |         |
              |як 100 г/кв. м:     |      |         |         |
5208 21 10 00 |- - - тканини для   |      |   1     |   20    | кв. м
              |виготовлення бинтів,|      |         |         |
              |перев'язувальних    |      |         |         |
              |матеріалів та       |      |         |         |
              |медичної марлі      |      |         |         |
5208 21 90 00 |- - - інші          |      |   1     |   20    | кв. м
5208 22       |- - полотняного     |      |         |         |
              |переплетення, з     |      |         |         |
              |поверхневою         |      |         |         |
              |щільністю понад     |      |         |         |
              |100 г/кв. м:        |      |         |         |
              |- - - полотняного   |      |         |         |
              |переплетення, з     |      |         |         |
              |поверхневою         |      |         |         |
              |щільністю понад     |      |         |         |
              |100 г/кв. м, але не |      |         |         |
              |більш як            |      |         |         |
              |130 г/кв. м,        |      |         |         |
              |завширшки:          |      |         |         |
5208 22 11 00 |- - - -  не більш   |      |   2     |   20    | кв. м
              |як 115 см           |      |         |         |
5208 22 13 00 |- - - - понад       |      |   5     |   20    | кв. м
              |115 см, але не більш|      |         |         |
              |як 145 см           |      |         |         |
5208 22 15 00 |- - - - понад       |      |   2     |   20    | кв. м
              |145 см, але не більш|      |         |         |
              |як 165 см           |      |         |         |
5208 22 19 00 |- - - - понад 165 см|      |   5     |   20    | кв. м
              |- - - полотняного   |      |         |         |
              |переплетення, з     |      |         |         |
              |поверхневою         |      |         |         |
              |щільністю понад     |      |         |         |
              |130 г/кв. м,        |      |         |         |
              |завширшки:          |      |         |         |
5208 22 91 00 |- - - - не більш як |      |   1     |   20    | кв. м
              |115 см              |      |         |         |
5208 22 93 00 |- - - - понад       |      |   2     |   20    | кв. м
              |115 см, але не більш|      |         |         |
              |як 145 см           |      |         |         |
5208 22 95 00 |- - - - понад       |      |   2     |   20    | кв. м
              |145 см, але не більш|      |         |         |
              |як 165 см           |      |         |         |
5208 22 99 00 |- - - - понад 165 см|      |   1     |   20    | кв. м
5208 23 00 00 |- - саржевого       |      |   5     |   20    | кв. м
              |переплетення 3-х або|      |         |         |
              |4-х ниток, включаючи|      |         |         |
              |зворотну [збиту]    |      |         |         |
              |саржу               |      |         |         |
5208 29 00 00 |- - тканини інші    |      |   5     |   20    | кв. м
              |- пофарбовані:      |      |         |         |
5208 31 00 00 |- - полотняного     |      |   2     |   20    | кв. м
              |переплетення, з     |      |         |         |
              |поверхневою         |      |         |         |
              |щільністю не більш  |      |         |         |
              |як 100 г/кв. м      |      |         |         |
5208 32       |- - полотняного     |      |         |         |
              |переплетення, з     |      |         |         |
              |поверхневою         |      |         |         |
              |щільністю понад     |      |         |         |
              |100 г/кв. м:        |      |         |         |
              |- - - полотняного   |      |         |         |
              |переплетення, з     |      |         |         |
              |поверхневою         |      |         |         |
              |щільністю понад     |      |         |         |
              |100 г/кв. м, але не |      |         |         |
              |більш як            |      |         |         |
              |130 г/кв. м,        |      |         |         |
              |завширшки:          |      |         |         |
5208 32 11 00 |- - - -  не більш як|      |   5     |   20    | кв. м
              |115 см              |      |         |         |
5208 32 13 00 |- - - - понад       |      |   5     |   20    | кв. м
              |115 см, але не більш|      |         |         |
              |як 145 см           |      |         |         |
5208 32 15 00 |- - - - понад       |      |   0     |   10    | кв. м
              |145 см, але не більш|      |         |         |
              |як 165 см           |      |         |         |
5208 32 19 00 |- - - - понад 165 см|      |   0     |   10    | кв. м
              |- - - полотняного   |      |         |         |
              |переплетення, з     |      |         |         |
              |поверхневою         |      |         |         |
              |щільністю понад     |      |         |         |
              |130 г/кв. м,        |      |         |         |
              |завширшки:          |      |         |         |
5208 32 91 00 |- - - -  не більш як|      |   1     |   20    | кв. м
              |115 см              |      |         |         |
5208 32 93 00 |- - - - понад       |      |   0     |   10    | кв. м
              |115 см, але не більш|      |         |         |
              |як 145 см           |      |         |         |
5208 32 95 00 |- - - - понад       |      |   0     |   10    | кв. м
              |145 см, але не більш|      |         |         |
              |як 165 см           |      |         |         |
5208 32 99 00 |- - - - понад       |      |   0     |   10    | кв. м
              |165 см              |      |         |         |
5208 33 00 00 |- - саржевого       |      |   5     |   20    | кв. м
              |переплетення 3-х або|      |         |         |
              |4-х ниток, включаючи|      |         |         |
              |зворотну [збиту]    |      |         |         |
              |саржу               |      |         |         |
5208 39 00 00 |- - тканини інші    |      |   2     |   20    | кв. м
              |- із пряжі різних   |      |         |         |
              |кольорів:           |      |         |         |
5208 41 00 00 |- - полотняного     |      |   5     |   20    | кв. м
              |переплетення, з     |      |         |         |
              |поверхневою         |      |         |         |
              |щільністю не більш  |      |         |         |
              |як 100 г/кв. м      |      |         |         |
5208 42 00 00 |- - полотняного     |      |   0     |   10    | кв. м
              |переплетення, з     |      |         |         |
              |поверхневою         |      |         |         |
              |щільністю понад     |      |         |         |
              |100 г/кв. м         |      |         |         |
5208 43 00 00 |- - саржевого       |      |   0     |   10    | кв. м
              |переплетення 3-х або|      |         |         |
              |4-х ниток, включаючи|      |         |         |
              |зворотну [збиту]    |      |         |         |
              |саржу               |      |         |         |
5208 49 00 00 |- - тканини інші    |      |   5     |   20    | кв. м
              |- вибивні:          |      |         |         |
5208 51 00 00 |- - полотняного     |      |   1     |   20    | кв. м
              |переплетення, з     |      |         |         |
              |поверхневою         |      |         |         |
              |щільністю не більш  |      |         |         |
              |як 100 г/кв. м      |      |         |         |
5208 52       |- - полотняного     |      |         |         |
              |переплетення, з     |      |         |         |
              |поверхневою         |      |         |         |
              |щільністю понад     |      |         |         |
              |100 г/кв. м:        |      |         |         |
5208 52 10 00 |- - - полотняного   |      |   5     |   20    | кв. м
              |переплетення, з     |      |         |         |
              |поверхневою         |      |         |         |
              |щільністю понад     |      |         |         |
              |100 г/кв. м, але не |      |         |         |
              |більш як 130 г/кв. м|      |         |         |
5208 52 90 00 |- - - полотняного   |      |   1     |   20    | кв. м
              |переплетення, з     |      |         |         |
              |поверхневою         |      |         |         |
              |щільністю понад     |      |         |         |
              |130 г/кв. м         |      |         |         |
5208 53 00 00 |- - саржевого       |      |   0     |   10    | кв. м
              |переплетення 3-х або|      |         |         |
              |4-х ниток,          |      |         |         |
              |включаючи зворотну  |      |         |         |
              |[збиту] саржу       |      |         |         |
5208 59 00 00 |- - тканини інші    |      |   2     |   20    | кв. м
5209          |Тканини бавовняні, з|      |         |         |
              |вмістом бавовни     |      |         |         |
              |85 мас.% або більше,|      |         |         |
              |з поверхневою       |      |         |         |
              |щільністю понад     |      |         |         |
              |200 г/кв. м:        |      |         |         |
              |- невибілені        |      |         |         |
              |[сурові]:           |      |         |         |
5209 11 00 00 |- - полотняного     |      |   5     |   20    | кв. м
              |переплетення        |      |         |         |
5209 12 00 00 |- - саржевого       |      |   5     |   20    | кв. м
              |переплетення 3-х або|      |         |         |
              |4-х ниток, включаючи|      |         |         |
              |зворотну [збиту]    |      |         |         |
              |саржу               |      |         |         |
5209 19 00 00 |- - тканини інші    |      |   1     |   20    | кв. м
              |- вибілені:         |      |         |         |
5209 21 00 00 |- - полотняного     |      |   5     |   20    | кв. м
              |переплетення        |      |         |         |
5209 22 00 00 |- - саржевого       |      |   5     |   20    | кв. м
              |переплетення 3-х або|      |         |         |
              |4-х ниток, включаючи|      |         |         |
              |зворотну [збиту]    |      |         |         |
              |саржу               |      |         |         |
5209 29 00 00 |- - тканини інші    |      |   2     |   20    | кв. м
              |- пофарбовані:      |      |         |         |
5209 31 00 00 |- - полотняного     |      |   8     |   20    | кв. м
              |переплетення        |      |         |         |
5209 32 00 00 |- - саржевого       |      |   5     |   20    | кв. м
              |переплетення 3-х або|      |         |         |
              |4-х ниток, включаючи|      |         |         |
              |зворотну [збиту]    |      |         |         |
              |саржу               |      |         |         |
5209 39 00 00 |- - тканини інші    |      |   0     |   10    | кв. м
              |- із пряжі різних   |      |         |         |
              |кольорів:           |      |         |         |
5209 41 00 00 |- - полотняного     |      |   0     |   10    | кв. м
              |переплетення        |      |         |         |
5209 42 00 00 |- - денім [тканини  |      |   5     |   20    | кв. м
              |джинсові]           |      |         |         |
5209 43 00 00 |- - тканини інші    |      |   5     |   20    | кв. м
              |саржевого           |      |         |         |
              |переплетення 3-х або|      |         |         |
              |4-х ниток, включаючи|      |         |         |
              |зворотну [збиту]    |      |         |         |
              |саржу               |      |         |         |
5209 49       |- - тканини інші:   |      |         |         |
5209 49 10 00 |- - - жакардові     |      |   0     |   10    | кв. м
              |тканини завширшки   |      |         |         |
              |понад 115 см, але   |      |         |         |
              |менш як 140 см      |      |         |         |
5209 49 90 00 |- - - інші          |      |   5     |   20    | кв. м
              |- вибивні:          |      |         |         |
5209 51 00 00 |- - полотняного     |      |   1     |   20    | кв. м
              |переплетення        |      |         |         |
5209 52 00 00 |- - саржевого       |      |   2     |   20    | кв. м
              |переплетення 3-х або|      |         |         |
              |4-х ниток, включаючи|      |         |         |
              |зворотну [збиту]    |      |         |         |
              |саржу               |      |         |         |
5209 59 00 00 |- - тканини інші    |      |   0     |   10    | кв. м
5210          |Тканини бавовняні, з|      |         |         |
              |вмістом бавовни менш|      |         |         |
              |як 85 мас.% у суміші|      |         |         |
              |головним чином або  |      |         |         |
              |винятково з         |      |         |         |
              |синтетичними чи     |      |         |         |
              |штучними волокнами, |      |         |         |
              |поверхневою         |      |         |         |
              |щільністю не більш  |      |         |         |
              |як 200 г/кв. м:     |      |         |         |
              |- невибілені        |      |         |         |
              |[сурові]:           |      |         |         |
5210 11       |- - полотняного     |      |         |         |
              |переплетення:       |      |         |         |
5210 11 10 00 |- - - завширшки не  |      |   0     |   10    | кв. м
              |більш як 165 см     |      |         |         |
5210 11 90 00 |- - - завширшки     |      |   0     |   10    | кв. м
              |понад 165 см        |      |         |         |
5210 12 00 00 |- - саржевого       |      |   0     |   10    | кв. м
              |переплетення 3-х або|      |         |         |
              |4-х ниток, включаючи|      |         |         |
              |зворотну [збиту]    |      |         |         |
              |саржу               |      |         |         |
5210 19 00 00 |- - тканини інші    |      |   0     |   10    | кв. м
              |- вибілені:         |      |         |         |
5210 21       |- - полотняного     |      |         |         |
              |переплетення:       |      |         |         |
5210 21 10 00 |- - - завширшки не  |      |   0     |   10    | кв. м
              |більш як 165 см     |      |         |         |
5210 21 90 00 |- - - завширшки     |      |   0     |   10    | кв. м
              |понад 165 см        |      |         |         |
5210 22 00 00 |- - саржевого       |      |   0     |   10    | кв. м
              |переплетення 3-х або|      |         |         |
              |4-х ниток, включаючи|      |         |         |
              |зворотну [збиту]    |      |         |         |
              |саржу               |      |         |         |
5210 29 00 00 |- - тканини інші    |      |   0     |   10    | кв. м
              |- пофарбовані:      |      |         |         |
5210 31       |- - полотняного     |      |         |         |
              |переплетення:       |      |         |         |
5210 31 10 00 |- - - завширшки не  |      |   0     |   10    | кв. м
              |більш як 165 см     |      |         |         |
5210 31 90 00 |- - - завширшки     |      |   0     |   10    | кв. м
              |понад 165 см        |      |         |         |
5210 32 00 00 |- - саржевого       |      |   0     |   10    | кв. м
              |переплетення 3-х або|      |         |         |
              |4-х ниток, включаючи|      |         |         |
              |зворотну [збиту]    |      |         |         |
              |саржу               |      |         |         |
5210 39 00 00 |- - тканини інші    |      |   0     |   10    | кв. м
              |- із пряжі різних   |      |         |         |
              |кольорів:           |      |         |         |
5210 41 00 00 |- - полотняного     |      |   0     |   10    | кв. м
              |переплетення        |      |         |         |
5210 42 00 00 |- - саржевого       |      |   0     |   10    | кв. м
              |переплетення 3-х або|      |         |         |
              |4-х ниток, включаючи|      |         |         |
              |зворотну [збиту]    |      |         |         |
              |саржу               |      |         |         |
5210 49 00 00 |- - тканини інші    |      |   0     |   10    | кв. м
              |- вибивні:          |      |         |         |
5210 51 00 00 |- - полотняного     |      |   0     |   10    | кв. м
              |переплетення        |      |         |         |
5210 52 00 00 |- - саржевого       |      |   0     |   10    | кв. м
              |переплетення 3-х або|      |         |         |
              |4-х ниток, включаючи|      |         |         |
              |зворотну [збиту]    |      |         |         |
              |саржу               |      |         |         |
5210 59 00 00 |- - тканини інші    |      |   0     |   10    | кв. м
5211          |Тканини бавовняні, з|      |         |         |
              |вмістом бавовни менш|      |         |         |
              |як 85 мас.% у суміші|      |         |         |
              |головним чином або  |      |         |         |
              |винятково з         |      |         |         |
              |синтетичними чи     |      |         |         |
              |штучними волокнами, |      |         |         |
              |з поверхневою       |      |         |         |
              |щільністю понад     |      |         |         |
              |200 г/кв. м:        |      |         |         |
              |- невибілені        |      |         |         |
              |[сурові]:           |      |         |         |
5211 11 00 00 |- - полотняного     |      |   1     |   20    | кв. м
              |переплетення        |      |         |         |
5211 12 00 00 |- - саржевого       |      |   5     |   20    | кв. м
              |переплетення 3-х або|      |         |         |
              |4-х ниток, включаючи|      |         |         |
              |зворотну [збиту]    |      |         |         |
              |саржу               |      |         |         |
5211 19 00 00 |- - тканини інші    |      |   1     |   20    | кв. м
              |- вибілені:         |      |         |         |
5211 21 00 00 |- - полотняного     |      |   5     |   20    | кв. м
              |переплетення        |      |         |         |
5211 22 00 00 |- - саржевого       |      |   5     |   20    | кв. м
              |переплетення 3-х або|      |         |         |
              |4-х ниток, включаючи|      |         |         |
              |зворотну [збиту]    |      |         |         |
              |саржу               |      |         |         |
5211 29 00 00 |- - тканини інші    |      |   5     |   20    | кв. м
              |- пофарбовані:      |      |         |         |
5211 31 00 00 |- - полотняного     |      |   5     |   20    | кв. м
              |переплетення        |      |         |         |
5211 32 00 00 |- - саржевого       |      |   5     |   20    | кв. м
              |переплетення 3-х або|      |         |         |
              |4-х ниток, включаючи|      |         |         |
              |зворотну [збиту]    |      |         |         |
              |саржу               |      |         |         |
5211 39 00 00 |- - тканини інші    |      |   0     |   10    | кв. м
              |- із пряжі різних   |      |         |         |
              |кольорів:           |      |         |         |
5211 41 00 00 |- - полотняного     |      |   5     |   20    | кв. м
              |переплетення        |      |         |         |
5211 42 00 00 |- - денім [тканини  |      |   5     |   20    | кв. м
              |джинсові]           |      |         |         |
5211 43 00 00 |- - тканини інші    |      |   1     |   20    | кв. м
              |саржевого           |      |         |         |
              |переплетення 3-х    |      |         |         |
              |або 4-х ниток,      |      |         |         |
              |включаючи зворотну  |      |         |         |
              |[збиту] саржу       |      |         |         |
5211 49       |- - тканини інші:   |      |         |         |
5211 49 10    |- - - тканини       |      |         |         |
              |жакардові:          |      |         |         |
5211 49 10 10 |- - - - тик для     |      |   5     |   20    | кв. м
              |матраців            |      |         |         |
5211 49 10 90 |- - - - інші        |      |   0     |   10    | кв. м
5211 49 90 00 |- - - інші          |      |   5     |   20    | кв. м
              |- вибивні:          |      |         |         |
5211 51 00 00 |- - полотняного     |      |   5     |   20    | кв. м
              |переплетення        |      |         |         |
5211 52 00 00 |- - саржевого       |      |   1     |   20    | кв. м
              |переплетення 3-х або|      |         |         |
              |4-х ниток, включаючи|      |         |         |
              |зворотну [збиту]    |      |         |         |
              |саржу               |      |         |         |
5211 59 00 00 |- - тканини інші    |      |   5     |   20    | кв. м
5212          |Тканини бавовняні   |      |         |         |
              |інші:               |      |         |         |
              |- з поверхневою     |      |         |         |
              |щільністю не більш  |      |         |         |
              |як 200 г/кв. м:     |      |         |         |
5212 11       |- - невибілені      |      |         |         |
              |[сурові]:           |      |         |         |
5212 11 10 00 |- - - змішані,      |      |   0     |   10    | кв. м
              |головним чином або  |      |         |         |
              |винятково, з льоном |      |         |         |
5212 11 90 00 |- - - змішані з     |      |   0     |   10    | кв. м
              |іншими текстильними |      |         |         |
              |волокнами           |      |         |         |
5212 12       |- - вибілені:       |      |         |         |
5212 12 10 00 |- - - змішані,      |      |   0     |   10    | кв. м
              |головним чином або  |      |         |         |
              |винятково, з льоном |      |         |         |
5212 12 90 00 |- - - змішані з     |      |   0     |   10    | кв. м
              |іншими текстильними |      |         |         |
              |волокнами           |      |         |         |
5212 13       |- - пофарбовані:    |      |         |         |
5212 13 10 00 |- - - змішані,      |      |   0     |   10    | кв. м
              |головним чином або  |      |         |         |
              |винятково, з льоном |      |         |         |
5212 13 90 00 |- - - змішані з     |      |   0     |   10    | кв. м
              |іншими текстильними |      |         |         |
              |волокнами           |      |         |         |
5212 14       |- - із пряжі різних |      |         |         |
              |кольорів:           |      |         |         |
5212 14 10 00 |- - - змішані,      |      |   0     |   10    | кв. м
              |головним чином або  |      |         |         |
              |винятково, з льоном |      |         |         |
5212 14 90 00 |- - - змішані з     |      |   0     |   10    | кв. м
              |іншими текстильними |      |         |         |
              |волокнами           |      |         |         |
5212 15       |- - вибивні:        |      |         |         |
5212 15 10 00 |- - - змішані,      |      |   0     |   10    | кв. м
              |головним чином або  |      |         |         |
              |винятково, з льоном |      |         |         |
5212 15 90 00 |- - - змішані з     |      |   0     |   10    | кв. м
              |іншими текстильними |      |         |         |
              |волокнами           |      |         |         |
              |- з поверхневою     |      |         |         |
              |щільністю понад     |      |         |         |
              |200 г/кв. м:        |      |         |         |
5212 21       |- - невибілені      |      |         |         |
              |[сурові]:           |      |         |         |
5212 21 10 00 |- - - змішані,      |      |   0     |   10    | кв. м
              |головним чином або  |      |         |         |
              |винятково, з льоном |      |         |         |
5212 21 90 00 |- - - змішані з     |      |   0     |   10    | кв. м
              |іншими текстильними |      |         |         |
              |волокнами           |      |         |         |
5212 22       |- - вибілені:       |      |         |         |
5212 22 10 00 |- - - змішані,      |      |   0     |   10    | кв. м
              |головним чином або  |      |         |         |
              |винятково, з льоном |      |         |         |
5212 22 90 00 |- - - змішані з     |      |   0     |   10    | кв. м
              |іншими текстильними |      |         |         |
              |волокнами           |      |         |         |
5212 23       |- - пофарбовані:    |      |         |         |
5212 23 10 00 |- - - змішані,      |      |   0     |   10    | кв. м
              |головним чином або  |      |         |         |
              |винятково, з льоном |      |         |         |
5212 23 90 00 |- - - змішані з     |      |   0     |   10    | кв. м
              |іншими текстильними |      |         |         |
              |волокнами           |      |         |         |
5212 24       |- - із пряжі різних |      |         |         |
              |кольорів:           |      |         |         |
5212 24 10 00 |- - - змішані,      |      |   0     |   10    | кв. м
              |головним чином або  |      |         |         |
              |винятково, з льоном |      |         |         |
5212 24 90 00 |- - - змішані з     |      |   0     |   10    | кв. м
              |іншими текстильними |      |         |         |
              |волокнами           |      |         |         |
5212 25       |- - вибивні:        |      |         |         |
5212 25 10 00 |- - - змішані,      |      |   0     |   10    | кв. м
              |головним чином або  |      |         |         |
              |винятково, з льоном |      |         |         |
5212 25 90 00 |- - - змішані з     |      |   0     |   10    | кв. м
              |іншими текстильними |      |         |         |
              |волокнами           |      |         |         |