Група 51


              Вовна, тонкий та грубий волос тварин;
                пряжа і тканини з кінського волосу

     Примітка:

     1. В  усіх  розділах  Класифікації  товарів  зазначені  нижче
терміни означають:

     а) "вовна" - волосяний покров овець або ягнят;

     б) "тонкий волос" - волосяний покров альпаки,  лами, вікуньї,
верблюда,    яка,   ангорських,   тибетських,   кашемірських   або
аналогічних кіз (за  винятком  звичайних  кіз),  кроля  (включаючи
ангорського), зайця, бобра, нутрії, ондатри;

     в) "грубий  волос"  - волосяний покров тварин,  не зазначених
вище, за винятком волосу і щетини для щіток (товарна позиція 0502)
та кінського волосу (товарна позиція 0503).

     Додаткова примітка:

     У підкатегоріях 5111 11 11 00,  5111 11 19 00,  5111 19 11 00
та 5111 19 19 00 термін "тканини Loden" означає гладкі  тканини  з
поверхневою   щільністю  від  250  до  450  г/кв.  м  з  ворсової,
одноколірної або змішаної  чи  нерівно  пофарбованої  однониткової
кардочесаної  вовняної  пряжі,  змішаної  з тонким волосом тварин;
тканини можуть також  містити  грубий  волос  тварин  або  хімічні
волокна.  Волокна розміщено або орієнтовано у визначеному напрямку
поверхневої  обробки,  що   надає   тканині   водовідштовхувальних
властивостей.

----------------------------------------------------------------------
     Код      |       Назва        |      Ставки мита, %      |Додат-
              |                    |--------------------------| кові
              |                    |префе-|пільгова |  повна  |  ОВО
              |                    | рен- |         |         |
              |                    |ційна |         |         |
--------------+--------------------+------+---------+---------+-------
5101          |Вовна, не піддана   |      |         |         |
              |кардо- або          |      |         |         |
              |гребенечесанню:     |      |         |         |
              |- немита, включаючи |      |         |         |
              |миту до стриження   |      |         |         |
              |або зняття зі шкіри:|      |         |         |
5101 11 00 00 |- - вовна стрижена  |      |   0     |   5     | -
5101 19 00 00 |- - інша            |      |   0     |   5     | -
              |- знежирена,        |      |         |         |
              |некарбонізована:    |      |         |         |
5101 21 00 00 |- - вовна стрижена  |      |   0     |   5     | -
5101 29 00 00 |- - інша            |      |   0     |   5     | -
5101 30 00 00 |- карбонізована     |      |   0     |   5     | -
              |                    |      |         |         |
5102          |Тонкий чи грубий    |      |         |         |
              |волос тварин, не    |      |         |         |
              |підданий кардо-     |      |         |         |
              |або гребенечесанню: |      |         |         |
5102 10       |- тонкий волос      |      |         |         |
              |тварин:             |      |         |         |
5102 10 10 00 |- - ангорських      |      |   1     |   10    | -
              |кролів              |      |         |         |
5102 10 30 00 |- - альпаки, лами,  |      |   1     |   10    | -
              |вікуньї             |      |         |         |
5102 10 50 00 |- - верблюда чи яка,|      |   1     |   10    | -
              |кіз ангорських,     |      |         |         |
              |тибетських,         |      |         |         |
              |кашемірських та     |      |         |         |
              |аналогічних порід   |      |         |         |
5102 10 90 00 |- - кролів (крім    |      |   1     |   10    | -
              |ангорського), зайця,|      |         |         |
              |бобра, нутрії,      |      |         |         |
              |ондатри             |      |         |         |
5102 20 00 00 |- грубий волос      |      |   1     |   10    | -
              |тварин              |      |         |         |
5103          |Відходи вовни або   |      |         |         |
              |тонкого чи грубого  |      |         |         |
              |волосу тварин,      |      |         |         |
              |включаючи відходи   |      |         |         |
              |від прядіння, за    |      |         |         |
              |винятком            |      |         |         |
              |відновлюваного      |      |         |         |
              |волосу:             |      |         |         |
5103 10       |- пачоси вовни чи   |      |         |         |
              |тонкого волосу      |      |         |         |
              |тварин:             |      |         |         |
5103 10 10 00 |- - некарбонізовані |      |   1     |   5     | -
5103 10 90 00 |- - карбонізовані   |      |   2     |   5     | -
5103 20       |- відходи вовни або |      |         |         |
              |тонкого волосу      |      |         |         |
              |тварин інші:        |      |         |         |
5103 20 10 00 |- - відходи пряжі   |      |   2     |   5     | -
              |- - інші:           |      |         |         |
5103 20 91 00 |- - -               |      |   1     |   5     | -
              |некарбонізовані     |      |         |         |
5103 20 99 00 |- - - карбонізовані |      |   1     |   5     | -
5103 30 00 00 |- відходи грубого   |      |   1     |   5     | -
              |волосу тварин       |      |         |         |
5104 00 00 00 |Вовна відновлена чи |      |   0     |   5     | -
              |відновлений волос   |      |         |         |
              |тварин тонкий чи    |      |         |         |
              |грубий              |      |         |         |
5105          |Вовна та тонкий чи  |      |         |         |
              |грубий волос тварин,|      |         |         |
              |піддані кардо- або  |      |         |         |
              |гребенечесанню      |      |         |         |
              |(включаючи          |      |         |         |
              |гребенечесану вовну,|      |         |         |
              |у відрізках):       |      |         |         |
5105 10 00 00 |- вовна кардочесана |      |   1     |   2     | -
              |- вовна             |      |         |         |
              |гребенечесана:      |      |         |         |
5105 21 00 00 |- - вовна           |      |   1     |   2     | -
              |гребенечесана, у    |      |         |         |
              |відрізках           |      |         |         |
5105 29 00 00 |- - інша            |      |   1     |   2     | -
5105 30       |- тонкий волос      |      |         |         |
              |тварин, кардо- чи   |      |         |         |
              |гребенечесаний:     |      |         |         |
5105 30 10 00 |- - кардочесаний    |      |   1     |   2     | -
5105 30 90 00 |- - гребенечесаний  |      |   1     |   2     | -
5105 40 00 00 |- грубий волос      |      |   1     |   2     | -
              |тварин, кардо- чи   |      |         |         |
              |гребенечесаний      |      |         |         |
5106          |Пряжа з вовни       |      |         |         |
              |кардочесаної, не    |      |         |         |
              |розфасована         |      |         |         |
              |для роздрібної      |      |         |         |
              |торгівлі:           |      |         |         |
5106 10       |- з вмістом вовни   |      |         |         |
              |85 мас.% чи більше: |      |         |         |
5106 10 10 00 |- - невибілена      |      |   0     |   5     | -
              |[сурова]            |      |         |         |
5106 10 90 00 |- - інша            |      |   0     |   5     | -
5106 20       |- з вмістом вовни   |      |         |         |
              |менш як 85 мас.%:   |      |         |         |
              |- - з вмістом вовни |      |         |         |
              |тонкого волосу      |      |         |         |
              |тварин 85 мас.% чи  |      |         |         |
              |більше:             |      |         |         |
5106 20 11 00 |- - - невибілена    |      |   0     |   5     | -
              |[сурова]            |      |         |         |
5106 20 19 00 |- - - інша          |      |   0     |   5     | -
              |- - інша:           |      |         |         |
5106 20 91 00 |- - - невибілена    |      |   0     |   5     | -
              |[сурова]            |      |         |         |
5106 20 99 00 |- - - інша          |      |   0     |   5     | -
5107          |Пряжа з вовни       |      |         |         |
              |гребенечесаної, не  |      |         |         |
              |розфасована для     |      |         |         |
              |роздрібної торгівлі:|      |         |         |
5107 10       |- з вмістом вовни   |      |         |         |
              |85 мас. % чи більше:|      |         |         |
5107 10 10 00 |- - невибілена      |      |   0     |   5     | -
              |[сурова]            |      |         |         |
5107 10 90 00 |- - інша            |      |   0     |   5     | -
5107 20       |- з вмістом вовни   |      |         |         |
              |менш як 85 мас.%:   |      |         |         |
              |- - з вмістом вовни |      |         |         |
              |і тонкого волосу    |      |         |         |
              |тварин 85 мас.% чи  |      |         |         |
              |більше:             |      |         |         |
5107 20 10 00 |- - - невибілена    |      |   0     |   5     | -
              |[сурова]            |      |         |         |
5107 20 30 00 |- - - інша          |      |   0     |   5     | -
              |- - інша:           |      |         |         |
              |- - - у суміші      |      |         |         |
              |винятково або в     |      |         |         |
              |основному з         |      |         |         |
              |синтетичними        |      |         |         |
              |штапельними         |      |         |         |
              |волокнами:          |      |         |         |
5107 20 51 00 |- - - - невибілена  |      |   0     |   5     | -
              |[сурова]            |      |         |         |
5107 20 59 00 |- - - - інша        |      |   0     |   5     | -
              |- - - у суміші з    |      |         |         |
              |іншими волокнами:   |      |         |         |
5107 20 91 00 |- - - - невибілена  |      |   0     |   5     | -
              |[сурова]            |      |         |         |
5107 20 99 00 |- - - - інша        |      |   0     |   5     | -
5108          |Пряжа з тонкого     |      |         |         |
              |волосу тварин кардо-|      |         |         |
              |чи гребенечесаного, |      |         |         |
              |не розфасована для  |      |         |         |
              |роздрібної торгівлі:|      |         |         |
5108 10       |- кардочесана:      |      |         |         |
5108 10 10 00 |- - невибілена      |      |   1     |   5     | -
              |[сурова]            |      |         |         |
5108 10 90 00 |- - інша            |      |   1     |   5     | -
5108 20       |- гребенечесана:    |      |         |         |
5108 20 10 00 |- - невибілена      |      |   1     |   5     | -
              |[сурова]            |      |         |         |
5108 20 90 00 |- - інша            |      |   1     |   5     | -
5109          |Пряжа з вовни   або |      |         |         |
              |тонкого волосу      |      |         |         |
              |тварин, розфасована |      |         |         |
              |для роздрібної      |      |         |         |
              |торгівлі:           |      |         |         |
5109 10       |- з вмістом вовни   |      |         |         |
              |або тонкого волосу  |      |         |         |
              |тварин менш         |      |         |         |
              |як 85 мас.%:        |      |         |         |
5109 10 10 00 |- - у клубках,      |      |   1     |   15    | -
              |мотках, пасмах масою|      |         |         |
              |понад 125 г, але не |      |         |         |
              |більш як 500 г      |      |         |         |
5109 10 90 00 |- - інша            |      |   2     |   15    | -
5109 90       |- інша:             |      |         |         |
5109 90 10 00 |- - у клубках,      |      |   2     |   15    | -
              |мотках, пасмах,     |      |         |         |
              |масою понад 125 г,  |      |         |         |
              |але не більш як     |      |         |         |
              |500 г               |      |         |         |
5109 90 90 00 |- - інша            |      |   1     |   15    | -
5110 00 00 00 |Пряжа з грубого     |      |   2     |    5    | -
              |волосу тварин чи    |      |         |         |
              |кінського волосу    |      |         |         |
              |(включаючи          |      |         |         |
              |позументні нитки з  |      |         |         |
              |кінського волосу),  |      |         |         |
              |розфасована або не  |      |         |         |
              |розфасована для     |      |         |         |
              |роздрібної торгівлі |      |         |         |
5111          |Тканини з           |      |         |         |
              |кардочесаної вовни  |      |         |         |
              |чи кардочесаного    |      |         |         |
              |тонкого волосу      |      |         |         |
              |тварин:             |      |         |         |
              |- з вмістом вовни   |      |         |         |
              |овець чи тонкого    |      |         |         |
              |волосу тварин       |      |         |         |
              |85 мас.% або більше:|      |         |         |
5111 11       |- - з поверхневою   |      |         |         |
              |щільністю не більш  |      |         |         |
              |як 300 г/ кв. м:    |      |         |         |
              |- - - тканини Loden:|      |         |         |
5111 11 11 00 |- - - - вартістю    |      |   0     |   10    | кв. м
              |2,50 євро або більше|      |         |         |
              |за 1 кв. м          |      |         |         |
5111 11 19 00 |- - - - інші        |      |   0     |   10    | кв. м
              |- - - тканини інші: |      |         |         |
5111 11 91 00 |- - - - з вовни     |      |   0     |   10    | кв. м
              |вартістю 2,50 євро  |      |         |         |
              |або більше за       |      |         |         |
              |1 кв. м             |      |         |         |
5111 11 99 00 |- - - - інші        |      |   0     |   10    | кв. м
5111 19       |- - інші:           |      |         |         |
              |- - - з поверхневою |      |         |         |
              |щільністю понад     |      |         |         |
              |300 г/кв. м, але не |      |         |         |
              |більш як            |      |         |         |
              |450 г/кв. м:        |      |         |         |
              |- - - - тканини     |      |         |         |
              |Loden:              |      |         |         |
5111 19 11 00 |- - - - - вартістю  |      |   0     |   10    | кв. м
              |2,50 євро або більше|      |         |         |
              |за 1 кв. м          |      |         |         |
5111 19 19 00 |- - - - - інші      |      |   0     |   10    | кв. м
              |- - - - тканини інші:      |         |         |
5111 19 31 00 |- - - - - з вовни   |      |   0     |   10    | кв. м
              |вартістю 2,50 євро  |      |         |         |
              |або більше за       |      |         |         |
              |1 кв. м             |      |         |         |
5111 19 39 00 |- - - - - інші      |      |   0     |   10    | кв. м
              |- - - з поверхневою |      |         |         |
              |щільністю понад     |      |         |         |
              |450 г/кв. м:        |      |         |         |
5111 19 91 00 |- - - - з вовни     |      |   0     |   10    | кв. м
              |вартістю 2,50 євро  |      |         |         |
              |або більше          |      |         |         |
              |за 1 кв. м          |      |         |         |
5111 19 99 00 |- - - - інші        |      |   0     |   10    | кв. м
5111 20 00 00 |- інші змішані      |      |   0     |   10    | кв. м
              |тканини з доданням  |      |         |         |
              |головним чином або  |      |         |         |
              |винятково           |      |         |         |
              |синтетичних чи      |      |         |         |
              |штучних ниток, інші |      |         |         |
5111 30       |- змішані тканини з |      |         |         |
              |доданням, головним  |      |         |         |
              |чином або винятково,|      |         |         |
              |синтетичних чи      |      |         |         |
              |штучних штапельних  |      |         |         |
              |волокон, інші:      |      |         |         |
5111 30 10 00 |- - з поверхневою   |      |   0     |   10    | кв. м
              |щільністю не більш  |      |         |         |
              |як 300 г/кв. м      |      |         |         |
5111 30 30 00 |- - з поверхневою   |      |   0     |   10    | кв. м
              |щільністю понад     |      |         |         |
              |300 г/кв. м, але не |      |         |         |
              |більш як 450 г/кв. м|      |         |         |
5111 30 90 00 |- - з поверхневою   |      |   0     |   10    | кв. м
              |щільністю понад     |      |         |         |
              |450 г/кв. м         |      |         |         |
5111 90       |- інші:             |      |         |         |
5111 90 10 00 |- - з вмістом       |      |   0     |   10    | кв. м
              |текстильних         |      |         |         |
              |матеріалів групи    |      |         |         |
              |50 понад 10 мас.%   |      |         |         |
              |- - інші:           |      |         |         |
5111 90 91 00 |- - - з поверхневою |      |   0     |   10    | кв. м
              |щільністю не більш  |      |         |         |
              |як 300 г/кв. м      |      |         |         |
5111 90 93 00 |- - - з поверхневою |      |   0     |   10    | кв. м
              |щільністю понад     |      |         |         |
              |300 г/кв. м, але не |      |         |         |
              |більш як 450 г/кв. м|      |         |         |
5111 90 99 00 |- - - з поверхневою |      |   0     |   10    | кв. м
              |щільністю понад     |      |         |         |
              |450 г/кв. м         |      |         |         |
5112          |Тканини з           |      |         |         |
              |гребенечесаної      |      |         |         |
              |вовняної пряжі чи   |      |         |         |
              |гребенечесаного     |      |         |         |
              |тонкого волосу      |      |         |         |
              |тварин:             |      |         |         |
              |- з вмістом вовни   |      |         |         |
              |або тонкого волосу  |      |         |         |
              |тварин 85 мас.% або |      |         |         |
              |більше:             |      |         |         |
5112 11       |- - з поверхневою   |      |         |         |
              |щільністю не більш  |      |         |         |
              |як 200 г/кв. м:     |      |         |         |
5112 11 10 00 |- - - вартістю      |      |   0     |   10    | кв. м
              |3 євро або більше за|      |         |         |
              |1 кв. м             |      |         |         |
5112 11 90 00 |- - - інші          |      |   0     |   10    | кв. м
5112 19       |- - інші:           |      |         |         |
              |- - - з поверхневою |      |         |         |
              |щільністю понад     |      |         |         |
              |200 г/кв. м, але не |      |         |         |
              |більш як 375 г/кв.м:|      |         |         |
5112 19 11 00 |- - - - вартістю    |      |   0     |   10    | кв. м
              |3 євро або більше з |      |         |         |
              |1 кв. м             |      |         |         |
5112 19 19 00 |- - - - інші        |      |   0     |   10    | кв. м
              |- - - з поверхневою |      |         |         |
              |щільністю понад     |      |         |         |
              |375 г/кв. м:        |      |         |         |
5112 19 91 00 |- - - - вартістю    |      |   0     |   10    | кв. м
              |3 євро або більше за|      |         |         |
              |1 кв. м             |      |         |         |
5112 19 99 00 |- - - - інші        |      |   0     |   10    | кв. м
5112 20 00 00 |- змішані тканини з |      |   0     |   10    | кв. м
              |доданням головним   |      |         |         |
              |чином або винятково |      |         |         |
              |синтетичних чи      |      |         |         |
              |штучних ниток, інші |      |         |         |
5112 30       |- змішані тканини з |      |         |         |
              |доданням головним   |      |         |         |
              |чином або винятково |      |         |         |
              |синтетичних чи      |      |         |         |
              |штучних штапельних  |      |         |         |
              |волокон, інші:      |      |         |         |
5112 30 10 00 |- - з поверхневою   |      |   0     |   10    | кв. м
              |щільністю не більш  |      |         |         |
              |як 200 г/кв. м      |      |         |         |
5112 30 30 00 |- - з поверхневою   |      |   0     |   10    | кв. м
              |щільністю понад     |      |         |         |
              |200 г/кв. м, але не |      |         |         |
              |більш як 375 г/кв. м|      |         |         |
5112 30 90 00 |- - з поверхневою   |      |   0     |   10    | кв. м
              |щільністю понад     |      |         |         |
              |375 г/кв. м         |      |         |         |
5112 90       |- інші:             |      |         |         |
5112 90 10 00 |- - з загальним     |      |   0     |   10    | кв. м
              |вмістом текстильних |      |         |         |
              |матеріалів,         |      |         |         |
              |класифікованих у    |      |         |         |
              |групі 50, понад     |      |         |         |
              |10 мас.%            |      |         |         |
              |- - інші:           |      |         |         |
5112 90 91 00 |- - - з поверхневою |      |   0     |   10    | кв. м
              |щільністю не більш  |      |         |         |
              |як 200 г/кв. м      |      |         |         |
5112 90 93 00 |- - - з поверхневою |      |   0     |   10    | кв. м
              |щільністю понад     |      |         |         |
              |200 г/кв. м, але не |      |         |         |
              |більш як 375 г/кв. м|      |         |         |
5112 90 99 00 |- - - з поверхневою |      |   0     |   10    | кв. м
              |щільністю понад     |      |         |         |
              |375 г/кв. м         |      |         |         |
5113 00 00 00 |Тканини з грубого   |      |   5     |   20    | кв. м
              |волосу тварин чи    |      |         |         |
              |кінського волосу    |      |         |         |