Група 50


                               Шовк

----------------------------------------------------------------------
     Код      |       Назва        |      Ставки мита, %      |Додат-
              |                    |--------------------------| кові
              |                    |префе-|пільгова |  повна  |  ОВО
              |                    | рен- |         |         |
              |                    |ційна |         |         |
--------------+--------------------+------+---------+---------+-------
5001 00 00 00 |Кокони шовкопряда,  |      |   2     |   5     | -
              |придатні для        |      |         |         |
              |розмотування        |      |         |         |
5002 00 00 00 |Шовк-сирець         |      |   2     |   5     | -
              |(некручений)        |      |         |         |
5003          |Відходи шовку       |      |         |         |
              |(включаючи кокони,  |      |         |         |
              |не придатні для     |      |         |         |
              |розмотування,       |      |         |         |
              |відходи ниток та    |      |         |         |
              |розпушені відходи): |      |         |         |
5003 10 00 00 |- не піддані кардо- |      |   1     |   5     | -
              |і гребенечесанню    |      |         |         |
5003 90 00 00 |- інші              |      |   1     |   5     | -
5004 00       |Пряжа шовкова (крім |      |         |         |
              |пряжі з відходів    |      |         |         |
              |шовку), не          |      |         |         |
              |розфасована для     |      |         |         |
              |роздрібної торгівлі:|      |         |         |
5004 00 10 00 |- невибілена        |      |   2     |   5     | -
              |[сурова], мита або  |      |         |         |
              |вибілена            |      |         |         |
5004 00 90 00 |- інша              |      |   1     |   5     | -
5005 00       |Пряжа з відходів    |      |         |         |
              |шовку, не           |      |         |         |
              |розфасована для     |      |         |         |
              |роздрібної торгівлі:|      |         |         |
5005 00 10 00 |- невибілена        |      |   2     |   5     | -
              |[сурова], мита або  |      |         |         |
              |вибілена            |      |         |         |
5005 00 90 00 |- інша              |      |   2     |   5     | -
5006 00       |Пряжа шовкова та    |      |         |         |
              |пряжа з відходів    |      |         |         |
              |шовку, розфасовані  |      |         |         |
              |для роздрібної      |      |         |         |
              |торгівлі; кетгут    |      |         |         |
              |з натурального      |      |         |         |
              |шовку:              |      |         |         |
5006 00 10 00 |- нитки шовкові     |      |   2     |   5     | -
5006 00 90 00 |- пряжа з шовкових  |      |   2     |   5     | -
              |гребеневих пачосів  |      |         |         |
              |чи відходів шовку;  |      |         |         |
              |кетгут з            |      |         |         |
              |натурального шовку  |      |         |         |
              |                    |      |         |         |
5007          |Тканини з  шовку    |      |         |         |
              |або з відходів      |      |         |         |
              |шовку:              |      |         |         |
5007 10 00 00 |- тканини з шовкових|      |   1     |   5     | кв. м
              |гребеневих пачосів  |      |         |         |
5007 20       |- тканини інші, з   |      |         |         |
              |вмістом шовку або   |      |         |         |
              |відходів шовку не   |      |         |         |
              |менш як 85 мас.%,   |      |         |         |
              |крім шовкових       |      |         |         |
              |гребеневих пачосів  |      |         |         |
              |(бурети):           |      |         |         |
              |- - крепові тканини:|      |         |         |
5007 20 11 00 |- - - невибілені    |      |   2     |   5     | кв. м
              |[сурові], миті або  |      |         |         |
              |вибілені            |      |         |         |
5007 20 19 00 |- - - інші          |      |   2     |   5     | кв. м
              |- - епонж, хабутай, |      |         |         |
              |хонан, чесуча, кора |      |         |         |
              |та аналогічні       |      |         |         |
              |далекосхідні тканини|      |         |         |
              |з натурального шовку|      |         |         |
              |(не змішані з       |      |         |         |
              |гребеневими         |      |         |         |
              |шовковими пачосами, |      |         |         |
              |іншими шовковими    |      |         |         |
              |відходами або іншими|      |         |         |
              |текстильними        |      |         |         |
              |матеріалами):       |      |         |         |
5007 20 21 00 |- - - полотняного   |      |   2     |   5     | кв. м
              |переплетення,       |      |         |         |
              |невибілені та які не|      |         |         |
              |піддавались         |      |         |         |
              |подальшій обробці,  |      |         |         |
              |крім миття          |      |         |         |
              |- - - інші:         |      |         |         |
5007 20 31 00 |- - - - полотняного |      |   2     |   5     | кв. м
              |переплетення        |      |         |         |
5007 20 39 00 |- - - - інші        |      |   2     |   5     | кв. м
              |- - інші:           |      |         |         |
5007 20 41 00 |- - - ажурні тканини|      |   2     |   5     | кв. м
              |(ажурного           |      |         |         |
              |переплетення)       |      |         |         |
              |- - - інші:         |      |         |         |
5007 20 51 00 |- - - - невибілені  |      |   1     |   5     | кв. м
              |[сурові], миті або  |      |         |         |
              |вибілені            |      |         |         |
5007 20 59 00 |- - - - пофарбовані |      |   1     |   5     | кв. м
              |- - - - з пряжі     |      |         |         |
              |різних кольорів:    |      |         |         |
5007 20 61 00 |- - - - - завширшки |      |   2     |   5     | кв. м
              |понад 57 см, але не |      |         |         |
              |більш як 75 см      |      |         |         |
5007 20 69 00 |- - - - - інші      |      |   1     |   5     | кв. м
5007 20 71 00 |- - - - вибивні     |      |   2     |   5     | кв. м
5007 90       |- інші тканини:     |      |         |         |
5007 90 10 00 |- - невибілені      |      |   2     |   5     | кв. м
              |[сурові], миті або  |      |         |         |
              |вибілені            |      |         |         |
5007 90 30 00 |- - фарбовані       |      |   2     |   5     | кв. м
5007 90 50 00 |- - з пряжі різних  |      |   2     |   5     | кв. м
              |кольорів            |      |         |         |
5007 90 90 00 |- - вибивні         |      |   1     |   5     | кв. м