Група 49


           Друкована продукція, періодичні видання або
           інша продукція поліграфічної промисловості;
             рукописи або машинописні тексти та плани

     Примітки:

     1. Ця група не включає:

     а) фотографічні  негативи  та  позитиви  на  прозорій  основі
(група 37);

     б) рельєфні  [об'ємні]  географічні карти,  плани та глобуси,
надруковані або ненадруковані (товарна позиція 9023);

     в) гральні карти та інші товари групи 95;

     г) оригінальні  гравюри,  естампи  та   літографії   (товарна
позиція  9702),  поштові  марки або марки державних зборів,  знаки
поштової оплати погашені,  включаючи першого дня гашення,  поштове
канцелярське  обладнання  або  аналогічні  вироби товарної позиції
9704, антикваріат віком понад сто років та інші вироби групи 97.

     2. У групі 49 термін "друкований"  означає  також  матеріали,
відтворені   розмножувальним   пристроєм,  одержані  за  допомогою
пристроїв,  керованих  комп'ютером,  тисненням,   фотографуванням,
фотокопіюванням, термокопіюванням або друкуванням на машинці.

     3. Газети   та   періодичні  видання  зброшуровані,  а  також
підшивки  газет  або  періодичних   видань,   що   мають   спільну
обкладинку, належать до товарної позиції 4901, незалежно від того,
містять вони рекламу чи ні.

     4. До товарної позиції 4901 також включаються:

     а) набори  гравюр,  репродукцій  творів  мистецтва,  малюнків
тощо, які супроводжуються текстом, пронумеровані і можуть складати
книгу або декілька книг;

     б) ілюстровані  додатки,  які  супроводжують   і   доповнюють
переплетені книги;

     в) друковані  частини  книг  або  брошур  у  вигляді  окремих
аркушів будь-якого формату,  що складають  повний  твір  або  його
частину  і  призначені для переплетення у брошуру або оправлення у
палітурку.   Проте   репродукції   картин   або   ілюстрації   без
пояснювального  тексту,  подані  у  вигляді  окремих  зошитів  або
аркушів будь-якого формату, включаються до товарної позиції 4911.

     5. За умови відповідності положень примітки 3 цієї групи,  до
товарної  позиції 4901 не включаються рекламні видання (наприклад,
брошури,  проспекти,  комерційні   каталоги,   щорічники,   видані
комерційними    товариствами,   наприклад   туристична   реклама).
Аналогічні публікації включаються до товарної позиції 4911.

     6. У  товарній  позиції  4903  термін  "книжки   дитячі   для
малювання  або  розфарбовування"  означає  альбоми  або книжки для
дітей, основу яких становлять малюнки, а текст має лише другорядне
значення.

----------------------------------------------------------------------
     Код      |       Назва        |      Ставки мита, %      |Додат-
              |                    |--------------------------| кові
              |                    |префе-|пільгова |  повна  |  ОВО
              |                    | рен- |         |         |
              |                    |ційна |         |         |
--------------+--------------------+------+---------+---------+-------
4901          |Друковані книжки,   |      |         |         |
              |брошури та          |      |         |         |
              |аналогічні друковані|      |         |         |
              |матеріали,          |      |         |         |
              |зброшуровані або у  |      |         |         |
              |вигляді окремих     |      |         |         |
              |аркушів:            |      |         |         |
4901 10 00 00 |- у вигляді окремих |      |   15    |   20    | -
              |аркушів,            |      |         |         |
              |сфальцьовані або    |      |         |         |
              |несфальцьовані      |      |         |         |
              |- інші:             |      |         |         |
4901 91 00 00 |- - словники та     |      |   5     |   10    | -
              |енциклопедії та їх  |      |         |         |
              |серійні випуски     |      |         |         |
4901 99 00 00 |- - інші            |      |   5     |   10    | -
4902          |Газети та періодичні|      |         |         |
              |друковані видання,  |      |         |         |
              |ілюстровані або ні, |      |         |         |
              |з вмістом реклами   |      |         |         |
              |або без вмісту      |      |         |         |
              |рекламних           |      |         |         |
              |матеріалів:         |      |         |         |
4902 10 00 00 |- що виходять не    |      |   20    |   30    | -
              |менше чотирьох разів|      |         |         |
              |на тиждень          |      |         |         |
4902 90       |- інші:             |      |         |         |
4902 90 10 00 |- - що виходять один|      |   20    |   30    | -
              |раз на тиждень      |      |         |         |
4902 90 30 00 |- - що виходять один|      |   20    |   30    | -
              |раз на місяць       |      |         |         |
4902 90 90    |- - інші:           |      |         |         |
4902 90 90 10 |- - - наукові       |      |   5     |   10    | -
              |видання             |      |         |         |
4902 90 90 90 |- - - інші          |      |   10    |   20    | -
4903 00 00 00 |Альбоми або книжки  |      |   5     |   10    | -
              |дитячі для малювання|      |         |         |
              |або розфарбовування |      |         |         |
4904 00 00 00 |Музичні ноти,       |      |   5     |   10    | -
              |рукописні або       |      |         |         |
              |друковані, з        |      |         |         |
              |ілюстраціями або без|      |         |         |
              |ілюстрацій, у       |      |         |         |
              |палітурках або      |      |         |         |
              |непереплетені       |      |         |         |
4905          |Картографічні       |      |         |         |
              |друковані видання,  |      |         |         |
              |включаючи атласи,   |      |         |         |
              |настінні карти,     |      |         |         |
              |топографічні плани  |      |         |         |
              |та глобуси,         |      |         |         |
              |надруковані:        |      |         |         |
4905 10 00 00 |- глобуси           |      |   5     |   10    | -
              |- інші:             |      |         |         |
4905 91 00 00 |- - у вигляді книжок|      |   5     |   10    | -
              |або брошур          |      |         |         |
4905 99 00 00 |- - інші            |      |   5     |   10    | -
4906 00 00 00 |Плани та креслення  |      |   15    |   30    | -
              |архітектурні або    |      |         |         |
              |технічні та інші    |      |         |         |
              |промислові,         |      |         |         |
              |інженерні,          |      |         |         |
              |комерційні,         |      |         |         |
              |топографічні або    |      |         |         |
              |аналогічні плани    |      |         |         |
              |і креслення,        |      |         |         |
              |зроблені від руки в |      |         |         |
              |одному примірнику;  |      |         |         |
              |рукописи;           |      |         |         |
              |фотопродукція на    |      |         |         |
              |світлочутливому     |      |         |         |
              |папері та копії,    |      |         |         |
              |виконані за         |      |         |         |
              |допомогою           |      |         |         |
              |копіювального       |      |         |         |
              |паперу, зазначених  |      |         |         |
              |вище планів,        |      |         |         |
              |креслень або        |      |         |         |
              |рукописів           |      |         |         |
4907 00       |Поштові марки,      |      |         |         |
              |акцизні марки та    |      |         |         |
              |аналогічні вироби,  |      |         |         |
              |непогашені, що      |      |         |         |
              |перебувають в обігу |      |         |         |
              |або мають бути в    |      |         |         |
              |обігу у країні      |      |         |         |
              |призначення;        |      |         |         |
              |гербовий папір;     |      |         |         |
              |банкноти; чеки;     |      |         |         |
              |акції, облігації та |      |         |         |
              |аналогічні цінні    |      |         |         |
              |папери:             |      |         |         |
4907 00 10 00 |- поштові марки,    |      |   20    |   40    | -
              |акцизні марки,      |      |         |         |
              |аналогічні марки    |      |         |         |
4907 00 30 00 |- банкноти          |      |   20    |   40    | -
              |- інші:             |      |         |         |
4907 00 91 00 |- - підписані та    |      |   0,1   |   5     | -
              |пронумеровані       |      |         |         |
4907 00 99 00 |- - інші            |      |   20    |   40    | -
4908          |Малюнки перебивні:  |      |         |         |
4908 10 00 00 |- малюнки перебивні |      |   10    |   20    | -
              |прозорі             |      |         |         |
              |(склоподібні)       |      |         |         |
4908 90 00 00 |- інші              |      |   10    |   20    | -
4909 00       |Листівки поштові    |      |         |         |
              |друковані або       |      |         |         |
              |ілюстровані;        |      |         |         |
              |друковані листівки з|      |         |         |
              |побажаннями або     |      |         |         |
              |особистими          |      |         |         |
              |повідомленнями,     |      |         |         |
              |ілюстровані або     |      |         |         |
              |неілюстровані,      |      |         |         |
              |з конвертами або без|      |         |         |
              |конвертів, у наборах|      |         |         |
              |або з прикрасами:   |      |         |         |
4909 00 10 00 |- друковані або     |      |   25    |   50    | -
              |ілюстровані поштові |      |         |         |
              |листівки            |      |         |         |
4909 00 90 00 |- інші              |      |   25    |   50    | -
4910 00 00 00 |Друковані календарі |      |   25    |   50    | -
              |різноманітні,       |      |         |         |
              |включаючи відривні  |      |         |         |
4911          |Інші друковані      |      |         |         |
              |видання, включаючи  |      |         |         |
              |репродукції, гравюри|      |         |         |
              |та фотографії:      |      |         |         |
4911 10       |- рекламні  видання,|      |         |         |
              |каталоги товарні    |      |         |         |
              |тощо:               |      |         |         |
4911 10 10 00 |- - каталоги товарні|      |   25    |   50    | -
4911 10 90 00 |- - інші            |      |   25    |   50    | -
              |- інші:             |      |         |         |
4911 91       |- - репродукції,    |      |         |         |
              |гравюри та          |      |         |         |
              |фотографії:         |      |         |         |
4911 91 10 00 |- - - листівки (крім|      |   25    |   50    | -
              |рекламних           |      |         |         |
              |матеріалів)         |      |         |         |
              |несфальцьовані, лише|      |         |         |
              |з ілюстраціями або  |      |         |         |
              |репродукціями, без  |      |         |         |
              |тексту або підписів,|      |         |         |
              |призначені для      |      |         |         |
              |книжок або          |      |         |         |
              |періодичних видань, |      |         |         |
              |виданих у різних    |      |         |         |
              |країнах однією або  |      |         |         |
              |кількома мовами     |      |         |         |
4911 91 80 00 |- - - інші          |      |   25    |   50    | -
4911 99 00 00 |- - інші            |      |   25    |   50    | -

(  Розділ  X  із  змінами,  внесеними згідно із Законами N 1637-IV
( 1637-15 ) від 18.03.2004, N 1820-IV ( 1820-15 ) від 18.06.2004 )

( Розділи  із  змінами,  внесеними згідно  із  Законом  N 2671-III
( 2671-14 ) від 12.07.2001 )

( Розділи  XI-XXI  див. в Законі N 2371-III ( 2371в-14, 2371г-14 )
від 05.04.2001 )