Група 48


   Папір і картон; вироби з паперової маси, паперу або картону

     Примітки:

     1. Ця група не включає:

     а) вироби групи 30;

     б) фольгу для тиснення (товарна позиція 3212);

     в) ароматизований папір або папір,  просочений  або  покритий
косметичними засобами (група 33);

     г) папір  та  целюлозну вату,  просочену або покриту милом чи
дезінфікуючими засобами (товарна  позиція  3401)  або  поліруючими
речовинами,  кремами  чи аналогічними препаратами (товарна позиція
3405);

     ґ) сенсибілізований  папір   та   картон   (товарні   позиції
3701-3704);

     д) папір,   просочений   діагностичними   або   лабораторними
реагентами (товарна позиція 3832);

     е) листову багатошарову пластмасу  з  паперовим  наповненням,
або один шар паперу чи картону,  покритий пластмасою, якщо товщина
пластмаси становить не менш як половину всієї  товщини  матеріалу,
або  вироби  з них (група 39),  крім настінних покриттів (товарної
позиції 4814);

     є) вироби товарної позиції 4202 (наприклад, дорожні речі);

     ж) вироби групи 46 (вироби з матеріалів для плетіння);

     з) паперову пряжу і текстильні вироби з неї (розділ XI);

     и) вироби групи 64 або 65;

     і) абразивний папір або картон  (товарна  позиція  6805)  або
слюду  на  паперовій  чи  картонній основі (товарна позиція 6814);
однак папір та картон,  покриті слюдяним порошком,  включаються до
цієї групи;

     ї) фольгу  металеву  на паперовій або картонній основі розділ
XV);

     й) вироби товарної позиції 9209;

     к) вироби групи  95  (наприклад,  іграшки,  ігри,  спортивний
інвентар) або групи 96 (наприклад, ґудзики).

     2. За умови відповідності положень примітки 6 до цієї групи в
товарні позиції 4801-4805  включаються  папір  і  картон,  піддані
каландруванню,   глянсуванню   або   аналогічному   оздобленню,  з
нанесенням водяних знаків  або  проклеюванням  поверхні,  а  також
папір,  картон,  целюлозна вата або полотно з целюлозного волокна,
забарвлені  по  всій  масі  або  оздоблені  під  мармур  будь-яким
способом.  Однак  папір,  картон,  целюлозна  вата  або  полотна з
целюлозного волокна, які піддавались іншій обробці, не включаються
до цих товарних позицій, за винятком особливо обумовлених положень
товарної позиції 4803.

     3. У  цій  групі  термін  "газетний  папір"   означає   папір
некрейдований, використовуваний для друкування газет, з вмістом не
менш як  65  мас.%  загальної  маси  деревних  волокон,  одержаних
механічним   або  хіміко-механічним  способом,  не  сортований  за
розміром або дуже мало  сортований,  що  має  шорстку  поверхню  з
кожного боку,  виміряну апаратом Parker Print Surf (1 МПа),  понад
2,5 мікрометра (мікрон), з масою 1 кв. м від 40 г до 65 г включно.

     4. До товарної позиції 4802 крім паперу  та  картону  ручного
відливання  включаються лише папір і картон,  виготовлені головним
чином  з  вибіленої  целюлози  або  з  деревної  маси,   отриманої
механічним способом, яка відповідає одній з таких умов:

     - для паперу або картону з масою 1 кв. м не більш як 150 г:

     а) вміст  волокон,  одержаних механічним способом,  10 %  або
більше і:

     1) маса 1 кв. м не більш як 80 г;

     або

     2) забарвленість по всій масі;

     або

     б) зольність понад 8 %, і:

     1) маса 1 кв. м не більш як 80 г;

     або

     2) забарвленість по всій масі;

     або

     в) зольність понад 3 % і білизна 60 % або більше;

     або

     г) зольність понад 3 %,  але не більш як 8 %, білизна менш як
60 % і опір на розрив не більш як 2,5 кПа х кв. м/г;

     або

     ґ) зольність 3 % або менше, білизна 60 % або більше і опір на
розрив не більш як 2,5 кПа х кв. м/г;

     - для паперу або картону з масою 1 кв. м понад 150 г:

     а) забарвленість по всій масі;

     або

     б) білизна 60 % або більше, і:

     1) товщина не більш як 225 мікрометрів (мікрон);

     або

     2) товщина понад 225 мікрометрів (мікрон),  але не  більш  як
508 мікрометрів (мікрон) і зольність понад 3 %;

     або

     в) білизна  менш як 60 %,  товщина не більш як 254 мікрометри
(мікрон), зольність понад 8 %.

     До товарної позиції 4802 не включаються  фільтрувальні  папір
та картон (включаючи пакувальний папір для чаю) і папір та картон,
використовувані як покрівельний картон.

     5. У цій групі термін "крафт-папір та картон"  означає  папір
та  картон  з вмістом у загальній масі волокна не менш як 80 мас.%
деревного волокна,  отриманих хімічним  сульфатним  або  натронним
способами.

     6. Якщо  у формулюваннях товарних позицій не обумовлено інше,
папір, картон, целюлозна вата і полотно з целюлозного волокна, які
можуть  включатися  одночасно до двох або кількох товарних позицій
4801-4811,  включаються  до  тієї  товарної   позиції,   яка   має
найбільший порядковий номер у цій Класифікації товарів.

     7А. До товарних позицій 4801,  4802,  4804-4808,  4810,  4811
включається лише  папір,  картон,  целюлозна  вата  та  полотна  з
целюлозних волокон, які мають одну з таких форм:

     а) у стрічках або рулонах завширшки понад 15 см;

     або

     б) в аркушах квадратної або прямокутної форми, які мають один
бік понад 36 см, а другий понад 15 см у розгорнутому вигляді.

     Якщо це не суперечить  примітці  6,  папір  і  картон  ручної
роботи  будь-якого формату і будь-якої форми з необрізаними краями
також включаються,  за умови відповідності примітці 6, до товарної
позиції 4802.

     7Б. До  товарних  позицій  4803  та  4809  включається тільки
папір,  целюлозна вата і полотно з целюлозного волокна,  які мають
одну з таких форм:

     а) у стрічках або рулонах завширшки понад 36 см;

     або

     б) в аркушах квадратної або прямокутної форми, які мають один
бік понад 36 см, а другий понад 15 см у розгорнутому вигляді.

     8. Термін  "шпалери  та  аналогічні  настінні   покриття"   у
товарній позиції 4814 означає:

     а) папір  у рулонах завширшки не менш як 45 см,  але не більш
як 160 см, призначений для декорування стін або стель:

     1-0) тиснений з пофарбованою поверхнею,  друкованим  малюнком
або інакше  декорований  на  поверхні  (наприклад,  з  текстильним
ворсом),  покритий  або  не  покритий  захисним   прозорим   шаром
пластмаси;

     2-0) з  шорсткою поверхнею внаслідок додання частинок дерева,
соломи тощо;

     3-0) з покриттям з лицьового боку пластмасою, причому цей шар
має зернисте або інше тиснення,  фарбований, з друкованим малюнком
або декорований інакше;

     або

     4-0) покритий  з  лицьового  боку  матеріалом  для  плетіння,
з'єднаним або не з'єднаним у паралельні смуги, або тканиною;

     б) бордюри  та  фризи  з  паперу,  оброблені зазначеними вище
способами,  у рулонах або не у рулонах,  придатні для  декорування
стін або стель;

     в) настінні   покриття  з  паперу,  виготовлені  з  декількох
панелей,  у  рулонах  або  аркушах,  з  друкованим  малюнком,  які
складають разом пейзаж, картину або візерунок на стіні.

     Вироби на   основі   з   паперу  або  картону,  придатні  для
використання  як  покриття  підлоги,  так  і  настінні   покриття,
включаються до товарної позиції 4815.

     9. До  товарної позиції 4820 не включаються окремі аркуші або
карти,  нарізані за розміром,  з друкованими зображеннями або  без
них, тиснені або перфоровані.

     10. До    товарної   позиції   4823   включаються,   зокрема,
перфоровані папір і картон для жакардових або аналогічних машин, а
також паперові мережива.

     11. За винятком виробів, включених до товарних позицій 4814 і
4821,  папір,  картон,  целюлозна вата та вироби з цих матеріалів,
покриті  надрукованими  або  іншими  малюнками,  які  відповідають
основному призначенню виробів, включаються до групи 49.

     Примітки до підпозицій:

     1. У підпозиціях 4804 11 та 4804 19  вираз  "папір  і  картон
пакувальні,  так  звані  крафт-лайнер"  означає  папір  та картон,
поліровані або  відглянсовані  машинним  способом,  у  рулонах,  з
вмістом  від  загальної маси волокна не менш як 80 мас.%  деревних
волокон, отриманих хімічним сульфатним чи натронним способом. Маса
1 кв. м таких виробів понад 115 г і мінімальний опір на розривання
за Мюленом відповідає значенням,  наведеним у  таблиці  нижче.  За
будь-яких   інших   значень   питомої   маси  опір  на  розривання
визначається лінійною інтерполяцією або екстраполяцією:

------------------------------------------------------------------
       Маса, г/кв. м      |   Мінімальний опір на розривання за
                          |              Мюленом, кПа
--------------------------+---------------------------------------
           115            |                  393
           125            |                  417
           200            |                  637
           300            |                  824
           400            |                  961
------------------------------------------------------------------

     2. У  підпозиціях  4804 21 та 4804 29 термін "крафт-папір для
мішків великої місткості"  означає  папір  машинного  виробництва,
поданий у рулонах, з вмістом від загальної маси волокна не менш як
80 мас.%  волокон,  отриманих  хімічним  сульфатним  чи  натронним
способом;  маса  1  кв.  м цього паперу менш як 60 г і не більш як
15 г; цей папір має відповідати одній з таких умов:

     а) мати коефіцієнт опору на розривання за Мюленом не менш  як
3,7 кПа х кв.  м/г, коефіцієнт розтягування у поперечному напрямку
понад 4,5 %, у поздовжньому - понад 2 %;

     б) мати  мінімальний  опір  на  роздирання  та  міцність   на
розривання,  що  відповідає значенням,  наведеним у таблиці нижче,
але за  інших  значень  питомої  маси  вони  визначаються  методом
лінійної інтерполяції:

------------------------------------------------------------------
  Маса,  |    Мінімальний опір на    |   Мінімальна міцність на
г/кв. м |       роздирання, мН      |      розривання, кН/м
---------+---------------------------+----------------------------
         |     у      |      у       |      у      |      у
         |поздовжньому| поздовжньому | поперечному | поздовжньому
         |  напрямку  |та поперечному|  напрямку   |та поперечному
         |            |   напрямку   |             |   напрямку
---------+------------+--------------+-------------+--------------
    60   |     700    |     1510     |     1,9     |      6,0
    70   |     830    |     1790     |     2,3     |      7,2
    80   |     965    |     2070     |     2,8     |      8,3
   100   |    1230    |     2635     |     3,7     |     10,6
   115   |    1425    |     3060     |     4,4     |     12,3
------------------------------------------------------------------

     3. У  підпозиції  4805  10  00 термін "папір для гофрування з
напівцелюлози" означає папір,  поданий у рулонах,  з  вмістом  від
загальної  маси  волокна  не менш як 65 мас.%  невибілених волокон
твердої  деревини,  отриманих  напівхімічним  способом;  опір   на
стискання  цього  паперу,  виміряний  за  методом  CMT 60 (Concora
Medium Test за 60-хвилинною витримкою), понад 196 Н, при відносній
вологості 50 % і температурі 23 град.C.

     4. У підпозиції 4805 30 термін "папір обгортковий сульфітний"
означає відглянсований машинним способом папір з вмістом не  більш
як  40  мас.%  деревних  волокон,  одержаних  хімічним способом за
участю сульфату з вмістом золи не більш як  8  %  та  коефіцієнтом
опору на розривання за Мюленом не менш як 1,47 кПа х кв. м/г.

     5. У  підпозиції  4810 21 00 термін "папір крейдований легкий
"означає папір,  крейдований з обох боків,  загальна маса якого не
перевищує 72 г/кв.  м,  до того ж маса вкривального шару на кожній
поверхні не повинна перевищувати 15 г/кв. м, і не менш як 50 мас.%
загальної  маси  волокна  у композиції становлять деревні волокна,
одержані механічним способом.

     Додаткова примітка:

     1. У підкатегорії 4801  00  10  00  термін  "папір  газетний"
означає білий або трохи забарвлений папір,  в якому вміст деревної
маси становить не менш як 70 % (загальної маси волокна), гладкість
паперу  не  перевищує  130 секунд за Бекком;  папір непроклеєний з
масою 1 кв.  м не менш як 40 г і не більш  як  57  г,  з  водяними
знаками, що  наносяться  на відстані 4-10 см,  у рулонах завширшки
31 см або більше, з вмістом не більш  як  8  мас.%  наповнювача  і
призначений   для   друкування   газет,   щотижневиків  або  інших
періодичних видань товарної позиції 4902, які виходять не рідше 10
разів на рік.

----------------------------------------------------------------------
     Код      |       Назва        |      Ставки мита, %      |Додат-
              |                    |--------------------------| кові
              |                    |префе-|пільгова |  повна  |  ОВО
              |                    | рен- |         |         |
              |                    |ційна |         |         |
--------------+--------------------+------+---------+---------+-------
              |                    |      |         |         |
4801 00       |Папір газетний у    |      |         |         |
              |рулонах або в       |      |         |         |
              |аркушах:            |      |         |         |
4801 00 10 00 |- визначений у      |      |   0     |   5     | -
              |додатковій          |      |         |         |
              |примітці 1 до цієї  |      |         |         |
              |групи               |      |         |         |
4801 00 90 00 |- інший             |      |   0     |   5     | -
4802          |Ґатунки паперу та   |      |         |         |
              |картону             |      |         |         |
              |некрейдовані,       |      |         |         |
              |що використовуються |      |         |         |
              |для писання,        |      |         |         |
              |друкування  або     |      |         |         |
              |інших графічних     |      |         |         |
              |цілей, а також      |      |         |         |
              |ґатунки паперу та   |      |         |         |
              |картону для         |      |         |         |
              |виготовлення        |      |         |         |
              |перфокарт або       |      |         |         |
              |перфострічок, у     |      |         |         |
              |рулонах або аркушах,|      |         |         |
              |крім ґатунків паперу|      |         |         |
              |товарної позиції    |      |         |         |
              |4801 або 4803; папір|      |         |         |
              |та картон ручного   |      |         |         |
              |відливання:         |      |         |         |
4802 10 00 00 |- папір та картон   |      |   0     |   5     | -
              |ручного відливання  |      |         |         |
4802 20 00 00 |- папір та картон,  |      |   0     |   5     | -
              |що використовуються |      |         |         |
              |як основа для       |      |         |         |
              |світлочутливого,    |      |         |         |
              |теплочутливого чи   |      |         |         |
              |електрочутливого    |      |         |         |
              |паперу або картону  |      |         |         |
4802 30 00 00 |- папір та картон,  |      |   0     |   5     | -
              |що використовуються |      |         |         |
              |як основа для       |      |         |         |
              |копіювального паперу|      |         |         |
4802 40       |- папір, що         |      |         |         |
              |використовується    |      |         |         |
              |як основа для       |      |         |         |
              |шпалер:             |      |         |         |
4802 40 10 00 |- - без вмісту      |      |   0     |   5     | -
              |волокон, одержаних  |      |         |         |
              |механічним способом |      |         |         |
              |або той, у якому    |      |         |         |
              |такі волокна        |      |         |         |
              |становлять не більш |      |         |         |
              |як 10 мас.%         |      |         |         |
              |загальної           |      |         |         |
              |маси волокна        |      |         |         |
4802 40 90 00 |- - інші            |      |   0     |   5     | -
              |- папір та картон   |      |         |         |
              |інші, без вмісту    |      |         |         |
              |волокон, одержаних  |      |         |         |
              |механічним способом,|      |         |         |
              |або ті, в яких такі |      |         |         |
              |волокна становлять  |      |         |         |
              |не більш як 10 мас.%|      |         |         |
              |загальної маси      |      |         |         |
              |волокна:            |      |         |         |
4802 51       |- - з масою 1 кв. м |      |         |         |
              |менш як 40 г:       |      |         |         |
4802 51 10 00 |- - - папір з масою |      |   0     |   5     | -
              |1 кв. м не більш    |      |         |         |
              |як 15 г,            |      |         |         |
              |призначений для     |      |         |         |
              |виробництва         |      |         |         |
              |трафаретів          |      |         |         |
4802 51 90 00 |- - - інші          |      |   0     |   5     | -
4802 52       |- - з масою 1 кв. м |      |         |         |
              |40 г або більше,    |      |         |         |
              |але не більш        |      |         |         |
              |як 150 г:           |      |         |         |
4802 52 20 00 |- - - у рулонах     |      |   0     |   5     | -
4802 52 80 00 |- - - в аркушах     |      |   0     |   5     | -
4802 53       |- - з масою 1 кв. м |      |         |         |
              |понад 150 г:        |      |         |         |
4802 53 20 00 |- - - у рулонах     |      |   0     |   5     | -
4802 53 80 00 |- - - в аркушах     |      |   0     |   5     | -
4802 60       |- інший папір та    |      |         |         |
              |картон, з вмістом   |      |         |         |
              |від загальної маси  |      |         |         |
              |волокна понад       |      |         |         |
              |10 мас.% волокон,   |      |         |         |
              |одержаних механічним|      |         |         |
              |способом:           |      |         |         |
              |- - масою 1 кв. м   |      |         |         |
              |менш як 72 г, у яких|      |         |         |
              |понад 50 мас.%      |      |         |         |
              |загальної маси      |      |         |         |
              |волокна становлять  |      |         |         |
              |волокна, одержані   |      |         |         |
              |механічним способом:|      |         |         |
4802 60 11 00 |- - - у рулонах     |      |   0     |   5     | -
4802 60 19 00 |- - - в аркушах     |      |   0     |   5     | -
              |- - інші:           |      |         |         |
4802 60 91 00 |- - - у рулонах     |      |   0     |   5     | -
4802 60 99 00 |- - - в аркушах     |      |   0     |   5     | -
4803 00       |Паперові туалетні   |      |         |         |
              |серветки, серветки  |      |         |         |
              |для обличчя,        |      |         |         |
              |рушники, скатертини |      |         |         |
              |та інші види паперу |      |         |         |
              |господарсько-       |      |         |         |
              |побутового або      |      |         |         |
              |санітарно-          |      |         |         |
              |гігієнічного        |      |         |         |
              |призначення,        |      |         |         |
              |целюлозна вата і    |      |         |         |
              |полотно з           |      |         |         |
              |целюлозного         |      |         |         |
              |волокна, креповані  |      |         |         |
              |або некреповані,    |      |         |         |
              |тиснені або         |      |         |         |
              |нетиснені, гофровані|      |         |         |
              |або негофровані,    |      |         |         |
              |перфоровані або     |      |         |         |
              |неперфоровані, з    |      |         |         |
              |пофарбованою або    |      |         |         |
              |непофарбованою      |      |         |         |
              |поверхнею чи        |      |         |         |
              |надрукованим на     |      |         |         |
              |поверхні малюнком,  |      |         |         |
              |у рулонах або       |      |         |         |
              |в аркушах:          |      |         |         |
4803 00 10 00 |- целюлозна вата    |      |   20    |   40    | -
              |- крепований папір  |      |         |         |
              |або полотно з       |      |         |         |
              |целюлозного волокна,|      |         |         |
              |масою 1 кв. м       |      |         |         |
              |кожного шару:       |      |         |         |
4803 00 31 00 |- - не більш як 25 г|      |   20    |   40    | -
4803 00 39 00 |- - понад 25 г      |      |   20    |   40    | -
4803 00 90 00 |- інші              |      |   20    |   40    | -
4804          |Крафт-папір і       |      |         |         |
              |картон,             |      |         |         |
              |некрейдовані, у     |      |         |         |
              |рулонах або в       |      |         |         |
              |аркушах, крім       |      |         |         |
              |включених до        |      |         |         |
              |товарної позиції    |      |         |         |
              |4801 або 4803:      |      |         |         |
              |- папір та картон   |      |         |         |
              |пакувальні,         |      |         |         |
              |так звані           |      |         |         |
              |"крафт-лайнер":     |      |         |         |
4804 11       |- - невибілені:     |      |         |         |
              |- - - в яких не     |      |         |         |
              |менш як 80 мас.%    |      |         |         |
              |загальної маси      |      |         |         |
              |волокна становлять  |      |         |         |
              |волокна деревини    |      |         |         |
              |хвойних порід,      |      |         |         |
              |одержані внаслідок  |      |         |         |
              |сульфатного або     |      |         |         |
              |натронного процесу: |      |         |         |
4804 11 11 00 |- - - - з масою     |      |   0     |   5     | -
              |1 кв. м менш        |      |         |         |
              |як 150 г            |      |         |         |
4804 11 15 00 |- - - - з масою     |      |   0     |   5     | -
              |1 кв. м 150 г і     |      |         |         |
              |більше, але менш    |      |         |         |
              |як 175 г            |      |         |         |
4804 11 19 00 |- - - - з масою     |      |   0     |   5     | -
              |1 кв. м не менш     |      |         |         |
              |як 175 г            |      |         |         |
4804 11 90 00 |- - - інші          |      |   0     |   5     | -
4804 19       |- - інші:           |      |         |         |
              |- - - в яких не     |      |         |         |
              |менш як 80 мас.%    |      |         |         |
              |загальної маси      |      |         |         |
              |волокна становлять  |      |         |         |
              |волокна деревини    |      |         |         |
              |хвойних порід,      |      |         |         |
              |одержані внаслідок  |      |         |         |
              |сульфатного або     |      |         |         |
              |натронного процесу: |      |         |         |
              |- - - - складаються |      |         |         |
              |з одного або кількох|      |         |         |
              |невибілених шарів та|      |         |         |
              |одного поверхневого |      |         |         |
              |шару вибіленого,    |      |         |         |
              |напіввибіленого або |      |         |         |
              |фарбованого,        |      |         |         |
              |з масою 1 кв. м:    |      |         |         |
4804 19 11 00 |- - - - - менш як   |      |   0     |   5     | -
              |150 г               |      |         |         |
4804 19 15 00 |- - - - - 150 г або |      |   0     |   5     | -
              |більше, але менш    |      |         |         |
              |як 175 г            |      |         |         |
4804 19 19 00 |- - - - - не менш   |      |   0     |   5     | -
              |як 175 г            |      |         |         |
              |- - - - інші, з     |      |         |         |
              |масою 1 кв. м:      |      |         |         |
4804 19 31 00 |- - - - - менш як   |      |   0     |   5     | -
              |150 г               |      |         |         |
4804 19 35 00 |- - - - - 150 г або |      |   0     |   5     | -
              |більше, але менш    |      |         |         |
              |як 175 г            |      |         |         |
4804 19 39 00 |- - - - - не менш   |      |   0     |   5     | -
              |як 175 г            |      |         |         |
4804 19 90 00 |- - - інші          |      |   0     |   5     | -
              |- крафт-папір для   |      |         |         |
              |мішків:             |      |         |         |
4804 21       |- - невибілений:    |      |         |         |
4804 21 10 00 |- - - в якому не    |      |   0     |   5     | -
              |менш як 80 мас.%    |      |         |         |
              |загальної маси      |      |         |         |
              |волокна становлять  |      |         |         |
              |волокна деревини    |      |         |         |
              |хвойних порід,      |      |         |         |
              |одержаних внаслідок |      |         |         |
              |сульфатного або     |      |         |         |
              |натронного процесу  |      |         |         |
4804 21 90 00 |- - - інші          |      |   0     |   5     | -
4804 29       |- - інші:           |      |         |         |
4804 29 10 00 |- - - в якому не    |      |   0     |   5     | -
              |менш як 80 мас.%    |      |         |         |
              |загальної маси      |      |         |         |
              |волокна становлять  |      |         |         |
              |волокна деревини    |      |         |         |
              |хвойних порід,      |      |         |         |
              |одержаних внаслідок |      |         |         |
              |сульфатного або     |      |         |         |
              |натронного процесу  |      |         |         |
4804 29 90 00 |- - - інші          |      |   0     |   5     | -
              |- крафт-папір і     |      |         |         |
              |картон інші, з      |      |         |         |
              |масою 1 кв. м не    |      |         |         |
              |більш як 150 г:     |      |         |         |
4804 31       |- - невибілені:     |      |         |         |
4804 31 10 00 |- - - для           |      |   0     |   5     | -
              |виробництва         |      |         |         |
              |паперової пряжі     |      |         |         |
              |товарної позиції    |      |         |         |
              |5308 або паперових  |      |         |         |
              |ниток, армованих    |      |         |         |
              |металом, товарної   |      |         |         |
              |позиції 5607        |      |         |         |
              |- - - інші:         |      |         |         |
              |- - - - в яких не   |      |         |         |
              |менш як 80 мас.%    |      |         |         |
              |загальної маси      |      |         |         |
              |волокна становлять  |      |         |         |
              |волокна деревини    |      |         |         |
              |хвойних порід,      |      |         |         |
              |одержані внаслідок  |      |         |         |
              |сульфатного або     |      |         |         |
              |натронного процесу: |      |         |         |
4804 31 51 00 |- - - - -           |      |   0     |   5     | -
              |крафт-папір,        |      |         |         |
              |що служить          |      |         |         |
              |ізолятором для      |      |         |         |
              |електротехнічних    |      |         |         |
              |цілей               |      |         |         |
4804 31 59 00 |- - - - - інші      |      |   0     |   5     | -
4804 31 90 00 |- - - - інші        |      |   0     |   5     | -
4804 39       |- - інші:           |      |         |         |
4804 39 10 00 |- - - для           |      |   0     |   5     | -
              |виробництва         |      |         |         |
              |паперової пряжі     |      |         |         |
              |товарної позиції    |      |         |         |
              |5308 або паперових  |      |         |         |
              |ниток, армованих    |      |         |         |
              |металом товарної    |      |         |         |
              |позиції 5607        |      |         |         |
              |- - - інші:         |      |         |         |
              |- - - - в яких не   |      |         |         |
              |менш як 80 мас.%    |      |         |         |
              |загальної маси      |      |         |         |
              |волокна становлять  |      |         |         |
              |волокна деревини    |      |         |         |
              |хвойних порід,      |      |         |         |
              |одержані внаслідок  |      |         |         |
              |сульфатного або     |      |         |         |
              |натронного процесу: |      |         |         |
4804 39 51 00 |- - - - - рівномірно|      |   0     |   5     | -
              |вибілені по всій    |      |         |         |
              |масі                |      |         |         |
4084 39 59 00 |- - - - - інші      |      |   0     |   5     | -
4804 39 90 00 |- - - - інші        |      |   0     |   5     | -
              |- крафт-папір та    |      |         |         |
              |картон інші з       |      |         |         |
              |масою 1 кв. м       |      |         |         |
              |понад 150 г, але    |      |         |         |
              |менш як 225 г:      |      |         |         |
4804 41       |- - невибілені:     |      |         |         |
4804 41 10 00 |- - - в якому не    |      |   0     |   5     | -
              |менш як 80 мас.%    |      |         |         |
              |загальної маси      |      |         |         |
              |волокна становлять  |      |         |         |
              |волокна деревини    |      |         |         |
              |хвойних порід,      |      |         |         |
              |одержані внаслідок  |      |         |         |
              |сульфатного або     |      |         |         |
              |натронного процесу  |      |         |         |
              |- - - інші:         |      |         |         |
4804 41 91 00 |- - - - крафт       |      |   0     |   5     | -
              |просочений          |      |         |         |
4804 41 99 00 |- - - - інші        |      |   0     |   5     | -
4804 42       |- - рівномірно      |      |         |         |
              |вибілені по всій    |      |         |         |
              |масі, в яких        |      |         |         |
              |понад 95 мас.%      |      |         |         |
              |загальної маси      |      |         |         |
              |волокна становлять  |      |         |         |
              |деревні волокна,    |      |         |         |
              |одержані хімічним   |      |         |         |
              |способом:           |      |         |         |
4804 42 10 00 |- - - в якому не    |      |   0     |   5     | -
              |менш як 80 мас.%    |      |         |         |
              |загальної маси      |      |         |         |
              |волокна становлять  |      |         |         |
              |волокна деревини    |      |         |         |
              |хвойних порід,      |      |         |         |
              |одержані внаслідок  |      |         |         |
              |сульфатного або     |      |         |         |
              |натронного процесу  |      |         |         |
4804 42 90 00 |- - - інші          |      |   0     |   5     | -
4804 49       |- - інші:           |      |         |         |
4804 49 10 00 |- - - в яких не     |      |   0     |   5     | -
              |менш як 80 мас.%    |      |         |         |
              |загальної маси      |      |         |         |
              |волокна становлять  |      |         |         |
              |волокна деревини    |      |         |         |
              |хвойних порід,      |      |         |         |
              |одержані внаслідок  |      |         |         |
              |сульфатного або     |      |         |         |
              |натронного процесу  |      |         |         |
4804 49 90 00 |- - - інші          |      |   0     |   5     | -
              |- крафт-папір та    |      |         |         |
              |картон інші, з      |      |         |         |
              |масою 1 кв. м       |      |         |         |
              |225 г або більше:   |      |         |         |
4804 51       |- - невибілені:     |      |         |         |
4804 51 10 00 |- - - в яких не     |      |   0     |   5     | -
              |менш як 80 мас.%    |      |         |         |
              |загальної маси      |      |         |         |
              |волокна становлять  |      |         |         |
              |волокна деревини    |      |         |         |
              |хвойних порід,      |      |         |         |
              |одержані внаслідок  |      |         |         |
              |сульфатного або     |      |         |         |
              |натронного процесу  |      |         |         |
4804 51 90 00 |- - - інші          |      |   0     |   5     | -
4804 52       |- - рівномірно      |      |         |         |
              |вибілені по всій    |      |         |         |
              |масі, в яких        |      |         |         |
              |понад 95 мас.%      |      |         |         |
              |загальної маси      |      |         |         |
              |волокна становлять  |      |         |         |
              |деревні волокна,    |      |         |         |
              |одержані  хімічним  |      |         |         |
              |способом:           |      |         |         |
4804 52 10 00 |- - - в яких не     |      |   0     |   5     | -
              |менш як 80 мас.%    |      |         |         |
              |загальної маси      |      |         |         |
              |волокна становлять  |      |         |         |
              |волокна деревини    |      |         |         |
              |хвойних порід,      |      |         |         |
              |одержані внаслідок  |      |         |         |
              |сульфатного або     |      |         |         |
              |натронного процесу  |      |         |         |
4804 52 90 00 |- - - інші          |      |   0     |   5     | -
4804 59       |- - інші:           |      |         |         |
4804 59 10 00 |- - - в яких не     |      |   0     |   5     | -
              |менш як 80 мас.%    |      |         |         |
              |загальної маси      |      |         |         |
              |волокна становлять  |      |         |         |
              |волокна деревини    |      |         |         |
              |хвойних порід,      |      |         |         |
              |одержані внаслідок  |      |         |         |
              |сульфатного або     |      |         |         |
              |натронного процесу  |      |         |         |
4804 59 90 00 |- - - інші          |      |   0     |   5     | -
4805          |Папір та картон     |      |         |         |
              |інші, некрейдовані, |      |         |         |
              |у рулонах або       |      |         |         |
              |в аркушах,          |      |         |         |
              |не піддані          |      |         |         |
              |додатковому         |      |         |         |
              |обробленню чи       |      |         |         |
              |оброблені,          |      |         |         |
              |як обумовлено       |      |         |         |
              |приміткою 2         |      |         |         |
              |до цієї групи:      |      |         |         |
4805 10 00 00 |- папір для         |      |   10    |   20    | -
              |гофрування з        |      |         |         |
              |напівцелюлози       |      |         |         |
              |- папір та картон   |      |         |         |
              |багатошарові:       |      |         |         |
4805 21 00 00 |- - з усіма         |      |   10    |   20    | -
              |вибіленими шарами   |      |         |         |
4805 22       |- - з вибіленим лише|      |         |         |
              |зовнішнім шаром:    |      |         |         |
4805 22 10 00 |- - - картон для    |      |   10    |   20    | -
              |тари (тест-лайнер)  |      |         |         |
4805 22 90 00 |- - - інші          |      |   10    |   20    | -
4805 23 00 00 |- - що мають три або|      |   10    |   20    | -
              |більше шари, з яких |      |         |         |
              |вибілені лише два   |      |         |         |
              |зовнішніх шари      |      |         |         |
4805 29       |- - інші:           |      |         |         |
4805 29 10 00 |- - - картон для    |      |   10    |   20    | -
              |тари (тест-лайнер)  |      |         |         |
4805 29 90 00 |- - - інші          |      |   10    |   20    | -
4805 30       |- папір обгортковий |      |         |         |
              |сульфітний:         |      |         |         |
4805 30 10 00 |- - з масою 1 кв. м |      |   10    |   20    | -
              |менш як 30 г        |      |         |         |
4805 30 90 00 |- - з масою 1 кв. м |      |   10    |   20    | -
              |30 г або більше     |      |         |         |
4805 40 00 00 |- папір та картон   |      |   10    |   20    | -
              |фільтрувальні       |      |         |         |
4805 50 00 00 |- папір та          |      |   10    |   20    | -
              |картон-основа       |      |         |         |
              |картону для         |      |         |         |
              |покрівель, ворсистий|      |         |         |
              |папір та картон     |      |         |         |

4805 60       |- папір та картон   |      |         |         |
              |інші, з масою       |      |         |         |
              |1 кв. м не більш    |      |         |         |
              |як 150 г:           |      |         |         |
4805 60 10 00 |- - папір та картон |      |   0     |   5     | -
              |із соломи           |      |         |         |
              |- - папір та картон |      |         |         |
              |для гофрування:     |      |         |         |
4805 60 20 00 |- - - папір         |      |   10    |   20    | -
              |велюровий           |      |         |         |
4805 60 40 00 |- - - тест-лайнер   |      |   10    |   20    | -
              |(картон тарний)     |      |         |         |
4805 60 60 00 |- - - інші          |      |   10    |   20    | -
4805 60 90 00 |- - інші            |      |   10    |   20    | -
4805 70       |- інші папір та     |      |         |         |
              |картон, з масою     |      |         |         |
              |1 кв. м понад       |      |         |         |
              |150 г, але менш     |      |         |         |
              |як 225 г:           |      |         |         |
              |- - папір та картон |      |         |         |
              |для гофрування:     |      |         |         |
4805 70 11 00 |- - - тест-лайнер   |      |   10    |   20    | -
              |(картон тарний)     |      |         |         |
4805 70 19 00 |- - - інші          |      |   10    |   20    | -
4805 70 90 00 |- - інші            |      |   10    |   20    | -
4805 80       |- інші папір та     |      |         |         |
              |картон, з масою     |      |         |         |
              |1 кв. м 225 г або   |      |         |         |
              |більше:             |      |         |         |
              |- - з макулатури:   |      |         |         |
4805 80 11 00 |- - - тест-лайнер   |      |   10    |   20    | -
              |(картон тарний )    |      |         |         |
4805 80 19 00 |- - - інші          |      |   10    |   20    | -
4805 80 90 00 |- - інші            |      |   10    |   20    | -
4806          |Пергамент рослинний,|      |         |         |
              |папір та картон     |      |         |         |
              |жиронепроникні,     |      |         |         |
              |вощений папір       |      |         |         |
              |та картон           |      |         |         |
              |(пергамін), калька  |      |         |         |
              |та інший папір      |      |         |         |
              |відглянсований,     |      |         |         |
              |прозорий та         |      |         |         |
              |напівпрозорий,      |      |         |         |
              |у рулонах або       |      |         |         |
              |в аркушах:          |      |         |         |
4806 10 00 00 |- пергамін рослинний|      |   0     |   5     | -
4806 20 00 00 |- папір             |      |   10    |   20    | -
              |жиронепроникний     |      |         |         |
4806 30 00 00 |- калька            |      |   10    |   20    | -
4806 40       |- пергамін та інший |      |         |         |
              |папір               |      |         |         |
              |відглянсований,     |      |         |         |
              |прозорий або        |      |         |         |
              |напівпрозорий:      |      |         |         |
4806 40 10 00 |- - пергамін        |      |   10    |   20    | -
4806 40 90 00 |- - інші            |      |   10    |   20    | -
4807          |Папір та картон     |      |         |         |
              |багатошарові        |      |         |         |
              |(виготовлені        |      |         |         |
              |склеюванням         |      |         |         |
              |декількох плоских   |      |         |         |
              |шарів паперу та     |      |         |         |
              |картону), які не    |      |         |         |
              |мають поверхневого  |      |         |         |
              |покриття або        |      |         |         |
              |просочення, армовані|      |         |         |
              |або неармовані,     |      |         |         |
              |у рулонах або       |      |         |         |
              |в аркушах:          |      |         |         |
4807 10 00 00 |- папір та картон,  |      |   5     |   10    | -
              |шари яких з'єднано  |      |         |         |
              |бітумом, гудроном   |      |         |         |
              |чи асфальтом        |      |         |         |
4807 90       |- інші:             |      |         |         |
4807 90 10 00 |- - папір та картон |      |   5     |   10    | -
              |із соломи, покриті  |      |         |         |
              |або не покриті      |      |         |         |
              |папером іншого виду |      |         |         |
              |- - інші:           |      |         |         |
4807 90 50 00 |- - - вироблені з   |      |   10    |   20    | -
              |макулатури, покриті |      |         |         |
              |або не покриті      |      |         |         |
              |папером             |      |         |         |
4807 90 90 00 |- - - інші          |      |   5     |   10    | -
4808          |Папір та картон     |      |         |         |
              |гофровані (наклеєні |      |         |         |
              |або з гладкими      |      |         |         |
              |зовнішніми          |      |         |         |
              |аркушами),          |      |         |         |
              |креповані, стиснені |      |         |         |
              |або перфоровані,    |      |         |         |
              |у рулонах або       |      |         |         |
              |в аркушах, крім     |      |         |         |
              |перелічених         |      |         |         |
              |у товарній позиції  |      |         |         |
              |4803:               |      |         |         |
4808 10 00 00 |- папір та картон   |      |   20    |   40    | -
              |гофровані,          |      |         |         |
              |перфоровані або     |      |         |         |
              |не перфоровані      |      |         |         |
4808 20 00 00 |- крафт-папір для   |      |   0     |   5     | -
              |мішків, крепований, |      |         |         |
              |гофрований, тиснений|      |         |         |
              |або нетиснений,     |      |         |         |
              |перфорований        |      |         |         |
              |або неперфорований  |      |         |         |
4808 30 00 00 |- крафт-папір інший,|      |   5     |   10    | -
              |крепований або      |      |         |         |
              |гофрований, тиснений|      |         |         |
              |або нетиснений,     |      |         |         |
              |перфорований або    |      |         |         |
              |неперфорований      |      |         |         |
4808 90 00 00 |- інші              |      |   20    |   40    | -
4809          |Папір копіювальний, |      |         |         |
              |вуглецевий,         |      |         |         |
              |самокопіювальний та |      |         |         |
              |інший папір для     |      |         |         |
              |виготовлення копій  |      |         |         |
              |та відбитків        |      |         |         |
              |(включаючи папір з  |      |         |         |
              |кількома шарами,    |      |         |         |
              |покриттям або       |      |         |         |
              |просоченням для     |      |         |         |
              |трафаретів,         |      |         |         |
              |копіювальних        |      |         |         |
              |апаратів або        |      |         |         |
              |офсетних пластин),  |      |         |         |
              |з малюнком на       |      |         |         |
              |поверхні або без    |      |         |         |
              |малюнка, у рулонах  |      |         |         |
              |або в аркушах:      |      |         |         |
4809 10 00 00 |- папір копіювальний|      |   10    |   20    | -
              |вуглецевий та       |      |         |         |
              |аналогічний йому    |      |         |         |
4809 20       |- папір             |      |         |         |
              |самокопіювальний:   |      |         |         |
4809 20 10 00 |- - у рулонах       |      |   10    |   20    | -
4809 20 90 00 |- - в аркушах       |      |   10    |   20    | -
4809 90 00 00 |- інший             |      |   10    |   20    | -
4810          |Папір та картон,    |      |         |         |
              |крейдований з одного|      |         |         |
              |або двох боків      |      |         |         |
              |каоліном або іншими |      |         |         |
              |неорганічними       |      |         |         |
              |речовинами, з       |      |         |         |
              |використанням       |      |         |         |
              |сполучних речовин   |      |         |         |
              |чи без них, і без   |      |         |         |
              |будь-якого іншого   |      |         |         |
              |покриття, у тому    |      |         |         |
              |числі з             |      |         |         |
              |пофарбованою,       |      |         |         |
              |декорованою         |      |         |         |
              |поверхнею або з     |      |         |         |
              |друкованим          |      |         |         |
              |зображенням, у      |      |         |         |
              |рулонах або         |      |         |         |
              |в аркушах:          |      |         |         |
              |- папір та картон   |      |         |         |
              |для писання,        |      |         |         |
              |друкування або      |      |         |         |
              |інших графічних     |      |         |         |
              |цілей, без вмісту   |      |         |         |
              |волокон, отриманих  |      |         |         |
              |механічним способом,|      |         |         |
              |або з вмістом таких |      |         |         |
              |волокон не більш    |      |         |         |
              |як 10 мас.%         |      |         |         |
              |загальної маси      |      |         |         |
              |волокна:            |      |         |         |
4810 11       |- - з масою 1 кв. м |      |         |         |
              |не більш як 150 г:  |      |         |         |
4810 11 10 00 |- - - папір та      |      |   10    |   20    | -
              |картон, що          |      |         |         |
              |використовуються    |      |         |         |
              |як основа для фото-,|      |         |         |
              |тепло- або          |      |         |         |
              |електрочутливих     |      |         |         |
              |паперу або картону  |      |         |         |
              |- - - інші:         |      |         |         |
4810 11 91 00 |- - - - у рулонах   |      |   10    |   20    | -
4810 11 99 00 |- - - - в аркушах   |      |   10    | 20      | -
4810 12 00 00 |- - з масою 1 кв. м |      |   10    | 20      | -
              |понад 150 г         |      |         |         |
              |- папір та картон   |      |         |         |
              |для писання,        |      |         |         |
              |друкування або інших|      |         |         |
              |графічних цілей, з  |      |         |         |
              |вмістом волокна,    |      |         |         |
              |одержаного          |      |         |         |
              |механічним способом,|      |         |         |
              |понад 10 мас. %     |      |         |         |
              |загальної маси      |      |         |         |
              |волокна:            |      |         |         |
4810 21 00 00 |- - папір           |      |  0      |  5      | -
              |крейдований легкий, |      |         |         |
              |так званий LWC      |      |         |         |
4810 29       |- - інші:           |      |         |         |
              |- - - у рулонах:    |      |         |         |
4810 29 11 00 |- - - - папір, який |      |  0      | 20      | -
              |є основою для шпалер|      |         |         |
4810 29 19 00 |- - - - інші        |      | 10      |  20     | -
4810 29 90 00 |- - - в аркушах     |      | 10      | 20      | -
              |- крафт-папір та    |      |         |         |
              |картон, крім тих,   |      |         |         |
              |які використовуються|      |         |         |
              |для писання,        |      |         |         |
              |друкування або інших|      |         |         |
              |графічних цілей     |      |         |         |
4810 31 00 00 |- - вибілені        |      |   10    |   20    | -
              |рівномірно по всій  |      |         |         |
              |масі, в яких понад  |      |         |         |
              |95 мас.% загальної  |      |         |         |
              |маси волокна        |      |         |         |
              |становлять деревні  |      |         |         |
              |волокна, одержані   |      |         |         |
              |хімічним способом,  |      |         |         |
              |з  масою            |      |         |         |
              |1 кв. м не більш    |      |         |         |
              |як 150 г            |      |         |         |
4810 32       |- - вибілені        |      |         |         |
              |рівномірно по всій  |      |         |         |
              |масі, в яких        |      |         |         |
              |понад 95 мас.%      |      |         |         |
              |загальної маси      |      |         |         |
              |волокна становлять  |      |         |         |
              |деревні волокна,    |      |         |         |
              |одержані хімічним   |      |         |         |
              |способом, з масою   |      |         |         |
              |1 кв. м             |      |         |         |
              |понад 150 г:        |      |         |         |
4810 32 10 00 |- - - покриті або   |      |   10    |   20    | -
              |просочені каоліном  |      |         |         |
4810 32 90 00 |- - - інші          |      |   10    |   20    | -
4810 39 00 00 |- - інші            |      |   10    |   20    | -
              |- папір та картон,  |      |         |         |
              |інші:               |      |         |         |
4810 91       |- - багатошарові:   |      |         |         |
4810 91 10 00 |- - - в яких всі    |      |   10    |   20    | -
              |шари вибілені       |      |         |         |
4810 91 30 00 |- - - в яких        |      |   10    |   20    | -
              |вибілений лише      |      |         |         |
              |зовнішній шар       |      |         |         |
4810 91 90 00 |- - - інші          |      |   10    |   20    | -
4810 99       |- - інші:           |      |         |         |
4810 99 10 00 |- - - папір та      |      |   10    |   20    | -
              |картон вибілені,    |      |         |         |
              |покриті або         |      |         |         |
              |просочені каоліном  |      |         |         |
4810 99 30 00 |- - - покриті       |      |   0     |   5     | -
              |слюдяним порошком   |      |         |         |
4810 99 90 00 |- - - інші          |      |   10    |   20    | -
4811          |Папір та картон,    |      |         |         |
              |целюлозна вата та   |      |         |         |
              |полотна з           |      |         |         |
              |целюлозного волокна,|      |         |         |
              |просочені, покриті, |      |         |         |
              |з пофарбованою      |      |         |         |
              |поверхнею, з        |      |         |         |
              |віддрукованим на    |      |         |         |
              |поверхні малюнком,  |      |         |         |
              |у рулонах або       |      |         |         |
              |в аркушах, крім     |      |         |         |
              |перелічених         |      |         |         |
              |у товарних позиціях |      |         |         |
              |4803, 4809 або 4810:|      |         |         |
4811 10 00 00 |- папір та картон,  |      |   10    |   20    | -
              |гудровані, оброблені|      |         |         |
              |бітумом або         |      |         |         |
              |асфальтом           |      |         |         |
              |- папір та картон,  |      |         |         |
              |просочені гумою або |      |         |         |
              |клеєм:              |      |         |         |
4811 21 00 00 |- - самоклейні      |      |   10    |   20    | -
4811 29 00    |- - інші:           |      |         |         |
4811 29 00 10 |- - - папір з       |      |   0,01  |   5     | -
              |водяними знаками    |      |         |         |
              |з гумованим або     |      |         |         |
              |синтетичним клейовим|      |         |         |
              |покриттям           |      |         |         |
4811 29 00 90 |- - - інші          |      |   10    |   20    | -
              |- папір та картон,  |      |         |         |
              |просочені або       |      |         |         |
              |покриті пластмасою  |      |         |         |
              |(за винятком клеїв):|      |         |         |
4811 31 00 00 |- - вибілені, з     |      |   10    |   20    | -
              |масою 1 кв. м       |      |         |         |
              |понад 150 г         |      |         |         |
4811 39 00    |- - інші:           |      |         |         |
4811 39 00 10 |- - - папір покритий|      |    5    |   30    | -
              |поліетиленом, що    |      |         |         |
              |здатний             |      |         |         |
              |відокремлюватись,   |      |         |         |
              |масою 1 кв. м       |      |         |         |
              |70/15 г (папір/     |      |         |         |
              |поліетилен)         |      |         |         |
4811 39 00 90 |- - - інші          |      |   15    |   30    | -
4811 40 00 00 |- папір та картон,  |      |   10    |   20    | -
              |просочені або       |      |         |         |
              |покриті воском,     |      |         |         |
              |парафіном,          |      |         |         |
              |стеарином, олією    |      |         |         |
              |чи гліцерином       |      |         |         |
4811 90       |- папір, картон,    |      |         |         |
              |целюлозна вата та   |      |         |         |
              |полотно з           |      |         |         |
              |целюлозних волокон, |      |         |         |
              |інші:               |      |         |         |
4811 90 10 00 |- - нерозрізані     |      |   10    |   20    | -
              |друковані форми     |      |         |         |
4811 90 90 00 |- - інші            |      |   2     |   5     | -
4812 00 00 00 |Блоки, плити та     |      |   10    |   20    | -
              |пластини            |      |         |         |
              |фільтрувальні, з    |      |         |         |
              |паперової маси      |      |         |         |
4813          |Папір цигарковий,   |      |         |         |
              |розрізаний або      |      |         |         |
              |не розрізаний       |      |         |         |
              |за розміром чи      |      |         |         |
              |у формі зошитів     |      |         |         |
              |або трубок:         |      |         |         |
4813 10 00 00 |- у формі зошитів   |      |   5     |   10    | -
              |або трубок          |      |         |         |
4813 20 00 00 |- у рулонах         |      |   10    |   20    | -
              |завширшки не більш  |      |         |         |
              |як 5 см             |      |         |         |
4813 90       |- інший:            |      |         |         |
4813 90 10 00 |- - непросочений, у |      |   10    |   20    | -
              |рулонах завширшки   |      |         |         |
              |понад 15 см або     |      |         |         |
              |в аркушах квадратної|      |         |         |
              |чи прямокутної форми|      |         |         |
              |завширшки понад     |      |         |         |
              |36 см з одного краю |      |         |         |
4813 90 90 00 |- - інші            |      |   10    |   20    | -
4814          |Шпалери та          |      |         |         |
              |аналогічні настінні |      |         |         |
              |покриття; папір     |      |         |         |
              |прозорий для вікон: |      |         |         |
4814 10 00 00 |- так званий        |      |   25    |   40    | -
              |"зернистий" папір   |      |         |         |
              |для шпалер тиснений |      |         |         |
4814 20 00 00 |- папір для шпалер  |      |   25    |   40    | -
              |та аналогічні       |      |         |         |
              |покриття стін,      |      |         |         |
              |вироблені з паперу, |      |         |         |
              |покритого з         |      |         |         |
              |лицьового боку      |      |         |         |
              |зернистим, тисненим,|      |         |         |
              |пофарбованим,       |      |         |         |
              |друкованим малюнком |      |         |         |
              |або іншим способом  |      |         |         |
              |оздобленого         |      |         |         |
4814 30 00 00 |- папір для шпалер  |      |   25    |   40    | -
              |та аналогічні       |      |         |         |
              |покриття стін,      |      |         |         |
              |виготовлені з       |      |         |         |
              |паперу, покритого   |      |         |         |
              |з лицьового боку    |      |         |         |
              |плетеним матеріалом,|      |         |         |
              |зв'язаним чи        |      |         |         |
              |не зв'язаним у      |      |         |         |
              |паралельні пасма,   |      |         |         |
              |або тканим          |      |         |         |
4814 90       |- інші:             |      |         |         |
4814 90 10 00 |- - папір для шпалер|      |   25    |   40    | -
              |та аналогічні       |      |         |         |
              |настінні покриття   |      |         |         |
              |з гофрованого,      |      |         |         |
              |пофарбованого або   |      |         |         |
              |іншим чином         |      |         |         |
              |декорованого з      |      |         |         |
              |лицьового боку      |      |         |         |
              |паперу, покритого   |      |         |         |
              |захисним шаром з    |      |         |         |
              |прозорої пластмаси  |      |         |         |
4814 90 90 00 |- - інші            |      |   25    |   40    | -
4815 00 00 00 |Покриття для підлоги|      |   5     |   10    |кв. м
              |на основі паперу або|      |         |         |
              |картону, розрізані  |      |         |         |
              |або не розрізані за |      |         |         |
              |розміром            |      |         |         |
4816          |Папір копіювальний  |      |         |         |
              |вуглецевий,         |      |         |         |
              |самокопіювальний та |      |         |         |
              |інший папір для     |      |         |         |
              |виготовлення копій  |      |         |         |
              |та відбитків (крім  |      |         |         |
              |паперу, включеного  |      |         |         |
              |до товарної позиції |      |         |         |
              |4809), трафарети для|      |         |         |
              |копіювальних        |      |         |         |
              |апаратів та офсетні |      |         |         |
              |пластини з паперу,  |      |         |         |
              |упаковані або       |      |         |         |
              |не упаковані        |      |         |         |
              |у коробки:          |      |         |         |
4816 10 00 00 |- папір копіювальний|      |   10    |   20    | -
              |вуглецевий та інший |      |         |         |
              |аналогічний папір   |      |         |         |
4816 20 00 00 |- папір             |      |   10    |   20    | -
              |самокопіювальний    |      |         |         |
4816 30 00 00 |- трафарети для     |      |   10    |   20    | -
              |копіювальних        |      |         |         |
              |апаратів            |      |         |         |
4816 90 00 00 |- інші              |      |   10    |   20    | -
4817          |Конверти, закриті   |      |         |         |
              |поштові листівки    |      |         |         |
              |(листи-секретки),   |      |         |         |
              |поштові листівки    |      |         |         |
              |без малюнків        |      |         |         |
              |з паперу або картону|      |         |         |
              |та поштовий папір;  |      |         |         |
              |коробки, сумки,     |      |         |         |
              |пакувальні конверти |      |         |         |
              |та аналогічні вироби|      |         |         |
              |для пакування       |      |         |         |
              |з паперу або        |      |         |         |
              |картону, що містять |      |         |         |
              |поштові набори:     |      |         |         |
4817 10 00 00 |- конверти          |      |   10    |   20    | -
4817 20 00 00 |- закриті поштові   |      |   5     |   10    | -
              |листівки            |      |         |         |
              |(листи-секретки),   |      |         |         |
              |поштові листівки без|      |         |         |
              |малюнків та поштовий|      |         |         |
              |папір               |      |         |         |
4817 30 00 00 |- коробки, сумки,   |      |   5     |   10    | -
              |аналогічні вироби   |      |         |         |
              |для пакування       |      |         |         |
              |з паперу або        |      |         |         |
              |картону, що містять |      |         |         |
              |поштові набори      |      |         |         |
4818          |Папір  туалетний та |      |         |         |
              |аналогічний папір,  |      |         |         |
              |целюлозна вата або  |      |         |         |
              |полотно з           |      |         |         |
              |целюлозного волокна |      |         |         |
              |господарсько-       |      |         |         |
              |побутового або      |      |         |         |
              |санітарно-          |      |         |         |
              |гігієнічного        |      |         |         |
              |призначення,        |      |         |         |
              |у рулонах завширшки |      |         |         |
              |не більш як 36 см   |      |         |         |
              |або розрізані за    |      |         |         |
              |розміром чи формою; |      |         |         |
              |носовики, серветки  |      |         |         |
              |косметичні, рушники,|      |         |         |
              |скатертини та       |      |         |         |
              |столові серветки,   |      |         |         |
              |пелюшки для         |      |         |         |
              |немовлят, гігієнічні|      |         |         |
              |серветки і тампони, |      |         |         |
              |простирадла та інші |      |         |         |
              |вироби господарсько-|      |         |         |
              |побутового,         |      |         |         |
              |санітарно-          |      |         |         |
              |гігієнічного або    |      |         |         |
              |медичного           |      |         |         |
              |призначення, одяг   |      |         |         |
              |та речі до нього    |      |         |         |
              |з паперової маси,   |      |         |         |
              |паперу, целюлозної  |      |         |         |
              |вати або полотна    |      |         |         |
              |з целюлозного       |      |         |         |
              |волокна:            |      |         |         |
4818 10       |- туалетний папір:  |      |         |         |
4818 10 10 00 |- - з масою 1 кв. м |      |   20    |   40    | -
              |кожного шару 25 г   |      |         |         |
              |або менше           |      |         |         |
4818 10 90 00 |- - з масою 1 кв. м |      |   20    |   40    | -
              |кожного шару        |      |         |         |
              |понад 25 г          |      |         |         |
4818 20       |- носовики, серветки|      |         |         |
              |косметичні та       |      |         |         |
              |рушники для рук:    |      |         |         |
4818 20 10 00 |- - носовики та     |      |   10    |   20    | -
              |косметичні серветки |      |         |         |
              |- - рушники для рук:|      |         |         |
4818 20 91 00 |- - - у рулонах     |      |   10    |   20    | -
4818 20 99 00 |- - - інші          |      |   10    |   20    | -
4818 30 00 00 |- скатертини та     |      |   10    |   20    | -
              |серветки столові    |      |         |         |
4818 40       |- гігієнічні        |      |         |         |
              |серветки і тампони, |      |         |         |
              |пелюшки для немовлят|      |         |         |
              |та аналогічні       |      |         |         |
              |гігієнічні вироби:  |      |         |         |
              |- - гігієнічні      |      |         |         |
              |рушники, тампони,   |      |         |         |
              |прокладки та        |      |         |         |
              |аналогічні вироби:  |      |         |         |
4818 40 11 00 |- - - рушники       |      |   10    |   20    | -
              |гігієнічні          |      |         |         |
4818 40 13 00 |- - - тампони       |      |   10    |   20    | -
              |гігієнічні          |      |         |         |
4818 40 19 00 |- - - інші          |      |   10    |   20    | -
              |- - дитячі пелюшки, |      |         |         |
              |підгузники та       |      |         |         |
              |аналогічні          |      |         |         |
              |вироби:             |      |         |         |
4818 40 91 00 |- - - не розфасовані|      |   10    |   20    | -
              |для роздрібної      |      |         |         |
              |торгівлі            |      |         |         |
4818 40 99 00 |- - - інші          |      |   10    |   20    | -
4818 50 00 00 |- одяг та речі до   |      |   10    |   20    | -
              |одягу               |      |         |         |
4818 90       |- інші:             |      |         |         |
4818 90 10 00 |- - вироби,         |      |   10    |   20    | -
              |застосовувані в     |      |         |         |
              |хірургії, медицині  |      |         |         |
              |тощо, не розфасовані|      |         |         |
              |для роздрібної      |      |         |         |
              |торгівлі            |      |         |         |
4818 90 90 00 |- - інші            |      |   10    |   20    | -
4819          |Ящики, коробки,     |      |         |         |
              |мішки, пакувальні   |      |         |         |
              |конверти, пакунки   |      |         |         |
              |та інша тара з      |      |         |         |
              |паперу, картону,    |      |         |         |
              |целюлозної вати або |      |         |         |
              |полотна з           |      |         |         |
              |целюлозного волокна;|      |         |         |
              |канцелярські        |      |         |         |
              |картонажні вироби,  |      |         |         |
              |торгівельні         |      |         |         |
              |картонажні          |      |         |         |
              |вироби тощо:        |      |         |         |
4819 10 00 00 |- коробки та ящики з|      |   20    |   40    | -
              |паперу або картону  |      |         |         |
              |гофрованих          |      |         |         |
4819 20       |- ящики та картонні |      |         |         |
              |коробки складані, з |      |         |         |
              |негофрованого паперу|      |         |         |
              |чи картону:         |      |         |         |
4819 20 10 00 |- - з масою 1 кв. м |      |   25    |   50    | -
              |паперу або картону  |      |         |         |
              |менш як 600 г       |      |         |         |
4819 20 90 00 |- - з масою 1 кв. м |      |   20    |   40    | -
              |паперу або картону  |      |         |         |
              |600 г або більше    |      |         |         |
4819 30 00 00  - мішки та сумки               10        20      -
               завширшки в нижній
               частині 40 см або
               більше
4819 40 00 00 |- мішки та сумки    |      |   10    |   20    | -
              |інші, пакувальні    |      |         |         |
              |конверти (крім      |      |         |         |
              |конвертів для       |      |         |         |
              |платівок) та інші   |      |         |         |
              |пакунки             |      |         |         |
4819 50 00 00 |- упаковки інші,    |      |   20    |   40    | -
              |включаючи пакувальні|      |         |         |
              |конверти для        |      |         |         |
              |платівок            |      |         |         |
4819 60 00 00 |- конторські        |      |   25    |   50    | -
              |картонажні вироби,  |      |         |         |
              |торгівельні         |      |         |         |
              |картонажні вироби   |      |         |         |
              |тощо                |      |         |         |
4820          |Журнали             |      |         |         |
              |реєстраційні,       |      |         |         |
              |бухгалтерські книги,|      |         |         |
              |записні книжки,     |      |         |         |
              |книжки бланків      |      |         |         |
              |(блокноти, книжки   |      |         |         |
              |для замовлень,      |      |         |         |
              |книжки квитанцій),  |      |         |         |
              |книжки-пам'ятки для |      |         |         |
              |нотаток, щоденники, |      |         |         |
              |блокноти поштового  |      |         |         |
              |паперу та аналогічні|      |         |         |
              |вироби, зошити,     |      |         |         |
              |нотатники, зшивачі  |      |         |         |
              |(з перекидними      |      |         |         |
              |аркушами або ні),   |      |         |         |
              |палітурки, папки    |      |         |         |
              |та обкладинки       |      |         |         |
              |канцелярських справ,|      |         |         |
              |інші шкільні,       |      |         |         |
              |канцелярські вироби |      |         |         |
              |з паперу або        |      |         |         |
              |картону, включаючи  |      |         |         |
              |відривні            |      |         |         |
              |самокопіювальні     |      |         |         |
              |ділові бланки та    |      |         |         |
              |формуляри, з        |      |         |         |
              |аркушами            |      |         |         |
              |копіювального       |      |         |         |
              |паперу або без      |      |         |         |
              |нього; альбоми для  |      |         |         |
              |зразків або для     |      |         |         |
              |колекцій та         |      |         |         |
              |обкладинки для      |      |         |         |
              |книжок з паперу або |      |         |         |
              |картону:            |      |         |         |
4820 10       |- журнали           |      |         |         |
              |реєстраційні,       |      |         |         |
              |бухгалтерські книги,|      |         |         |
              |записні книжки      |      |         |         |
              |(блокноти, книжки   |      |         |         |
              |для замовлень,      |      |         |         |
              |книжки квитанцій),  |      |         |         |
              |книжки-пам'ятки для |      |         |         |
              |записів, блокноти   |      |         |         |
              |поштового паперу,   |      |         |         |
              |блокноти для записів|      |         |         |
              |та аналогічні       |      |         |         |
              |вироби:             |      |         |         |
4820 10 10 00 |- - журнали         |      |   25    |   50    | -
              |реєстраційні,       |      |         |         |
              |бухгалтерські книги,|      |         |         |
              |книги бланків       |      |         |         |
              |ордерів та квитанцій|      |         |         |
4820 10 30 00 |- - записні книжки, |      |   25    |   50    | -
              |блокноти поштового  |      |         |         |
              |паперу та           |      |         |         |
              |книжки-пам'ятки     |      |         |         |
              |для записів         |      |         |         |
4820 10 50 00 |- - щоденники       |      |   25    |   50    | -
4820 10 90 00 |- - інші            |      |   10    |   20    | -
4820 20 00 00 |- зошити            |      |   25    |   50    | -
4820 30 00 00 |- зшивачі, палітурки|      |   25    |   50    | -
              |(крім книжкових     |      |         |         |
              |обкладинок)         |      |         |         |
4820 40       |- ділові бланки та  |      |         |         |
              |формуляри           |      |         |         |
              |самокопіювальні,    |      |         |         |
              |з листками          |      |         |         |
              |копіювального       |      |         |         |
              |паперу або без них: |      |         |         |
4820 40 10 00 |- - нерозрізані     |      |   10    |   20    | -
              |друковані форми     |      |         |         |
4820 40 90 00 |- - інші            |      |   10    |   20    | -
4820 50 00 00 |- альбоми для       |      |   25    |   50    | -
              |зразків або для     |      |         |         |
              |колекцій            |      |         |         |
4820 90 00    |- інші:             |      |         |         |
4820 90 00 10 |- - обкладинки для  |      |   25    |   50    | -
              |книг з паперу або   |      |         |         |
              |картону             |      |         |         |
4820 90 00 90 |- - інші            |      |   10    |   20    | -
4821          |Етикетки з паперу   |      |         |         |
              |або картону         |      |         |         |
              |будь-які, друковані |      |         |         |
              |чи ні:              |      |         |         |
4821 10       |- друковані:        |      |         |         |
4821 10 10 00 |- - самоклейні      |      |   25    |   50    | -
4821 10 90 00 |- - інші            |      |   25    |   50    | -
4821 90       |- інші:             |      |         |         |
4821 90 10 00 |- - самоклейні      |      |   25    |   50    | -
4821 90 90 00 |- - інші            |      |   25    |   50    | -
4822          |Бобіни, котушки,    |      |         |         |
              |планшетки, шпульки  |      |         |         |
              |та аналогічні основи|      |         |         |
              |для намотування з   |      |         |         |
              |паперової маси,     |      |         |         |
              |паперу або картону, |      |         |         |
              |перфоровані або     |      |         |         |
              |неперфоровані,      |      |         |         |
              |армовані або        |      |         |         |
              |неармовані:         |      |         |         |
4822 10 00 00 |- що                |      |   10    |   20    | -
              |використовуються    |      |         |         |
              |для намотування     |      |         |         |
              |текстильних ниток   |      |         |         |
4822 90 00 00 |- інші              |      |   10    |   20    | -
4823          |Папір та картон,    |      |         |         |
              |целюлозна вата і    |      |         |         |
              |полотна з целюлозних|      |         |         |
              |волокон, інші,      |      |         |         |
              |розрізані у певній  |      |         |         |
              |формі (або          |      |         |         |
              |розмірах); вироби   |      |         |         |
              |з паперової маси,   |      |         |         |
              |паперу, картону,    |      |         |         |
              |целюлозної вати або |      |         |         |
              |полотен з целюлозних|      |         |         |
              |волокон, інші:      |      |         |         |
              |- папір гумований   |      |         |         |
              |або клейкий, у      |      |         |         |
              |стрічках або        |      |         |         |
              |рулонах:            |      |         |         |
4823 11       |- - самоклейний:    |      |         |         |
              |- - - завширшки не  |      |         |         |
              |більш як 10 см,     |      |         |         |
              |покритий            |      |         |         |
              |невулканізованим    |      |         |         |
              |натуральним або     |      |         |         |
              |синтетичним         |      |         |         |
              |каучуком:           |      |         |         |
4823 11 11 00 |- - - - самоклейний |      |   2     |   10    | -
              |з одного боку       |      |         |         |
4823 11 19 00 |- - - - самоклейний |      |   2     |   10    | -
              |з обох боків        |      |         |         |
4823 11 90 00 |- - - інші          |      |   10    |   20    | -
4823 19 00 00 |- - інші            |      |   10    |   20    | -
4823 20 00 00 |- папір та картон   |      |   10    |   20    | -
              |фільтрувальні       |      |         |         |
4823 40 00 00 |- папір розграфлений|      |   10    |   20    | -
              |для записувальних   |      |         |         |
              |приладів у рулонах, |      |         |         |
              |в аркушах або на    |      |         |         |
              |дисках - папір та   |      |         |         |
              |картон інших типів, |      |         |         |
              |для писання,        |      |         |         |
              |друкування або інших|      |         |         |
              |графічних цілей:    |      |         |         |
4823 51       |- - з друкуванням,  |      |         |         |
              |тисненням або       |      |         |         |
              |перфоровані:        |      |         |         |
4823 51 10 00 |- - - нерозрізані   |      |   10    |   20    | -
              |форми               |      |         |         |
4823 51 90 00 |- - - інші          |      |   10    |   20    | -
4823 59       |- - інші:           |      |         |         |
4823 59 10 00 |- - - для оргтехніки|      |   10    |   20    | -
              |та аналогічних      |      |         |         |
              |цілей, у стрічках   |      |         |         |
              |або рулонах         |      |         |         |
4823 59 90 00 |- - - інші          |      |   20    |   40    | -
4823 60       |- підноси, тарелі,  |      |         |         |
              |тарілки, чашки,     |      |         |         |
              |стаканчики та       |      |         |         |
              |аналогічні речі з   |      |         |         |
              |паперу або картону: |      |         |         |
4823 60 10 00 |- - підноси, тарелі |      |   10    |   20    | -
              |і тарілки           |      |         |         |
4823 60 90 00 |- - інші            |      |   10    |   20    | -
4823 70       |- вироби з паперової|      |         |         |
              |маси формовані або  |      |         |         |
              |пресовані:          |      |         |         |
4823 70 10 00 |- - пористі упаковки|      |   10    |   20    | -
              |для яєць, формовані |      |         |         |
4823 70 90 00 |- - інші            |      |   10    |   20    | -
4823 90       |- інші:             |      |         |         |
4823 90 10 00 |- - прокладки, шайби|      |   10    |   20    | -
              |та інші ущільнювачі,|      |         |         |
              |для цивільної       |      |         |         |
              |авіації             |      |         |         |
              |- - інші:           |      |         |         |
4823 90 15 00 |- - - карти         |      |   10    |   20    | -
              |неперфоровані для   |      |         |         |
              |перфораторів,       |      |         |         |
              |подані у стрічках   |      |         |         |
              |або інших формах    |      |         |         |
4823 90 20 00 |- - - папір та      |      |   10    |   20    | -
              |картон перфорований |      |         |         |
              |для жакардових та   |      |         |         |
              |аналогічних машин   |      |         |         |
4823 90 30 00 |- - - віяла та      |      |   10    |   20    | -
              |складні ширми, їх   |      |         |         |
              |рами та частини рам |      |         |         |
              |- - - інші:         |      |         |         |
4823 90 50 00 |- - - - розрізані за|      |   10    |   20    | -
              |певними розмірами   |      |         |         |
              |або формою          |      |         |         |
4823 90 90 00 |- - - - інші        |      |   10    |   20    | -