Група 47


  Маса з деревини або з інших волокнистих целюлозних матеріалів;
  папір або картон з повторно перероблених відходів і макулатури

     Примітка:

     У товарній позиції 4702  термін  "целюлоза  деревинна,  сорти
розчинні" включає целюлозу деревини з вмістом 92 мас.%  або більше
нерозчинної  фракції - для  натронної або  сульфатної целюлози або
88 мас.%  або  більше - для сульфітної целюлози після витримування
протягом 1 години у розчині каустичної соди  з  вмістом  18  мас.%
гідроксиду  натрію  (NaOH) при  температурі 20 град.C і  з вмістом
золи не більш як 0,15 мас.% для сульфітної целюлози.

----------------------------------------------------------------------
     Код      |       Назва        |      Ставки мита, %      |Додат-
              |                    |--------------------------| кові
              |                    |префе-|пільгова |  повна  |  ОВО
              |                    | рен- |         |         |
              |                    |ційна |         |         |
--------------+--------------------+------+---------+---------+-------
4701 00       |Маса з деревини     |      |         |         |
              |механічна:          |      |         |         |
4701 00 10 00 |- маса з деревини   |      |   0     |   5     |кг сух.
              |термомеханічна      |      |         |         |90 % реч
4701 00 90 00 |- інша              |      |   0     |   5     |кг сух.
              |                    |      |         |         |90 % реч
4702 00 00 00 |Целюлоза з деревини,|      |   0     |   5     |кг сух.
              |розчинні сорти      |      |         |         |90 % реч
4703          |Целюлоза з деревини,|      |         |         |
              |натронна чи         |      |         |         |
              |сульфатна, крім     |      |         |         |
              |розчинних сортів:   |      |         |         |
              |- невибілена:       |      |         |         |
4703 11 00 00 |- - з хвойних порід |      |   0     |   5     |кг сух.
              |                    |      |         |         |90 % реч
4703 19 00 00 |- - з листяних порід|      |   0     |   5     |кг сух.
              |                    |      |         |         |90 % реч
              |- напіввибілена або |      |         |         |
              |вибілена:           |      |         |         |
4703 21 00 00 |- - з хвойних  порід|      |   0     |   5     |кг сух.
              |                    |      |         |         |90 % реч
4703 29 00 00 |- - з листяних порід|      |   0     |   5     |кг сух.
              |                    |      |         |         |90 % реч
4704          |Целюлоза з деревини,|      |         |         |
              |сульфітна, крім     |      |         |         |
              |розчинних сортів:   |      |         |         |
              |- невибілена:       |      |         |         |
4704 11 00 00 |- - з хвойних порід |      |   0     |   5     |кг сух.
              |                    |      |         |         |90 % реч
4704 19 00 00 |- - з листяних порід|      |   0     |   5     |кг сух.
              |                    |      |         |         |90 % реч
              |- напіввибілена чи  |      |         |         |
              |вибілена:           |      |         |         |
4704 21 00 00 |- - з хвойних порід |      |   0     |   5     |кг сух.
              |                    |      |         |         |90 % реч
4704 29 00 00 |- - з листяних порід|      |   0     |   5     |кг сух.
              |                    |      |         |         |90 % реч
4705 00 00 00 |Напівцелюлоза з     |      |   0     |   5     |кг сух.
              |деревини            |      |         |         |90 % реч
4706          |Маса волокниста,    |      |         |         |
              |одержана з паперу   |      |         |         |
              |або картону, що     |      |         |         |
              |регенеровані з      |      |         |         |
              |відходів та         |      |         |         |
              |макулатури або з    |      |         |         |
              |інших волокнистих   |      |         |         |
              |целюлозних          |      |         |         |
              |матеріалів:         |      |         |         |
4706 10 00 00 |- маса з бавовняного|      |   0     |   5     | -
              |лінту               |      |         |         |
4706 20 00 00 |- маса волокниста,  |      |   0     |   5     |кг сух.
              |одержана з паперу   |      |         |         |90 % реч
              |або картону, що     |      |         |         |
              |регенеровані        |      |         |         |
              |з відходів та       |      |         |         |
              |макулатури          |      |         |         |
              |- інша:             |      |         |         |
4706 91 00 00 |- - механічна       |      |   0     |   5     |кг сух.
              |                    |      |         |         |90 % реч
4706 92 00 00 |- - целюлоза        |      |   0     |   5     |кг сух.
              |                    |      |         |         |90 % реч
4706 93 00 00 |- - напівцелюлоза   |      |   0     |   5     |кг сух.
              |                    |      |         |         |90 % реч
4707          |Папір або картон, що|      |         |         |
              |регенеровані з      |      |         |         |
              |відходів та         |      |         |         |
              |макулатури:         |      |         |         |
4707 10 00 00 |- невибілені крафт- |      |   0     |   5     | -
              |папір чи картон, або|      |         |         |
              |гофровані ґатунки   |      |         |         |
              |паперу чи картону   |      |         |         |
4707 20 00 00 |- папір або картон  |      |   0     |   5     | -
              |інші, одержані,     |      |         |         |
              |головним чином, з   |      |         |         |
              |вибіленої целюлози, |      |         |         |
              |не пофарбовані в    |      |         |         |
              |масі                |      |         |         |
4707 30       |- папір або картон, |      |         |         |
              |одержані головним   |      |         |         |
              |чином з механічної  |      |         |         |
              |маси (наприклад,    |      |         |         |
              |газети, періодичні  |      |         |         |
              |видання та          |      |         |         |
              |аналогічна друкована|      |         |         |
              |продукція):         |      |         |         |
4707 30 10 00 |- - старі та        |      |   0     |   5     | -
              |непродані примірники|      |         |         |
              |газет і журналів,   |      |         |         |
              |телефонні довідники,|      |         |         |
              |брошури та рекламні |      |         |         |
              |видання             |      |         |         |
4707 30 90 00 |- - інші            |      |   0     |   5     | -
4707 90       |- інші, включаючи   |      |         |         |
              |несортовані відходи |      |         |         |
              |та макулатуру:      |      |         |         |
4707 90 10 00 |- - несортовані     |      |   0     |   5     | -
4707 90 90 00 |- - відсортовані    |      |   0     |   5     | -