РОЗДІЛ X

             МАСА З ДЕРЕВИНИ АБО З ІНШИХ ВОЛОКНИСТИХ
                      ЦЕЛЮЛОЗНИХ МАТЕРІАЛІВ;
       ПАПІР АБО КАРТОН, ОДЕРЖАНІ З ВІДХОДІВ ТА МАКУЛАТУРИ;
                  ПАПІР, КАРТОН ТА ВИРОБИ З НИХ

  • Група 47 Маса з деревини або з інших волокнистих целюлозних матеріалів; папір або картон з повторно перероблених відходів і макулатури
  • Група 48 Папір і картон; вироби з паперової маси, паперу або картону
  • Група 49 Друкована продукція, періодичні видання або інша продукція поліграфічної промисловості; рукописи або машинописні тексти та плани