Група 05

              Інші продукти тваринного походження,
                 не включені до інших угруповань

     Примітки:

     1. Ця група не включає:

     а) харчові  продукти  (крім кишок,  сечових міхурів,  шлунків
тварин, цілих чи у шматках, та крові тварин, рідкої чи сухої);

     б) шкури і шкіри,  включаючи хутро,  крім продукції  товарної
позиції  0505,  та  обрізки  і  відходи  невироблених  шкур і шкір
товарної позиції 0511 (групи 41 чи 43);

     в) сировину    тваринного    походження    для    текстильної
промисловості, крім кінського волосу та його відходів (розділ XI);

     г) готові  вузли  та  пучки  для  виробництва  мітел та щіток
(товарна позиція 9603).

     2. У товарній позиції 0501 волосся, сортоване за довжиною, не
вважається  обробленим  (за  умови,  що основи та кінці волосся не
розташовані за відповідним порядком).

     3. В  усій  Класифікації  товарів  термін  "слонова   кістка"
означає бивні та ікли слона,  моржа,  нарвала, дикого кабана, роги
носорога, а також зуби усіх тварин.

     4. В  усій  Класифікації  товарів  термін  "кінський   волос"
означає волос гриви або хвоста коней чи великої рогатої худоби.
----------------------------------------------------------------------
     Код      |       Назва        |      Ставки мита, %      |Додат-
              |                    |--------------------------| кові
              |                    |префе-|пільгова |  повна  |  ОВО
              |                    | рен- |         |         |
              |                    |ційна |         |         |
--------------+--------------------+------+---------+---------+-------
0501 00 00 00 |Людське волосся     |      |0,4 євро |0,8 євро | -
              |необроблене, мите чи|      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |немите, або         |      |         |         |
              |знежирене чи        |      |         |         |
              |незнежирене;        |      |         |         |
              |відходи волосся     |      |         |         |
0502          |Щетина свійських або|      |         |         |
              |диких свиней;       |      |         |         |
              |барсучий волос та   |      |         |         |
              |інший волос,        |      |         |         |
              |використовувані     |      |         |         |
              |для виробництва     |      |         |         |
              |щіток; відходи      |      |         |         |
              |щетини або волосу:  |      |         |         |
0502 10 00 00 |- щетина свійських  |      |1 євро   |2 євро   | -
              |або диких свиней та |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |відходи щетини      |      |         |         |
0502 90 00 00 |- інші              |      |1 євро   |2 євро   | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0503 00 00 00 |Кінський волос та   |      |1 євро   |2 євро   | -
              |його відходи, у тому|      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |числі у вигляді     |      |         |         |
              |полотна, з          |      |         |         |
              |підосновою чи без   |      |         |         |
              |неї                 |      |         |         |
0504 00 00 00 |Кишки, сечові       |      |0,5 євро |1 євро   | -
              |міхурі та шлунки    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |тварин, цілі або    |      |         |         |
              |шматками, крім      |      |         |         |
              |риб'ячих, свіжі,    |      |         |         |
              |охолоджені,         |      |         |         |
              |морожені, солоні або|      |         |         |
              |у розсолі, сушені   |      |         |         |
              |або копчені         |      |         |         |
0505          |Шкурки та інші      |      |         |         |
              |частини птахів,     |      |         |         |
              |вкриті пір'ям або   |      |         |         |
              |пухом, пір'я та     |      |         |         |
              |частини пір'я       |      |         |         |
              |(обрізані чи        |      |         |         |
              |необрізані) та пух, |      |         |         |
              |очищені або         |      |         |         |
              |неочищені,          |      |         |         |
              |дезінфіковані чи    |      |         |         |
              |оброблені з метою   |      |         |         |
              |їх збереження,      |      |         |         |
              |але які не проходили|      |         |         |
              |подальшої обробки;  |      |         |         |
              |порошок та відходи  |      |         |         |
              |пір'я або частин    |      |         |         |
              |пір'я:              |      |         |         |
0505 10       |- пір'я, придатне   |      |         |         |
              |для набивання; пух: |      |         |         |
0505 10 10 00 |- - необроблені     |      |1 євро   |2 євро   | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0505 10 90 00 |- - інші            |      |1 євро   |2 євро   | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0505 90 00 00 |- інші              |      |1 євро   |2 євро   | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0506          |Кістки та роги,     |      |         |         |
              |необроблені,        |      |         |         |
              |знежирені, які      |      |         |         |
              |пройшли первинну    |      |         |         |
              |обробку (але без    |      |         |         |
              |надання форми),     |      |         |         |
              |оброблені  кислотою |      |         |         |
              |або дежелатиновані; |      |         |         |
              |порошок та відходи  |      |         |         |
              |цих продуктів:      |      |         |         |
0506 10 00 00 |- осеїн та кістки,  |      |0,5 євро |1 євро   | -
              |оброблені кислотою  |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0506 90 00 00 |- інші              |      |0,5 євро |1 євро   | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0507          |Слонова кістка,     |      |         |         |
              |черепаховий панцир, |      |         |         |
              |вус китовий         |      |         |         |
              |(включаючи бахрому) |      |         |         |
              |або інших морських  |      |         |         |
              |ссавців, роги,      |      |         |         |
              |роги оленя, копита, |      |         |         |
              |нігті, кігті та     |      |         |         |
              |дзьоби, необроблені |      |         |         |
              |або піддані         |      |         |         |
              |первинній обробці,  |      |         |         |
              |але без надання     |      |         |         |
              |форми; порошок та   |      |         |         |
              |відходи цих         |      |         |         |
              |матеріалів:         |      |         |         |
0507 10 00 00 |- слонова кістка;   |      |5 євро   |10 євро  | -
              |порошок та відходи  |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |слонової кістки     |      |         |         |
0507 90 00 00 |- інші              |      |5 євро   |10 євро  | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0508 00 00 00 |Корали та аналогічні|      |5 євро   |10 євро  | -
              |матеріали,          |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |необроблені або     |      |         |         |
              |піддані первинній   |      |         |         |
              |обробці; черепашки  |      |         |         |
              |та панцирі молюсків,|      |         |         |
              |ракоподібних чи     |      |         |         |
              |голкошкірих, кістки |      |         |         |
              |каракатиць,         |      |         |         |
              |необроблені або     |      |         |         |
              |піддані первинній   |      |         |         |
              |обробці, але без    |      |         |         |
              |надання форми, їх   |      |         |         |
              |порошок та відходи  |      |         |         |
0509 00       |Губки натуральні    |      |         |         |
              |тваринного          |      |         |         |
              |походження:         |      |         |         |
0509 00 10 00 |- необроблені       |      |   5     |   5     | -
0509 00 90 00 |- інші              |      |   5     |   5     | -
0510 00 00 00 |Амбра сіра,         |      |   0     |   0     | -
              |струмина боброва,   |      |         |         |
              |цівета та мускус;   |      |         |         |
              |шпанські мушки;     |      |         |         |
              |жовч, у тому числі  |      |         |         |
              |суха; залози та інші|      |         |         |
              |продукти тваринного |      |         |         |
              |походження,         |      |         |         |
              |використовувані     |      |         |         |
              |для виготовлення    |      |         |         |
              |фармацевтичних      |      |         |         |
              |засобів, свіжі,     |      |         |         |
              |охолоджені, морожені|      |         |         |
              |або оброблені іншим |      |         |         |
              |способом,           |      |         |         |
              |консервовані        |      |         |         |
0511          |Продукти тваринного |      |         |         |
              |походження, не      |      |         |         |
              |включені до інших   |      |         |         |
              |угруповань; мертві  |      |         |         |
              |тварини групи 01    |      |         |         |
              |або 03, непридатні  |      |         |         |
              |для харчування:     |      |         |         |
0511 10 00 00 |- сперма биків      |      |   0     |   0     | -
              |- інші:             |      |         |         |
0511 91       |- - продукти з риб  |      |         |         |
              |або ракоподібних,   |      |         |         |
              |молюсків чи інших   |      |         |         |
              |водяних             |      |         |         |
              |безхребетних;       |      |         |         |
              |мертві тварини      |      |         |         |
              |групи 03:           |      |         |         |
0511 91 10    |- - -  відходи      |      |         |         |
              |рибні:              |      |         |         |
0511 91 10 10 |- - - - путасу      |      |   0     |   0     | -
              |некондиційна та інша|      |         |         |
              |некондиційна риба   |      |         |         |
              |для годівлі хутрових|      |         |         |
              |звірів              |      |         |         |
0511 91 10 90 |- - - - інші        |      |0,2 євро |0,4 євро | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0511 91 90 00 |- - - інші          |      |0,2 євро |0,4 євро | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0511 99       |- - інші:           |      |         |         |
0511 99 10    |- - - сухожилля та  |      |         |         |
              |жили, обрізи та     |      |         |         |
              |аналогічні відходи  |      |         |         |
              |необробленої шкіри: |      |         |         |
0511 99 10 10 |- - - - жили та     |      |   0     |   0     | -
              |сухожилля (для      |      |         |         |
              |медичних цілей)     |      |         |         |
0511 99 10 90 |- - - - інші        |      |0,2 євро |0,4 євро | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0511 99 50 00 |- - - ембріони      |      |   0     |  0      | -
              |великої рогатої     |      |         |         |
              |худоби              |      |         |         |
0511 99 80 00 |- - - інші          |      |0,2 євро |0,4 євро |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |

(  Розділ  I  із  змінами,  внесеними  згідно із Законом N 2269-IV
( 2269-15 ) від 21.12.2004 )