Група 04

            Молоко та молочні продукти; яйця птахів;
     натуральний мед; харчові продукти тваринного походження,
                   в іншому місці непойменовані

     Примітки:

     1. Термін "молоко" означає незбиране молоко або  повністю  чи
частково знежирене.

     2. У товарній позиції 0405:

     а) термін "вершкове масло" означає натуральне вершкове масло,
сироваткове чи рекомбіноване (відновлене) вершкове  масло  (свіже,
солоне  або  згіркле,  в  тому числі консервоване вершкове масло),
виготовлене виключно з молока,  в якому  вміст  молочного  жиру  є
рівним або понад 80 мас.%,  але не більш як 95 мас.%, максимальний
вміст сухого знежиреного  молочного  залишку  становить  2  мас.%,
максимальний  вміст  води  16  мас.%.  Вершкове  масло  не містить
доданих емульгаторів,  але може  містити  хлорид  натрію,  харчові
барвники,  нейтралізуючі солі та нешкідливі культури молочнокислих
бактерій;

     б) термін  "молочні  пасти"   означає   здатні   намазуватись
емульсії типу "вода в олії" та які містять молочний жир, як єдиний
жир у продукті,  у  кількості  39  мас.%  або  більше,  але  менше
80 мас.%.

     3. Продукти,  отримані  концентруванням  молочної сироватки з
доданням молока чи молочного жиру, включаються як сири до товарної
позиції 0406, за умови, що вони мають такі три характеристики:

     а) вміст  молочного  жиру,  в  перерахунку  на суху речовину,
5 мас.% чи більше;

     б) вміст сухої речовини не менш як 70 мас.%,  але не більш як
85 мас.%;

     в)  сформовані або здатні формуватися.

     4. Ця група не включає:

     а) продукти, одержані з молочної сироватки, які містять понад
95 мас.%  лактози, вираженої як безводна лактоза, у перерахунку на
суху речовину (товарна позиція 1702);

     б) альбуміни (включаючи концентрати двох або більше протеїнів
молочної сироватки,  що  містять  за  масою  сухих  речовин  понад
80 мас.% протеїнів  молочної  сироватки,  в  перерахунку  на  суху
речовину) (товарна   позиція   3502),  або   глобуліни    (товарна
позиція 3504).

     Примітки до підпозицій:

     1.    У   підпозиції  0404  10  термін  "видозмінена  молочна
сироватка"  означає  продукти,  які  складаються  з  компонентів
сироватки,  тобто  сироватку з повністю чи  частково  вилученими
лактозою,  протеїнами чи мінеральними речовинами, сироватку,  до
якої  були  додані натуральні компоненти молочної  сироватки,  а
також   продукти,  одержані  внаслідок  змішування   натуральних
компонентів молочної сироватки.

     2. У  підпозиції  0405  10 термін "вершкове масло" не означає
дегідроване вершкове масло і топлене масло (підпозиція 0405 90).

     Додаткові примітки:

     1. Мито на суміші, які входять до товарних позицій 0401-0406,
стягується таким чином:

     а) для  сумішей,  в яких один з компонентів становить мінімум
90 мас.%, розмір мита відповідає миту з цього компонента;

     б) для  інших  сумішей  визначається   мито   відповідно   до
компонента суміші, для якого мито найбільше.

     2. "Цілими  сирами"      у     підкатегоріях 0406 90 02 00 та
0406 90 03 00 вважаються круги сиру з відповідною масою нетто:

     - ементальський: 60 кг або більше, але  не більш як 130 кг,

     - грюєр та збринц: 20 кг або більше, але не більш як 45 кг,

     - бергкезе: 20 кг або більше, але не більш як 60 кг,

     - апензель: 6 кг або більше, але не більш як 8 кг.

----------------------------------------------------------------------
     Код      |       Назва        |      Ставки мита, %      |Додат-
              |                    |--------------------------| кові
              |                    |префе-|пільгова |  повна  |  ОВО
              |                    | рен- |         |         |
              |                    |ційна |         |         |
--------------+--------------------+------+---------+---------+-------
0401          |Молоко та вершки,   |      |         |         |
              |незгущені і без     |      |         |         |
              |додання цукру чи    |      |         |         |
              |інших               |      |         |         |
              |підсолоджувальних   |      |         |         |
              |речовин:            |      |         |         |
0401 10       |- з вмістом жирів не|      |         |         |
              |більш як 1 мас.%:   |      |         |         |
0401 10 10 00 |- - у первинних     |      |0,1 євро |0,2 євро | -
              |упаковках об'ємом   |      |за 1 л   |за 1 л   |
              |нетто не більш як   |      |         |         |
              |2 л                 |      |         |         |
0401 10 90 00 |- - інші            |      |0,1 євро |0,2 євро | -
              |                    |      |за 1 л   |за 1 л   |
0401 20       |- з вмістом жирів   |      |         |         |
              |понад  1 мас.% , але|      |         |         |
              |не більш як 6 мас.%:|      |         |         |
              |- - не більш як     |      |         |         |
              |3 мас.%:            |      |         |         |
0401 20 11 00 |- - - у первинних   |      |0,1 євро |0,2 євро | -
              |упаковках об'ємом   |      |за 1 л   |за 1 л   |
              |нетто не більш      |      |         |         |
              |як 2 л              |      |         |         |
0401 20 19 00 |- - - інші          |      |0,1 євро |0,2 євро |  -
              |                    |      |за 1 л   |за 1 л   |
              |- понад 3 мас.%:    |      |         |         |
0401 20 91 00 |- - - у первинних   |      |0,1 євро |0,2 євро |  -
              |упаковках об'ємом   |      |за 1 л   |за 1 л   |
              |нетто не більш      |      |         |         |
              |як 2 л              |      |         |         |
0401 20 99 00 |- - - інші          |      |0,1 євро |0,2 євро |  -
              |                    |      |за 1 л   |за 1 л   |
0401 30       |- з вмістом жирів   |      |         |         |
              |понад  6 мас.%:     |      |         |         |
              |- - не більш        |      |         |         |
              |як 21 мас.%:        |      |         |         |
0401 30 11 00 |- - - у первинних   |      |0,1 євро |0,2 євро | -
              |упаковках об'ємом   |      |за 1 л   |за 1 л   |
              |нетто не більш як   |      |         |         |
              |2 л                 |      |         |         |
0401 30 19 00 |- - - інші          |      |0,1 євро |0,2 євро | -
              |                    |      |за 1 л   |за 1 л   |
              |- - понад 21 мас.%, |      |         |         |
              |але не більш        |      |         |         |
              |як 45 мас.%:        |      |         |         |
0401 30 31 00 |- - - у первинних   |      |0,1 євро |0,2 євро | -
              |упаковках об'ємом   |      |за 1 л   |за 1 л   |
              |нетто не більш      |      |         |         |
              |як 2 л              |      |         |         |
0401 30 39 00 |- - - інші          |      |0,1 євро |0,2 євро | -
              |                    |      |за 1 л   |за 1 л   |
              |- - понад 45 мас.%: |      |         |         |
0401 30 91 00 |- - - у первинних   |      |0,1 євро |0,2 євро | -
              |упаковках об'ємом   |      |за 1 л   |за 1 л   |
              |нетто не більш      |      |         |         |
              |як 2 л              |      |         |         |
0401 30 99 00 |- - - інші          |      |0,1 євро |0,2 євро |  -
              |                    |      |за 1 л   |за 1 л   |
0402          |Молоко та вершки,   |      |         |         |
              |згущені або з       |      |         |         |
              |доданням цукру чи   |      |         |         |
              |інших               |      |         |         |
              |підсолоджувальних   |      |         |         |
              |речовин:            |      |         |         |
0402 10       |- у порошку,        |      |         |         |
              |гранулах чи інших   |      |         |         |
              |твердих видах, з    |      |         |         |
              |вмістом жирів не    |      |         |         |
              |більш як 1,5 мас.%: |      |         |         |
              |- - без додання     |      |         |         |
              |цукру або інших     |      |         |         |
              |підсолоджувальних   |      |         |         |
              |речовин:            |      |         |         |
0402 10 11 00 |- - - у первинних   |      |0,5 євро |1 євро   | -
              |упаковках масою     |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |нетто не більш як   |      |         |         |
              |2,5 кг              |      |         |         |
0402 10 19 00 |- - - інші          |      |0,5 євро |1 євро   | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |- - інші:           |      |         |         |
0402 10 91 00 |- - - у первинних   |      |0,5 євро |1 євро   | -
              |упаковках масою     |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |нетто не більш як   |      |         |         |
              |2,5 кг              |      |         |         |
0402 10 99 00 |- - - інші          |      |0,5 євро |1 євро   | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |- у порошку,        |      |         |         |
              |гранулах чи інших   |      |         |         |
              |твердих видах, з    |      |         |         |
              |вмістом жирів понад |      |         |         |
              |1,5 мас.%:          |      |         |         |
0402 21       |- - без додання     |      |         |         |
              |цукру чи інших      |      |         |         |
              |підсолоджувальних   |      |         |         |
              |речовин:            |      |         |         |
              |- - - з вмістом     |      |         |         |
              |жирів не більш як   |      |         |         |
              |27 мас.%:           |      |         |         |
0402 21 11 00 |- - - - у первинних |      |0,5 євро |1 євро   | -
              |упаковках масою     |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |нетто не більш      |      |         |         |
              |як 2,5 кг           |      |         |         |
              |- - - - інші:       |      |         |         |
0402 21 17 00 |- - - - - з вмістом |      |0,5 євро |1 євро   | -
              |жирів не більш як   |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |11 мас.%            |      |         |         |
0402 21 19 00 |- - - - - з вмістом |      |0,5 євро |1 євро   | -
              |жирів понад         |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |11 мас.%, але не    |      |         |         |
              |більш як 27 мас.%   |      |         |         |
              |- - - з вмістом     |      |         |         |
              |жирів понад         |      |         |         |
              |27 мас.%:           |      |         |         |
0402 21 91 00 |- - - - у первинних |      |0,5 євро |1 євро   | -
              |упаковках масою     |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |нетто не більш      |      |         |         |
              |як 2,5 кг           |      |         |         |
0402 21 99 00 |- - - - інші        |      |0,5 євро |1 євро   | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0402 29       |- - інші:           |      |         |         |
              |- - - з вмістом     |      |         |         |
              |жирів не більш      |      |         |         |
              |як 27 мас.%:        |      |         |         |
0402 29 11 00 |- - - - молоко      |      |0,5 євро |1 євро   | -
              |спеціального        |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |призначення для     |      |         |         |
              |немовлят, у         |      |         |         |
              |герметичній упаковці|      |         |         |
              |масою нетто не більш|      |         |         |
              |як 500 г, з вмістом |      |         |         |
              |жирів понад 10 мас.%|      |         |         |
              |- - - - інші:       |      |         |         |
0402 29 15 00 |- - - - - у         |      |0,5 євро |1 євро   | -
              |первинних упаковках |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |масою нетто не більш|      |         |         |
              |як 2,5 кг           |      |         |         |
0402 29 19 00 |- - - - - інші      |      |0,5 євро |1 євро   | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |- - - з вмістом     |      |         |         |
              |жирів понад         |      |         |         |
              |27 мас.%:           |      |         |         |
0402 29 91 00 |- - - - у первинних |      |0,5 євро |1 євро   | -
              |упаковках масою     |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |нетто не більш      |      |         |         |
              |як 2,5 кг           |      |         |         |
0402 29 99 00 |- - - - інші        |      |0,5 євро |1 євро   | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |- інші:             |      |         |         |
0402 91       |- - без додання     |      |         |         |
              |цукру чи інших      |      |         |         |
              |підсолоджувальних   |      |         |         |
              |речовин:            |      |         |         |
              |- - - з вмістом     |      |         |         |
              |жирів не більш як   |      |         |         |
              |8 мас.%:            |      |         |         |
0402 91 11 00 |- - - - у первинних |      |0,5 євро |1 євро   | -
              |упаковках масою     |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |нетто не більш      |      |         |         |
              |як 2,5 кг           |      |         |         |
0402 91 19 00 |- - - - інші        |      |0,5 євро |1 євро   | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг   |
              |- - - з вмістом     |      |         |         |
              |жирів понад         |      |         |         |
              |8 мас.%, але не     |      |         |         |
              |більш як 10 мас.%:  |      |         |         |
0402 91 31 00 |- - - - у первинних |      |0,5 євро |1 євро   | -
              |упаковках масою     |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |нетто не більш      |      |         |         |
              |як 2,5 кг           |      |         |         |
0402 91 39 00 |- - - - інші        |      |0,5 євро |1 євро   | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |- - - з вмістом     |      |         |         |
              |жирів понад 10 мас.%,      |         |         |
              |але не більш        |      |         |         |
              |як 45 мас.%:        |      |         |         |
0402 91 51 00 |- - - - у первинних |      |0,5 євро |1 євро   | -
              |упаковках масою     |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |нетто не більш      |      |         |         |
              |як 2,5 кг           |      |         |         |
0402 91 59 00 |- - - - інші        |      |0,5 євро |1 євро   | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |- - - з вмістом     |      |         |         |
              |жирів понад         |      |         |         |
              |45 мас.%:           |      |         |         |
0402 91 91 00 |- - - - у первинних |      |0,5 євро |1 євро   | -
              |упаковках масою     |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |нетто не більш      |      |         |         |
              |як 2,5 кг           |      |         |         |
0402 91 99 00 |- - - - інші        |      |0,5 євро |1 євро   | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0402 99       |- - інші:           |      |         |         |
              |- - - з вмістом     |      |         |         |
              |жирів не більш      |      |         |         |
              |як 9,5 мас.%:       |      |         |         |
0402 99 11 00 |- - - - у первинних |      |0,5 євро |1 євро   | -
              |упаковках масою     |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |нетто не більш      |      |         |         |
              |як 2,5 кг           |      |         |         |
0402 99 19 00 |- - - - інші        |      |0,5 євро |1 євро   | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |- - - з вмістом     |      |         |         |
              |жирів понад         |      |         |         |
              |9,5 мас.%, але не   |      |         |         |
              |більш як 45 мас.%:  |      |         |         |
0402 99 31 00 |- - - - у первинних |      |0,5 євро |1 євро   | -
              |упаковках масою     |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |нетто не більш      |      |         |         |
              |як 2,5 кг           |      |         |         |
0402 99 39 00 |- - - - інші        |      |0,5 євро |1 євро   | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |- - - з вмістом     |      |         |         |
              |жирів понад         |      |         |         |
              |45 мас.%:           |      |         |         |
0402 99 91 00 |- - - - у первинних |      |0,5 євро |1 євро   | -
              |упаковках масою     |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |нетто не більш      |      |         |         |
              |як 2,5 кг           |      |         |         |
0402 99 99 00 |- - - - інші        |      |0,5 євро |1 євро   | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0403          |Маслянка,           |      |         |         |
              |коагульовані молоко |      |         |         |
              |та вершки, йогурт,  |      |         |         |
              |кефір та інші       |      |         |         |
              |ферментовані або    |      |         |         |
              |сквашені молоко     |      |         |         |
              |та вершки           |      |         |         |
              |(бактеріальними     |      |         |         |
              |заквасками), згущені|      |         |         |
              |або незгущені, або з|      |         |         |
              |доданням цукру чи   |      |         |         |
              |інших               |      |         |         |
              |підсолоджувальних   |      |         |         |
              |речовин або         |      |         |         |
              |ароматизовані чи    |      |         |         |
              |неароматизовані, або|      |         |         |
              |з доданням фруктів, |      |         |         |
              |горіхів чи какао:   |      |         |         |
0403 10       |- йогурт:           |      |         |         |
              |- - неароматизо-    |      |         |         |
              |ваний, без додання  |      |         |         |
              |фруктів, горіхів    |      |         |         |
              |або какао:          |      |         |         |
              |- - - без додання   |      |         |         |
              |цукру або інших     |      |         |         |
              |підсолоджувальних   |      |         |         |
              |речовин з вмістом   |      |         |         |
              |жирів:              |      |         |         |
0403 10 11 00 |- - - - не більш як |      |0,5 євро |1 євро   | -
              |3 мас.%             |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0403 10 13 00 |- - - - понад       |      |0,5 євро |1 євро   | -
              |3 мас.%, але не     |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |більш як 6 мас.%    |      |         |         |
0403 10 19 00 |- - - - понад       |      |0,5 євро |1 євро   | -
              |6 мас.%             |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |- - - інший, з      |      |         |         |
              |вмістом жирів:      |      |         |         |
0403 10 31 00 |- - - - не більш    |      |0,5 євро |1 євро   | -
              |як 3 мас.%          |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0403 10 33 00 |- - - - понад       |      |0,5 євро |1 євро   | -
              |3 мас.%, але не     |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |більш як 6 мас.%    |      |         |         |
0403 10 39 00 |- - - - понад       |      |0,5 євро |1 євро   | -
              |6 мас.%             |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |- - ароматизований  |      |         |         |
              |або з доданням      |      |         |         |
              |фруктів, горіхів чи |      |         |         |
              |какао:              |      |         |         |
              |- - - у порошку,    |      |         |         |
              |гранулах чи інших   |      |         |         |
              |твердих видах з     |      |         |         |
              |вмістом молочних    |      |         |         |
              |жирів:              |      |         |         |
0403 10 51 00 |- - - - не більш як |      |0,5 євро |1 євро   | -
              |1,5 мас.%           |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0403 10 53 00 |- - - - понад       |      |0,5 євро |1 євро   | -
              |1,5 мас.%, але не   |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |більш як 27 мас.%   |      |         |         |
0403 10 59 00 |- - - - понад       |      |0,5 євро |1 євро   | -
              |27 мас.%            |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |- - -  інший з      |      |         |         |
              |вмістом молочних    |      |         |         |
              |жирів:              |      |         |         |
0403 10 91 00 |- - - - не більш як |      |0,5 євро |1 євро   | -
              |3 мас.%             |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0403 10 93 00 |- - - - понад       |      |0,5 євро |1 євро   | -
              |3 мас.%, але не     |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |більш як 6 мас.%    |      |         |         |
0403 10 99 00 |- - - - понад       |      |0,5 євро |1 євро   | -
              |6 мас.%             |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0403 90       |- інші:             |      |         |         |
              |- - неароматизовані |      |         |         |
              |без додання фруктів,|      |         |         |
              |горіхів або какао:  |      |         |         |
              |- - - у порошку,    |      |         |         |
              |гранулах чи інших   |      |         |         |
              |твердих видах:      |      |         |         |
              |- - - - без додання |      |         |         |
              |цукру або інших     |      |         |         |
              |підсолоджувальних   |      |         |         |
              |речовин з вмістом   |      |         |         |
              |жирів:              |      |         |         |
0403 90 11 00 |- - - - - не більш  |      |0,5 євро |1 євро   | -
              |як 1,5 мас.%        |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0403 90 13 00 |- - - - - понад     |      |0,5 євро |1 євро   | -
              |1,5 мас.%, але не   |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |більш як 27 мас.%   |      |         |         |
0403 90 19 00 |- - - - - понад     |      |0,5 євро |1 євро   | -
              |27 мас.%            |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |- - - - інші з      |      |         |         |
              |вмістом жирів:      |      |         |         |
0403 90 31 00 |- - - - - не більш  |      |0,5 євро |1 євро   | -
              |як 1,5 мас.%        |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0403 90 33 00 |- - - - - понад     |      |0,5 євро |1 євро   | -
              |1,5 мас.%, але не   |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |більш як 27 мас.%   |      |         |         |
0403 90 39 00 |- - - - - понад     |      |0,5 євро |1 євро   | -
              |27 мас.%            |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |- - - інші:         |      |         |         |
              |- - - - без додання |      |         |         |
              |цукру або інших     |      |         |         |
              |підсолоджувальних   |      |         |         |
              |речовин з вмістом   |      |         |         |
              |жирів:              |      |         |         |
0403 90 51 00 |- - - - - не більш  |      |0,5 євро |1 євро   | -
              |як 3 мас.%          |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0403 90 53 00 |- - - - - понад     |      |0,5 євро |1 євро   | -
              |3 мас.%, але не     |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |більш як 6 мас.%    |      |         |         |
0403 90 59 00 |- - - - - понад     |      |0,5 євро |1 євро   | -
              |6 мас.%             |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |- - - - інші, з     |      |         |         |
              |вмістом жирів:      |      |         |         |
0403 90 61 00 |- - - - - не більш  |      |0,5 євро |1 євро   | -
              |як 3 мас.%          |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0403 90 63 00 |- - - - - понад     |      |0,5 євро |1 євро   | -
              |3 мас.%, але не     |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |більш як 6 мас.%    |      |         |         |
0403 90 69 00 |- - - - - понад     |      |0,5 євро |1 євро   | -
              |6 мас.%             |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |- - ароматизовані   |      |         |         |
              |або з доданням      |      |         |         |
              |фруктів або какао:  |      |         |         |
              |- - - у порошку,    |      |         |         |
              |гранулах або в інших|      |         |         |
              |твердих видах, з    |      |         |         |
              |вмістом молочних    |      |         |         |
              |жирів:              |      |         |         |
0403 90 71 00 |- - - - не більш як |      |0,5 євро |1 євро   | -
              |1,5 мас.%           |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0403 90 73 00 |- - - - понад       |      |0,5 євро |1 євро   | -
              |1,5 мас.%, але не   |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |більш як 27 мас.%   |      |         |         |
0403 90 79 00 |- - - - понад       |      |0,5 євро |1 євро   | -
              |27 мас.%            |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |- - -  інші, з      |      |         |         |
              |вмістом молочних    |      |         |         |
              |жирів:              |      |         |         |
0403 90 91 00 |- - - - не більш як |      |0,5 євро |1 євро   | -
              |3 мас.%             |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0403 90 93 00 |- - - - понад       |      |0,5 євро |1 євро   | -
              |3 мас.%, але не     |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |більш як 6 мас.%    |      |         |         |
0403 90 99 00 |- - - - понад       |      |0,5 євро |1 євро   | -
              |6 мас.%             |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0404          |Молочна сироватка,  |      |         |         |
              |згущена або         |      |         |         |
              |незгущена, з        |      |         |         |
              |доданням чи без     |      |         |         |
              |додання цукру чи    |      |         |         |
              |інших               |      |         |         |
              |підсолоджувальних   |      |         |         |
              |речовин; продукти,  |      |         |         |
              |які складаються з   |      |         |         |
              |натуральних         |      |         |         |
              |компонентів частин  |      |         |         |
              |молока, з доданням  |      |         |         |
              |чи без додання цукру|      |         |         |
              |чи інших            |      |         |         |
              |підсолоджувальних   |      |         |         |
              |речовин, в іншому   |      |         |         |
              |місці               |      |         |         |
              |непойменовані:      |      |         |         |
0404 10       |- молочна сироватка,|      |         |         |
              |видозмінена чи ні,  |      |         |         |
              |згущена або         |      |         |         |
              |незгущена, з        |      |         |         |
              |доданням або без    |      |         |         |
              |додання цукру чи    |      |         |         |
              |інших               |      |         |         |
              |підсолоджувальних   |      |         |         |
              |речовин:            |      |         |         |
              |- - у порошку,      |      |         |         |
              |гранулах чи інших   |      |         |         |
              |твердих видах:      |      |         |         |
              |- - - без додання   |      |         |         |
              |цукру або інших     |      |         |         |
              |підсолоджувальних   |      |         |         |
              |речовин та вмістом  |      |         |         |
              |протеїнів (вміст    |      |         |         |
              |азоту х 6,38):      |      |         |         |
              |- - - - не більш як |      |         |         |
              |15 мас.%  та з      |      |         |         |
              |вмістом жирів:      |      |         |         |
0404 10 02 00 |- - - - - не більш  |      |0,2 євро |0,4 євро | -
              |як  1,5 мас.%       |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0404 10 04 00 |- - - - - понад     |      |0,2 євро |0,4 євро | -
              |1,5 мас.%, але не   |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |більш як  27 мас.%  |      |         |         |
0404 10 06 00 |- - - - - понад     |      |0,2 євро |0,4 євро | -
              |27 мас.%            |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |- - - - понад       |      |         |         |
              |15 мас.% та з       |      |         |         |
              |вмістом жирів:      |      |         |         |
0404 10 12 00 |- - - - - не більш  |      |0,2 євро |0,4 євро | -
              |як 1,5 мас.%        |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0404 10 14 00 |- - - - - понад     |      |0,2 євро |0,4 євро | -
              |1,5 мас.%,          |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |але не більш        |      |         |         |
              |як 27 мас.%         |      |         |         |
0404 10 16 00 |- - - - - понад     |      |0,2 євро |0,4 євро | -
              |27 мас.%            |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |- - - інші, з       |      |         |         |
              |вмістом протеїнів   |      |         |         |
              |(вміст азоту        |      |         |         |
              |х 6,38):            |      |         |         |
              |- - - - не більш як |      |         |         |
              |15 мас.%  з вмістом |      |         |         |
              |жирів:              |      |         |         |
0404 10 26 00 |- - - - - не більш  |      |0,2 євро |0,4 євро | -
              |як 1,5 мас.%        |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0404 10 28 00 |- - - - - понад     |      |0,2 євро |0,4 євро | -
              |1,5 мас.%, але не   |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |більш як 27 мас.%   |      |         |         |
0404 10 32 00 |- - - - - понад     |      |0,2 євро |0,4 євро | -
              |27 мас.%            |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |- - - - понад       |      |         |         |
              |15 мас.%  та з      |      |         |         |
              |вмістом жирів:      |      |         |         |
0404 10 34 00 |- - - - - не більш  |      |0,2 євро |0,4 євро | -
              |як 1,5 мас.%        |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0404 10 36 00 |- - - - - понад     |      |0,2 євро |0,4 євро | -
              |1,5 мас.%,          |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |але не більш        |      |         |         |
              |як 27 мас.%         |      |         |         |
0404 10 38 00 |- - - - - понад     |      |0,2 євро |0,4 євро |  -
              |27 мас.%            |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |- - інші:           |      |         |         |
              |- - - без додання   |      |         |         |
              |цукру або інших     |      |         |         |
              |підсолоджувальних   |      |         |         |
              |речовин та вмістом  |      |         |         |
              |протеїнів (вміст    |      |         |         |
              |азоту х 6,38):      |      |         |         |
              |- - - - не більш як |      |         |         |
              |15 мас.% та з       |      |         |         |
              |вмістом жирів:      |      |         |         |
0404 10 48 00 |- - - - - не більш  |      |0,2 євро |0,4 євро | -
              |як 1,5 мас.%        |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0404 10 52 00 |- - - - - понад     |      |0,2 євро |0,4 євро | -
              |1,5 мас.%, але не   |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |більш як 27 мас.%   |      |         |         |
0404 10 54 00 |- - - - - понад     |      |0,2 євро |0,4 євро | -
              |27 мас.%            |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |- - - - понад       |      |         |         |
              |15 мас.% та з       |      |         |         |
              |вмістом жирів:      |      |         |         |
0404 10 56 00 |- - - - - не більш  |      |0,2 євро |0,4 євро | -
              |як  1,5 мас.%       |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0404 10 58 00 |- - - - - понад     |      |0,2 євро |0,4 євро | -
              |1,5 мас.%, але не   |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |більш як 27 мас.%   |      |         |         |
0404 10 62 00 |- - - - - понад     |      |0,2 євро |0,4 євро | -
              |27 мас.%            |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |- - - інші, з       |      |         |         |
              |вмістом протеїнів   |      |         |         |
              |(вміст азоту        |      |         |         |
              |х 6,38):            |      |         |         |
              |- - - - не більш як |      |         |         |
              |15 мас.% та з       |      |         |         |
              |вмістом жирів:      |      |         |         |
0404 10 72 00 |- - - - - не більш  |      |0,2 євро |0,4 євро | -
              |як  1,5 мас.%       |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0404 10 74 00 |- - - - - понад     |      |0,2 євро |0,4 євро | -
              |1,5 мас.%, але      |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |не більш як 27 мас.%|      |         |         |
0404 10 76 00 |- - - - - понад     |      |0,2 євро |0,4 євро | -
              |27 мас.%            |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |- - - - понад       |      |         |         |
              |15 мас.%  та з      |      |         |         |
              |вмістом жирів:      |      |         |         |
0404 10 78 00 |- - - - - не        |      |0,2 євро |0,4 євро | -
              |більш як  1,5 мас.% |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0404 10 82 00 |- - - - - понад     |      |0,2 євро |0,4 євро | -
              |1,5 мас.%, але не   |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |більш як 27 мас.%   |      |         |         |
0404 10 84 00 |- - - - - понад     |      |0,2 євро |0,4 євро | -
              |27 мас.%            |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0404 90       |- інші:             |      |         |         |
              |- - без додання     |      |         |         |
              |цукру чи інших      |      |         |         |
              |підсолоджувальних   |      |         |         |
              |речовин та з вмістом|      |         |         |
              |жирів:              |      |         |         |
0404 90 21 00 |- - - не більш як   |      |0,2 євро |0,4 євро | -
              |1,5 мас.%           |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0404 90 23 00 |- - - понад         |      |0,2 євро |0,4 євро | -
              |1,5 мас.%, але не   |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |більш як 27 мас.%   |      |         |         |
0404 90 29 00 |- - - понад         |      |0,2 євро |0,4 євро | -
              |27 мас.%            |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |- - інші з вмістом  |      |         |         |
              |жирів:              |      |         |         |
0404 90 81 00 |- - - не більш як   |      |0,2 євро |0,4 євро | -
              |1,5 мас.%           |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0404 90 83 00 |- - - понад         |      |0,2 євро |0,4 євро | -
              |1,5 мас.%, але не   |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |більш як 27 мас.%   |      |         |         |
0404 90 89 00 |- - - понад         |      |0,2 євро |0,4 євро | -
              |27 мас.%            |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0405          |Масло вершкове та   |      |         |         |
              |інші жири, вироблені|      |         |         |
              |з молока;  молочні  |      |         |         |
              |пасти:              |      |         |         |
0405 10       |- масло вершкове:   |      |         |         |
              |- - з вмістом жирів |      |         |         |
              |не більш як         |      |         |         |
              |85 мас.%:           |      |         |         |
              |- - - масло         |      |         |         |
              |вершкове            |      |         |         |
              |натуральне:         |      |         |         |
0405 10 11 00 |- - - - у первинних |      |1,5 євро |3 євро   | -
              |упаковках масою     |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |нетто не більш      |      |         |         |
              |як 1 кг             |      |         |         |
0405 10 19 00 |- - - - інші        |      |1,5 євро |3 євро   | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0405 10 30 00 |- - - вершкове масло|      |1,5 євро |3 євро   | -
              |рекомбіноване       |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0405 10 50 00 |- - - вершкове масло|      |1,5 євро |3 євро   | -
              |сироваткове         |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |(підсирне)          |      |         |         |
0405 10 90 00 |- - інші            |      |1,5 євро |3 євро   | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0405 20       |- молочні пасти:    |      |         |         |
0405 20 10 00 |- - з вмістом жиру  |      |1,5 євро |3 євро   | -
              |понад 39 мас.%, але |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |не більш як         |      |         |         |
              |60 мас.%            |      |         |         |
0405 20 30 00 |- - з вмістом жиру  |      |1,5 євро |3 євро   | -
              |понад 60 мас.%, але |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |не більш            |      |         |         |
              |як  75 мас.%        |      |         |         |
0405 20 90 00 |- - з вмістом жиру  |      |1,5 євро |3 євро   | -
              |понад 75 мас.%, але |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |не більш як 80 мас.%|      |         |         |
0405 90       |- інші:             |      |         |         |
0405 90 10 00 |- - з вмістом жиру  |      |1,5 євро |3 євро   | -
              |понад 99,3 мас.%    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |та вмістом води не  |      |         |         |
              |більш як 0,5 мас.%  |      |         |         |
0405 90 90 00 |- - інші            |      |1,5 євро |3 євро   | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0406          |Сири всіх видів     |      |         |         |
              |та кисломолочний    |      |         |         |
              |сир:                |      |         |         |
0406 10       |- свіжий сир (без   |      |         |         |
              |визрівання),        |      |         |         |
              |включаючи сир з     |      |         |         |
              |молочної сироватки  |      |         |         |
              |та кисломолочний    |      |         |         |
              |сир:                |      |         |         |
0406 10 20 00 |- - з вмістом       |      |0,8 євро |1,6 євро | -
              |жирів не більш як   |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |40 мас.%            |      |         |         |
0406 10 80 00 |- - інші            |      |0,8 євро |1,6 євро | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0406 20       |- сири терті або у  |      |         |         |
              |порошку, усіх       |      |         |         |
              |сортів:             |      |         |         |
0406 20 10 00 |- - сир зелений     |      |0,8 євро |1,6 євро | -
              |(гларнський цигер) з|      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |травами (так званий |      |         |         |
              |"шабцигер"),        |      |         |         |
              |вироблений із       |      |         |         |
              |збираного молока з  |      |         |         |
              |доданням дрібно     |      |         |         |
              |розтертих запашних  |      |         |         |
              |трав                |      |         |         |
0406 20 90 00 |- - інші            |      |0,8 євро |1,6 євро | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0406 30       |- сири плавлені,    |      |         |         |
              |крім тертих або у   |      |         |         |
              |порошку:            |      |         |         |
0406 30 10 00 |- - під час         |      |0,8 євро |1,6 євро | -
              |виготовлення яких   |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |використовувалися   |      |         |         |
              |тільки сири         |      |         |         |
              |ементальський, грюєр|      |         |         |
              |та апензель; і      |      |         |         |
              |можливо включають,  |      |         |         |
              |як доповнення,      |      |         |         |
              |гларнський цигер з  |      |         |         |
              |травами (так званий |      |         |         |
              |"шабцигер"), для    |      |         |         |
              |роздрібної торгівлі |      |         |         |
              |вмістом жирів, у    |      |         |         |
              |перерахунку на суху |      |         |         |
              |речовину, не більш  |      |         |         |
              |як 56 мас.%         |      |         |         |
              |- - інші:           |      |         |         |
              |- - - з вмістом     |      |         |         |
              |жирів, у перерахунку|      |         |         |
              |на суху речовину, не|      |         |         |
              |більш як 36 мас.%   |      |         |         |
              |у сухій речовині:   |      |         |         |
0406 30 31 00 |- - - - не більш як |      |0,8 євро |1,6 євро | -
              | 48 мас.%           |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0406 30 39 00 |- - - - понад       |      |0,8 євро |1,6 євро | -
              |48 мас.%            |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0406 30 90 00 |- - - з вмістом     |      |0,8 євро |1,6 євро | -
              |жирів понад 36 мас.%|      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0406 40       |- блакитні сири:    |      |         |         |
0406 40 10 00 |- - рокфор          |      |0,8 євро |1,6 євро | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0406 40 50 00 |- - горгонсіла      |      |0,8 євро |1,6 євро | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0406 40 90 00 |- - інші            |      |0,8 євро |1,6 євро | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0406 90       |- інші сири:        |      |         |         |
0406 90 01 00 |- - для виробництва |      |0,8 євро |1,6 євро |  -
              |плавлених сирів     |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |- - інші:           |      |         |         |
              |- - - ементальський,|      |         |         |
              |грюєр, збринц,      |      |         |         |
              |бергкезе та         |      |         |         |
              |апензель:           |      |         |         |
              |- - - - з вмістом   |      |         |         |
              |жирів  45 мас.%     |      |         |         |
              |або більше у        |      |         |         |
              |перерахунку на суху |      |         |         |
              |речовину, що        |      |         |         |
              |визрівали три       |      |         |         |
              |або більше місяців: |      |         |         |
0406 90 02 00 |- - - - -  цілі сири|      |0,8 євро |1,6 євро | -
              |вартістю за 100 кг  |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |маси нетто на умовах|      |         |         |
              |франко-кордону      |      |         |         |
              |країни ввезення     |      |         |         |
              |понад 401,85 євро,  |      |         |         |
              |але не більш як     |      |         |         |
              |430,62 євро         |      |         |         |
0406 90 03 00 |- - - - - цілі сири |      |0,8 євро |1,6 євро |  -
              |вартістю за         |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |100 кг маси нетто   |      |         |         |
              |на умовах франко-   |      |         |         |
              |кордону  країни     |      |         |         |
              |ввезення понад      |      |         |         |
              |430,62 євро         |      |         |         |
0406 90 04 00 |- - - - - у         |      |0,8 євро |1,6 євро | -
              |шматках,            |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |розфасованих під    |      |         |         |
              |вакуумом чи інертним|      |         |         |
              |газом, які мають    |      |         |         |
              |скоринку хоча б на  |      |         |         |
              |одному боці, масою  |      |         |         |
              |нетто 1 кг і більше,|      |         |         |
              |але не більш як 5 кг|      |         |         |
              |масою нетто і       |      |         |         |
              |вартістю на умовах  |      |         |         |
              |франко-кордону      |      |         |         |
              |країни ввезення за  |      |         |         |
              |100 кг маси нетто   |      |         |         |
              |понад 430,62 євро,  |      |         |         |
              |але не більш як     |      |         |         |
              |459,39 євро         |      |         |         |
0406 90 05 00 |- - - - - у шматках,|      |0,8 євро |1,6 євро | -
              |розфасованих під    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |вакуумом чи інертним|      |         |         |
              |газом, які мають    |      |         |         |
              |скоринку хоча б на  |      |         |         |
              |одному боці, масою  |      |         |         |
              |нетто 1 кг і        |      |         |         |
              |більше, але не більш|      |         |         |
              |як 5 кг масою нетто |      |         |         |
              |і вартістю на умовах|      |         |         |
              |франко-кордону      |      |         |         |
              |країни ввезення за  |      |         |         |
              |100 кг маси нетто   |      |         |         |
              |понад 459,39 євро   |      |         |         |
0406 90 06 00 |- - - - - у шматках |      |0,8 євро |1,6 євро | -
              |без скоринки масою  |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |менш як  450 г і    |      |         |         |
              |вартістю на умовах  |      |         |         |
              |франко-кордону      |      |         |         |
              |країни ввезення     |      |         |         |
              |понад 499,67 євро за|      |         |         |
              |100 кг маси нетто,  |      |         |         |
              |розфасовані під     |      |         |         |
              |вакуумом чи інертним|      |         |         |
              |газом, на упаковці  |      |         |         |
              |яких вказано, як    |      |         |         |
              |мінімум, назву сиру,|      |         |         |
              |вміст жирів,        |      |         |         |
              |прізвище            |      |         |         |
              |відповідального     |      |         |         |
              |пакувальника та     |      |         |         |
              |країну-виробника    |      |         |         |
              |- - - - інші:       |      |         |         |
0406 90 13 00 |- - - - - емен-     |      |0,8 євро |1,6 євро | -
              |тальський           |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0406 90 15 00 |- - - - - грюєр,    |      |0,8 євро |1,6 євро | -
              |збринц              |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0406 90 17 00 |- - - - - бергкезе, |      |0,8 євро |1,6 євро | -
              |апензель            |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0406 90 18 00 |- - - фромат        |      |0,8 євро |1,6 євро | -
              |фрібурзький, вашеран|      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |мон-д'ор та         |      |         |         |
              |тет-демуан          |      |         |         |
0406 90 19 00 |- - - гларнський    |      |0,8 євро |1,6 євро | -
              |цигер з травами (так|      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |званий "шабцигер"), |      |         |         |
              |вироблений із       |      |         |         |
              |збираного молока з  |      |         |         |
              |доданням дрібно     |      |         |         |
              |розтертих запашних  |      |         |         |
              |трав                |      |         |         |
0406 90 21 00 |- - - чедер         |      |0,8 євро |1,6 євро | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0406 90 23 00 |- - - едемський     |      |0,8 євро |1,6 євро | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0406 90 25 00 |- - - тільзит       |      |0,8 євро |1,6 євро | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0406 90 27 00 |- - - бутеркезе     |      |0,8 євро |1,6 євро | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0406 90 29 00 |- - - кашкавал      |      |0,8 євро |1,6 євро | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |- - - фета:         |      |         |         |
0406 90 31 00 |- - - - з молока    |      |0,8 євро |1,6 євро | -
              |вівці чи молока     |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |буйволиць у         |      |         |         |
              |місткостях з        |      |         |         |
              |розсолом чи у       |      |         |         |
              |бурдюках зі шкури   |      |         |         |
              |вівці чи кози       |      |         |         |
0406 90 33 00 |- - - - інші        |      |0,8 євро |1,6 євро | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0406 90 35 00 |- - - кефало-тири   |      |0,8 євро |1,6 євро | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0406 90 37 00 |- - - фінляндія     |      |0,8 євро |1,6 євро | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0406 90 39 00 |- - - ярлсберг      |      |0,8 євро |1,6 євро | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |- - - інші:         |      |         |         |
0406 90 50 00 |- - - - сири з      |      |0,8 євро |1,6 євро | -
              |молока вівці чи     |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |молока буйволиць у  |      |         |         |
              |місткостях з        |      |         |         |
              |розсолом чи у       |      |         |         |
              |бурдюках зі шкури   |      |         |         |
              |вівці чи кози       |      |         |         |
              |- - - - інші:       |      |         |         |
              |- - - - - з вмістом |      |         |         |
              |жиру не більш       |      |         |         |
              |як 40 мас.% та з    |      |         |         |
              |вмістом води у      |      |         |         |
              |перерахунку на      |      |         |         |
              |знежирені речовини: |      |         |         |
              |- - - - - - не більш|      |         |         |
              |як 47 мас.%:        |      |         |         |
0406 90 61 00 |- - - - - - - грана |      |0,8 євро |1,6 євро | -
              |падано, пармигіано, |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |регіано             |      |         |         |
0406 90 63 00 |- - - - - - -       |      |0,8 євро |1,6 євро | -
              |фіоре сардо,        |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |пекоріно            |      |         |         |
0406 90 69 00 |- - - - - - - інші  |      |0,8 євро |1,6 євро | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |- - - - - - понад   |      |         |         |
              |47 мас.%, але не    |      |         |         |
              |більш як 72 мас.%:  |      |         |         |
0406 90 73 00 |- - - - - - -       |      |0,8 євро |1,6 євро | -
              |проволоне           |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0406 90 75 00 |- - - - - - -       |      |0,8 євро |1,6 євро | -
              |ейшаго, качкавал,   |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |монтасіо, рагузано  |      |         |         |
0406 90 76 00 |- - - - - - - дайбо,|      |0,8 євро |1,6 євро | -
              |фонталь, фонтина,   |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |фінбо, гаварті,     |      |         |         |
              |марібо, самсое      |      |         |         |
0406 90 78 00 |- - - - - - - гауда |      |0,8 євро |1,6 євро | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0406 90 79 00 |- - - - - - - есром,|      |0,8 євро |1,6 євро | -
              |італіко, кернгем,   |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |сен-нектер,         |      |         |         |
              |сен-полен, талежіо  |      |         |         |
0406 90 81 00 |- - - - - - -       |      |0,8 євро |1,6 євро | -
              |сантапь, чешир,     |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |уенслідейль,        |      |         |         |
              |ланкашир,           |      |         |         |
              |подвійний           |      |         |         |
              |глостерський,       |      |         |         |
              |бларней, колбі,     |      |         |         |
              |монтерей            |      |         |         |
0406 90 82 00 |- - - - - - -       |      |0,8 євро | 1,6 євро| -
              |камамбер            |      |за 1 кг  | за 1 кг |
0406 90 84 00 |- - - - - - - брі   |      |0,8 євро | 1,6 євро| -
              |                    |      |за 1 кг  | за 1 кг |
0406 90 85 00 |- - - - - - -       |      |0,8 євро | 1,6 євро| -
              |кефало-гравера,     |      |за 1 кг  | за 1 кг |
              |касері              |      |         |         |
              |- - - - - - - інші  |      |         |         |
              |сири з вмістом      |      |         |         |
              |води у перерахунку  |      |         |         |
              |на знежирені        |      |         |         |
              |речовини:           |      |         |         |
0406 90 86 00 |- - - - - - - -     |      |0,8 євро |1,6 євро | -
              |понад 47 мас.%, але |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |не більш як 52 мас.%|      |         |         |
0406 90 87 00 |- - - - - - - -     |      |0,8 євро |1,6 євро | -
              |понад 52 мас.%,     |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |але не більш як     |      |         |         |
              |62 мас.%            |      |         |         |
0406 90 88 00 |- - - - - - - -     |      |0,8 євро |1,6 євро | -
              |понад 62 мас.%, але |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |не більш як 72 мас.%|      |         |         |
              |                    |      |         |         |
0406 90 93 00 |- - - - - - понад   |      |0,8 євро |1,6 євро | -
              |72 мас.%            |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0406 90 99 00 |- - - - - інші      |      |0,8 євро |1,6 євро | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0407 00       |Яйця птиці у        |      |         |         |
              |шкаралупі, свіжі,   |      |         |         |
              |консервовані або    |      |         |         |
              |варені:             |      |         |         |
              |- свійської птиці:  |      |         |         |
              |- - для інкубації:  |      |         |         |
0407 00 11 00 |- - - індичі чи     |      |   0     |   0     | шт
              |гусячі              |      |         |         |
0407 00 19 00  - - - інші                  0,05 євро 0,1 євро   шт
                                           за 1 кг   за 1 кг

0407 00 30 00  - - інші                    0,05 євро 0,1 євро   тис.
                                           за 1 кг   за 1 кг     шт

0407 00 90 00  - інші                      0,05 євро 0,1 євро   тис.
                                           за 1 кг   за 1 кг     шт
0408          |Яйця птиці без      |      |         |         |
              |шкаралупи та яєчні  |      |         |         |
              |жовтки, свіжі,      |      |         |         |
              |сушені, варені у    |      |         |         |
              |воді або на парі,   |      |         |         |
              |формовані, морожені |      |         |         |
              |або консервовані    |      |         |         |
              |іншим способом, з   |      |         |         |
              |доданням чи без     |      |         |         |
              |додання цукру чи    |      |         |         |
              |інших               |      |         |         |
              |підсолоджувальних   |      |         |         |
              |речовин:            |      |         |         |
              |- яєчні жовтки:     |      |         |         |
0408 11       |- - сушені:         |      |         |         |
0408 11 20 00 |- - - непридатні    |      |1 євро   |2 євро   | -
              |для вживання        |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0408 11 80 00 |- - - інші          |      |1 євро   |2 євро   | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0408 19       |- - інші:           |      |         |         |
0408 19 20 00 |- - - непридатні    |      |1 євро   |2 євро   | -
              |для вживання        |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |- - - інші:         |      |         |         |
0408 19 81 00 |- - - - рідкі       |      |1 євро   |2 євро   | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0408 19 89 00 |- - - - інші,       |      |1 євро   |2 євро   | -
              |включаючи морожені  |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |- інші:             |      |         |         |
0408 91       |- - сушені:         |      |         |         |
0408 91 20 00 |- - - непридатні    |      |1 євро   |2 євро   | -
              |для вживання        |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0408 91 80 00 |- - - інші          |      |1 євро   |2 євро   | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0408 99       |- - інші:           |      |         |         |
0408 99 20 00 |- - - непридатні    |      |1 євро   |2 євро   | -
              |для вживання        |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0408 99 80 00 |- - - інші          |      |1 євро   |2 євро   | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0409 00 00 00 |Мед натуральний     |      |0,8 євро |1,6 євро | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0410 00 00 00 |Харчові продукти    |      |0,2 євро |0,4 євро | -
              |тваринного          |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |походження, в іншому|      |         |         |
              |місці непойменовані |      |         |         |