Група 02

              М'ясо та харчові нутрощі (субпродукти)
 
     Примітка:
 
     1. Ця група не включає:
 
     а) продукти товарних позицій 0201-0208 і 0210, непридатні для
вживання людиною;
 
     б) кишки,  сечові міхури і  шлунки  тварин  (товарна  позиція
0504), а також кров тварин (товарна позиція 0511 або 3002);
 
     в) тваринні  жири,  крім  продуктів,  зазначених  у  товарній
позиції 0209 (група 15).
 
     Додаткові примітки:
 
     1А. Наведені нижче терміни означають:
 
     а) "туші яловичі (великої рогатої худоби)" у     підпозиціях
0201 10 і 0202 10 - цілі  туші забитої тварини після знекровлення,
нутрення,  знешкурення,  імпортовані з головою або без  голови,  з
ногами  або  без  них,  з невідділеними субпродуктами або без них.
Якщо туші імпортуються без голови,  вона повинна бути відокремлена
від туші в ділянці атланто-потиличного суглоба (на рівні з'єднання
потиличної кістки і шийного хребця).  Якщо туші  імпортуються  без
ніг,  останні  повинні бути відрубані на рівні зап'ястно-п'ястного
з'єднання або в ділянці з'єднання плесни  і  передплесни;  "тушею"
слід  вважати  передню  частину  туші,  яка  містить усі кістки та
заріз, до того ж шийна частина та реберний край лопаткової частини
повинні налічувати понад десять пар ребер;
 
     б) "напівтуші яловичі (великої рогатої худоби)" у підпозиціях
0201 10 і 0202 10  -  продукт,  отриманий  внаслідок  симетричного
розділення   цілої  туші  по  центру  кожного  шийного,  грудного,
поперекового  і  крижового  хребця  та   по   центру   грудини   і
сіднично-лобкового з'єднання;  "напівтушею"  слід  вважати передню
частину напівтуші,  яка містить усі кістки та  заріз,  до  того  ж
шийна   частина   та  реберний  край  лопаткової  частини  повинні
налічувати понад десять ребер;
 
     в) "компенсовані чвертки" у підкатегоріях 0201  20  20  00  і
0202 20 10 00 - сукупність, що складається:
 
     - або з передньої чвертки,  що містить усі кістки та заріз, з
шийною частиною та реберним краєм лопаткової  частини,  відрубаної
на рівні десятого ребра, і задньої чвертки, що містить усі кістки,
а також стегно та поперекову частину,  відрубану на рівні третього
ребра;
 
     - або з передньої чвертки,  що містить усі кістки та заріз, з
шийною частиною та реберним краєм лопаткової  частини,  відрубаної
на  рівні  п'ятого  ребра  з усією грудиною і пахвиною,  і задньої
чвертки,  що містить усі кістки,  а  також  стегно  та  поперекову
частину, відрубану на рівні восьмого ребра.
 
     Передні і   задні   чвертки,   які  становлять  "компенсовані
чвертки",  повинні бути подані на митницю одночасно  та  у  рівній
кількості,   причому   загальна   маса  передніх  чверток  повинна
дорівнювати загальній  масі  задніх  чверток;   проте   припустима
різниця між масами двох частин партії товару, за умови, що вона не
перевищує 5%  від маси  найважчої  частини  партії  (передніх  або
задніх чверток);
 
     г) "нерозділені    передні    чвертки"    у     підкатегоріях
0201 20 30 00  і 0202 20 30 00 - передня частина туші,  що містить
усі кістки і заріз, з шийною частиною та реберним краєм лопаткової
частини,  яка  налічує  чотири  пари ребер як мінімум і десять пар
ребер як максимум (чотири перші пари ребер повинні бути цілими,  а
решта може бути розрубана), з пахвиною або без неї;
 
     ґ) "розділені передні чвертки" у підкатегоріях 0201 20 30  00
і 0202 20 30 00 - передня частина напівтуші, що містить усі кістки
і заріз,  з шийною частиною та реберним краєм лопаткової  частини,
яка  налічує  чотири  ребра  як мінімум і десять ребер як максимум
(перші чотири  ребра  повинні  бути  цілими,  а  решта  може  бути
розрубана), з пахвиною або без неї;
 
     д) "нерозділені  задні чвертки" у підкатегоріях 0201 20 50 00
і 0202 20 50 00 - задня  частина  туші,  що  містить  усі  кістки,
стегно  та  поперекову частину,  включаючи філейну частину,  і яка
містить як мінімум три пари цілих або розрубаних ребер, з гомілкою
або без неї, з пахвиною або без неї;
 
     е) "розділені  задні чвертки" у підкатегоріях 0201 20 50 00 і
0202 20 50 00 - задня частина напівтуші,  що містить  усі  кістки,
стегно  та  поперекову частину,  включаючи філейну частину,  і яка
містить як мінімум три цілих або розрубаних ребра,  з гомілкою або
без неї, з пахвиною або без неї;
 
     є) 11.    "відруби   від   передніх   чверток",   так   звані
"австралійки" у  підкатегорії  0202  30  50  00  означають  спинну
(дорсальну) частину передньої чвертки,  яка містить верхню частину
хребтового краю лопаткової частини, отриманої з передньої чвертки,
разом  з  чотирма (мінімально) або десятьма (максимально) ребрами,
шляхом розрубування туші по прямій  лінії  через  точку  з'єднання
першого  ребра з першим сегментом грудини до точки згину діафрагми
на десятому ребрі;
 
     22. "відруб від грудини",  так  звана  "австралійка"  (відруб
"челишко і грудинка"),  у підкатегорії 0202 30 50 00 означає нижню
частину передньої чвертки туші, яка містить передній край грудинки
("завиток") і задній край грудинки.
 
     1Б. Під  час  визначення кількості цілих або розрубаних ребер
відповідно до додаткової примітки 1А беруться до уваги  тільки  ті
ребра, які не відокремлені від хребта.
 
     2А. Наведені нижче терміни означають:
 
     а) "туші або напівтуші" у  підкатегоріях  0203  11  10  00  і
0203 21 10 00 - туші свійських свиней після знекровлення, нутрення
і вилучення щетини і  ратиць.  Напівтуші  отримують  розрубуванням
цілої  туші  по центру кожного шийного,  грудного,  поперекового і
крижового хребців і по лінії центру грудини та  сіднично-лобкового
з'єднання.  Ці  туші  або  напівтуші можуть бути з головою або без
голови, з ногами, нирковим жиром, нирками, хвостом, діафрагмою або
без них.  Напівтуші можуть бути з спинним мозком, головним мозком,
язиком або без них.  Туші і напівтуші  свиноматок  можуть  бути  з
молочними залозами або без них;
 
     б) "окіст"  (задній  окіст)  у  підкатегоріях  0203 12 11 00,
0203 22 11 00, 0210 11 11 00 і 0210 11 31 00  -  задня  (хвостова)
частина напівтуші, включаючи кістки, з ногами, гомілкою, шкіркою і
салом або без них.
 
     Окіст (задній окіст) відокремлюється від решти маси напівтуші
по лінії, яка проходить не далі останнього поперекового хребця;
 
     в) "передній  край"  у   підкатегоріях   0203   19   11   00,
0203 29 11 00, 0210  19 30 00 і 0210 19 60 00 - передня  (головна)
частина  напівтуші  без  голови,  включаючи  кістки,   з   ногами,
гомілкою, шкіркою і салом або без них.
 
     Передній край  відокремлюється  від  решти  маси напівтуші по
лінії, яка включає максимум п'ятий грудний хребець.
 
     Верхня (спинна) частина переднього краю,  яка включає або  не
включає  лопаткову  кістку  і  прилеглу м'якоть,  розглядається як
відруб філейної частини (корейки),  якщо вона відокремлюється  від
нижньої  (черевної)  частини  переднього  краю шляхом відрубування
якнайбільше по лінії,  яка проходить безпосередньо  під  хребтовим
стовпом;
 
     г) "лопатка"  (передній окіст) у підкатегоріях 0203 12 19 00,
0203 22 19 00,  0210 11 19 00 і 0210 11  39  00  -  нижня  частина
переднього  краю,  що  містить  або  не містить лопаткову кістку і
прилеглу м'якоть, включаючи кістки, з ногами, гомілкою, шкіркою чи
салом або без них.
 
     Лопаткова кістка   з  прилеглою  м'якоттю,  яка  імпортується
окремо,  розглядається у цій підкатегорії  як  частина  переднього
окосту;
 
     ґ) "корейка"  у  підкатегоріях 0203 19 13 00,  0203 29 13 00,
0210 19 40 00 і 0210 19 70 00  -  верхня  частина  напівтуші,  яка
починається   з  першого  шийного  хребця  до  хвостових  хребців,
включаючи кістки,  з вирізкою,  лопатковою кісткою, салом, шкіркою
або без них. Корейка відокремлюється від нижньої частини напівтуші
відрубуванням по лінії, яка проходить безпосередньо під хребтом;
 
     д) "грудинка" у підкатегоріях 0203 19 15 00,  0203 29 15  00,
0210  12  11  00  і  0210 12 19 00 - нижня частина напівтуші,  яка
називається "нашпигованою" - грудна частина беконної  половини  
прошарком  сала),  розташована  між  заднім  окостом  з гомілкою і
переднім окостом (лопатковою частиною),  з кістками або  без  них,
але з шкіркою і салом;
 
     е) "беконна  половина" у підкатегорії 0210 19 10 00 - свиняча
напівтуша без голови,  щоковини,  баків,  ніг,  хвоста,  ниркового
жиру,  нирок, вирізки, лопаткової кістки, грудини, хребта, тазової
кістки і діафрагми;
 
     є)  "три чверті переднього краю" у підкатегорії 0210 19 10 00
-  беконна  половинка без окосту, з кістками або без них (обвалена
або необвалена);
 
     ж) "три чверті заднього краю" у підкатегорії 0210 19 20 00  -
беконна  половинка  без передньої частини,  з кістками або без них
(обвалена або необвалена);
 
     з) "серединка"  у  підкатегорії  0210  19  20  00  -  беконна
половинка  без  окосту  і переднього краю,  з кістками або без них
(обвалена або необвалена).
 
     Ця товарна позиція включає також відруби свинячої  серединки,
що  містять  тканини  корейки  і  грудинки  пропорційно до їхнього
природного вмісту у свинячій серединці у цілому.
 
     Б. Частини відрубів, розглянутих у додатковій примітці 2А е),
включаються до  одних  і тих самих підкатегорій тільки тоді,  якщо
вони мають шкірку і сало.
 
     Якщо відруби,  що  належать  до  підкатегорій  0210 11 11 00,
0210 11 19 00, 0210 11 31 00,  0210 11  39  00,  0210  19  30  00,
0210 19 60 00, отримані  з  беконних  половинок,  з  яких вже були
вилучені кістки,  зазначені у додатковій примітці 2А ж), то розріз
повинен   проходити   тими  самими  лініями,  які  були  визначені
відповідно до додаткової примітки 2А б),  в) і  г);  у  будь-якому
разі ці відруби або частини відрубів повинні містити кістки.
 
     В. Підкатегорії 0206 30 31 00,  0206 49 91 00 і 0210 90 39 00
включають,  зокрема, голови або половини голів свійських свиней, з
головним мозком або без нього,  щоковиною або язиком,  а також  їх
частини.
 
     Голова відокремлюється  від  решти  частини  напівтуші прямим
відрубуванням,  паралельним черепу.  Щоковини,  свинячі п'ятачки і
вуха,  а також прилеглі до голови м'якоть, зокрема, м'якоть позаду
черепа,  і частина горла, яка називається "баки", розглядаються як
частина голови.  Однак м'ясо без кісток переднього краю (включаючи
горло, лопаткову  частину),  буде  відображено   у   підкатегоріях
0203 19 55  00,         0203  29  55  00,       0210  19 51 00 або
0210 19 81 00 залежно від конкретних випадків.
 
     Г. "Сало" у підкатегоріях 0209 00 11 00 і 0209  00  19  00  -
жирова  тканина,  розташована  під шкіркою і зв'язана з останньою,
незалежно від частини туші,  з якої вона  отримана;  у  будь-якому
випадку маса жирової тканини повинна перевищувати масу шкірки.
 
     Ці підкатегорії включають також сало зі знятою шкіркою.
 
     Ґ. "Сушені або  копчені"  у  підкатегоріях  0210  11  31  00,
0210 11 39 00, 0210  12  19  00 і з 0210 19 60 00 по 0210 19 89 00
означає продукти,  у яких співвідношення вода/білок  (вміст  азоту
6,25)  в  м'ясі  дорівнює  або  менш  як 2,8.  Вміст азоту повинен
визначатися за методом ISO 937-1978.
 
     3А.  Наведені нижче терміни означають:
 
     а) "туші"  у категоріях 0204 10 00,  0204 21 00,  0204 30 00,
0204 41 00 та підкатегоріях 0204 50 11 00 і 0204 50 51 00  -  цілі
туші  забитої тварини,  якою вона є після знекровлення,  нутрення,
знешкурення,  які імпортуються з головою або без неї, з ногами або
без них,  а також з невідділеними субпродуктами або без них.  Якщо
туші імпортуються без голови, то остання повинна бути відокремлена
від туші в ділянці атланто-потиличного суглоба (на рівні з'єднання
потиличної кістки і шийного хребця).  Якщо туші  імпортуються  без
ніг,  останні повинні бути відрубані в ділянці зап'ястно-п'ястного
або передплесно-плеснового суглобів;
 
     б) "напівтуші"  у  категоріях  0204  10  00,  0204   21   00,
0204 30 00, 0204  41  00  та     підкатегоріях   0204  50  11 00 і
0204 50 51 00 - продукт, одержаний      внаслідок     симетричного
розділення цілої туші по центру      кожного    шийного, грудного,
поперекового      і       крижового хребців і по центру грудини та
сіднично-лобкового з'єднання;
 
     в) "каска"    (передні    чвертки    короткого   розрубу)   у
підкатегоріях    0204 22 10 00,    0204 42 10 00,  0204 50 13 00 і
0204 50  53  00  -  передня частина туші, з грудинкою або без неї,
що містить   усі   кістки,   а   також  лопатки,  гомілку,  заріз,
шийно-спинну частину, обрубана перпендикулярно хребтовому стовпу і
яка  містить  мінімум  п'ять  і максимум сім пар ребер,  цілих або
розрубаних;
 
     г) "напівкаска"   (передні   чвертки   короткого  розрубу)  у
підкатегоріях     0204 22 10 00,   0204 42 10 00,  0204 50 13 00 і
0204 50 53 00 - передня     частина напівтуші, з грудинкою або без
неї, що містить    усі    кістки, а також лопатку, гомілку, заріз,
шийно-спинну частину,  обрубана перпендикулярно хребтовому  стовпу
і   яка    містить  мінімум п'ять і максимум сім ребер, цілих  або
розрубаних;
 
     ґ)  "каре   і   сідло"     у     підкатегоріях 0204 22 30 00,
0204 42  30 00, 0204  50  15  00   і  0204 50 55 00 - частина, яка
залишається     від туші після вилучення кюлота і каски (передньої
чвертки короткого  розрублення)  з  нирками  або  без  них;  сідло
(хребтовий край спинної частини),  відділене каре містять  мінімум
п'ять  поперекових хребців;  каре (ниркова частина),  відокремлена
від сідла (хребтового краю),  містить  мінімум  п'ять  пар  ребер,
цілих або розрубаних;
 
     д) "напівкаре і напівсідло" у підкатегоріях 0204  22  30  00,
0204  42  30  00,  0204  50 15 00 та 0204 50 55 00 - частина,  яка
залишається  від  напівтуші   після   вилучення   напівкюлота   та
напівкаски з нирками або без них;  під час відділення від ниркової
частини хребтовий край спинної частини  може  мати  мінімум  п'ять
поперекових   хребців;   ниркова   частина  після  відділення  від
хребтового  краю  повинна  мати  мінімум  п'ять  ребер  цілих  або
розрубаних;
 
     е) "кюлот"    у   підкатегоріях 0204 22 50 00, 0204 42 50 00,
0204 50 19 00 і 0204 50 59 00 - задня частина туші, включаючи  усі
кістки та гомілки, відрубана під прямим кутом до хребтового стовпа
на рівні шостого поперекового хребця  безпосередньо  під  клубовою
кісткою  або  на  рівні  четвертого крижового хребця через клубову
кістку у напрямі до сіднично-лобкового з'єднання;
 
     є) "напівкюлот" у підкатегоріях 0204 22 50 00, 0204 42 50 00,
0204 50 19 00 і 0204 50 59 00 - задня частина напівтуші, включаючи
усі кістки  та  задню  гомілку,  відрубана  під  прямим  кутом  до
хребтового   стовпа  на  рівні  шостого  поперекового  хребця  під
піддихальною кісткою або  на  рівні  четвертого  крижового  хребця
через   піддихальну   кістку   у   напрямі  до  сіднично-лобкового
з'єднання.
 
     3Б. Під час визначення кількості цілих або розрубаних  ребер,
які розглядаються у додатковій примітці 3А, до уваги беруться лише
ребра, прикріплені до хребтового стовпа, цілі або розрубані.
 
     4. Наведені нижче терміни означають:
 
     а) "частини птиці з кістками  (необвалені)"  у  підкатегоріях
0207 13 20 00   -  0207 13 60 00,   0207 26 20 00 - 0207 26 70 00,
0207 35 21 00 - 0207 35 63 00,      0207 14 20 00 - 0207 14 60 00,
0207 27 20 00 - 0207 27 70 00 і 0207 36 21 00 - 0207 36  63  00  -
вищеназвані частини, що містять усі кістки.
     Частини птиці,  розглянуті  у  пункті  а),  але  з   частково
вилученими  кістками,  включаються  до підкатегорій 0207 13 70 00,
0207 26 80 00, 0207 35 79 00, 0207 14 70 00 або 0207 36 79 00;
 
     б) "половинки" у підкатегоріях 0207 13 20 00,  0207 26 20 00,
0207 35 21 00,      0207 35 23 00,   0207 35 25 00, 0207 14 20 00,
0207 27 20 00,     0207 36 21 00,  0207 36 23 00 і 0207 36 25 00 -
половинки тушок свійської    птиці,  отримані розрубуванням уздовж
грудинного і спинного хребта;
 
     в) "чвертка" у підкатегоріях 0207 13 20 00,  0207 26  20  00,
0207 35 21 00,     0207 35 23 00,    0207 35 25 00, 0207 14 20 00,
0207 27 20 00,     0207 36 21 00,  0207 36 23 00 і 0207 36 25 00 -
задні   чи    передні   чвертки,  отримані  внаслідок  поперечного
розрубування половинки;
 
     г) "крила цілі, з кінчиками або без кінчиків" у підкатегоріях
0207 13 30 00,    0207 26 30 00,     0207 35 31 00, 0207 14 30 00,
0207 27 30 00,  0207 36 31 00  - частини птиці, які складаються  з
плечової,  ліктьової і променевої кісток,  разом з м'язами. Тонкий
кінець разом з кісткою зап'ястя може бути вилучений або залишений.
Розруби повинні бути зроблені по суглобах;
 
     ґ) "грудинка"  у підкатегоріях 0207 13 50 00,  0207 26 50 00,
0207 35 51 00,     0207 35 53 00,    0207 14 50 00, 0207 27 50 00,
0207 36 51 00 і 0207 36 53 00 - частини    тушок     птиці,    які
складаються  з грудини і ребер, розташованих з кожного боку, разом
з м'язами;
 
     д) "ніжки"  у    підкатегоріях  0207 13 60 00, 0207 35 61 00,
0207 35 63 00,     0207 14 60 00,  0207 36 61 00,  0207 36 63 00 -
частини тушок птиці, які складаються з стегнової кістки і  великої
та малої гомілкових    кісток, разом    з  м'язами. Обидва розруби
повинні  бути зроблені по суглобах;
 
     е) "пілони  (нижня  частина  ніжок)  індиків  або  індичок" у
підкатегоріях 0207 26 60 00,  0207 27 60 00 - шматки тушок індиків
або індичок, які складаються з великої та малої гомілкових кісток,
разом з м'язами. Обидва розруби повинні бути зроблені по суглобах;
 
     є) "ніжки індиків та індичок,  крім пілонів" у  підкатегоріях
0207  26  70 00 і 0207 27 70 00 - частини індиків та індичок,  які
складаються з стегнової кістки,  разом з м'язами,  або зі стегна і
великої  та  малої  гомілкових  кісток,  разом  з м'язами.  Обидва
розруби повинні бути зроблені по суглобах;
 
     ж) "палетоти гусей або качок" у підкатегоріях 0207 35 71 00 і
0207 36 71 00 - продукти, які складаються з тушок гусей або качок,
поданих обскубаними, повністю випотрошеними, без голови і лапок та
з  вилученими  кістками (грудна кістка,  ребра,  хребтовий стовп і
крижі),  але із залишеними стегновою кісткою,  великою  гомілковою
кісткою та плечовою кісткою.
 
     5. Ввізне  мито,  що  застосовується  до  сумішей цієї групи,
розраховується таким способом:
 
     а) коли одна з складових  суміші  дає  щонайменше  90  мас.%,
митний збір,  який застосовується до сукупності,  відповідає миту,
яке стосується цієї складової;
 
     б) в інших випадках ставка відповідає ставці мита  складової,
яка підлягає найбільшому оподаткуванню.
 
     6. а) м'ясо з приправами,  яке не пройшло теплової кулінарної
обробки,  включається  до  групи  16.  Під   терміном   "м'ясо   з
приправами"  мається  на  увазі  м'ясо,  яке  не  пройшло теплової
кулінарної обробки, приправа повинна бути внесена всередину або по
всій  поверхні  продукту  і  яку  видно неозброєним оком або можна
визначити на смак;
 
     б) продукти  товарної  позиції  0210,  до  яких  було  додано
приправи  у  процесі  їх  приготування,  також включаються до цієї
товарної позиції,  за умови,  що додання  приправи  не  змінює  їх
характерної ознаки.
 
     7. Термін  "солоні  або  у  розсолі"  у товарній позиції 0210
означає м'ясо та харчові нутрощі (субпродукти),  які були  піддані
солінню,  що проникає у глибину і насичує усі частини продукту,  і
мають загальний вміст солі 1,2 мас.% або більше.
 
----------------------------------------------------------------------
     Код      |       Назва        |      Ставки мита, %      |Додат-
              |                    |--------------------------| кові
              |                    |префе-|пільгова |  повна  |  ОВО
              |                    | рен- |         |         |
              |                    |ційна |         |         |
--------------+--------------------+------+---------+---------+-------
0201          |Яловичина, свіжа або|      |         |         |
              |охолоджена:         |      |         |         |
              |                    |      |         |         |
0201 10 00 00 |- туші та напівтуші |      |1 євро   |2 євро   | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0201 20       |- інші відруби      |      |         |         |
              |  необвалені:       |      |         |         |
0201 20 20 00 |- - "компенсовані"  |      |1 євро   |2 євро   | -
              |чвертки             |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0201 20 30 00 |- - нерозділені або |      |1 євро   |2 євро   | -
              |розділені передні   |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |чвертки             |      |         |         |
0201 20 50 00 |- - нерозділені або |      |1 євро   |2 євро   | -
              |розділені задні     |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |чвертки             |      |         |         |
0201 20 90 00 | - - інші           |      |1 євро   |2 євро   | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0201 30 00 00 |- обвалені          |      |1 євро   |2 євро   | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0202          |Яловичина, морожена:|      |         |         |
0202 10 00 00 |- туші та напівтуші |      |1 євро   |2 євро   | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0202 20       |- інші відруби      |      |         |         |
              |необвалені:         |      |         |         |
0202 20 10 00 |- - "компенсовані"  |      |1 євро   |2 євро   | -
              |чвертки             |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0202 20 30 00 |- - нерозділені або |      |1 євро   |2 євро   | -
              |розділені передні   |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |чвертки             |      |         |         |
0202 20 50 00 |- - нерозділені або |      |1 євро   |2 євро   | -
              |розділені задні     |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |чвертки             |      |         |         |
0202 20 90 00 |- - інші            |      |1 євро   |2 євро   | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0202 30       |- обвалені:         |      |         |         |
0202 30 10 00 |- - передні чвертки |      |1 євро   |2 євро   | -
              |цілі або розрубані  |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |максимум на п'ять   |      |         |         |
              |відрубів, кожна     |      |         |         |
              |чвертка подається   |      |         |         |
              |лише в одному       |      |         |         |
              |морозильному блоці; |      |         |         |
              |"компенсовані       |      |         |         |
              |чвертки" подаються в|      |         |         |
              |двох морозильних    |      |         |         |
              |блоках, при цьому   |      |         |         |
              |один вміщує передню |      |         |         |
              |чвертку цілком або  |      |         |         |
              |розрубану максимум  |      |         |         |
              |на п'ять відрубів,  |      |         |         |
              |а другий - задню    |      |         |         |
              |чвертку, за         |      |         |         |
              |винятком філе,      |      |         |         |
              |одним відрубом      |      |         |         |
              |                    |      |         |         |
0202 30 50 00 |- - відруби від     |      |1 євро   |2 євро   | -
              |грудини,            |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |"австралійки"       |      |         |         |
0202 30 90 00 |- - інші            |      |   20    |   40    | -
              |                    |      |         |         |
0203          |Свинина свіжа,      |      |         |         |
              |охолоджена або      |      |         |         |
              |морожена:           |      |         |         |
              |- свіжа або         |      |         |         |
              |охолоджена:         |      |         |         |
0203 11       |- - туші та         |      |         |         |
              |напівтуші:          |      |         |         |
0203 11 10 00 |- - - свійських     |      |1 євро   |2 євро   | -
              |свиней              |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |                    |      |         |         |
0203 11 90 00 |- - - інші          |      |1 євро   |2 євро   | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |                    |      |         |         |
0203 12       |- - окіст, лопатки  |      |         |         |
              |та їх відруби,      |      |         |         |
              |необвалені:         |      |         |         |
              |- - - свійських     |      |         |         |
              |свиней:             |      |         |         |
0203 12 11 00 |- - - - окіст та    |      |1 євро   |2 євро   | -
              |його відруби        |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |                    |      |         |         |
0203 12 19 00 |- - - - лопатки та  |      |1 євро   |2 євро   | -
              |їх відруби          |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0203 12 90 00 |- - - інші          |      |1 євро   |2 євро   | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0203 19       |- - інша:           |      |         |         |
              |- - - свійських     |      |         |         |
              |свиней:             |      |         |         |
0203 19 11 00 |- - - - передній    |      |1 євро   |2 євро   | -
              |край та його відруби|      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0203 19 13 00  - - - - корейка та          1 євро    2 євро     -
               її відруби,                 за 1 кг   за 1 кг
               необвалені
0203 19 15 00 |- - - - грудинка    |      |1 євро   |2 євро   | -
              |(нашпигована) та її |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |відруби             |      |         |         |
              |- - - - інші:       |      |         |         |
0203 19 55 00 |- - - - - обвалені  |      |1 євро   |2 євро   | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0203 19 59 00 |- - - - - інші      |      |1 євро   |2 євро   | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |                    |      |         |         |
              |                    |      |         |         |
0203 19 90 00 |- - - інша          |      |1 євро   |2 євро   | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |- морожена:         |      |         |         |
0203 21       |- - туші та         |      |         |         |
              |напівтуші:          |      |         |         |
0203 21 10 00 |- - - свійських     |      |1 євро   |2 євро   | -
              |свиней              |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |                    |      |         |         |
0203 21 90 00 |- - - інші          |      |1 євро   |2 євро   | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0203 22       |- - окіст, лопатки  |      |         |         |
              |та їх відруби,      |      |         |         |
              |необвалені:         |      |         |         |
              |- - - свійських     |      |         |         |
              |свиней:             |      |         |         |
0203 22 11 00 |- - - - окіст та    |      |1 євро   |2 євро   | -
              |його  відруби       |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0203 22 19 00 |- - - - лопатки та  |      |1 євро   |2 євро   | -
              |їх відруби          |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0203 22 90 00 |- - - інші          |      |1 євро   |2 євро   | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0203 29       |- - інша:           |      |         |         |
              |- - - свійських     |      |         |         |
              |свиней:             |      |         |         |
0203 29 11 00 |- - - - передній    |      |1 євро   |2 євро   | -
              |край та його відруби|      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0203 29 13 00 |- - - - корейка та  |      |1 євро   |2 євро   | -
              |її відруби          |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0203 29 15 00 |- - - - грудинка    |      |1 євро   |2 євро   | -
              |(нашпигована) та її |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |відруби             |      |         |         |
              |- - - - інші:       |      |         |         |
0203 29 55 00 |- - - - - обвалені  |      |1 євро   |2 євро   | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0203 29 59 00 |- - - - - інші      |      |1 євро   |2 євро   | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0203 29 90 00 |- - - інша          |      |1 євро   |2 євро   | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0204          |Баранина або        |      |         |         |
              |козлятина, свіжа,   |      |         |         |
              |охолоджена або      |      |         |         |
              |морожена:           |      |         |         |
0204 10 00 00 |- туші та напівтуші |      |0,5 євро |1 євро   | -
              |ягнят, свіжі або    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |охолоджені          |      |         |         |
              |-  інша баранина    |      |         |         |
              |свіжа або           |      |         |         |
              |охолоджена:         |      |         |         |
0204 21 00 00 |- - туші та         |      |0,5 євро |1 євро   | -
              |напівтуші           |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0204 22       |- - інші відруби    |      |         |         |
              |необвалені:         |      |         |         |
0204 22 10 00 |- - - каска або     |      |0,5 євро |1 євро   | -
              |напівкаска (передні |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |чвертки короткого   |      |         |         |
              |розрубу)            |      |         |         |
0204 22 30 00 |- - - каре і/або    |      |0,5 євро |1 євро   | -
              |сідло чи напівкаре  |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |і/або напівсідло    |      |         |         |
0204 22 50 00 |- - - кюлот або     |      |0,5 євро |1 євро   | -
              |напівкюлот          |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0204 22 90 00 |- - - інші          |      |0,5 євро |1 євро   | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0204 23 00 00 |- - обвалена        |      |0,5 євро |1 євро   | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0204 30 00 00 |- туші та напівтуші |      |0,5 євро |1 євро   | -
              |ягнят, морожені     |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |- інша баранина     |      |         |         |
              |морожена :          |      |         |         |
0204 41 00 00 |- - туші та         |      |0,5 євро |1 євро   | -
              |напівтуші           |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0204 42       |- - інші відруби    |      |         |         |
              |необвалені:         |      |         |         |
0204 42 10 00 |- - - каска або     |      |0,5 євро |1 євро   | -
              |напівкаска (передні |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |чвертки короткого   |      |         |         |
              |розрубу)            |      |         |         |
0204 42 30 00 |- - - каре і/або    |      |0,5 євро |1 євро   | -
              |сідло чи напівкаре  |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |і/або напівсідло    |      |         |         |
0204 42 50 00 |- - - кюлот або     |      |0,5 євро |1 євро   | -
              |напівкюлот          |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0204 42 90 00 |- - - інші          |      |0,5 євро |1 євро   | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0204 43       |- - обвалені:       |      |         |         |
0204 43 10 00 |- - - ягнят         |      |0,5 євро |1 євро   | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0204 43 90 00 |- - - інші          |      |0,5 євро |1 євро   | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0204 50       |- козлятина:        |      |         |         |
              |- - свіжа або       |      |         |         |
              |охолоджена:         |      |         |         |
0204 50 11 00 |- - - туші та       |      |0,5 євро |1 євро   | -
              |напівтуші           |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0204 50 13 00 |- - - каска або     |      |0,5 євро |1 євро   | -
              |напівкаска (передні |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |чвертки короткого   |      |         |         |
              |розрубу)            |      |         |         |
0204 50 15 00 |- - - каре і/або    |      |0,5 євро |1 євро   | -
              |сідло чи напівкаре  |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |і/або напівсідло    |      |         |         |
0204 50 19 00 |- - - кюлот або     |      |0,5 євро |1 євро   | -
              |напівкюлот          |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |- - - інші:         |      |         |         |
0204 50 31 00 |- - - - відруби     |      |0,5 євро |1 євро   | -
              |необвалені          |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0204 50 39 00 |- - - - відруби     |      |0,5 євро |1 євро   | -
              |обвалені            |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |- - морожена:       |      |         |         |
0204 50 51 00 |- - - туші та       |      |0,5 євро |1 євро   | -
              |напівтуші           |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0204 50 53 00 |- - - каска або     |      |0,5 євро |1 євро   | -
              |напівкаска (передні |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |четвертини короткого|      |         |         |
              |розрубу)            |      |         |         |
0204 50 55 00 |- - - каре і/або    |      |0,5 євро |1 євро   | -
              |сідло чи напівкаре  |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |і/або напівсідло    |      |         |         |
0204 50 59 00 |- - - кюлот або     |      |0,5 євро |1 євро   | -
              |напівкюлот          |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |- - - інші:         |      |         |         |
0204 50 71 00 |- - - - відруби     |      |0,5 євро |1 євро   | -
              |необвалені          |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |                    |      |         |         |
0204 50 79 00 |- - - - відруби     |      |0,5 євро |1 євро   | -
              |обвалені            |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0205 00       |М'ясо коней         |      |         |         |
              |(конина), віслюків, |      |         |         |
              |мулів або лошаків,  |      |         |         |
              |свіже, охолоджене   |      |         |         |
              |або морожене:       |      |         |         |
              |- конина:           |      |         |         |
0205 00 11 00 |- - свіжа або       |      |0,5 євро |1 євро   |-
              |охолоджена          |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0205 00 19 00 |- - морожена        |      |0,5 євро |1 євро   |-
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0205 00 90 00 |- м'ясо віслюків,   |      |0,5 євро |1 євро   |-
              |мулів або лошаків   |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0206          |Субпродукти харчові |      |         |         |
              |великої рогатої     |      |         |         |
              |худоби, свиней,     |      |         |         |
              |овець, кіз, коней,  |      |         |         |
              |віслюків, мулів або |      |         |         |
              |лошаків, свіжі,     |      |         |         |
              |охолоджені або      |      |         |         |
              |морожені:           |      |         |         |
0206 10       |- великої рогатої   |      |         |         |
              |худоби, свіжі або   |      |         |         |
              |охолоджені:         |      |         |         |
0206 10 10 00 |- - для виробництва |      |0,5 євро |1 євро   | -
              |фармацевтичних      |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |продуктів           |      |         |         |
              |- - інші:           |      |         |         |
0206 10 91 00 |- - - печінка       |      |0,5 євро |1 євро   | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0206 10 95 00 |- - - товста        |      |0,5 євро |1 євро   | -
              |діафрагма і тонка   |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |діафрагма           |      |         |         |
0206 10 99 00 |- - - інші          |      |0,5 євро |1 євро   | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |- великої рогатої   |      |         |         |
              |худоби, морожені:   |      |         |         |
0206 21 00 00 |- - язики           |      |0,5 євро |1 євро   | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0206 22       |- - печінка:        |      |         |         |
0206 22 10 00 |- - - для           |      |0,5 євро |1 євро   | -
              |виробництва         |      |за  1 кг |за 1 кг  |
              |фармацевтичних      |      |         |         |
              |продуктів           |      |         |         |
0206 22 90 00 |- - - інші          |      |0,5 євро |1 євро   | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0206 29       |- - інші:           |      |         |         |
0206 29 10 00 |- - - для           |      |0,5 євро |1 євро   | -
              |виробництва         |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |фармацевтичних      |      |         |         |
              |продуктів           |      |         |         |
              |- - - інші:         |      |         |         |
0206 29 91 00 |- - - - товста      |      |0,5 євро |1 євро   | -
              |діафрагма і тонка   |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |діафрагма           |      |         |         |
0206 29 99 00 |- - - - інші        |      |0,5 євро |1 євро   | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0206 30       |- свинячі, свіжі або|      |         |         |
              |охолоджені:         |      |         |         |
0206 30 10 00 |- - для виробництва |      |0,5 євро |1 євро   | -
              |фармацевтичних      |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |продуктів           |      |         |         |
              |- - інші:           |      |         |         |
              |- - - свійських     |      |         |         |
              |свиней:             |      |         |         |
0206 30 21 00 |- - - - печінка     |      |0,5 євро |1 євро   | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0206 30 31 00 |- - - - інші        |      |0,5 євро |1 євро   | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0206 30 90 00 |- - - інші          |      |0,5 євро |1 євро   | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |- свинячі, морожені:|      |         |         |
0206 41       |- - печінка:        |      |         |         |
0206 41 10 00 |- - - для           |      |0,5 євро |1 євро   | -
              |виробництва         |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |фармацевтичних      |      |         |         |
              |продуктів           |      |         |         |
              |- - - інші:         |      |         |         |
0206 41 91 00 |- - - - свійських   |      |0,5 євро |1 євро   | -
              |свиней              |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0206 41 99 00 |- - - - інші        |      |0,5 євро |1 євро   | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0206 49       |- - інші:           |      |         |         |
0206 49 10 00 |- - - для           |      |0,5 євро |1 євро   | -
              |виробництва         |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |фармацевтичних      |      |         |         |
              |продуктів           |      |         |         |
              |- - - інші:         |      |         |         |
0206 49 91 00 |- - - - свійських   |      |0,5 євро |1 євро   | -
              |свиней              |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0206 49 99 00 |- - - - інші        |      |0,5 євро |1 євро   | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0206 80       |- інші, свіжі або   |      |         |         |
              |охолоджені:         |      |         |         |
0206 80 10 00 |- - для виробництва |      |0,5 євро |1 євро   | -
              |фармацевтичних      |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |продуктів           |      |         |         |
              |- - інші:           |      |         |         |
0206 80 91 00 |- - - коней,        |      |0,5 євро |1 євро   | -
              |віслюків, мулів або |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |лошаків             |      |         |         |
0206 80 99 00 |- - - овець та кіз  |      |0,5 євро |1 євро   | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0206 90       |- інші, морожені:   |      |         |         |
0206 90 10 00 |- - для виробництва |      |0,5 євро |1 євро   | -
              |фармацевтичних      |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |продуктів           |      |         |         |
              |- - інші:           |      |         |         |
0206 90 91 00 |- - - коней,        |      |0,5 євро |1 євро   | -
              |віслюків, мулів або |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |лошаків             |      |         |         |
0206 90 99 00 |- - - овець та кіз  |      |0,5 євро |1 євро   | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0207          |М'ясо та харчові    |      |         |         |
              |субпродукти         |      |         |         |
              |свійської птиці     |      |         |         |
              |товарної позиції    |      |         |         |
              |0105, свіжі,        |      |         |         |
              |охолоджені або      |      |         |         |
              |морожені:           |      |         |         |
              |- півнів та курей:  |      |         |         |
0207 11       |- - не розрізані на |      |         |         |
              |частини, свіжі або  |      |         |         |
              |охолоджені:         |      |         |         |
0207 11 10 00 |- - - обскубані,    |      |30%,     |60%,     | -
              |потрошені, з головою|      |але не   |але не   |
              |та лапами, так звані|      |менш як  |менш як  |
              |"курчата 83%"       |      |1,5 євро |3 євро   |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0207 11 30 00 |- - - обскубані,    |      |30%,     |60%,     | -
              |потрошені, без      |      |але не   |але не   |
              |голови та лапок,    |      |менш як  |менш як  |
              |але з шиєю, серцем, |      |1,5 євро |3 євро   |
              |печінкою та шлунком,|      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |так звані           |      |         |         |
              |"курчата 70%"       |      |         |         |
0207 11 90 00 |- - - обскубані,    |      |30%,     |60%,     | -
              |потрошені, без      |      |але не   |але не   |
              |голови та лапок і   |      |менш як  |менш як  |
              |без шиї, серця,     |      |1,5 євро |3 євро   |
              |печінки та шлунка,  |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |так звані           |      |         |         |
              |"курчата 65%" або   |      |         |         |
              |подані інакше       |      |         |         |
0207 12       |- не розрізані на   |      |         |         |
              |частини, морожені:  |      |         |         |
0207 12 10 00 |- - - обскубані,    |      |30%,     |60%,     | -
              |потрошені, без      |      |але не   |але не   |
              |голови та лапок, але|      |менш як  |менш як  |
              |з шиєю, серцем,     |      |1,5 євро |3 євро   |
              |печінкою та шлунком,|      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |так звані           |      |         |         |
              |"курчата 70%"       |      |         |         |
0207 12 90 00 |- - - обскубані,    |      |30%,     |60%,     | -
              |потрошені, без      |      |але не   |але не   |
              |голови та лапок і   |      |менш як  |менш як  |
              |шиї, серця, печінки |      |1,5 євро |3 євро   |
              |та шлунка, так звані|      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |"курчата 65%" або   |      |         |         |
              |подані інакше       |      |         |         |
0207 13       |- - частини  та     |      |         |         |
              |субпродукти, свіжі  |      |         |         |
              |або охолоджені:     |      |         |         |
              |- - - частини:      |      |         |         |
0207 13 10 00 |- - - - обвалені    |      |30%,     |60%,     | -
              |                    |      |але не   |але не   |
              |                    |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |1,5 євро |3 євро   |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |- - - - необвалені: |      |         |         |
0207 13 20 00 |- - - - - половинки |      |0,7 євро |0,7 євро | -
              |та чвертки          |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0207 13 30 00 |- - - - - крила цілі|      |30%,     |60%,     | -
              |з кінчиками або без |      |але не   |але не   |
              |кінчиків            |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |1,5 євро |3 євро   |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0207 13 40 00 |- - - - - спини,    |      |30%,     |60%,     | -
              |шиї, спини з шиями, |      |але не   |але не   |
              |гузки, кінчики крил |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |1,5 євро |3 євро   |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0207 13 50 00 |- - - - - грудинки  |      |30%,     |60%,     | -
              |та їх частини       |      |але не   |але не   |
              |                    |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |1,5 євро |3 євро   |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0207 13 60 00 |- - - - - ніжки та  |      |0,7 євро |0,7 євро | -
              |їх частини          |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0207 13 70 00 |- - - - - інші      |      |30%,     |60%,     | -
              |                    |      |але не   |але не   |
              |                    |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |1,5 євро |3 євро   |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |- - - субпродукти:  |      |         |         |
0207 13 91 00 |- - - - печінка     |      |30%,     |60%,     | -
              |                    |      |але не   |але не   |
              |                    |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |1,5 євро |3 євро   |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0207 13 99 00 |- - - - інші        |      |30%,     |60%,     | -
              |                    |      |але не   |але не   |
              |                    |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |1,5 євро |3 євро   |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0207 14       |- - частини  та     |      |         |         |
              |субпродукти,        |      |         |         |
              |морожені:           |      |         |         |
              |- - - частини тушок:|      |         |         |
0207 14 10 00 |- - - - обвалені    |      |30%,     |60%,     | -
              |                    |      |але не   |але не   |
              |                    |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |1,5 євро |3 євро   |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |- - - - необвалені: |      |         |         |
0207 14 20 00 |- - - - - половинки |      |30%,     |60%,     | -
              |та чвертки          |      |але не   |але не   |
              |                    |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |1,5 євро |3 євро   |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0207 14 30 00 |- - - - - крила     |      |30%,     |60%,     | -
              |цілі, з кінчиками   |      |але не   |але не   |
              |або без кінчиків    |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |1,5 євро |3 євро   |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0207 14 40 00 |- - - - - спини, шиї,      |30%,     |60%,     | -
              |спини з шиями, гузки,      |але не   |але не   |
              |кінчики крил        |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |1,5 євро |3 євро   |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0207 14 50 00 |- - - - - грудинки  |      |30%,     |60%,     | -
              |та їх частини       |      |але не   |але не   |
              |                    |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |1,5 євро |3 євро   |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0207 14 60 00 |- - - - - ніжки та  |      |0,7 євро |0,7 євро | -
              |їх частини          |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0207 14 70 00 |- - - - - інші      |      |30%,     |60%,     | -
              |                    |      |але не   |але не   |
              |                    |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |1,5 євро |3 євро   |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |- - - субпродукти:  |      |         |         |
0207 14 91 00 |- - - - печінка     |      |30%,     |60%,     | -
              |                    |      |але не   |але не   |
              |                    |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |1,5 євро |3 євро   |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0207 14 99 00 |- - - - інші        |      |30%,     |60%,     | -
              |                    |      |але не   |але не   |
              |                    |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |1,5 євро |3 євро   |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |-індиків та індичок:|      |         |         |
0207 24       |- - не розділені на |      |         |         |
              |частини, свіжі або  |      |         |         |
              |охолоджені:         |      |         |         |
0207 24 10 00 |- - - обскубані,    |      |30%,     |60%,     | -
              |потрошені, без      |      |але не   |але не   |
              |голови та лапок, але|      |менш як  |менш як  |
              |з шиєю, серцем,     |      |1,5 євро |3 євро   |
              |печінкою та шлунком,|      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |так звані           |      |         |         |
              |"індики 80%"        |      |         |         |
0207 24 90 00 |- - - обскубані,    |      |30%,     |60%,     | -
              |потрошені, без      |      |але не   |але не   |
              |голови та лапок і   |      |менш як  |менш як  |
              |без шиї, серця,     |      |1,5 євро |3 євро   |
              |печінки та шлунка,  |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |так звані           |      |         |         |
              |"індики 73%" або    |      |         |         |
              |подані інакше       |      |         |         |
0207 25       |- - не розрізані на |      |         |         |
              |частини, морожені:  |      |         |         |
0207 25 10 00 |- - - обскубані,    |      |30%,     |60%,     | -
              |потрошені, без      |      |але не   |але не   |
              |голови та лапок, але|      |менш як  |менш як  |
              |з шиєю, серцем та   |      |1,5 євро |3 євро   |
              |шлунком, так звані  |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |"індики 80%"        |      |         |         |
0207 25 90 00 |- - - обскубані і   |      |30%,     |60%,     | -
              |потрошені, без      |      |але не   |але не   |
              |голови та лапок, без|      |менш як  |менш як  |
              |шиї, серця, печінки |      |1,5 євро |3 євро   |
              |і шлунка, так звані |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |"індики 73%" або    |      |         |         |
              |подані інакше       |      |         |         |
0207 26       |- - частини  та     |      |         |         |
              |субпродукти, свіжі  |      |         |         |
              |або охолоджені:     |      |         |         |
              |- - - частини тушок:|      |         |         |
0207 26 10 00 |- - - - обвалені    |      |30%,     |60%,     | -
              |                    |      |але не   |але не   |
              |                    |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |1,5 євро |3 євро   |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |- - - - необвалені: |      |         |         |
0207 26 20 00 |- - - - - половинки |      |30%,     |60%,     | -
              |та чвертки          |      |але не   |але не   |
              |                    |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |1,5 євро |3 євро   |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0207 26 30 00 |- - - - - крила     |      |30%,     |60%,     | -
              |цілі, з кінчиками   |      |але не   |але не   |
              |або без кінчиків    |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |1,5 євро |3 євро   |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
 
0207 26 40 00 |- - - - - спини,    |      |30%,     |60%,     | -
              |шиї, спини з шиями, |      |але не   |але не   |
              |гузки, кінчики крил |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |1,5 євро |3 євро   |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0207 26 50 00 |- - - - - грудинки  |      |30%,     |60%,     | -
              |та їх частини       |      |але не   |але не   |
              |                    |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |1,5 євро |3 євро   |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |- - - - - ніжки та  |      |         |         |
              |їх частини:         |      |         |         |
0207 26 60 00 |- - - - - - пілони  |      |30%,     |60%,     | -
              |(нижня частина      |      |але не   |але не   |
              |ніжок) та їх частини|      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |1,5 євро |3 євро   |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0207 26 70 00 |- - - - - - інші    |      |30%,     |60%,     | -
              |                    |      |але не   |але не   |
              |                    |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |1,5 євро |3 євро   |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0207 26 80 00 |- - - - - інші      |      |30%,     |60%,     | -
              |                    |      |але не   |але не   |
              |                    |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |1,5 євро |3 євро   |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |- - - субпродукти:  |      |         |         |
0207 26 91 00 |- - - - печінка     |      |30%,     |60%,     | -
              |                    |      |але не   |але не   |
              |                    |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |1,5 євро |3 євро   |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0207 26 99 00 |- - - - інші        |      |30%,     |60%,     | -
              |                    |      |але не   |але не   |
              |                    |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |1,5 євро |3 євро   |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0207 27       |- - частини  та     |      |         |         |
              |субпродукти,        |      |         |         |
              |морожені:           |      |         |         |
              |- - - частини:      |      |         |         |
0207 27 10 00 |- - - - обвалені    |      |30%,     |60%,     | -
              |                    |      |але не   |але не   |
              |                    |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |1,5 євро |3 євро   |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |- - - - необвалені: |      |         |         |
0207 27 20 00 |- - - - - половинки |      |30%,     |60%,     | -
              |та чвертки          |      |але не   |але не   |
              |                    |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |1,5 євро |3 євро   |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0207 27 30 00 |- - - - - крила     |      |30%,     |60%,     | -
              |цілі,з кінчиками або|      |але не   |але не   |
              |без кінчиків        |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |1,5 євро |3 євро   |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0207 27 40 00 |- - - - - спини,    |      |30%,     |60%,     | -
              |шиї, спини з шиями, |      |але не   |але не   |
              |гузки, кінчики крил |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |1,5 євро |3 євро   |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0207 27 50 00 |- - - - - грудинки  |      |30%,     |60%,     | -
              |та їх частини       |      |але не   |але не   |
              |                    |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |1,5 євро |3 євро   |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |- - - - - ніжки та  |      |         |         |
              |їх частини:         |      |         |         |
0207 27 60 00 |- - - - - - пілони  |      |30%,     |60%,     | -
              |(нижня частина      |      |але не   |але не   |
              |ніжок) та їх частини|      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |1,5 євро |3 євро   |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0207 27 70 00 |- - - - - - інші    |      |30%,     |60%,     | -
              |                    |      |але не   |але не   |
              |                    |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |1,5 євро |3 євро   |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0207 27 80 00 |- - - - - інші      |      |30%,     |60%,     | -
              |                    |      |але не   |але не   |
              |                    |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |1,5 євро |3 євро   |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |- - - субпродукти:  |      |         |         |
0207 27 91 00 |- - - - печінка     |      |30%,     |60%,     | -
              |                    |      |але не   |але не   |
              |                    |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |1,5 євро |3 євро   |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0207 27 99 00 |- - - - інші        |      |30%,     |60%,     | -
              |                    |      |але не   |але не   |
              |                    |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |1,5 євро |3 євро   |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |- качок, гусей або  |      |         |         |
              |цесарок:            |      |         |         |
0207 32       |- - не розрізані на |      |         |         |
              |частини, свіжі або  |      |         |         |
              |охолоджені:         |      |         |         |
              |- - - качок:        |      |         |         |
0207 32 11 00 |- - - - обскубані,  |      |30%,     |60%,     | -
              |знекровлені або без |      |але не   |але не   |
              |кишок, непотрошені, |      |менш як  |менш як  |
              |з головою і лапками,|      |1,5 євро |3 євро   |
              |так звані           |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |"качки 85%"         |      |         |         |
0207 32 15 00 |- - - - обскубані,  |      |30%,     |60%,     | -
              |потрошені, без      |      |але не   |але не   |
              |голови і лапок, з   |      |менш як  |менш як  |
              |шиєю, серцем,       |      |1,5 євро |3 євро   |
              |печінкою та         |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |шлунком, так        |      |         |         |
              |звані "качки 70%"   |      |         |         |
0207 32 19 00 |- - - - обскубані,  |      |30%,     |60%,     | -
              |потрошені, без      |      |але не   |але не   |
              |голови і лапок,     |      |менш як  |менш як  |
              |без шиї, серця,     |      |1,5 євро |3 євро   |
              |печінки та шлунка,  |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |так звані           |      |         |         |
              |"качки 63%" або     |      |         |         |
              |подані інакше       |      |         |         |
              |- - - гусей:        |      |         |         |
0207 32 51 00 |- - - - обскубані,  |      |30%,     |60%,     | -
              |знекровлені,        |      |але не   |але не   |
              |непотрошені, з      |      |менш як  |менш як  |
              |головою і лапками,  |      |1,5 євро |3 євро   |
              |так звані "гуси 82%"|      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0207 32 59 00 |- - - - обскубані,  |      |30%,     |60%,     | -
              |потрошені, без      |      |але не   |але не   |
              |голови і лапок, з   |      |менш як  |менш як  |
              |серцем та шлунком   |      |1,5 євро |3 євро   |
              |або без них, так    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |звані "гуси 75%"    |      |         |         |
              |або подані інакше   |      |         |         |
0207 32 90 00 |- - - цесарок       |      |30%,     |60%,     | -
              |                    |      |але не   |але не   |
              |                    |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |1,5 євро |3 євро   |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0207 33       |- - не розрізані на |      |         |         |
              |частини, морожені:  |      |         |         |
              |- - - качок:        |      |         |         |
0207 33 11 00 |- - - - обскубані,  |      |30%,     |60%,     | -
              |потрошені, без      |      |але не   |але не   |
              |голови і лапок, з   |      |менш як  |менш як  |
              |шиєю, серцем,       |      |1,5 євро |3 євро   |
              |печінкою та шлунком,|      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |так звані           |      |         |         |
              |"качки 70%"         |      |         |         |
0207 33 19 00 |- - - - обскубані,  |      |30%,     |60%,     | -
              |потрошені, без      |      |але не   |але не   |
              |голови і лапок, без |      |менш як  |менш як  |
              |шиї, серця, печінки |      |1,5 євро |3 євро   |
              |та шлунка, так звані|      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |"качки 63%" або     |      |         |         |
              |подані інакше       |      |         |         |
              |- - - гусей:        |      |         |         |
0207 33 51 00 |- - - - обскубані,  |      |30%,     |60%,     | -
              |знекровлені,        |      |але не   |але не   |
              |непотрошені, з      |      |менш як  |менш як  |
              |головою і лапками,  |      |1,5 євро |3 євро   |
              |так звані "гуси 82%"|      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0207 33 59 00 |- - - - обскубані,  |      |30%,     |60%,     | -
              |потрошені, без      |      |але не   |але не   |
              |голови і лапок, з   |      |менш як  |менш як  |
              |серцем та шлунком   |      |1,5 євро |3 євро   |
              |або без них, так    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |звані "гуси 75%" або|      |         |         |
              |подані інакше       |      |         |         |
0207 33 90 00 |- - - цесарок       |      |30%,     |60%,     | -
              |                    |      |але не   |але не   |
              |                    |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |1,5 євро |3 євро   |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0207 34       |- - жирна печінка,  |      |         |         |
              |свіжа або           |      |         |         |
              |охолоджена:         |      |         |         |
0207 34 10 00 |- - - гусей         |      |30%,     |60%,     | -
              |                    |      |але не   |але не   |
              |                    |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |1,5 євро |3 євро   |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0207 34 90 00 |- - - качок         |      |30%,     |60%,     | -
              |                    |      |але не   |але не   |
              |                    |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |1,5 євро |3 євро   |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0207 35       |- - інші, свіжі або |      |         |         |
              |охолоджені:         |      |         |         |
              |- - - частини:      |      |         |         |
              |- - - - обвалені:   |      |         |         |
0207 35 11 00 |- - - - - гусей     |      |30%,     |60%,     | -
              |                    |      |але не   |але не   |
              |                    |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |1,5 євро |3 євро   |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0207 35 15 00 |- - - - - качок та  |      |30%,     |60%,     | -
              |цесарок             |      |але не   |але не   |
              |                    |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |1,5 євро |3 євро   |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |- - - - необвалені: |      |         |         |
              |- - - - - половинки |      |         |         |
              |або чвертки:        |      |         |         |
0207 35 21 00 |- - - - - - качок   |      |30%,     |60%,     | -
              |                    |      |але не   |але не   |
              |                    |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |1,5 євро |3 євро   |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0207 35 23 00 |- - - - - - гусей   |      |30%,     |60%,     | -
              |                    |      |але не   |але не   |
              |                    |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |1,5 євро |3 євро   |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0207 35 25 00 |- - - - - - цесарок |      |30%,     |60%,     | -
              |                    |      |але не   |але не   |
              |                    |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |1,5 євро |3 євро   |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0207 35 31 00 |- - - - - крила     |      |30%,     |60%,     | -
              |цілі, з кінчиками   |      |але не   |але не   |
              |або без кінчиків    |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |1,5 євро |3 євро   |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0207 35 41 00 |- - - - - спини,    |      |30%,     |60%,     | -
              |шиї, спини з шиями, |      |але не   |але не   |
              |гузки, кінчики крил |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |1,5 євро |3 євро   |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |- - - - - грудинки  |      |         |         |
              |та їх частини:      |      |         |         |
0207 35 51 00 |- - - - - - гусей   |      |30 %,    |60 %,    | -
              |                    |      |але не   |але не   |
              |                    |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |1,5 євро |3 євро   |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0207 35 53 00 |- - - - - - качок і |      |30 %,    |60 %,    | -
              |цесарок             |      |але не   |але не   |
              |                    |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |1,5 євро |3 євро   |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |- - - - - ніжки та  |      |         |         |
              |їх частини:         |      |         |         |
0207 35 61 00 |- - - - - - гусей   |      |30%,     |60%,     | -
              |                    |      |але не   |але не   |
              |                    |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |1,5 євро |3 євро   |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0207 35 63 00 |- - - - - - качок і |      |30 %,    |60 %,    |  -
              |цесарок             |      |але не   |але не   |
              |                    |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |1,5 євро |3 євро   |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0207 35 71 00 |- - - - - палетоти  |      |30%,     |60%,     | -
              |гусей або качок     |      |але не   |але не   |
              |                    |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |1,5 євро |3 євро   |
              |                    |      |за 1  кг |за 1 кг  |
0207 35 79 00 |- - - - - інші      |      |30 %,    |60 %,    | -
              |                    |      |але не   |але не   |
              |                    |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |1,5 євро |3 євро   |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |- - - субпродукти:  |      |         |         |
0207 35 91 00 |- - - - печінка,    |      |30%,     |60%,     | -
              |крім жирної печінки |      |але не   |але не   |
              |                    |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |1,5 євро |3 євро   |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0207 35 99 00 |- - - - інші        |      |30 %,    | 60 %,   |   -
              |                    |      |але не   |але не   |
              |                    |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |1,5 євро |3 євро   |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0207 36       |- - інші, морожені: |      |         |         |
              |- - - частини:      |      |         |         |
              |- - - - обвалені:   |      |         |         |
0207 36 11 00 |- - - - - гусей     |      |30 %,    | 60 %,   |   -
              |                    |      |але не   |але не   |
              |                    |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |1,5 євро |3 євро   |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0207 36 15 00 |- - - - - качок і   |      |30 %,    |60 %,    | -
              |цесарок             |      |але не   |але не   |
              |                    |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |1,5 євро |3 євро   |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |- - - - необвалені: |      |         |         |
              |- - - - - половинки |      |         |         |
              |і чвертки:          |      |         |         |
0207 36 21 00 |- - - - - - качок   |      |30 %,    |60 %,    | -
              |                    |      |але не   |але не   |
              |                    |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |1,5 євро |3 євро   |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0207 36 23 00 |- - - - - - гусей   |      |30%,     |60%,     | -
              |                    |      |але не   |але не   |
              |                    |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |1,5 євро |3 євро   |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0207 36 25 00 |- - - - - - цесарок |      |30 %,    |60 %,    | -
              |                    |      |але не   |але не   |
              |                    |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |1,5 євро |3 євро   |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0207 36 31 00 |- - - - - крила     |      |30 %,    |60 %,    | -
              |цілі, з кінчиками   |      |але не   |але не   |
              |або без кінчиків    |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |1,5 євро |3 євро   |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0207 36 41 00 |- - - - - спини,    |      |30 %,    |60 %,    | -
              |шиї, гузки, кінчики |      |але не   |але не   |
              |крил                |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |1,5 євро |3 євро   |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |- - - - - грудинки  |      |         |         |
              |та їх частини:      |      |         |         |
0207 36 51 00 |- - - - - - гусей   |      |30 %,    |60 %,    | -
              |                    |      |але не   |але не   |
              |                    |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |1,5 євро |3 євро   |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0207 36 53 00 |- - - - - - качок і |      |30 %,    |60 %,    | -
              |цесарок             |      |але не   |але не   |
              |                    |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |1,5 євро |3 євро   |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |- - - - - ніжки та  |      |         |         |
              |їх частини:         |      |         |         |
0207 36 61 00 |- - - - - - гусей   |      |30 %,    |60 %,    | -
              |                    |      |але не   |але не   |
              |                    |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |1,5 євро |3 євро   |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0207 36 63 00 |- - - - - - качок і |      |30 %,    |60 %,    | -
              |цесарок             |      |але не   |але не   |
              |                    |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |1,5 євро |3 євро   |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0207 36 71 00 |- - - - - палетоти  |      |30 %,    |60 %,    | -
              |гусей або качок     |      |але не   |але не   |
              |                    |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |1,5 євро |3 євро   |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0207 36 79 00 |- - - - - інші      |      |30 %,    |60 %,    | -
              |                    |      |але не   |але не   |
              |                    |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |1,5 євро |3 євро   |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |- - - субпродукти:  |      |         |         |
              |- - - - печінка:    |      |         |         |
0207 36 81 00 |- - - - - печінка   |      |30 %,    |60 %,    | -
              |жирна гусяча        |      |але не   |але не   |
              |                    |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |1,5 євро |3 євро   |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0207 36 85 00 |- - - - - печінка   |      |30 %,    |60 %,    | -
              |жирна качина        |      |але не   |але не   |
              |                    |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |1,5 євро |3 євро   |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0207 36 89 00 |- - - - - інша      |      |30 %,    |60 %,    | -
              |                    |      |але не   |але не   |
              |                    |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |1,5 євро |3 євро   |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0207 36 90 00 |- - - - інші        |      |30 %,    |60 %,    | -
              |                    |      |але не   |але не   |
              |                    |      |менш як  |менш як  |
              |                    |      |1,5 євро |3 євро   |
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0208          |Інші, м'ясо та      |      |         |         |
              |харчові субпродукти,|      |         |         |
              |свіжі, охолоджені   |      |         |         |
              |або морожені:       |      |         |         |
0208 10       |- крольчатина або   |      |         |         |
              |зайчатина:          |      |         |         |
              |- - свійські кролики|      |         |         |
0208 10 11 00 |- - - свіжі або     |      |3 євро   |6 євро   | -
              |охолоджені          |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0208 10 19 00 |- - - морожені      |      |3 євро   |6 євро   | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0208 10 90 00 |- - інші            |      |3 євро   |6 євро   | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0208 20 00 00 |- жаб'ячі лапки     |      |3 євро   |6 євро   | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0208 90       |- інші:             |      |         |         |
0208 90 10 00 |- - свійських       |      |3 євро   |6 євро   | -
              |голубів             |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |- - дичини, крім    |      |         |         |
              |крольчатини або     |      |         |         |
              |зайчатини:          |      |         |         |
0208 90 20 00 |- - - перепілок     |      |3 євро   |6 євро   | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0208 90 40 00 |- - - інші          |      |3 євро   |6 євро   | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0208 90 50 00 |- - м'ясо китів і   |      |3 євро   |6 євро   | -
              |тюленів             |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0208 90 60 00 |- - північних оленів|      |3 євро   |6 євро   | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0208 90 80 00 |- - інші            |      |3 євро   |6 євро   | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0209 00       |Сало без пісних     |      |         |         |
              |частин, свинячий жир|      |         |         |
              |та жир свійської    |      |         |         |
              |птиці, не витоплені |      |         |         |
              |і не виділені іншим |      |         |         |
              |способом, свіжі або |      |         |         |
              |охолоджені,         |      |         |         |
              |морожені, солоні або|      |         |         |
              |у розсолі, сушені   |      |         |         |
              |або копчені:        |      |         |         |
              |- сало:             |      |         |         |
0209 00 11 00 |- - свіже,          |      |0,5 євро |1 євро   | -
              |охолоджене,         |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |морожене, солоне або|      |         |         |
              |у розсолі           |      |         |         |
0209 00 19 00 |- - сушене або      |      |0,5 євро |1 євро   | -
              |копчене             |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0209 00 30 00 |- жир свинячий      |      |0,5 євро |1 євро   | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0209 00 90 00 |- жир свійської     |      |0,5 євро |1 євро   | -
              |птиці               |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0210          |М'ясо та харчові    |      |         |         |
              |субпродукти, солоні |      |         |         |
              |або у розсолі,      |      |         |         |
              |сушені або копчені; |      |         |         |
              |харчове борошно з   |      |         |         |
              |м'яса або           |      |         |         |
              |субпродуктів:       |      |         |         |
              |- свинина:          |      |         |         |
0210 11       |- - окіст, лопатки  |      |         |         |
              |та їх відруби,      |      |         |         |
              |необвалені:         |      |         |         |
              |- - - свійських     |      |         |         |
              |свиней:             |      |         |         |
              |- - - - солоне або  |      |         |         |
              |у розсолі:          |      |         |         |
0210 11 11 00 |- - - - - окости та |      |0,5 євро |1 євро   | -
              |їх відруби          |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0210 11 19 00 |- - - - - лопатки та|      |0,5 євро |1 євро   | -
              |їх відруби          |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |- - - - сушені або  |      |         |         |
              |копчені:            |      |         |         |
0210 11 31 00 |- - - - - окости та |      |0,5 євро |1 євро   | -
              |їх відруби          |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0210 11 39 00 |- - - - - лопатки та|      |0,5 євро |1 євро   | -
              |їх відруби          |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0210 11 90 00 |- - - інші          |      |0,5 євро |1 євро   | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0210 12       |- - грудинка        |      |         |         |
              |(нашпигована) та її |      |         |         |
              |відруби:            |      |         |         |
              |- - - свійських     |      |         |         |
              |свиней:             |      |         |         |
0210 12 11 00 |- - - - солоні або у|      |0,5 євро |1 євро   | -
              |розсолі             |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0210 12 19 00 |- - - - сушені або  |      |0,5 євро |1 євро   | -
              |копчені             |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0210 12 90 00 |- - - інші          |      |0,5 євро |1 євро   | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0210 19       |- - інші:           |      |         |         |
              |- - - свійських     |      |         |         |
              |свиней:             |      |         |         |
              |- - - - солоні або у|      |         |         |
              |розсолі:            |      |         |         |
0210 19 10 00 |- - - - - беконні   |      |0,5 євро |1 євро   | -
              |половинки або три   |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |чверті переднього   |      |         |         |
              |краю                |      |         |         |
0210 19 20 00 |- - - - - три чверті|      |0,5 євро |1 євро   | -
              |заднього краю або   |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |серединка           |      |         |         |
0210 19 30 00 |- - - - - передній  |      |0,5 євро |1 євро   | -
              |край і відруби      |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |переднього краю     |      |         |         |
0210 19 40 00 |- - - - - корейка та|      |0,5 євро |1 євро   | -
              |її відруби          |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |- - - - - інші:     |      |         |         |
0210 19 51 00 |- - - - - - обвалені|      |0,5 євро |1 євро   | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0210 19 59 00 |- - - - - - інші    |      |0,5 євро |1 євро   | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |- - - - сушені або  |      |         |         |
              |копчені:            |      |         |         |
0210 19 60 00 |- - - - - передній  |      |0,5 євро |1 євро   | -
              |край і відруби      |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |переднього краю     |      |         |         |
0210 19 70 00 |- - - - - корейка та|      |0,5 євро |1 євро   | -
              |її відруби          |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |- - - - - інші:     |      |         |         |
0210 19 81 00 |- - - - - - обвалені|      |0,5 євро |1 євро   | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0210 19 89 00 |- - - - - - інші    |      |0,5 євро |1 євро   | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0210 19 90 00 |- - - інші          |      |0,5 євро |1 євро   | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0210 20       |- яловичина (м'ясо  |      |         |         |
              |великої рогатої     |      |         |         |
              |худоби):            |      |         |         |
0210 20 10 00 |- - необвалена      |      |0,5 євро |1 євро   | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0210 20 90 00 |- - обвалена        |      |0,5 євро |1 євро   | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0210 90       |- інші, включаючи   |      |         |         |
              |харчове борошно з   |      |         |         |
              |м'яса або           |      |         |         |
              |субпродуктів:       |      |         |         |
              |- - м'ясо:          |      |         |         |
0210 90 10 00 |- - - конина, солона|      |0,5 євро |1 євро   | -
              |або у розсолі чи    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |добре висушена      |      |         |         |
              |- - - баранина та   |      |         |         |
              |козлятина:          |      |         |         |
0210 90 11 00 |- - - - необвалена  |      |0,5 євро |1 євро   | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0210 90 19 00 |- - - - обвалена    |      |0,5 євро |1 євро   | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0210 90 21 00 |- - - північних     |      |0,5 євро |1 євро   | -
              |оленів              |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0210 90 29 00 |- - - інші          |      |0,5 євро |1 євро   | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |- - субпродукти:    |      |         |         |
              |- - - свійських     |      |         |         |
              |свиней:             |      |         |         |
0210 90 31 00 |- - - - печінка     |      |0,5 євро |1 євро   | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0210 90 39 00 |- - - - інші        |      |0,5 євро |1 євро   | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |- - - великої       |      |         |         |
              |рогатої худоби:     |      |         |         |
0210 90 41 00 |- - - - товста      |      |0,5 євро |1 євро   | -
              |діафрагма і тонка   |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |діафрагма           |      |         |         |
0210 90 49 00 |- - - - інші        |      |0,5 євро |1 євро   | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0210 90 60 00 |- - - овець і кіз   |      |0,5 євро |1 євро   | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |- - - інші:         |      |         |         |
              |- - - - печінка     |      |         |         |
              |свійської птиці:    |      |         |         |
0210 90 71 00 |- - - - - жирна     |      |0,5 євро |1 євро   | -
              |печінка гусей чи    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |качок, солона або   |      |         |         |
              |у розсолі           |      |         |         |
0210 90 79 00 |- - - - - інші      |      |0,5 євро |1 євро   | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0210 90 80 00 |- - - - інші        |      |0,5 євро |1 євро   | -
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
0210 90 90 00 |- - харчове борошно |      |0,5 євро |1 євро   | -
              |з м'яса і           |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |субпродуктів        |      |         |         |