Група 01

                         

 
                           Живі тварини
 
     Примітка:
 
     1. Ця група включає усі живі тварини, крім:
 
     а) риб і ракоподібних, молюсків та інших водяних безхребетних
товарної позиції 0301, 0306 або 0307;
 
     б) культур   мікроорганізмів   та  інших  продуктів  товарної
позиції 3002;
 
     в) тварин товарної позиції 9508.
 
----------------------------------------------------------------------
     Код      |       Назва        |      Ставки мита, %      |Додат-
              |                    |--------------------------| кові
              |                    |префе-|пільгова |  повна  |  ОВО
              |                    | рен- |         |         |
              |                    |ційна |         |         |
--------------+--------------------+------+---------+---------+-------
0101          |Коні, віслюки, мули |      |         |         |
              |та лошаки, живі:    |      |         |         |
              |- коні:             |      |         |         |
0101 11 00 00 |- - чистопородні    |      |   0     |   0     | шт
              |[чистокровні]       |      |         |         |
              |племінні тварини    |      |         |         |
0101 19       |- - інші:           |      |         |         |
0101 19 10 00 |- - - для забою     |      |0,2 євро |0,4 євро | шт
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |                    |      |живої    |живої    |
              |                    |      |ваги     |ваги     |
              |                    |      |         |         |
0101 19 90 00 |- - - інші          |      |0,2 євро |0,4 євро | шт
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |                    |      |живої    |живої    |
              |                    |      |ваги     |ваги     |
0101 20       |- віслюки, мули та  |      |         |         |
              |лошаки:             |      |         |         |
0101 20 10 00 |- - віслюки         |      |0,2 євро |0,4 євро | шт
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |                    |      |живої    |живої    |
              |                    |      |ваги     |ваги     |
0101 20 90 00 |- - мули та лошаки  |      |0,2 євро |0,4 євро | шт
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |                    |      |живої    |живої    |
              |                    |      |ваги     |ваги     |
0102          |Велика рогата       |      |         |         |
              |худоба жива:        |      |         |         |
0102 10       |- чистопородні      |      |         |         |
              |[чистокровні]       |      |         |         |
              |племінні тварини:   |      |         |         |
0102 10 10 00 |- - нетелі (самки   |      |   0     |   0     | шт
              |великої рогатої     |      |         |         |
              |худоби до першого   |      |         |         |
              |отелення)           |      |         |         |
0102 10 30 00 |- - корови          |      |   0     |   0     | шт
              |                    |      |         |         |
0102 10 90 00 |- - інші            |      |   0     |   0     | шт
              |                    |      |         |         |
0102 90       |- інші:             |      |         |         |
              |- - свійські види:  |      |         |         |
0102 90 05 00 |- - - масою не      |      |0,2 євро |0,4 євро | шт
              |більш як 80 кг      |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |                    |      |живої    |живої    |
              |                    |      |ваги     |ваги     |
              |- - - масою понад   |      |         |         |
              |80 кг, але не більш |      |         |         |
              |як 160 кг:          |      |         |         |
0102 90 21 00 |- - - - для забою   |      |0,2 євро |0,4 євро | шт
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |                    |      |живої    |живої    |
              |                    |      |ваги     |ваги     |
0102 90 29 00 |- - - - інші        |      |0,2 євро |0,4 євро | шт
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |                    |      |живої    |живої    |
              |                    |      |ваги     |ваги     |
              |- - - масою понад   |      |         |         |
              |160 кг, але не більш|      |         |         |
              |як 300 кг:          |      |         |         |
0102 90 41 00 |- - - - для забою   |      |0,2 євро |0,4 євро | шт
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |                    |      |живої    |живої    |
              |                    |      |ваги     |ваги     |
0102 90 49 00 |- - - - інші        |      |0,2 євро |0,4 євро | шт
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |                    |      |живої    |живої    |
              |                    |      |ваги     |ваги     |
              |- - - масою понад   |      |         |         |
              |300 кг:             |      |         |         |
              |- - - - нетелі      |      |         |         |
              |(самки великої      |      |         |         |
              |рогатої худоби до   |      |         |         |
              |першого отелення):  |      |         |         |
0102 90 51 00 |- - - - - для забою |      |0,2 євро |0,4 євро | шт
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |                    |      |живої    |живої    |
              |                    |      |ваги     |ваги     |
0102 90 59 00 |- - - - - інші      |      |0,2 євро |0,4 євро | шт
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |                    |      |живої    |живої    |
              |                    |      |ваги     |ваги     |
              |- - - - корови:     |      |         |         |
0102 90 61 00 |- - - - - для забою |      |0,2 євро |0,4 євро | шт
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |                    |      |живої    |живої    |
              |                    |      |ваги     |ваги     |
0102 90 69 00 |- - - - - інші      |      |0,2 євро |0,4 євро | шт
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |                    |      |живої    |живої    |
              |                    |      |ваги     |ваги     |
              |- - - - інші:       |      |         |         |
0102 90 71 00 |- - - - - для забою |      |0,2 євро |0,4 євро | шт
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |                    |      |живої    |живої    |
              |                    |      |ваги     |ваги     |
0102 90 79 00 |- - - - - інші      |      |0,2 євро |0,4 євро | шт
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |                    |      |живої    |живої    |
              |                    |      |ваги     |ваги     |
0102 90 90 00 |- - інші            |      |0,2 євро |0,4 євро | шт
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |                    |      |живої    |живої    |
              |                    |      |ваги     |ваги     |
0103          |Свині живі:         |      |         |         |
0103 10 00 00 |- чистопородні      |      |   0     |   0     | шт
              |[чистокровні]       |      |         |         |
              |племінні тварини    |      |         |         |
              |- інші:             |      |         |         |
0103 91       |- - масою менше     |      |         |         |
              |50 кг:              |      |         |         |
0103 91 10 00 |- - - свійські види |      |0,3 євро |0,6 євро | шт
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |                    |      |живої    |живої    |
              |                    |      |ваги     |ваги     |
0103 91 90 00 |- - - інші          |      |0,3 євро |0,6 євро | шт
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |                    |      |живої    |живої    |
              |                    |      |ваги     |ваги     |
0103 92       |- - масою 50 кг або |      |         |         |
              |більше:             |      |         |         |
              |- - - свійські види:|      |         |         |
0103 92 11 00 |- - - - свиноматки, |      |0,3 євро |0,6 євро | шт
              |що опоросилися      |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |принаймні  один раз,|      |живої    |живої    |
              |і мінімальною масою |      |ваги     |ваги     |
              |160 кг              |      |         |         |
0103 92 19 00 |- - - - інші        |      |0,3 євро |0,6 євро | шт
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |                    |      |живої    |живої    |
              |                    |      |ваги     |ваги     |
0103 92 90 00 |- - - інші          |      |0,3 євро |0,6 євро | шт
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |                    |      |живої    |живої    |
              |                    |      |ваги     |ваги     |
0104          |Вівці або кози живі:|      |         |         |
0104 10       |- вівці:            |      |         |         |
              |                    |      |         |         |
0104 10 10 00 |- - чистопородні    |      |   0     |   0     | шт
              |[чистокровні]       |      |         |         |
              |племінні тварини    |      |         |         |
              |- - інші:           |      |         |         |
0104 10 30 00 |- - - ягнята (віком |      |0,15 євро|0,3 євро | шт
              |до одного року)     |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |                    |      |живої    |живої    |
              |                    |      |ваги     |ваги     |
0104 10 80 00 |- - - інші          |      |0,15 євро|0,3 євро | шт
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |                    |      |живої    |живої    |
              |                    |      |ваги     |ваги     |
0104 20       |- кози:             |      |         |         |
0104 20 10 00 |- - чистопородні    |      |0,15 євро|0,3 євро | шт
              |[чистокровні]       |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |племінні тварини    |      |живої    |живої    |
              |                    |      |ваги     |ваги     |
0104 20 90 00 |- - інші            |      |0,15 євро|0,3 євро | шт
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |                    |      |живої    |живої    |
              |                    |      |ваги     |ваги     |
0105          |Свійська птиця жива |      |         |         |
              |(півні, кури, качки,|      |         |         |
              |гуси, індики,       |      |         |         |
              |індички та цесарки):|      |         |         |
              |- масою не більш як |      |         |         |
              |185 г:              |      |         |         |
0105 11       |- - півні та кури:  |      |         |         |
              |- - - курчата       |      |         |         |
              |племінного виведення|      |         |         |
              |(прабатьківські і   |      |         |         |
              |материнські лінії): |      |         |         |
0105 11 11 00 |- - - - яєчних порід|      |   0     |   0     |шт
0105 11 19 00 |- - - - інші        |      |   0     |   0     |шт
              |- - - інші:         |      |         |         |
0105 11 91 00 |- - - - яєчних порід|      |   0     |   0     |шт
0105 11 99 00 |- - - - інші        |      |   0     |   0     |шт
0105 12 00 00 |- - індики та       |      |0,15 євро|0,3 євро | шт
              |індички             |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |                    |      |живої    |живої    |
              |                    |      |ваги     |ваги     |
0105 19       |- - інші:           |      |         |         |
0105 19 20 00 |- - - гуси          |      |0,15 євро|0,3 євро | шт
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |                    |      |живої    |живої    |
              |                    |      |ваги     |ваги     |
0105 19 90 00 |- - - качки та      |      |0,15 євро|0,3 євро | шт
              |цесарки             |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |                    |      |живої    |живої    |
              |                    |      |ваги     |ваги     |
              |- інші:             |      |         |         |
0105 92 00    |- - півні та кури   |      |         |         |
              |масою не більш як   |      |         |         |
              |2 000 г:            |      |         |         |
0105 92 00 10 |- - - курчата       |      |   0     |   0     | шт
              |племінні            |      |         |         |
              |90-120-денні        |      |         |         |
0105 92 00 90 |- - - інші          |      |0,15 євро|0,3 євро | шт
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |                    |      |живої    |живої    |
              |                    |      |ваги     |ваги     |
0105 93 00 00 |- - півні та кури   |      |0,15 євро|0,3 євро | шт
              |масою понад 2 000 г |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |                    |      |живої    |живої    |
              |                    |      |ваги     |ваги     |
0105 99       |- - інші:           |      |         |         |
0105 99 10 00 |- - - качки         |      |0,15 євро|0,3 євро | шт
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |                    |      |живої    |живої    |
              |                    |      |ваги     |ваги     |
0105 99 20 00 |- - - гуси          |      |0,15 євро|0,3 євро | шт
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |                    |      |живої    |живої    |
              |                    |      |ваги     |ваги     |
0105 99 30 00 |- - - індики та     |      |0,15 євро|0,3 євро | шт
              |індички             |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |                    |      |живої    |живої    |
              |                    |      |ваги     |ваги     |
0105 99 50 00 |- - - цесарки       |      |0,15 євро|0,3 євро | шт
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |                    |      |живої    |живої    |
              |                    |      |ваги     |ваги     |
0106 00       |Інші тварини живі:  |      |         |         |
              |                    |      |         |         |
              |                    |      |         |         |
0106 00 10 00 |- кролі свійські    |      |1 євро   |2 євро   | шт
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |                    |      |живої    |живої    |
              |                    |      |ваги     |ваги     |
0106 00 20 00 |- голуби            |      |1 євро   |2 євро   | шт
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |                    |      |живої    |живої    |
              |                    |      |ваги     |ваги     |
0106 00 90    |- інші:             |      |         |         |
0106 00 90 10 |- -  тварини, що    |      |   0     |   0     | шт
              |поставляються для   |      |         |         |
              |зоопарків           |      |         |         |
0106 00 90 90 |- - інші            |      |1 євро   |2 євро   |шт
              |                    |      |за 1 кг  |за 1 кг  |
              |                    |      |живої    |живої    |
              |                    |      |ваги     |ваги     |