КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ГК 009-96 / Секція N. Охорона здоров'я та соціальна допомога

Код КВЕД 

Назва 

Код ISIC 

Розділ
Група
Клас 

Підклас 

Секція N 

  

Охорона здоров'я та соціальна допомога  

85 

  

Охорона здоров'я та соціальна допомога 

85 

85.1 

  

Діяльність з охорони здоров'я людини 

851 

85.11 

  

Діяльність лікувальних закладів 

8511 

85.11.1 

Діяльність лікувальних закладів широкого профілю та спеціалізованих
Цей підклас включає:
- надання медичної, хірургічної та технічної допомоги, а саме: надання діагностичних послуг, послуг з нагляду за хворими, проведення хірургічних операцій, виконання аналізів, надання невідкладної медичної допомоги, забезпечення умов перебування в лікувальних закладах: розміщення, годування тощо
- короткотермінові та довготермінові послуги лікарень широкого профілю, спеціалізованих лікарень, психіатричних лікарень, центрів реабілітації, лікувальних закладів для душевнохворих, лепрозоріїв та інших установ, що забезпечують стаціонарне перебування, включаючи військові госпіталі, госпіталі для учасників війни, в'язничні лікарні. Ця діяльність спрямована, переважно, на стаціонарне лікування пацієнтів та виконується під безпосереднім наглядом лікарів
Цей підклас не включає:
- медичну допомогу військовослужбовцям у польових умовах (див. у 75.22.0)
- послуги приватних консультантів пацієнтам у стаціонарних лікувальних закладах (див. у 85.12.0)
- стоматологічну допомогу, що не потребує госпіталізації (див. у 85.13.0)
- послуги швидкої та невідкладної медичної допомоги (див. у 85.14.2) 

85.11.2 

Охорона материнства та дитинства
Цей підклас включає:
- акушерську допомогу та зберігання вагітності в стаціонарних умовах 

85.11.3 

Діяльність санаторно-курортних організацій
Цей підклас включає:
- послуги санаторіїв, профілакторіїв
- послуги інших лікувальних установ для відновлення здоров'я людини 

85.12 

85.12.0 

Медична практика
Цей підклас включає:
- консультативні послуги та лікування, що надаються лікарями-терапевтами, лікарями-фахівцями та хірургами. Діяльність, що відноситься до цього підкласу, може виконуватися в умовах приватної практики, об'єднаннями лікарів чи в лікувальних установах, що забезпечують амбулаторне лікування. До цього підкласу відноситься також діяльність приватних медичних консультантів у лікарнях, а також медичні послуги в домашніх умовах, в диспансерах, амбулаторіях чи аналогічних установах, підприємствах, школах, будинках престарілих, профспілкових та релігійних організаціях. Хворі, здебільшого, є амбулаторними і можуть отримувати направлення до фахівців у лікарів-терапевтів
Цей підклас не включає:
- діяльність допоміжного медичного персоналу: акушерок, санітарів, медсестер, фізіотерапевтів (див. у 85.14.1) 

Частина
8512 

85.13 

85.13.0 

Стоматологічна практика
Цей підклас включає:
- стоматологічні послуги загального та спеціального характеру
- ортодонтичні послуги.
Ця діяльність може виконуватися в приватних кабінетах, в операційних залах чи клініках, що забезпечують амбулаторне лікування, включаючи диспансери, амбулаторії чи аналогічні заклади при підприємствах, школах тощо
Цей підклас не включає:
- виготовлення штучних зубів, штучних щелеп та зубних протезів техніками-зубопротезистами, які самі їх не вставляють (див. у 33.10.1) 

Частина
8512 

85.14 

  

Інша діяльність з охорони здоров'я людини 

8519 

85.14.1 

Діяльність допоміжного медичного персоналу, що виконується не в лікарнях і не лікарями
Цей підклас включає:
- діяльність допоміжного медичного персоналу, якому за законодавством дозволено лікувати хворих. До цього підкласу відноситься діяльність акушерок, санітарів, медсестер, фізіотерапевтів та інших фахівців, що працюють у сфері оптометрії, гідротерапії, логопедії мануальної терапії, голковколювання, рухової терапії, гомеопатії народної медицини, сексології тощо.
Ця діяльність може виконуватися в диспансерах, амбулаторіях, лікувальних кабінетах (крім лікувальних організацій), що діють при підприємствах та організаціях, учбових установах, будинках престарілих, дитячих будинках, профспілкових та релігійних організаціях, а також в установах охорони здоров'я (що не є лікарнями), в установах консультацій, у домашніх умовах чи в інших місцях
Цей підклас включає також:
- діяльність допоміжного стоматологічного персоналу: фахівців у сфері зуболікувальної терапії, фельдшерів стоматологів при учбових закладах, стоматологів-гігієністів
- діяльність медичних лабораторій, діагностичних центрів
- діяльність банків крові, банків сперми, банків органів для трансплантації
Цей підклас не включає:
- виготовлення штучних зубів, штучних щелеп та зубних протезів техніками-зубопротезистами, які самі їх не вставляють (див. у 33.10.1)
- діяльність з перевірки та аналізу продуктів їжі (див. у 74.30.0) 

85.14.2 

Перевезення хворих машинами швидкої допомоги
Цей підклас включає:
- діяльність швидкої та невідкладної медичної допомоги, включаючи закріплений за ними санітарний транспорт 

85.2 

  

Ветеринарна діяльність 

852 

85.20 

85.20.0 

Ветеринарна діяльність
Цей підклас включає:
- ветеринарне лікування та контроль стосовно сільськогосподарських тварин
- ветеринарне лікування та контроль стосовно домашніх тварин
Ця діяльність виконується кваліфікованими ветеринарами у ветеринарних клініках, під час відвідування сільськогосподарських ферм та господарств, псарень, притулків для тварин, в приміщеннях ветеринарних консультацій чи операційних та інших місцях
- діяльність швидкої допомоги для тварин
Цей підклас не включає:
- надання послуг в тваринництві (див. у 01.42.0) 

8520 

85.3 

  

Соціальна допомога 

853 

85.31 

85.31.0 

Соціальна допомога з забезпеченням проживання
Цей підклас включає:
- цілодобову діяльність, спрямовану на надання соціальної допомоги дітям, людям похилого віку та спеціальним категоріям громадян з обмеженими можливостями самообслуговування, де лікування, навчання не є головними елементами: діяльність дитячих будинків, сімейних дитячих будинків, ясел та дитячих садків, будинків престарілих, установ для осіб з фізичними чи розумовими вадами, у тому числі сліпих, німих та глухих, витверезників (без лікування) для алкоголіків та наркоманів, притулків для безпритульних, установ, що надають притулок матерям-одиначкам з дітьми тощо
Цей підклас не включає:
- діяльність з усиновлення (удочеріння) (див. у 85.32.1)
- надання житла на короткий термін жертвам стихійного лиха (див. у 85.32.1) 

8531 

85.32 

  

Соціальна допомога без забезпечення проживання 

8532 

85.32.1 

Соціальна допомога без забезпечення проживання окремим особам або сім'ям вдома чи в інших місцях
Цей підклас включає:
- соціальну допомогу, консультації, соціальний захист, послуги з орієнтації та допомоги біженцям, а також аналогічні послуги, що надають окремим особам чи сім'ям в домашніх умовах чи в інших місцях. Ця діяльність може виконуватися державними службами чи приватними установами, наприклад, установами, що надають допомогу жертвам стихійних лих, загальнонаціональними та місцевими установами взаємодопомоги, а також фахівцями, які надають консультаційні послуги: соціальний захист та поради в сфері орієнтації для дітей та підлітків; діяльність з усиновлення та удочеріння, а також захист дітей та інших осіб від жорстокого відношення; надання права на отримання соціальної допомоги, субсидії на сплату за житло чи талонів на харчування; відвідування літніх та хворих; поради з ведення домашнього господарства, подружні та сімейні консультації; допомогу умовно осудженим та особам, що знаходяться під наглядом; діяльність у робочих колективах та за місцем проживання; допомогу жертвам стихійного лиха, біженцям, імігрантам тощо, включаючи надання цим особам тимчасового місця проживання
Цей підклас не включає:
- діяльність, що звичайно охоплюється програмами обов'язкового соціального страхування (див. у 75.30.0) 

85.32.2 

Діяльність дитячих ясел та садків для дітей з фізичними та розумовими вадами 

85.32.3 

Діяльність центрів з нагляду за дорослими, що страждають фізичними чи розумовими вадами
Цей підклас включає:
- послуги з нагляду протягом дня за дорослими особами, що страждають фізичними чи розумовими вадами 

85.32.4 

Діяльність центрів денного перебування для знедолених осіб
Цей підклас включає:
- послуги центрів денного перебування для безпритульних та інших знедолених соціальних груп 

85.32.5 

Благодійна діяльність
Цей підклас включає:
- збирання коштів чи іншу благодійну діяльність з надання соціальних послуг