КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ГК 009-96 / Секція M. Освіта

Код КВЕД 

Назва 

Код ISIC 

Розділ
Група
Клас 

Підклас 

Секція M  

  

Освіта
Ця секція включає:
- державну та приватну освіту усіх структур (дошкільну, загальну середню освіту, професійно-технічну освіту, вищу освіту) та за всіма галузями, у тому числі заочну, а також освітні передачі по радіо та телебаченню.
Ця секція включає не тільки освіту, яка надається різними закладами, що належать до традиційної системи навчання, з різними рівнями, але також освіту дорослих, програми ліквідації безграмотності тощо.
Для кожного освітнього та освітньо кваліфікаційного рівня класифікація включає також спеціальну освіту учнів, що страждають фізичними чи розумовими вадами. Перелічені в поясненнях до цієї секції рівні відповідають Міжнародній класифікації типів освіти (МКТО)
Ця секція включає також:
- інші типи освіти: навчання в автошколах
Ця секція не включає:
- навчання, що носить розважальний характер: курси гри в бридж чи в гольф тощо (див. у 92) 

80 

  

Освіта 

80 

80.1 

  

Початкова загальна освіта 

801 

80.10 

  

Початкова загальна освіта 

8010 

80.10.1 

Дошкільна освіта
Цей підклас включає:
- дошкільну освіту у дитячих яслах, дитячих садках тощо
Цей підклас не включає:
- діяльність дитячих ясел та садків для дітей з фізичними та розумовими вадами (див. у 85.32.2) 

80.10.2 

Початкова шкільна освіта
Цей підклас включає:
- початкову загальну освіту, що забезпечується середніми загальноосвітніми школами першого ступеня
Цей підклас не включає:
- програми ліквідації безграмотності серед дорослих (див. у 80.42.0) 

80.2 

  

Середня освіта 

802 

80.21 

  

Загальна середня освіта 

8021 

80.21.1 

Базова загальна середня освіта
Цей підклас включає:
- базову загальну середню освіту, що забезпечується середніми загальноосвітніми школами другого ступеня
Цей підклас не включає:
- навчання для дорослих (див. у 80.42.0) 

80.21.2 

Повна загальна середня освіта
Цей підклас включає:
- повну загальну середню освіту, що забезпечується середніми загальноосвітніми школами третього ступеня.
Викладання предметів на цьому рівні часто має визначену орієнтацію, що починає впливати на майбутню спеціалізацію учнів, навіть якщо вони отримують загальну середню освіту. Відповідні програми дають учням підготовку, що дозволяє в майбутньому отримати технічну чи професійну освіту або вступити до вищого учбового закладу, але не примушують обирати конкретну сферу діяльності
Цей підклас не включає:
- навчання для дорослих (див. у 80.42.0) 

80.22 

80.22.0 

Професійно технічна освіта
Цей підклас включає:
- професійно-технічну освіту нижчого рівня, ніж вища освіта, як воно визначається у 80.42.0. Звичайно, відповідні програми мають специфічну орієнтацію зі сполученням викладання фундаментальних теоретичних знань та практичних навичок, що готують до праці за існуючим чи майбутнім фахом. Метою освіти може бути підготовка учня до праці в широкому діапазоні професій у конкретній галузі чи за визначеним фахом
Цей підклас не включає:
- професійно-технічну освіту на рівні вищого навчального закладу (див. у 80.30.0) 

8022 

80.3 

  

Вища освіта 

803 

80.30 

80.30.0 

Вища освіта
Цей підклас включає:
- базову та повну вищу освіту: освіту, вищу ніж середня, без отримання універсального чи прирівняного до нього диплома; освіту, вищу ніж середня, з отриманням універсального чи прирівняного до нього диплома. Відповідні програми включають вивчення самих різних предметів, частина з яких дає в більшому ступені теоретичну підготовку, а частина - більш практичну. 

8030 

80.4 

  

Навчання дорослих та інша діяльність у сфері освіти 

809 

80.41 

80.41.0 

Школи та учбові заклади з навчання водіїв автомобілів
Цей підклас включає також:
- підготовку до здавання іспитів на право непрофесійного пілотування повітряних засобів та водіння суден 

Частина
8090 

80.42 

80.42.0 

Навчання дорослих та інші види освіти
Цей підклас включає:
- навчання для дорослих (учбові заклади), курси для тих, хто не відвідує звичайні середні чи вищі навчальні заклади. Заняття можуть відбуватися вдень чи ввечері в школах чи спеціальних навчальних центрах для дорослих
- програми ліквідації безграмотності серед дорослих
- всі види навчальних передач по радіо та телебаченню, заочні курси навчання, а також самоосвіту
- діяльність у сфері освіти, що не підлягає класифікації за структурою (післядипломна освіта, аспірантура, докторантура, самоосвіта)
Цей підклас не включає:
- діяльність у сфері вищої освіти (див. у 80.30.0)
- тренування в індивідуальних та ігрових видах спорту (див. у 92.62.0)
- діяльність шкіл танців (див. у 92.34.0) 

Частина
8090