КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ГК 009-96 / Секція C. Добувна промисловість

Код КВЕД 

Назва 

Код ISIC 

Розділ
Група
Клас 

Підклас 

Секція C  

  

Добувна промисловість  

Ця секція включає видобування копалин, які зустрічаються в природі у твердому стані (вугілля та руда), у рідкому (нафта) і у газоподібному (природний газ). Видобування може здійснюватися підземним способом, відкритим способом або через свердловини. Ця секція включає додаткові роботи, пов'язані з підготовкою корисних копалин до продажного стану: подрібнення, оброблення, очищення і збагачення; агломерація вугілля та руди. Роботи з видобування розподілені на підгрупи, групи і класифікуються згідно з мінералом - головним продуктом 

Підсекція CA  

  

Видобування енергетичних матеріалів  

10 

  

Видобування кам'яного вугілля, лігніту (бурого вугілля) і торфу 

10 

10.1 

  

Видобування та агломерація кам'яного вугілля 

101 

10.10 

  

Видобування та агломерація кам'яного вугілля
Цей клас не включає:
- виробництво коксопродуктів (див. у 23.10.0) 

1010 

10.10.1 

Підземне видобування кам'яного вугілля
Цей підклас включає:
- видобування різних видів кам'яного вугілля: антрациту, вугілля для коксування
Цей підклас не включає:
- видобування лігніту (бурого вугілля) (див. у 10.20.1)
- агломерацію кам'яного вугілля (див. у 10.10.3) 

10.10.2 

Відкрите видобування кам'яного вугілля
Цей підклас включає:
- відкрите видобування різних видів кам'яного вугілля: антрациту, вугілля для коксування
Цей підклас не включає:
- видобування лігніту (бурого вугілля) (див. у 10.20.1)
- агломерацію кам'яного вугілля (див. у 10.10.3) 

10.10.3 

Агломерація кам'яного вугілля
Цей підклас включає:
- агломерацію кам'яного вугілля
- промивання, калібрування, сортування, подрібнення кам'яного вугілля тощо
- поповнення кам'яного вугілля з відходів виробництва
Цей підклас не включає:
- агломерацію лігніту (бурого вугілля) (див. у 10.20.2) 

10.2 

  

Видобування та агломерація лігніту (бурого вугілля) 

102 

10.20 

  

Видобування та агломерація лігніту (бурого вугілля) 

1020 

10.20.1 

Видобування лігніту (бурого вугілля)
Цей підклас включає:
- відкрите або підземне видобування лігніту (бурого вугілля)
Цей підклас не включає:
- видобування кам'яного вугілля (див. у 10.10.1; 10.10.2)
- агломерацію лігніту (бурого вугілля) (див. у 10.20.2)
- виробництво виробів з лігніту (бурого вугілля) (див. у 26.82.0) 

10.20.2 

Агломерація лігніту (бурого вугілля)
Цей підклас включає:
- промивання, дегідратацію, подрібнення лігніту (бурого вугілля)
Цей підклас не включає:
- агломерацію кам'яного вугілля (див. у 10.10.3)
- виробництво виробів з лігніту (бурого вугілля) (див. у 26.82.0) 

10.3 

  

Видобування та агломерація торфу 

103 

10.30 

10.30.0 

Видобування та агломерація торфу
Цей підклас не включає:
- виробництво виробів з торфу (див. у 26.82.0) 

1030 

11 

  

Видобування вуглеводнів; допоміжні служби 

11 

11.1 

  

Видобування вуглеводнів 

111 

11.10 

  

Видобування вуглеводнів 

1110 

11.10.1 

Видобування нафти
Цей підклас включає:
- видобування сирої нафти та конденсатів
- екстрагування газового конденсату
- підготовку нафти до транспортування
Цей підклас не включає:
- послуги, пов'язані з видобуванням нафти та газу (див. у 11.20.0)
- виробництво продуктів нафтоперероблення (див. у 23.20.0)
- розвідування нафтових родовищ (див. у 74.20.2) 

11.10.2 

Видобування природного газу
Цей підклас включає:
- видобування природного газу, видалення сірчистих сполучень з газу
Цей підклас не включає:
- послуги, пов'язані з видобуванням газу (див. у 11.20.0)
- розвідування родовищ природного газу (див. у 74.20.2) 

11.10.3 

Конденсація і регазифікація природного газу для транспортування 

11.10.4 

Видобування бітумінозного сланцю та бітумінозного пісковику 

11.2 

  

Послуги, пов'язані з видобуванням нафти і газу 

112 

11.20 

11.20.0 

Послуги, пов'язані з видобуванням нафти і газу
Цей підклас включає:
- роботи з обслуговування процесу видобування нафти і природного газу за рахунок замовника: спрямоване буріння свердловин та перебуріння
- експлуатаційне буріння свердловин: спорудження монтажних вишок, їх ремонт та демонтаж; цементування обсадних труб, нафтових та газових свердловин, насосних свердловин; забивання та консервування свердловин тощо
Цей підклас не включає:
- поверхневі заміри та спостереження з метою збору інформації про підземні структури та місцезнаходження родовищ нафти, природного газу та руд (див. у 74.20.2)
- експлуатацію газопроводів та нафтопроводів (див. у 60.30.1, 60.30.2) 

1120 

12 

  

Видобування уранової руди 

12 

12.0 

  

Видобування уранової руди 

120 

12.00 

12.00.0 

Видобування уранової і торієвої руд
Цей підклас включає:
- видобування та первинне збагачення уранової і торієвої руд
- виробництво збагаченого урану ("жовтого коксу")
Цей підклас не включає:
- виробництво збагаченої уранової і торієвої руд після видобування (див. у 23.30.0)
- виробництво збагаченого урану, паливних елементів для ядерних реакторів, радіоактивних елементів для промислових та медичних потреб, зберігання ядерних відходів, перероблення ядерних відходів (див. 23.30.0) 

1200 

Підсекція CB  

  

Видобування неенергетичних матеріалів  

13 

  

Видобування металевих руд
Цей розділ включає:
- підземне або відкрите видобування металевих руд та самородних металів
- підготовку руд: подрібнення та промивання руд, збагачення руди шляхом магнітної або гравіметричної операції; флотацію, просіювання, сортування, сушіння, кальцинування та випалювання руди
Цей розділ не включає:
- видобування уранової і торієвої руд (див. у 12.00.0)
- випалювання піриту (залізного колчедану) (див. у 24.13.0)
- виробництво оксиду алюмінію (див. у 27.42.0) 

13 

13.1 

  

Видобування залізної руди 

131 

13.10 

  

Видобування залізної руди 

1310 

13.10.1 

Підземне видобування залізної руди
Цей підклас включає:
- підземне видобування, збагачення та спікання залізної руди
Цей підклас не включає:
- відкрите видобування залізної руди (див. у 13.10.2)
- видобування залізного та магнітного колчедану (див. у 14.30.0) 

13.10.2 

Відкрите видобування залізної руди
Цей підклас включає:
- відкрите видобування, збагачення та спікання залізної руди
Цей підклас не включає:
- підземне видобування залізної руди (див. у 13.10.1)
- видобування залізного та магнітного колчедану (див. у 14.30.0) 

13.2 

  

Видобування руд кольорових металів 

132 

13.20 

  

Видобування руд кольорових металів
Цей клас включає:
- видобування та перероблення руд, цінних переважно вмістом кольорових металів: видобування та перероблення алюмінієвої руди (бокситів), руд кольорових металів: свинцю, цинку, олова, хрому, нікелю, кобальту, молібдену, танталу, ніобію, ванадію та ін.; видобування та перероблення руд дорогоцінних металів: золота, срібла, платини
Цей клас не включає:
- видобування та перероблення уранової і торієвої руд (див. у 12.00.0)
- виробництво оксиду алюмінію (див. у 27.42.0) 

1320 

13.20.1 

Підземне видобування та збагачення марганцевої руди 

13.20.2 

Відкрите видобування та збагачення марганцевої руди 

13.20.3 

Видобування та збагачення алюмінієвої сировини
Цей підклас включає:
- видобування та первинне збагачення алюмінієвої сировини
Цей підклас не включає:
- виробництво оксиду алюмінію (див. у 27.42.0) 

13.20.4 

Видобування та збагачення нікелевої руди 

13.20.5 

Видобування та збагачення ртутної руди 

13.20.6 

Видобування та збагачення цинкової руди 

13.20.7 

Видобування та збагачення титанової руди 

13.20.9 

Видобування та збагачення руд інших кольорових, рідкісних та дорогоцінних металів 

14 

  

Інші галузі добувної промисловості 

14 

14.1 

  

Розроблення кам'яних кар'єрів 

Частина
141 

14.11 

14.11.0 

Видобування каменю для будівництва
Цей підклас включає:
- видобування каменю для будівництва та опоряджування у необробленому або первинно обробленому стані, такого як мармур, граніт, пісковик, вапняк
Цей підклас не включає:
- видобування мінеральної сировини для хімічної промисловості і виробництва мінеральних добрив (див. у 14.30.0)
- нарізку, формування та оброблення каменю поза кар'єрами (див. у 26.70.0) 

Частина
1411 

14.12 

14.12.0 

Видобування вапняку, гіпсу та крейди
Цей підклас включає:
- видобування, відбій та подрібнення вапняку, гіпсу, ангідриту, крейди та доломіту
Цей підклас не включає:
- видобування мінеральної сировини для хімічної промисловості і виробництва мінеральних добрив (див. у 14.30.0) 

Частина
1412 

14.13 

14.13.0 

Видобування глинистого сланцю 

Частина
1429 

14.2 

  

Видобування піску та глини 

Частина
141 

14.21 

14.21.0 

Розроблення гравійних та піщаних кар'єрів
Цей підклас включає:
- подрібнення каменю, гравію та піску
- видобування піску та гравію для будівництва та загальнопромислових потреб (ливарного піску, піску для формування у металургії), їх подрібнення та сортування за фракціями
- видобування піску для скляного виробництва
Цей підклас не включає:
- видобування бітумінозного сланцю та бітумінозного пісковику (див. у 11.10.4)
- видобування мінеральної сировини для хімічної промисловості та виробництва мінеральних добрив (див. у 14.30.0) 

Частина
1410 

14.22 

14.22.0 

Видобування глини та каоліну
Цей підклас включає:
- видобування будівельної глини (для загальнобудівельних робіт і виробництва цегли, керамічних виробів) та глини, що використовується в ливарному виробництві, вогнетривкої глини та каоліну
Цей підклас не включає:
- видобування мінеральної сировини для хімічної промисловості та виробництва мінеральних добрив (див. у 14.30.0) 

Частина
1410 

14.3 

  

Видобування мінеральної сировини для хімічної промисловості та виробництва мінеральних добрив 

Частина
142
1421 

14.30 

14.30.0 

Видобування мінеральної сировини для хімічної промисловості та виробництва мінеральних добрив
Цей підклас включає:
- видобування мінеральної сировини для хімічної промисловості та виробництва мінеральних добрив: природних фосфатів і природних калієвих солей, природної сірки, залізного та магнітного колчедану, природних сульфатів і природних карбонатів барію (баретину і вітериту), природних боратів, природної магнієвої сірки (кисериту)
- видобування мінеральних барвників та плавикового шпату
- збір гуано
Цей підклас не включає:
- видобування солі (див. у 14.40.0)
- виробництво хімічних добрив та азотних сполук (див. у 24.15.0) 

1421 

14.4 

  

Видобування солі 

Частина
142
1422 

14.40 

14.40.0 

Видобування солі
Цей підклас включає:
- видобування солі, включаючи розчинення і викачування
- видобування солі шляхом випарювання морської води та інших видів соляної води
- виробництво солянки та інших соляних розчинів
- подрібнення, очищення та рафінування солі
Цей підклас не включає:
- опріснювання морської води для виробництва води як основного продукту (див. у 41.00.0) 

  

14.5 

  

Галузі добувної промисловості, не віднесені до інших угруповань 

142 

14.50 

  

Галузі добувної промисловості, не віднесені до інших угруповань 

1429 

14.50.1 

Видобування дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння 

14.50.2 

Видобування кварцу і слюди 

14.50.3 

Видобування абразивів та сировини для виробництва пористих наповнювачів
Цей підклас включає:
- видобування мінеральної сировини для абразивних виробів 

14.50.9 

Видобування інших нерудних металів
Цей підклас включає:
- видобування інших видів мінеральної сировини, не віднесених до попередніх угруповань: азбесту, польового шпату, кременистого викопного борошна, природного графіту, природного асфальту, бітуму, стеатиту (тальку) тощо