FOB

FOB

Free On Board (... named port of shipment)

Франко борт (... назва порту відвантаження)

 

Термін Франко борт означає, що продавець виконав постачання, коли товар перейшов через поручні судна в названому порту відвантаження. Це означає, що з цього моменту усі витрати і ризики чи втрати ушкодження товару повинний нести покупець. За умовами терміна FOB на продавця покладається обов'язок по митному очищенню товару для експорту. Даний термін може застосовуватися тільки під час перевезення товару морським чи внутрішнім водяним транспортом. Якщо сторони не збираються поставити товар через поручні судна, варто застосовувати термін FCA.

 

А. ОБОВ'ЯЗКИ ПРОДАВЦЯ

Б. ОБОВ'ЯЗКИ ПОКУПЦЯ

А.1. Надання товару відповідно до договору

 

Продавець зобов'язаний відповідно до договору закупівлі-продажу надати покупцю товар, комерційний чи фактуру еквівалентне йому електронне повідомлення, а також будь-які інші докази відповідності, що можуть знадобитися за умовами договору закупівлі-продажу.

Б.1. Сплата ціни

 

Покупець зобов'язаний сплатити передбачену договором закупівлі-продажу ціну товару.

А.2. Ліцензії, свідчення й інші формальності

 

Продавець зобов'язаний за свій рахунок і на свій ризик одержати будь-як експортну чи ліцензію інше офіційне свідчення, а також виконати, якщо це буде потрібно, усі митні формальності, необхідні для експорту товару.

Б.2. Ліцензії, свідчення й інші формальності

 

Покупець зобов'язаний за свій рахунок і на свій ризик одержати будь-як імпортну чи ліцензію інше офіційне свідчення, а також виконати, якщо це буде потрібно, усі митні формальності, необхідні для імпорту товару, а також, при необхідності, для його транзитного перевезення через треті країни.

А.3. Договори перевезення і страхування

 

а) Договір перевезення.

Немає зобов'язань.

б) Договір страхування.

Немає зобов'язань.

Б.3. Договори перевезення і страхування

 

а) Договір перевезення.

Покупець зобов'язаний за свій рахунок укласти договір перевезення товару від названого порту відвантаження.

б) Договір страхування.

Немає зобов'язань.

А.4. Постачання

 

Продавець зобов'язаний занурити товар на борт судна, зазначеного покупцем, у погоджену чи дату в межах обговореного терміну в названому порту відвантаження відповідно до звичаїв порту.

Б.4. Прийняття постачання

 

Покупець зобов'язаний прийняти постачання товару, коли вона здійснена у відповідності зі статтею А.4.

А.5. Перехід ризиків

 

Продавець зобов'язаний з урахуванням застережень статті Б.5. нести всі ризики чи втрати ушкодження товару до моменту переходу товару через поручні судна в названому порту відвантаження.

Б.5. Перехід ризиків

 

Покупець зобов'язаний нести всі ризики чи втрати ушкодження товару:
- з моменту переходу товару через поручні судна в зазначеному порту відвантаження, і
- з погодженої дати чи з витікання погодженого терміну для постачання, які виникають або при невиконанні їм обов'язку дати повідомлення у відповідності зі статтею Б.7., або у випадку, якщо призначене їм судно не змогло прибути вчасно, чи не могло прийняти товар чи вчасно припинило прийняття вантажу до настання встановленого у відповідності зі статтею Б.7. часу. Умовою, однак, є належна відповідність товару договору. Це значить, що товар повинний бути належним чином ідентифікований, тобто виразно відособлений чи іншим способом позначен як товар, що є предметом даного договору.

А.6. Розподіл витрат

 

Продавець зобов'язаний з урахуванням застережень статті

 

Б.6.:

- нести усі витрати, зв'язані з товаром, до моменту переходу товару через поручні судна в призначеному порту відвантаження у відповідності зі статтею А.4., і

- оплатити, якщо це буде потрібно, усі витрати, зв'язані з виконанням митних формальностей для експорту, як і інші мита, податки та інші збори, що підлягають оплаті при експорті товару.

Б.6. Розподіл витрат

 

Покупець зобов'язаний:

- нести усі витрати, зв'язані з товаром, з моменту переходу товару через поручні судна в названому порту відвантаження, і

- нести всі додаткові витрати, що виникли або внаслідок того, що зазначене їм судно не змогло прибути вчасно, або не могло прийняти товар вчасно, або припинило прийняття вантажу до настання встановленої у відповідності зі статтею Б.7. дати, чи ж унаслідок невиконання їм обов'язку дати належне повідомлення у відповідності зі статтею Б.7. Умовою, однак, є належна відповідність товару договору. Це значить, що товар повинний бути належним чином ідентифікований, тобто виразно відособлений чи іншим способом позначен як товар, що є предметом даного договору, і

- оплатити, якщо це буде потрібно, усі мита, податки й інші збори, а також витрати на виконання митних формальностей, підметів оплаті при імпорті товару, і, у разі потреби, для його транзитного перевезення через треті країни.

А.7. Повідомлення покупцю

 

Продавець зобов'язаний сповістити покупця достатнім образом про те, що товар поставлений у відповідності зі статтею А.4.

Б.7. Повідомлення продавцю

 

Покупець зобов'язаний сповістити продавця достатнім образом про назву судна, місці навантаження і часу відвантаження.

А.8. Доказу постачання, транспортні чи документи еквівалентні електронні повідомлення

 

Продавець зобов'язаний надати покупцю за свій рахунок як доказ постачання товару звичайні транспортні документи у відповідності зі статтею А.4.

У випадку, якщо такий доказ, згаданий вище, не є транспортним документом, продавець зобов'язаний зробити покупцю на його прохання, за його рахунок і на його ризик усіляке сприяння в одержанні транспортного документа для висновку договору перевезення (наприклад, оборотного коносамента, необоротної морської накладної, доказу про перевезення внутрішнім водяним транспортом, чи накладної змішаного перевезення).

У випадку, якщо продавець і покупець домовилися про використання засобів електронного зв'язку, згадані вище документи можуть бути замінені еквівалентними електронними повідомленнями (EDI).

Б.8. Доказу постачання, транспортні чи документи еквівалентні електронні повідомлення

 

Покупець зобов'язаний прийняти доказу постачання у відповідності зі статтею А.8.

А.9. Перевірка - упакування - маркірування

 

Продавець зобов'язаний нести витрати, зв'язані з перевіркою товару (наприклад, перевіркою якості, розмірів, ваги, кількості), необхідної для постачання товару у відповідності зі статтею А.4.

Продавець зобов'язаний за свій рахунок оплатити витрати, зв'язані з упакуванням, необхідної для перевезення товару (за винятком випадків, коли в даній галузі торгівлі прийнято звичайно відправляти обумовлені контрактом товар без упакування). Останнє здійснюється в тій мері, у який обставини, що відносяться до транспортування (наприклад, способи перевезення, місце призначення), були відомі продавцю до висновку договору закупівлі-продажу.

Упакування повинне бути маркіроване належним чином.

Б.9. Огляд товару

 

Покупець зобов'язаний нести витрати, зв'язані з будь-яким предпогрузочним оглядом товару, за винятком випадків, коли такий огляд потрібно проводити з владою країни експорту.

А.10. Інші обов'язки

 

Продавець зобов'язаний на прохання покупця зробити останньому за його рахунок і на його ризик повне сприяння в одержанні будь-яких чи документів еквівалентних їм електронних повідомлень (крім названих у статті А.8.), видаваних чи використовуваних у країні відправлення і/чи в країні походження товару, що можуть знадобитися покупцю для імпорту чи товару, у разі потреби, для його транзитного перевезення через треті країни.

Продавець зобов'язаний забезпечити покупця по його вимозі всією інформацією, необхідної для здійснення страхування.

Б.10. Інші обов'язки

 

Покупець зобов'язаний нести усі витрати й оплачувати збори, зв'язані з одержанням чи документів еквівалентних їм електронних повідомлень, як це передбачено в статті А.10., а також відшкодувати витрати продавця, понесені останнім унаслідок надання їм допомоги покупцю.