FCA

FCA
Free Carrier (...named place)
Франко перевізник (...назва місця)

 

Термін Франко перевізник означає, що продавець доставить минулий митне очищення товар зазначеному покупцем перевізнику до названого місця. Слід зазначити, що вибір місця постачання вплине на зобов'язання по навантаженню і розвантаженню товару на даному місці. Якщо постачання здійснюється в приміщенні продавця, то продавець несе відповідальність за відвантаження. Якщо ж постачання здійснюється в інше місце, продавець за відвантаження товару відповідальності не несе.

Даний термін може бути використаний під час перевезення будь-яким видом транспорту, включаючи змішані перевезення.

Під словом Перевізник розуміється будь-яка особа, що на підставі договору перевезення зобов'язується здійснити чи забезпечити перевезення товару по залізниці, автомобільним, повітряним, морським і внутрішнім водяним транспортом чи комбінацією цих видів транспорту.

Якщо покупець довіряє іншій особі, що не є перевізником, прийняти товар, то продавець вважається виконавшим свої обов'язки по постачанню товару з моменту передачі його даній особі.

 

А. ОБОВ'ЯЗКИ ПРОДАВЦЯ

Б. ОБОВ'ЯЗКИ ПОКУПЦЯ

А.1. Надання товару відповідно до договору

 

Продавець зобов'язаний відповідно до договору закупівлі-продажу надати покупцю товар, комерційний рахунок-фактуру чи еквівалентне йому електронне повідомлення, а також будь-які інші докази відповідності, що можуть знадобитися за умовами договору закупівлі-продажу.

Б.1. Сплата ціни

 

Покупець зобов'язаний сплатити передбачену договором закупівлі-продажу ціну товару.

А.2. Ліцензії, свідчення й інші формальності

 

Продавець зобов'язаний на прохання покупця, за його рахунок і на його ризик, зробити останньому, якщо це буде потрібно, повне сприяння в одержанні будь-якої експортної ліцензії чи іншого офіційного документа, необхідного для експорту товару.

Б.2. Ліцензії, свідчення й інші формальності

 

Покупець зобов'язаний за свій рахунок і на свій ризик одержати будь-яку імпортну ліцензію чи інше офіційне свідчення, а також виконати, якщо це буде потрібно, усі митні формальності для імпорту товару, а також для його транзитного перевезення через треті країни.

А.3. Договори перевезення і страхування

 

а) Договір перевезення

Немає зобов'язань.

Однак, або на прохання покупця, або на підставі комерційної практики, у випадку, якщо покупець завчасно не дав інших указівок, продавець вправі укласти договір перевезення на звичайних умовах за рахунок і на ризик покупця. Продавець може також відмовитися від висновку такого договору. У такому випадку він повинний негайно сповістити про це покупця.

б) Договір страхування

Немає зобов'язань.

Б.3. Договори перевезення і страхування

 

а) Договір перевезення

Покупець зобов'язаний за свій рахунок укласти договір перевезення товару від названого місця, за винятком випадку, коли договір перевезення укладений продавцем відповідно до статті А.3а).

б) Договір страхування

Немає зобов'язань.

А.4. Постачання

 

Продавець зобов'язаний надати товар перевізнику чи іншому обличчю, зазначеному покупцем чи обраному продавцем у відповідності зі статтею А.3а), у названому місці у встановлену дату чи в обговорений термін.

Постачання вважається виконаним:

а) якщо назване місце постачання знаходиться в приміщенні продавця:

коли товар завантажений у транспортний засіб перевізника, зазначеного покупцем чи іншим обличчям, що діє від його імені

б) якщо назване місце перебуває за межами приміщення продавця:

коли невідвантажений із транспортного засобу продавця товар представлений у розпорядження перевізника чи іншого обличчя, зазначеного покупцем чи обраного продавцем відповідно до статті А.3а). Якщо сторони не домовилися про який-небудь конкретний пункт у названому місці постачання і якщо таких пунктів трохи, то продавець може вибрати найбільш придатний для нього пункт.

Якщо в продавця немає точних інструкцій від покупця, він може поставити товар для подальшого транспортування таким способом, який припускає даний вид транспорту і кількість і характер товару.

Б.4. Прийняття постачання

 

Покупець зобов'язаний прийняти постачання товару, коли вона здійснена у відповідності зі статтею А.4.

А.5. Перехід ризиків

 

Продавець зобов'язаний обліком застережень статті Б.5. нести всі ризики втрати і ушкодження товару до моменту його постачання у відповідності зі статтею А.4.

Б.5. Перехід ризиків

 

Покупець зобов'язаний:

нести всі ризики втрати і ушкодження товару з моменту, коли товар поставлений йому у відповідності зі статтею А.4., і

- с погодженої дати чи з моменту витікання погодженого терміну для постачання, що виникають або при невиконанні їм обов'язку вказати перевізника чи інше обличчя у відповідності зі статтею А.4., або тому, що зазначений їм перевізник чи інше обличчя не міг прийняти товар у своє розпорядження в погоджений термін чи він сам не міг дати повідомлення у відповідності зі статтею Б.7. Умовою, однак, є належна відповідність товару договору. Це значить, що товар повинний бути належним чином ідентифікований, тобто виразно відособлений іншим способом чи позначен як товар, щоМ являющийся предмет дан договір.

А.6. Розподіл витрат

 

Продавець зобов'язаний з урахуванням застережень статті Б.6.:

- нести усі витрати, зв'язані з товаром до моменту його постачання відповідно до пункту А.4., і

- оплатити, якщо це буде потрібно, усі мита, податки й інші збори, а також витрати на виконання митних формальностей, підметів оплаті при експорті.

Б.6. Розподіл витрат

 

Покупець зобов'язаний:

- нести усі витрати, зв'язані з товаром, з моменту постачання товару у відповідності зі статтею А.4., і

- нести всі додаткові витрати або при невиконанні їм обов'язку вказати перевізника чи інше обличчя у відповідності зі статтею А.4., або тому, що зазначений їм перевізник чи інше обличчя не міг прийняти товар у своє розпорядження в погоджений термін чи він сам не міг дати повідомлення у відповідності зі статтею Б.7. Умовою, однак, є належна відповідність товару договору. Це значить, що товар повинний бути належним чином ідентифікований, тобто виразно відособлений іншим способом чи позначен як товар, щоМ являющийся предмет дан договір, і

- оплатити, якщо це потрібно, усі мита, податки й інші збори, а також витрати на виконання митних формальностей, підметів оплаті при імпорті товару, і, у разі потреби, для його транзитного перевезення через треті країни.

А.7. Повідомлення покупцю

 

Продавець зобов'язаний сповістити покупця достатнім образом про постачання товару у відповідності зі статтею А.4.

У випадку, якщо перевізник не може прийняти товар у погоджений термін у відповідності зі статтею А.4, продавець зобов'язаний відповідно сповістити про це покупця.

Б.7. Повідомлення продавцю

 

Покупець зобов'язаний сповістити продавця достатнім образом про назву перевізника чи іншого обличчя, визначеного в статті А.4., і, де необхідно, указати спосіб транспортування, а також дату чи термін постачання йому товару, і, у разі потреби, пункт у місці, де товар повинний бути переданий перевізнику чи іншому обличчю.

А.8. Доказу постачання, транспортні документи чи еквівалентні електронні повідомлення

 

Продавець зобов'язаний надати покупцю за свій рахунок як доказ постачання товару звичайні транспортні документи у відповідності зі статтею А.4.

У випадку, якщо таке згадане вище доказ не є транспортним документом, продавець зобов'язаний зробити покупцю на його прохання, за його рахунок і на його ризик усіляке сприяння в одержанні транспортного документа (наприклад, оборотного коносамента, необоротної морської накладної, доказу про перевезення внутрішнім водяним транспортом, повітряної накладної, накладної залізничного чи автотранспортного повідомлення чи накладної змішаного перевезення)

У випадку, якщо продавець і покупець домовилися про використання засобів електронного зв'язку, згадані вище документи можуть бути замінені еквівалентними електронними повідомленнями (EDI).

Б.8. Доказу постачання, транспортні чи документи еквівалентні електронні повідомлення

 

Покупець зобов'язаний прийняти доказ постачання у відповідності зі статтею А.8.

А.9. Перевірка - упакування - маркірування

 

Продавець зобов'язаний нести витрати, зв'язані з перевіркою товару (наприклад, перевіркою якості, розмірів, ваги, кількості), необхідної для постачання товару у відповідності зі статтею А.4. Продавець зобов'язаний за свій рахунок оплатити витрати, зв'язані з упакуванням, необхідної для перевезення товару (за винятком випадків, коли в даній галузі торгівлі прийнято звичайно відправляти обумовлений контрактом товар без упакування). Останнє здійснюється в тій мірі, у якій обставини, що відносяться до транспортування (наприклад, способи перевезення, місце призначення), були відомі продавцю до висновку договору закупівлі-продажу. Упакування повинне бути маркіроване належним чином.

Б.9. Огляд товару

 

Покупець зобов'язаний нести витрати, зв'язані з будь-яким предзавантажуючим оглядом товару, за винятком випадків, коли такий огляд потрібно владі країни експорту.

А.10. Інші обов'язки

 

Продавець зобов'язаний на прохання покупця зробити останньому за його рахунок і на його ризик повне сприяння в одержанні будь-яких документів чи еквівалентних їм електронних повідомлень (крім названих у статті А.8.), видаваних чи використовуваних у країні постачання і в країні походження товару, що можуть знадобитися покупцю для імпорту товару, чи, у разі потреби, для його транзитного перевезення через треті країни.

Продавець зобов'язаний забезпечити покупця по його вимозі всією інформацією, необхідної для здійснення страхування.

Б.10. Інші обов'язки

 

Покупець зобов'язаний нести усі витрати й оплачувати збори, зв'язані з одержанням документів чи еквівалентних їм електронних повідомлень, як це передбачено в статті А.10., а також відшкодувати витрати продавця, понесені останнім унаслідок надання їм допомоги покупцю при оформленні договору перевезення відповідно до статті А.3.

Покупець зобов'язаний дати продавцю необхідні інструкції в тих випадках, коли буде потрібно сприяння продавця у висновку договору перевезення у відповідності зі статтею А.3а).