FAS

FAS
Free Alongside Ship (... named port of shipment)
Франко уздовж борта судна (... назва порту відвантаження)

Термін Франко уздовж борта судна означає, що продавець виконав постачання, коли товар розміщений уздовж борта судна на причалі чи на ліхтерах у зазначеному порту відвантаження. Це означає, що з цього моменту усі витрати і ризики втрати і ушкодження товару повинний нести покупець. За умовами терміна FAS на продавця покладається обов'язок по митному очищенню товару для експорту. ЦИМ ДАНЕ ВИДАННЯ ВІДРІЗНЯЄТЬСЯ ВІД ПОПЕРЕДНІХ ВИДАНЬ ІНКОТЕРМС, У ЯКИХ ОБОВ'ЯЗОК ПО МИТНОМУ ОЧИЩЕННЮ ДЛЯ ЕКСПОРТУ ПОКЛАДАВСЯ НА ПОКУПЦЯ. Однак, якщо сторони бажають, щоб покупець узяв на себе обов'язку по митному очищенню товару для експорту, те це повиннео бути чітко обговорене у відповідному доповненні до договору закупівлі-продажу.

Даний термін може застосовуватися тільки під час перевезення товару морським чи внутрішнім водяним транспортом.

 

А. ОБОВ'ЯЗКИ ПРОДАВЦЯ

Б. ОБОВ'ЯЗКИ ПОКУПЦЯ

А.1. Надання товару відповідно до договору

 

Продавець зобов'язаний відповідно до договору закупівлі-продажу надати покупцю товар, комерційний рахунок-фактуру чи еквівалентне йому електронне повідомлення, а також будь-які інші докази відповідності, що можуть знадобитися за умовами договору закупівлі-продажу.

Б.1. Сплата ціни

 

Покупець зобов'язаний сплатити передбачену договором закупівлі-продажу ціну товару.

А.2. Ліцензії, свідчення й інші формальності

 

Продавець зобов'язаний за свій рахунок і на свій ризик одержати будь-яку експортну ліцензію чи інше офіційне свідчення, а також виконати, якщо це буде потрібно, всі митні формальності, необхідні для експорту товару.

Б.2. Ліцензії, свідчення й інші формальності

 

Покупець зобов'язаний за свій рахунок і на свій ризик одержати будь-яку імпортну ліцензію чи інше офіційне свідчення, а також виконати, якщо це буде потрібно всі митні формальності для імпорту товару, а також для його транзитного перевезення через треті країни.

А.3. Договори перевезення і страхування

 

А) Договір перевезення

Немає зобов'язань

Б) Договір страхування

Немає зобов'язань

Б.3. Договори перевезення і страхування

 

А) Договір перевезення

Покупець зобов'язаний за свій рахунок укласти договір перевезення товару від названого порту відвантаження.

Б) Договір страхування

Немає зобов'язань

А.4. Постачання

 

Продавець зобов'язаний поставити товар уздовж борта зазначеного судна в названому покупцем місці навантаження, у названому покупцем порту відвантаження і відповідно до звичаїв порту, у встановлену дату чи обговорений термін.

Б.4. Прийняття постачання

 

Покупець зобов'язаний прийняти постачання товару, коли воно здійснене у відповідності зі статтею А.4.

А.5. Перехід ризиків

 

Продавець зобов'язаний з урахуванням застережень статті Б.5. нести всі ризики втрати і ушкодження товару до моменту його постачання у відповідності зі статтею А.4.

Б.5. Перехід ризиків

 

Покупець зобов'язаний:

-нести всі ризики втрати і ушкодження товару з моменту, коли товар поставлений йому у відповідності зі статтею А.4., і

- с погодженої дати чи з витікання погодженого терміну для постачання, які виникають або при невиконанні їм обов'язку дати повідомлення у відповідності зі статтею Б.7., або у випадку, якщо призначене їм судно не змогло прибути вчасночи не могло прийняти товар вчасно чи припинило прийняття вантажу до настання встановленого в статті Б.7. часу. Умовою, однак, є належна відповідність товару договору. Це значить, що товар повинний бути належним чином ідентифікований, тобто виразно відособлений іншим способом чи позначен як товар, що є предметом даного договору

А.6. Розподіл витрат

 

Продавець зобов'язаний з урахуванням застережень статті Б.6.:

- нести усі витрати, зв'язані з товаром до моменту його доставки у відповідності зі статтею А.4. і

- оплатити, якщо це буде потрібно усі мита, податки й інші збори, що підлягають оплаті при експорті товару.

Б.6. Розподіл витрат

 

Покупець зобов'язаний:

- нести усі витрати, зв'язані з товаром, з моменту доставки товару у відповідності зі статтею А.4.,

- нести всі додаткові витрати, що виникли або внаслідок того, що призначене їм судно не змогло прибути вчасно, або не могло прийняти товар вчасно, або припинило прийняття вантажу до настання встановленого у відповідності зі статтею Б.7 часу, чи ж унаслідок невиконання їм обов'язку дати належне повідомлення у відповідності зі статтею Б.7. Умовою, однак, є належна відповідність товару договору. Це значить, що товар повинний бути належним чином ідентифікований, тобто виразно відособлений іншим способом чи позначен як товар, щоМ являющийся предмет дан договір, і

- оплатити, якщо це буде потрібно усі мита, податки й інші збори, а також витрати на виконання митних формальностей, підметів оплаті при імпорті товару, і, у разі потреби, для його транзитного перевезення через треті країни.

А.7. Повідомлення покупцю

 

Продавець зобов'язаний сповістити покупця достатнім образом про те, що товар поставлений уздовж борта зазначеного судна.

Б.7. Повідомлення продавцю

 

Покупець зобов'язаний сповістити продавця достатнім образом про назву судна, про пункт на місці навантаження і часу відвантаження.

А.8. Доказу постачання, транспортні документи чи еквівалентні електронні повідомлення

 

Продавець зобов'язаний надати покупцю за свій рахунок як доказ постачання товару звичайні транспортні документи у відповідності зі статтею А.4.

У випадку, якщо такий доказ, згаданий вище, не є транспортним документом, продавець зобов'язаний зробити покупцю на його прохання, за його рахунок і на його ризик усіляке сприяння в одержанні транспортного документа (наприклад, оборотного коносамента, необоротної морської накладної, доказу про перевезення внутрішнім водяним транспортом).

У випадку, якщо продавець і покупець домовилися про використання засобів електронного зв'язку, згадані вище документи можуть бути замінені еквівалентними електронними повідомленнями (EDI).

Б.8. Доказу постачання, транспортні документи чи еквівалентні електронні повідомлення

 

Покупець зобов'язаний прийняти доказу постачання у відповідності зі статтею А.8.

А.9. Перевірка - упакування - маркірування

 

Продавець зобов'язаний нести витрати, зв'язані з перевіркою товару (наприклад, перевіркою якості, розмірів, ваги, кількості), необхідної для постачання товару у відповідності зі статтею А.4.

Продавець зобов'язаний за свій рахунок оплатити витрати, зв'язані з упакуванням, необхідної для перевезення товару (за винятком випадків, коли в даній галузі торгівлі прийнято звичайно відправляти обумовлений контрактом товар без упакування). Останнє здійснюється в тій мірі, у якій обставини, що відносяться до транспортування (наприклад, способи перевезення, місце призначення), були відомі продавцю до висновку договору закупівлі-продажу. Упакування повинне бути маркіроване належним чином.

Б.9. Огляд товару

 

Покупець зобов'язаний нести витрати, зв'язані з будь-яким предзавантажуючим оглядом товару, за винятком випадків, коли такий огляд потрібно владою країни експорту.

А.10. Інші обов'язки

 

Продавець зобов'язаний на прохання покупця зробити останньому за його рахунок і на його ризик повне сприяння в одержанні будь-яких документів чи еквівалентних їм електронних повідомлень (крім названих у статті А.8), видаваних чи використовуваних у країні відправлення і в країні походження товару, що можуть знадобитися покупцю для імпорту товару чи, у разі потреби, для його транзитного перевезення через треті країни.

Продавець зобов'язаний забезпечити покупця по його вимозі всією інформацією, необхідної для здійснення страхування.

Б.10. Інші обов'язки

 

Покупець зобов'язаний нести усі витрати й оплачувати збори, зв'язані з одержанням документівчи еквівалентних їм електронних повідомлень, як це передбачено в статті А.10., а також відшкодувати витрати продавця, понесені останнім унаслідок надання їм допомоги покупцю.